Le Mirage - Schneider Electric

Commentaren

Transcriptie

Le Mirage - Schneider Electric
InterFace
Een uitgave van Schneider Electric B.V. Nederland Le Mirage
“Een kantoorpand dat flexibel is qua
indeling én qua installatie”
Theo van Baal
Eurocommerce Projectontwikkeling
nr.50 DECEMBER ’08
Inhoud
Colofon
Interface is een uitgave
van Schneider Electric B.V.
Haarlem
Redactie-adres
Schneider Electric B.V.
afdeling communicatie
Postbus 836
2003 RV Haarlem
T 023 5 124 124
www.schneider-electric.nl
04
Teksten
04 Le Mirage; gebouwbeheersysteem houdt
21 verdiepingen onder controle
07 HC Barcol-Air Regeltechniek koppelt klimaattechniek, verlichting en zonwering
in The Rock
14 Energiebesparing bij AKZO Salt
17 Merten - Design is the key
27 Groene stroom op de Olympische
Spelen.
Sarel Industriële behuizingen onder
paraplu Schneider Electric
Schneider Electric B.V.,
Rudolph Tekst & Concept
Fotografie en illustraties
Voorwoord
Focus op
energiebesparing
in 2009
Marco Hamoen fotografie
Schneider Electric B.V.,
Arnold Bartman
Ontwerp en layout
Plan B Grafische
dienstverleners, Haarlem
Drukwerk
Veldwijk-Van Loon Grafische
Bedrijven, Waddinxveen
07 14
A
an mij de eer om in de laatste Interface van dit jaar het voorwoord
te mogen schrijven. Ik ben bij Schneider Electric alweer 8 jaar
Product Manager voor LS-vermogensschakelaars. In deze functie
informeer ik o.a. onze Sales Engineers over alle noviteiten en tools die er zijn
het gebied van onze energiedistributie-oplossingen. Mijn interesse gaat erg
uit naar het meedenken in de opzet van een elektrische installatie. Hierbij
is de bedrijfscontinuïteit een belangrijk ontwerpcriterium. Zo probeer ik op
vragen als selectiviteit, cascadetechniek en kabelbeveiligingen een passende antwoord te vinden. Daarnaast ben ik lid van de normalisatiecommissie NEC64, waarin we ons veel bezighouden met de NEN1010. Zoals het
Oplage
er nu voor staat, zou de NEN1010: 2007+C1 per 1 januari 2009 van kracht
25.000 exemplaren.
kunnen worden en dit brengt een aantal wijzigingen met zich mee.
Meerdere exemplaren zijn
bij de redactie op aanvraag
Met succes hebben wij het afgelopen jaar de Compact NSX vermogens-
verkrijgbaar.
schakelaar geïntroduceerd. Met de Compact NSX wordt energiebeheer nog
eenvoudiger omdat de vermogensmeting in de beveiliging wordt gedaan. U
kunt er uitgebreid over lezen in deze Interface.
Gehele of gedeeltelijke
overname van artikelen is
alleen mogelijk na schriftelijke
2008 is een bewogen jaar geweest met de financiële crisis en de daarbij
toestemming van de redactie.
behorende onrust en vooruitzichten. Het belang om kosten te besparen
De interface wordt gedrukt op
chloorvrij papier. FSC gekeurd.
16 28
2
besparingen mogelijk. Zoals de slechte cosinus phi van niet volbelaste
motoren. De blindstroom die dit oplevert, kan door de energieleverancier
worden doorberekend. Het plaatsen van cosinus phi verbetering is een
mogelijke keuze die zich snel kan terugverdienen.
In 2009 zal de focus nog meer komen te liggen op energiebesparing, waar
en verder...
03 Voorwoord
09Carbolim kiest voor betrouwbaarheid
en inzicht
10 Nieuwe techniek in vijftiende eeuwse
omgeving
12 De slimste woning van Nederland
13 Nieuws
16 Spaar voor Haar! actie voor de woningbouw
18 Compaxt NSX vermogensschakelaars
wordt hierdoor nog belangrijker. In de Nederlandse industrie zijn nog veel
iedereen zijn steentje aan moet bijdragen. Schneider Electric kan u in ieder
geval ondersteunen met verschillende energie-efficiency-oplossingen.
Rest mij nog u fijne kerstdagen toe te wensen en een gezond 2009.
20
22
23
24
25
26
29
30
Spacial 3D wandkasten plaatstaal
Nieuwe contactoren en motorstarters
t/m 30kW
ID-spec software tool
Multi 9-schakelaars
NEN1010 - het gebruik van kabelgoten
Gecodeerde veiligheidsschakelaars
Masterpact M RetroFit
Klanttevredenheid
Met vriendelijke groeten,
Joost de Koning
Product Manager LS-vermogensschakelaar
Make the most of your energy
InterFace nr 50 2008
3
Gebouwautomatisering
Gebouwen
Gebouwbeheersysteem houdt 21 verdiepingen van Le Mirage
onder controle
Flexibiliteit
gewenst
Er wordt driftig gewerkt aan de skyline van Utrecht. Vanaf de A12 is zichtbaar hoe een tientallen
meters hoge torenkraan wedijvert met het gestaag groeiende gebouw onder hem. Le Mirage, zo
heet het 21 verdiepingen tellende kantoorpand dat Eurocommerce Projectontwikkeling BV hier
realiseert. “Een kantoorpand dat flexibel is, qua indeling en qua installatie”, zegt projectleider
Theo van Baal van Eurocommerce Projectontwikkeling BV
E
urocommerce Projectontwikkeling BV uit Deven-
maar zeker ook geschikt zijn voor het huisvesten van
ter is een van de weinige zelfstandige projectont-
kleinere huurders. De verdiepingen van Le Mirage zijn
wikkelingsorganisaties die nog kantoorpanden op
bijvoorbeeld volledig flexibel indeelbaar op een stramien
eigen risico ontwikkelt. En wát voor panden. Sinds de
van 1,80 meter.”
start in de jaren vijftig is de omvang van de gerealiseerde
gebouwen explosief gegroeid. Het sprekende voorbeeld
Berekend op de toekomst
is Le Mirage (letterlijk: droom of illusie) in Utrecht met
Flexibiliteit. Dat was de eis waar ook de dienstdoende
zijn 85 meter hoogte en 22.000 m2 vloeroppervlak en
installateurs mee te maken kregen. Installatietechniek
stallingsgarage in 5 bouwlagen. In Almere realiseert
Raalte tekende voor de werktuigbouwkundige installatie,
Eurocommerce Projectontwikkeling BV op dit moment
terwijl Energie-Techniek BV het elektrotechnische deel
het grootste kantoorgebouw uit de bedrijfshistorie:
voor haar rekening nam. Electro International uit Woerden
L’Hermitage, gesitueerd op een stationslocatie en goed
was verantwoordelijk voor de assemblage van de scha-
voor 100.000 m2. Zowel Le Mirage als L’Hermitage zijn
kel- en verdeelinrichtingen. QPL Techniek fungeerde als
uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.
system integrator. “Het maakt voor de installatie een groot
verschil of je meerdere kleine ruimten wilt koelen of een
“In dit gebouw wordt de
Flexibel indeelbaar
complete kantoortuin”, illustreert directeur Ben van Zon
visie van Eurocommerce
Le Mirage is een schitterend pand op een A-locatie. “In
van QPL Techniek de uitdaging waar zij voor stonden.
Projectontwikkeling BV
dit gebouw wordt de visie van Eurocommerce Project-
“En toch moet Le Mirage op uiteenlopende toekomstige
zichtbaar”
ontwikkeling BV zichtbaar”, vindt Van Baal. “Dat begint al
gebruikerswensen berekend zijn. Daarbij kwam de vraag
bij de exclusieve materiaalkeuzes, met een natuursteen
om een energiezuinige en beheersbare oplossing. Ofwel:
(granieten) vloer in het entreegebied en vier geklimati-
om een geïntegreerd gebouwbeheersysteem.”
seerde glazen liften die bezoekers een prachtig uitzicht
4
bieden over de skyline van Utrecht. Onze kantoorge-
Gebouwbeheersysteem
bouwen hebben een hoogwaardige afwerking. Verder
Het is dan ook niet toevallig dat de oplossingen van
is flexibiliteit typerend voor onze filosofie. Een gebouw
Schneider Electric in beeld kwamen. Het productenpak-
moet niet alleen in zijn geheel kunnen worden verhuurd,
ket van Schneider Electric omvat alle benodigde
InterFace nr 50 2008
>>
5
Gebouwen
“Make the most of
your energy:
dáár kunnen we
ons in vinden!”
HC Barcol-Air Regeltechniek koppelt klimaattechniek,
verlichting en zonwering in The Rock
vlnr: Harvey Tjon en Perry Geerts, beiden Sales Engineers bij Schneider Electric en
Ben van Zon, Directeur QPL Techniek.
