110614-Ons Verband jun 2011

Commentaren

Transcriptie

110614-Ons Verband jun 2011
INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE ...................................................................................... 1
BELANGRIJKE INFORMATIE ...................................................................... 1
AAN DE LEDEN............................................................................................ 2
WIE HEEFT WAAR GEHOLPEN ................................................................. 4
JAARVERGADERING EHBO ....................................................................... 6
ONDERSCHEIDINGEN EHBO 4 APRIL 2011 ............................................. 8
ALGEMENE LEDENVERGADERING 04-04-2011.................................... 11
AANDACHT VOOR .................................................................................... 17
PUZZEL ...................................................................................................... 20
VAKANTIETIPS .......................................................................................... 21
GESPOT… ................................................................................................. 28
PRETPAGINA ............................................................................................. 30
STRUCTUUR EHBO-VERENIGING SCHIJNDEL ..................................... 32
BELANGRIJKE INFORMATIE
1. Inleveren kopij “Ons Verband”
Wanneer u iets heeft wat u geplaatst wilt hebben, kunt u dit inleveren bij de
redactie. Voor 2011 kan de kopij resp. tot 1 september en 1 december
ingeleverd worden..
Kopij mag op papier of op diskette/cd/dvd/usb-stick ingeleverd worden!!
Ook kunt u de copy sturen naar [email protected]
2. Ga je verhuizen, geef dit dan door aan Bep van Brouwers, Wijsstraat
33 tel. 06-19173929. Of stuur een email: [email protected]
3. Als je gaat trouwen of als er een baby is geboren, stuur een kaartje.
Bernardine Wolven zorgt voor een leuke attentie.
4. Zouden de leden die een e-mailadres hebben dit door willen geven
aan Bep van Brouwers: [email protected]
Dit wordt meegenomen in het ledenbestand.
1
AAN DE LEDEN
Op de eerste plaats wil ik graag Wim v.d. Wetering welkom heten in het
bestuur. Ik hoop dat hij zich snel zal thuis voelen bij ons. Veel dank zijn we
verschuldigd aan Gerrie Russens. Zijn onderscheiding was dan ook dik
verdiend. Gerrie is nog steeds gediplomeerd lid, daarom hoop ik hem nog
regelmatig te mogen treffen op onze oefenavonden.
Hij was trouwens niet de enige die een onderscheiding mocht ontvangen;
een bronzen voor Frans van Alebeek en Jo Speeks, zilver voor Christ
Eijmberts en Bep Brouwers, goud voor Mieke v.d. Heijden en bondskruis
derde klas voor Gerrie Russens. Emmy Averdieck, die samen met Brigitte
Habraken de Nationale Bond vertegenwoordigden kweten zich keurig van
hun taak. Daarnaast waren er diverse jaarinsignes. Al vrij snel stonden de
foto’s op onze site. Wat me vooral opviel waren de vele lachende
gezichten. Een goede afspiegeling van de sfeer van de jaarvergadering:
open en vriendelijk. U kunt de notulen erop nalezen, die elders in dit boekje
zijn opgenomen. Ook de lovende woorden van Emmy staan in dit blad,
zodat u het nog eens rustig kunt nalezen.
Op maandag 23 mei heeft het bestuur overleg gehad met de kader- en
lotusleden. Samen hebben we het jaarprogramma uitgezet, in grote lijnen
hetzelfde als het afgelopen jaar. De leden waren heel tevreden op de
jaarvergadering, zodat we maar een paar kleine aanpassingen hoeven te
doen.
Bij de jaarvergadering heb ik de meeste kader/lotusleden kunnen
bedanken voor hun inzet in dit seizoen. Nog niet alle EHBO activiteiten
waren afgerond. Zo heeft Rob van Berkel nog een kinder EHBO cursus in
mei gegeven en Ton Habraken nog diverse jeugdopleidingen afgerond.
Binnenkort staat de zomervakantie weer voor de deur. Ik gun iedereen
graag enkele zonnige weken. Mensen die op reis gaan wens ik een veilige
reis en behouden thuiskomst. Voor wie in Nederland blijven. Als het weer
een beetje mee werkt kan het hier ook prachtig zijn. En die hoge
temperaturen zijn niet voor iedereen aangenaam.
Het zou wel fijn zijn als mensen die EHBO zaken in de vakantieperiode
meemaken ons deelgenoot maken. Maak eens een leuk stukje voor Ons
Verband!
De oefenavonden en cursussen zijn voorbij, maart de evenementen komen
volop in de zomerperiode. Maak het Bernardine wat gemakkelijker door
ZELF even te bellen of aan te melden via de site. Wel een vriendelijk, doch
dringend verzoek van mij: tijdens evenementen alleen onze vertrouwde
gele hesjes aandoen en geen andere kledij. Dat schept onnodige
verwarring.
2
Ik wil hier graag het verzoek van Rien Schuurmans herhalen. Als u op een
evenement heeft gezeten, laat Rien dan even weten waar de materialen
zijn. Als u op de fiets bent kunt u natuurlijk niet alles meenemen. Dat hoeft
ook niet, maar laat Rien dan even weten waar de materialen zijn. Zijn
telefoonnummer staat op de brief en in de koffer.
Onlangs zagen we twee actieve EHBO’ers in de media: Gonnie Koolen en
Jo Speeks. Als u het heeft gemist, kunt u het op onze site nog eens
nalezen.
Tenslotte wens ik Brigitte Habraken van harte proficiat met de zilveren
onderscheiding bij haar afscheid van het bestuur van de Nationale Bond.
Het is je van harte gegund Brigitte.
Jullie voorzitter
Anton Schellekens
Ps. Op internet: www.ehbo-schijndel.nl is steeds te zien voor welke
activiteiten EHBO-ers gevraagd worden.
