Startsein beleefbos voorsterbos

Commentaren

Transcriptie

Startsein beleefbos voorsterbos
D
M
O
R
P
S
K
R
A
R
K
N
E
A
S
N
S
T
E
SLUIS
9e
jaargang
•
nummer
Startsein beleefbos voorsterbos
Hoe zou die lekkere koek nu gaan heten?
Het is afgelopen zondagmorgen al vroeg
een drukte van belang in het zonovergoten Voorsterbos. De parkeerwachters van
Natuurmonumenten hebben de handen
vol om de stroom van auto's allemaal
een mooi plekje te geven.
Deze belangstellenden komen allemaal
voor de opening van het Beleefbos,
waaraan een jaar lang hard is gewerkt.
Herdenking 4 mei
Nog even een herinnering voor alle
mensen die het vergeten zijn en voor
de lezers die misschien de vorige
SluisPuntNL niet gelezen hebben.
Het is bijna 4 mei waarop we onze
overledenen herdenken, in het bijzonder de vliegeniers voor wie wij een
monument hebben opgericht.
Aanstaande zaterdag verzamelen
we tussen 19.15 en 19.30 uur bij
Markehof, om 19.30 uur volgt een toespraak van de dorpsvoorzitter. Zowel
bij Markehof als bij het monument
zullen leerlingen van de drie basisscholen een gedicht voordragen. Om
19.45 uur vertrekken we in een stille
tocht naar het monument, tijdens
deze tocht zullen de kerkklokken luiden. Om 20.00 uur houden we daar
2 minuten stilte. Aansluitend volgt de
kranslegging door de dorpsvoorzitter
en de Marknessenaar van het jaar.
Ook dit jaar zijn er weer bloemen
om bij het monument te leggen. Na
afloop is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie in Het Hart
van Marknesse. Hier onder nog even
het 1ste couplet van het Wilhelmus:
Wilhelmus van Nassauwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
De 4 mei commissie
Boswachter Jan Akkerman is blij met de
grote belangstelling, want dat betekent
dat de burger, die ook heeft meegewerkt
aan dit nieuwe plan, wil weten hoe hun
ideeën zijn uitgevoerd. Er waren maar
liefst 164 ideeën en de stuurgroep en
projectgroep heeft hiervan een pracht
beleefbos gecreëerd. Rust en ruimte is
hierbij erg belangrijk en de natuurlief-
Natuurkunde docent van het jaar
Afgelopen vrijdag is Marknessenaar Annette
de Boer, wonend op de Walcherselaan
18, door de Nederlandse Natuurkunde
Vereniging uitgeroepen tot ‘Natuurkunde
Docent van het Jaar’ tijdens het Fysica
congres op de TU te Delft.
Haar school, gymnasium Celeanum te
9 • WOENSDAG 1 MEI 2013
Zwolle, had haar voorgedragen voor deze
prijs en haar gepromoot.
Ze wist zelf nergens van totdat haar werd
verteld, dat ze door de jury was uitgekozen
tot de nummer één.
SluisPuntNL feliciteert Annette met deze
eervolle onderscheiding!
hebber kan op zijn eigen manier in het
Beleefbos wandelen, sporten of heerlijk
genieten van de stilte. Er zijn 8 onderdelen in dit bos: een paddestoelenparadijs, het Kraggenburger Outdoorbos, het
stille Wendelbos, Waterloopbos experience, het natuurlijke wonderwijsbos,
de Dennenzaadtuin, het uitgestrekte
Kadoelerbos en het weidse vogelreservaat. Vooral het Waterloopbos, dat nu
industrieel erfgoed is geworden, is al
bekend door kunst en cultuur, maar ook
een wandeling met een gids is zeer de
moeite waard. De officiële opening word
verricht door burgemeester Aucke van
der Werff en onze eigen burgemeester
van Marknesse Cees Masteling, alsmede
de dorpsvoorzitters van Kraggenburg
(dhr. Overmars), Ens (mevr. De Jong) en
Vollenhove (dhr. Lassche). Allen leggen
een stukje van de puzzel van het project
Toekomst voor het Voorsterbos en de
burgemeester legt het laatste stukje.
Hij vindt dit project uniek en een echte
promotie voor ónze Noordoostpolder,
die zeker door de bekendheid van het
Waterloopbos een steeds bekendere
gemeente wordt. Alle onderdelen zijn
prachtig verwoord in een hele mooie
folder van Natuurmonumenten en alle
belangstellenden kunnen deze meenemen en zo alle activiteiten nader bekijken en beter bezichtigen.
Koek van Bakkerij Schaap.
Alle basisscholen in de polder hebben
mee gedacht over een naam voor een
nieuwe koek. De naam moest passen bij
het Waterloopbos, het moest lekker klinken, maar ook een stoere naam zijn, passend bij een stoer natuurgebied. Ilias El
Haddad noemde het Haantje de Voorste,
Kars Mooiweer Deltaatje, maar de naam
Bosbeuker van Lusanne Keppel werd
het en zij kreeg een prachtige oorkonde.
Alle drie prijswinnaars kregen een pakje
Bosbeukers mee naar huis en zij zullen
hiervan zeker gaan smullen.
De Beleefdag stond bol van activiteiten, waaronder de beleefroute voor de
kinderen, een mountainbike route, een
rondleiding door de culturele broedplaats Het Waterlab, het wandelen van
de Havenroute en de Golvenroute en
ook voor de verhalenroute was enorm
veel belangstelling. Een bezoek aan het
Voorsterbos is door dit nieuwe plan
zeker nog interessanter geworden.
Wilt u meer weten van het Toekomstbeeld
Voorsterbos, kijk dan op www.natuurmonumenten.nl
INLEVERDATUM
Kopij voor de volgende
editie kunt u tot
maandag 13 mei 2013
18.00 uur inleveren!
De verschijningsdatum is
woensdag 15 mei 2013.
E-mailadres:
[email protected]
ADVERTEERDERS OPGELET!
Advertentie(tekst) voor de volgende editie inleveren voor
woendag 8 mei 12.00 uur i.v.m. Hemelvaartsdag.
Dorpskrant Marknesse •
Cultuur
2
Dorpsnieuws
Koor Horizon
Aankomst....
Je weet het: je hebt geen keus. Je bent
tussen de 17 en 40 jaar en dan moet je
dus werken in Duitsland. “Arbeitseinsatz”
heet dat, maar eigenlijk is het gewoon
dwangarbeid. Nee, dan liever werken in
de Noordoostpolder.
Aangelokt door
wilde geruchten, samengevat in grappige
woordspelingen, als zou NOP staan voor
Nationaal Onderduikers Paradijs en ....je
bent daar veilig en in je NOPjes. Ja, dan
is de keuze eenvoudig. In Kampen bij de
heer Knipmeijer van de Directie kun je
gemakkelijk een “Ausweis” regelen. Alles
verloopt vlot. En nu loop je met tientallen
anderen over een gammele loopplank
en zet je voet aan wal in de polder bij
Ramspol....
Daar sta je met de koffer in de hand.