>> onderdelen voor een geïntegreerde oplossing. Dat wordt
langzaam maar zeker zichtbaar in Le Mirage. Verdeel-
“Het is de kunst
om zoveel
energie toe te
voeren als op
dat moment
nodig is”
kasten, vermogensautomaten, honderden meters railkoker en kabel- en wandgoten zorgen voor een flexibele
energiedistributie. De montage van de railkokersystemen
werd uitgevoerd door Sandas Montage, onderdeel van
Schneider Electric. Temperatuuropnemers, kleppen,
Het zal een fraai gezicht zijn, als straks de
servomotoren, controllers, etc. van Schneider Electric
regelen de verlichting en de klimaattechniek. “In het
verlichting brandt op de 24 bouwlagen van
gebouwbeheersysteem van Schneider Electric komt
alle functionaliteit samen”, aldus Van Zon. “Vanuit dat
The Rock. Het markante kantoorgebouw dat
systeem kan de installatie beheerd worden. We hebben
scenario’s geprogrammeerd op basis waarvan de
Gebouwautomatisering; een integratie van klimaat, verlichting en veiligheid.
installatie aangestuurd wordt. We kunnen straks zelfs op
afstand inloggen in de installatie en storingen doorsturen
aan de Amsterdamse Zuidas verrijst, doet
zijn naam eer aan. Met zijn grillige vormen en
naar de betrokken partijen.” “Het gaat nog verder”, vult
Van Baal aan. “Het gebouwbeheersysteem levert een
bonte gevelbekleding is het een machtige rots.
bijdrage aan het veiligheidsniveau van het gebouw. In
het systeem kunnen we namelijk eenvoudig zien in welke
“In dit gebouw hebben we de regeling van
ruimten er beweging wordt gedetecteerd. Ofwel: waar er
personen aanwezig zijn.”
het klimaat, de verlichting en de zonwering
Rendement
aan elkaar gekoppeld”, vertelt directeur Jacob
Dezelfde bewegingsmelder van Philips die de controller
van Schneider Electric het signaal geeft om de verlich-
Jansen van HC Barcol-Air Regeltechniek, en hij
ting aan- of uit te schakelen, geeft ook het signaal aan
de controller om de klimaatinstallatie te activeren. Dat
vertelt ook waarom.
is bijzonder efficiënt en energiebesparend. De installatie wordt alleen geactiveerd als een ruimte in gebruik
is. “De installatie en het gebouwbeheersysteem zijn
zó ontworpen, dat we op alle wensen van huurders
kunnen inspelen”, concludeert Van Baal tevreden. “Dat
is belangrijk voor het rendement. ‘Make the most of your
energy’: dáár kunnen we ons in vinden!”
6
Energiedistributie zoals het bedoeld is met Canalis.
InterFace nr 50 2008
7
Industrie
Gebouwen
Carbolim kiest voor betrouwbaarheid en inzicht
“ We moeten weten
hoeveel kW we nodig
hebben voor
een ton
CO2”
“H
Een gebouw met een hoogte van 90 meter, 24 bouwlagen en ruim 28.000 m2 kantoorruimte
H
ier liepen eerst de schaapjes te grazen”,
derde fabriek, op voorwaarde dat deze geschikt zou zijn
wijst Jos Heijen, Electrical Engineer van
voor wagonverlading. En dus werden er een spoor en
Carbolim BV, met een breed armgebaar. Nu
een laadperron gerealiseerd. Als Electrical Engineer was
staat er een moderne CO2-fabriek. Het is de derde op de
Heijen nauw betrokken bij het ontwerp en de realisatie.
productieplant van het Geleense bedrijf. Het kloppend
“Het is mijn kindje en ik ben er trots op”, zegt hij met een
hart van de fabriek is het MCC van Schneider Electric,
welgemeende glimlach, lopend tussen de transformator
inclusief een Power Logic-systeem. Er glipt geen kilowatt
en het Motor Control Center (MCC) van Schneider
meer tussendoor...
Electric. “Omdat deze fabriek volledig geautomatiseerd
is, is een hoge betrouwbaarheid van de componenten
et zijn indrukwekkende getallen. Een gebouw
belasting varieert per ruimte als gevolg van het aantal
De cola heeft er z’n prik aan te danken, koekjes blijven
een voorwaarde. Dat was voor ons een van de redenen
met een hoogte van 90 meter, 24 bouwlagen
mensen, kantoorapparatuur, het seizoen, zonbelasting,
er langer houdbaar door, autofabrikanten stralen er
om voor Schneider Electric te kiezen. Sinds 1985
en ruim 28.000 vierkante meter kantoorruimte.
etc. Waarom zouden alle installaties standaard op volle
motoronderdelen mee, brandjes worden ermee geblust.
hebben we al vijf generaties frequentieregelaars van dit
Erick van Egeraat associated architects tekende voor het
kracht gaan draaien van ’s morgens vroeg tot het einde
Koolzuurgas is een veelzijdig goedje en er is veel vraag
merk gehad en er zijn nog vier generaties in gebruik. We
ontwerp. In opdracht van Albramij klimaattechniek levert
van de werkdag? “Het is de kunst om zoveel energie toe
naar. Zeker in de zomermaanden stijgt de vraag explo-
weten dus uit ervaring waarover we praten.”
en installeert HC Barcol-Air Regeltechniek de meet- en
te voeren als op dat moment nodig is – en niet meer.”
sief. En toch telt de op een na grootste CO2-producent
regelinstallatie.
van Europa slechts zeven medewerkers. Heijen is al
Onderhoud zonder productiestop
gewend aan de verbazing daarover. “Dat komt omdat
Behalve betrouwbaarheid spelen ook continuïteit en
het productieproces zover geautomatiseerd is. In de
gemak een rol. Het nieuwe MCC combineert deze
“Wij zijn specialist op het gebied van thermisch comfort
Inzicht in de status
en het binnenklimaat van utiliteitsgebouwen”, zo intro-
HC Barcol-Air realiseert de installatie met componenten
duceert Jansen zijn bedrijf. “Wij combineren als een van
van Schneider Electric. De regeltechnische producten die
controlekamer zit normaal
eigenschappen. Heijen was van meet af aan gechar-
de weinigen expertise op het gebied van regeltechniek,
Schneider Electric onder de naam I/A Series op de markt
gesproken niemand. In
meerd door de mogelijkheid om motorgroepen onder
Officieel partner
klimaat- en luchtverdeeltechniek. Dat is een sterk punt,
brengt, sluiten aan bij de filosofie van HC Barcol-Air. Van
principe draait de fabriek
spanning te plaatsen en te verwijderen. Daardoor kan
gebouwautomatisering
omdat deze altijd invloed op elkaar hebben.”
kleppen en meters tot toegangscontrole- en camerasyste-
’s nachts onbemand door.
hij onderhoud verrichten zónder dat een productiestop
men. Een voorbeeld is het GBS (gebouwbeheersysteem).
Gaat er iets niet goed, dan
noodzakelijk is. “De koppeling tussen de transformator
HC Barcol-Air is één van
Okkensysteem en
koppeling met Canalis
de belangrijkste partners
Koppeling klimaat, verlichting en verlichting
“De complete installatie van The Rock wordt vanuit deze
krijgen we een telefoontje
en het MCC hebben we gerealiseerd met het Canalis
van Schneider Electric
Het sprekende bewijs is The Rock. In eerste instantie
software beheerd. Wij hebben het systeem zo ingericht,
en loggen we thuis in.”
railkokersysteem. Eén kopersysteem is efficiënter dan 36
voor gebouwautomati-
leek het bij dit gebouw te gaan om een redelijk standaard
dat de beheerder in een oogopslag kan zien wat de status
sering. Zij zijn gespecia-
installatie. Gaandeweg het traject raakte HC Barcol-Air
is van alle installatie componenten. En ook de status van
liseerd in het ontwerpen,
echter nauwer bij het project betrokken en kwamen er
de regeling in elke individuele kantoorruimte is inzichtelijk.”
ontwikkelen en realiseren
nieuwe ideeën op tafel. “The Rock wordt voorzien van
van een optimaal
een klimaatplafond. Afhankelijk van wat er in een ruimte
thermisch binnenklimaat
losse kabels”, zo verklaart Heijen deze keuze.
Betrouwbaarheid
doorslaggevend
Inzicht in energieverbruik
Het koolzuurgas is een
De noodstroomvoorzieningen, motorstarters, scha-
Gecombineerd bedienpaneel
afvalproduct van buurman
kelmateriaal, beveiligingsrelais: ze zijn allemaal van
gebeurt, zorgt dit plafond voor koeling of verwarming.
De volgende fase in de integratie van technische instal-
DSM. Carbolim destil-
Schneider Electric. En niet te vergeten de oplossing
en passen al jaren de
Met een thermostaat kan de gewenste temperatuur
laties is de koppeling met toegangscontrolesystemen en
leert het gas en levert
voor energiemanagement. “Power Logic”, knikt Heijen.
producten van TAC toe.
ingesteld worden. De verlichting wordt gekoppeld aan
camerabewaking. De apparatuur van HC Barcol-Air regel-
het gezuiverde, vloeibare
“Inzicht in het energieverbruik is heel belangrijk voor onze
Recentelijk is deze
een bewegingsmelder. Verder zou er een schakeling ko-
techniek en Schneider Electric is er nu al geschikt voor.
eindproduct aan afnemers
kostprijsbepaling. Het management vraagt om harde
samenwerking of-
men om de zonwering te bedienen. Samen met Albramij
Een installatie die maximaal op de gebruiker is afgestemd.
in heel Europa. Om aan de
cijfers. We moeten weten hoeveel kW we nodig hebben
ficieel vastgelegd in een
Klimaattechniek is hiervoor een geïntegreerde oplossing
Dat is het ultieme doel dat zowel HC Barcol-Air als
vraag te kunnen voldoen,
voor een ton CO2. Bovendien moeten we in het kader
partnerovereenkomst
ontwikkeld”, aldus een enthousiaste Jansen.