3
WIE HEEFT WAAR GEHOLPEN
80 s x clusive (vanaf) 26-03-2011
Henk van de Pol
Wim van de Wetering
1x
1x
Brabantse kampioennschappen (vanaf) 13-02-2011
Mari van de Burgt
Nico van Heeswijk
Marion van Oers
Henk van de Pol
Fred Schel
Jo Speeks
Willy Speeks
Wim van de Wetering
1x
1x
2x
2x
1x
1x
1x
1x
Carnaval (vanaf) 06-03-2011
André van de Boogaard
Mari van de Burgt
Simone van Doremalen
Jolanda Pennings
Willy Speeks
Wim van de Wetering
Wilma van Zoggel
1x
2x
2x
2x
2x
2x
1x
Indoor de Meierij (vanaf) 23-02-2011
Jac van Beek
Mari van de Burgt
Martin Klappe
Gonny Koolen
1x
2x
5x
2x
Kindercaarnavalsoptocht Wijbosch (vanaf) 05-03-2011
Arie-Jan Aarts
Marion van Oers
1x
1x
Koninginnedag (vanaf) 30-04-2011
Mari van de Burgt
Martin Klappe
1x
1x
Paaspop 2011 (vanaf) 23-04-2011
Ronnie van Berlo
7x
4
Rachel Coppens
Ben van Doremalen
Stijn van de Greef
Martin Klappe
Gonny Koolen
Neeltje Kuys
Patricia van Lieshout
Anne Oremans
Henk van de Pol
Rianne van de Rijt
Linda Spooren
Wim van de Wetering
Annebel van de Wetering
Wim van de Wetering
Raquèl van de Wetering
Raquèl van de Wetering
Annebel van de Wetering
Wim van de Wetering
Raquèl van de Wetering
Annebel van de Wetering
Wim van de Wetering
Deborah de Wit
6x
2x
3x
1x
1x
2x
7x
3x
3x
1x
4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
2x
1x
Schoolvoetbaltoernooi (vanaf) 27-04-2011
Mari van de Burgt
Martin Klappe
1x
1x
Scootmobiel cursus (vanaf) 27-04-2011
Peter Kohl
Daniël van de Wetering
1x
1x
Scootmobielcursus (vanaf) 27-04-2011
Thea Hovenier
Marion van Oers
1x
1x
Skeeleren (vanaf) 09-04-2011
Arie-Jan Aarts
Marion van Oers
1x
1x
Skeeleren voor ouderen (vanaf) 16-04-2011
Wim van de Wetering
1x
Skeeleren jeugd (vanaf) 16-04-2011
Henk van de Pol
1x
5
Skendel swingt (vanaf) 29-04-2011
Ronnie van Berlo
Erwin van der Mee
1x
1x
Sponsorloop loopgroep Wijbosch (vanaf) 19-03-2011
Mari van de Burgt
1x
Wijboschloop (vanaf) 30-04-2011
Rachel Coppens
Linda Spooren
1x
1x
**
Gegevens gegenereerd op: 02.Jun.2011 om 16:00 door Wim van de Wetering
Periode 01-02-2011 tot en met 31-04-2011
JAARVERGADERING EHBO
Op maandag 4 april werd de jaarvergadering van de EHBO vereniging
gehouden. Speciale gasten waren Emmy Averdieck en Brigitte Habraken
van de Nationale Bond. Maar liefst zes onderscheidingen hadden de
dames mee naar Schijndel gebracht.
Brons was er voor Frans van Alebeek. Al 25 jaar een enthousiaste EHBOer. Altijd bereid de vereniging te helpen bij evenementen en acties. Steeds
paraat bij de oefenavonden om zijn kennis op peil te houden. Ook brons
was er voor Jo Speeks. Jo is bij de voetbalvereniging Schijndel het
aanspreekpunt op EHBO gebied. Maar ook bij zijn eigen vereniging is hij
volop actief. Een trouw bezoeker bij oefenavonden en activiteiten. Zilver
was er voor Christ Eijmberts. In het dagelijks leven in de bouw werkzaam is
hij heel alert op het in orde houden van de verbandkist en hamert hij op
veiligheid voor alles. Hij is ook een aantal jaren lotuslid geweest en samen
met zijn vrouw vormen ze een hecht EHBO duo. Ook Bep Brouwers werd
verrast met een zilveren onderscheiding, deze keer in de vorm van een
hanger. Zij is de laatste jaren vooral actief als secretaris van de vereniging.
In 2001 moest ze deze bestuursfunctie opgeven i.v.m. drukke
werkzaamheden bij een groot bedrijf in Schijndel, maar ik 2007 kwam ze
opnieuw in het bestuur. Een gouden onderscheiding ook als hanger was er
voor lotuslid Mieke v.d. Heijden. Ondanks haar verhuizing naar
Oostelbeers is Mieke de Schijndelse EHBO en de lotusstudiekring trouw
gebleven. Een lotuslid is niet meer weg te denken bij oefenavonden en
cursussen. De hoogste onderscheiding was er die avond voor Gerrie
Russens. Sinds 1979 gediplomeerd lid werd hij al in 1981 in het bestuur
gevraagd eerst als materiaalcommissaris en later als beheerder van De
6
Beemdhut. Vooral de verbouwing van De Beemdhut indertijd is een
enorme klus geweest, alles moest in eigen beheer worden gerealiseerd.
Toen de stichting De Beemdhut werd opgeheven, heeft hij namens de
EHBO het gebouw nog een jaar in beheer gehouden tot de verhuizing naar
De Zwengel een feit werd. Hij kreeg Het Bondskruis derde klas, een
onderscheiding die zelden wordt uitgereikt.
Verder werden er nog jaarinsignes uitgereikt voor zoveel jaren geldig
houden van het EHBO diploma. 10 jaar voor Marc v.d. Berg, Willy Speeks,
Tommy van Zoggel, Ronny van Berlo en Anne Oremans. 15 voor Gonnie
Koolen en 30 voor Maria van Dinther. Het speldje 35 was voor voorzitter
Anton Schellekens. Voor erelid Ad Pijnenburg stonden bloemen klaar,
want zij is al 60 jaar lid van de Schijndelse EHBO. Zij was helaas
verhinderd en kreeg de volgende dag de bloemen aangeboden door de
voorzitter. Bloemen waren er ook voor de dames van de Nationale Bond en
scheidend bestuurslid Gerrie russens.
Ook Tommy van Zoggel, Ronny van Berlo en Gonnie Koolen waren
verhinderd en staan niet op de foto. Hun speldje zal t.z.t. worden
overhandigd.
Verder kende de vergadering een vlot verloop. Bep Brouwers werd
herkozen in het bestuur en Wim van de Wetering nam de plaats in van
Gerrie Russens. De jaarstukken werden in een vlot tempo afgehandeld. Er
waren geen ingediende voorstellen en zelfs bij de rondvraag waren er geen
vragen. De leden gaven aan best tevreden te zijn met het jaarprogramma
van het bestuur en kader en op dezelfde voet verder te willen gaan. Ook
over de nieuwe behuizing niets dan lof.
Mieke v.d. Heijden (lid) en Erwin v.d. Mee (reserve lid) werden in de
kascommissie gekozen.
De aanwezige kader/lotus leden ontvingen een enveloppe voor bewezen
diensten. Nog niet alle activiteiten zijn afgerond, zo staat er nog een kinderEHBO cursus in mei op het programma en ook bij de jeugdopleidingen is
nog niet alles afgerond.
Na afloop van de vergadering was er volop gelegenheid nog even na te
praten met een hapje en een drankje en de leden met
Bondsonderscheiding of insigne te feliciteren.
Verdere activiteiten:
Op maandag 9 mei is er nog een oefenavond gepland over eerste hulp aan
kinderen. Het bestuur overlegt met de lotus/kadergroep op maandag 23
mei. Op woensdag 25 mei bezoekt een deputatie van het bestuur de
Jaarvergadering van de Nationale Bond in Berkel-Enschot.