Onzeker. Geen welkomstcomité, geen
vlaggen, geen muziekkorps....De kade, als
je tenminste van kade kunt spreken, ziet
er rommelig uit. Bouwmaterialen, planken
kisten zijn er slordig neergekwakt. Je kijkt
pagina
om je heen. Het landschap ziet er leeg en
vijandig uit. In de verte staat een grote kale
schuur. Daar moet je je melden. Je wordt
ingedeeld. Werkkamp I, Marknesse, krijg
je te horen. Zo gauw mogelijk vertrekken.
Zodra je daar bent, onmiddellijk melden
bij de kampbeheerder....
Hoezo paradijs....? Hoezo in je NOPjes....?
Je voelt je gedesoriënteerd......
Omdat de plantenactie van koor Horizon
dit jaar in de meivakantie valt, is besloten
om deze keer geen huis aan huis verkoop
te houden.
Vindt u zingen leuk, kom gerust een keer
langs. Wij repeteren iedere woensdagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Anker te
Marknesse (Hoogzijde/Oude weg)
Koor Horizon
Sfeervolle zomermarkt op zaterdag 22 juni
Dirk Kingma (tel. 201209) Foto nr. 26: Aankomst bij Ramspol – 1943
Voor reacties: [email protected]
Tijdens de feestweek zal er weer een
gezellige zomermarkt zijn in de Breestraat
van Marknesse en wel op zaterdag 22
juni van 10.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze
markt kunnen diverse standhouders hun
koopwaar aanbieden en zal er een grote
variatie zijn. o.a. groente, fruit, wijn, kleding, hobby materialen, speelgoed, home
decoratie, lekkere versnaperingen, sieraden, etc. te veel om op te noemen. En
ook aan de kinderen is gedacht met een
gezellige rommelmarkt zodat zij hun waar
aan de man kunnen brengen. De kinderen
kunnen zich melden tijdens de markt en
SERVICEPARTNER
ALEKO
TV - LCD - DVD - HIFI - TELEFONIE
STOFZUIGERS - ONDERDELEN
EIGEN TECHNISCHE DIENST
WWW.ALEKO.NL
Moerasandijviestraat 18, Emmeloord
Tel. 0527-613501
parkeren voor de deur
•
•
•
•
•
Velux dakramen
HBI kunststof kozijnen
Renovatie, ook daken
Aan- en verbouw
Dakkapellen
Breng
ons
eens
een
bezoek,
Breng
eens
een
bezoek
aan
onze
showroom,
bij voorkeur
op afspraak
bij voorkeur
op afspraak.
Marknesse, 0527-203868
www.bouwbedrijfkloosterman.nl
krijgen een plaats aangeboden. Tijdens
deze markt zal er naast de markt de
finale van het volleybal toernooi worden
gespeeld..
U kunt zich ook aanmelden voor deze
leuke zomermarkt. Neem daarvoor contact op met [email protected] of bel NOP
Events
Fabian en Riek van de Bor, Jelle Kapitein,
Lisette Harkema
Tel. 0617115915 Fabian, 0651317752 Riek
[email protected]
Collecte
Hartstichting
Hart-en vaatziekten komen erg veel
voor. Eén op de drie Nederlanders
sterft hieraan. In Nederland leven
ongeveer 1 miljoen patiënten met
deze aandoeningen.
Iedereen kent wel iemand met deze
ziekte.
De Hartstichting investeert o.a. in
onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om
slagaderverkalking af te remmen of
te genezen.
De collecte in week 16 heeft in
Marknesse(dorp) €1491,26 opgebracht. Met dank aan de inzet van
collectanten en gevers. Zonder hen
was dit niet mogelijk geweest.
Geke ten Klooster.
Ds Bleekerstraat 2 • 8316 CV
Marknesse • Tel: 0527-201496
www.familyfitmarknesse.nl
• [email protected]
Maandag t/m Donderdag
8.30-12.00 en 13.00-22.00 uur
Vrijdag 8.30-12.00 en
13.00-21.00 uur
Zaterdag 10.00-13.00 uur
Dorpskrant Marknesse •
Oud papier
Op zaterdag 11 mei wordt er weer oud
papier opgehaald in Marknesse en aan
de buitenwegen.
Een vraag van ons als commissie, zet u
vooral het oud papier vóór 9.00 uur aan
de weg. Af en toe ontvangen we signalen dat mensen het te laat aan de weg
zetten en dat is jammer. Het oud papier
wordt dan niet opgehaald en blijft staan.
En als de dozen niet goed dicht zitten
begint het weg te waaien. De jeugd heeft
onlangs de jaarlijkse dorpsschoonmaak
gehad dus het dorp ziet er weer netjes
uit en dat moeten we houden zo.
Het komt af en toe voor, dat ondanks
vooraf geplande routes, het oud papier
toch blijft staan langs de straat. Mocht u
op zaterdag 11 mei denken, ze zijn veel
later als normaal, bel dan de coördinator
van de Zeester (06-22595722). Wilt u dit
wel vóór 12.30 uur doen, want dat is de
tijd dat men ongeveer klaar is met het
ophalen van het oud papier.
Het gewicht van de maand april was
21.660 kg.
Wij hopen dat u het oud papier, zaterdag
11 mei voóór 9.00 uur aan de weg zet.
Jeannet Elschot namens de werkgroep
oud papier.
pagina
3
‘t Kappers Koppie
Verwen je moeder met
een kappersbon
Van 10 t/m 17 mei krijgt je moeder, als kado, een
shampoo GRATIS bij een knip en kleur behandeling
‘t Kappers Koppie
Oudeweg 45, 8316 AD Marknesse | Tel. (0527) 20 30 17
[email protected] | www.kapperskoppie.nl
Rommelmarkt
Zaterdag 25 Mei a.s. houden wij van 9.00
tot 12.00 uur weer een Rommelmarkt
in de schuur van Kwekerij van Bentem
Sierteelt, Oosterringweg 2 A, Marknesse.
Er is van alles te koop: o.a. tafels ,stoelen, kasten, boeken, gereedschap,huishoudelijke
artikelen, kinderspeelgoed, etc.
Ook verkopen wij koffie, thee, frisdrank,
en wafels.
Wij hebben nog in de voorverkoop: wandkast (donker), eettafel, 2 fauteuils, etc.
Hebt u interesse in deze spullen of hebt
u iets anders nodig, neem dan contact op
met Wim Simonse, Tel:201368.
Spullen die u over hebt en die niet kapot
of vuil zijn kunnen door ons op gehaald
worden.
Neem daarvoor contact op met Wim
Simonse.
B.g.g. mag u de Fam; Woldhuis bellen,
Tel:239385.
In de week van 20 tot 25 mei worden er
geen spullen opgehaald i.v.m. voorbereiding van de Rommelmarkt.
Tel: 0527-615220
Bedrijfsweg 40 Emmeloord
www.wikkelbedrijf-emro.nl
Voor het wikkelen, reviseren en verkoop van alle merken
elektromotoren, aandrijvingen en pompen
Voor het leveren van speciale en gewone motoren van 0,09 tot 315kW in alle maten en toerentallen.
Namens de commissie,
Jan Looyenga.
Volop zomerperkgoed
vanaf 0.50 p/st
Kwekerij
v. Bentem
Sportnieuws
Oosterringweg 2A, Marknesse,
tel. 0527-201823
www.vanbentemsierteelt.nl
Historie van een derby
Afgelopen zaterdag was ie er dan: de
derby Tonego-SVM
Voor beide dorpen DE wedstrijd van het
jaar. In heel de polder bekend als de
derby, waar elk ander dorp jaloers op is.
