Curriculum Vitae NL

Commentaren

Transcriptie

Curriculum Vitae NL
CV
Personalia
> NL
CV
Architect Pablo Herrera Paskevicius
> NL
> Persoonlijke gegevens
Naam
Geboortedatum
Nationaliteiten
> Pablo Herrera Paskevicius
> 9 augustus 1974
> Nederlandse / Uruguayaanse
E-mail
Telefoon
Adres
Postcode / plaats
>
>
>
>
Contactgegevens:
Architect Pablo Herrera Paskevicius
Daguerrestraat
49
1087 BR Amsterdam
[email protected]
0031(0)6187 27 693
KVK reg: 55691072
w w w. s t u d i o p h p . n l
cv
[email protected]
06 187 27 693
Daguerrestraat 49
1087BR / Amsterdam
> Titels
Titel
Instantie
Datum
> Architecto
> Facultad de Architectura de la Universidad de la República Oriental del Uruguay
> 4 juni 2001
Titel
Instantie
Datum
> Architect
> VROM (volgens artikel 9 eerste lid onder J van de wet op de architectentitel (STB. 1987.347)
> 01 oktober 2004
Titel
Instantie
Datum
> Ingenieur
> IBG Groningen
> 9 juli 2002
> Registratie Architectenregister
Registratienummer > 1.020.315.004
op grond van
> artikel 9 eerste lid onder J van de wet op de architectentitel (STB. 1987.347
Datum
> 03 november 2004
> KVK registratie
KVK Nummer
Handelsnaam
> 55 69 10 72
> StudioPHP
> Talen
> Nederlands / Engels / Spaans
> Autocad / VectorWorks / SketchUP / Revit / Rhino (basis)
Indesign / Photoshop / Illustrator
> MS Project / Office
Discipline
> Werkgevers / Zakelijk opdrachtgevers / Privé opdrachtgevers / Samenwerkingen
Architectuur
Werkgevers
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
MVSA Architects
Albaker Architects
UNStudio Van Berkel, Bos
S333 Architecture + Urbanism
Tania Concko Architecte D.P.L.S.
De Vries Bouma Architecten B.V.
Architectuurstudio Herman Hertzberger
Bouwbedrijf Techint S.A.C.I.
Departamento de Arcquitectura de la Facultad de Medicina U.deLAR
Arquitecto Omar Rienzi
Plaats
Amsterdam / NL
Doha / QAT
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
Montevideo / URY
Montevideo / URY
Montevideo / URY
Samenwerkingen
Plaats
> MAD Arquitectos
Amsterdam / NL
Interieur
Werkgevers
>
>
>
>
>
>
Ddock B.V.
Familie Willemstein / FGStijl
StudioLinse B.V.
Merkx +Girod Architecten B.V. BNA BNI
OTH Ontwerpgroep Trude Hooykaas B.V.
FGStijl B.V.
Plaats
Amsterdam / NL
Laren / NL
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
studio PHP
Tekenen
Grafisch
Ondersteuning
Architect Pablo Herrera Paskevicius
> Computerprograma's
CV
Werkrelaties
op grond van
Datum
> artikel 9 eerste lid onder J van de wet op de architectentitel (STB. 1987.347
> 03 november 2004
Architect Pablo Herrera Paskevicius
> Nederlands / Engels / Spaans
> Computerprograma's
Tekenen
Grafisch
Ondersteuning
> Autocad / VectorWorks / SketchUP / Revit / Rhino (basis)
Indesign / Photoshop / Illustrator
> MS Project / Office
Discipline
> Werkgevers / Zakelijk opdrachtgevers / Privé opdrachtgevers / Samenwerkingen
Architectuur
Werkgevers
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
MVSA Architects
Albaker Architects
UNStudio Van Berkel, Bos
S333 Architecture + Urbanism
Tania Concko Architecte D.P.L.S.
De Vries Bouma Architecten B.V.
Architectuurstudio Herman Hertzberger
Bouwbedrijf Techint S.A.C.I.