Schneider Electric voor ogen hebben. “Speciaal voor The
was extra productieca-
van de milieuvergunning aangeven wat we aan energie-
Rock is een gecombineerd bedienpaneel ontwikkeld”,
paciteit gewenst. Het
besparing doen. Dankzij ons energiemanagement kan ik
die een extra impuls zal
geven aan verdere groei
Dynamische installatie
zegt Jansen ter illustratie. “Met dit paneel kunnen het
Franse moederbedrijf
aantonen dat we met de nieuwste generatie softstarters
en samenwerking.
Als specialist in gebouwautomatisering benadrukt Jansen
klimaat, de verlichting én de zonwering bediend worden.
Air Liquide ging akkoord
zo’n tien procent energie besparen. ‘Make the most of
dat de belasting in een gebouw continu varieert. De
Hoezo ‘Make the most of your energy’?”
met de investering in een
your energy’? Schneider Electric maakt het waar!”
8
InterFace nr 50 2008
9
Woningbouw
Nieuwe techniek in vijftiende eeuwse omgeving
Energiek vertaalt ultieme woonwensen met Schneider Electric oplossingen
vertaald zien in de technische installaties. Het uitgangspunt was: een goede basis voor
bekabeling en schakelelementen met de mogelijkheid om de functionaliteiten aan te
kunnen passen aan de woonwensen. Doordat de boerderij een ingrijpende renovatie
onderging was het moeilijk om op voorhand functionaliteiten vast te leggen in de installatie, terwijl de woonwensen zich gedurende het hele verbouwproces en daarna blijven
ontwikkelen.
Om te voorkomen dat een installatie wordt gerealiseerd die achteraf niet blijkt te voldoen,
werd gekozen voor dit uitgangspunt. De
kernpunten voor de basisinstallatie zijn opgebouwd rond verlichting, audio, video en bewaking.
Dit werd door Jeroen Stet vertaald in een ontwerp waarin diverse Schneider Electricproducten de ideale oplossingen waren.
KNX bedieningselementen viel de keuze van de
heer Kroone op Systeem Design in de uitvoering Artec Edelstaal van Merten.
Voor het schakelmateriaal en de
“Dit is verreweg het mooiste schakelmateriaal, prachtig strak!”, volgens de heer Kroone.
Met de KNX bedieningselementen van Merten zijn zowel de vaste lichtpunten en wandcontactdozen schakel- en dimbaar. Naast lokale bedieningselementen is een touchscreen
opgenomen om een aantal centrale bedieningsfuncties te realiseren. De wens van de
heer Kroone is dat het hele systeem verder wordt verrijkt met scenario’s zodra hij inzicht
heeft hoe deze eruit moeten zien. “Dat is het voordeel van deze installatie. Onze woonwensen kunnen in een later stadium worden vertaald naar de technische installatie”.
Naast vaste bedieningselementen is bediening via de RF Connect afstandbediening van Merten mogelijk. Met deze afstandbediening kan op basis van infrarood
niet alleen de KNX producten maar ook de audio- en videoapparatuur worden bediend.
Met deze universele afstandbediening, die ook het Z-wave protocol ondersteunt, wordt
het probleem van tal van verschillende afstandbedieningen voor verschillende apparaten
in één keer opgelost.
In de meterkast werd voldoende ruimte gecreëerd voor twee Pragma
en een
Plus kasten
LexCom Home distributiecentrum. Eén van de Pragma Plus kasten
werd gebruikt voor energiedistributie en de andere Pragma Plus kast werd gebruikt voor
In het boek ‘De landelijke bouwkunst in het Hollandse
Noorderkwartier’ beschrijft de auteur L. Brandts Buijs een
Langhuis boerderij waarvan de oorsprong dateert ergens
rond 1600. Deze prachtige oude boerderij, gelegen in een
waterrijk gebied nabij Schagen, vormde voor Jeroen Stet,
directeur van Domotica System Integrator Energiek een
uitdaging.
E
de besturing van de installatie. Door te kiezen voor twee Pragma Plus kasten is ook hier
van Energiek is gebaseerd op drie uitgangspunten:
sprake van een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden tussen de Installateur
Veiligheid – Energie – Comfort. Deze drie elementen
en de System Integrator. Jeroen Stet was zeer tevreden met zijn keuze voor Pragma
vormen de basis voor de projectie van een installatie in
Plus. ‘De Pragma Plus kasten bieden voldoende ruimte en zijn zeer flexibel in te richten
een bouwkundig ontwerp. Een proces wat samen met
zodat op een efficiënte wijze de techniek gemonteerd en bedraad kan worden’.
de klant wordt doorlopen.
De werkmethodiek is dusdanig verfijnd dat deze projec-
Als communicatie-infrastructuur voor radio, televisie, telefoon en internet werd gekozen
LexCom Home huisnetwerk. In een LexCom Home netwerk
tie direct resulteert in een werkmap met alle informatie
voor het universele
die een installateur nodig heeft om de installatie aan te
worden alle aansluitpunten uitgevoerd met RJ45 connectoren. De keuze viel op het For-
leggen. De aansluitlijsten en groepenverdeling liggen
mula distributiecentrum uit het LexCom Home programma. Dit distributiecentrum biedt
vast. Een zeer efficiënte en effectieve werkmethodiek die
voldoende ruimte voor de aansluitpunten en de benodigde modules voor radio/TV, data
ook als voordeel heeft dat de installateur direct weet wat
en telefonie. Door de beperkte breedte van het distributiecentrum kon deze eenvoudig
hij moet meenemen in zijn kostprijs. Ook de scheiding
op de zijkant van de meterkast worden geplaatst.
nergiek, gevestigd in Schagen, is een jonge
en verantwoordelijkheden tijdens de uitvoering liggen
System Integrator gestart in 2007. De directeur
meteen vast. De installateur legt en bedraad de leidin-
In een LexCom Home netwerk kan iedere aansluiting gebruikt worden voor radio, tele-
Jeroen Stet beschikt over jarenlange ervaring
gen, monteert de groepenkast en wandcontactdozen
visie, telefoon en internet. Door het universele karakter van het huisnetwerk was het niet
en Energiek zorgt voor de elektronica en programmering.
noodzakelijk om op voorhand vast te leggen welke functie welke aansluiting zou krijgen.
op het gebied van industriële besturingstechniek en
automatisering. Het ontwerpen van woonhuis-installaties
Door te patchen in het distributiecentrum kan de heer Kroone zelf bepalen welke functie
was altijd al een hobby waarvan Jeroen uiteindelijk zijn
De opdrachtgever van Energiek was de heer Kroone.
een aansluiting krijgt en heeft hij de vrijheid om dit te wijzigen. Hiermee werd wederom
werk heeft gemaakt. Energiek hanteert een geïnte-
De heer Kroone, ‘Gek van techniek’ en altijd werkzaam
perfect ingespeeld op de wens van een goede basisinstallatie met mogelijkheid om deze
greerde benadering van installaties. De werkmethodiek
geweest in de techniek en ICT wilde zijn woonwensen
aan te passen aan huidige en toekomstige woonwensen.
www.energiek.nl
10
InterFace nr 50 2008
11
s
w
u
e
i
n

Schneider Electric
Innovatieve oplossingen van Schneider Electric in;
De slimste woning
van Nederland
breidt aanbod uit
met Ritto systemen
R
itto deur- en gebouwcommunicatiesystemen maakt sinds juni 2007 onderdeel
uit van Schneider Electric. De vertegenwoordiging voor Ritto-systemen in
Nederland is vanaf 1 juli 2008 overgenomen door Schneider Electric.
Een nog completer aanbod
Het toevoegen van de producten van Ritto aan het pakket van Schneider Electric
betekent dat wij u een nog completer aanbod kunnen bieden voor de woningbouw en
de utiliteit. Omdat het aanbod van Ritto perfect aansluit bij de producten van Merten,
kunnen wij ook deurcommunicatie en schakelmateriaal in hetzelfde
design bieden.
Het volledige Ritto assortiment bestaat uit:
• Deurstations
• Postkastsystemen
• TwinBus Audio
• TwinBus Video
C
omfortabel, veilig en zo lang mogelijk
benadrukt voor wat betreft datacommunicatie. De
zelfstandig wonen en werken zijn behoeften
jongste telg, Ritto deur- en gebouwcommunicatiesyste-
die steeds vaker de basis vormen bij het
men, uit het productaanbod van Schneider Electric mag
Meer informatie?
bouwen van een woning. Stichting Smart Homes laat
zeker niet ontbreken. Met Ritto toont Schneider Electric
Ons kantoor in Hengelo is het aanspreekpunt voor alle
daarom verschillende technische oplossingen zien in ‘De
hoe intelligent deurcommunicatie kan zijn. Ritto deur-
vragen over de producten van Ritto. U kunt ons hier
Slimste Woning van Nederland’, welke binnenkort geheel
communicatie is integreerbaar in de toegepaste KNX
bereiken onder telefoonnummer 074 2504406.
vernieuwd te bezichtigen is in ‘de tuin’ van het Evoluon
infrastructuur. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot
te Eindhoven.
deurcommunicatie op basis van IP staan niet stil.
