Klik hier

Commentaren

Transcriptie

Klik hier
Plaatsingstijdstip van afwerklagen op
cementgebonden dekvloeren
van model naar plaatsingsprotocol
Hogeschool Gent - 28 maart 2013
TETRA-project
Verwelkoming
• Patrick Noé – Fecamo
• Fecamo welkomswoord.wmv
2
1
Inleiding door Albert D’Hondt
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
3
Overzicht
• Projectvoorstelling
• Onderzoeksresultaten
• Belangrijk voor de praktijk
• Toekomst?
4
2
Projectvoorstelling
5
TETRA-project
• IWT: Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie
Æ verhogen innovatiecapaciteit bedrijven e.a.
Æ verhogen kennisbasis hogescholen en universiteiten
Æ omzetten technologie en kennis naar concrete toepassingen
• financiering
o 92,5% : IWT
o 7,5%
7 5% : cofinanciering door bedrijven en andere organisaties uit de
doelgroep
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
6
3
Probleemstelling
• Onzekerheid gedrag dekvloeren
• Beperkte informatie m.b.t. materiaalkarakteristieken, ontwerp,
uitvoering en kwaliteitscontrole
→ Pl t i
→ Plaatsingstijdstip
tijd ti afwerklaag?
f
kl
?
• Gebrek voldoende technische informatie
→ Aanleiding tot schadegevallen met lange discussies en
onzekerheid op het vlak van verantwoordelijkheden?
• Wie? Alle bedrijven betrokken bij het plaatsen van harde of soepele
vloerbekledingen op een cementgebonden ondergrond
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
7
Uitvoering
1/07/2010 - 31/08/2012
Projectteam
• Hogeschool Gent: Veerle Boel, Tanja Gryspeert
• Universiteit Gent: Stijn Matthys, Peter De Pauw
• WTCB: Tinne Vangheel, Yves Grégoire
+ gebruikerscommissie
+ valorisatiepeters
+ IWT
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
8
4
Uitwerking
Verkenning (WP1) + analyse praktijkgegevens (WPN)
• inwerking in het project
• bevraging bij bedrijven
interviews - enquêtering - inventarisatie
• wetenschappelijke verkenning
Praktijkmodel (WP2)
• keuze materiaalmodellen
• extrapolatie materiaalmodellen voor
beton naar modellen voor
dekvloermaterialen en mortels
•p
praktijkmodel
j
Kalibratie praktijkmodel (WP3)
• dekvloermateriaal
• labo proeven
• proeven in situ
Parameterstudie en sensibiliteitsstudie (WP4)
• parameterstudie
• sensitiviteitsstudie
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
9
Uitbreiding praktijkmodel (WP5)
• modelaanpassing voor andere afwerklagen
• ruimer, alternatieve uitvoeringstechnieken, minder
courante vloeropbouw, kleefcementen, parket, linoleum,
…
Vertaling naar de praktijk (WP6)
• leidraad
• praktische tools
V
Verspreiding
idi (WP7)
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
10
5
Met dank aan
• IWT en Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen (Jan Nachtergaele)
• leden gebruikersgroep
o Algemene Bouwonderneming Maes
o Dekijndt aannemingen bvba
o Wycor nv.
o Algemene ondernemingen Robert Wyckaert
o Pyck Michael algemene bouwwerken bvba
o Parket De Pestel
o Parket Hendrickx
o Parket
P k t Deleener
D l
o W & A Parket
o Federatie Chapisten / Dekvloerders
o Rvparket
o Dekvloeren Keulen
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
11
Met dank aan
• leden gebruikersgroep met co-financiering:
o WTCB
o SECO
o Mapei-Benelux
o Vloeren D'Hondt
o Federatie Parketplaatsers
o Fecamo
o Faba
o Confederatie Bouw O-VL
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
12
6
Onderzoeksresultaten
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
13
Te onderzoeken materiaal
• Draagvloer in beton: eigenschappen van beton vrij goed gekend
• Dekvloer in zandcement: heel weinig bekend over
eigenschappen en gedrag van zandcement
• (Lijm)mortel: bepaalde eigenschappen vermeld door fabrikant
maar bijkomend te onderzoeken
• Keramische tegel: gegevens via fabrikant of beperkte proeven
• Voegmortel: gegevens via fabrikant of beperkte proeven +
ervaring met mortels
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
14
7
Mechanische eigenschappen
zandcement
• Druksterkte
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
15
Mechanische eigenschappen
• Axiale treksterkte
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
16
8
Mechanische eigenschappen
• Buigtreksterkte
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
17
Mechanische eigenschappen
• Splijttreksterkte
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
18
9
Mechanische eigenschappen
• Elasticiteitsmodulus
Spanning
α
Vervorming
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
19
Mechanische eigenschappen
Mechanische eigenschappen cementgebonden materialen zijn
tijdsafhankelijk
Zand-cement M1 - 0,60: druksterkte cilinders 150 mm - 300 mm
12
Druksterkte (N/mm²)
D
10
8
6
M1 - 0,6 gem.