Departamento de Arcquitectura de la Facultad de Medicina U.deLAR
Arquitecto Omar Rienzi
Plaats
Amsterdam / NL
Doha / QAT
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
Montevideo / URY
Montevideo / URY
Montevideo / URY
Samenwerkingen
Plaats
> MAD Arquitectos
Amsterdam / NL
Interieur
Werkgevers
>
>
>
>
>
>
Ddock B.V.
Familie Willemstein / FGStijl
StudioLinse B.V.
Merkx +Girod Architecten B.V. BNA BNI
OTH Ontwerpgroep Trude Hooykaas B.V.
FGStijl B.V.
Zakelijk opdrachtgevers
>
>
>
>
>
MVArchitects
IDEA BV
Graziosi Progetti BV
Cosmania BV
DesignID
Privé opdrachtgevers
>
>
>
>
Kunstprojecten
> NL
Familie Olaf Springveld
Familie Dekker
Familie Korlar
Familie Dijkstra
Plaats
Amsterdam / NL
Laren / NL
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
Plaats
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
Den Haag / NL
Amsterdam-Den Haag / NL
Amsterdam / NL
Plaats
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
Amsterdam / NL
Amstelveen / NL
Samenwerkingen
Plaats
> MAD Arquitectos
Amsterdam / NL
Samenwerkingen - Kunstprojecten
> Tuin & Landschaparchitect Boto van der meulen + kunstenaresse Chantal de Wolde
Plaats
Almere / NL
Architect Pablo Herrera Paskevicius
> Talen
Contactgegevens:
> 55 69 10 72
> StudioPHP
studio PHP
cv
KVK Nummer
Handelsnaam
Daguerrestraat
49
1087 BR Amsterdam
[email protected]
0031(0)6187 27 693
KVK reg: 55691072
w w w. s t u d i o p h p . n l
> KVK registratie
CV
Projectervaring: Architectuur
> NL
> Architectuur
Project
Firma / Klant
Categorie
Hotelbouw
> Project
> DohaLive
> DohaLive
Lodges Hinterthal
>
> Lodges Hinterthal
> IBGroep / Belastingdenst Groningen
> IBGroep
Renovatie
en uitbreiding van
hoofdgebouw NCIA
>
/ Belastingdenst
Groningen
Firma / Klant
Albaker Architects
De VriesArchitects
Bouma Architecten B.V.
Albaker
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
StudioPHP
Tania Concko Architecte D.P.L.S.
S333 Architecture
+ Urbanism
Tania
Concko Architecte
D.P.L.S.
S333 Architecture
Architecture +
+ Urbanism
Urbanism
S333
S333
S333 Architecture
Architecture +
+ Urbanism
Urbanism
S333
S333 Architecture
Architecture +
+ Urbanism
Urbanism
De Vries
Bouma Architecten
B.V.
S333
Architecture
+ Urbanism
StudioPHP
De Vries Bouma Architecten B.V.
StudioPHP
StudioPHP
Omar
Rienzi Arquitecto
StudioPHP
Hotelbouw
Kantoorbouw
Kantoorbouw
Locatie
Locatie
Doha / QAT
Hinthertal
/AT
Doha / QAT
De Vries Bouma Architecten B.V.
UNStudio
MVSA Architects
UNStudio
Hinthertal /AT
Groningen / NL
Den Haag // NL
Groningen
NL
>
>
>
>
>
>
Renovatie en uitbreiding van hoofdgebouw NCIA
Hiper-Market Geant
Hoofd ingang Geant
British Hospital
Hiper-Market
Tandtechniek
Broekhovenseweg
Hoofd
ingang gebouw
British Hospital
Woningbouw +
Utiliteitsbouw
Woningbouw +
>
>
>
>
Diverse eengezienswoningen
Gebouw Belvedere
WoonenBelvedere
Winkelcentrum Eschmarke
Gebouw
Cultureel
Kunstproject
> Scheringa Museuam voor Realisme
> Time capsule
Merkx + Girod architecten b.v.