De unieke demonstratiewoning wordt opnieuw ingericht
Met ons brede productenreeks bieden wij de meest in-
met de nieuwste technieken op gebied van gebouw-
novatieve oplossingen voor elke specifieke wens. Samen
automatisering. Schneider Electric, aanbieder van het
met onze partners zien wij de ‘Slimste Woning van Ne-
breedste pakket aan producten voor woningautomati-
derland’ als een fantastisch medium om opdrachtgevers,
'Comfortabel, veilig en zo lang mogelijk
zelfstandig wonen en werken'
sering, zal door participatie in dit innovatieve project een
projectontwikkelaars, investeerders en overige partijen te
interessante bijdrage leveren aan dit unieke initiatief.
adviseren over de mogelijkheden en hoe u dat advies in
de praktijk kunt toepassen. Een opdrachtgever wil graag
Schneider Electric verleent in 'De Slimste Woning
‘voelen’ wat de mogelijkheden zijn en ‘zien’ waarvoor hij
van Nederland' zijn ondersteuning op het gebied van
betaalt.
www.sarel.nl
vernieuwde site voor Sarel-behuizingen
S
chneider Electric heeft recentelijk de internetsite van Sarel vernieuwd en aangepast. Deze site, die nu onderdeel uitmaakt van de Schneider Electric site, biedt
bediening en aansturing van disciplines als verlichting,
zonwering en verwarming met de gebouwautomatise-
Graag nodigen wij onze relaties uit voor een sessie in
ringsproducten van Merten op basis van KNX. Een deel
de ‘Slimste Woning van Nederland’ om te ervaren, wat
van de energieverdeling inclusief beveiliging van perso-
comfort, veilig en zo lang mogelijk zelfstandig wonen,
nen en installatie zal worden ingevuld met verdeelkasten
kan betekenen.
uitgebreide informatie over de industriële behuizingen van Sarel. Tevens vindt u
nieuw
een groot overzicht aan digitale tekeningen en catalogi.
Wij willen met deze site onze klanten en partners meer inzicht te geven in alle mo-
s
gelijkheden die Sarel-oplossingen kunnen bieden. Mocht u vragen, opmerkingen of
uit het Merlin Gerin-aanbod. Voor de data-infrastructuur
is gekozen om een volledig LexCom triple play huisnet-
Bezoek de website www.smart-homes.nl/de-slimste-
werk te implementeren. Hierdoor wordt de flexibiliteit
woning/home voor meer informatie.
aanvullingen hebben, dan horen wij dat graag van u.
U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling sales door een e-mail te sturen
naar [email protected] of bel ons rechtstreeks op 023 5124 360.
12
InterFace nr 50 2008
13
Schneider Electric
Energie-Efficiency-oplossingen:
Energiebesparing
bij AKZO Salt in
Hengelo
A
anpassing van technologieën om productiesystemen te optimaliseren is één
van de mogelijkheden om minder energie te verbruiken. Eén van de meest
effectieve oplossingen is het toepassen van een frequentieregelaar. Met name
in conventionele pomp- en ventilatorinstallaties, waarbij de elektromotor direct gevoed
wordt door het voedingsnet.
Dergelijke installaties bevinden zich ook in de zoutverwerkende productiefabriek van
Akzo Nobel in Hengelo en hier drukken de energiekosten zeer sterk op de kostprijs van
het product.
Om de stijgende energieprijzen te compenseren adviseerde Schneider Electric enkele
installaties te voorzien van een frequentieregelaar. Met behulp van de door Schneider
Electric ontwikkelde ECO 8 software is met Akzo Nobel een eenvoudige berekening
gemaakt van de jaarlijks te realiseren energiebesparing op een zoutdroog-installatie. Indien men de snelheid van de ventilator van de zoutdroog regelt met een Altivar frequentieregelaar is door Schneider Electric 30% energiebesparing gegarandeerd. In overleg
met Akzo heeft Schneider Electric op basis van “No Cure No Pay” een test uitgevoerd.
Het uiteindelijke resultaat bleek een verbluffende energiebesparing van meer dan 50%
op te leveren, mede dankzij de unieke energy saving-regeling. Deze functie verlaagt de
uitgangsspanning van de regelaar naar de motor, waardoor het werkelijk opgenomen
vermogen naar rato zal afnemen. Daarnaast heeft toepassing van de frequentieregelaar
geleid tot een verbeterde cos phi.
Make the most of your energy
14
InterFace nr 50 2008
15
woningbouw
Gebouwen
Design is the Key
'Gebrüder Merten'
Ruim honderd jaar geleden, om precies te zijn op 15 juni 1906, werd in Duitsland het familiebedrijf
‘Gebrüder Merten’ opgericht. Tot op de dag van vandaag is het hoofdkwartier van Merten
gelegen in het Oberbergische Wiehl, waar ook het grootste gedeelte van de productie plaatsvindt.
Merten heeft met zijn ‘oplossingen voor intelligente gebouwen’ internationaal een goede reputatie
opgebouwd. Sinds juni 2006 is Merten onderdeel van Schneider Electric.
Visie op design
Merten in Nederland
Design is een belangrijk onderdeel van de productontwik-
Merten heeft zich gepositioneerd op de Nederlandse markt
keling. Al in de jaren 50 erkende Merten het belang van
als trendsetter op het gebied van innovatieve producten ten
design; een industrieel ontwerper is altijd als adviseur
behoeve van gebouw- en woningautomatisering. Merten is
betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten.
gesprekspartner voor iedereen die plannen aan het smeden
Merten is het principe van goede vormgeving dan ook
is: installateurs, groothandels, architecten, adviesbureaus,
altijd trouw gebleven. Zo voert Merten momenteel onder
projectontwikkelaars en opdrachtgevers. Onze Sales
andere producten van de hand van Sir Nicolas Grims-
Engineers en Project Managers vervullen tijdens adviesge-
haw, een internationaal erkend industrieel ontwerper. De
sprekken en de uitwerking van individuele concepten de rol
ARGUS Bewegingsmelder en het Systeem M schakel-
van volwaardige partner.
materiaal, komen bijvoorbeeld voort uit de samenwerking
met het genoemde Britse kantoor. Deze producten
verbinden een tijdloos strak design met de nieuwst
beschikbare technieken.
Technische innovatie én functionele vormgeving; die
combinatie is typerend voor alle producten van Merten.
Of het nu gaat om wandcontactdozen, lichtschakelaars
of bewegingsmelders: Merten belooft intelligente oplossingen. Oplossingen die bovendien uitstekend toepasbaar zijn omdat ze aansluiten bij gevestigde wereldstandaarden als KNX en Z-wave.
Veel van de producten hebben bekende Design awards
in de wacht gesleept, waaronder de Design Plus Award,
de MATERIALICA Design Award, de Red Dot Product
Design Award, de iF product Design Award.
16
Gebouwen
Onderbrekingscapaciteit bij 415 V
Energie-efficiency binnen handbereik
Vooruitzien met Compact NSX
vermogensschakelaars
23
nieuwepatentenbevestigen
het innovatieve karakter van
Compact NSX
D
e prijs van energie en het wereldwijde
zoals beveiliging tegen onderbelasting, langdurige
Ga voor bedrijfscontinuïteit
installaties kan zonder aanpassing van railsystemen een
De groene «Ready» LED
verbruik blijven maar stijgen, maar
aanloop, fasedraairichting en fase-onbalans. Ook zijn
Dankzij 30 jaar ervaring en volledige beheersing van
Compact NS schakelaar vervangen worden door een
knippert om te laten zien
energiebronnen worden schaarser.
geïntegreerde meetfuncties beschikbaar om ook het
selectiviteit kunnen gebruikers zeker zijn van bedrijfscon-
slimme Compact NSX.
dat alles in orde is.
Steeds meer moeten wij letten op ons
energieverbruik te kunnen controleren.
tinuïteit. Zo is Compact NSX100 (100A vermogensscha-
energieverbruik om de kosten, nu en in
de toekomst, in de hand te kunnen houden. Inzicht in het
kelaar) met een Micrologic beveiliging totaal selectief met
Compact NSX is eenvoudig en veilig te assembleren
stroomafwaarts geplaatste Multi 9 installatieautomaten.
met de gelimiteerde koppelschroeven. Deze schroeven
energieverbruik is een eerste stap naar energiebesparing en
Meet het verschil
Samen met de beschermende cascadetechniek kan
breken wanneer het juiste aandraaimoment is bereikt.
slimme vermogensmeters spelen hierbij een belangrijke rol.
Compact NSX kan uitgerust worden met een Micrologic
eenvoudig en tot 30% voordeliger een onderverdeler
Hierdoor is de montage van de beveiligingen zeker en
beveiliging met geïntegreerde meetfuncties. Door de
gebouwd worden.
veilig en is geen momentsleutel meer nodig.
De nieuwe generatie Compact NSX vermogensschake-
nieuwe stroomsensoren in de beveiliging is een nauw-
laars speelt in op de vraag van morgen. Met de geïnte-
keurige meting beschikbaar; klasse 1 voor stroom (A) en
De uitgebreide meetfuncties in Micrologic kunnen
Alle beveiligingen zijn voorzien van een transparant
greerde vermogensmeting kunnen gebruikers gelijkertijd
klasse 2 voor energie (kWh). Alle elektrische grootheden
gebruikt worden voor preventief onderhoud. Zo zijn
verzegelbaar afdekplaatje waardoor de instelknoppen
Gelimiteerde Koppel
energie meten en beveiligen in een bijzonder kleine
zoals I, U, PQS, E(kWh), cos phi en THD zijn beschikbaar
er onderhoudsindicatoren die informatie geven over;
beveiligd zijn tegen ongewenst wijzigen.
