Resultaten Enquête 2015 - Huisartsenpraktijk Emmer

Commentaren

Transcriptie

Resultaten Enquête 2015 - Huisartsenpraktijk Emmer
RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek,
telefonisch consult) gehad met de HAPEC?
Gemiddeld 5 x
Vind u dat u altijd door een arts geholpen moet worden ondanks dat een
andere zorgverlener u prima kan helpen?
74% nee 26% ja
Vond u de artsen / physician assistants en andere medewerkers van uw
huisartspraktijk behulpzaam?
6% nee 94% ja
Weet u voldoende over de organisatie van uw huisartspraktijk?
(Spreekuurtijden, (spoed)telefoonnummers, weekenddienstregeling enz.)
18% nee 82% ja
Kreeg u binnen 2 minuten iemand aan de telefoon als u op de gezette tijden
de HAPEC belde?
9% nee 91% ja
Wanneer u op deze gezette tijden met de huisartsenpraktijk belde, werd u
dan goed geholpen?
8% nee 92% ja
Heeft u het als een probleem ervaren dat u eerst uw verhaal aan de
doktersassistente moest vertellen en dat zij beslist wanneer en bij wie u
gezien wordt?
49% nee 51% ja
Hoe vaak beoordeelde de doktersassistente goed dat u wel of niet een
afspraak nodig had met de arts / physician assistant? 24% nee 76% ja
Vertrouwt u de doktersassistente?
35% nee 65% ja
Ziet u het als een probleem dat door de praktijkgrootte weinig rekening
kunnen houden met uw persoonlijke agenda?
78% nee 22% ja
Behandelde de doktersassistente u met respect?
15% nee 85% ja
Nam de doktersassistente voldoende tijd voor u?
12% nee 88% ja
Was de praktijk schoon?
2% nee 98% ja
Kunnen mensen in de wachtkamer horen wat er aan de balie wordt
besproken?
69% nee 31% ja
Kunnen mensen in de wachtkamer horen wat er in de spreek- of
onderzoekskamer gebeurt?
100% nee 0% ja
Hielp de huisarts / physician assistant u binnen uiterlijk 15 minuten na de
afgesproken tijd?
22% nee 78% ja
Toonde de huisarts / physician assistant belangstelling voor uw persoonlijke
situatie?
7% nee 93% ja
Nam de huisarts / physician assistant u serieus?
2% nee 98% ja
Gaf de huisarts / physician assistant u begrijpelijke uitleg over de resultaten
van onderzoek?
8% nee 92% ja
Vertelde de huisarts / physician assistant u wat u wilde weten over uw klacht
/ gezondheidsprobleem?
6% nee 94% ja
Legde de huisarts / physician assistant u dingen op een begrijpelijke manier
uit?
2% nee 98% ja
Werd u door de zorgverlener goed geïnformeerd over de behandelingsmogelijkheden voor uw gezondheidsklacht?
2% nee 98% ja
Kon u meebeslissen over de behandeling of hulp die u kreeg?
22% nee 78% ja
Maakte de huisarts / physician assistant u duidelijk waarom het belangrijk
was zijn / haar instructies of advies op te volgen?
2% nee 98% ja
Kreeg u voldoende hulp bij het 'vinden van de weg' in de gezondheidszorg van
de zorgverleners?
2% nee 98% ja
Werkte de huisarts / physician assistant goed samen met uw andere
zorgverleners?
12% nee 88% ja
Had de huisarts / physician assistant aandacht voor mogelijke emotionele
problemen die te maken hebben met uw gezondheid? 0% nee 100% ja
Bood de huisarts / physician assistant u hulp aan bij het voorkómen van
ziekten of bij het verbeteren van uw gezondheid?
2% nee 98% ja
Behandelde de zorgverlener u met respect?
4% nee 96% ja
Had de zorgverlener voldoende tijd voor u?
12% nee 88% ja
Zorgde de behandeling van de huisarts / physician assistant ervoor dat uw
gezondheidsproblemen verminderden?
8% nee 92% ja
Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de huisarts / physician
assistant?
2% nee 98% ja
Was de huisarts / physician assistant bereid met u te praten over fouten of
zaken die, naar uw mening, niet goed zijn gegaan?
9% nee 91% ja
Heeft u de afgelopen 6 maanden in de praktijk met een andere zorgverlener
dan de huisarts / physician assistant of doktersassistente een afspraak
gehad?
66% nee 44% ja
Met welk rapportcijfer beoordeelt u de HAPEC?
Gemiddeld 7.7
Zou u de HAPEC bij uw vrienden en familie aanbevelen? 4% nee 96% ja
Wat is uw leeftijd?
Gemiddeld 62 jaar
Wat is uw geslacht?
66% vrouw / 34% man
Samenvatting
-
78 reacties, 66% vrouw, 34% man, gemiddelde leeftijd 62 jaar,
gemiddelde praktijk cijfer 7.7
Verbeterpunten