Arch.Pablo Herrera P. + Boto van der Meulen
Opmeer / NL
Almere / NL
Kunstproject
Prijsvragen
Arch.Pablo Herrera P. + Boto van der Meulen
Albaker Architects
Arch.Pablo
Herrera Paske. + Arch. Ana Egido
Albaker
Architects
Almere / NL
Doha / QAT
DenDoha
Haag/ QAT
/ NL
Projectervaring
> Time capsule
> Education City Visitor's Center
> Education
CASANOVA
2010
>
City
Visitor's Center
> CASANOVA 2010
> Interieur
Projectervaring
Categorie
>
> Interieur
Project
Firma / Klant
Categorie
Hotelbouw
>
>
>
>
>
>
>
>
Project
NH Grand Krasnapolsky Hotel Amsterdam
TheGrand
College
Hotel
NH
Krasnapolsky
Hotel Amsterdam
SkyTower
Hotel
Overhoeks
The
College
Hotel
Hotel Amstelkwartier
SkyTower
Hotel Overhoeks
Firma / Klant
Ddock B.V. / Ramon Esteve
FGStijl B.V.
B.V. / Ramon Esteve
Ddock
UNStudio
FGStijl B.V.
StudioLinse
UNStudio
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Entreehal kantoorgebouw in Zuidas
Luchthaven Eindhoven (algemeene ruimtes)
Luchthaven Eindhoven
Eindhoven (algemeene
(restaurant) ruimtes)
Luchthaven
Luchthaven
Lounge
3 (retail)
Luchthaven Schiphol
Eindhoven
(restaurant)
Toiletgroep
LuchthavenSchiphol
SchipholPlaza
Lounge 3 (retail)
Sportsschool
"Life & Kicking"
Toiletgroep
Schiphol
Plaza
Praktijkruimte"Life
tandtechnicus
Sportsschool
& Kicking"
Graziosi Progetti BV
StudioLinse B.V.
Ddock B.V. B.V.
StudioLinse
Merkx
Girod architecten b.v.
Ddock +B.V.
MV
Architects
Merkx
+ Girod architecten b.v.
StudioPHP
MV Architects
StudioPHP
StudioPHP
Uitiliteitsbouw
Uitiliteitsbouw
Woningbouw
Woningbouw
Utiliteitsbouw
Cultureel
Prijsvragen
Hotelbouw
Kantoorbouw
Kantoorbouw
Uitiliteitsbouw
Uitiliteitsbouw
Woningbouw
Woningbouw
Tandtechniek gebouw Broekhovenseweg
Saoene park ilot A Lyon Confluence
Blok 43 Apark
Ijburg
Saoene
ilot A Lyon Confluence
Blok 43
13 A
& Ijburg
14
Blok
Blok
"The Angle"
Blok 7
13&&914
Tarling
residential
building
Blok 7 &
9 "The Angle"
Woningen
boven DOMUS
Tarling
residential
building winkelcentrum
Eengeziensboven
woning
Woningen
DOMUS winkelcentrum
Eengeziens
Eengeziens woning
woning
Diverse
eengezienswoningen
Eengeziens
woning
> Woon- en Winkelcentrum Eschmarke
> Scheringa Museuam voor Realisme
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
MVSA Architects
Bouwbedrijf Techint S.A.C.I.
Bouwbedrijf Techint
Techint S.A.C.I.
S.A.C.I.
Bouwbedrijf
StudioPHP
Bouwbedrijf Techint S.A.C.I.
Horecagebouw
> Woonhuis Twello
> Casino "Diamond" Curacao
Horecagebouw
Beursstand
> Casino "Diamond" Curacao
> beursstand voor DIAS
Tilburg / NL
Lyon / FR
Amsterdam
NL
Lyon // FR
Almere
buiten // NL
NL
Amsterdam
Almere
Centrum
NL
Almere
buiten // NL
Londen // GB
Almere Centrum
NL
Alkmaar
NL
Londen // GB
Amstelveen
Alkmaar // NL
NL
Holywood // VS
Amstelveen
NL
Punta Holywood
del Este / URY
/ VS
Omar Rienzi Arquitecto
Architectuurstudio Herman Hertzberger
S333
Architecture +Herman
Urbanism
Architectuurstudio
Hertzberger
Punta del Este / URY
s' Hertogenbosch / NL
s' Hertogenbosch / NL
S333 Architecture + Urbanism
Merkx + Girod architecten b.v.