Het bestuur.
7
ONDERSCHEIDINGEN EHBO 4 APRIL 2011
Op de jaarvergaderingen werden maar liefst 6 onderscheidingen uitgereikt
door Emmy Averdieck en Brigitte Habraken van de Nationale Bond. Voor
ieder van hen was een persoonlijk woord. Hieronder kunt u dat nog eens
nalezen.
FRANS VAN ALEBEEK
Frans is sinds 1986 lid van de
vereniging en dus nu 25 jaar
gediplomeerd
lid.
Een
enthousiast lid, dat nooit te
weinig oefenavonden bezocht
om zijn diploma verlengd te
krijgen. Een graag geziene
gast
bij
de
talrijke
evenementen die door onze
vereniging worden bemand.
Een trouwe helper bij acties
van de vereniging zoals de donatie en pleisteractie. Ook na zijn verhuizing
naar de andere kant van het dorp nam hij gewoon een andere wijk voor zijn
rekening.
Graag willen we Frans voordragen voor een bronzen
bondsonderscheiding.
BEP BROUWERS
terug in het bestuur voor
kordaat optreden en vult
van zaken in. In 2011 is
verdiensten willen we
bondsonderscheiding.
Bep is enkele jaren begonnen
aan een nieuwe termijn als
bestuurslid. In 2001 moest zij
vanwege
drukke
werkzaamheden bij het bedrijf
waar ze een managersfunctie
bekleedde haar bestuursfunctie
opgeven. Ze had sinds 1995 de
drukke evenementenkalender
van de EHBO vereniging
bemand. In 2007 kwam ze
de vacante functie van secretaris. Ze houdt van
haar nieuwe functie met veel plezier en kennis
ze tevens 25 jaar gediplomeerd lid. Voor beide
haar graag voordragen voor een zilveren
8
CHRIST EIJMBERTS
Christ is sinds 1971 lid van
onze vereniging en nu dus
40 jaar gediplomeerd lid. Hij
is een
achttal jaren
gediplomeerd
lotuslid
geweest., daarna heeft hij
nog vaak als extra lotuslid
bij
wedstrijden
en
buitenoefeningen geholpen.
Ook was hij jarenlang de
wijkvertegenwoordiger van
de Bloemenwijk op de
Boschweg. Samen met zijn vrouw Jeanne zijn ze een trouw EHBO stel, dat
regelmatig de oefenavonden en evenementen bezoekt. Jeanne is tevens
wijkvertegenwoordiger van de vereniging. Ook bij donatie en pleisteractie
zijn het trouwe helpers. Christ is in de bouw werkzaam en hamert altijd op
de veiligheid van de werkplek. Ook de verbandpost moet altijd up to date
zijn.
MIEKE VAN DER HEIJDEN
Mieke is sinds 1981 lid van
de vereniging. Mieke is een
actief lotuslid van de
vereniging. Ondanks de
naar
verhuizing
Oostelbeers is ze de
vereniging trouw gebleven.
Ze is ook lid gebleven van
de
Lotusstudiekring
Schijndel. Bij cursus- en
oefenavonden en examens
is ze een gewaardeerde
medewerkster. Ze neemt graag het initiatief voor nieuwe opzetten voor
herhalingsavonden. De wachtkamer is daar een mooi voorbeeld van. Ze
heeft al een bronzen
(7-3-1998)en zilveren onderscheiding
3-42006)mogen ontvangen en we dragen haar graag voor voor een gouden
hanger. Ze heeft het zeker verdiend.
9
GERRIE RUSSENS
Gerrie behaalde in 1979
zijn EHBO diploma. Bij zijn
bedrijf Awido kwam die
kennis goed van pas. Na
twee jaar werd hij in het
bestuur gevraagd om de
materialen
te
gaan
verzorgen. Zijn grootste
verdienste is het uitbreiden
van De Beemdhut geweest.
In eigen beheer werd het
gebouw geschikt gemaakt
voor
niet alleen EHBO activiteiten maar ook voor rolhockey en
rolschaatsen. Er werden kleedlokalen en douches e.d. bijgebouwd. Met de
feestelijke opening in 1986 ging een lang gekoesterde wens in vervulling:
een eigen gebouw op de begane grond. De stichting De Beemdhut werd in
het leven geroepen om het gebouw te beheren. Namens de EHBO nam
Gerrie zitting in deze stichting en heeft hij het gebouw goed onderhouden
en aangepast. Grote teleurstelling bij een ieder toen de gemeente het
gebouw weer wilde slopen in 2007. Als overbrugging naar ons nieuwe
home in De Zwengel heeft hij De Beemdhut als beheerder tijdelijk beheerd
tot januari 2010. Bij het bereiken van de 70 jarige leeftijd en het aflopen van
zijn taak als beheerder van het verenigingsgebouw wil hij zijn taak graag
overdragen. We zijn als vereniging heel veel dank verschuldigd aan deze
noeste werker en willen hem graag voordragen voor Bondskruis derde
klas.
JO SPEEKS
Jo en zijn broer Willy
zijn enthousiaste leden
van onze vereniging.
Jo heeft zijn sporen
verdiend
bij
de
voetbalvereniging
Schijndel. Bij toernooien
en activiteiten was hij
de ervaren eerste hulp
verlener, onder de vlag
van
de
EHBO
vereniging
Schijndel.
10
Ook heeft de aanzet gegeven voor het kopen van een AED bij de
voetbalvereniging en de AED-instructie aangekaart. Maar ook bij andere
activiteiten zoals oefenavonden, evenementen en donatie en pleisteractie
neemt hij graag het voortouw. Hij is nu 25 jaar gediplomeerd lid en we
willen hem graag voordragen voor een bronzen bondsonderscheiding.
ALGEMENE LEDENVERGADERING 04-04-2011
Aantal leden 32
Uitgenodigd de Nationale Bond voor intermezzo
Brigitte Habraken Mevrouw Emmy Averdieck
1. Opening door de voorzitter Anton Schellekens
Allemaal hartelijk welkom, speciaal Mevrouw Emmy Averdieck en Brigitte
Habraken van de Nationale Bond.
Ook van harte welkom Nelly Aarts als ere lid.
Ook worden de leden die veel gedaan hebben voor de vereniging bedankt
voor hun inzet.
2. Ingekomen post en mededelingen door de secretaris Bep Brouwers.
Afmeldingen:
11
Rene van Dis, Ronnie van Berlo, Arjan Aarts, Riek van Moosdijk, Joke
Renders, Mien Mutsaar, Peter Goosens en Henriette Bijnen
Een brief van Patricia van Lieshout zij stelt zich beschikbaar voor de
bestuursfunctie van Secretaris.
3. Notulen 29-03-2010
Geen opmerkingen
4. Jaarverslag door de voorzitter (staat in Ons Verband)
Goedgekeurd
Vraag van Jeanne Eijmberts, waar ergens hangen de AED in Schijndel.