Veel mensen vroegen mij de afgelopen
tijd: “Louis, hoe kan dat nou, wat hebben wij wel met Luttelgeest en niet met
een ander polderdorp”.
Op het moment van de wedstrijd zit ik
alleen op mijn hotelkamer in Rusland.
De telefoon stand-by want van ieder
belangrijk moment in de wedstrijd krijg
ik verslag via SMS.
Voor de oorsprong van de derby moeten
we terug naar de jaren ‘70. De afdeling volleybal van SVM was toen net
opgericht, met ook enkele leden uit
Luttelgeest. Er was toen al veel contact
met Luttelgeest omdat de R.K. kerk één
parochie was, net als de jongerenvereniging KPJ, nu Mix-ML. In het eerste
volleybalteam van SVM speelde toen
een aantal goede spelers uit Luttelgeest.
Zij waren van mening dat SVM toen zo
hoog speelde, dankzij de inbreng van
Luttelgeest.
Dat liet Marknesse zich geen twee
keer zeggen. De beste spelers uit
het dorp werden opgetrommeld, zo
ook in Luttelgeest en de derby was
geboren. De oude gymzaal werd afgehuurd, tribunes gemaakt (wandrek,
brug etc.) en zo gingen we los. Voor
Luttelgeest deden toen bekende spelers mee als Frans Gielleit, Kees op
den Kelder, Arnold Henselmans, Frits
Vriend. Voor Marknesse waren dat Cor
van de Veeken, Tom van Koeveringe,
Jos Broersen, Jack Beers, Anton van
Vilsteren, Jan Gaastra.
Vóór de wedstrijd van de heren, speelden de dames en welk dorp er als beste
Kijk
ook
eens op:
sluis.punt.nl
Sierteelt
uit de bus kwam mocht de wisselbeker
mee naar huis nemen. Een sportieve
tweestrijd tegen je beste vrienden, erop
of eronder want het ging om de eer, de
beker was maar bijzaak.
De uitslag weet ik niet meer, sommige
minder leuke momenten wil je wel eens
snel vergeten. Vele derby’s volgden, om
beurten in beide dorpen. Eén ervan wil
ik nog even noemen. Het jaar dat we
niet in de gymzaal van Luttelgeest konden spelen vanwege nieuwbouw en Pé
van Driel zijn loods spontaan beschikbaar stelde. De spanten waren wel wat
laag maar dat kon de pret niet drukken.
De loods werd gezamenlijk ontruimd en
werkbanken deden dienst als tribune.
Een mooi spektakel met na afloop altijd
samen een biertje. Jaren later werd de
inbreng van Luttelgeest minder en stierf
deze derby een natuurlijke dood. De
contacten tussen de dorpen bleven en
de toon was gezet.
Dit ‘virus’ sloeg over naar het voetbal.
Met name in de jaren dat SVM en
Tonego in dezelfde klasse speelden.
Andere voorbeelden zijn de Henk tot
Henk loop en later het Groen-Rood
feest. Als dan een bekend persoon uit
Luttelgeest verhuist naar Marknesse en
groene sokken krijgt als welkomstcadeau, heeft de derby een naam: de
Groensokken tegen de Roodsokken.
20 april 2013: Tonego-SVM
Op dat moment tweede en derde in de
derde klasse. Een strijd om mogelijke
promotie naar de tweede klasse. De
wedstrijd is verzet naar 18.00 uur opdat
ook lagere elftallen de clash kunnen
zien. Groene en rode rookgordijnen
nevelen het veld. Een SVM-krijger laat
vanuit een helikopter groen-witte confetti neerdalen over spelers en 500 man
publiek Een spannend spektakel tot de
laatste minuut, dat deze keer door SVM
werd gewonnen. Buiten het veld de
beste vrienden, op het veld de grootste
kemphanen maar na afloop samen een
biertje drinken.
Prachtig dat deze derde poldergeneratie
de traditie voortzet, zeker in deze tijd,
wanneer de sport ook wel eens negatief
in het nieuws is. Dat er nog veel van
deze derby’s mogen volgen.
Louis van Diepen, Groensok.
Groene en rode rookgordijnen.
confetti.
Een spannend spektakel
enz......
OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m zat. 9.00 - 18.00 uur
Wij hebben ook groenteplantjes en tuinkruiden.
Mooie voorjaarsboeketten.
Hemelvaartsdag geopend
van 9.00-17.00 uur.
Restaurant Fu-Wa
GRIMME
L U T T E LG E E S T
Voor hovenier en particulier.
Ook op zaterdag geopend!
Groot assortiment bomen, struiken,
planten, bodembedekkers, hagen etc.
Kalenbergerweg 11-1, 8315 PD LUTTELGEEST
Tel: 0527-202808, Mobiel: 06-30131221
www.kwekerijgrimme.nl - [email protected]
Kwekerij Grimme het adres voor al uw tuinplanten
Breestraat 23, 8316 AN Marknesse,
Tel. 0527-852695, Mobiel 06-47187730
Catering aan huis, vanaf 10 personen.
Openingstijden:
ma. 16:30 - 19:00 uur, di. t/m vr. 16:00 - 21:30 uur
zaterdag, zondag en alle feestdagen 12:00 - 22:00 uur
voor grondwerk met minikraan
en verhuur van trilplaten en stenenknippers
tel. 0527-203 517 / 06-53318589
Voor
!
en
t
s
e
e
f
al uw
www.eenfeestje.nl
de Werf 3
8374 KZ Kuinre
0527-231640
06-29408316
[email protected]
Elke donderdag staat
Vishandel het Vuurtje
van 13.30 tot 18.00 uur in Marknesse
ELKE WEEK DIVERSE SOORTEN VERSE VIS IN DE AANBIEDING
ECHTE KABELJAUW LEKKERBEK per stuk € 3,- 3 voor
KIBBELING 500 gram
HARING per stuk € 1,75 3 voor
SPECIAALTJES (kleine lekkerbek) per stuk
4e GRATIS €
€
4e GRATIS €
€
8.00
7.00
5.00
1.00
Met vriendelijke groeten Jan - Willem Meun, Vishandel het Vuurtje
Dorpskrant Marknesse •
Afrikaanse kunst
Uw adres voor:
Nieuwe en gebruikte auto’s
Onderhoud aan alle merken
pagina
4
SVM volleybal Dames 2 ongeslagen kampioen
Shona kunst uit Zimbabwe (stenen beelden)
Schilderijen (wisselende exposities)
Houtsnijwerk
Kleden, authentieke muziekinstrumenten
Het hele jaar door workshops beeldhouwen.
APK keuringen
Aircoservice en reparaties
Schade reparaties
Uiterdijkenweg 48 • 8316 RS Marknesse
T 06 30 15 25 71 • www.kleinafrika.nl
Oudeweg 8 8316 AC Marknesse
l
l
Tel: 0527-201737
www.autobedrijfwolters.nl
Ds. Bleekerstraat 11
Tel.0527-201758
8316 CV Marknesse
[email protected]
hallenbouw, bewaarloodsen, stallen, koelloodsen, opslagloodsen
trappen, tevens uw leverancier voor stalen balken,
strippen, kokers voor woningbouw en agrarische sector.
www.ldevriesstaalbouw.nl
Al ruim 10 jaar
een begrip!
