U bent als vluchteling erkend in België

Commentaren

Transcriptie

U bent als vluchteling erkend in België

										                  

Vergelijkbare documenten

2006 - Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

2006 - Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de U bent in België als vluchteling erkend. Dit geeft u heel wat rechten, vergelijkbaar met die van een Belg, maar ook plichten. U stelt zich ongetwijfeld vragen over wat de toekomst u als vluchteling...

Nadere informatie

Asiel in België

Asiel in België zijn te uitgebreid om in deze brochure te vermelden. U vindt de voorwaarden terug in de wettekst op de website van de FOD Justitie: http://justitie.belgium.be/nl/ via het linkermenu ‘Personen en ge...

Nadere informatie