brochure - LETS-ruilkring Gemert

Commentaren

Transcriptie

brochure - LETS-ruilkring Gemert
LETS-ruilkring
Gemert-Bakel e.o.
INFORMATIEBROCHURE
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ......................................................................................................... 2
Colofon .................................................................................................................... 3
LETS in het kort ...................................................................................................... 4
Wat betekenen de letters ‘LETS’? ........................................................................... 4
Waarom zo’n ruilkring? ........................................................................................... 4
Hoe werkt het LETS-systeem? ................................................................................ 4
Online administratiesysteem .................................................................................... 4
10 Redenen om LETS-deelnemer te worden ........................................................... 5
De tien stappen van het ruilen.................................................................................. 6
Vragen en antwoorden voor nieuwe LETS-deelnemers .......................................... 7
Aspirant-deelnemerschap………………………………………………………...10
Reglement LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o…………………………………...11
Mogelijke activiteiten voor het ruilen van diensten ............................................... 12
2
Colofon
Informatiebrochure LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o.
10e uitgave, Maart 2014
Leden kerngroep
Dorothé van Hoof (secretaris)
Pandelaarsekampen 23, 5421 ZA Gemert. Tel.nr. 06-38568017
Hans Kanters (voorzitter)
Rentmeesterstraat 31, 5421 LM Gemert. Tel.nr. 06-51784821
Informatie
Via de website en het e-mailadres van de LETS-ruilkring of bij een van de
kerngroep leden.
Aanmelden
Schriftelijk (inschrijfformulier), inleveren bij een van de kerngroep leden.
Inschrijfformulier is te downloaden via de website.
Financiële administratie
Bert Visser
Handelsbevorderaar
Marie-José van der Heijden
Internet en mail
Internetsite : www.ruilkring.nl
e-mailadres : [email protected]
Banknummer
Het banknummer is: NL59 RABO 0104 1117 12, Stichting LETS-kring GemertBakel e.o. te Gemert
Inschrijving Kamer van Koophandel
De Stichting is ingeschreven onder nummer 17167893
3
LETS in het kort
Wat betekenen de letters ‘LETS’?
Deze staan voor : Lokaal Economisch TransactieSysteem. Een LETS-kring is een
ruilkring, een moderne vorm om diensten en goederen uit te wisselen. Op dit
moment zijn er in Nederland meer dan 100 LETS-kringen actief.
Waarom zo’n ruilkring?
Je zet je eigen hobby’s of kennis in om een ander te helpen en je verdient daar
punten mee. Zo krijg je de kans om van anderen “te kopen” waar je behoefte aan
hebt. Je bespaart tijd en energie, die je niet verspilt aan klussen die je niet goed
kunt of waar je een hekel aan hebt: een ander vindt die juist leuk. Zo maak je tijd
vrij om dingen te doen waar je zelf lol in hebt en waar je goed in bent.
Daarnaast ontmoet je andere mensen. Je hebt de kans om je kennissenkring uit te
breiden, om andere hobby’s uit te proberen of iets te leren.
Hoe werkt het LETS-systeem?
Als je deelnemer bent geworden, kun je gebruik maken van het LETS-systeem.
Als je zelf een dienst verricht, dan krijg je van de ander punten. Als je een ander
voor jou een dienst laat verrichten, dan betaal jij die ander punten. Als deelnemer,
krijg je een eigen account op de website van de ruilkring. Hier beheer je zelf je
punten. De LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o. noemt deze punten nada’s.
Online administratiesysteem
De ruilkring beschikt over een administratiesysteem waarbij de deelnemers zelf de
eigen vraag en aanbod beheren, altijd toegang hebben tot het actuele nada-saldo,
inzage hebben in eerdere transacties etc.
4
10 Redenen om LETS-deelnemer te worden
1. Je hebt tijd en je vindt het leuk om iets voor anderen te doen.
2. Je hebt weinig tijd en daarom wil je klussen uitbesteden.
3. Je wilt op een ongedwongen manier meer mensen uit je omgeving leren
kennen.