• Uitzenden
• Detacheren
• AdviesenondersteuningP&O
Op de foto vlnr: Boven:
Ellis Looise, Alisca Hansma, Evie van Diepen, Karin Schwering,
Susan Andela Onder:
Karin Hilderink, Judith van Wieren en Annelies Bos
(Op de foto ontbreekt Jacolien Aalbers.)
De dames van het 2e volleybalteam uit
Marknesse hebben het dinsdag 16 april
gedaan. Het was enorm spannend, doordat de afgelopen welen af en toe een set
werd verloren. SVM stond op de tweede
plaats achter SVI. Het team en supporters
van SVI kwamen helemaal uit Zwolle om
te kijken hoe deze laatste wedstrijd van
het seizoen zou gaan aflopen. De tribune
van 'De Triangel' zat tjokvol met supporters
voor zowel SVM als Zwolle.
Een mooie wedstrijd waarin SVM liet zien
dat zij terechte kampioenen zijn. Onder
leiding van invalcoach Dick van Unen werd
er goed gepasst en ontstonden er mooie
aanvallen.
25-14-, 25-12 en 25-12 waren de setstanden in het voordeel van de groenen.
Een prachtige afsluiting van een thriller van
een seizoen. Op naar de eerste klasse!!
Onnodig te vermelden dat het nog lang
onrustig bleef in de sportkantine.
Verrassing
• Payroll
• Werving&Selectie
LEVEL ONE UITZENDBUREAU
Daalder2
T:0527-271369 F: 0527-271227
8305BEEmmeloord I: www.level1.nl E:[email protected]
Uw personeel is onze zorg!
Vlnr: Boven: Laura Nikkels (ass. trainer), Michasia Vos, Vera Bols, Ellis Looise (trainer/
coach) en Sanne Vroegop. Onder: Vicky Vos, Meike Meerema en Quinty van Mierlo.
Van de een op de andere dag gebeurde
het: van de zesde naar de eerste plek!
Wie, wat en hoe, vraagt u zich misschien
af.
Het gaat om de allerjongste volleyballertjes van SVM (ook wel 'de Groene
Spruitjes' genoemd).
De afgelopen
weken hebben ze veel wedstrijden
gespeeld. Alleen duurde het nogal lang
voordat de uitslagen op de NEVOBOwebsite waren verwerkt. De laatste wedstrijd is inmiddels gespeeld. Toen hadden
we niet het idee dat we nog bovenaan
konden eindigen. We stonden op dat
moment nog op de zesde plaats (van
de 8 teams). Maakte ook niet veel uit,
want de meisjes waren toch heel goed
vooruit gegaan en hadden al een heel
trots publiek en coach en trainers. Er
werd leuk samen gespeeld. Er werd vaak
al "loss!" geroepen voor een bal, de service gingen meestal goed en er waren al
meisjes die een bal probeerden te mikken op een plek waar de tegenstander
niet staat.
Doordat de meisjes de laatste wedstrijden weinig punten lieten liggen is het
'onmogelijke' toch gebeurd. Ineens staat
SVM MI6 op nummer 1. Een gedeelde
eerste plek met Nakala weliswaar, maar
op puntensaldo valt het voor ons positiever uit. Wat een verrassing. Een superprestatie van de kids. Vooral als je je
bedenkt dat 4 speelsters van dat team
nog maar pas begonnen zijn met volleyballen en de gemiddelde leeftijd 7 jaar is.
Korfbal veld
Wedstrijdprogramma veld 01-05 t/m 15-05-2013
Wedstrijdprogramma
veld de01-05
t/m 15-05-2013
Deze periode geen thuiswedstrijden Sportpark
Punt
Deze periode geen thuiswedstrijden Sportpark de Punt
De KIA dealer voor de
Noordoostpolder en Urk!
Van L naar R: Peter sr, Arjan(knielend), John, Pieter, Peter jr., Folmer en Ben.
Autobedrijf Pals & van Tilburg
Oosteinde 12,
8316 BL Marknesse
T
(0527) 20 14 81
www.palsenvantilburg.nl
Uitwedstrijden
11 mei Veenwouden 1
11 mei Heerenveen 5
11 mei Hellas ’63 3
11 mei Dindoa A4
11 mei Spannum B1
11 mei Emmeloord D2
11 mei Joure F1
15 mei Harich B1
15 mei DOS Kampen/V. MW1
Emmeloord/SVM 1
Emmeloord/SVM 2
SVM/Emmeloord 3
SVM A1
SVM B1
SVM D1
SVM F1
SVM B1
Emmeloord/SVM MW1
15.30 uur
17.00 uur
12.30 uur
13.30 uur
14.00 uur
12.15 uur
10.30 uur
18.30 uur
19.45 uur
Kijk
altijd
eventuelewijzigingen
wijzigingen
Kijk
altijdook
ookop
opwww.knkv.nl
www.knkv.nl“competitie”
“competitie” voor
voor eventuele
Dorpskrant Marknesse •
Stratenvolleybal
Op woensdag 19 juni organiseert SVM, in
samenwerking met de feestcommissie, het
34e stratenvolleybaltoernooi van Marknesse.
Tijdens de start van de feestweek hopen
we een groot aantal Marknessenaren op
de been te krijgen. Een groot gedeelte als
deelnemer en een ander als enthousiast
publiek. De finale van het stratenvolleybal
zal plaatsvinden op zaterdag 22 juni.
Vorig jaar hebben 32 seniorenteams en 8
jeugdteams deelgenomen aan het stratenvolleybaltoernooi. We hadden een prachtige avond met veel spannende wedstrijden onder prettige weersomstandigheden.
Op woensdagavond werden de winnaars
bekend van de jeugd. Het team ‘wit’ won bij
de jeugd van 9 tot en met 12 jaar. Veni Vidi
Vici won de finale bij de jeugd van 12 tot en
met 14 jaar. Op zaterdag werden de finales
van de senioren gespeeld in de Triangel.
De regen kwam die dag met bakken uit de
lucht. Gelukkig konden we prima terecht in
de sporthal. De Krabbescheer won en mag
dit jaar de beker verdedigen.
Wij nodigen u van harte uit om mee te doen
aan de 34e editie van het stratenvolleybaltoernooi. Het grootste gedeelte van het toernooi wordt gespeeld op woensdagavond,
maar het spannendste gedeelte bewaren
we voor de zaterdag. Dan zal vanaf 15.00
uur worden gestreden om de 1e tot en met
de 4e plaats.
Het toernooi wordt gespeeld in 3 leeftijds-
pagina
5
APOTHEEK MARKNESSE
Moederdag!
Verwen je moeder
met een heerlijk
huidverzorgingsproduct van
VICHY of EUCERIN
WELKOM BIJ DE
BOERDERIJWINKEL
˝BIJ DE FRIESE VLAG˝
WIJ HEBBEN NU VOOR U:
VEEL KEUZE UIT
DIVERSE RASSEN
POOTGOED
PLANT UIEN
GROENTE PLANTEN
VOORJAARS BLOEIERS
GROENTE ZADEN
KUNSTMEST
GEDROOGDE KOEMEST
POTGROND
Breestraat 39 • 8316 AN Marknesse
Tel: 0527-204404
www.apotheekmarknesse.nl
categorieën. Van 9 t/m 12 jaar (basisschool)
wordt een toernooi gespeeld met 4 tegen 4.