Opmeer / NL
Arch.Pablo Herrera Paske. + Arch. Ana Egido
Hotel Amstelkwartier
StudioLinse
Nederlandse Waterschap Bank
Merkx + Girod architecten b.v.
Houthoff Buruma
Advocatenkantoor
(verdieping 5) Merkx
OTH Ontwerpgroep
Trude b.v.
Hooykaas
Nederlandse
Waterschap
Bank
+ Girod architecten
Rodamco
EuropeAdvocatenkantoor (verdieping 5) OTH
Houthoff Buruma
OTH Ontwerpgroep
Ontwerpgroep Trude
Trude Hooykaas
Hooykaas
BMA
Bureau
voor monumentzorg en Archeologie OTH
Rodamco
Europe
OTH Ontwerpgroep
Ontwerpgroep Trude
Trude Hooykaas
Hooykaas
Stadsdeelkantoor
OTH Ontwerpgroep
Ontwerpgroep Trude
Trude Hooykaas
Hooykaas
BMA
Bureau voor ZuiderAmstel
monumentzorg en Archeologie OTH
SONOS HilversumZuiderAmstel
headquarters
DdockOntwerpgroep
B.V.
Stadsdeelkantoor
OTH
Trude Hooykaas
Entreehal
kantoorgebouw
in Zuidas
Graziosi
Progetti BV
SONOS Hilversum
headquarters
Ddock B.V.
Praktijkruimte tandtechnicus
Woonvilla Familie Willemstein
Diverse particuliere
opdrachtgevers
Woonvilla
Familie Willemstein
Appartement
Java Eiland
Diverse
particuliere
opdrachtgevers
Appartement
Appartement Keizersgracht
Java Eiland
Appartement
Ijburg
Appartement Blok5
Keizersgracht
Appartement Blok5
Ijburg Ijburg
Appartement
Appartement Ijburg
Ijburg 2
Appartement
Woonhuis
familie
Korlaar
Appartement
Ijburg
2
Appartement
Miami
Beach
Woonhuis
familie
Korlaar
Woonhuis Steiger
Eiland
Appartement
Miami
Beach
Appartement
Egelantiersgracht
Woonhuis Steiger
Eiland
Appartement
Appartement Barcelona
Egelantiersgracht
Woonhuis Twello
Appartement
Barcelona
Den Haag / NL
Canelones / URY
Montevideo
Canelones // URY
URY
Tilburg
/ NL
Montevideo
/ URY
StudioPHP
FGStijl B.V.
De Vries
Bouma Architecten B.V.
FGStijl
B.V.
Arch.Pablo
Herrera
Paskevicius
De
Vries Bouma
Architecten
B.V.
Arch.Pablo
Arch.Pablo Herrera
Herrera Paskevicius
Paskevicius
Arch.Pablo
Arch.Pablo Herrera
Herrera Paskevicius
Paskevicius
StudioPHP
Arch.Pablo Herrera Paskevicius
StudioPHP
StudioPHP
StudioPHP
StudioPHP
StudioPHP
StudioPHP
StudioPHP
StudioPHP
StudioPHP
StudioPHP
StudioPHP
StudioPHP
DesignID
StudioPHP
Den Haag / NL
Locatie
Locatie
Amsterdam / NL
Amsterdam // NL
NL
Amsterdam
Amsterdam // NL
NL
Amsterdam
Amsterdam // NL
NL
Amsterdam
Amsterdam / NL
De Haag / NL
Amsterdam
De Haag // NL
NL
Rotterdam // NL
NL
Amsterdam
Amsterdam
Rotterdam // NL
NL
Amsterdam // NL
NL
Amsterdam
Hilversum // NL
NL
Amsterdam
Amsterdam
Zuidas // NL
Hilversum
NL
Amsterdam Zuidas / NL
Eindhoven / NL
Eindhoven // NL
NL
Eindhoven
Schiphol // NL
NL
Eindhoven
Schiphol
Schiphol // NL
NL
Amsterdam
Schiphol // NL
NL
Tilburg // NL
NL
Amsterdam
Tilburg / NL
Laren / NL
Laren // NL
NL
Amsterdam // NL
NL
Amsterdam
Amsterdam // NL
NL
Amsterdam
Amsterdam // NL
NL
Amsterdam // NL
NL
Amsterdam
Amsterdam // NL
NL
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam // NL
NL
Miami // VS
Amsterdam
NL
Amsterdam
NL
Miami // VS
Amsterdam
Amsterdam // NL
NL
Barcelona // ES
Amsterdam
NL
Twello // ES
NL
Barcelona
DesignID
StudioLinse B.V.
