mv1 hergebruikt blockbuster

Commentaren

Transcriptie

mv1 hergebruikt blockbuster
DE NIEUWE
HARDE ZEEWERING
TIJDELIJKE VERDEDIGING
42 TON OP 15 CM NAUWKEURIG • 20.000 BLOKKEN BINNEN 12 MAANDEN • WEER OF GEEN WEER
BLOKKEN UIT DE OUDE ZEEWERING
WORDEN IN DEPOT GEZET.
MV1 HERGEBRUIKT
BLOCKBUSTER
VOOR DE AANLEG VAN MAASVLAKTE 2 IS EEN SPECIALE KRAAN
ONTWIKKELD EN GEBOUWD OM CIRCA 20.000 BETONBLOKKEN
VAN 42 TON PER STUK NAUWKEURIG TE KUNNEN PLAATSEN.
De behoefte aan een speciale kraan
ontstond door de wens om de
blokkendam voor de harde zeewering
van Maasvlakte 2 zoveel mogelijk met
te hergebruiken materialen te bouwen.
Voor de betonblokken uit de bestaande
zeewering van Maasvlakte 1 werd hiermee
een nieuwe bestemming gevonden. Het
individuele gewicht van de blokken lag
vast en de stabiliteit van de blokkendam
moest worden gevonden in een nauwkeurig
gestapeld dwarsprofiel.
VASTE ONDERGROND
Daaruit ontstond de eis dat de blokken
en de ondergrond met een grote precisie
moesten worden geplaatst. Daarom, en
ook vanwege de beperkte uitvoeringstijd,
is gekozen voor een kraan die vanaf een
vaste ondergrond zou werken. Werkend
vanaf een vaste ondergrond is de kraan
minder gevoelig voor onwerkbaar weer dan
drijvend materieel.
BLOKKEN UIT DE BESTAANDE ZEEWERING
(MAASVLAKTE 1) WORDEN OPGEPAKT
EN HERGEBRUIKT.
SPECIFIEKE EISEN:
■
Kraan voorzien van rijdend onderstel;
■
Bereik van de kraan 50 ton op 60
meter uit het hart van het rijdend onderstel;
■
Horizontale en verticale plaatsingsnauwkeurigheid 0,15m ;
■
Hoge werkbaarheid, minimale
stilstand door onwerkbaar weer.
De blokken zijn met behulp van een drijvende
kraan opgepakt en afgevoerd naar een
depot en vervolgens verwerkt in de nieuwe
blokkendam van Maasvlakte 2. De blokken
hebben een afmeting van 2,50 x 2,50 x 2,50
m: 16 kubieke meter beton met een gewicht
van 42 ton per stuk.
EFFICIENT
Door de innovatieve vormgeving en
zeer geavanceerde plaatsbepalings- en
monitoringapparatuur bleek deze kraan in
staat om de harde zeewering binnen de
planning en op efficiënte wijze te bouwen.
HARDE ZEEWERING
DYNAMISCH STABIEL KEIENSTRAND • LAAGDIKTE AFHANKELIJK VAN GOLFAANVAL • STERK & BETROUWBAAR
+15.6
1:3
1:3
1:3
+5.1
+5.5
1:8
-18.1
236
+13.7
1:3
+5.3
1:3
1:5
+2.0
MSL
1:7.5
-17.5
~250m
Berm
20 - 135 mm
Breuksteen
Dynamische kuil
Initieel profiel
Erosiekuil
TESTOPSTELLINGEN LEVEREN HET BEWIJS
HARDE ZEEWERING MAASVLAKTE 2 KAN TEGEN EEN STOOTJE
HET ONTWERP BETREFT EEN ‘STENIG DUIN’, BESTAANDE
UIT EEN DIKKE LAAG LICHTE BREUKSTEEN (‘COBBLES’)
MET EEN FLAUW TALUD OP EEN ZANDKERN.
Dit stenig duin is een nieuw concept
in Nederland voor een zeewering en
wereldwijd toepasbaar. Bij Maasvlakte 2 is
deze als zeewering toegepast in combinatie
met een rif (blokkendam) op de vooroever.
Juist deze combinatie van blokkendam
en stenig duin is zeer geschikt om
extreme ontwerpcondities (waterstand en
golfaanval) te weerstaan. De combinatie
van investeringskosten en onderhoud
gedurende de totale levenscyclus levert
voor Maasvlakte 2 de meest economische
zeewering op.
Door uitgebreide studie en
schaalmodelonderzoek is de kennis op
het gebied van het dynamisch gedrag van
lichte breuksteen op flauwe taluds onder
invloed van golfaanval verder ontwikkeld en
breder toepasbaar gemaakt.
In situaties waar op extreme golfaanval
moet worden gerekend, kan aan de
teen van het stenig duin een rif worden
aangelegd. Dit is bij Maasvlakte 2
toegepast, maar er zijn ook situaties
denkbaar waar geen rif nodig is.
In alle gevallen leidt een stenig duin
tot een efficiënte kustverdediging en
worden investeringskosten en onderhoud
geoptimaliseerd, rekening houdend met de
lokale omstandigheden.
IN DE WINTER VAN 2011 HEEFT DE
HARDE ZEEWERING AL LATEN ZIEN
DAT HIJ TEGEN EEN STOOTJE KAN.
+5.5

Vergelijkbare documenten

12 maart 2012: Opbouw Blockbuster voorjaar 2011 Voor - E

12 maart 2012: Opbouw Blockbuster voorjaar 2011 Voor - E blokkendam voor de harde zeewering van Maasvlakte 2 zoveel mogelijk met te hergebruiken materialen te bouwen. Voor de betonblokken uit de bestaande zeewering van Maasvlakte 1 werd hiermee een nieuw...

Nadere informatie

Oppakken... ...en weer neerleggen

Oppakken... ...en weer neerleggen VAN 42 TON PER STUK NAUWKEURIG TE KUNNEN PLAATSEN. De behoefte aan een speciale kraan ontstond door de wens om de blokkendam voor de harde zeewering van Maasvlakte 2 zoveel mogelijk met te hergebru...

Nadere informatie

11 juli 2011: Projectorganisatie Maasvlakte 2

11 juli 2011: Projectorganisatie Maasvlakte 2 (MAASVLAKTE 1) WORDEN OPGEPAKT EN HERGEBRUIKT.

Nadere informatie