Je kunt je individueel opgeven of als team.
Van 12 t/m 14 jaar wordt ook met 4 tegen
4 gespeeld, hierbij opgave per team. De
jeugd speelt allemaal aan het begin van de
avond tot de pauze. Daarnaast hebben we
nog de senioren, vanaf 15 jaar mag je daaraan meedoen.
Deze of volgende week wordt de uitnodiging verstuurd met alle benodigde informatie naar de bij ons bekende contactpersoon van een straat. Teams kunnen per
straat of combinatie van straten worden
opgegeven via [email protected]
kpnmail.nl of telefonisch bij Koerdien van
Wijk (201709) of Annette de Boer (203487).
Opgeven kan tot maandag 10 juni.
Voor meer informatie:
fam. de Jong,
Uiterdijkenweg 60
Marknesse (vlakbij Blokzijl)
Tel: 0527-291390
www.boerderijwinkeltje.nl
SVM Korfbal
Verlenging Contract Sjoerd van der Klaauw
'De Boerenshop'
TULPENPLUKTUIN
OPEN!!!
Steenwijkerweg 26
8316 RK Marknesse
Tel. 0527-29 15 83
www.boerenshop.nl
Openingstijden:
Ma. van 13.00 - 18.00 uur
Di. t/m vr. van 10.00 - 18.00 uur
Za. van 9.00 - 17.00 uur
Foto : Janine Bezema
Op vrijdag 19 april is de contractverlenging
voor de training van de selectie Emmeloord/
Marknesse met hoofdtrainer Sjoerd van der
Klaauw ondertekend.
Samen met de vertegenwoordiger van KV
Emmeloord, Rinse Hoekstra en vertegenwoordiger van KV Marknesse, Sonja Kaastra
is Sjoerd voor een extra speelseizoen
2013/2014 vastgelegd, waar we erg blij mee
zijn. De positief opgaande lijn van de vereniging en de prestaties van de selectie, onder
leiding van Sjoerd, heeft er toe geleid, dat we
in ieder geval nog een seizoen met elkaar
willen werken. Voor Sjoerd zit er zeker nog
een uitdaging in en ziet hij mogelijkheden
tot verbetering. Alle partijen zijn dan ook blij
met de verlenging en zullen elkaar en de verenigingen proberen naar een hoger sportief
niveau te tillen.
De vereniging wil in de aankomende twee
jaar een groei doormaken in leden en de
selectie van de vereniging is dan belangrijk
om een bepaalde uitstraling en niveau te
kunnen aanbieden. Het moet in alle leeftijdscategorieën leuk zijn om te spelen, waar
op een gegeven moment de selectie wel
een aantrekkingskracht moet hebben voor
de jongere spelers. Wij zeggen dan ook niet
voor niks, dat bij onze vereniging sportiviteit,
plezier en prestatie hand in hand gaan.
Ondernemersnieuws
Energie voor NOP
In deze tijd waarin het ook voor de ondernemers uit de Noordoostpolder financieel flink
lastig kan zijn, wil Enprest energie- en installatieadvies deze ondernemers een handje
helpen. Door collectief energie in te kopen
kan jaarlijks flink bespaard worden op de
energiekosten. Enprest treedt hierbij op als
onafhankelijk belangenbehartiger.
“Door collectief energie in te kopen, ontstaat er een betere onderhandelingspositie.
Daardoor kan veel geld bespaard worden op
de energiekosten. Het is zonde als ondernemers zo’n kans laten liggen want ze hoeven
er zelf bijna niets voor te doen. Ze hoeven
zich alleen maar aan te melden, Enprest
doet de rest!” Aldus dhr. Malek, directeur
van Enprest.
Werkwijze
Geïnteresseerd? Dan schrijft u zich in op
www.enprest.nl. Enprest clustert de energiebehoefte en onderhandelt (vanuit een
onafhankelijke positie) bij verschillende
energieleveranciers. De beste deal wordt
aan u voorgelegd. Daarna is er tijd om te
bedenken of u mee wilt doen aan de collectieve energie inkoop. Enprest regelt ook de
overstap en de administratieve afhandeling.
Aanmelden voor 1 juni
Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 juni
2013 inschrijven. Hoe meer inschrijvingen, hoe beter de onderhandelingspositie!
Besparen op de energiekosten doen we dus
samen.
Enprest
Naast collectieve energie inkoop doet
Enprest meer om energiekosten zo laag
mogelijk te houden. Ook facturatiecontroles
en energiescans voor MKB, overheid en utiliteitsgebouwen horen bij de specialisaties
van Enprest. Kijk voor meer informatie op
www.enprest.nl
SERVICE EN KWALITEIT
• VERKOOP
• SERVICE
• ONDERHOUD
Expansie 5 – 8316 GB Marknesse – Tel. 0527-203484
WWW.BEMUMARKNESSE.NL
Toelevering van
plaatwerk en verspaning
Speciaal constructies in
aluminium, rvs en staal
Machine Constructies Marknesse BV
Expansie 15, 8316 GB Marknesse
E-mail: [email protected] - Website www.mcmbv.nl
Dorpskrant Marknesse •
pagina
6
Meerzoo
MeerZoo zal gedurende de meivakantie
van woensdag tot en met zondag geopend
zijn van 12.00 tot 17.00 uur. Ook op
Hemelvaart en Tweede Pinksterdag zijn wij
geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
De entreeprijs is € 5,00 voor volwassenen,
€ 3,50 voor kinderen van 3 tot 10 jaar en
65+, voor kinderen tot 2 jaar is de entree
gratis.
MeerZoo is verder geopend iedere woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag en
vakanties van april tot oktober. Naast deze
dagen zijn wij geopend voor groepen,
rondleidingen, kinderfeestjes en schoolreisjes op afspraak.
Meerzoo is op zoek naar kabouters, trollen, dierenbeelden en andere relevante
aankleding voor het park met een mini-
male hoogte van ca. 30 cm. Het maakt niet
uit of het licht beschadigd is. Het mag van
alle soorten weerbestendig materiaal zijn.
Het is de bedoeling dat dit in het park
wordt geplaatst tussen de bomen en
struiken. Er komt een naambordje van de
schenker bij te staan zodat ieder beeld
een eigen naam krijgt. Het lijkt ons leuk
om hiermee het park nog spannender te
maken. Ieder kind, onder begeleiding van
een volwassenen, dat één of meer beelden inlevert, krijgt die dag gratis entree.
Er is nog ruimte voor vrijwilligerswerk,
vooral in de weekeinden. Ook sponsoren
zijn welkom voor de nieuwe projecten die
op stapel staan.
Tevens bestaat de mogelijkheid een praatje te maken over plaatsing van personen
met een geestelijke en/of lichamelijke
beperking. MeerZoo is een zorgdierentuin.
Voor meer info over Meerzoo kunt u kijken
op www.meerzoo.nl
Met vriendelijke groet,
J. van het Meer
Steenwijkerweg 15
8316 RG, Marknesse
Tel. 0527-204495/06-22103933
E-mail: [email protected]
Chinese kracht naar de polder
Reemzorg houdt zich bezig met het leveren van
dagbesteding en opvang, 6 dagen in de week, van
kinderen, jongeren en volwassenen met en
zonder beperking in het dierenpark MeeZoo.