Model
4
2
0
0
10
20
30
40
Ouderdom (dagen)
50
60
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
20
10
Mechanische eigenschappen
Wat beïnvloedt de mechanische eigenschappen van zandcement?
• Mengselsamenstelling
o Type zand
o Type
T
cementt
o Hoeveelheden zand, cement, water, ….
• Omgevingsklimaat
o Temperatuur
o Relatieve luchtvochtigheid
• Verdichtingswijze en verdichtingsgraad
o Niet verdicht
o Manueel verdicht
o Machinaal verdicht
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
21
Mechanische eigenschappen
Waarom zijn de mechanische eigenschappen belangrijk?
Æ In vloeren treden spanningen en vervormingen op ten
gevolge van belastingen
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
22
11
Mechanische eigenschappen
Waarom zijn de mechanische eigenschappen belangrijk?
Æ In vloeren treden spanningen op ten gevolge van verhinderde
vervormingen
verdamping
vrije krimp
verhinderde krimp
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
23
Mechanische eigenschappen
Waarom zijn de mechanische eigenschappen belangrijk?
Æ Als spanningen de sterkte van het materiaal overschrijden, treedt
schade op
o Cementgebonden materialen: verbrijzeling bij te hoge
drukspanningen, scheuren bij te hoge trekspanningen
o Staal: blijvende plastische vervormingen, breuk
o Keramische tegels: breuk
o ….
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
24
12
Tijdsafhankelijke vervormingen
Krimp, kruip en relaxatie bij cementgebonden materialen
• Krimp: materiaal wil in volume verminderen
o Autogene krimp: gevolg van chemische reactie cement en
water
o Uitdrogingskrimp: vochtafgifte aan omgeving
o Thermische krimp: gevolg van afkoeling
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
25
Tijdsafhankelijke vervormingen
• Uitdroging kan zeer lang duren
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
26
13
Tijdsafhankelijke vervormingen
• Krimpvervormingen kunnen zeer lang optreden en zijn niet
hetzelfde in alle punten van het materiaal
Zand-cement M1 - 0,6: Krimpvervorming bij verticaal vervaardigd
prisma 150 mm x 150 mm x 600 mm - prisma A
0.0008
0.0007
Krimpvervorming (-)
0.0006
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
0
0
100
200
300
Ouderdom (dagen)
400
500
600
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
27
Tijdsafhankelijke vervormingen
Bij materialen die belast worden treden ogenblikkelijke
spanningen en vervormingen op
Spanning
α
Vervorming
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
28
14
Tijdsafhankelijke vervormingen
• Bij kruip treedt onder (constante) belasting een bijkomende
tijdsafhankelijke vervorming op naast de ogenblikkelijke
vervorming
F0 = constant
Spanning
t0
t1
H variabel
α
Vervorming
F0 = constant
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
29
Tijdsafhankelijke vervormingen
• Bij relaxatie treedt onder (constante) vervorming een
tijdsafhankelijke spanningsvermindering op
F variabel
Spanning
t0
H0 = constant
α
t1
Vervorming
F variabel
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
30
15
Vloer als lagensysteem
• Een vloer is opgebouwd uit verschillende lagen. Elke laag heeft
eigen mechanische, fysische en eventueel tijdsafhankelijke
eigenschappen
• De vloer zal enkel in orde zijn
j als de verschillende lagen
g correct
samenwerken
• Er moet aandacht besteed worden aan de hechting en mogelijke
afschuiving tussen de verschillende lagen van de vloer
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
31
Vloer als lagensysteem
• Hechting haaks op het contactvlak tussen 2 lagen
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
32
16
Vloer als lagensysteem
• Afschuiving evenwijdig aan het contactvlak tussen 2 lagen
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
33
Gedrag van de zandcementlaag
Onmiddellijk na plaatsing:
• Sterkte en stijfheid ontwikkelen zich
• Zandcementlaag droogt uit en dit leidt tot krimp