Dit wordt in het volgende boekje van Ons Verband gezet.
5. Jaarverslag penningmeester Harrie Brugmans De aanwezige leden
krijgen ter inzage het jaarverslag.
Inkomsten
Harrie heeft een afspraak gemaakt bij de Rabo-bank voor een gesprek
over de rente die de EHBO vereniging nu ontvangt.
De vraag is als we b.v. 5 jaar een bepaald bedrag vastzetten hoe hoog is
dan de rente. Want het bedrag wat we nu aan rente krijgen is niet veel.
Uitgaven.
De huurprijs van de Zwengel is per jaar € 2.500,Wim zegt eerst stond op de site het logo van TMB dat is verwijderd mag ik
dat weer terug plaatsen, dat is akkoord.
Jeanne Eijmberts zegt dat de achterkant met gegevens van doktoren en
dergelijke niet goed is, Anton zegt, ze hebben de verkeerde afgedrukt
volgende keer is het weer goed.
Ook zijn de donatiekaarten niet goed, antwoord van Harrie toen de kaarten
gedrukt werden was het goed, maar tussen die tijd kunnen nieuwe dokters
geplaatst worden volgend jaar staan deze er bij.
6. Jaarverslag van de kascommissie
Ton Habraken, Nico van Heeswijk, Jeanne van Heertum.
Ton Habraken wordt hartelijk bedankt voor drie jaar in de kascommissie.
Verklaring Kascontrolecommissie
12
Ondergetekende, leden van de kascommissie van de EHBO-vereniging te
Schijndel, verklaren op donderdag 17 maart 2011 de administratie en de
boeken van de vereniging over het jaar 2011 te hebben gecontroleerd.
Bij deze controle is het volgende vastgesteld.
• Steekproefsgewijs werd controle uitgevoerd aan de hand van bonnen,
kwitanties en rekeningen van in de boeken vermelde uitgaven.
• Alle gecontroleerde dagafschriften van de banken waarbij de
verenigingen rekening heeft waren aanwezig.
• Alle gecontroleerde uitgaven hebben betrekking op kosten gemaakt
door de verenigingen komen overeen met wat daarover in de boeken staat
vermeld.
• De inkomsten, zijnde contributies van leden, gehouden evenementen,
subsidies, inschrijfgelden en sponsor bedragen zijn punctueel verantwoord
in de boekhouding.
• De totale administratie ziet er zeer correct en verzorgt uit.
De kascommissie verklaart dat de gecontroleerde boekhouding een
getrouw beeld geeft van de financiële positie van de vereniging en stelt dan
ook de algemene ledenvergadering van 2011 voor om de penningmeester
over het jaar 2010 decharge te verlenen.
Veghel 17-03-2011
Getekend door,
Ton Habraken
Nico van Heeswijk
Jeanne van Heertum.
7. Vaststellen contributie; het bestuur stelt voor om deze te handhaven op
€ 22.00.
De leden zijn akkoord, met een evenement wordt € 4.40 korting gegeven
per dagdeel.
8. Bestuursverkiezing
Gerrie Russens treedt af, en is niet herkiesbaar.
Bep Brouwers treedt af, en is wel herkiesbaar.
Wim van de Wetering is benaderd door het bestuur, voor een functie in het
bestuur hij beheerd de website van de EHBO, en dan is het gemakkelijker
om het contact in het bestuur te hebben. Wim is hiermee akkoord gegaan.
De voorzitter verteld even hoe het in elkaar zit als er een nieuwe kandidaat
voorgedragen wordt voor een bestuursfunctie.
13
Zijn er meerdere nieuwe leden dan wordt dat besproken in de eerst
volgende vergadering voor de functie die open staat, het is niet zo als er
een nieuwe kandidaat voor een bestuursfunctie zich aanmeld en gekozen
wordt, dat deze dan een plaats in kan nemen van iemand die dat al jaren
doet.
Er worden stembriefjes rondgedeeld, en staan 3 namen op waarvan je 1 of
2 namen mag aankruisen.
Uitslag verkiezingen
Bep Brouwers
24
Wim van de Wetering 21
Patricia van Lieshout 17
De voorzitter bedankt Patricia voor de aanmelding.
9. Huisvesting De Zwengel
Patrick en Ton vragen of er een contract opgesteld is, daar was tijdens de
ledenvergadering 2010 een vraag over gesteld.
Het bestuur heeft een bijeenkomst gehad met het bestuur van de Zwengel
en dit besproken.
Het antwoord was, er worden geen contracten gemaakt voor de huurders
die lokaal huren bij de Zwengel.
Er is tijdens de bespreking die vooraf plaats vond, een notulen gemaakt
waar alles in staat dit vervangt het contract, dus de notulen is bindend.
10. Intermezzo door de Nationale Bond uitgevoerd.
10 jaar lid krijgen een speldje
Mark van de berg
Willie Speeks
Anne Oremans
Tommie van Zoggel
afwezig
Ronnie van Berlo
afwezig
15 jaar lid krijgt een speldje
Gonnie Koolen
afwezig
25 jaar lid krijgen een onderscheiding
Frans van Alebeek
een bronzen bondsonderscheiding
Jo Speeks
een bronzen bondsonderscheiding
Bep Brouwers
een zilveren hanger bondsonderscheiding.
14
30 jaar lid
Maria van Dinther
Mieke van der Heijden
een speldje
een gouden hanger bondsonderscheiding
35 jaar lid
Anton Schellekens
een speldje
40 jaar lid
Christ Eijmberts
zilverenbondsinsinge
Gerrie Russens ontvangt een Bondskruis derde klas
Een kort woordje van Gerrie, hartelijk bedankt aan iedereen.
de
Anton zegt dat dit de 3 bondskruis derde klas is, in de vereniging.
11. Verkiezing reserve lid kascommissie
Mieke van der Heijden was reservelid zit nu in de kascommissie.
Martin Klappe wordt reservelid.
12. Verkiezing materialencommissie ondersteuning toelichten, gedeelte op
de vergadering.
* Beademingsmaskers in de koffer, ·akkoord
* Compeed vervangen door metalinegaas ( kosten besparend) akkoord.
* Wondreinigingsmiddelen in de vorm van sterilon spuit of nevel, akkoord
* Af en toe interesse tonen door bestuur bij evenementen. Als het mogelijk
is maar door drukte is dat niet altijd mogelijk. Erwin van de Mee gaat van
nu af controle houden om te kijken dat de EHBO-ers op een evenement
verzorging krijgen. Dit komt in Ons Verband te staan.
* Hoe moet de EHBO-er reageren als zijn collega niet op het evenement
verschijnt. Bellen naar Bernardine, en vragen of de EHBO-er blijft zitten.
13. Arbo-gedragscode
Geen opmerkingen
14. Evaluatie afgelopen seizoen tot nu toe.
Reanimatie meer spreiden over het jaar.
