Broei in de cacao

Commentaren

Transcriptie

Broei in de cacao
FNV Bondgenoten • Cacao
Broei in de cacao
www.fnvbondgenoten.nl/cacaoduurzaam - www.effat.org - www.iuf.org
Colofon
Uitgave van de Stichting FNV Pers t.b.v. de EFFAT,
de European Federation of Food Agriculture & Tourism
Trade Unions en van de IUF, International Union of Food Workers.
Tekst: Luuk Obbink
Cartoons: Maarten Wolterink
Ontwerp
RAAK Grafisch Ontwerp
Druk
FNV Bondgenoten
Oplage
4000
Website
www.fnvbondgenoten.nl/cacaoduurzaam,
www.effat.org en www.iuf.org
Alle regiokantoren en medewerkers van FNV Bondgenoten zijn
via één telefoonnummer te bereiken: 0900 – 9690 (lokaal tarief).
Cocoa, Barry Callebaut, Petra Foods
en Blommer. En in de chocolade: Kraft
(sinds 1 oktober 2012 verder onder de
naam Mondelez International), Nestlé,
Mars, Hershey en Ferrero. Ze verdienen
honderden miljoenen, maar zien alleen
om naar de cacaoboeren als er problemen dreigen met de aanvoer van cacao.
Drie miljoen van hen, vooral in WestAfrika, leiden een kommervol bestaan.
Zelf bij een goede wereldprijs verdienen
ze slecht, waardoor jongeren massaal wegtrekken. Toen het aanbod van
cacao in de jaren 2007 tot 2010 hierdoor
inzakte, waren de chocolademultinationals bereid te investeren in velden en
voorzieningen. Nu de productie weer
op peil is, krijgen de boeren een nóg
slechtere prijs.
Broei in de cacao
In de wereld van de cacao heeft iedereen met elkaar te maken. Om hun
bestaan te kunnen verbeteren, moeten werkers in de cacao daarom de
handen ineenslaan.
A
ls werknemer in de cacao sta je er
niet dagelijks bij stil, maar als het
niet goed gaat met de cacaoboeren,
heeft dat gevolgen voor iedereen die
met cacao werkt. En als vakbondswerk
bij chocomultinationals in Polen of in de
Verenigde Staten onder druk staat, heb-
Onzeker werk
De chocolade-industrie wil steeds efficiënter werken, met minder vaste mensen, liefst zonder zeggenschap. Na vele
jaren van trouwe dienst, worden vaste
krachten als gevolg van een koele berekening op concernniveau op straat gezet.
Lokale directies hebben hier niks over te
zeggen. De topmanagers beslissen over
het lot van duizenden werknemers in de
landen waar ze vestigingen hebben.
Geen enkele werker – boer of arbeider
– is zeker van zijn bestaan in de cacaoketen.
Samen aan de bak
Een fatsoenlijk bestaan voor alle werkers
in de cacaoketen, van boer tot chocoladewerker. Dat is wat de gezamenlijke
vakbonden in Europa willen bereiken.
Een eerlijk inkomen dus voor de
cacaoboeren en zekerheid van werk en
inkomen in de bedrijven in de rest van de
keten.
De bonden hebben al een platform met
een gezamenlijke website:
www.cocoanet.eu, maar het gaat
natuurlijk om de werkers aan de basis:
de boeren en werknemers. Zonder
hen wordt geen cacaoboon geleverd of
chocoladereep gemaakt. Zij moeten hun
krachten bundelen, in zelfstandige boerenorganisaties, die greep krijgen op de
afzet van hun producten. En in krachtige
vakbondsgroepen, die weer grip krijgen
op het beleid van de bedrijven. Daar gaan
we samen aan werken. Samen in de
cacaoketen.
‘Een fatsoenlijk bestaan voor alle
werkers in de cacaoketen, van boer
tot chocoladewerker. Dat is wat de
gezamenlijke vakbonden in Europa
willen bereiken.’
ben werknemers van hetzelfde bedrijf
in andere landen daar ook last van. De
cacao verbindt alle werkers in de keten.
Kommervol bestaan
Iedereen kent de multinationals in de
cacaoverwerking: Cargill Cocoa, ADM
Dit is pamflet 1 in een serie van 5 pamfletten, uitgegeven door de EFFAT Stuurgroep Cacao.
Voor meer informatie: www.cocoanet.eu.

Vergelijkbare documenten

2013 2 Pamphlet_Cacao_NL_sans_coupe_HR

2013 2 Pamphlet_Cacao_NL_sans_coupe_HR De bonden hebben al een platform met een gezamenlijke website: www.cocoanet.eu, maar het gaat natuurlijk om de werkers aan de basis: de boeren en werknemers. Zonder hen wordt geen cacaoboon gelever...

Nadere informatie

Het ene belang is het andere niet

Het ene belang is het andere niet Uitgave van de Stichting FNV Pers t.b.v. de EFFAT, de European Federation of Food Agriculture & Tourism Trade Unions en van de IUF, International Union of Food Workers. Tekst: Luuk Obbink Cartoons:...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cacao

Nieuwsbrief Cacao Ontwerp RAAK Grafisch Ontwerp Druk FNV Bondgenoten Oplage

Nadere informatie