Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Dan kunt u

Commentaren

Transcriptie

Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Dan kunt u
Woningruil
Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Dan kunt u reageren op advertenties op de website van
Woonnet-Rijnmond. Een andere mogelijkheid is woningruil. Kent u iemand die met u van woning wil
ruilen, dan kan verhuizen sneller gaan dan normaal. Hoe gaat woningruil bij Samenwerking in zijn
werk?
U zoekt zelf een woningruilpartner
Het uitgangspunt bij woningruil is, dat u zelf een huurder vindt die met u van woning wil ruilen.
Samenwerking speelt hierin geen rol. Hebt u een woningruilpartner gevonden, neem dan contact
met ons op, maar ook met de verhuurder van uw mogelijke ruilpartner.
Spelregels woningruil
Elke woningruil gebeurt volgens de huisvestingsrichtlijnen van de stadsregio Rotterdam. Dat wil
zeggen dat er een aantal zaken is waar u rekening mee moet houden bij het aanvragen van een
woningruil. Het gaat daarbij onder andere om:
De huurder gaat in een bijlage bij de huurovereenkomst schriftelijk akkoord dat deze na de ruil
minimaal één jaar in de woning blijft wonen.
Er wordt een nieuwe huurovereenkomst afgesloten inclusief contractkosten.
De huurovereenkomst geldt in eerste instantie voor ten minste één jaar en zal daarna overgaan
in onbepaalde tijd.
Beide huurders verklaren schriftelijk dat de woningruil teniet wordt gedaan als blijkt dat er
sprake is van onjuistheden in de aangeleverde gegevens.
Er kan een nieuwe huurprijs worden berekend op basis van het puntensysteem. Dit kan tot
gevolg hebben dat u met huurharmonisatie en dus met een huurverhoging te maken krijgt.
De woning wordt geaccepteerd in de staat waarin hij verkeert.
u moet in de regio Rotterdam-Rijnmond ingeschreven staan als woningzoekende en een
woonpas hebben.
Er is pas definitief sprake van een woningruil als Samenwerking en eventueel een andere bij de
woningruil betrokken verhuurder daarvoor schriftelijk toestemming hebben verleend en de
nieuwe huurovereenkomst is getekend.
Woningruil is niet mogelijk als:
De woning is bestemd voor verkoop.
De woning bestemd is voor een specifieke doelgroep.
De woning gerenoveerd of gesloopt moet worden.
Eén van de betrokken huurders een huurachterstand heeft.
Er sprake is van slechte bewoning en/of overlast. De grootte van de woning en de samenstelling
van het huishouden niet bij elkaar passen.
Het inkomen van de huurder niet in verhouding is tot de huurprijs.
De woningruil feitelijk al heeft plaats gevonden zonder schriftelijke toestemming van
Samenwerking.
U zelf nog geen jaar in uw huidige woning woont.
Aanvraag
Als u denkt dat u en uw ruilpartner aan de voorwaarden voldoen kunt u een aanvraag indienen. Dit
kan alleen schriftelijk door het volledig invullen van het woningruilformulier dat bij ons op kantoor
verkrijgbaar is. U moet dit formulier samen met uw ruilpartner invullen en, met alle gevraagde
gegevens, bij ons inleveren. Zijn de gegevens niet compleet dan wordt de aanvraag niet in
behandeling genomen. De woningruilprocedure duurt gemiddeld 6 weken.
Gesprek en controle
Bij de controle neemt Samenwerking ook contact op met de verhuurder van de ruilpartner. Wanneer
alle basisgegevens kloppen krijgt u samen met uw ruilpartner een uitnodiging voor een gesprek bij
ons op kantoor. In dit gesprek bekijken wij of u voldoet aan de passendheidscriteria en andere
aanvullende voorwaarden en worden afspraken gemaakt over de vervolgprocedure. Mocht meteen
bij de aanvraag al duidelijk zijn dat de woningruil niet haalbaar is, dan volgt er geen gesprek. Wij
brengen u daar dan schriftelijk van de op hoogte. Voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan kunt u de
huur opzeggen, waarna wij uw woning inspecteren.
Inspectie van uw woning
De volgende stap is de inspectie in de woning door de verhuurmakelaar. Zij bespreekt met u welke
gebreken moeten worden hersteld voor er kan worden geruild of welke zaken kunnen worden
overgenomen door de ruilpartner. Bij die inspectie moet u samen met wie u van woning ruilt,
aanwezig zijn. Als er schriftelijk overeenstemming is over de technische staat van de woning kan de
definitieve ruil plaats vinden.
Definitieve ruil
Is de hele procedure gevolgd en gaan beide verhuurders schriftelijk akkoord met de woningruil? Dan
wordt in samenspraak met de andere verhuurder een datum vastgesteld waarop de ruil kan
plaatsvinden. Dit gebeurt meestal per de eerste van de maand.
Huurovereenkomst voor bepaalde tijd
Bij woningruil hanteert Samenwerking een huurcontract voor bepaalde tijd. Het contract wordt
aangegaan voor de periode van 1 jaar met stilzwijgende verlenging. Dit betekent dat u binnen het
eerste jaar de huur niet kunt opzeggen.
Ondertekenen huurovereenkomst
Samenwerking stelt de huurovereenkomst voor de nieuwe huurder op en nodigt deze uit voor het
ondertekenen daarvan. Op dat moment moet ook de eerste betaling worden gedaan. Betrek de
woning niet voordat de huurovereenkomst getekend is. Dat zou voor beide partijen tot een
onduidelijke situatie kunnen leiden. Wissel ook geen sleutels uit, maar lever deze op de afgesproken
dag en tijdstip in bij Samenwerking. Na het ondertekenen van de huurovereenkomst en de eerste
betaling ontvangt de nieuwe bewoner de sleutels.
Vragen?
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de afdeling Woondiensten. Zij zijn te
bereiken via telefoonnummer 010 – 475 96 66.