Kinder EHBO op een latere datum zetten, mei is in de voorjaarsvakantie.
26 september is de volgende herhalingsles kinder-EHBO.
De wachtkamer later in het jaar.
Rien Schuurmans zegt, enkele jaren terug is er een oefening in het
zwembad
Dat moet eigenlijk nog een keer. Volgens Arjan van Doleweerd is deze
avond niet goed verlopen.
15
15. Behandeling ingediende voorstellen.
Geen voorstellen ontvangen.
16. Evenementen door Bernardine
Is het mogelijk dat het telefoonnummer van de EHBO-er achter haar naam
staat,
Zodat de EHBO-er als zijn/haar collega niet komt zelf zou kunnen bellen.
Er zijn mensen die dat niet willen.
Bernardine gaat bellen als een EHBO-er zich aanmeldt voor een
evenement, of dat
Zijn/haar telefoonnummer vermeldt mag worden.
17. Rondvraag en sluiting
Harrie Brugmans zegt er komt een lijst naast de lijst van de oefenavond,
waarop de EHBO-er zijn/haar emailadres kan invullen, dit heeft Bernardine
nodig.
Arjan, Johan, Mieke worden door de voorzitter bedankt voor het afgelopen
seizoen
De voorzitter Anton Schellekens bedankt de leden en mevr. Averdieck en
Brigitte Habraken voor het uitreiken van de onderscheidingen.
Intermezzo 2011 in Beeld
16
AANDACHT VOOR
P.L.A.T.”
Dit gaat over het redden van
een mensenleven met de
letters
” P.L.A.T.”
Een voorbeeld: tijdens een BBQ feestje struikelde een vrouw en viel. Ze
verzekerde iedereen dat ze zich niet bezeerd had en wees medische hulp
van de hand.
Hoewel ze een beetje ontdaan was heeft ze zichzelf goed geamuseerd de
rest van de avond..
De man van Jane echter belde na de BBQ iedereen met de mededeling dat
zijn vrouw naar het ziekenhuis was gebracht. Om 06.00 uur stierf Jane.
Ze had een herseninfarct gehad tijdens
de BBQ. Als zij geweten hadden wat de
signalen van een infarct zijn, zou Jane
misschien vandaag nog bij ons zijn
geweest. Sommigen sterven echter niet,
17
maar worden invalide; hulpeloos en
hopeloos.
Neem even één minuut om het
onderstaande tot je te nemen…
Een neuroloog zegt dat als een
slachtoffer van een beroerte binnen 3 uur
bij hem is dat hij de effecten van een
attack volledig ongedaan kan maken.
Volgens hem is de truc om de signalen te
herkennen en vast te stellen en dan de
patiënt binnen 3 uur de nodige zorg te
laten ontvangen.
Soms is het moeilijk om te zien dat het om een hersenaandoening gaat.
Helaas, het resultaat is een ramp. Het slachtoffer kan ernstige
hersenbeschadiging hebben opgelopen als omstanders niet in staat zijn om
de symptomen te herkennen.
Lees dit en leer het van
buiten!!
Omstanders kunnen een herseninfarct herkennen door slechts vier simpele
opdrachten te geven:
18
P : Praten; laat de persoon een simpele
zin uitspreken
L : Lachen; Vraag het slachtoffer te
lachen
A : Armen omhoog; laat de persoon
beide armen tegelijk omhoogsteken
T : Tong; vraag om de tong uit te
steken.
Als hij of zij moeite heeft met één van
deze opdrachten bel dan onmiddellijk 112
en beschrijf de symptomen aan de
telefonist(e).
19
PUZZEL
20
VAKANTIETIPS
Voor een vlekkeloze vakantie is een goede voorbereiding
noodzakelijk. De Kring-apotheek adviseert vakantiegangers van te
voren stil te staan bij de (medische) ongemakken die op onbekend
terrein voor problemen kunnen zorgen. Bij de vakantievoorbereiding
hoort vaak ook een bezoekje aan de apotheek.
Reisapotheek
Wanneer u met vakantie gaat, zult u voldoende voorraad van uw dagelijkse
medicatie mee moeten nemen. Zorg ervoor dat u uw herhaalrecepten tijdig
aanvraagt bij uw apotheek in verband met de vakantiedrukte. Op die
manier voorkomt u dat u vlak voor uw vakantie zonder komt te zitten, terwijl
de apotheek uw geneesmiddelen misschien net niet op voorraad heeft.
Ook belangrijk is de uiterste houdbaarheidsdatum van het product.
Tot de reisapotheek behoren naast uw dagelijkse (chronische)
geneesmiddelen ook producten die op vakantie veel ongemakken kunnen
voorkomen.
De samenstelling van een reisapotheek hangt onder ander of van uw
vakantiebestemming. Het klimaat, de hygiënische omstandigheden, de
kwaliteit van de medische voorzieningen en het voorkomen van bepaalde
specifieke ziekten in een land bepalen de inhoud. Ook de samenstelling
van uw reisgezelschap is van belang. De reisapotheek van een gezin met
kleine kinderen ziet er anders uit dan die van een reisgezelschap met
alleen volwassenen. Daarnaast kan de manier van reizen en het soort
verblijf ook verschil maken. Voor een vakantie in een luxe hotel heeft u
minder nodig dan voor een trektocht met een rugzak en een klein tentje.
Inhoud reisapotheek
Een eenvoudige reisapotheek bevat in ieder geval de volgende middelen:
•
Pijnstillers: Bij voorkeur paracetamol tabletten. Voor kinderen zijn
er speciale paracetamol tabletten of zetpillen. Zetpillen kunnen bij
temperaturen vanaf 33°C smelten. U kunt ze het beste koel bewaren.
•
Thermometer: Kies bij voorkeur een elektronische thermometer.
•
ORS-preparaat: ORS staat voor Oral Rehydration Salt
en is nodig om bij braken en diarree het vocht- en zoutgehalte van het
lichaam op peil te houden. Als u naar de tropen gaat, of als er kleine
kinderen of ouderen meegaan, mag ORS niet ontbreken.
•
Insectenwerend middel: Vooral bedoeld tegen muggen en
tekenbeten. Drie veelgebruikte stollen zijn DEET, citronella- en
21
lavendelolie. Het meest doeltreffend zijn producten die DEET bevatten.
Verblijft u veel in de natuur, neem dan ook een tekentang mee.
•
Een middel ter behandeling van jeuk door een insecten- of
kwallenbeet. U kunt het beste kiezen voor een jeukstillend middel of een
middel dat de huid plaatselijk verdooft.
•
Anti-zonnebrandmiddel:Kiest u voor een zonbestemming, denk dan
ook aan een waterbestendig anti-zonnebrandmiddel met een hoge
beschermingsfactor en een beschermende lippenbalsem met UV-filter.
•
After-sun product.
