scope (NL) - Raad voor Accreditatie

Commentaren

Transcriptie

scope (NL) - Raad voor Accreditatie
Bijlage bij ISO/IEC 17021:2011 Accreditatieverklaring
voor registratienummer: C 010
van
Lloyd's Register Nederland B.V.
Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)
Deze bijlage is geldig van: 03-05-2016 tot 01-01-2018
Vervangt bijlage d.d.: 04-04-2016
Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd
Hoofdkantoor
KP van der Mandelelaan 41a
3062 MB
Rotterdam
Nederland
Locatie
1 Trinity Park
Bickenhill Lane
Birmingham B37 7ES
Verenigd Koninkrijk
-
Norm /
Normatief document
ISO 9001:2008
Certificatie Schema
ISO 9001:2008
Certificatieschema 1
Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen
(verwijzing naar IAF codes en NACE rev. 2 waar van toepassing):
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
landbouw, bosbouw en visserij
winning van delfstoffen
voedings- en genotmiddelen
textiel en textielproducten
leer en leerproducten
houtindustrie en producten van hout
pulp, papier en papierwaren
drukkerijen
cokes en geraffineerde aardolieproducten
nucleaire brandstof
chemische industrie
farmacie
rubber en kunststoffen
niet metaalhoudende minerale producten
beton, cement, kalk, gips etc.
Deze bijlage is goedgekeurd door:
Ir. J.C. van der Poel
Algemeen Directeur
1
Indien wordt verwezen naar een scope (Sxxx), is sprake van een schema van een geaccepteerde schemabeheerder. Voor normatieve documenten geldt dat de meest actuele versie van het
document wordt bedoeld. Bij schema’s waarvoor gerefereerd wordt aan een geaccepteerde schemabeheerder geldt dat de versie zoals vermeld in de scope van acceptatie wordt bedoeld.
Raad voor Accreditatie
Pagina 1 van 8
Bijlage bij ISO/IEC 17021:2011 Accreditatieverklaring
voor registratienummer: C 010
van
Lloyd's Register Nederland B.V.
Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)
Deze bijlage is geldig van: 03-05-2016 tot 01-01-2018
Norm /
Normatief document
ISO 9001:2008
Vervangt bijlage d.d.: 04-04-2016
Certificatieschema 1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
metaalindustrie
machines, apparaten en werktuigen
elektrische en optische apparaten en instrumenten
scheepsbouw
lucht- en ruimtevaart
transportmiddelen
fabricage niet elders genoemd
recycling
distributie van elektriciteit
distributie van gas
distributie van water
bouw
groot- en kleinhandel, reparatie van auto's, motorrijwielen en huishoudelijke
artikelen
hotels en restaurants
vervoer, opslag en communicatie
financiële dienstverlening
informatie technologie
engineering services
andere dienstverlening
openbaar bestuur
onderwijs
gezondheidszorg
andere gemeenschapsvoorzieningen
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
*Connotatie
ISO 3834-2
Kwaliteitsborgingsystemen voor lassen - Smeltlassen van metallische materialen - Deel
2: Uitgebreide kwaliteitseisen
AQAP 2110
AQAP 2120
AQAP 2210
Nato Quality Assurance requirements for design, development and production
Nato Quality Assurance requirements for production
Nato supplementary software Quality Assurance requirements to AQAP 2110
VGM Checklist
Aannemers (VCA)
Het certificeren van het veiligheids-, gezondheids- en milieubeheerssysteem van
aannemers.
(S129)
VG Checklist
Uitzendorganisaties
(VCU)
Het certificeren van het veiligheids- en gezondheidsbeheerssysteem van
uitzendorganisaties.
De eisen voor een op
HACCP gebaseerd
voedselveiligheidssysteem,
Managementsysteemcertificatie
HACCP Certificatieschema: Certificatie van Voedselveiligheid Management Systemen
voor de categorieën:
Raad voor Accreditatie
(S129)
A.
B.
C.
Primaire sector 1 (veehouderij)
Primaire sector 2 (land- en tuinbouwprodukten)
Voedingsmiddelenverwerkende industrie 1 (Bederfelijke dierlijke producten,
inclusief alle activiteiten na de veehouderij, bijv. slachten)
Pagina 2 van 8
Bijlage bij ISO/IEC 17021:2011 Accreditatieverklaring
voor registratienummer: C 010
van
Lloyd's Register Nederland B.V.
Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)
Deze bijlage is geldig van: 03-05-2016 tot 01-01-2018
Norm /
Normatief document
Vervangt bijlage d.d.: 04-04-2016
Certificatieschema 1
D.
E.
G.
H.
J.
L.
Voedingsmiddelenverwerkende industrie 2 (Bederfelijke plantaardige producten)
Voedingsmiddelenverwerkende industrie 3 (Producten met een lange
houdbaarheid bij omgevingstemperatuur)
Catering
Distributie
Transport, opslag
(Bio)chemische productie
Accreditatie is verleend volgens ISO/TS 22003
(S222)
De CKB-regeling
Certificatie van kabelleg- en buizenlegbedrijven voor de volgende scopes:
Kabelinfrastructuur
Buizenlegbedrijven
Sleufloze technieken
(S355)
HKZ certificatie
kwaliteitsmanagementsystemen, compatibel
met ISO 9001:2008
Algemeen
Organisatiedeel
Rubrieken 4 t/m 9
NTA 8224 certificatiesysteem kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn - HKZ
certificatie voor de clusters met sectoren:
Cluster 1. Acute Zorg
Ambulancezorg
GHOR
Huisartsendienstenstructuren
Cluster 2. Eerstelijnszorg
Extramurale Fysiotherapiepraktijken
Cluster 3. Publieke Gezondheidszorg
Publieke Gezondheidszorg
Cluster 4. Verpleging en Verzorging
Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT)
Gehandicaptenzorg
Cluster 5. Geestelijke Gezondheidszorg
Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg
Cluster 6. Genees- en hulpmiddelen
Openbare Apotheken
Cluster 7. Tandheelkundige Zorg
Tandartspraktijken
Cluster 8. Welzijn
Kinderopvang
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Cluster 9. Jeugdzorg
Bureaus Jeugdzorg
Jeugdzorg
Cluster 10. Justitie
Justitiële Jeugdinrichtingen
Cluster 11. Ziekenhuiszorg
Dialysecentra
Medisch Specialistische Revalidatiezorg
Accreditatie is verstrekt volgens de NTA 8224 en addendum HKZ
(S212)
Raad voor Accreditatie
Pagina 3 van 8
Bijlage bij ISO/IEC 17021:2011 Accreditatieverklaring
voor registratienummer: C 010
van
Lloyd's Register Nederland B.V.
Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)
Deze bijlage is geldig van: 03-05-2016 tot 01-01-2018
Norm /
Normatief document
HKZ certificatie
Ketenkwaliteit
Vervangt bijlage d.d.: 04-04-2016
Certificatieschema 1
HKZ certificatie voor de sectoren:
12. Ketenkwaliteit
a. Multidisciplinaire Eerstelijnssamenwerkingsverbanden
Accreditatie is verstrekt volgens de NTA 8224 en addendum HKZ § 3.2
(S212)
HKZ certificatie cliënt- /
patiëntveiligheid
HKZ certificatie voor de sectoren:
13. Cliënt- / patiëntveiligheid
a. Cliënt- / patiëntveiligheid
Accreditatie is verstrekt volgens de NTA 8224 en addendum HKZ § 3.3
NEN-EN 15224
(Zorg en welzijn –
Kwaliteitsmanagement
systemen – Eisen
gebaseerd op
EN-ISO 9001:2008)
(S212)
NTA 8224 (certificatiesysteem kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn) voor de
clusters:
Cluster 1. Acute Zorg
Cluster 2. Eerstelijnszorg
Cluster 3. Publieke Gezondheidszorg
Cluster 4. Verpleging en Verzorging
Cluster 5. Geestelijke Gezondheidszorg
Cluster 6. Genees- en hulpmiddelen
Cluster 7. Tandheelkundige Zorg
Cluster 8. Welzijn
Cluster 9. Jeugdzorg
Cluster 10. Justitie
Cluster 11. Ziekenhuiszorg
Accreditatie is verstrekt volgens de NTA 8224 en addendum bij NTA 8224 m.b.t. NEN-EN
15224 Zorg en Welzijn
(S212)
ISO 14001
SCCM Certificatiesysteem Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001
Milieumanagementsysteemcertificatie, voor de werkterreinen
(S184)
(verwijzing naar IAF codes en NACE rev. 2):
EA code
1 deel
1 deel
2
3
4
5 deel
5 deel
6
7 deel
7 deel
8
Raad voor Accreditatie
NACE code
Sectie A 01, 02
Sectie A 03
Sectie B
Sectie C 10-12
Sectie C 13,14
Sectie C 15
Sectie S 95.23
Sectie C 16
Sectie C 17.1
Sectie C 17.2
Sectie J 58
Omschrijving
Landbouw en bosbouw
Visserij & Aguacultuur
Winning van delfstoffen
Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten
Textiel en textielproducten
Leer en lederen producten
Reparatie van leer en lederen producten
Hout en houten producten
Pulp, papier en karton
Producten van papier of karton
Uitgeverijen
Pagina 4 van 8
Bijlage bij ISO/IEC 17021:2011 Accreditatieverklaring
voor registratienummer: C 010
van
Lloyd's Register Nederland B.V.
Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)
Deze bijlage is geldig van: 03-05-2016 tot 01-01-2018
Norm /
Normatief document
Certificatieschema 1
9 deel
10
17 deel
17 deel
18 deel
18 deel
18 deel
Sectie C 18.1
Sectie C 19
Sectie C deel 20.13, deel
21.20, 24.46 Sectie E
38.12, 38.22
Sectie C 20
(minus deel 20.13)
Sectie C 21
(minus deel 21.20)
Sectie C 22
Sectie C 23
(minus 23.5, 23.6)
Sectie C 23.5, 23.6
Sectie C 24
(minus 24.46)
Sectie C 25
Sectie C 33.11
Sectie C 28
Sectie C 33.12, 33.19
Sectie C 33.2
19 deel
Sectie C 26.1, 27.9
19 deel
Sectie C 33.13
11
12
13
14
15
16
17 deel
20 deel
20 deel
21 deel
Sectie C 26, 27
(minus 26.1, 27.9)
Sectie C 33.13, 33.14,
Sectie S 95.1, 95.21, 95.22
Sectie C 30.1
Sectie C 33.15
Sectie C 30.3
21 deel
Sectie C 33.16
19 deel
19 deel
22 deel
Sectie C 29
22 deel
22 deel
23 deel
23 deel
23 deel
23 deel
23 deel
24
25
28
26 deel
26 deel
27
Sectie C 30.2, 30.4, 30.9
Sectie C 33.17
Sectie C 31
Sectie S 95.24
Sectie C 32
Sectie S 95.25
Sectie S 95.29
Sectie E 38.3
Sectie D 35.1
Sectie F
Sectie D 35.2
Sectie D 35.3
Sectie E 36
29 deel
Sectie G 45
29 deel
30
Sectie G 46, 47
Sectie I
Sectie H 53,
Sectie J 60, 61
Sectie H 49 - 52
Sectie K
Sectie L
Sectie N 77
Sectie J 62, 63
Sectie M 71, 74.1, 74.2
Sectie M 72
Sectie N 78 - 82
31 deel
31 deel
32 deel
32 deel
32 deel
33
34
35 deel
35 deel
Raad voor Accreditatie
Vervangt bijlage d.d.: 04-04-2016
Drukkerijen
Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten
Vervaardiging van nucleaire brandstof (inclusief vervaardiging van
radioactieve materialen)
Chemicaliën, chemische producten en vezels (behalve radio-actieve
materialen)
Farmaceutische producten (behalve radio-actieve materialen)
Producten van rubber of kunststof
Niet-metaalhoudende minerale producten
Cement, kalk en gips
Metalen in primaire vorm (behalve productie van nucleaire brandstof)
Producten van metaal
Reparatie van producten van metaal
Machines en apparaten
Reparatie van machines en overige apparaten
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Electrische en optische apparaten: electronische kleppen, slangen en
andere (micro-)electronische onderdelen
Electrische en optische apparaten: reparatie van electronische
kleppen, slangen en andere (micro-) electronische onderdelen
Electrische en optische apparaten (inclusief huishoudelijke
toepassingen)
Electrische en optische apparaten: reparatie electrische en optische
apparaten (inclusief huishoudelijke toepassingen)
Scheepsbouw
Reparatie en onderhoud van schepen
Luchtvaart
Luchtvaart: reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen en
gerelateerde machinerie
Andere transportmiddelen: motorvoertuigen, opleggers en
semi-opleggers
Andere transportmiddelen n.e.g.
Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen n.e.g.
Vervaardiging van meubelen
Reparatie van meubelen en stoffering
Vervaardiging n.e.g.