verdamping
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
34
17
Gedrag van de zandcementlaag
Bovenaan droogt zandcement sneller uit dan onderaan
• Bovenzijde wil meer krimpen dan onderzijde
• Mogelijke wrijving tussen zandcement en draagvloer werkt krimp
tegen
g
verdamping
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
35
Gedrag van de zandcementlaag
Bovenaan droogt zandcement sneller uit dan onderaan
• In de praktijk zijn er geen losse schijfjes, maar 1 laag
• Zandcementlaag wil opkrullen en er ontstaan spanningen in het
materiaal
verdamping
trekspanningen
drukspanningen
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
36
18
Gedrag van de zandcementlaag
• 3-dimensionaal
3D-zicht op kwart dekvloer:
verticale verplaatsing
Bovenaanzicht
Y
Y
Z
X
X
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
37
Gedrag van de zandcementlaag
Risico’s
• Trekspanningen te hoog en scheurvorming
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
38
19
Gedrag van de zandcementlaag
Risico’s
• Opgekrulde hoeken worden te zwaar belast en breken af
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
39
Gedrag van de zandcementlaag
Risico’s
• Bij hechtende dekvloeren is er geen opkrullen zolang de
hechtsterkte niet overschreden wordt, maar de trekspanningen
bovenaan zijn hoger
Niet hechtend
Hechtend
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
40
20
Gedrag van de zandcementlaag
Risico’s
• Vloerafwerking wordt horizontaal aangebracht op opgekrulde
dekvloer en ……..
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
41
Gedrag van de zandcementlaag
Risico’s
• ……. door het aanbrengen van de vloerafwerking vermindert
mogelijk het verschil in vochtgehalte tussen bovenkant en
onderkant van de dekvloer. Hierdoor vermindert mogelijk het
opkrullen van de dekvloer
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
42
21
Gedrag van de zandcementlaag
Risico’s
• Schade door verhinderde krimp
verdamping
vrije krimp
verhinderde krimp
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
43
Gedrag van de zandcementlaag
Risico’s
• Schade door verhinderde krimp
verdamping
vrije krimp
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
44
22
Gedrag van de zandcementlaag
Risico’s
• Schade door verhinderde krimp
verdamping
verhinderde krimp
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
45
Gedrag van de zandcementlaag
• Verticale verplaatsing hoekpunt dekvloer hangt af van heel wat
parameters (bv. dikte dekvloer en wrijving met draagvloer)
5
Verticale verplaatsing (mm)
V
4.5
5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
50
100
30 mm
150
50 mm
200
Tijd (dagen)
70 mm
250
90 mm
300
350
400
110 mm
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
46
23
Gedrag van de zandcementlaag
• Verticale verplaatsing centrum dekvloer hangt af van heel wat
parameters (bv. dikte dekvloer en wrijving met draagvloer)
Verticale verplaatsing (mm)
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
0
50
100
30 mm
150
50 mm
200
Tijd (dagen)
70 mm
250
90 mm
300
350
400
110 mm
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
47
Gedrag van de zandcementlaag
• Verticale verplaatsing hoekpunt dekvloer hangt af van heel wat
parameters (bv. dikte dekvloer en wrijving met draagvloer)
Verticale verplaatsing (mm))
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
0
20
40
60
Tijd (dagen)
30 mm - nauwelijks wrijving
70 mm - nauwelijks wrijving
110 mm - nauwelijks wrijving
80
100
120
50 mm - nauwelijks wrijving
90 mm - nauwelijks wrijving
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
48
24
Gedrag van de zandcementlaag
• Verticale verplaatsing centrum dekvloer hangt af van heel wat
parameters (bv. dikte dekvloer en wrijving met draagvloer)
Verticale verplaatsing (mm))
3
25
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
0
50
100
150
200
Tijd (dagen)
30 mm - nauwelijks wrijving