•
Medicijnenpaspoort: Een overzicht van de geneesmiddelen die u
gebruikt. Hulpverleners in het buitenland kunnen in een oogopslag zien wat
uw medicijngebruik is.
Eventueel kunt u aan bovenstaand lijstje nog het volgende toevoegen:
•
Middel tegen reisziekte: Bijvoorbeeld een cinnarizine-, cyclizine- of
meclozinebevattend preparaat. Deze middelen kunnen versuffend werken.
Een niet-versuffend alternatief is een lepel gemberpoeder een half uur voor
de reis.
•
Middel tegen diarree: Bijvoorbeeld een loperamidebevattend
preparaat.
Let op: Probeer diarree niet direct te stoppen, maar alleen als het erg lastig
is. Diarree zorgt er namelijk voor dat schadelijke bacterien zo snel mogelijk
uit het lichaam verdwijnen.
•
Laxeermiddel: Bijvoorbeeld een bisacodylbevattend product.
Let op: Wanneer laxeermiddelen langere tijd worden gebruikt worden de
darmen 'Iur en verergert de verstopping. Dit geldt niet voor psyllium. Door
voldoende te drinken en te zorgen voor voldoende beweging kunt u
verstopping in veel gevallen voorkomen.
•
Neusdruppels of neusspray met xylometazoline. Xylometazoline houdt
de verbinding tussen oor en neus open en vermindert zo de druk op het
oor. Dit kan in combinatie met paracetamol verlichting bieden bij oorpijn.
Xylometazoline neusdruppels of -spray kunnen ook gebruikt worden voor
een verstopte neus.
U kunt met uw Kring-apotheek overleggen welke producten in uw situatie
het meest geschikt zijn om mee te nemen op vakantie.
Medicijnen in de bagage
Het is belangrijk om medicijnen op de juiste temperatuur te bewaren, ook
op vakantie! Anders kan de werkzaamheid afnemen of worden
geneesmiddelen zelfs onbruikbaar. Leg geneesmiddelen nooit op de
22
hoedenplank of in het handschoenenkastje van een auto. Daar kan de
temperatuur te hoog oplopen. Neem geneesmiddelen tijdens een vliegreis
mee in uw handbagage en probeer medicijnen over verschillende tassen te
verdelen, om problemen te voorkomen als er een tas zoekraakt. Voor
bijvoorbeeld insuline zijn speciale koeltasjes verkrijgbaar.
Als u een verre reis gaat maken en bijvoorbeeld een tropische bestemming
heeft, zult u daar rekening mee moeten houden met het samenstellen van
uw reisapotheek. Kom voor advies naar de Kring-apotheek.
Medicijnpaspoort
Gebruikt u dagelijks medicijnen en gaan die ook mee op reis? Haal dan
een geneesmiddelenpaspoort bij uw Kring-apotheek. In dit officiële
reisdocument staat welke werkzame stoffen uw medicijnen bevatten.
Hiermee weten apothekers en artsen in het buitenland wat u gebruikt als u
medische hulp nodig heeft.
Schengenverklaring
Voor geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen gelden strenge regels.
Dat is niet gek, want in het buitenland kunnen deze medicijnen voor
verboden drugs worden aangezien. Vallen uw geneesmiddelen onder de
Opiumwet, dan ben u verplicht een Schengenverklaring op zak te hebben.
Wij raden u aan deze ruim voordat u op vakantie gaat aan te vragen. De
verklaring moet niet alleen ondertekend worden door uw arts, ook dient ze
gewaarmerkt te worden door de Inspectie van de Gezondheidszorg.
Met de Schengenverklaring kunt u voor maximaal dertig dagen
geneesmiddelen meenemen in de landen die het Schengenverdrag
ondertekend hebben. De Schengelanden zijn: Belgie, Denemarken,
Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, (Island, Italie, Luxemburg,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Estaland,
Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Malta, Tsjechie, Slowakije en
Zwitserland.
Overige landen
Neemt u opiaten mee naar landen die niet bij het Schengenverdrag
aangesloten zijn, dan heeft u toestemming nodig van de ambassade of het
consulaat van het bestemmingsland. In een verklaring moet uw arts zetten
om welk geneesmiddel het gaat, wat de hoeveelheid is, voor wie het
bedoeld is en over welke aandoening het gaat.
Wilt u weten of uw geneesmiddelen onder de Opiumwet vallen of heeft u
een Schengenverklaring nodig?
23
Vraag ernaar bij uw Kring-apotheek.
Verbanddoos
Ook op vakantie zit een ongeluk in een klein hoekje. De Kring-apotheek
raadt vakantiegangers aan zich voldoende in te dekken tegen kleine
medische problemen. Een simpele pleister voor een wond, een
loopverband voor een blaar, de verbanddoos is voor veel kleine problemen
de oplossing. In verschillende landen, is het zelfs verplicht om een
verbanddoos in de auto te hebben. Zorg dus dat deze altijd binnen
handbereik is, zodat kleine ongelukken snel verholpen kunnen worden.
Laat voordat u op vakantie gaat bij uw Kring-apotheek de inhoud
controleren, om er zeker van te zijn dat u straks niet voor verrassingen
komt te staan. Ook als u niet met de auto reist of als u nog geen
verbanddoos in de auto heeft, kunt u bij uw Kring-apotheek een kant en
klare verbanddoos aanschaffen. Ze zijn er in verschillende prijsklassen.
Als u zelf een verbanddoos wilt samenstellen, dan moet daar in ieder geval
het volgende in zitten:
 1 doosje wondpleisters
 5 steriele gaasjes 5x5 centimeter (per stuk in de apotheek
verkrijgbaar)
 1 rolletje elastisch verbandwindsel 4 centimeter
 1 rolletje hechtpleister
 Ontsmettingsmiddel
 (splinter)pincet
 schaartje
 handschoenen
Zonnebrand
Veel mensen gaan met vakantie naar de zon. Dat zonlicht schadelijke
gevolgen kan hebben voor onze gezondheid, is bekend. De meeste
vakantiegangers nemen dan ook een anti-zonnebrandmiddel mee en
smeren zich hiermee in als ze naar het strand gaan. Waar velen niet bij
stilstaan, is dat bescherming ook nodig is als je niet aan het zonnebaden
bent. Het komt vaak voor dat mensen tijdens een wandeling of een
fietstocht verbranden. Logisch, want ook dan schijnt de zon.
De functie van een anti-zonnebrandmiddel is om de schadelijke UV-stralen
van uw huid te weren. Voor een goede bescherming dient u zich om de
twee uur in te smeren.
Tips tegen zonnebrand
•
Wen uw huid voorzichtig aan de zon.
24
•
Een van nature licht getinte huid verbrandt sneller dan een wat
donker getinte huid.
•
Ga tussen 11.00 uur en 15.00 uur liever niet in de zon zitten.
•
Gebruik een goede waterbestendige anti-zonnebrandcrème met een
hoge beschermingsfactor.