Twello / NL
Willemstad / CW
StudioLinse B.V.
StudioLinse B.V.
Willemstad / CW
NL / DK
Architect Pablo Herrera Paskevicius
> Architectuur
Projectervaring
Categorie
studio PHP
Projectervaring
Contactgegevens:
Architect Pablo Herrera Paskevicius
Daguerrestraat
49
1087 BR Amsterdam
[email protected]
0031(0)6187 27 693
KVK reg: 55691072
w w w. s t u d i o p h p . n l
cv
CV
Projectervaring: Interieur
Kantoorbouw
Kantoorbouw
Uitiliteitsbouw
Uitiliteitsbouw
Woningbouw
Woningbouw
Horecagebouw
Horecagebouw
Beursstand
Beursstand
Retail
Retail
Showroom
Showroom
Kunstprojecten
Kunstprojecten
Prijsvragen
Prijsvragen
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Architect Pablo Herrera Paskevicius
Firma / Klant
Locatie
Project
Firma / Klant
Locatie
NH Grand Krasnapolsky Hotel Amsterdam
Ddock B.V. / Ramon Esteve
Amsterdam / NL
TheGrand
College
Hotel
FGStijl B.V.
B.V. / Ramon Esteve
NH
Krasnapolsky
Hotel Amsterdam
Ddock
Amsterdam / NL
SkyTower
Hotel
Overhoeks
UNStudio
The
College
Hotel
FGStijl
B.V.
Amsterdam / NL
Hotel
Amstelkwartier
StudioLinse
Amsterdam / NL
SkyTower
Hotel Overhoeks
UNStudio
Hotel Amstelkwartier
StudioLinse
Amsterdam / NL
Nederlandse Waterschap Bank
Merkx + Girod architecten b.v.
De Haag / NL
Houthoff Buruma
Advocatenkantoor
(verdieping 5) Merkx
OTH Ontwerpgroep
Trude b.v.
Hooykaas
Amsterdam
Nederlandse
Waterschap
Bank
+ Girod architecten
De Haag / NL
RodamcoBuruma
EuropeAdvocatenkantoor (verdieping 5) OTH Ontwerpgroep Trude Hooykaas
Rotterdam / NL
Houthoff
Amsterdam
BMA Bureau
voor monumentzorg en Archeologie OTH Ontwerpgroep Trude Hooykaas
Amsterdam
Rodamco
Europe
Rotterdam / NL
Stadsdeelkantoor
BMA
Bureau voor ZuiderAmstel
monumentzorg en Archeologie OTH Ontwerpgroep Trude Hooykaas
Amsterdam / NL
SONOS
HilversumZuiderAmstel
headquarters
Ddock
B.V.
Hilversum / NL
Stadsdeelkantoor
OTH Ontwerpgroep
Trude Hooykaas
Amsterdam
EntreehalHilversum
kantoorgebouw
in Zuidas
Graziosi
Progetti BV
Amsterdam
Zuidas / NL
SONOS
headquarters
Ddock
B.V.
Hilversum
Entreehal kantoorgebouw in Zuidas
Graziosi Progetti BV
Amsterdam Zuidas / NL
Luchthaven Eindhoven (algemeene ruimtes)
StudioLinse B.V.
Eindhoven / NL
Luchthaven Eindhoven (algemeene
(restaurant) ruimtes)
Ddock B.V. B.V.
Eindhoven / NL
StudioLinse
Schiphol Lounge
3 (retail)
Merkx +B.V.