70 mm - nauwelijsk wrijving
110 mm - nauwelijks wrijving
250
300
350
400
50 mm - nauwelijks wrijving
90 mm - nauwelijks wrijving
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
49
Gedrag van de zandcementlaag
• Verticale verplaatsing hoekpunt dekvloer hangt af van heel wat
parameters (bv. wrijving met draagvloer)
p
g
p
j
g
12
Verticale verplaatsing (mm)
V
10
8
6
4
2
0
-2
0
50
100
Zeer groot
0,03 N/mm² bij 0,1 mm
150
200
Tijd (dagen)
Bijna geen
0,3 N/mm² bij 0,1 mm
250
300
350
400
0,003 N/mm² bij 0,1 mm
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
50
25
Gedrag van de zandcementlaag
• Verticale verplaatsing centrum dekvloer hangt af van heel wat
parameters (bv. wrijving met draagvloer)
3
Verticale verplaatsing (mm)
25
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
0
50
100
Zeer groot
0,03 N/mm² bij 0,1 mm
150
200
Tijd (dagen)
250
Bijna geen
0,3 N/mm² bij 0,1 mm
300
350
400
0,003 N/mm² bij 0,1 mm
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
51
Gedrag van de zandcementlaag
• Vervormingen aan bovenvlak dekvloer hangen af van heel wat
parameters (bv. wrijving met draagvloer)
0
Vervorming (-)
-0.0001
-0.0002
-0.0003
-0.0004
-0.0005
-0.0006
0
50
100
Zeer groot
0,03 N/mm² bij 0,1 mm
150
200
Tijd (dagen)
Bijna geen
0,3 N/mm² bij 0,1 mm
250
300
350
400
0,003 N/mm² bij 0,1 mm
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
52
26
Gedrag van de zandcementlaag
• Spanningen aan bovenvlak in centrum dekvloer hangen af van
heel wat parameters (bv. wrijving met draagvloer)
1.4
1.2
Spanning (N/mm²)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
0
50
100
Zeer groot
0,03 N/mm² bij 0,1 mm
150
200
Tijd (dagen)
250
Bijna geen
0,3 N/mm² bij 0,1 mm
300
350
400
0,003 N/mm² bij 0,1 mm
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
53
Gedrag van de zandcementlaag
• Verticale beweging hoekpunt dekvloer hangt af van heel wat
parameters (bv. vochttransport in het zandcement)
Ve
erticale verplaatsing (mm)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
0
20
40
60
Tijd (dagen)
"0,5"
"1"
80
100
120
"2"
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
54
27
Gedrag van de zandcementlaag
• Verticale beweging hoekpunt dekvloer: invloed van verzegelen
3
Verticale verplaatsing (mm))
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
0
50
100
verzegeling na 3 dagen
150
200
Tijd (dagen)
250
verzegeling na 28 dagen
300
350
400
geen verzegeling
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
55
Gedrag van de zandcementlaag
• Verticale beweging centrum dekvloer: invloed van verzegelen
3
Verticale verplaatsing (mm)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
0
50
100
verzegeling na 3 dagen
150
200
Tijd (dagen)
250
verzegeling na 28 dagen
300
350
400
geen verzegeling
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
56
28
Gedrag van de zandcementlaag
• Vervorming aan oppervlak in het centrum dekvloer: invloed van
verzegelen
0
-0.0001
Vervorming (-)
-0.0002
Krimprisico
-0.0003
-0.0004
-0.0005
-0.0006
0
50
100
verzegeling na 3 dagen
150
200
Tijd (dagen)
250
verzegeling na 28 dagen
300
350
400
geen verzegeling
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
57
Gedrag van de zandcementlaag
• Invloed afmetingen vloer
Zijde 2m
Y
Na 392 dagen:
centrum plaat komt
omhoog
Y
X
Y
Zijde 4m
X
Na 392 dagen:
zone 85 cm van
hoek komt omhoog
X
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
58
29
Constitutieve proeven op zandcement
59
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
Constitutieve proeven
• Samenstellingen proefprogramma
W/C
Zand 0/3
Zand 0/4
Zand 0/5
Cementgehalte [kg/m³]
0,5
-
-
200
225
250
-
-
0,6
-
-
-
-
250
-
-
0,5
-
-
-
-
250
-
-
0,6
150
-
200
-
250
-
300
0,7
-
-
-
-
250
-
-
0,8
-
-
-
-
250
-
-
0,5
150
175
200
230
250
275
300
• Samenstellingen praktijk
Type
Zand
Hoeveelheid
0/3 - 0/5 - 0/7 1400 - 1700 kg/m³
Cement
II/V 32,5