Schroef (GKS) montage
behuizing. Met 23 nieuwe patenten bevestigt Compact
in een Micrologic E-type. Daarnaast zijn aanvullende be-
contactslijtage, belasting en temperaturen. Zo kan on-
NSX een innovatieve vermogensschakelaar te zijn.
veiligingsfuncties en alarmen in te stellen. Voor bedrijfs-
derhoud preventief gepland worden en stilstand worden
Tot slot
voering en onderhoudsplanning zijn evenementen logs
voorkomen.
Met Compact NSX kan eenvoudig energiemeting wor-
systeem
Compact NSX 100-630A
Combineer veiligheid met prestatie
en tabellen beschikbaar met relevante informatie. Door
De nieuwe generatie
Compact NSX heeft roto-actieve hoofdcontacten die
de geïntegreerde meting is 65% installatietijd-besparing
Kies voor meer eenvoud
installaties. Door een goed inzicht te krijgen van het
vermogensschakelaars
zorgen voor zeer goede stroomlimitatie en beperkt daar-
haalbaar vergeleken met een klassieke vermogensmeet-
Compact NSX heeft dezelfde afmetingen en montagega-
energieverbruik, kunnen besparingstrajecten worden
mee schade aan installaties als gevolg van kortsluitingen.
oplossing.
ten als Compact NS, hierdoor kan eenvoudig een reser-
ingezet om de kosten voor de toekomst beheersbaar
Compact NSX is leverbaar in vijf onderbrekingscapacitei-
Alle informatie in de Micrologic beveiliging is direct be-
veplaats worden ingevuld. Het is ook mogelijk om een
te houden. Samen met de selectieve beveiliging zorgt
ten; 36, 50, 70, 100 en 150kA bij 415V. Voor elke situatie
schikbaar via een display en/of een communicatiebus.
Compact NSX te plaatsen in een Compact NS plugin-
Compact NSX voor een hoge bedrijfscontinuïteit.
is de juiste waarde beschikbaar.
Het communicatiesysteem is “Plug & Play” zodat het
basis voor reeds bestaande installaties. In bestaande
den geïmplementeerd in nieuwe, maar ook bestaande
Transparante
beschermkap
zeer eenvoudig is te installeren. Samen met Powerlogic
18
Compact NSX heeft uitgekiende motorstartoplossingen
monitorsoftware kan een installatie makkelijk beheerd
tot 315kW bij 400V en aanvullende beveiligingsfuncties,
worden.
Meer informatie? Kruis artikel 1 aan op de antwoordkaart
InterFace
InterFacenrnr50
1 2008
19
industrie
Oplossingen voor snelle
kabeldoorvoer
Spacial 3D
Wandkasten
plaatstaal
Doorvoer voor kabels
Doorvoer voor kabels met
zonder connector
connector
Bevestigingssteunen
Steunen voor trek-
Herstelstift
ontlasting van de kabel
De verschillende doorvoermogelijkheden
Aanvullende accessoires
Doorvoer voor kabels zonder connector
Bevestigingssteunen voor DIN- en
2 versies van een compact systeem om kabels door te
aardverbindingsrail
voeren:
– Bevestiging in de bestaande gaten van het frame.
Keuze
– Montage in uitsnijdingen gebaseerd op de doorvoer
– Montage boven- of onderaan de wandkast.
Kabelinvoer van kabels
De voordelen
voor u
met of zonder connector.
van kabels met 16- en 24-pinsconnectoren.
– Montage in ponsgaten M50 en M63.
Steunen voor trekontlasting van de kabel
– Opklikbaar op symmetrische- en C-profielen.
Tijdwinst
Doorvoer voor kabels met connector
– In kunststof.
Één enkele uitsnijding, een
– 2-delig systeem voor de doorvoer van kabels met
– Snelle en eenvoudige bevestiging van de kabels met
snelle, kostenbesparende
aangegoten connectoren.
en eenvoudige installatie
de Cintura-kabelbinders.
van de kabels.
– 2 afmetingen beschikbaar.
– Montage in uitsnijdingen gebaseerd op de doorvoer
van kabels met 16- en 24-pinsconnectoren.
Herstelstift
– Oxidatiebescherming van de uitsnijdingen.
Praktisch
– Beschikbaar in grijs RAL7032 en grijs RAL7035.
Minder aantal
bewerkingen benodigd.
Het aanbod plaatstalen wandkasten van Schneider Electric, de Spacial 3D reeks van Sarel, is
uitgebreid met 13 nieuwe standaard afmetingen. Met 54 standaard afmetingen is het dé grootste
Het grootste en meest volledige
aanbod op de markt
reeks van beschikbare wandkasten, de afmetingen variëren van 300x200x150mm tot aan
13 nieuwe afmetingen met een standaard aanbod van
uitvoeringen van 1400x1000x300mm.
S
plaat, met enkele of dubbele deur, met volle of ruitdeur.
chneider Electric biedt met de Spacial 3D
Uitbreiding van het Spacial 3D aanbod
een buitengewoon robuuste wandkast die
Naast de uitbreiding in afmetingen is ook het aanbod
voorzien is van een RAL7032 polyester
in accessoires, bestemd voor de Spacial 3D reeks,
coating. Vanaf 600mm hoogte heeft de kast
uitgebreid met nieuwe referenties voor installatie, kabel-
een 3 punts espagnoletsluiting met slechts
doorvoer, kabelbeheer en samenbouwmogelijkheden van
1 bedieningspunt. De deur is eenvoudig van scharnier-
kasten. Kabels met of zonder connectoren, bijvoorbeeld
richting te veranderen. De kasten hebben een bescher-
specifieke systeemkabels, kunnen snel en eenvoudig
mingsgraad van IP66 bij uitvoeringen met een enkele
worden ingevoerd door het nieuwe ‘Quick-entry’ invoer-
deur en IP55 bij uitvoeringen met een dubbele deur.
systeem voor kabels. Door het toepassen van dit nieuwe
De hoge kwaliteit van de plaatstalen producten is het
invoersysteem kan er tijd worden bespaard tijdens
resultaat van het continu beheersen van het productie-
onderhoudswerkzaamheden en tijdens het oplossen van
proces vanaf het ontwerp tot aan de distributie. De
storingen.
Spacial 3D reeks voldoet aan alle gangbare Europese
certificaten en normeringen.
20
54 afmetingen van wandkasten met of zonder montage-
Eenvoudige koppeling
van wandkasten door
middel van een polyester frame met geïntegreerde afdichtingskit
voor behoud IP66.
Spacial 3D montagekit
voor bevestiging op
palen.
Nieuwe accessoires
voor snelle
kabeldoorvoer.
Meer informatie? Kruis artikel 2
aan op de antwoordkaart
Buitenmaten
H
B
300250
300400
600500
8001000
8001200
1000
1000
1200
1200
1200
1200
1200
1400
150
200
250
300
300
600
1200
600
600
1000
1200
1200
1000
D
Nb
Deuren
1
1
1
2
2
300
1
400
2
300
1
400
1
400
2
300
2
300
2
300
2
IP
55
55
55
55
55
55
55
55
66
66
66
66
66
InterFace nr 50 2008
21
Bedrijfsoplossingen
spaaractie
industrie
Snel, Compact en Veilig
Nieuwe Contactoren en
Motorstarters t/m 30 kW
De TeSys Model D contactoren zijn al decennia lang de standaard in de markt. Ze staan garant voor
robuustheid, een lange levensduur, een hoge mate van geïntegreerde veiligheid en vele
innovatieve eigenschappen voor een snellere montage. Binnen deze reeks komt Schneider Electric met
Verras uw vrouw
met de Spaar voor Haar-actie van Schneider Electric!
Schneider Electric is vanaf 1 oktober een ludieke actie begonnen voor de vrouw ‘achter’ onze
relaties die werkzaam zijn in het woningbouwsegment. Kortingsacties en relatiegeschenken zijn
in de elektrotechnische markt over het algemeen gericht op onze directe, vooral uit mannen
bestaande, relaties.
de totale vernieuwing van de kalibers 40, 50 en 65 A. De introductie van deze schakelaars geeft ook
Zekerheid en betrouwbaarheid
standaard op een Din-rail gemonteerd worden. Met een
M
De nieuwe contactoren maken gebruik van het innova-
Everlink aansluiting heeft u een compleet stand alone
schaf van Schneider Electric woningbouwproducten spaart u
tieve en gepatenteerde Everlink aansluitsysteem voor
component. Een compacte motorstarter van minimaal 50
voor haar! Niet voor elektronische gadgets, TV´s of voetbalat-
de bekabeling. U kunt twee kabels met verschillende
kA bouwt u eenvoudig door een motorbeveiligingsscha-
tributen, maar speciale cadeaus voor haar of voor u samen.
diameter aansluiten. Dit unieke concept werkt met een
kelaar GV3P aan de contactor te bevestigen. Daarvoor
extra veerdruk die opgebouwd wordt tijdens de aanslui-
zijn geen extra koppelblokjes of accessoires nodig. Wilt u
Topproducten
ting van de kabel. Door deze veerdruk kan het verschijn-
de (omkeer)contactor liever naast de beveiligingsschake-
Op de verpakkingen van de actieproducten bevindt zich een
sel van “kruip” worden opgevangen en blijft een sterke
laar? Dat kan dankzij een unieke S-vorming aansluitkam.
sticker met een unieke (kras)code en het aantal
verbinding gegarandeerd. Zelfs als men de aandraaibout
Meerdere motorstarters naast elkaar? Schneider Electric
bijbehorende spaarpunten.
een halve slag zou losdraaien! Hierdoor wordt een zekere
biedt u als enige een voedingskam voor deze kalibers.
en veilige verbinding gewaarborgd en extreme warm-
Wij bieden de mogelijkheden, maar u bepaalt!
nieuwe mogelijkheden voor het samenbouwen van motorstarters t/m 30 kW.
aar de vrouw/partner achter deze relatie heeft daar
meestal geen profijt van. En wat is er leuker om
tijdens de dagelijkse werkzaamheden uw vrouw of
vriendin blij te maken, gewoon door te werken? Bij de aan-
Op de volgende producten vindt u de spaarpunten:
• Delta 8 huisautomatisering;
teopbouw voorkomen. De installatie wordt nagenoeg
onderhoudsvrij. De Everlink aansluitingen worden ook
Snel en slim
• Advanced groepenverdelers;
al toegepast in de motorbeveiligingsschakelaars TeSys
De montagetijd en daarmee doorlooptijd speelt een
• Domae installatie- en aardlekautomaten;
Model GV3.
steeds grotere rol in de totale kosten van een installatie.