4. Je hebt advies nodig over een bepaald onderwerp en je zoekt iemand die je
daar iets over kan vertellen.
5. Je hebt een hobby of een ludiek idee waar je meer mee wilt doen en je
zoekt mensen om dit mee uit te proberen.
6. Je wilt op een positieve manier iets aan de maatschappij veranderen.
7. Je hebt weinig geld en je zoekt andere mogelijkheden om je problemen op
te lossen.
8. Je wilt meer gebruik maken van je talenten.
9. Je kunt iets voor een ander doen wat je leuk vindt. Iemand anders kan dan
iets voor jou doen waar je een hekel aan hebt.
10. Je wilt gewoon graag iets leuks doen.
5
De tien stappen van het ruilen
Stap 1
Je ziet een passende vraag of een passend aanbod in het
overzicht op de website.
Stap 2
Je reageert op een vraag van een deelnemer. Je hebt datgene te
bieden wat gevraagd wordt. (Dat kan ook als je dit aanbod niet
vermeld hebt.)
Of:
Je reageert op een aanbod van een deelnemer. Je wilt gebruik
maken van die dienst. (Dat kan ook als je deze vraag nog niet
gesteld had.)
Stap 3
Je klikt op het nummer dat achter de betreffende vraag of het
betreffende aanbod staat.
Stap 4
Dan zie je de deelnemer van de betreffende vraag of het
betreffende aanbod en de naam, het telefoonnummer en het
mailadres.
Stap 5
Je belt of mailt die persoon en maakt een afspraak: hoe, wat en
wanneer.
Stap 6
Je bepaalt samen voor hoeveel nada’s deze dienst wordt
verricht. Je spreekt duidelijk af welke resultaat je verwacht.
Stap 7
De dienst wordt gedaan.
Stap 8
De opdrachtgever geeft aan of hij/zij tevreden is (waarom wel
of waarom niet). Spreek als dit nodig is af dat er nog iets
toegevoegd wordt, of dat er meer of minder nada’s worden
betaald.
Stap 9
Betalen met nada’s. Log in met je eigen account. Ga naar
transacties en maak de afgesproken hoeveelheid punten over.
Of: ontvangen van nada’s. Log in met je eigen account. Ga naar
transacties en stuur een factuur naar betreffende deelnemer.
Stap 10
Controleer je transactie.
6
Vragen en antwoorden voor nieuwe LETSdeelnemers
Wat betekent LETS?
De afkorting LETS staat voor Local Exchange Trading System (vrij vertaald:
Lokaal Ruilhandelsysteem). In Canada was er iemand die op het idee kwam om
onderling diensten en goederen te ruilen met een verzonnen ‘munteenheid’. Het
idee sloeg aan en inmiddels wordt het systeem overal ter wereld toegepast.
Zijn er meer LETS-kringen in Nederland?
Op dit moment zijn meer dan 100 LETS-kringen in Nederland actief.
Werken alle LETS-kringen hetzelfde?
Nee. Wanneer een kring wordt opgericht is het de kerngroep die bepaalt wat de
spelregels zijn. Als basis wordt een handboek gebruikt dat is uitgegeven door
Aktie Strohalm. Zij hebben in het verleden actief geholpen bij het oprichten van
LETS-kringen. Alle LETS-kringen kunnen lid worden van een landelijke
organisatie die de LETS-kringen ondersteund.
Hoe heet de ‘munteenheid’ van de LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o.?
We hebben als naam ‘nada’ gekozen. Dat is Spaans voor ‘niets’. Iedere LETSkring heeft zijn eigen naam. In Amsterdam werkt men met ‘noppes’, in
Amersfoort met ‘keitjes’, in Tilburg spreekt men van ‘kruikjes’ en in een aantal
plaatsen, waaronder Eindhoven, heet de muntsoort ‘talenten’.
Zijn alle diensten evenveel waard?
Ja, in Gemert-Bakel gaan wij er van uit dat de tijd van iedereen in principe
evenveel waard is. Een jurist bijvoorbeeld ontvangt evenveel nada’s voor een uur
werk dan iemand die helpt bij het snoeien of bij klussen in huis. Dat is dus anders
dan we in de ‘normale’ maatschappij gewend zijn. Wel is het zo dat transacties
onderhandelbaar zijn. Zie ook onder ‘onderhandelen’.