Girod architecten b.v.
Schiphol / NL
Luchthaven Eindhoven
(restaurant)
Ddock
Eindhoven
Toiletgroep Schiphol
MV Architects
Luchthaven
SchipholPlaza
Lounge 3 (retail)
Merkx
+ Girod architecten b.v.
Schiphol / NL
Sportsschool
"Life & Kicking"
StudioPHP
Amsterdam
Toiletgroep
Schiphol
Plaza
MV
Architects
Schiphol / NL
Praktijkruimte
tandtechnicus
StudioPHP
Tilburg / NL
Sportsschool "Life
& Kicking"
Amsterdam
Praktijkruimte tandtechnicus
StudioPHP
Tilburg / NL
Woonvilla Familie Willemstein
FGStijl B.V.
Laren / NL
Diverse particuliere
opdrachtgevers
De Vries
Bouma Architecten B.V.
Woonvilla
Familie Willemstein
FGStijl
B.V.
Laren / NL
Appartement
Java Eiland
Arch.Pablo
Herrera
Paskevicius
Amsterdam / NL
Diverse particuliere
opdrachtgevers
De Vries Bouma
Architecten
B.V.
Keizersgracht
Appartement Java
Eiland
Arch.Pablo Herrera Paskevicius
Amsterdam / NL
Blok5 Ijburg
Appartement Keizersgracht
Arch.Pablo Herrera Paskevicius
Amsterdam / NL
Ijburg Ijburg
StudioPHP Herrera Paskevicius
Appartement Blok5
Arch.Pablo
Amsterdam / NL
Appartement Ijburg 2
StudioPHP
Amsterdam / NL
Woonhuis familie
Korlaar
Appartement
Ijburg
2
StudioPHP
Amsterdam / NL
Appartement
Miami
Beach
Miami / VS
Woonhuis
familie
Korlaar
StudioPHP
Amsterdam
NL
Woonhuis
Steiger
Eiland
StudioPHP
Amsterdam
NL
Appartement
Miami
Beach
Miami / VS
Appartement
Egelantiersgracht
Woonhuis
Steiger
Eiland
StudioPHP
Amsterdam / NL
Barcelona
Barcelona / ES
Appartement Egelantiersgracht
StudioPHP
Amsterdam
NL
Woonhuis Twello
DesignID
Twello / ES
NL
Appartement
Barcelona
StudioPHP
Barcelona
Woonhuis Twello
DesignID
Twello / NL
Casino "Diamond" Curacao
StudioLinse B.V.
Willemstad / CW
Casino "Diamond" Curacao
StudioLinse B.V.
Willemstad / CW
beursstand voor DIAS
StudioLinse B.V.
NL / DK
beursstand voor DIAS
MOO
OTH Ontwerpgroep
Trude Hooykaas
NL
StudioLinse
B.V.
NL // DK
beursstand voor MOO
OTH Ontwerpgroep Trude Hooykaas
/ NL
Cosmeticawinkel Cosmania Den Haag
StudioPHP
Den Haag / NL
Cosmeticawinkel Cosmania Den Haag
StudioPHP
Den Haag / NL
Inspiratiecentrum Bosch-Siemens
Ddock B.V.
Hoofdorp / NL
Inspiratiecentrum Bosch-Siemens
Ddock B.V.
Hoofdorp / NL
Inrichting entrehallen Blok5 Ijburg
Arch.Pablo Herrera Paskevicius
Amsterdam / NL
Inrichting entrehallen Blok5 Ijburg
Arch.Pablo Herrera Paskevicius
Amsterdam / NL
KLM Lounge Luchthaven Schiphol
MV Architects
Schiphol / NL
Materia
Inspiration
center Schiphol
iJburg
Arch.Pablo
Herrera Pask. + Arch. Ana Egido
Amsterdam
KLM
Lounge
Luchthaven
MV
Architects
Schiphol / NL
Glazen hotelkamer
voor hotelketen
Van der Valk Arch.Pablo
StudioPHP Herrera Pask. + Arch. Ana Egido
Tiel / NL
Materia
Inspiration center
iJburg
Amsterdam
ABT raadgevendeingenieurs
Ddock B.V.