• Merten wandcontactdozen en schakelmateriaal.
r
a
a
p
Soor Haar
v
Schneider Electric helpt u die montagetijd te reduceren.
Veiligheid en continuiteit
Wij bieden als enige een “Plug & Play”-oplossing met
Leuke attenties
Elektrische veiligheid zit standaard in het denken van
motorstarters t/m 25 A op basis van een zekere veerkle-
Met de gespaarde punten zijn leuke cadeaus te verkrijgen
Schneider Electric. Daarom bieden wij de maximale
maansluiting. Met de complete motorstarter TeSys Model
voor uw vrouw/vriendin. Wat te denken van een weekend met
veiligheid aan onze afnemers door de TeSys Model D
U tot 15 kW is Schneider Electric nog steeds uniek in
overnachting in een kasteel of luxe hotel, een bezoek aan een
contactoren standaard te voorzien van een maak- en
haar “Plug & Play”-montage en communicatiemogelijkhe-
saunacomplex of een luxe ontbijt of high tea in een topzaak bij
een verbreekcontact. Deze contacten kunnen direct voor
den. Een nieuw concept waarmee de trend gezet is.
u in de buurt.
veiligheidscircuits gebruikt worden. Het scheelt u ook
De innovatie gaat door met de nieuwe 40 tot 65 A
nog eens de helft in referenties. De continuïteit tussen de
contactoren. Voor het aansluiten van de besturing kunt
Bezoek de actiesite
oude en nieuwe reeks wordt gewaarborgd. De hulpcon-
u ook kiezen voor een veerklemaansluiting. Dankzij de
Meer informatie over de spaaractie en een overzicht van
tactblokjes voor deze nieuwe schakelaars zijn dezelfde
opklikbare nieuwe Quickfit aansluiting kunt u met een
referenties van deelnemende producten kunt u vinden op de
als die u gebruikt voor de TeSys Model D en F series.
RJ45 connector snel en foutloos de contactor aansluiten.
speciale website www.schneider-electric.nl/spaarvoorhaar.
Dat bent u al meer dan 20 jaar zo van ons gewend.
“Plug & Play” naar een PLC of naar het Advantys STB
Uiteraard kunt u hier ook een account aanmaken en de
aansluitplatform. Met Advantys STB gaat er een wereld
gespaarde codes invoeren.
Vrijheid en compactheid
voor u open en communiceert uw motorstarter op
De nieuwe schakelaars zijn compacter dan de oude
Ethernet, CANopen, Devicenet of Profibus.
waardoor u ruimte bespaart in uw besturingskast. De
afneembare Everlink aansluitblokken geven u een grote
Wilt u meer weten over de TeSys motorstarterop-
vrijheid in het samenbouwen van componenten. Het
lossingen, de mogelijkheden en voordelen die deze
thermisch relais vormt zo een eenheid met de contac-
u bieden? Wij denken graag met u mee, bel ons op
tor. Los opgesteld kan ook. Het thermisch relais kan
023 5124 124 of vul de antwoordkaart in.
Meer informatie? Kruis artikel 3 aan op de antwoordkaart
22
Nu is zij aan de beurt, dus verras haar
en Spaar voor Haar!
InterFace nr 50 2008
23
gebouwen
woningbouw
Gebouwen
ID-Spec software tool voor energiedistributie-installaties
Realiseer nog sneller een
compleet voorontwerp
ID-Spec is een nieuwe software tool ontwikkeld door Schneider Electric voor assistentie bij
het voorontwerp van energiedistributie-installaties. Voor adviseurs en ontwerpafdelingen wordt
MINs
MINt
IC2000
IHP+1c
Programmeerkit
het nu nog eenvoudiger om een compleet voorontwerp van midden- tot laagspanning in
zeer korte tijd te realiseren.
Hoe begint u met het ontwerp van
de energiedistributie met alleen de
basisinformatie van het gebouw, de eisen en
wensen van de opdrachtgever?
Meer comfort dankzij
Multi 9-schakelaars
Het ontwerp van het één-lijn schema van de elektrische
distributie is eenvoudig dankzij de voorselectie van
relevante architecturen. Deze voorselectie wordt uitgevoerd op basis van de informatie die bekend is over het
gebouw, zoals: aantal verdiepingen, benodigde vermogen en de activiteit (winkels, productielocatie, school,
kantoorpanden met één of meerdere verdiepingen).
Hoe selecteert u de juiste apparatuur?
Dankzij de voorselectie kunt u een eenvoudige keuze
S
chneider Electric heeft het leveringsprogram-
te simuleren en pulsen te programmeren en beschikken
ma uitgebreid met een nieuwe serie intuïtief
over een ingang voor een externe drukknop. De IHP+
programmeerbare schakelklokken (IHP), trap-
schakelklokken kunnen eveneens via een pc geprogram-
penhuisautomaten (MIN) en schemerschake-
meerd worden met behulp van een programmeerkit.
maken van de juiste apparatuur, afhankelijk van de ge-
laars (IC). Met de vier IHP-modellen, drie MIN-modellen
kozen architectuur en omgevingseisen (zoals robuuste
en een IC-model kunnen de meest diverse toepassingen
Trappenhuisautomaten
en uitrijdbare installaties voor industriële toepassingen
gerealiseerd worden. Met de vernieuwing van deze serie
De drie nieuwe elektronische trappenhuisautomaten
of flexibele schakelinstallaties voor kantoorpanden of
elektronische programmering komt Schneider Electric
bieden een groot installatiegemak. Het type MINs heeft
logistieke locaties).
tegemoet aan de installateurs die meer flexibiliteit,
een automatische modus (30 sec. tot 20 min) en een
installatiegemak en gebruiksvriendelijke programmering
gedwongen modus en kan stromen tot 16 A schakelen.
wensen.
Het MINp type waarschuwt d.m.v. een knipperlicht dat
Hoe gaat u efficiënter te werk?
Verbeterde productiviteit in de voorontwerpfase, dankzij
de verlichting kort daarna uitgeschakeld zal worden
het automatisch gegenereerde voorontwerpdocument
Programmeerbare schakelklokken
(voorsignalisering uitschakeling). Dit model aanvaardt
met daarin de gekozen architectuur, geselecteerde
De nieuwe IHP schakelklokken bestaan uit 4 hoogpres-
twee types sturingen, één in functie van de ingestelde
apparatuur en eisen zoals vereiste bedrijfscontinuïteit en
terende modellen van 45 mm breed en zijn conform de
tijd en een ander dat de verlichting gedurende één
flexibiliteit.
RoHS- en “Energy saving”- richtlijnen. Ze laten zich snel
uur laat branden. Het MINt type heeft bovendien een
en eenvoudig installeren en aansluiten. De schakelklok-
impulsrelaisfunctie. Deze trappenhuisautomaten kun-
Software aanvragen
ken zijn in twee versies leverbaar, een basisversie IHP en
nen fluorescentielampen met conventionele ballasten
U kunt ID-Spec aanvragen via onze Sales Engineers
een geëvolueerde versie IHP+ met wekelijkse program-
bedienen.
(T 023 5 124 124). ID-Spec kan een aantal keren
mering m.u.v. feest- en vakantiedagen. Ze kunnen vlot
gebruikt worden of kan geregistreerd worden, zodat u
en zonder schroeven aangesloten worden. De nominale
Schemerschakelaars
MIN en IC zijn volledig
langer kunt genieten van de tool voor uw voorontwerp
stroom van het contact bedraagt 16 A (cos phi = 1) en
De schemerschakelaar IC2000 stuurt het sluiten of het
elektronisch. De schakel-
van energiedistributie-installaties.
10 A (cos phi = 0,6) bij 250 VAC. Het programmeren
openen van een contact (16 A, cos phi = 1) aan de hand
klokken IHP+ worden met
gebeurt intuïtief met behulp van 4 druktoetsen, eventueel
van een op het voorpaneel instelbare drempelwaarde
de pc geprogrammeerd.
in verschillende talen. Er zijn maximaal 84 schakelstan-
(2 tot 2000 lux). Door middel van een testknop aan de
De trappenhuisautomaten
den mogelijk. Het programma kan ook met behulp van
voorzijde van het product kan de elektrische aansluiting
passen zich met grote
een USB kabel gekopieerd en opgeslagen worden. De
gecontroleerd worden. De aansluitklemmen bevatten
flexibiliteit aan alle moge-
IHP+ modellen bieden de mogelijkheid het programma
geen schroeven.
lijke toepassingen aan.
