Preview : Nieuwsbrief Pan de Vida voorjaar 2014

Commentaren

Transcriptie

Preview : Nieuwsbrief Pan de Vida voorjaar 2014
Nieuwsbrief Pan de Vida voorjaar 2014
Graag brengen we u weer op de hoogte van allerlei
ontwikkelingen rondom het werk van Pan de Vida in Peru.
Eigenlijk is dat een groot voorrecht, omdat door dit werk de
levens van veel kinderen ten goede veranderen. Iets om samen
met alle sponsors dankbaar voor te zijn!
Ondersteuning
We zijn echt heel
dankbaar dat steeds meer
mensen 'Pan de Vida'
financieel ondersteunen
door een maandelijkse of
eenmalige bijdrage.
Wij willen hen die ons
hierin trouw steunen
bijzonder hartelijk
bedanken.
Als ook u ons wilt helpen
met uw regelmatige of
eenmalige ondersteuning
kunt u uw gift voor St.
Pan de Vida storten op
IBAN:
NL36RABO0103424008
BIC: RABONL2U
Natuurlijk kunt u zich
ook aanmelden als
sponsor via
www.pandevida.nl
Hartelijk dank daarvoor!
Jaarvergadering bestuur Peru: opnieuw uitbreiding!
In februari mocht ik weer enkele dagen optrekken met het
Peruaanse bestuur. Ditmaal kwamen we samen in Arequipa en
sliepen we op het terrein van het nieuwe kindertehuis. Het
waren bijzondere dagen waarin we heel veel met elkaar
besproken hebben. Er waren dit keer veel nieuwe aanvragen te
bespreken en dat kostte ook veel tijd. Dit nieuwe seizoen (in
Peru is de zomervakantie net voorbij) starten we met 144
kinderen meer. Drie projecten breiden hun hulp uit en twee
nieuwe projecten starten in het district Piura (in het noorden van
Peru). Daarnaast gaan we vier aanvragen de komende tijd
nader bekijken. Aan het eind van onze twee dagen durende
vergadering hebben we tijd genomen om te bidden voor alle
projecten, de kinderen en families die we bereiken, maar ook
voor de projectleiders zelf. En voor al die aanvragen waar we
(nog) niet kunnen helpen;; dat ook zij waar nodig hulp zullen
ontvangen van anderen. Natuurlijk hebben we ons verheugd
over het kindertehuis dat we mogen opstarten en zijn we ons
bewust van de grote opdracht en verantwoordelijkheid die
vooral op de schouders van Carlos en Mariela rusten. Er komt
veel op hen af en we zijn blij met een ieder die voor hen wil
Adres uitschrijven:
Afmelden
bidden.
'Pan de Vida' maakt deel
uit van de ECG-groep
Opening nieuw kinderrestaurant in Oxamarca
Adresgegevens
Half maart was de feestelijke opening (met ballonen in de
kleuren van Holanda) van het nieuwe kinderrestaurant van Pan
de Vida in Oxamarca, een klein bergdorp waar Gilmer met zijn
vrouw Enedina honderd kinderen helpen. Hieraan is een paar
jaar gebouwd vooral door Gilmer zelf, maar ook met hulp van
veel dankbare ouders. Hun kinderen moeten soms lange
afstanden per dag afleggen om naar school te kunnen en als je
dan weer thuis komt, heb je honger en hoop je eten te vinden,
wat lang niet altijd het geval is. Hoe fijn is het dan als iemand je
hongerige maag te eten geeft. Daarnaast komen al deze
kinderen en families in aanraking met het Evangelie. Iedere
keer vertraagde de bouw opnieuw. Er waren veel obstakels te
overwinnen. Dit kleine bergdorp heeft alleen een onverharde
weg er naar toe, die een groot deel van het jaar moeilijk of niet
begaanbaar is door hevige regenval. Dat betekent dat de
toevoer van bouwmaterialen ook erg moeizaam was. Samen
met hen en de vele families zijn we blij dat de kinderen nu echt
een plek hebben! Voorheen aten ze in het huis van Gilmer en
Enedina, opgepropt als visjes in een blik. Die situatie was nog
voor de kinderen nog voor het gezin van Gilmer ideaal. Toch
laat ook dit iets zien van de enorme toewijding waarmee zij op
de bres staan voor de kleinen in nood!
Pan de Vida
Postbus 32
7120 AD Aalten