Arnhem
Glazen
hotelkamer voor hotelketen Van der Valk StudioPHP
Tiel / NL
Interieurconcept
Ketelhuis gebouw 218 Hembrug Ddock B.V.
Zaandaam
ABT
raadgevendeingenieurs
Arnhem / NL
Interieurconcept Ketelhuis gebouw 218 Hembrug Ddock B.V.
Zaandaam / NL
Contactgegevens:
Categorie
Hotelbouw
Hotelbouw
S333 Architecture
+ Urbanism
Amsterdam
NL
Tania
Concko Architecte
D.P.L.S.
Lyon / FR
S333 Architecture + Urbanism
Almere
buiten / NL
Amsterdam
Almere
Centrum
S333 Architecture + Urbanism
Almere
buiten / NL
Londen // GB
S333 Architecture + Urbanism
Almere Centrum
NL
De Vries
Bouma Architecten
B.V.
Alkmaar
NL
S333
Architecture
+ Urbanism
Londen // GB
StudioPHP
Amstelveen
De Vries Bouma Architecten B.V.
Alkmaar / NL
Holywood / VS
StudioPHP
Amstelveen
NL
Omar Rienzi Arquitecto
Punta Holywood
del Este / URY
StudioPHP
/ VS
Omar Rienzi Arquitecto
Punta del Este / URY
Architectuurstudio Herman Hertzberger
s' Hertogenbosch / NL
S333 Architecture +Herman
Urbanism
Architectuurstudio
Hertzberger
s' Hertogenbosch / NL
S333 Architecture + Urbanism
Opmeer>/ NL
NL
Merkx + Girod architecten b.v.
Opmeer / NL
Merkx + Girod architecten b.v.
Arch.Pablo Herrera P. + Boto van der Meulen
Almere / NL
Arch.Pablo Herrera P. + Boto van der Meulen
Almere / NL
Albaker Architects
Doha / QAT
Arch.Pablo
Herrera Paske. + Arch. Ana Egido
DenDoha
Haag/ QAT
/ NL
Albaker
Architects
Arch.Pablo Herrera Paske. + Arch. Ana Egido
Den Haag / NL
Architect Pablo Herrera Paskevicius
Projectervaring
Projectervaring
Categorie
Blok 43 Apark
Ijburg
Saoene
ilot A Lyon Confluence
Blok 13
& Ijburg
14
43 A
7 &&914
"The Angle"
Blok 13
Tarling
residential
building
Blok
7&
9 "The Angle"
Woningen
boven DOMUS
Tarling
residential
building winkelcentrum
Eengeziens
woning
Woningen boven
DOMUS winkelcentrum
Eengeziens woning
Diverse eengezienswoningen
Eengeziens
woning
Diverse eengezienswoningen
Gebouw Belvedere
Woon- enBelvedere
Winkelcentrum Eschmarke
Gebouw
Woon- en Winkelcentrum Eschmarke
Scheringa Museuam voor Realisme
Scheringa Museuam voor Realisme
Time capsule
Time capsule
Education City Visitor's Center
CASANOVA
2010
Education
City
Visitor's Center
CASANOVA 2010
Interieur
Interieur
Project
studio PHP
cv
Woningbouw +
Utiliteitsbouw +
Woningbouw
Utiliteitsbouw
Cultureel
Cultureel
Kunstproject
Kunstproject
Prijsvragen
Prijsvragen
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Daguerrestraat
49
1087 BR Amsterdam
[email protected]
0031(0)6187 27 693
KVK reg: 55691072
w w w. s t u d i o p h p . n l
Woningbouw
Studio PHP
SPHP
SPHP
SPHP
SPHP
SPHP
SPHP
SPHP

Vergelijkbare documenten

English

English Punta del Este / URY Architectuurstudio Herman Hertzberger s' Hertogenbosch / NL S333 Architecture +Herman Urbanism Architectuurstudio Hertzberger s' Hertogenbosch / NL S333 Architecture + Urbanism...

Nadere informatie