Blok 3 De Nieuwe Wereld met antwoorden

Commentaren

Transcriptie

Blok 3 De Nieuwe Wereld met antwoorden
een zee
van tijd
Werkblad 16 Ω De Nieuwe Wereld Ω Les 1: Cortés en de Azteken
Naam:
een zee
van tijd
In de periode van 1500 tot 1600 zijn Spanje en Portugal de machtigste landen van
de wereld. Ze sturen schepen en mensen naar de Nieuwe Wereld die Columbus
heeft ontdekt. Portugal wil handeldrijven. Land veroveren vinden de Portugezen
niet zo belangrijk. Spanje wil het Spaanse rijk groter maken en de baas worden.
1
Waarom stuurt de Spaanse koning schepen naar de Nieuwe Wereld?
De Spaanse koning wil het Spaanse rijk vergroten. Hij wil meer land en dus meer
macht krijgen.
2
Waarom heet Amerika ‘de Nieuwe Wereld’?
Omdat het een heel nieuw gebied is. Columbus heeft het ontdekt. De mensen
weten nog niets van dit deel van de wereld.
Cortés
Hernando Cortés is een Spaanse veroveraar. Hij
zoekt het avontuur en wil rijk worden. Daarom
vertrekt hij naar Amerika.
In 1519 gaat Cortés naar Mexico. Daar wonen de
Azteken, het machtigste indianenvolk. Hij gaat
naar Tenochtitlan, de hoofdstad van de Azteken.
Nog nooit heeft hij zo’n rijke stad gezien. Koning
Montezuma ontvangt Cortés vriendelijk. Maar toch
neemt Cortés hem gevangen. Cortés dwingt de
koning zijn goud te delen met de Spaanse koning.
Als koning Montezuma sterft, vallen de Azteken
Cortés aan. Cortés en zijn soldaten vluchten weg
uit de stad.
In 1521 komt Cortés terug naar Tenochtitlan. Hij
brengt Spaanse soldaten mee. Na een gevecht van
tachtig dagen verovert Cortés de hoofdstad.
3
Hernando Cortés (1485-1547)
Met zo’n schip steekt Cortés
de oceaan over.
Waar of niet waar? Streep het foute antwoord door.
Waarom gaat Cortés naar Amerika?
Omdat hij dat moet van de Spaanse koning.
Omdat hij avontuur zoekt en rijk wil worden.
Omdat hij het een mooi land vindt.
Omdat hij op bezoek wil bij zijn vriend Montezuma.
waar / niet waar
waar / niet waar
waar / niet waar
waar / niet waar
Een zee van tijd Ω groep 7
een zee
van tijd
Werkblad 17 Ω De Nieuwe Wereld Ω Les 1: Cortés en de Azteken
Naam:
een zee
van tijd
De Azteken zijn een machtig volk. Van 1300 tot 1520 zijn ze de baas in het land dat
wij nu Mexico noemen. Ze bouwen tempels, grote gebouwen en aquaducten.
Ook doen de Azteken aan landbouw.
In de hoofdstad Tenochtitlan wonen wel een half miljoen inwoners. En die moeten
allemaal eten.
In 1521 komt Cortés met zijn soldaten naar Mexico. Hij verovert grote delen van het
Azteekse rijk en doodt heel veel Azteken.
1
Waarom doen de Azteken aan landbouw?
In de hoofdstad wonen heel veel mensen die allemaal willen eten.
2
Kleur de rondjes bij de goede antwoorden.
De Spanjaarden zijn verbaasd als ze de Azteken ontmoeten. Waarom?
❍ De Spanjaarden weten niet dat er indianen in Mexico wonen.
❍
✘ De Spanjaarden zien voor het eerst een machtig indianenvolk.
❍ De Azteken zijn heel groot en heel goede bruggenbouwers.
❍
✘ De Azteken zijn heel anders dan de indianen die de Spanjaarden tot dan toe
hebben ontmoet.
De Azteken onderdrukken andere stammen. Die moeten aan de Azteken voedsel
en voorwerpen geven. Ook moeten die stammen mensen leveren. Die mensen
worden geofferd aan Huitzilopochtli, de god van de zon. Iedere dag brengen de
Azteken hem een mensenoffer. Ze geloven dat de aarde alleen blijft bestaan, als de
zon bloed van mensen krijgt.
Een zee van tijd Ω groep 7
een zee
van tijd
Werkblad 18 Ω De Nieuwe Wereld Ω Les 4: Pizzaro en de Inca’s
Naam:
een zee
van tijd
De ontdekkingsreiziger Cortés verovert grote delen van het rijk van de Azteken. De
Spaanse ontdekkingsreiziger Pizarro gaat op zoek naar het rijk van de Inca’s. Hij
heeft gehoord dat bijna alles daar van goud is.
1
Kijk naar het kaartje. Streep het foute antwoord door.
Het rijk van de Inca’s is groter / kleiner dan het rijk van de Azteken.
Een zee van tijd Ω groep 7
Werkblad 19 Ω De Nieuwe Wereld Ω Les 4: Pizzaro en de Inca’s
Naam:
een zee
van tijd
een zee
van tijd
Het rijk van de Inca’s
In het gebied van de Inca’s wonen al mensen vanaf 10.000 jaar voor Christus. Het
grote Incarijk bestaat van ongeveer 1300 tot 1531. De hoofdstad is Cuzco. In 1531
komen de Spanjaarden.
De Inca
Het woord Inca is eerst de naam van de koning. De mensen denken dat hij de zoon
van de zon is. Daarom vereren ze hem als een god. De Inca heeft verschillende
vrouwen. Maar één vrouw is de belangrijkste. Een van haar zonen volgt de Inca op.
Later wordt Inca de naam van het hele volk.
1
Kijk naar het plaatje. Kleur het rondje bij het goede antwoord.
De Inca’s maken prachtige vazen. Welke andere volken maken ook van dit soort
mooie vazen?
❍
✘ De Grieken.
❍ De Germanen.
❍ De Noormannen.
❍
✘ De Egyptenaren.
Een groot rijk
De Inca’s willen rust en vrede in hun rijk. De bestuurders zorgen voor wegen en
beschermen de inwoners. Dat is duur. Daarom betalen de inwoners belasting in
de vorm van werk. Ze geven een deel van de oogst, maken kleren, werken in de
mijnen of gaan in het leger.
2
De manier waarop de Inca’s hun land besturen, lijkt op een manier die je al kent.
❍ De manier waarop schout en schepenen een stad besturen.
❍ De manier waarop de Romeinen hun rijk besturen.
❍
✘ De manier waarop de adel in de middeleeuwen hun land besturen.
Een zee van tijd Ω groep 7
Werkblad 20 Ω De Nieuwe Wereld Ω Les 4: Pizzaro en de Inca’s
een zee
van tijd
een zee
van tijd
Naam:
De Spanjaarden maken veel ontdekkingsreizen. Daardoor zijn ze de baas in
grote delen van Amerika. Maar van Zuid-Amerika weten ze niet veel. Ze hebben
verhalen gehoord over een rijk waar bijna alles van goud en edelstenen is. Dat is
het goudland El Dorado. Veel avonturiers willen dit land zoeken.
1
Waarom gaan de Spanjaarden op zoek
naar El Dorado?
Ze willen goud en edelstenen vinden.
Zo hopen ze rijk te worden.
Bestaat
El Dorado echt,
denk je?
Pizarro en de Inca’s
Het idee van goudland maakt de Spanjaarden hebberig. In 1524 gaat Francisco
Pizzaro voor het eerst op zoek naar El Dorado, maar hij vindt goudland niet. Hij
komt wel in andere steden. Daar ziet hij veel goud. Daarom komt hij in 1531 terug,
want hij wil rijk worden.
2
De eerste zoektocht van Pizarro naar El Dorado mislukt. Waarom komt hij toch terug?
In andere steden ziet hij veel goud. Hij denkt dat de verhalen over El Dorado
waar zijn. Hij wil goudland vinden en rijk worden.
Burgeroorlog bij de Inca’s
In 1531 gaat Pizarro opnieuw naar Zuid-Amerika om El Dorado te
zoeken. Hij gaat aan land in wat nu Peru is.
Pizarro neemt koning Atahualpa gevangen. Dat is heel slim,
want nu laat Atahualpa goud en zilver verzamelen voor zijn
vrijlating.
3
Waarom is het slim van Pizarro om koning Atahualpa gevangen te nemen?
Atahualpa laat goud en zilver verzamelen voor Pizarro.
Een zee van tijd Ω groep 7