200 - 250 kg/m³
Water
-
15 – 115 l / ≠
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
60
30
Constitutieve proeven
•
Druksterkte
o Belgische norm NBN EN 13813 beperkt zich tot beproeving en
classificatie, GEEN sterkte-eisen
Klasse
C5
C5 C7 C12 C7 C12 C16 C16 C20 C20 C25 C25 C30 C30 C35 C35 C40 C40 C50 C50 C60 C60 C70 C70 C80 C80
Druksterkte [N/mm²]
5
7
12
16
20
25
o Classificatie voor alle types dekvloeren
Dekvloer vb. C5
C → compression
fc,min = 5 N/mm²
Proefstukken: 160 x 40 x 40 mm³
30
35
40
50
60
70
80
Beton vb. C25/30
fck = 25 N/mm²
fc,cub k = 30 N/mm²
Proefstukken:
• Cilinder: h = 300 mm
Ø = 150 mm
• Kubus: z = 150 mm
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
61
Constitutieve proeven
o WTCB: min. druksterkte van 8 N/mm² (28 dagen)
o 2 proeftegels 400 x 400 x 60 mm³ per bouwplaats
9 Uit de proeftegels
9 Cilinder: Ø 50 mm, hoogte 45 mm
9 Kubus: zijde 50 mm
9 Beproeven op 28 dagen
Bron: TV 189
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
62
31
Constitutieve proeven
•
(Buig)treksterkte
o Belangrijk bij zwevende dekvloeren
o Belasting op buiging door isolatielaag
o GEEN sterkte-eisen in Belgische norm NBN EN 13813, wel
classificatie
Klasse
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Buigsterkte
[N/mm2]
1
2
3
4
5
6
F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50
7
10
15
20
30
40
50
o F → flexural
o Classificatie voor alle types dekvloeren
o Proefstukken 160 x 40 x 40 mm³
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
63
Constitutieve proeven
• Invloed W/C-factor
250 kg/m³ cement
Zand 0/4
kubus 150mm
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
64
32
Constitutieve proeven
• Invloed W/C-factor
250 kg/m³ cement
Zand 0/3
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
65
Constitutieve proeven
• Invloed W/C-factor
o Invloed W/C-factor niet eenduidig
o Verdichting speelt hier ook belangrijke rol
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
66
33
Constitutieve proeven
• Invloed zandtype
250 kg/m³ cement , W/C factor: 0,5
prisma’s 160x40x40mm
o 0/5 is niet altijd 0/5
o hoe grover, hoe beter?
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
67
Constitutieve proeven
• Invloed zandtype
o Pakkingsdichtheid – vochtigheidsgraad - verdichting
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
68
34
Constitutieve proeven
• Invloed verdichtingsgraad dekvloersamenstelling
200 kg/m³ cement
W/C factor: 0,5
7 dagen
Kubussen 150 mm
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
69
Constitutieve proeven
• Invloed vorm proefstuk
275 kg/m³ cement
Zand 0/5
W/C 0,5
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
70
35
Constitutieve proeven
• Invloed verdichtingsgraad dekvloersamenstelling
o Hogere verdichting = meer gelijkmatige eigenschappen =
minder snel uitdrogen
o Op werf: heel belangrijk: eis van 8 N/mm²
o Stel controleproefstukken
o Verdichtingsmethode van belang
o Vermijden vlakke tussenlagen
o Verschillen tussen proefstukken (vorm!!)
o Zelfcontrole
o Op werf (karakteristieken achteraf, methode van belang)
o Op voorhand (via standaardmengsel, vb jaarlijks)
o In labo (vermijden invloed traject)
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
71
Constitutieve proeven
• Invloed cementgehalte
W/C factor: 0,5
Zand 0/5
160 x 40 x 40 mm
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
72
36
Constitutieve proeven
• Invloed cementgehalte
Zand-cement 150/200/250/300 kg/m³:
Krimpvervorming bij prisma's 150x150x600 mm
0.0007
Krimpvervorming [-]
K
0.0006
0.0005
0.0004
150 kg/m³
200 kg/m³
0.0003
300 kg/m³
250 kg/m³
0 0002
0.0002
0.0001
0
0
20
40
60
80
100
120
Ouderdom [dagen]
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
73
Constitutieve proeven
• Invloed cementgehalte
o Te weinig cement: eis 8 N/mm² niet gehaald
o Te veel cement: krimp
p belangrijk!
g j
o Vanaf 200 kg per m³ zand OK ?
o Belang verdichting!