Hoe is de LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o. georganiseerd?
Na de informatiebijeenkomst van 3 maart 2004 is er een kerngroep gevormd, die
zich heeft gebogen over hoe onze LETS-kring eruit zou moeten zien. Er is een
stichting gevormd, er is een huishoudelijk reglement opgesteld en er is een
systeem uitgedacht voor de administratie van de diensten.
Hoe weet ik wat mijn nada-stand is?
Log in met je eigen account. Dan zie je alle gegevens van jezelf.
Wie beheert mijn gegevens op de website?
Iedere deelnemer ontvangt een eigen account en beheert daarin zijn/haar eigen
gegevens.
Hoe weet ik of er nieuwe deelnemers bij zijn gekomen?
We sturen per mail diverse, actuele informatie toe. Ook op de website wordt dit
bijgehouden en vind je het laatste nieuws.
7
Hoe staat het met mijn privacy?
Daar gaan we zorgvuldig mee om. Op de website zijn geen persoonlijke gegevens
zichtbaar voor anderen die geen deelnemer zijn. We geven derden geen inzage in
de adressenlijst en in de boekhouding, behalve als een wettelijke verplichting
geldt.
Hoe kan ik zelf een dienst aanvragen of aanbieden?
Log in met je eigen account, hier kun je je vraag en aanbod invullen en aanpassen.
Kan ik onderhandelen over het aantal nada’s?
Jazeker. Hoewel we ervan uitgaan dat de ene dienst evenveel waard is als de
ander, kunnen we ons voorstellen dat er niet veel animo zal zijn om een trui te
laten breien wanneer alle daadwerkelijk gewerkte uren in rekening zouden worden
gebracht. Aan de andere kant: wanneer iemand vier uur zware lichamelijke arbeid
heeft verricht (het omspitten van een tuin bijvoorbeeld) en de rest van de dag
nodig heeft om bij te komen, zou het kunnen zijn dat hiervoor wat meer nada’s
worden overeengekomen. Maar nogmaals: daar moeten vrager en aanbieder zelf
uitkomen.
Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben over een geleverde dienst?
Dat is heel vervelend. Praat er over met degene die het werk gedaan heeft.
Wanneer je er samen niet uitkomt, kun je de kerngroep inschakelen, die eventueel
kan bemiddelen. De kerngroep kan zonodig een ombudsvrouw inschakelen van
buiten de ruilkring.
Er zijn LETS-kringen die ook goederen verhandelen. Doet de LETSruilkring Gemert-Bakel e.o. dat ook?
Ja, dat kan ook. Je vraagt je in dat geval af hoelang je je zou willen inzetten om
het artikel “van jou” te maken. Reken die tijd om in nada’s en doe een bod aan de
huidige bezitter. Regel de nada transactie via je eigen account op de website.
Hoeveel is een nada waard?
Bij sommige LETS-groepen gaat men uit van een tegenwaarde in euro’s. Wij
hebben als basis een uur verdeeld in acht eenheden. Elke eenheid is één nada
waard. Een uur is in principe acht nada’s waard.
Wordt er contributie geheven?
Ja, een bijdrage in euro’s en in nada’s: per jaar € 10,00 en per maand 2 nada’s.
Wat gebeurt er met de opbrengst van de nada-bijdrage?
Van het saldo van iedere deelnemer wordt maandelijks 2 nada’s afgeschreven. Uit
deze pot worden allerlei diensten betaald die voor het systeem gedaan worden,
zoals werkzaamheden van de kerngroep en andere werkzaamheden die met nada’s
voldaan kunnen worden.
De kerngroep is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven. Eenmaal per
jaar zal een verantwoording van de nada-administratie gepubliceerd worden.
Wat gebeurt er met de opbrengst van de euro-bijdrage?
Per jaar wordt door middel van een automatische incasso € 10,- afgeschreven.