Vergelijkbare documenten

Blok 3 De Nieuwe Wereld zonder antwoorden

Blok 3 De Nieuwe Wereld zonder antwoorden Later wordt Inca de naam van het hele volk.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 - De Nieuwe Wiel

Hoofdstuk 5 - De Nieuwe Wiel Hernando Cortés is een Spaanse veroveraar. Hij zoekt het avontuur en wil rijk worden. Daarom vertrekt hij naar Amerika. In 1519 gaat Cortés naar Mexico. Daar wonen de Azteken, het machtigste indian...

Nadere informatie

de azteekse cultuur

de azteekse cultuur zoekt het avontuur en wil rijk worden. Daarom vertrekt hij naar Amerika. In 1519 gaat Cortés naar Mexico. Daar wonen de Azteken, het machtigste indianenvolk. Hij gaat naar Tenochtitlan, de hoofdsta...

Nadere informatie

Inhoud - Spreekbeurtenstartpagina.nl

Inhoud - Spreekbeurtenstartpagina.nl waar zijn. Hij wil goudland vinden en rijk worden. Burgeroorlog bij de Inca’s In 1531 gaat Pizarro opnieuw naar Zuid-Amerika om El Dorado te zoeken. Hij gaat aan land in wat nu Peru is. Pizarro nee...

Nadere informatie