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
74
37
Constitutieve proeven
• Invloed klimaat (temperatuur + rel. luchtvochtigheid)
o tocht vermijden
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
75
Proefvloeren
• 2m x 2m
• 2 verschillende uitvoerders
• Metingen:
o Vervormingen
o Schotelen
o Temp. & R.V.
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
76
38
Proefvloeren
• Proefschema
Hogent
UGent
Mr. D'Hondt
Aantal
3
3
8
Type
Niethechtend
Hechtend
Niethechtend
Dikte
5 cm
5 cm
5, 7, 9 cm
5 cm
- Niet
- 2 dagen
- 28 dagen
5 cm
- Niet
- 2 dagen
- 28 dagen
Plaatsing
afwerklaag
f
kl
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
5 cm
- Niet
- 2 dagen
- 7 dagen
- 28 dagen
g
7 cm
- 2 dagen
- 28 dagen
9 cm
- 2 dagen
- 28 dagen
77
Hechtende proefvloeren
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
78
39
Hechtende proefvloeren
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
79
Hechtende proefvloeren
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
80
40
Hechtende proefvloeren
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
81
Hechtende proefvloeren
• verticale verplaatsing betonplaat
Hoek van de plaat
Midden van de zijden
Centrum van de plaat
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
82
41
Hechtende proefvloeren
• verticale verplaatsing onbetegelde dekvloer
Hoek van de plaat
Midden van de zijden
Centrum van de plaat
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
83
Hechtende proefvloeren
Hechtende proefvloeren
• Invloed hechting
o Vermoeden loslaten hoeken, rest van de plaat?
o Na elke laag: opnieuw nulmetingen
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
84
42
Niet-hechtende proefvloeren
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
85
Niet-hechtende proefvloeren
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
86
43
Niet-hechtende proefvloeren
• Verticale verplaatsing onbetegelde dekvloer
RV: 50 Æ 85%
Hoek van de plaat
Midden van de zijden
Centrum van de plaat
87
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
87
Niet-hechtende proefvloeren
• Verticale verplaatsing - Betegeling na 2 dagen
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
88
44
Niet-hechtende proefvloeren
• Verticale verplaatsing - Betegeling na 7 dagen
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
89
Niet-hechtende proefvloeren
• Verticale verplaatsing - Betegeling na 28 dagen
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
90
45
Niet-hechtende proefvloeren
• Verticale verplaatsing - Betegeling na 28 dagen – 5 cm
5 cm
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
91
Niet-hechtende proefvloeren
• Verticale verplaatsing - Betegeling na 28 dagen – 7 cm
7 cm
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
92
46
Niet-hechtende proefvloeren
• Verticale verplaatsing - Betegeling na 28 dagen – 9 cm
9 cm
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
93
Niet-hechtende proefvloeren
Niet-hechtende proefvloeren
• Plaatsingstijdstip afwerklagen zorgt voor verschillende
vervormingen
• Piek in vervorming
• Hoe dikker de laag, hoe later de piek optreedt
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
94
47
In situ proeven
• Invloed verdichting
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
95
In situ proeven
• Invloed verdichting
plank
han
d
Plank Hand
prisma’s 160 x 40 x 40 mm
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
96
48
Vertaling naar de praktijk
•
•
Leidraad voor uitvoering dekvloeren en hun afwerkingen
•
Invloed uitvoeringsfactoren
•
Kritieke situaties
•
Aanbevelingen
Praktische documenten voor ontwerpers en uitvoerders
•
Uitvoeringsprotocol
•
V
Voorstel
t l van bestektekst
b t kt k t
•
Plaatsingsrichtlijnen
•
Checklist werkmethodiek met oog op kwalitatieve uitvoering
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
97
Vertaling naar de praktijk
•
Praktische documenten voor ontwerpers en uitvoerders
•
Uitvoeringsprotocol
•
Op basis van TV’s over dekvloeren, Tegelzettershandboek,
Het (Dek)vloerenboek (NL), Thesissen aan UGent en
HoGent
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
98
49
Vertaling naar de praktijk
•
Praktische documenten voor ontwerpers en uitvoerders
•
Voorstel van bestektekst
•
Basistekst: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
•
Delen 52 Dek- en bedrijfsvloeren en 53 Binnenvloerafwerkingen
•
Update verwijzingen naar normen en documenten
•
Aanvulling met informatie uit Tetra-onderzoek
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
99
Vertaling naar de praktijk
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
100
50
Belangrijk voor de praktijk
101
Belangrijk voor de praktijk
• Invloed samenstelling - materialen
• Zand (type, hoeveelheid)
• Cement (type, hoeveelheid)
• Water (hoeveelheid)
• Invloed uitvoering
• Dikte
• Grootte vloerveld
• Verdichting
• Klimaat
• Proefstukvorm
• Tijdstip betegelen
• Hechting
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
102
51
Belangrijk voor de praktijk
• Compromis
• Krimp
• Opkrullen
• Beide kunnen aanleiding geven tot schade
• Een ideaal afwerkingstijdstip voorspellen dat voor alle
vloeren geldig is, is niet mogelijk
• Te veel parameters die meespelen
• Wel
W l aanbevelingen
b
li
naar verschillende
hill d parameters
t
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
Belangrijkste risico’s ?