24
De nieuwe reeksen IHP,
InterFace nr 50 2008
25
NEN1010 & Beveiliging
Productinformatie
industrie
kabelgoten en
de NEN1010
Er vindt nogal eens discussie plaats rondom het gebruik van kabelgoten en wandgoten. De vragen
richten zich meestal op de combinatie van energiekabels en andere kabels, zoals telefoon- en datakabels. In de praktijk komt het voor dat energie- en datakabels tegen elkaar in een wandgoot liggen.
Gecodeerde veiligheidsschakelaars
met geïntegreerde bewaking
H
et brede pakket aan veiligheidsdetectie dat
hoofdzakelijk toegepast in bewerkingscentra, verpak-
Schneider Electric voert is uitgebreid met
kingsmachines en assemblagelijnen en in de voedings-,
nieuwe gecodeerde veiligheidsschakelaars. De
farmaceutische en chemische industrie. In vergelijking
proberen wij een en ander duidelijk te maken.
K
abelgoten (en wandgoten) zijn volgens
geïsoleerd te zijn om aanraking van spanningsvoerende
de definitie in de NEN1010 bedoeld om
delen en datakabels te voorkomen.
installatiedraad en kabels af te schermen
In de praktijk is het ononderbroken doorvoeren van
en/of om ander elektrisch materieel met
scheidingsschotten in een kabelgoot niet mogelijk,
inbegrip van materieel voor elektronische
omdat er WCD’s geplaatst moeten worden. Een aantal
gecodeerde magnetische veiligheidsschakelaars XCS-
met de combinatie van losse veiligheidsschakelaars en
communicatie in onder te brengen. De combinatie van
systemen biedt de mogelijkheid om het scheidingschot
DM3 en DM4 garanderen de veiligheid van een machine-
losse veiligheidsrelais, is het gebruik van de XCS-DM3
verschillende soorten kabel in één kabelgoot wordt dus
ter plaatse van de doos in te zagen en vervolgens op een
operator. De producten beveiligen tegen het onvoorzien
en XCS-DM4 minder complex en is er minder bekabeling
mogelijk gemaakt.
breuklijn af te breken. Hierdoor kan het scheidingschot
openen van een deur of beweegbare afscherming
nodig. Dit resulteert in een goedkopere beveiligingsop-
waarbij de gevaarlijke beweging direct afgeschakeld zal
lossing.
toch achter de WCD’s worden doorgevoerd om de
De meest relevante bepaling uit de NEN1010:
ruimtelijke scheiding te behouden.
2007+C1:2008 is: 528.1.1. Stroomketens behorend tot
worden. In de praktijk treedt de beveiliging in werking
Meer
informatie?
Kruis artikel
4 aan op de
antwoordkaart
De NEN1010 geeft een aantal voorschiften over verschillende kabels in één kabelgoot. In dit artikel
vanaf het ogenblik dat de afstand tussen zender en
Geïntegreerde functies
spanningsbereik I en II mogen zich niet bevinden in het-
Ruimtelijke scheiding is belangrijk vanwege de wederzijd-
ontvanger de 10 mm bereikt. Ze worden gemonteerd
Op het moment van inschakeling wordt een autodi-
zelfde leidingsysteem, tenzij elke kabel is geïsoleerd voor
se beïnvloeding. De stromen die door de energiekabels
op afdekkingen, deuren en kasten. Deze compacte en
agnose uitgevoerd en de werkingstoestand door een
de hoogst aanwezige spanning. Er worden 3 uitzonderin-
lopen, veroorzaken magneetvelden die storingen kunnen
robuuste schakelaars zijn eenvoudig te installeren op
driekleurige LED weergegeven. Bij het openen van de
gen gemaakt en wij vermelden alleen punt b; de kabels
geven op data- en telecomkabels. Vaak is een aantal
elke ondergrond, zelfs als deze van magnetische aard
deur of afscherming worden de veiligheidsuitgangen
moeten voorzien zijn van de juiste isolatie en moeten in
centimeters afstand al voldoende om de invloed van de
is. Ze werken nog perfect bij uitlijningsafwijkingen tot ± 5
onmiddellijk geactiveerd. Met het XCS-DM4 systeem
aparte ruimten van de kabelgoot worden aangebracht.
magneetvelden te voorkomen.
mm. De contacten zijn ongevoelig voor trillingen. Dankzij
kan ook een dynamische bewaking en diagnose op
Daarnaast is de nederlandse bepaling 528.1.2 van
de codering kan met deze schakelaars niet gefraudeerd
het externe relais (EDP) uitgevoerd worden. Er kunnen
belang; geleiders moeten zo zijn aangelegd dat ze elkaar
Tot slot
worden. Detectie is in meerdere naderingsrichtingen
tot 32 veiligheidsschakelaars in een keten geschakeld
niet ontoelaatbaar beïnvloeden.
In de markt wordt de vraag gesteld of een data- of
mogelijk; voorzijde-aan-voorzijde, voorzijde-aan-zijkant
worden. Bij gebruik van een XCS-DM4, dan geeft dit een
en zij-aan-zij. Ze worden aangeboden met kabels van
categorie 4 beveiliging.
telefoonkabel gerekend moet worden onder een stroom-
De praktijk
keten. Dit is een discussie waarover de interpretatiecom-
2 m, 5 m of 10 m of met M12-connectoren. Met deze
In de markt zijn diverse kabelgootsystemen verkrijgbaar,
missie NEN1010 een uitspraak kan doen. Het doel achter
nieuwe veiligheidsschakelaar is een apart veiligheidsrelais
waaronder wandgoot. Om aan de genoemde bepalin-
deze vraag is om alle kabels bij elkaar te kunnen leggen.
of controller niet meer nodig. Deze veiligheidsbewakings-
gen uit de NEN1010 te voldoen, zal over het algemeen
functie is direct in het product geïntegreerd. De geïnte-
gekozen worden om de diverse kabels gescheiden in de
Essentieel is echter of energiekabels en data-/telefoon-
greerde bewaking garandeert een beveiligingsniveau van
wandgoot aan te brengen. De meeste wandgoten zijn
kabels elkaar kunnen beïnvloeden. Het op voldoende af-
SIL2 / Categorie 3 voor de XCS-DM3 of SIL3 / Categorie
leverbaar met scheidingsschotten om een aparte ruimte
stand houden van de diverse kabels is daarom belangrijk.
4 voor de XCS-DM4, volgens de normen EN IEC 62061
voor data en voeding te maken in de wandgoot. Van
Het toepassen van scheidingsschotten is van belang om
en EN ISO 13849-1.
belang is uiteraard dat bijvoorbeeld wandcontactdozen
storingen te voorkomen.
(WCD) in een inbouwdoos worden gemonteerd, zodat
Toepassing
contact tussen spanningsvoerende delen van de WCD
Daarnaast moeten scheidingsschotten zo goed mogelijk
De XCS-DM3 en XCS-DM4 met beschermingsgraden
en datakabels wordt voorkomen.
worden doorgevoerd om contact tussen de diverse
IP66, IP67 en IP69K zijn bestemd voor gebruik op
26
systemen te voorkomen. WCD’s zullen dus ook aan de
machines met beschermkap of deuren met een on-
Een andere uitvoering is snelmontagemateriaal, dat
nauwkeurige uitlijning of die regelmatig met krachtige
met stekerverbindingen of snelle lasverbindingen wordt
waterstralen gereinigd moeten worden. Ze worden
gemaakt. Dit materiaal dient uiteraard ook voldoende
achterzijde voldoende geïsoleerd moeten zijn.
InterFace nr 50 2008
27
Gebouwautomatisering
industrie
Gebouwen
Schneider Electric oplossingen voor energiebeheer in Beijing
Groene stroom op de
Olympische Spelen
Masterpact Retrofit
Binnen 30 minuten
van “Masterpact M”
naar “Masterpact
NW” met de nieuwe
“Retrofit Plug & Play”oplossing. In 2001
kwam er een eind
aan het Masterpact
M tijdperk door de introductie van zijn opvolger de Masterpact
NW vermogensschakelaar. De Masterpact
M, geïntroduceerd
in 1986, werd in die
tijd een werkelijke
revolutie genoemd
door het bijzonder
slimme mechanisme
en de sterke kunststof
behuizing.
Om de Olympische Spelen in Beijing tot een succes te maken, waren fantastische topsporters, een
effectieve organisatie en ... 24 uur per dag veilige, betrouwbare en efficiënte groene stroom nodig.
Kunt u zich voorstellen hoe het zou zijn als de stroom tijdens de sprintfinale uit zou vallen? Wij ook
niet, en daarom leverden wij oplossingen voor energiebeheer voor de meeste infrastructuurprojecten
van de Olympische Spelen, zodat zowel de topsporters als de organisatie het beste uit hun energie
konden halen.