Van de opbrengst betalen we de kosten die niet in nada’s voldaan kunnen worden,
zoals de aanschaf van papier, postzegels, advertenties, huur ontmoetingsruimte,
8
website etc.
De kerngroep is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven. Een maal per
jaar zal een verantwoording van de euro-administratie gepubliceerd worden.
Bij wie kan ik terecht met vragen?
Op de website staat heel veel informatie. Kom je er niet uit bel dan één van de
kerngroepleden.
Hoeveel nada’s mag ik positief of negatief staan?
De afspraak is dat je maximaal 500 nada’s in de plus of in de min mag staan. Je
kunt dus niet onbeperkt diensten afnemen zonder er iets voor terug te doen. Aan
de andere kant moeten mensen die veel nada’s hebben ‘verdiend’ deze ook weer
uitgeven. Zo werkt het systeem.
Hoe kan ik mijn deelnemerschap opzeggen?
Dat kan schriftelijk gebeuren bij de kerngroep. Let op: je kunt niet met een
negatief saldo vertrekken. Wanneer je je deelnemerschap wilt beëindigen en je
hebt een negatief saldo, dan moet je contact opnemen met de kerngroep om te
bezien hoe de schuld afbetaald kan worden.
Wanneer je je deelnemerschap wilt beëindigen en je hebt een positief saldo, dan
vervalt dat saldo aan de LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o.
Wanneer mijn partner/huisgenoot mee wil doen, moet die dan ook deelnemer
worden?
Dat hangt ervan af. Wanneer er sprake is van een gezamenlijk deelnemerschap
onder één deelnemernummer, zijn er geen consequenties. Wil die partner echter
een eigen deelnemersnummer hebben, dan moet hij/zij ook deelnemer worden van
de LETS-ruilkring en wordt voor hem/haar een eigen account aangemaakt.
Hiervoor is nada-contributie verschuldigd. De euro-contributie blijft ongewijzigd
zolang de partners op één adres wonen.
Ik wil mijn keuken laten verbouwen. Mag ik meer dan 500 nada’s sparen
voor een klus van deze omvang?
Dat kan alleen in overleg met de kerngroep. Hiervan wordt dan een aparte
aantekening gemaakt.
Wat is een mail-buddy?
Dat is iemand van de ruilkring die bij je in de buurt woont en die jou op de hoogte
houdt van de berichtgeving. Als je zelf geen e-mail hebt, kan je met zo iemand
een overeenkomst sluiten. Zo’n overeenkomst kost je één nada per maand. De
kerngroep betaalt aan de mailbuddy één nada per maand, zodat deze persoon 2
nada per maand voor zijn diensten ontvangt.
Wat is een mentor? En wat kan deze voor jou betekenen?
Een mentor is iemand van de ruilkring die je hulp bied in brede zin. Bijvoorbeeld
hulp met de website, hulp bij de eerste transacties en andere vragen.
9
Aspirant-deelnemerschap
Wat betekent het aspirant-deelnemerschap?
Een nieuwkomer wordt eerst aspirant-deelnemer. Dat blijft hij/zij drie maanden.
In de aspirant periode kan de nieuwe deelnemer alleen maar nada's verdienen.
Nada's uitgeven is niet toegestaan, alleen de maandelijkse nada-contributie wordt
ingehouden. er is dus werk aan de winkel om dus minimaal voldoende nada's te
verdienen om de nadacontributie te kunnen compenseren.
In die maanden is nog geen euro-contributie verschuldigd, dat komt pas als het
deelnemerschap definitief wordt.
Een aspirant-deelnemer kan gericht gebruik maken van een mentor die hulp biedt.
10
Reglement LETS-ruilkring Gemert-Bakel
e.o.
1. Een dienst wordt betaald met nada’s.
2. De deelnemer start met 0 nada’s.
3. Nieuwe deelnemers zijn de eerste drie maanden aspirant-deelnemer. De
aspirant-deelnemer mag geen negatief nada-saldo krijgen en kan dus alleen
maar diensten afnemen als hij/zij eerst zelf diensten heeft verleend en daarmee
nada’s heeft verdiend.