103
Belangrijk voor de praktijk
• Vocht
o Bepaalde vloerafwerkingen verdragen geen vocht (hout, parket,
…)
o Het is niet aangewezen om vocht te hebben binnen een woning
(
(ongezond,
d schimmels,
hi
l ….))
o Lijmen harden niet of veel minder goed uit in vochtige omgeving
(hechting van materialen komt in het gedrang)
• Krimp
o Leidt tot verticale en horizontale verplaatsingen en/of spanningen
in materialen met mogelijke schade tot gevolg.
o Leidt tot spanningen
p
g en mogelijke
g j afschuiving
g tussen
materiaallagen
• Opkrullen
o Is een gevolg van het niet gelijkmatig uitdrogen en krimpen van
materiaallagen.
o Kan leiden tot schade
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
104
52
Belangrijk voor de praktijk
• Opkrullen vermijden ?
o Zorgen voor gelijkmatige uitdroging van dekvloer (zelfde
vochtgehalte over volledige dikte)
o Zorgen voor symmetrische uitdroging van dekvloer (even snel
uitdrogen bovenaan en onderaan)
o Zorgen dat dekvloer niet uitdroogt
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
105
Belangrijk voor de praktijk
• Zorgen dat dekvloer niet of zeer traag uitdroogt?
Onmiddellijk afdekken vereist
Dekvloer blijft vochtig
Niet mogelijk bij vochtgevoelige vloerbedekkingen
Bij vochtongevoelige vloerbedekkingen enkel mogelijk als de
vloerbedekking de uitdroging effectief tegenhoudt
o Materialen dienen op vochtige dekvloer aangebracht te worden:
lijmen en mortellijmen zullen niet of zeer slecht uitharden.
o Vocht blijft binnen in de woning en kan later of op lange termijn
misschien toch vrijkomen
o Als dekvloer niet uitdroogt, treedt ook geen uitdrogingskrimp op.
Maar het krimprisico blijft wel bestaan. Als de dekvloer later toch
uitdroogt of als de uitdroging gewoon vertraagd wordt, is het risico
op schade ten gevolge van krimp zeer hoog
o
o
o
o
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
106
53
Belangrijk voor de praktijk
• Risico op schade ten gevolge van krimp verkleinen?
o Dekvloer voldoende lang laten uitdrogen zodat de krimp al
grotendeels is opgetreden vooraleer de vloerbedekking geplaatst
wordt
o Ook het vocht is verdwenen uit de woning
o Lijmen en lijmmortels zullen normaal uitharden
o De dekvloer zal echter willen opkrullen. De verplaatsingen en
spanningen die hiervan een gevolg zijn, zijn nauwelijks te
voorspellen
p
g
gezien het g
grote aantal factoren dat dit g
gedrag
g
beïnvloedt. Er blijft dus een schaderisico ten gevolge van dit
opkrulgedrag.
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
107
Toekomst?
108
54
Toekomst?
• Nieuwe TETRA-projectaanvraag ingediend bij IWTVlaanderen op 12/02/2013
• Geïsoleerde binnenvloeren – hedendaagse praktijk en
toekomstige innovatieve trends
• Zelfde projectuitvoerders: HoGent 1 VTE, UGent 0,5 VTE en
WTCB 0,5 VTE
• Beslissing over het al dan niet goedkeuren van de
projectaan raag wordt
projectaanvraag
ordt bij IWT-Vlaanderen
IWT Vlaanderen eind jjuni
ni 2013
genomen.