Binnen 30 minuten van “Masterpact M” naar “Masterpact NW”
V
oor de meeste Olympische projecten, waaronder sportsta-
• Beijing Airport Terminal 3: Voor bezoekers was Capital Inter-
dions, metro’s en mediacentra, leverde Schneider Electric
national Airport de poort naar de Olympische Spelen van 2008. Om
geïntegreerde oplossingen voor veilige, betrouwbare en
Terminal 3 te runnen koos het vliegveldteam voor het geïntegreerde
efficiënte groene energievoorziening. Deze oplossingen
gebouwbeheersysteem van Schneider Electric. De installatie heeft een
waren geheel in overeenstemming met de doelstellingen
open interface voor elk toepassingssysteem en kan gemakkelijk worden
met de nieuwe “Retrofit Plug & Play”-oplossing.
E
r zijn veel toepassingen waar Masterpact
Het grote voordeel van deze Retrofit-oplossing is
M vermogensschakelaars wordt gebruikt.
dat er geen aanpassingen aan het railsysteem in het
Zelfs in toepassingen waar veelvuldig wordt
paneel nodig zijn, wat dus veel tijd bespaart. De instal-
geschakeld. Uiteraard kan het ook gebeuren
latie hoeft niet spanningsloos te worden gemaakt,
van het initiatief voor “groene”’ Olympische Spelen dat door de Internatio-
aangesloten op andere systemen, zodat het terminalgebouw intelligent
dat de Masterpact M een aantal kortsluitingen heeft
vooropgesteld natuurlijk dat er wel veilig kan worden
nale en Chinese Olympische Comités was gelanceerd.
kan worden beheerd.
afgeschakeld en de schakelaar het einde van de levens-
gewerkt (afscherming van het railsysteem!).
duur heeft bereikt. Dan moet de schakelaar vervangen
Onze oplossingen voor de Olympische Spelen:
• New China Central TV (CCTV) station: De nationale
worden en dit kan vele uren stilstand veroorzaken. Met
De “Plug & Play” is beschikbaar voor de uitrijdbare
televisieomroep van China, CCTV, had een maatoplossing nodig voor de
veel kostbaar tijdverlies als gevolg.
Masterpact M schakelaars van M08 t/m M32,
• Water Cube (National Aquatics Centre): De energie-
energieverdeling om de verlichting, de isolatie, het centrale watersysteem,
efficiënte oplossingen van Schneider Electric voor de Water Cube
het Internetplatform en andere mediagerelateerde systemen te regelen.
Met de nieuwe Masterpact M “Plug & Play” Retrofit
Deze oplossing voldoet aan de IEC-eisen en conform
zorgde voor veilige en betrouwbare stroomverdeling, brandpreventie
Schneider Electric leverde een geïntegreerde oplossing voor het regelen,
oplossing reduceert u de ombouwtijd tot maximaal 30
de scheepvaartclassificaties.
en effectieve lichtregeling, terwijl over de hele linie ook energie- en
monitoren en meten van het verbruik, waarbij tegelijkertijd 24 uur per dag
minuten. Het bestaande Masterpact M-chassis kan in
kostprijsbesparingen werden gerealiseerd.
voor betrouwbare energiedistributie werd gezorgd.
het paneel blijven en met een speciale kit kan een aan-
De Masterpact M “Plug & Play”-Retrofit-oplossing
retrofit-toepassingen van
gepaste Masterpact NW vermogensschakelaar worden
biedt een ombouwtijd van slechts 30 minuten en
zowel laag- als midden-
3- en 4-polig, types N1, H1, H2, NI, HI en HF.
Voor meer informatie over
deze oplossing of andere
• Bird’s Nest (Nationaal Stadion): Voor het mooiste van
• Mediacentrum Beijing: Onafgebroken uitzenden is cruciaal
ingereden.
daarmee een voordelige en snelle oplossing waar
spanningsschakelaars
alle Olympische stadions wilde de organisatie een high-tech,
voor het succesvol organiseren van elk groot sportevenement. Dat
Aan het oude Masterpact M-chassis worden de vol-
stilstandtijden kostbaar zijn. Tevens beschikt men
kunt u contact opnemen
milieuvriendelijk, gemakkelijk te onderhouden en energiebesparend
betekent dat het mediacentrum van de Olympische Spelen in Beijing
gende aanpassingen gedaan:
daarna over een schakelaar die voorzien is van de
met Schneider Electric op
pakket. Onze lichtoplossingen maakten het mogelijk de verschillende
perfect gekoeld moet worden. Schneider Electric leverde geïntegreerde
• vervangen van de “sledes” waar de
nieuwste technologie en die ook uitgerust kan worden
telefoonnummer
ruimtespecifieke lichtsystemen van het stadion centraal te regelen- alles
koelregelingsinstallaties die een grote hoeveelheid ventilatie mogelijk
vermogensschakelaar in hangt,
met vermogensmeting, meten van harmonischen en
023 5 124 124 en vraag
geheel in overeenstemming met internationale normen.
maakten en ervoor zorgden dat ruimtes met media-apparatuur altijd
• monteren van een nieuwe stuurstroom-
communicatie.
naar de service-afdeling.
precies op de juiste temperatuur waren.
aansluitingen “brug”.
28
InterFace nr 50 2008
29
Klanttevredenheid
Sarel
doet een stap
voorwaarts
Fijne feestdagen
De eerste helft van dit jaar bleek dat het retourproces voor de producten van Sarel nog niet naar
behoren functioneerde. Sommige van onze klanten moesten langer dan normaal wachten op hun
retourbevestiging en dit veroorzaakte nogal wat ergernis en irritaties.
P
roducten die door de klanten verkeerd of te veel
waren besteld, maar ook door transport beschadigde
producten; de voorvallen hadden zich op korte termijn
opgestapeld en legden een grote druk op de binnendienst. Ondanks dat dit maar bij een klein percentage
van de orders voorkwam, creëerde het toch een hoop ergernis
bij onze klanten. Soms had de klant meerdere dagen na melding
nog niets vernomen. Hoe dan ook, er moesten maatregelen
genomen worden. Sinds vier maanden is er een nieuwe medewerkster binnen het Sarel-team op het Customer Care Center
van Schneider Electric verantwoordelijk voor het retourproces van
Sarel-producten. Hajara Nakakawa verhuisde medio juli van onze
receptie naar het CCC. Met veel energie en verve heeft zij de berg
achterstallige retouren van beschadigde en/of verkeerd geleverde
Sarel-producten opgepakt en een efficiënte manier gevonden om
alles naar wens af te handelen.
Resultaat klanttevredenheidsonderzoek Schneider Electric
2007 4e kwartaal
8,0%
2007 4e kwartaal 10,5%
11,4%
2008 3e kwartaal2007
2008 3e kwartaal
zeer tevreden
ontevreden
Deze stap vooruit is terug te zien in de resultaten van het klant-
Ver
tevredenheidsonderzoek. Sarel scoort het derde kwartaal duidelijk
beter dan de voorgaande kwartalen.
bet
TOP
er
5
1.Informatie over levertijden
2.Einde product levenscyclus
3.Reactiesnelheid op aanvragen
4.Klachtenprocedure
5.Informatie op de website
30
8,3%
Natuurlijk zijn we er nog niet met deze verbeterde waardering van
onze klanten, maar dit is zeker een positieve stap voorwaarts in
ons klanttevredenheidsbeleid.
Elk kwartaal laat Schneider Electric door onderzoeksbureau Synovate telefonisch een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren.
Schneider Electric streeft naar zo veel mogelijk zeer tevreden
klanten en zo min mogelijk ontevreden klanten. Er is een verbetering te zien t.o.v. 2007, maar tevreden zijn wij nog lang niet.
Make the most of your energy
InterFace nr 50 2008
31
Alles
onder
één
paraplu!
Schneider Electric biedt geïntegreerde oplossingen om energie veiliger, betrouwbaarder,
efficiënter en productiever te maken. Oplossingen die zijn ondergebracht in zeven sterke
merken: Merlin Gerin, Merten, Ritto, Sarel, Stago, TAC en Telemecanique. Samen zijn we sterk!
•Energiedistributie
•Energiemanagement
•Datacommunicatie
•Schakelmateriaal
•Gebouwautomatisering
voor kleine utiltiteit
en woningen
•Gebouw automatisering:
HVAC regeling,
energiebesparing,
beveiliging en
toegangscontrole
•Industriële
automatisering:
automatiseringscomponenten en
-systemen
•Deurcommunicatie
en toegangscontrole
Schneider Electric B.V.
Postbus 836, 2003 RV Haarlem
Diakenhuisweg 29-35, 2033 AP Haarlem
T 023 5 124 124
Make the most of your energy
•Netwerkkasten
•Industriële
behuizingen
•Kabelmanagement:
kabelgoten,
wandgoten,
ladderbanen,
zuilen en
vloersystemen
www.schneider-electric.nl

Vergelijkbare documenten

Koninklijke Mosa - Schneider Electric

Koninklijke Mosa - Schneider Electric Er wordt driftig gewerkt aan de skyline van Utrecht. Vanaf de A12 is zichtbaar hoe een tientallen meters hoge torenkraan wedijvert met het gestaag groeiende gebouw onder hem. Le Mirage, zo heet het...

Nadere informatie

Goede samenwerking en maatwerk

Goede samenwerking en maatwerk 07 HC Barcol-Air Regeltechniek koppelt klimaattechniek, verlichting en zonwering in The Rock 14 Energiebesparing bij AKZO Salt 17 Merten - Design is the key 27 Groene stroom op de Olympische

Nadere informatie