Zelf Osmose Aanpakken

Commentaren

Transcriptie

Zelf Osmose Aanpakken
DOE HET ZELF
Osmose,
nog niet ernstig.
nog jaren doorvaren.'
.Je kunt
Maar als je er
zelf iets aan kunt doen, waarom
wachten
tot het echt verergert
een behandeling
Redacteur
onbetaalbaar
Hans Martens
dan
en
wordt?
pakt zijn
eigen schip aan, in drie stappen.
deze eerste
aflevering
klus: schrappen,
In
de lastigste
schillen
en schuren
van het onderwaterschip.
STRALEN,SCHAVEN,KRABBENOF
SLIJPEN
De eerstestap van een osmosebehandeling is gelijk de meest arbeidsintensieve en lastigste: verwijderen van de
gelcoat en in mijn geval gelcoat met
epoxyteer. Daarvoor bestaan verschillende technieken: stralen, laten schillen met een robotarm, schillen met de
hand, schaven,krabben en slijpen.
-Stralen met grit is volgens Willem Jan
van de Kerke, expert in osmosebehandelingen, een van de beste methoden, doordat alle slechte plekken
gelijk weggestraaldworden. Nadelen:
het schip moet naar de straler, het is
niet goedkoop, het oppervlak is vrij
ruwen vraagt daardoor veel werk om
het strak en glad te maken.
-Schillen met een robotarm, ook daarvoor moet je naar een gespecialiseerd
bedrijf. Het schillen met de machine
geeft een glad oppervlak waaraan
weinig geplamuurd hoeft te worden.
-Schaven met een GelPlane, een elektrische schaaf die speciaal voor dit
doel is ontwikkeld, hiermee kun je
op de winterberging werken. Een ervaren schaver haalt hiermee een boot
van ongeveer 10 meter lang in één
60
I WATERKAMPIOEN#19
2003
L91
COOZ
6l#N30IdW~>1~31VM
'-
q
uaa ~aw }{a!uq;)a~ a8!pnOAUaa :JaqqRJ}{
ua uqQJ uaa ~aw UadRJq;)S JO uaqqRJ)l la!}{ JRRU dwoJ URA 8m18
-JaAO ap slROZ a~loq uaa U! uaARq;)S
~Un}{ la~!aq ap ~aw ar ~RpOZ 'ua8Rz
a~ JRmlA Ja laap a~SJOOA~aq WO }{r!1
-a8ow
uaARq;)S aq;)s!J~}{ala a8!wwos
r!q S! ~aH .uawo}{
sa~loq U! ~a!u aaw
-Ja!q ar un}{ '~}{aa~s loOZ ap ~!n a8aA\
-JaAIRq la~!aq ap ~RpWO ~auRldlaD
uaa URp uapaq}{r!la8ow
ap U! Ja~}{Jad
-aq URp S! a!p JRRW 'uaa re Ja ar qaq
OJna OS"JOOA 'Jado}{pao81aaA
.reRq;)S
-~noq aq;)s!~}{ala uaa ~aw uaARq;)s .uawo}{s8m11 a!p ua8aOldl!q;)S mlR~saq
J3 .uaJnq ~un}{ waq ar xeRA\ UaSSaJpR
uaa8 }{! ~aaA\ laa~uawow
ua oma 6OS".Z
~SO}{reRq;)S ap :ualapRN
lRR}{ 8Rp
II
DOE HET ZELF
redelijk glad resultaat en goedkoop,
maar arbeidsintensief. In een week
krijg je een onderwaterschip van een
10 meter lange boot kaal- en kun je
op voor de verkiezing van Mister
Holland. Beroepskrabbershalen met
twee man een boot in twee dagen
kaal.
-Slijpen met een haakseslijper, een
veel gebruikte werkwijze, maar eigenlijk de minst aantrekkelijke door het
onregelmatig oppervlak na het slijpen en de enorme, onvermijdelijke
stofbende.
EDELHANDWERK
Ik kies voor de goedkoopste manier van
verwijderen: schaven met een elektrische houtschaaf en krabben. Bij een
bouwmarkt koop ik in de superaanbie-
62 I WATERKAMPIOEN#19
lOG3
ding een elektrische schaaf van Skil
voor 36 euro, bij de schildersgroothandel vier krabbers, een fohn en een
Sandvik-krabber met hardmetalen mesje.
Willem Jan van de Kerke geeft les in
schrappen: 'Links verhitten en van
rechts naar links schrapen: Hij leert
hoe je de krabbers slijpt: 'Iets minder
grote hoek en scherp houden met een
wetsteen. Met een botte krabber heb je
veel meer kracht nodig. Je moet de
weke gelcoat als het ware wegsnijden:
Hij vindt mijn fohn van 1.600 watt aan
de kleine kant, liever gebruikt hij er een
van tenminste 2.000 watt, daarmee kun
je een groter oppervlak verhitten en
dus meer afnemen met één haal. Dit
werk valt me eigenlijk niet tegen, maar
op deze manier ben je behoorlijk lang
bezig. We experimenteren met een aantal
andere krabbers en de Sandvik bevalt
daarbij het best.
Met de elektrische houtschaafwerk
je snel, na het instellen van de juiste
diepte, de dikte van de gelcoat. Je moet
consciëntieus werken en banen naast
elkaar van boven naar beneden trekken. Je mag niet overlappen, want dan
schaaf je laminaat weg. Op de plaats
van de stofzak sluit ik de slang van een
stofzuiger aan om het schaafsel op te
vangen. Dit is absoluut noodzakelijk,
hiervoor heb ik ook weer in de aanbieding een combinatie waterzuiger/stofzuiger gekocht. Na het schaven blijven
kleine roggetjes staan die je met de
krabber weghaalt. Het geschaafde oppervlak is redelijk glad.
t.
DOEHET ZELF