Steenwijkerweg 15
Marknesse
0527-204495
Terrarium-specialist
GEEF VOOR
Uw regio-diersuper
MOEDERDAG
Woensdag t/m Zaterdag geopend
EEN KAPPERS
Iedere maandag GRATIS bij u thuis geleverd
(Voor openingstijden en voorwaarden zie website)


















CADEAUBON VAN
Salon bouclé
Brouwer
Brouwer
Bouw
Bouw
Brouwer Bouw
Brouwer
Bouw
timmerbedrijf
timmerbedrijf
Wanfeng Zhu (Peter) en Tao Qing Yu, vorig jaar bij de tulpen
Binnenkort kunt u kennis te maken met
2 Chinese leraren in Zhineng Qigong en
Nature Taiji.
Tao Qing Yu en Wanfeng Zhu zijn terug
in Nederland en zullen neerstrijken in de
Noordoostpolder om daar workshops te
verzorgen en de oefeningen en verhalen
mee te geven vanuit de kracht van de bron
uit China.
Op 31 mei, 1 en 2 juni zijn te gast in Het
huis waar de stilte spreekt, in Kraggenburg.
Zhineng Qigong is, evenals Taiji, een
Chinese bewegingsvorm die goed is voor
je gezondheid en innerlijke balans. De
eenvoudige oefeningen helpen om op
een zachte en efficiënte manier je lichaam
en geest weer optimaal van energie te
voorzien en te ontspannen. Bovendien
stimuleer je het zelfhelende vermogen en
voel je jezelf sterker en vitaler.
De oefeningen zijn voor iedereen geschikt,
worden stapje voor stapje opgebouwd en
ook zonder ervaring in deze bewegingsvormen kun je gemakkelijk meedoen. Je
kunt je opgeven voor 1 of meerder dagen.
Opgave en informatie verder te krijgen bij
Alda Boerema, tel 0527 201886 of mail:
[email protected]
Korfbal Marknesse geeft
korfballessen in Vollenhove
timmerbedrijf
timmerbedrijf
Vooral
uw verbouwingen,
Voor
Voor
alaluw
uw
verbouwingen,
verbouwingen,
en klussen.
Voorrenovaties
al uw verbouwingen,
renovaties
renovaties
en
en klussen.
klussen.
renovaties
en klussen.
®





®
®
®

















 




Benny Brouwer
Tel. 0527-204107
Baarloseweg 6-II
Fax. 0527-203923
8316 SE Marknesse Mob. 06-51409500
BennyBrouwer
Brouwer
Benny
Benny
Brouwer
Baarloseweg6-II
6-II
Baarloseweg
Baarloseweg
6-II
8316SE
SEMarknesse
Marknesse
8316
SE
Marknesse
8316
Tel.
Tel.
0527-204107
Tel. 0527-204107
0527-204107
Fax.
Fax.
Fax. 0527-203923
0527-203923
0527-203923
Mob.
Mob.06-51409500
06-51409500
Mob.
06-51409500
• Ruim 30 soorten pannenkoeken
• Kinderfeestjes
• Speel- en doepark
• Midgetgolfbaan & speurtochten
• Familiedagen
• Bruiloften
• Personeels- en themafeesten
• Uitgebreide diners
• Vergaderingen
• Speel- en doepark
• Groepsaccommodatie
MIDDEN IN HET VOORSTERBOS
Leemringweg 29, Kraggenburg, Tel. 0527-25 24 83 - [email protected] - www.devoorst.nl
woensdag 24 en donderdag 25 april
hebben we korfballessen gegeven aan
alle kinderen uit de groepen 2 t/m 8
van alle basisscholen in Vollenhove tijdens hun jaarlijkse gezamenlijke sportdagen.
Wij deden dit samen met Kees Vlietstra
van het KNKV.
In Vollenhove is geen korfbal dus voor
ons een mooie gelegenheid om onze
mooie sport daar te laten zien.
Onder uitstekende weersomstandigheden hebben wij de kinderen zeer
enthousiast gekregen met een sport die
voor deze kinderen vrij onbekend was.
Meer foto,s van deze dagen komen
binnenkort op de site: http://korfbal.
svmarknesse.nl
Dorpskrant Marknesse •
Protestantse
Gemeente
Zondag 5 mei:
9.30 uur, dr. J. Renkema, Kampen
Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag:
9.30 uur, ds. G. Keijzer, Kampen
Zondag 12 mei:
9.30 uur, ds. H. Linde, Hoogeveen
Nederlands Gereformeerde Kerk
“Het Anker”
Zondag 5 mei:
9.30 uur, dienst
7
Sssst, “Kloosterweekend”
Kerkdiensten
Geref. Kerk vrijgemaakt
“De Kandelaar”
Zondag 5 mei:
9.30 uur,leesdienst
14.30 uur, ds. K.P.A. Moedt, Tuk
Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag:
9.30 uur, ds. H.M. Smit, Rouveen
Zondag 12 mei:
9.30 uur, leesdienst
pagina
19.00 uur, ds. W. van Dijk
Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag:
9.30 uur, ds. L.A. van Baardewijk
Zondag 12 mei:
9.30 uur, ds. C.P. Kleingeld
19.00 uur, br. M. Bos
R.K. Kerk
Zondag 5 mei:
9.30 uur, Kraggenburg, V. Maagd
10.00 uur, Marknesse, parochianen
Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag:
Rooster onbekend
Zondag 12 mei:
Rooster onbekend
Elke dinsdag van 13.00 – 15.30 uur
kerkopenstelling Luttelgeest
Elke maandag en donderdag van 13.30
– 16.30 uur
kerkopenstelling Marknesse
Elke donderdag van 14.30 – 16.00 uur
kerkopenstelling Kraggenburg
Vaartochten naar
het Vogeleiland in mei
Het weekend van 14 t/m 16 juni a.s. organiseert de PKN-kerk een kloosterweekend.
Er is gekozen voor het vrij laagdrempelige klooster “Abdij Onze Lieve Vrouw van
Koningshoeven” in Berkel-Enschot, welke
is gericht op gastvrijheid (www.koningshoeven.nl).
We zouden het geweldig vinden om met
het maximale aantal van 15 personen naar
dit klooster te kunnen gaan. Inmiddels
hebben 10 personen zich opgegeven. Er
kunnen dus nog 5 personen mee. Een
specifieke (geloofs)overtuiging is niet vereist.
De kosten zijn ongeveer € 120,00 inclusief verblijf, eten, drinken en een bezoek
aan de bierbrouwerij.
We vertrekken vrijdagavond rond de klok
van 19.00 uur en hopen in de loop van
zondagmiddag terug te zijn.
Heeft u nog vragen of wilt u zich opgeven
voor dit weekend, dan kunt u contact
opnemen met:
Edi Luimes, 06-12269179 ([email protected]
hotmail.com) of
Wieke Buis, 06-51957803 ([email protected]
planet.nl)
Leven met een verlies,
maar hoe dan?
De werkgroep Jongeren en Rouw is er
om rouw onder jongeren bespreekbaar te
maken. Komende maanden wil de werkgroep iets tot stand brengen om jongeren
die iemand hebben verloren, te helpen.