4. De deelnemer beslist zelf over wat hij of zij aanbiedt of vraagt en aan wie.1
5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle gevolgen van uitgevoerde
werkzaamheden en/of gemaakte afspraken.
6. Een deelnemer is niet verplicht een transactie aan te gaan.
7. De aanbieder en ontvanger bepalen in onderling overleg het ruiltarief.
8. Voor een dienst van 1 uur kunnen maximaal 8 nada’s worden vergoed.
Deelnemers kunnen hier in onderling overleg van afwijken. Als bij aanvang van
de dienstverlening geen afspraken over de beloning zijn gemaakt, dan geldt een
tarief van 8 nada’s per uur.
9. De deelnemer wordt geacht actief deel te nemen.
10. De ontvanger van de nada’s regelt de transactie door zelf een factuur te sturen
naar betreffende deelnemer. Of de gever maakt de nada’s over naar de
ontvanger. Dit gaat in onderling overleg.
11. De kerngroep biedt binnen haar mogelijkheden de ondersteuning, die wenselijk
is, om tot een geslaagde ruil te komen.
12. De deelnemers zorgen zelf dat vraag en aanbod actueel blijven.
13. De kerngroep bepaalt het aantal nada’s dat de deelnemer positief of negatief
mag staan. (Momenteel 500 nada.)
14. Alle ‘schriftelijke’ communicatie gaat via e-mail. Deelnemers die geen
beschikking hebben over e-mail kunnen een mail-buddy-overeenkomst aangaan.
15. De kerngroep is niet verantwoordelijk voor de tot stand gekomen afspraken die
deelnemers onderling maken.
16. De kerngroep is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is bij de
uitvoering van de diensten.
17. De kerngroep heeft de bevoegdheid deelnemers te weigeren of te royeren.
18. Deelname verplicht tot het betalen van een bijdrage in euro’s en nada’s. De
euro-bijdrage wordt per automatische incasso geïnd. Afdracht van de nadabijdrage vindt plaats via de nada-administratie. Aspirant-deelnemers betalen
tijdens de aspirant-periode alleen een bijdrage in nada’s.
19. Beëindiging van het deelnemerschap met een negatief saldo is slechts mogelijk
in overleg met de kerngroep.
20. Bij beëindiging van het deelnemerschap vervalt een positieve nada-stand aan de
LETS-ruilkring Gemert-Bakel e.o.
1
Binnen wettelijke kaders en maatschappelijke waarden en normen.
11
Mogelijke activiteiten voor het ruilen van diensten
VERVOER
(uit)lenen
materieel/materiaal
aanhanger
auto (met of zonder
chauffeur)
bestelauto
les en onderhoud
cursus fietsonderhoud
kleine reparaties aan auto
autorijles
plakken van (brom)
-fietsbanden
onderhoud van fiets
repareren (brom)fiets
autowassen
vervoer
mee-rijden
hulp bij verhuizen
vrachtvervoer
bezorgen van folders/brieven
IN EN OM HET HUIS
baby’s/kinderen
oppas ’s avonds
oppas (overdag)
planten water geven
kookles kinderen
organiseren kinderfeestjes
dieren
honden uitlaten
poezen verzorgen
hondenoppas
doe-het-zelf
klussen in huis
boren
schilderijen ophangen etc.
