Tax card 2016

Commentaren

Transcriptie

Tax card 2016
Overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting (*)
Maandelijkse bijdrage CO2 bedrijfswagens
Albanië
Algerije
Argentinië
Armenië
Australië
Azerbeidzjan
Bangladesh
Bahrein
Bosnië-Herz.
Brazilië
Bulgarije
Canada
Chili
China
Congo
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Ecuador
Egypte
Emiraten (Ver. Ar.)
Estland
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Gabon
Georgië
Ghana
Griekenland
Hong Kong
Hongarije
Benzinevoertuigen: [(Y x 9) - 768]: 12 x 1,2267
Dieselvoertuigen: [(Y x 9) - 600]: 12 x 1,2267
Minimum maandelijkse bijdrage: €25,55
Y = CO2-uitstootgehalte in gram per km
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Israël
Italië
Ivoorkust
Japan
Kazachstan
Kirgizië
Koeweit
Korea (Zuid)
Kroatië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Macedonië
Maleisië
Malta
Marokko
Mauritius
Mexico
Moldavië
Mongolië
Montenegro
Nederland
Nieuw-Zeeland
Nigeria
Noorwegen
Oekraïne
Oezbekistan
Oostenrijk
Pakistan
Polen
Portugal
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
San Marino
Senegal
Servië
Singapore
Slovenië
Slovakije
Spanje
Sri Lanka
Tadzjikistan
Taiwan
Thailand
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Vietnam
Wit-Rusland
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland
Sociale Zekerheidsbijdragen
Fiscale PK (*)
KW (*)
Belasting (€)
0-8
9 - 10
11
12 - 14
15
16 - 17
Meer dan 17
0 - 70
71 - 85
86 - 100
101 - 110
111 - 120
121 - 155
Meer dan 155
61,50
123,00
495,00
867,00
1.239,00
2.478,00
4.957,00
(*) Het hoogste van beide
Een speciaal regime is van toepassing op tweedehandswagens.
Waals Gewest:
Te verhogen met een Eco-malus
wanneer CO2 > 145g/km.
- Kwartaalaangiftes (optie):
jaaromzet ≤ €2.500.000,00
Bedienden
30%
13,07%
- Maandaangiftes: jaaromzet >
€2.500.000,00 (uitzonderingen)
Zelfstandigen
Max.
€15.847,60
- Kleine ondernemingen: drempel
jaaromzet = €25.000,00
€347,50
€868 indien balanstotaal > €655.873,63
Vlaams Gewest:
Berekening BIV voor (niet-geleasde)
personenwagens op basis van
formule die rekening houdt met
milieukenmerken.
Belasting op de toegevoegde waarde
Werkgeversbijdragen
Werknemersbijdragen
Vennootschappen
Overdracht ten bezwarende titel van onroerende goederen
- Vlaanderen: 10%
- Brussel en Wallonië: 12,5%
Inbreng in vennootschap: €50,00
Belasting op inverkeerstelling (nieuwe wagens)
- Tarieven: 0, 6, 12 en 21%
(*) Overeenkomsten in werking
Registratierechten
- Verkoop op afstand: jaarlijkse
drempel = €35.000,00
- Niet-belastingplichtige
rechtspersonen, belastingplichtigen
zonder recht op aftrek, forfaitaire
landbouwondernemingen en kleine
ondernemingen: aankoopdrempel
= €11.200,00
Vennootschapsrecht
Criteria voor publicatie van volledige jaarrekening
Vennootschappen die ten minste twee criteria overschrijden: (*)
- Jaargemiddelde personeelsbestand > 50
- Jaaromzet > €9.000.000,00
- Balanstotaal > €4.500.000,00
Criteria voor publicatie van geconsolideerde jaarrekening
Vennootschappen die ten minste twee criteria overschrijden: (*)
- Geconsolideerde jaaromzet > €34.000.000,00
- Geconsolideerd balanstotaal > €17.000.000,00
- Jaargemiddelde personeelsbestand > 250
Criteria voor publicatie van jaarrekening op basis van microschema
Vennootschappen die niet meer dan één van de volgende criteria
overschrijden: (*)
- Gemiddeld personeelsbestand > 10
- Jaaromzet > €700.000,00
- Balanstotaal > €350.000,00
Belastingwijzer
2016
(*) Voor twee opeenvolgende boekjaren
KPMG in België
Bourgetlaan 40
B-1130 Brussel
Andere kantoren: Gent, Luik, Kortrijk,
Antwerpen, Hasselt en Louvain-laNeuve.
T +32 2 708 38 82
E [email protected]
kpmg.com/be/tax
kpmg.com/socialmedia
- Btw-aftrek autokosten ten belope
van beroepsgebruik (maximum 50%)
- Niet-aftrekbare btw: tabak,
alcohol, hotel- en restaurantkosten
(uitzonderingen), kosten van onthaal
Deze belastingwijzer werd opgesteld op 18 mei 2016 als geheugensteun voor een aantal vaak gebruikte
belastingtarieven en bedragen. Elk bijzonder of speciaal regime werd vrijwillig buiten beschouwing
gelaten. Deze belastingwijzer is eveneens verkrijgbaar in het Frans, het Engels en het Duits.
© 2016 KPMG Tax Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member fi rm of the KPMG network of
independent member fi rms affi liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium.
kpmg.com/be/tax
Personenbelasting
Voordelen van alle aard
Tarieven (inkomstenjaar 2016) (1)
Interestvoet op rekening-courant
Inkomen (€)
Tarief (2)