Vergelijkbare documenten

Woningruil - Woningbouw Vereniging Beter Wonen

Woningruil - Woningbouw Vereniging Beter Wonen ons op kantoor. In dit gesprek bekijken wij of u voldoet aan de passendheidscriteria en andere aanvullende voorwaarden en worden afspraken gemaakt over de vervolgprocedure. Mocht meteen bij de aanv...

Nadere informatie

Woningruil

Woningruil aanwezig zijn. Als er schriftelijk overeenstemming is over de technische staat van de woning kan de definitieve ruil plaats vinden. Definitieve ruil Is de hele procedure gevolgd en gaan beide verhu...

Nadere informatie

Folder Woningruil tussen huur- en koopwoning

Folder Woningruil tussen huur- en koopwoning Als u denkt dat u en uw ruilpartner aan de voorwaarden voldoen kunt u een aanvraag indienen. Dit kan alleen schriftelijk door het volledig invullen van het woningruilformulier dat bij ons op kantoo...

Nadere informatie

Woningruil

Woningruil Als u denkt dat u en uw ruilpartner aan de voorwaarden voldoen kunt u een aanvraag indienen. Dit kan alleen schriftelijk door het volledig invullen van het woningruilformulier dat bij ons op kantoo...

Nadere informatie

Woningruil - Rijnhart Wonen

Woningruil - Rijnhart Wonen van het huishouden niet bij elkaar passen. Het inkomen van de huurder niet in verhouding is tot de huurprijs. De woningruil feitelijk al heeft plaats gevonden zonder schriftelijke toestemming van S...

Nadere informatie

WONINGRUIL “Voorwaarde en procedure” Inleiding Uw

WONINGRUIL “Voorwaarde en procedure” Inleiding Uw met ons op, maar ook met de verhuurder van uw mogelijke ruilpartner. Spelregels woningruil Elke woningruil gebeurt volgens de huisvestingsrichtlijnen van de stadsregio Rotterdam. Dat wil zeggen dat...

Nadere informatie

Woningruil

Woningruil met ons op, maar ook met de verhuurder van uw mogelijke ruilpartner. Spelregels woningruil Elke woningruil gebeurt volgens de huisvestingsrichtlijnen van de stadsregio Rotterdam. Dat wil zeggen dat...

Nadere informatie