-
Patiënten die vaker dan 10 x binnen 6 maanden op het spreekuur zijn
geweest zijn minder tevreden. Oorzaak: Landelijk proberen huisartsen het aantal
bezoeken aan de huisartsenpraktijk te reduceren door middel van: Triage, informatie per
website, patiënten voorlichting en de thuiszorg.
-
Herhaal medicatie per bandje niet optimaal.
Actie: Per 15 januari 2016 loopt
alle herhaal medicatie )inclusief de labels) via de Mediq Apotheek. Dit is gemakkelijker voor de
patiënt én huisarts.
-
Veel patiënten vinden nog dat het zien van specifiek een huisarts, al is
het voor bv. een bloeddruk, gewenst is. Uitleg: Voor de meeste hulpvragen heeft
u geen arts nodig. De aanwezigheid van vele zorgverleners in de praktijk maakt het dat er voor
uw hulpvraag altijd iemand aanwezig is die u kan helpen. Hierdoor hebben de artsen meer tijd
voor de patiënten die dit echt nodig hebben.
-
Het aantal ‘sociale’ visites is afgenomen.
Oorzaak: Door de veranderingen in de
Zorg worden sociale visites van artsen vervangen door verpleegkundigen en thuiszorg
organisaties. Bij patiënten in bv. een terminale fase of in het geval van progressieve
aandoeningen, komt de huisarts vanzelfsprekend wel bij u langs.
-
De triage word door de patiënten nog steeds als onprettig ervaren,
het vertrouwen van de dokters assistente is zeer belangrijk. De
patiënten waren gewend om direct een afspraak te krijgen. Uitleg: de
triage is belangrijk en noodzakelijk voor de beste zorg. Zo kunnen we namelijk zien of een
patiënt de huisarts moet zien of het met een andere zorgverlener af kan. Ook kunnen we
beoordelen binnen hoeveel tijd u een afspraak nodig heeft of dat u met bv. telefonische
informatie al bent geholpen. Zo blijft er meer tijd over voor de patiënten die het echt nodig
hebben.
-
Patiënten willen graag een afspraak dat in hun (werk / school) schema
past. Uitleg: hier kunnen wij helaas geen gehoor aan geven tenzij u bv. een week van te voren
een afspraak maakt. Voor bv. vrachtwagen chauffeurs hebben wij een aparte regeling.
-
De patiënten zijn niet gewend minder vaak antibiotica te krijgen.
Uitleg:
als uw probleem “viraal” is helpt antibiotica niet. Een vingerprikje (CRP) kan eventueel laten
zien of u antibiotica nodig heeft of niet. Dit is een hulpmiddel voor ons.
-
Het telefoonsysteem is iets nieuws, vooral de oudere patiënten willen
geen keuzemenu. Actie: we hebben verschillende malen ons telefoonsysteem aangepast.
We zijn van mening dat we nu de juiste instellingen gebruiken voor zowel de patiënt als voor de
triage assistentes.
-
Geen invaliden parkeerplaats.
Actie: per 1 februari zal er een invaliden parkeerplaats
aanwezig zijn voor mensen met een invalidenkaart of spoed.
-
Geen stoelen met armleuning in de wachtkamer.
Actie: we hebben stoelen
aangeschaft met armleuningen speciaal voor de mensen die dit nodig hebben.
Volle tevredenheid
-
-
-
-
De patiënten zijn over het algemeen erg tevreden met de kwaliteit van
de zorg én de vele gespecialiseerde zorgverleners.
De informatie op de HAPEC website en de website van de NHG
(Thuisarts.nl) is duidelijk. Mensen hoeven soms niet meer helemaal naar
de huisartsenpraktijk omdat ze hun ‘medische hulpvraag’ al op deze
websites beantwoord kregen.
De vrouwelijke patiënten vinden de aanwezigheid van een vrouwelijke
zorgverlener voor vrouwelijke problemen zéér positief.
De tijd en geld besparing door de Teledermatologie en Telecardiologie
word ook als zeer positief ervaren. Patiënten hoeven hierdoor niet naar
de specialist in het ziekenhuis. De bijdrage van het eigen risico ten
opzichte van het ziekenhuis wordt hierdoor bijna gehalveerd.
De rijbewijs keuringen voor € 25 euro (excl. BTW) worden als een ideale
uitkomst gezien.
Het vlekjes en plekjes spreekuur, waar uw lichaam geïnspecteerd wordt
op eventuele huiskanker geeft erg veel mensen rust in het hoofd. We
hebben hiervoor veel positieve berichten van patiënten ontvangen.
Onze voorlichting in de Deele, de inzet en het initiatief, om een nieuw
gezondheidscentrum in Emmer-Compascuum te realiseren, wordt door
het dorp ook als erg positief ervaren.