•
Zet baby's en kleine kinderen een zonnehoedje op en houd ze bij
voorkeur in de schaduw.
•
Een parasol houdt schadelijke UV-stralen niet volledig tegen. Ook
onder een parasol kunt u dus verbranden.
•
Vergeet tijdens uw vakantie niet om uw lippen in te smeren met
een stift die een beschermingsfactor bevat. Dit kan een koortslip en blaren
voorkomen.
Kinderen
Let goed op als kinderen de zon in gaan. De hoornlaag van de huid, die
beschermt tegen UV-straling en uitdroging, is tot het vierde levensjaar nog
niet volledig ontwikkeld. Bovendien vormen kleine kinderen bijna geen
melanine waardoor er te weinig pigment ontstaat om voldoende
bescherming te geven. Hierdoor zijn kinderen extra gevoelig voor de
schadelijke invloeden van de zon. Smeer kinderen dus goed in met een
sunblock (SPF30) en laat ze niet de hele dag in de zon spelen.
Medicijngebruik in de zon
Het is verstandig om in de bijsluiter van uw medicijnen te lezen of u veilig
de zon in kunt als u uw geneesmiddelen gebruikt. Een aantal
geneesmiddelen kan in combinatie met zonlicht een chemische reactie
geven die lijkt op een heftige verbranding. De verbranding beperkt zich dan
tot de delen van de huid die aan de zon zijn blootgesteld.
Er bestaat ook een aantal geneesmiddelen dat in combinatie met zonlicht
een allergische reactie geeft, die lijkt op eczeem. De kans daarop is veel
kleiner dan de chemische reactie, maar hierbij kan de uitslag ook
voorkomen op delen van de huid die niet aan het zonlicht zijn blootgesteld.
Heeft u vragen over dit onderwerp? Stel ze gerust in de Kring-apotheek.
Gezondheid in meer talen
In het buitenland is het niet altijd gemakkelijk om aan zorgverleners
duidelijk te maken waar u last van heeft. Hieronder vindt u een lijstje met
veelvoorkomende termen in diverse talen.
25
Nederlands
Apotheek
Engels
Pharmacy
Duits
Apotheke
Blaren
Blisters
Blasen
Braken
Vomit
Buikpijn
Abdomina
l pain
Erbreche
n
Bauchsch
merzen
Duizelig
Dizzy
Diarree
Hoofdpijn
Diarrhea
Headache
Huiduitslag
Rash
Insectenbeet
Insect bite
Keelpijn
Sore
throat
Kiespijn
Koorts
Neusdruppel
s
Oordruppels
Toothach
e
Fever
Nasal
drops
Eardrops
Zahnsch
merzen
Fieber
Nasentro
pfen
Ohrentrop
fen
Oorpijn
Earache
Pijnstiller
Painkiller
Rugpijn
Backache
Slaapmiddel
Sleeping
pills
Ohrensch
merzen
Schmerz
mittel
Rückensc
hmerzen
Schlafmitt
el
Schwindli
g
Durchfall
Kopfschm
erzen
Hautauss
chlag
Insektenst
ichreaktio
n
Halsentzü
ndung
26
Frans
Pharmaci
e
Cloques
Vomir
Douleur
abdomina
le
Étourdi
Diarrhée
Maux de
tête
Éruption
Piqures
d’insectes
Mal de
gorge
Mal de
dents
Fièvre
Gouttes
nasales
Gouttes
auriculair
es
Douleur
oreille
Antalgiqu
e
Douleur
dorsales
Somnifère
s
Spaans
Farmaci
a
Ampolla
s
Vomitar
Italiaans
Farmacia
Dolor
abdomin
al
Maread
o
Diarrea
Dolor de
cabeza
Eruzioni
cutanee
Picadur
a de
insectos
Dolor de
gargant
a
Dolor de
muelas
Fiebre
Gotas
nasales
Gotas
para los
oidos
Dolor de
oido
Calmant
es
Dolor de
espalda
Pastillas
para
dormir
Dolore
addomina
le
Vertigini
Vescice
Vomitare
Diarrea
Mal di
testa
Erupcion
Morso di
insetto
Mal di
gola
Mal di
denti
Febbre
Gocce
nasali
Gocce
orecchio
Dolore
orecchio
Antidolorif
ico
Mal di
schiena
Las
tabletas
para
dormir
Voedselvergi
ftiging
constipati
on
Food
poisoning
Verstopfu
ng
Lebensmi
ttelvergift
ung
Zonnesteek
Sunstroke
Sonnensti
ch
Verstopping
Constipati
on
Intoxicatio
n
alimentair
e
Insolation
Estreni
miento
Intoxica
ción
alimenta
ria
Insolaci
ón
Costipazi
one
Intossicaz
ione
alimentar
e
Insolazion
e
Nuttige tips
Om vervelende verrassingen te voorkomen tijdens uw vakantie, geeft de
Kring-apotheek u graag nog een aantal algemene tips.
•
Neem uw dagelijkse geneesmiddelen mee op vakantie. Vraag uw arts
eventueel om een extra recept. Vergeet hierbij ook de anticonceptiepil niet.
•
Indien gewenst, kunt u tijdens de vakantie uw menstruatie uitstellen.
Dit kan soms bereikt worden met het doorslikken van de eigen pil. Vraag
uw Kringapotheek of huisarts om advies.
•
Als u onverhoopt tijdens uw vakantie gegevens nodig heeft over uw
medicijnen, dan kunt u uw apotheek altijd bellen voor deze informatie.
Bewaar daarom het telefoonnummer van uw Kring-apotheek bij uw
reisdocumenten.
•
Bewaar geneesmiddelen altijd in uw handbagage en verspreid ze over
verschillende tassen. U heeft ze dan altijd bij de hand en het voorkomt
problemen als er een tas of koffer zoekraakt.
•
Leg geneesmiddelen nooit op de hoedenplank of in het
handschoenenkastje van de auto. Daar worden ze veel te warm. Let vooral
op bij zetpillen en vloeistoffen. Die bederven snel en moeten dus koel
bewaard worden. Een eenmaal gesmolten en weer gestolde zetpil is
onbruikbaar.
•
Stelt u zich bij aankomst op uw
vakantieadres op de hoogte waar u in geval van
nood terecht kunt voor medische hulp.
Informatie van uw kringapotheek
27
GESPOT…
Heeft u leuke, grappige, ernstige of een “niets-zeggende” foto van één
of meerdere van onze EHBO-ers die aan het posten zijn op een
evenement, stuur deze dan aan de redactie van ‘Ons verband’.
Vermeld hierbij:
-De namen van de personen op de foto,
-Bij welk evenement de foto is gemaakt.
Erwin vd Mee tijdens de wachtkamer avond EHBO
28
EHBO bij Paaspop
OPLOSSINGPUZZEL
29
PRETPAGINA
Dit moet zalig zijn !