0 - 10.860,00
10.860,00 - 12.470,00
12.470,00 - 20.780,00
20.780,00 - 38.080,00
Boven 38.080,00
25%
30%
40%
45%
50%
(1)
-B
elastingvrije som: €7.130,00 per
belastingplichtige
- Verhoging van belastingvrije som
voor kinderen ten laste:
1 kind: €1.520,00
2 kinderen: €3.900,00
3 kinderen: €8.740,00
(2) + aanvullende gemeentebelasting
Belastingberekening (inkomstenjaar 2016)
Referentierentevoet
2013
8,8%
2014
9,2%
2015
8,16%
Investeringsaftrek
van vorige aj.
Per aanslagjaar
A. Bezoldigingen van werknemers (€)
0 - 8.450,00
30%
8.450,00 - 19.960,00
Boven 19.960,00
11%
3% max. €4.240,00
B. Baten van vrije beroepen (€)
0 - 5.760,00
28,7%
5.760,00 - 11.440,00
11.440,00 - 19.040,00
Boven 19.040,00
10%
5%
3% max. €3.980,00
C. Vergoedingen van bedrijfsleiders (€)
3% max. €2.390,00
max. €10.290,00
Huwelijksquotiënt
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid
Belastbaar gezinsinkomen (2016) (€)
Tarief (€)
0 - 18.592,01
0
18.592,02 - 21.070,96
21.070,97 - 60.161,85
9% op inkomen > 18.592,01
223,10 + 1,3% op inkomen > 21.070,96
731,28
> €3.808.290,00
≤ €1.904.140,00 (*)
> €1.904.140,00 (*)
Max. €952.070,00
A. Normaal
tarief
25% van de totale overdracht
Persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen
(*) Indien belastingplichtige voor het belastingkrediet O&O heeft gekozen
Cataloguswaarde(*) x [5,5 + 0,1 x (CO2-uitstoot - 89 (diesel) of 107
(benzine))](**) / 100 x 6/7 = voordeel van alle aard(***)
17% van het voordeel van alle aard moet worden opgenomen in verworpen
uitgaven in de vennootschapsbelasting (minimale belastbare basis)
Voorafbetalingen
A. Belastingvermeerderingen wegens onvoldoende V.A.
Per kwartaal (*)
Investeringsaftrek
Percentages (aanslagjaar 2017)
8%
B. Verhoogde investeringsaftrek
Energiebesparende investeringen
O&O nieuwe producten/technologieën (*)
Octrooien (*)
Digitale investeringen
Investeringen in beveiliging
Investeringen in zeeschepen
13,5%
13,5%
13,5%
13,5%
20,5%
30,0%
C. Gespreide investeringsaftrek (natuurlijke personen)
10,5%
D. Verhoogde gespreide investeringsaftrek
O&O nieuwe producten/technologieën (*)
Investeringen in productiemiddelen van hoogtechnologische producten
20,5%
20,5%
E. Productiemiddelen ter vervaardiging van
herbruikbare verpakking
3%
(*) Vennootschappen: optie voor belastingkrediet O&O mogelijk
Per kwartaal (*)
B. Verminderde tarieven
(indien van toepassing) (*)
Belastbaar inkomen (€)
Tarieven
0,01 tot 25.000,00
24,98%
25.000,00 tot 90.000,00
31,93%
90.000,00 tot 322.500,00
35,54%
33,99%
C. Andere
tarieven
fairness tax (5,15%),
meerwaarden op
aandelen (0,412% of
25,75%), geheime
commissielonen
(103% of 51,5%)
(°) Incl. 3% crisisbijdrage
(*) Progressieve schijven
AJ.
2015
2016
2017
11 april
2,25%
1,50%
1,50%
Aftrek voor risicokapitaal
11 juli
1,88%
1,25%
1,25%
10 okt.
20 dec.
Gemiddelde
1,50%
1,13%
1,69%
1%
0,75%
1,125%
1%
0,75%
1,125%
Aanslagjaar 2015: 2,63% (kleine vennootschappen: 3,13%)
Aanslagjaar 2016: 1,63% (kleine vennootschappen: 2,13%)
Aanslagjaar 2017: 1,131% (kleine vennootschappen: 1,631%)
11 april
11 juli
10 okt.
20 dec.
Gemiddelde
1,13%
0,94%
0,75%
0,56%
0,84%
0,75%
0,63%
0,50%
0,38%
0,5625%
0,75%
0,63%
0,50%
0,38%
0,5625%
B. Bonificatie
A. Basispercentage
Natuurlijke personen en KMO’s (art. 15 W.Venn.)
Vennootschapsbelasting
Tarieven (aanslagjaar 2017) (°)
≤ €3.808.290,00
Max. €476.040,00 (*)
(*) Cataloguswaarde = de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier
inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering,
rabat of restorno. (**) Max. 18/min. 4. (***) Minimum €1.260.
Forfaitaire beroepskosten
60.161,86 - …
Jaar waarin de ontlener over de
ontleende bedragen heeft beschikt
Aanwending van overgedragen investeringsaftrek (aanslagjaar 2017)
(*) Data van toepassing voor betalingen in 2016 voor belastingplichtigen met kalenderboekjaar
Roerende voorheffing
Dividenden
27% (*)
Interesten
27%
Andere roerende
inkomsten
27%
Inkoopboni
27%
Liquidatieboni
27%
(*) Dividenden betaald aan vennootschappen die gevestigd zijn in België, in de Europese Unie
of in een land waarmee België een belastingverdrag heeft gesloten, genieten, onder bepaalde
voorwaarden, van een vermindering/vrijstelling van roerende voorheffing.

Vergelijkbare documenten

Belastingwijze 2013

Belastingwijze 2013 Bosnië-Herz. Brazilië Bulgarije Canada Chili China Congo Cyprus Denemarken Duitsland Ecuador Egypte Emiraten (Ver. Ar.) Estland Filipijnen Finland Frankrijk Gabon Georgië Ghana Griekenland Hong Kon...

Nadere informatie