• Startdatum van het project is voorzien op 1/09/2013
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
109
Toekomst?
• Projectduur bedraagt 2 jaren
• Financieringsprincipe: 92,5% subsidie door IWT en 7,5%
van de projectkosten te dragen door bedrijven
• Projectuitvoerders worden begeleid door een
gebruikersgroep bestaande uit federaties en bedrijven.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met
Veerle Boel van de Hogeschool Gent.
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
110
55
Geïsoleerde binnenvloeren – hedendaagse
praktijk en toekomstige innovatieve trends
Probleemstelling en vragen
• Tegen 2020 moeten nieuwbouwwoningen en -kantoren bijna
energieneutraal zijn (Europese regelgeving). Het belang en
het gebruik van isolatie nemen toe, ook bij vloeren.
• Ook bij renovatiewerken wordt steeds meer isolatie
geplaatst.
• Er zullen steeds meer zwevende vloeren uitgevoerd
worden met toenemende isolatiediktes
• Vloeren moeten de isolerende functie (thermisch en
akoestisch) combineren met een dragende functie
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
111
Geïsoleerde binnenvloeren – hedendaagse
praktijk en toekomstige innovatieve trends
Probleemstelling en vragen
• Naast vervormingen en spanningen in de vloer ten gevolge
van de droging van materiaallagen, zullen bij zwevende
vloeren bijkomende spanningen en vervormingen
ontstaan ten gevolge van de samendrukking van de
isolatielagen door belastingen op de vloer.
• Hoe dikker de isolatielagen, hoe groter de mogelijke
vervormingen en spanningen in de bovenliggende lagen ten
gevolge van belastingen op de vloer.
• Wat zijn de maximale isolatiediktes voor een bepaald type
isolatie in combinatie met een bepaalde vloerafwerking?
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
112
56
Geïsoleerde binnenvloeren – hedendaagse
praktijk en toekomstige innovatieve trends
Probleemstelling en vragen
• Hoe dik moeten de materiaallagen zijn die op een bepaald
type isolatie met een bepaalde isolatiedikte aangebracht
worden?
• Bestaan er grenswaarden betreffende de toegelaten
vervormingen voor een bepaalde vloerafwerking?
• Hoe zit het met de bouwpeilen als de isolatiediktes zullen
stijgen (in het bijzonder bij renovatiewerken)?
• Bestaan er innovatieve materialen en technieken
waarmee de risico’s kunnen verminderd worden en/of
bepaalde problemen opgelost worden?
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
113
Geïsoleerde binnenvloeren – hedendaagse
praktijk en toekomstige innovatieve trends
Projectdoelstellingen – informatie verschaffen over:
• Regelgeving in verband met energieneutraal bouwen
• Bestaande en actueel gebruikte isolatiematerialen in vloeren
• Thermische en mechanische eigenschappen van
isolatiematerialen belangrijk bij vloeren
• Huidige mogelijkheden voor de opbouw van en de
materiaalkeuze
t i lk
bij een geïsoleerde
ï l d binnenvloer,
bi
l
mett zowell
traditionele materialen als innovatieve materialen
• Grenswaarden voor de vervorming van vloerlagen en vloeren
in het geheel
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
114
57
Geïsoleerde binnenvloeren – hedendaagse
praktijk en toekomstige innovatieve trends
Projectdoelstellingen – informatie verschaffen over:
• Methodiek voor het kiezen van het juiste isolatiemateriaal met
de juiste dikte
• Voorbeelden van uitvoeringsdetails
• Compatibiliteit tussen de verschillende vloerlagen
• Bespreking van veel voorkomende problemen en
schadegevallen
• Innovatieve materialen en technieken bij geïsoleerde vloeren
• Belang voorstudie vloeren en aangepaste bestekteksten
TETRA-project - Plaatsingstijdstip van afwerklagen op cementgebonden dekvloeren - van model naar plaatsingsprotocol
Studiedag 28 maart 2013 – Onderzoeksteam: Hogeschool Gent – Universiteit Gent - WTCB
115
Contactgegevens
•
•
•
[email protected]
[email protected]
[email protected]
116
58
Vragen?
117
59

Vergelijkbare documenten