Heb je er wel eens aan gedacht wat er gebeurt als je achterstevoren
zou leven? Lijkt me veel leuker.
Om te beginnen sta je op uit de dood, een spectaculair begin...
Als je uit de kist stapt word je verwelkomt door je familie en beste
vrienden, die hoef je dus niet meer uit te zoeken en ze hebben
allemaal een bloemetje meegenomen. Dan mag je een jaar of 20
lekker doen waar je zin in hebt, kaarten, tuinieren, af en toe een
uitstapje aan halve prijs, iedere dag een paar borrels en elke maand
kassa kassa...pensioen.
Op een dag staat er ineens een vent voor je deur met een gouden
horloge. Die biedt je meteen een goed betaalde job. Naarmate de
jaren voorbijgaan,krijg je ook steeds meer zin om te werken, je voelt
je ook steeds beter, je kan zoveel roken als je wil, want je longen
worden steeds schoner. Je kan drinken wat je wil, de katers worden
steeds kleiner. Je raakt je buik kwijt zonder dat je er iets voor hoeft
te doen. In het begin heb je maar 1 keer sex per jaar, maar op 't
laatst 10 keer per week. Op een gegeven moment moet je naar
school maar je weet alles al, dus je doet geen flikker. En de laatste
jaren van je leven kan je lekker in de zandbak spelen, zeuren en
ambetant zijn, en je kan snoepen wat je maar wil want al je tanden
ben je toch weer kwijt. Dan nog een paar maanden aan een
vrouwenborst sabbelen, nog 9 maanden in de warme
moederschoot, en daarna verdwijn je in één allesverzwelgend,
gelukzalig orgasme!
Een dame wandelt de apotheek binnen en vraagt er wat arsenicum.
De apotheker vraagt : "Mevrouw, waarvoor hebt u dat nodig?".
"Om mijn man te vermoorden.", is het antwoord.
"Daarvoor mag ik u dat niet verkopen.".
De dame haalt uit haar handtas een foto van haar echtgenoot,
terwijl die volop aan het vrijen is met de vrouw van de apotheker.
De apotheker bekijkt de foto en zegt: "Oh... Ik wist niet dat u een
recept had."
30
ALARMNUMMER
(Brandweer – ambulance – politie)
POLITIE (geen spoed)
Kerkendijk 63
(na 17.00 uur en voor 09.00 uur wordt u
doorverbonden met de politie in Den
Bosch)
HUISARTSENPOST HOV
’s avonds – ’s nachts – weekend feestdagen
HUISARTSEN
P. van Cromvoirt
M. Rubens
Poolster 40
M. Mooren
P. Moazzeni
J. Musterd
Poolster 40
S. Konijnenberg
Looierij 30
G. Opheij
Looierij 34
D. Metz
A. Smits
Looierij 32
E. Rasenberg
P. Strik
Looierij 30
E. Haans
Looierij 34
APOTHEEK
Dienst
TANDARTSEN
Weekenddiensten
ZIEKENHUIZEN
Jeroen Bosch (JBZ)
Henri Dunantstraat 1 's-Hertogenbosch
Liduina Boxtel
Bossheweg 35
112
0900 8844
0900 8860
073-5479593
(spoed 0611290599)
073-5492339
(spoed 0611290599)
073-5474640
073-5493286
073-5492517
073-5492281
073-5492323
073-5474115
06-51245929
(073) 553 20 00
0411-634000
0413-381911
Bernhoven Veghel Burg. de kuijperln 7
KERKEN
Parochie Sint-Servatius
073-5492215
STORINGSDIENST
Electriciteit
Gas
Water
Kabel
0800 0330
0492-594794
073-6838000
0800 0330
v.s.110615
31
STRUCTUUR EHBO-VERENIGING SCHIJNDEL
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Websitebeheer::
Materialen:
Diplomaverlenging:
Vicevoorzitter:
Evenementenleiding:
Ereleden:
Docentartsen:
Kader:
Hr A Schellekens
Mw B Brouwers v Eindh.
Hr H Brugmans
Hr W vd Wetering
Hr R Schuurmans
Mw. M. v. Gerwen
Hr W vd Wetering
Mw B Brouwers
Hr H Brugmans
Mw B Wolven
Mw A Pijnenburg
Mw A d Louwere
Mw W. Mutsaars
Mw N. Aarts
Mw R. v.d. Moosdijk
Mw W Vervoort
Hr D Metz
Hr R v Dis
Hr. R van Berkel
Lotus:
Gastvrouw
ARBO
Redactie:
Hr A v Doleweerd
Hr. J. v. Gerwen
Hr. J. v. Gerwen
Mw M vd Heijden
Hr J vd Heijden
Mw B Wolven
Mw B Brouwers v Eindh.
Hr H Brugmans
Hr R v Dis
Mw B Habraken
Hr P vd Weijer
Bizetstr 19
Wijsstr 33
Stadhuisplein 223 Veghel
Haydnstr 10
W. v. Oranjelaan 12
Karel Doormanstr 8
Haydnstr 10
Wijsstr 33
Stadhuisplein 223 Veghel
Mandersstr 18
Dkn Baekershof 35
St Servatiusstr 51
Dkn Baekershof 36
St. Servatiusstr 24
Putsteeg 10
Looierij 32
Ds Hoogeveenstr 42 Sint
Oedenrode
Dommelrodelaan 33 SintOedenrode
C v Neerijnenstr 34
Karel Doormanstr 8
Karel Doormanstr 8
Lindeakkers 36 Oostlb
Lidwinastr 86
Mandersstr 18
Wijsstr 33
073-5475088
06-19173929
06 55953696
06 20616952
06-12679701
073-6110901
06-19173929
06 55953696
06-22445405
073-5492517
06-47568088
06-51272308
06-24117043
073-6110901
Sterrenlaan 21
Wijbosscheweg 73
013-5142668
073-5493414
06-22445405
06-19173929
06 55953696
06-47568088
073-5495664
073-5493973
Wijkvertegenw: w A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Hr M vd Burgt
Mw M v Gerwen
Hr N v Heeswijk
Mw D vd Wetering
Mw A Eijmberts
Mw J vd Veer
Hr A Eijmberts
Hr A Aarts
Mw. H. Bijnen
Hr M vd Burgt
Esdoornstr 17
K Doormanstr 8
De Schild 6
Haydenstr 10
Pompstr 29
Hyacinthof 4
Dkn Baekerstr 15A
Eerdsebaan 12
C. v. Neerijnenstr 22
Esdoornstr 17
073-5477115
073-6110901
073-5476361
06 55135119
073-5475808
073-5479357
073-8505099
073-5474076
073-5474402
073-5477115
Verenigingsgebouw:
URL internet:
Banknummer EHBO:
De Zwengel,
www.ehbo-schijndel.nl
14.71.59.490
Smaldonkstraat 6.
073 5493820
32
Versie 110615