Betaal het juiste loon - dankzij de eerste Comeos Salary survey

Commentaren

Transcriptie

Betaal het juiste loon - dankzij de eerste Comeos Salary survey
Betaal het juiste loon - dankzij de eerste Comeos Salary survey
Als federatie van de handel en de diensten in België, voelden we bij onze leden de nood aan een goede
barometer om hun verloningspolitiek op te ijken. Hoe beloon je medewerkers? Betaal je de aanvullers,
kassiers tot regio-managers, correct volgens de markt? Een echte loonenquête voor de handel, kortom.
Meer dan veertig leden, samen goed voor meer dan 50.000 functiehouders, namen deel aan deze
eerste handelsloonenquête. We definieerden het jobmodel in samenspraak met de leden – zodat we
zeker zijn dat de enquête alle mogelijke invullingen van eenzelfde jobtitel dekt. We stelden samen
een uitgebreide vragenlijst op om alle aspecten van een remuneratiebeleid te bestrijken – van
betaalde (of onbetaalde) rookpauzes, vakantiedagen tot andere HR-gerelateerde issues. Om op die
manier iedereen de instrumenten te kunnen aanreiken om een coherent verloningsbeleid te voeren
en de juiste medewerkers aan te trekken, te behouden en te motiveren.
Tijdens een eindseminarie werden de resultaten bekend gemaakt alsook meegegeven hoe deze
moeten worden geïnterpreteerd. De deelnemers aan de enquête krijgen toegang tot de online-tool
waarmee ze hun eigen resultaten kunnen vergelijken en verfijnen. Ook krijgen ze een rapport met de
resultaten.
Bedrijven die niet hebben deelgenomen aan de Salary Survey maar dat in de toekomst wel wensen te
doen, kunnen steeds contact opnemen met Maaika De Doncker ([email protected]).
Het succes van deze eerste Salary Survey sterkt ons in onze overtuiging dat de handel hier nood aan
had. Er komt dan ook zeker en vast een tweede editie.
Contact : Harold Vincent
Comeos vzw / asbl
8 Avenue E. Van Nieuwenhuyselaan • 1160 Brussel / Bruxelles
T 02 788 05 00 • F 02 788 05 01 • www.comeos.be
Page 1 of 1

Vergelijkbare documenten

Nieuw dossier flexi-jobs beantwoordt jouw vragen

Nieuw dossier flexi-jobs beantwoordt jouw vragen kassiers tot regio-managers, correct volgens de markt? Een echte loonenquête voor de handel, kortom. Meer dan veertig leden, samen goed voor meer dan 50.000 functiehouders, namen deel aan deze eers...

Nadere informatie

Benieuwd naar de online aanpak van Bol?

Benieuwd naar de online aanpak van Bol? kassiers tot regio-managers, correct volgens de markt? Een echte loonenquête voor de handel, kortom. Meer dan veertig leden, samen goed voor meer dan 50.000 functiehouders, namen deel aan deze eers...

Nadere informatie

Nieuw dieptepunt voor het consumentenvertrouwen

Nieuw dieptepunt voor het consumentenvertrouwen kassiers tot regio-managers, correct volgens de markt? Een echte loonenquête voor de handel, kortom. Meer dan veertig leden, samen goed voor meer dan 50.000 functiehouders, namen deel aan deze eers...

Nadere informatie