Nieuwsbrief 4

Commentaren

Transcriptie

Nieuwsbrief 4
NIEUWSBRIEF
Triangel
Nr 4 l februari 2016
WereldKidz
Triangel
T Triangel (0346) 55 63 90
W www.triangel.wereldkidz.nl
MT nieuws
Ontwikkelgroepen
De ontwikkelgroepen bestaan uit leerkrachten van de verschillende locaties en een lid vanuit het MT.
Deze ontwikkelgroepen maken (mede) het beleid op onze scholen. Onze ontwikkelgroepen zijn; Engels,
Onderzoekend en Ontwerpend (O&O) leren, Hb-verdiept arrangement, groep 1-2, SEO competent en ICT
geletterdheid.
Deze ontwikkelgroepen gaan zich aankomend jaar o.a. bezig houden met het implementeren van de 21st
Century Skills. Hoe geven we de Skills vorm in ons onderwijs?
We delen graag een aantal plannen van de ontwikkelgroepen (og). OG Engels gaat zich dit jaar bezig houden met het verder ontwikkelen van Engels lessen in de groepen 1-2. Deze lessen worden ontworpen
rondom de thema’s van de methode Kleuterplein.
De og O&O gaat zich bezig houden met de vragen die wij de leerlingen stellen. Hoe krijgen we deze vragen
op een hoger niveau? Hoe stimuleren we het kritisch denken en het denken in oplossingen?
Og 1-2 gaat zich verder verdiepen in de lessen begrijpend luisteren. We willen onze leerlingen beter voorbereiden op het begrijpend lezen wat start in de tweede helft van groep 4. Door middel van mooie en uitdagende prentenboeken leren we leerlingen een kritische luisterhouding aan te nemen, door te vragen en
te letten op plaatjes.
Og ICT geletterdheid gaat o.a. aan de slag met het werken in onze nieuwe MOO-omgeving en werken met
Google Drive.
De og HB-verdiept neemt het materiaal dat gebruikt wordt in de verdiepte arrangementen nog eens onder de loep. Zijn deze 21st Century Skills proof?
De og SEO- competent gaat zich onder andere verdiepen in de cirkel- kindgesprekken.
In deze nieuwsbrief houden we jullie regelmatig op de hoogte van zaken die spelen binnen de ontwikkelgroep.
Rapporten
Zoals u op de jaarkalender heeft kunnen lezen zullen de rapporten op vrijdag 4 maart aan de kinderen
meegegeven worden.
Inloopweek
Maandag na de vakantie is er weer een inloopweek. Ook tijdens deze inloopweek kunt u op woensdag
tussen 8.10 - 8.45 uur weer even in de klas komen kijken waar uw kind mee bezig zich. Het is de bedoeling dat in alle groepen de kinderen hun ouders rondleiden en vertellen. Deze momenten zijn niet om met
de leerkracht van uw kind om over de vorderingen te praten.
Broertjes en zusjes aanmelden:
Op dit moment zijn er veel rondleidingen voor kinderen die in 2013 geboren zijn. Daarom vragen we
ouders om broertjes en zusjes van kinderen die in 2013 zijn geboren in te schrijven vóór 15 maart 2016
zodat we een plekje kunnen reserveren. Dit om te voorkomen dat er geen plek meer is voor broertjes
en zusjes van kinderen die al op school zitten.
Concept vakantie-rooster
Op onze web-site kunt u het concept vakantie rooster voor 2016-2017 vinden. Zodra deze definitief is
zullen wij het aangeven in de nieuwsbrief.
Onderwijscafé
Op vrijdag 11 maart as. bent u van harte welkom op het onderwijscafé Leren Leren van 8.45 uur tot
10.00 uur, locatie Duivenkamp 545. We geven graag meer informatie over het onderwerp Leren Leren.
Leren leren ligt aan ons onderwijsconcept ten grondslag. Het kwam als verzoek naar voren bij het eerste onderwijscafé dit schooljaar over de speerpunten talentgericht onderwijs, 21st Century Skills en ouderbetrokkenheid.. Aan het einde van het schooljaar staat nog een onderwijscafé over deze speerpunten op het programma.
Vanuit de OV

Vrijdag 11 maart is de jaarlijkse disco op de Triangel met als thema: “je favoriete idool”. Denk hier
aan een superheld/ rockster/ filmster. De kaartverkoop start twee weken voor de disco. De disco wordt verdeeld in twee groepen nl onderbouw en bovenbouw. De onderbouw –disco is van
18.30 tot 19.30 uur en de bovenbouw-disco 20.00-21.00 uur.

Op donderdag 24 maart is het jaarlijkse lenteontbijt op de Triangel. De kinderen hoeven deze
ochtend dus niet eerst thuis te ontbijten.
Belangrijke data.
29 maart t/m 4 maart 2016
Inloopweek alle groepen
2 maart 2016
Inloopochtend alle groepen van 8.20 - 8.45uur
4 maart 2016
Rapporten mee
11 maart 2016
Onderwijscafé ( 8.45-10.45 uur)
11 maart 2016
Disco alle groepen (zie stukje OV)
24 maart 2016
Lente-ontbijt
25 t/m 28 maart 2016
Paasvakantie

Julia de Bruin

Jayden Cadogan

Jillian Versluis
Welkom op de Triangel