Wij willen dan ook alle jongeren die zich
aangesproken voelen, uitnodigen om mee
te denken. Met welke vragen zit of zat jij?
Welke ervaring heb jij opgedaan? Wat helpt
jou erdoor? Wat wil je anderen meegeven?
Bedoeling is dat we op een interactieve en
creatieve manier met elkaar de vragen en
de verschillende ervaringen van lotgenoten
in beeld brengen, als basis voor een product
dat mensen die te maken hebben met rouw
verder helpt. Wij denken zelf aan theater
(net als we in 2010 in de Bantsiliek met het
stuk 101% verlieswinst hebben gedaan),
maar het kan ook zijn dat het wat anders
wordt, zoals
een DVD of
een
boekwerk.
Ook
hierbij is jouw
inbreng welkom.
We hopen dat jij jouw vragen of ervaring
met ons wilt delen. Om anderen te helpen
en om er zelf weer eens bij stil te staan.
Je bent van harte uitgenodigd om mee
te denken op 7 juni om 19.30 uur
(Lindeweg 45, fam. Maes). Graag weten
we vooraf hoeveel mensen we kunnen
verwachten, we ontvangen daarom je aanmelding op [email protected] Eventueel
kun je ook je vragen of ervaringen delen
per e-mail. Kijk ook eens op onze website:
www.rouwnop.nl
Koningsoep met kokoskip
maaltijdsoep 4 personen
Koningsoep:
Vroeg de natuur in, genieten van vroege
vogels….in mei vaart Natuurmonumenten
6x over het Zwarte Meer naar het
Vogeleiland, soms zelfs om 05.30 uur.
De boot vertrekt vanaf het boothuis bij
de Kadoelerbrug aan de Kadoelerweg bij
Kraggenburg. Vanwege de beperkte capaciteit van de boot is aanmelding vooraf
noodzakelijk. Dit kan bij bezoekerscentrum De Wieden in St. Jansklooster, telefoon (0527) 24 66 44 of via de website
www.natuurmonumenten.nl/agenda. Op
de website staan alle vaardata en tijdstippen. Leden van Natuurmonumenten
betalen €9,50, niet-leden €13,50 p.p. Dit
is inclusief een kop koffie/thee aan boord.
Aparte sfeer
Genieten van een langzaam ontwakende
dag in mei: de mooiste tijd van het jaar en
geroemd in gedichten. Genieten van de
sfeer op het water, van het ‘oorverdovend’
Zaterdag 4 mei
Zaterdag 11 mei
Maandag 13 mei
Vrijdag 17 mei
Maandag 20 mei
geluid van rietzanger, tientallen nachtegalen, grote karekieten en van struinen over
een onbewoond eiland.
Vogeleiland
Natuurmonumenten laat het bos op het
Vogeleiland zijn eigen gang gaan. Dode
bomen blijven staan of liggen. Het dode
hout trekt insecten aan, maar vormt ook
de voedingsbodem voor mossen, varens
en paddenstoelen. Wie op het eiland
komt, waant zich een beetje in een jungle.
Er heerst volstrekte rust. Paden zijn er niet.
Het is een eldorado voor tal van vogels.
Sluispuntjes
Biedt zich aan: ervaren tuinman
voor al uw tuinwerkzaamheden.
Tel.: 06-54251616
: Dodenherdenking, 19.30 uur Markehof
: Ophalen oud papier (dorp en buitenwegen)
: Kopij moet vóór 18.00 uur binnen zijn!
: Vrouwenavond in Chez Marknesse, 20.00 uur
: Tweede Pinksterdag autocross, opgave
www.autocrossmarknesse.nl
: Sportactiviteiten in de sportkooi, 13.00-14.00 uur
: Rommelmarkt in de schuur van Van Bentem Sierteelt
: Kopij moet vóór 18.00 uur binnen zijn!
: Gooische Vrouwen Bingo Show in Chez Marknesse, 20.00 uur
: Sportactiviteiten in de sportkooi, 13.00-14.00 uur
: Beachvolleybal op het strand van Chezveningen
: Sportfeest SVM
: Nationale straatspeeldag
Woensdag 22 mei
Zaterdag 25 mei
Maandag 27 mei
Dinsdag 28 mei
Woensdag 29 mei
Zaterdag 1 juni
Zaterdag 8 juni
Woensdag 12 juni
Woensdag 19 juni zondag 23 juni
: Feestweek
Maandag 8 juli vrijdag 12 juli
: JAKO-voetbaldagen
bouillon met het kippenvlees
500 gram bosworteltjes
250 gram diepvriesdoperwten
200 ml kokosmelk
1 eetlepel maizena
peper/zout
2 theelepels citroensap
125 gram mihoen verkruimeld
4 enkele of twee dubbele kipfilets
4 eetlepels gemalen gedroogd kokos
1theelepel kurkuma (geelwortel of koenjit)
dit is voor de kleur, kan eventueel weggelaten worden
olie
lente-ui in ringetjes om te garneren
Bereidingswijze
Bouillon:
Maak de 2 boswortels schoon en snijd in
grove stukken.
Maak de ui schoon en snijd deze doormidden.
Doe de karkassen of soepkippen, de wortel,
ui, laurier, peperkorrels, steranijs en het zout
in een ruime pan en doe daar het koude
water bij. Zorg dat de karkassen min of meer
onder staan.
Breng aan de kook en zet de pan dan op
een klein pitje waardoor het zachtjes blijft
pruttelen. Laat zo minstens twee uur, maar
liever nog langer zachtjes trekken.
Laat de bouillon iets afkoelen, zeef hem
boven een pan en haal de karkassen eruit
om het vlees er vanaf te pluizen, dit gaat het
makkelijkst met je handen.
Doe het kippenvlees bij de bouillon. Gooi
wortel, ui en kruiden weg.
Koningsoep:
Maak de resterende bosworteltjes schoon
en snijd in dunne plakjes.
Doe de wortel, erwten en kokosroom bij de
iets afgekoelde bouillon en roer goed door.
Breng zachtjes aan de kook en voeg al
roerend de met wat water aangelengde
maizena toe. Breng op smaak met peper/
zout en het citroensap en laat 5 minuutjes
zacht koken.
Voeg dan de verkruimelde mihoen toe en
laat deze gaar worden.
Spoel de lente-ui goed af en snijd in ringetjes.
Meng op een bord het kokos met de kurkuma.
Bestrooi de kipfilets met peper/zout en
wentel ze door het kokosmengsel.
Verhit de olie in een koekenpan en bak de
kipfilet in 10-15 minuten bruin en gaar.
Haal uit de pan en snij in dikke repen.
Schep de soep in diepe borden, leg de reepjes kokoskip in het midden en garneer met
wat ringetjes lente-ui.
Tip: serveer met (oer)brood.
Wijnadvies: kies voor fris wit, Riesling of
Sauvignon Blanc.
Ingrediënten
Bouillon:
2 kip karkassen of soepkippen
2 bosworteltjes
1 ui
2 laurierblaadjes
5 peperkorrels
1 steranijs
2 ½ theelepel zout
1 ½ liter water
Verschijnt tweewekelijks huis-aan-huis in Marknesse,
Kraggenburg, Luttelgeest en omliggende buitenwegen
Bloem en Jess
Online
uitgave:en
http://sluis.punt.nl.