Reparatie van uurwerken en sieraden
Reparatie van andere consumentenartikelen
Recycling
Productie en distributie van elektriciteit
Bouw
Productie en distributie van gas
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
Productie en distributie van water
Groot- en detailhandel in en reparatie van motorvoertuigen,
motorfietsen
Groot- en detailhandel (behalve motorvoertuigen en motorfietsen)
Hotels en restaurants
Post en telecommunicatie
Transport en opslag
Financiële activiteiten en verzekeringen
Onroerend goed
Verhuur
Informatie technologie
Technische dienstverlening
Onderzoek en ontwikkeling
Zakelijke dienstverlening: administratieve en ondersteunende diensten
Pagina 5 van 8
Bijlage bij ISO/IEC 17021:2011 Accreditatieverklaring
voor registratienummer: C 010
van
Lloyd's Register Nederland B.V.
Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)
Deze bijlage is geldig van: 03-05-2016 tot 01-01-2018
Norm /
Normatief document
Certificatieschema 1
35 deel
35 deel
36
37
38
Sectie S 96
Sectie M 69, 70, 73, 74.3,
74.9, 75
Sectie O
Sectie P
Sectie Q 86, 87
Sectie E 37, 38, 39
(minus 38.12, 38.22, 38.3)
39 deel
Sectie R
39 deel
Sectie J 59
39 deel
Sectie Q 88
39 deel
Sectie S 94
Sectie U
Openbaar bestuur
Onderwijs
Gezondheid en maatschappelijk werk
Overige sociale diensten: afvalwaterafvoer en inzameling, verwerking
en verwijdering van afval (behalve "recycling" en "inzameling,
behandeling en verwijdering van radioactief (houdend) afval")
Kunst, amusement en recreatie
Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van
geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt
verschaft
Verenigingen
Huishoudens als werkgever; niet gedifferentieerde productie van
goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
Extraterritoriale organisaties en lichamen
SCCM Certificatiesysteem arbomanagementsystemen volgens OHSAS 18001, voor de
werkterreinen:
(S184)
IAF
sector
2
3
NACE (rev. 2)
Omschrijving van activiteiten
05, 06, 07, 08, 09 Winning van delfstoffen
10, 11, 12
Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten
7 deel A
17.1
Vervaardiging van pulp, papier en papierproducten
7 deel B
17.2
Vervaardiging van artikelen van papier en paperboard
9
18
11
24.46
12
20
13
21
14
15
16
17 deel A
17 deel B
18
19
20
21
22
23
Raad voor Accreditatie
Zakelijke dienstverlening: persoonlijke diensten
Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.
39 deel
Sectie T 97, 98
OHSAS 18001
Vervangt bijlage d.d.: 04-04-2016
Drukkerijen
Vervaardiging van nucleaire brandstoffen
Vervaardiging van chemicaliën, chemische producten en vezels
(behalve radio-actieve materialen)
Vervaardiging van farmaceutische producten
22
Vervaardiging van rubber en producten van plastic
23, minus 23.5 &
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten
23.6
Vervaardiging van beton, cement, kalk, gips en gerelateerde
23.5 , 23.6
artikelen
Vervaardiging van metalen in primaire vorm (behalve productie van
24, minus 24.46
nucleaire brandstof)
25, minus 25.4
Vervaardiging van producten van metaal
en 33.11
25.4, 28, 30.4,
Vervaardiging en reparatie van apparatuur en werktuigen
33.12, 33.2
26, 27, 33.13,
Vervaardiging en reparatie van electrische en optische instrumenten
33.14, 95.1
30.1, 33.15
Bouw, reparatie en onderhoud van schepen en boten
Vervaardiging, reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaart en
30.3, 33.16
gerelateerde machinerie
Vervaardiging, reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
29, 30.2, 30.9,
(voertuigen, trailers, spoor locomotieven en rollend materieel,
33.17
militaire voertuigen en transportmiddelen n.e.g..)
Vervaardiging, reparatie en onderhoud n.e.g.: meubels, sieraden,
31, 32, 33.19
muziekinstrumenten, sport artikelen, spelletjes en speelgoed,
medische instrumenten en productie n.e.g.
Pagina 6 van 8
Bijlage bij ISO/IEC 17021:2011 Accreditatieverklaring
voor registratienummer: C 010
van
Lloyd's Register Nederland B.V.
Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)
Deze bijlage is geldig van: 03-05-2016 tot 01-01-2018
Norm /
Normatief document
Certificatieschema 1
24
38.3
Recycling (materialen herstel)
25
35.1
Electriciteit (opwekking, transmissie en distributie)
26
35.2
Gas (productie en distributie)
27
35.3, 36
28
29
30
31 deel A
31 deel B
32
33
34
35 deel A
35 deel B
Water, stoom en gekoelde lucht leverantie
Constructie van gebouwen, civiele techniek en gespecialiseerde
41, 42, 43
bouwactiviteiten
Groot- en detailhandel; reparatie van motorvoertuigen, motorfietsen
45, 46, 47, 95.2 en persoonlijke en huishoudelijke goederen, groothandel van
agrarische grondstoffen, levende dieren, voeding, drank en tabak
55, 56
Hotels en restaurants
Post- en couriersdiensten, telecommunicatie- en reisbureaus,
53, 61
touroperator diensten
Landtransport, pijpleiding transport, lucht en ruimtevaart,
49, 50, 51, 52
goederenbehandeling en opslag
64, 65, 66, 68, 77 Financiële instellingen, onroerend goed, verhuur- en leasing service
58.2, 62, 63.1
Informatie technologie
71, 72, 74 minus
Bouwkundige en technische diensten
74.2 & 74.3
69, 70, 73, 74.2,
Andere dienstverlening
74.3, 78, 81, 82
80
Veiligheid en onderzoek
36
84
37
85
38
39 deel A
39 deel B
39 deel D
Openbaar bestuur, defensie en verplichte sociale verzekeringen
Onderwijs
Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (veterinaire
75, 86, 87, 88
en menselijke gezondheidszorg, woon-zorg-activiteiten en
maatschappelijk werk)
Riolering, inzameling, verwerking en verwijdering van afval, sanering
37, 38.1, 38.2, 39
en andere afval management diensten
Films, video en televisieprogramma’s, geluidsopname en uitzenden
59, 60
van muziekopnamen en omroepactiviteiten
91.04
Botanische tuinen, dierentuinen en activiteiten van natuurreservaten
39 deel F
Handboek CO2Prestatieladder
Vervangt bijlage d.d.: 04-04-2016
93
Sport activiteiten, amusement en recreatie-activiteiten
CO2-Prestatieladder voor de ladderniveau’s: 1 t/m 3
CO2-Prestatieladder voor de ladderniveau’s: 4, 5 (klein en middelgroot bedrijf*)
CO2-Prestatieladder voor de ladderniveau’s: 4, 5 (groot bedrijf*)
* bedrijfsgrootte, zoals gedefinieerd in de CO2-Prestatieladder “Begrippenlijst”
Voor de gebieden:
a) Industrie – licht tot medium (Manufacturing facilities producing consumer or end user
oriented products (e.g. Clothing, consumer electronics, home appliances, furniture,
plastics fabrication, specialty chemicals, food processing, semiconductors, vehicle
manufacturers, water and wastewater treatment, agriculture (dairy, farming, seed
production, hauling of materials, of material,livestock or crops) etc.))
b) Industrie – zwaar (Manufacturing facilities requiring high capitalization and consuming
large quantities of raw materials and energy (e.g. chemicals, metals, oil refining, shipbuilding, pulp and paper mills, industrial 250 machinery, cement and ceramic, electric
Raad voor Accreditatie
Pagina 7 van 8
Bijlage bij ISO/IEC 17021:2011 Accreditatieverklaring
voor registratienummer: C 010
van
Lloyd's Register Nederland B.V.
Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)
Deze bijlage is geldig van: 03-05-2016 tot 01-01-2018
Norm /
Normatief document
Vervangt bijlage d.d.: 04-04-2016
Certificatieschema 1
power generation, cogeneration etc.))
c) Commerciële gebouwen
e) Transport
f) Mijnbouw
g) Ingenieurs-, architecten en adviesbureaus
(S571)
Warenwetbesluit
Drukapparatuur
Warenwetregeling
Drukapparatuur
Beoordeling kwaliteitsmanagement systeem voor termijnflexibilisering
Beoordeling kwaliteitsmanagement systeem van de Inspectieafdeling van Gebruiker
(IVG) aangaande de taken herkeuring, termijnverlenging, beoordelen van het ontwerp
van reparatie, inspecties van reparatie, beoordelen van ontwerp van constructieve
wijzigingen, inspecties van constructieve wijzigingen.
WDA&T-DA
WSCS SPS-DA
NEN-EN-ISO 9001
Raad voor Accreditatie
Pagina 8 van 8