timmerklussen
loodgieterklussen
dakgoot reinigen/repareren
repareren van
elektraleidingen
schilderen binnenshuis
schilderen buitenshuis
leggen vloerbedekking
tegelvloer leggen
houten vloer
(parket/laminaat) leggen
reparaties aan meubilair
repareren van elektrische
apparaten
tegelzetten
behangen
bouwkundige adviezen
bouwtekeningen maken
(uit)lenen gereedschap
hulp in huis
boodschappen doen
planten verzorgen tijdens
vakantie
opruimen
schoonmaken licht/zwaar
decoratie
gordijnen naaien
kussens maken
borduren
interieuradvies
kleuradvies
bloemschikken, workshop
eten
catering
hartige taarten bakken
taart/gebak/koekjes
tapas
hulp bij organisatie feest
zelfgemaakte jam/chutney
biologisch groentepakket
salades
honing
rijsttafels
ontbijtservice
dieetadviezen
kleding
ritsen inzetten
verstelwerk
kleding maken
breien
12
verven van kleding
naailes
haak-/breiles
veranderen van kleding
wassen van kleding
strijken van kleding
tuin/planten
gras maaien
tuinonderhoud
snoeien (workshop)
bestraten
ophogen tuin
tuinontwerp/-advies
onderhoud van moestuin
siertuin workshop
moestuin workshop
UITERLIJK, INNERLIJK
lichamelijke verzorging
pedicure
manicure
schoonheidsbehandeling
massages
voetreflexzone-therapie
haren knippen
hair extensions
invlechten
kunstharsnagels
sport/fitness
personal trainer
(uit)lenen fitnessapparatuur
(uit)lenen zonnehemel
sportmassage
zwemles
looptraining
tennisles
yoga
rollerskateles
schaatsles
nordic-walking(les)
diversen
dieetadviezen
goed gesprek/luisterend oor
Mogelijke activiteiten voor het ruilen van diensten vervolg
ALTERNATIEVE
GENEESWIJZEN
astrologie/tarot
tarotconsult
geboortehoroscoop maken
reiki-behandeling
overige new age
bachremedie
aura reading
handlezen
aardstralen
wateraders
chakra reading
handoplegging
healing
diversen
homeopathie
iriscopie
hypnotherapie
acupunctuur
meditatie
VRIJE TIJD EN
CULTUUR
vrije tijd/cultuur
voorlezen
museumbezoek
activiteiten begeleiden
boekenruil
muziek
pianoles
blokfluitles
gitaarles
(uit)lenen muziekinstrument
zangles
pianostemmen
muziek via computer
optreden
muziek bij feesten en
partijen
foto, film en video
opnemen van tvprogramma’s
maken van videofilms
samenstellen van fotoboeken
contact
eetgroep gezocht
uitgaanspartner
dansen
bioscoop/ theaterbezoek
wandelen en/of fietsen
feest
organiseren van bruiloft,
vrijgezellenfeest, evenement,
kinderpartijtje etc.
versieren
opruimen na een feest
afwashulp
bediening bij feest/partij
catering
disk-jockey
TAAL, TEKST EN
CONVERSATIE
tekst en conversatie
conversatie moderne talen
voorlezen
boeken (uit)lenen
vertalen van teksten in en uit
moderne talen
hulp bij lezen en schrijven
inspreken cassettebandjes
corrigeren van teksten
redigeren van teksten
opstellen en corrigeren van
brieven
schrijven van (reclame)
teksten
ontwerpen van visitekaartjes
ontwerpen van drukwerk
ontwerpen van brochures
les
bijles (wiskunde, taal,
scheikunde, natuurkunde,
etc.)
huiswerkbegeleiding
stamboomonderzoek
vakantie
vakantieaccommodatie
Nederland
13
vakantieaccommodatie
buitenland
kampeeradressen
adviezen over
vakantiebestemmingen
(ZAKELIJKE)
DIENSTVERLENING
computer
hulp bij installeren van
software
hulp bij installeren van
modem en
internetprogramma’s
hulp bij maken van websites
scannen van foto’s
les in computerprogramma’s
(Word, Excel, PowerPoint
etc.)
hulp bij converteren van
bestanden
hulp bij scannen van
virussen/installeren
virusscanner
computerles voor beginners
computer helpdesk
kantoorwerk
typen van verslagen en
brieven
hulp bij het maken en
verzenden van mailings
hulp bij het invullen van
belastingbiljetten
hulp bij administratie
hulp bij boekhouding
opruimen/archiveren
notuleren
telemarketing
voorbereiding presentatie
juridische adviezen
hulp bij opstarten eigen
bedrijf
hulp bij opstellen van
curriculum vitae
sollicitatiebrieven
hulp bij invullen formulieren
persberichten schrijven

Vergelijkbare documenten