Kindertehuis Casa Alegria
De afwerking van de bouw vordert. Yuri, Mariela’s broer, is voor
zo’n twee maanden overgekomen vanuit de jungle om de
puntjes op de i te zetten. Hij is een ambachtsman die zijn werk
verstaat. Alle douches, toiletten en wasruimtes in het tehuis
heeft hij betegeld, evenals de plavuizen in de eetzaal en de
keuken. Daarnaast heeft hij in het bijbehorende huis waar
Carlos komt te wonen met zijn gezin ook nog eens een toilet en
een badkamer gemaakt. Het grote voordeel is dat je werkt met
iemand waar je van op aankan en die ook nog eens heel goed
werk levert. Carlos en Mariela hopen de maanden juli en
augustus met verlof te komen, om daarna het kindertehuis op te
starten. In onze volgende nieuwsbrief meer over financiële
adoptieouders die we zoeken voor deze kinderen.
Ondersteuning Carlos en Mariela
Niet alleen hun verantwoordelijkheid groeit, ook hun kosten.
Karin, hun jongste dochtertje is ook op school begonnen. Karin
en Hannah bezoeken samen een nog niet zo lang geleden
opgericht schooltje van Jeugd met een Opdracht en Esther gaat
naar Rey de Reyes, een christelijke school van hun kerk. Voor
beide scholen moet maandelijks betaald worden. Daarnaast
zijn er nog de schooluniformen, de lesboeken, schriften,
pennen, potloden, enz. Ook wordt verwacht dat alle spullen die
de school nodig heeft om bijvoorbeeld vakken als tekenen en
handvaardigheid te geven door de ouders gekocht worden aan
het begin van het jaar. Zo worden de magazijnen gevuld. Iets
wat voor ons in Nederland ondenkbaar is, maar daar de
normaalste zaak van de wereld. Ook het vervoer is voor Carlos
en Mariela een kostenpost. In hun vorige huis werden de
kinderen opgehaald door een taxi of busje dat vanuit de school
het vervoer regelt, natuurlijk tegen betaling. Maar omdat ze nu
gaan wonen bij het kindertehuis, wonen ze eigenlijk te ver weg
om gebruik te maken van deze mogelijkheden. Dat betekent
zelf het vervoer regelen en dat is natuurlijk duurder als je dit
niet met andere ouders kunt delen. Carlos en Mariela proberen
zoveel mogelijk zelf te rijden, maar door het werk in het
kinderrestaurant overlappen de tijden vaak. Verder zijn in Peru
ook de prijzen gestegen. Daarnaast zijn sommige
ondersteuners na verloop van tijd gestopt met hun
ondersteuning aan Carlos en Mariela. Zij kunnen dit werk
echter doen dankzij giften, want ze ontvangen geen salaris.
Vandaar deze oproep: Wij zoeken mensen die Carlos en
Mariela persoonlijk willen ondersteunen in het werk dat zij voor
Pan de Vida mogen doen. Mocht u dit willen overwegen, dan
kunt u naar onze website gaan en onder het kopje ‘Pan de
Vida’ zoeken naar ‘Carlos en Mariela’. Hier kunt u aangeven
dat u mee wil helpen. Natuurlijk is het ook mogelijk een mailtje
te sturen naar [email protected]
Scholen in actie
Dit cursusjaar zijn zo’n tien scholen bezocht door Ejo en Akke
Smit. Op pakkende wijze brengen zij een kind van ver weg heel
dichtbij! Misschien kent u ook een school in uw omgeving die
het leuk zou vinden een presentatie over het werk van Pan de
Vida te krijgen? Of brengt u het eens onder de aandacht op de
school van uw kinderen. Scholen die in actie willen komen voor
Pan de Vida zijn welkom! Contact opnemen kan via de mail of
de site. Ook is er een leuk gratis scholenpakket via de site te
downloaden.
Tot Slot
We willen iedereen bedanken die op welke wijze meedraagt
aan dit werk onder de armste kinderen van Peru. We weten ons
afhankelijk van Jezus, die zei: ‘Laat de kinderen tot Mij komen
en verhinder ze niet.’ Dat is onze drijfveer! En gelukkig die van
heel veel anderen.
Hartelijk groet,
Wilkin en Aukje van de Kamp

Vergelijkbare documenten