Bloemen
woonaccessoires
Uitgave:
Stichting Dorpskrant Marknesse
Kwaliteit
is ons visitekaartje
Redactie en inleveren kopij:
Mevr. M. J. Janssen, Noordzoom 137,
8316 CH Marknesse, tel. 0527 - 203 095
[email protected]
Aanleveren vóór maandag 18.00 uur
fotograaf: Piet Ruis
correspondenten: Harmien Drewel en Rikie Ruis
Lid euroflorist
Advertenties:
e-mail: [email protected]
Tarief: € 0,37 excl. BTW per mm per kolom
Aanleveren vóór donderdag 12.00 uur
Breestraat 32
8316 AR Marknesse
Inleveradres particuliere advertenties:
e-mail: [email protected]
0527-201781
Tarief: gratis, met uitzondering van familieberichten
groterwww.bloemenjess.nl
dan 50 mm en commerciële particuliere
advertenties (tarief: € 0,27 excl. BTW per mm/kolom).
Aanleveren vóór maandag 18.00 uur
Opmaak en druk:
Hoekstra Krantendruk Emmeloord
Techniekweg 10-12, www.hoekstrakrantendruk.nl
Verspreiding en bezorgklachten:
Fa. van Dalen, Vollenhove, tel.: 0527-246468
[email protected]
De redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken te
bekorten of niet te plaatsen, zonder opgave van reden. De inzender
is verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste stukken.
@SLUISpuntNL
Dorpskrant Marknesse •
pagina
8
de l
eu
Flev kste k
olan apsa
d 2 lon v
012/ an
2013
Fiberstrong – Bamboe
De naam zegt het al. Helemaal NIEUW van Matrix Biolage
Kom je HAAR sterker maken met deze producten.
Kom langs in de salon en kom het ervaren.
Wij geven u het advies, dan bent u klaar voordat
de zomer begint en kunt u haar tegen een stootje.
Nu bij 2 producten een GRATIS
Biolage handcrème of bodywash
Schoonheidsinstituut
Cobie Koets
•
•
•
duobehandelingen
cadeaubon
bestellen
viainternet
hotstone
massage
Nagelerstraat 27A • 0527 - 620 250 • www.cobiekoets.nl
Nieuwbouw,
bouwbedrijf
wers
De bou toekomst!
e
d
van
Verbouw,
P.VERWER b.v.
Onderhoud,
Renovatie.
Oudeweg 28 Marknesse Tel. 0527 - 20 18 97
KIJK OOK EENS OP WWW.BOUWBEDRIJFPVERWER.NL
TotaalBBQ.nl
TotaalBBQ-pakket is alles voor een vaste prijs
TotaalBBQ pakket bestaat uit: vlees naar keuze (zie pakketten hieronder) met rundvleessalade,
scharrelsalade, pasta-pestosalade en rauwkost, stokbrood en kruidenboter, 4 soorten saus waaronder satésaus en daarbij voldoende BBQ’s met gas, borden en bestek (plastic of porselein) met
BBQ-gereedschap, bezorgen, ophalen en schoonmaken.
bezorgen en ophalen
Gratis
Vanaf 15 personen met een maxim
van 30 kilometer.
PAKKETTEN
Straatbarbecue
Karbonade, hamburger, reuze saté,
speklapje en braadworstje
t tota al
Inclu sie f he t
ke
ak
-p
Q
BB
Per persoon
14
50
t tota al
Inclu sie f he t
ke
BBQ-pak
Per persoon
t tota al
Inclu sie f he t
BBQ-pak ke
Per persoon
t tota al
Inclu sie f he t
BBQ-pak ke
Per persoon
1700
Drankenpakket
www.simone-s-hairfashion.nl
Houthandel K. van Keulen & Zn
Oudeweg 20 - 8316 AC Marknesse - Tel. 0527-201506
Het adres voor al uw
bouwhout, tuinhout, plaatmateriaal, golfplaten,
damwand- en dakpanplaten enz.
Geopend ma./vr. 7.30-17.15 uur, zat. 7.30-12.15 uur
Filetlapje of karbonade, biefstukspies,
reuze saté, hamburger of worstje en
varkenshaasspies
Tel. 0527 252479 / 06 25026462
16
00
www.schildersbedrijfsinke.nl
[email protected]
BBQ de luxe
Ribeyesteak, varkenshaasspies met zontomaat, kipspies met courgette, varkenshaas
met bacon en ossenhaasspies met olijven
Varkensfiletlapje, pepersteak, kipfilet
met spek, biefstukspies en varkenshaasspies
Biefstukreepjes met champignons,
shoarmareepjes, kipreepjes met ananas,
cowboyreepjes, kalfsreepjes paprika.
ale afstand
Van het huis
BBQ-comfort
Koekenpan Party
DE MEIDEN.
We zien jullie allemaal
in de salon. De Meiden!
18
50
t tota al
Inclu sie f he t
BBQ-pak ke
Per persoon
2250
Snack BBQ-pakket
Reuze kipsaté, varkenshaasspies,
biefstukspies
t tota al
Inclu sie f he t
BBQ-pak ke
Per persoon
Binnenschilderwerk - Buitenschilderwerk - Behangen - Scan/glasvezel plakken - Sausen
Advies meerjarenonderhoud - Kleuradvies i.s.m. kleuradviseur
1250
OPTIES & SERVICES
In combinatie met een van bovengenoemde pakketten kunt u een gekoeld
drankenpakket bijbestellen. U krijgt dan bier (flesjes), rode wijn, witte wijn,
rosé, cola, sinas, 7-up, Rivella, vruchtensappen, bronwater
en het bijbehorende glaswerk.
Per persoon (min. 20 pers.)
795
Dit pakket is voor een gemiddelde samenstelling van de groep, overleg even of dat voor u ook klopt. De drank die
overblijft en statiegeldflesjes worden de volgende dag weer gehaald, samen met de BBQ, borden en bestek enzovoort.
Pees, keurslager
Breestraat 41, Marknesse
Tel. 0527-201468
www.pees.keurslager.nl of www.totaalbbq.nl
[email protected]
Thuis zorg nodig? Ook in Marknesse
staan wij dag en nacht voor u klaar.
Walcherselaan 2, 8316 NJ Marknesse
T (0527) 20 16 10 E [email protected] www.zorggroep-onl.nl
De ledenvereniging biedt voor iedere leeftijd verrassend veel voordeel en gemak.
Kijk op www.uwledenvereniging.nl of bel T (0521) 53 98 93.

Vergelijkbare documenten

Vierde prijs voor Tulpenmozaïek

Vierde prijs voor Tulpenmozaïek de buitenwegen. Een vraag van ons als commissie, zet u vooral het oud papier vóór 9.00 uur aan de weg. Af en toe ontvangen we signalen dat mensen het te laat aan de weg zetten en dat is jammer. Het...

Nadere informatie

opm sluis no 1 6 september 2006.indd

opm sluis no 1 6 september 2006.indd zien. Groene en rode rookgordijnen nevelen het veld. Een SVM-krijger laat vanuit een helikopter groen-witte confetti neerdalen over spelers en 500 man publiek Een spannend spektakel tot de laatste ...

Nadere informatie