De Handleiding voor de gehuwde vrouw voor een

Commentaren

Transcriptie

De Handleiding voor de gehuwde vrouw voor een
De Handleiding voor de gehuwde vrouw voor
een gelukkigere en meer vervullende relatie
De Handleiding voor de gehuwde vrouw voor een gelukkigere en meer vervullende relatie is een
artikel voor vrouwen die het heerlijk zouden vinden om gewoon weer eens aanbeden te worden door
hun man. De toepassing van de daarin uitgelegde methode zorgt voor het opstoken van het vuur dat
er vroeger dat er ooit was en als het een beetje meezit nog veel meer dan waarvan je had durven
dromen. Echt een aanrader, ook voor ongehuwd samenwonenden en singles!
Oorspronkelijke titel: “A Married Woman's Guide to a happier more fulfilling relationship”
(Auteur anoniem) Bron: http://toy4her.wordpress.com/
Vertaler naar Nederlands is onbekend.
1 Het spel der verleiding en Romantiek
“Ieder huwelijk is gelukkig. Het is het daarna samenleven wat moeilijk is.”
– Anoniem –
E
r was eens lang lang geleden een man die zijn best voor je deed, die bloemen
voor je meebracht, die ook de deur voor je open hield en zijn hart voor je
openstelde. Met die man ben je getrouwd met de bedoeling om samen lang en
gelukkig te leven. Als jullie huwelijk is als de meeste huwelijken, dan is het aangenaam,
maar (laten we het maar toegeven) vlak en kleurloos. “De spanning is verdwenen,” is
een klacht van veel echtparen. Vertrouwdheid vervalt in sleur en routine,
beschuldigingen over en weer , en wederzijdse teleurstellingen, eisen een zware
voorspelbare van hen die zich zo hadden voorgenomen om lang en gelukkig te leven.
Partners groeien uit elkaar, of bewaren de status quo van gewoonte en gemak, gezeten
naast een dovend vuurtje, dat in niets lijkt op het laaiend vuur dat er ooit was en dat zij
deelden.
Tegen de tijd dat de middelbare leeftijd bereikt wordt is het huwelijk “gesetteld” en
resteert nog een klein waakvlammetje. De sleur is definitief ingetreden als de
huwelijkspartners elkaars aanwezigheid als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Er is
nog sprake van liefde, maar deze is veranderd in een minder hartstochtelijke, meer
platonische, vertrouwde liefde. In negatieve zin kan dit kan leiden tot toenemende
gevoelens van verdriet en frustratie en uiteindelijk, in het 'worst-case' scenario, tot
overspel en echtscheiding.
Ik betoog dat ook in de betere huwelijken een aanzienlijke verdieping van wederzijdse
gevoelens mogelijk is. Geloof je me niet? Laat me dan je geheugen wat opfrissen. Ik richt
me nu in het bijzonder tot getrouwde vrouwen of vrouwen die getrouwd zijn geweest.
Herinner je je eerste afspraakje? Weet je nog hoe inschikkelijk en galant je toekomstige
echtgenoot was, en hoe al zijn verlangens op jou gericht waren? Denk eens terug.
Herinner je hoe hij lief en vriendelijk was. Weet je nog hoe hij bloemen of kleine
cadeautjes voor je meebracht? Hij zou alles voor je doen en overal heen gaan waar jij
maar wilde. Weet je nog hoe dat was en hoe opwindend je het vond? Herinner je je
huwelijksdag en de liefde en romantiek van jullie huwelijksreis? Weet je nog hoeveel je
toen van hem hield? Vraag je dan eens af, is dit veranderd? En als dat zo is, wat denk je
dan wat er veranderd is?
Het is min of meer vanzelfsprekend dat je leven verandert nadat je getrouwd bent of
bent gaan samenwonen. Je leven wordt rustiger en huiselijker. Het wordt bovendien
met andere activiteiten gevuld, zoals werk, vrienden en familie en, niet te vergeten, het
krijgen en opvoeden van kinderen. Maar los hiervan, merk je geen gedragsverandering
bij je echtgenoot?




Wil hij je soms nog wel eens negeren?
Hebben jullie vaker meningsverschillen of ruzie?
Heb je de indruk dat hij egoïstischer is geworden?
Doet hij wel eens neerbuigend naar je, soms zelfs waar anderen bij zijn?







Misschien besteedt hij meer en meer aandacht aan zijn vrienden, of aan
onafgebroken televisie kijken, spelcomputers of Internet.
Wordt hij in beslag genomen door zijn werk of werkgerelateerde bezigheden?
Weigert hij om jouw vrienden en familie te bezoeken?
Weigert hij met je mee te gaan winkelen of naar plekken te gaan waar hij
vroeger zo graag kwam, alleen maar om dicht bij je te zijn?
Brengt hij geen bloemen of cadeautjes voor je mee?
Lijkt hij gierig en zuinig geworden?
Dan is er nog de seks. Gebeurde het vroeger overal of wanneer dan maar ook?
Duurde de seks soms de hele nacht en was dat altijd erg opwindend en is het nu
saai, voorspelbaar, passieloos en van korte duur?
Misschien heb je jezelf afgevraagd wat er met de passie is gebeurd? Waar is die
romantische man gebleven waar je afspraakjes mee maakte?
Hoewel het niet erg waarschijnlijk is dat alle bovenstaande symptomen in jouw
specifieke situatie gelden, ben ik er zeker van dat praktisch elke getrouwde vrouw een
aantal van de symptomen herkent. Er schuilt iets van een verdrietig makende
onontkoombaarheid in dit alles. De meeste vrouwen gaan er inderdaad ook van uit dat
dit het normale verloop van een huwelijk is, net zoals de erosie van een rots door een
rivier of het verkleuren van verf in het zonlicht. Zoals John Gray beschrijft in "Mannen
komen van Mars, vrouwen Van Venus" kent de liefde zijn seizoenen. De meeste
relatietherapeuten zouden beamen dat het dwaasheid is om eeuwige lente en eindeloze
romantiek in een relatie te verwachten. Echtscheidingsadvocaten kunnen zelfs nog
pragmatischer zijn. Als de onverschilligheid in het huwelijk is binnengetreden resteert
nog slechts het formaliseren van iets dat ieder reeds wist; je bent definitief uit elkaar
gegroeid en door gaan heeft geen enkele zin. Toch?
Of niet?
Maar wat als dit niet persé waar hoeft te zijn? Wat als de liefde opnieuw ontstoken kan
worden, zelfs de vurig passie van de jullie eerste liefde? Niet een kortstondige opleving,
maar dat sprake is van echte diepe verlangens en intens beleefde passie, beter nog dan
ze leefden nog lang en gelukkig. Als dat toch eens mogelijk was, denken veel mensen,
dan zou dat mijn huwelijk werkelijk zoveel mooier en waardevoller maken. Weet dan
dat het echt mogelijk is. Het antwoord is dat het precies zo kan zijn, als je dat tenminste
wilt.
Nee, dit is geen fantasie. Dit is geen theorie. Dit is wijsheid en deze wijsheid die ik met
je deel, is gebaseerd op de ervaring van vele echte vrouwen in vele even echte en
onderling verschillende huwelijken. Het is belangrijk om hierbij even stil te staan,
omdat je misschien gelooft dat dit alleen voor anderen, maar niet voor jou zou kunnen
werken. Indien je hier sceptisch tegenover staat kan ik je alleen maar aansporen dat je je
scepsis lang genoeg opzij zet om de ideeën die hierna beschreven worden te lezen, te
doorgronden en ermee te experimenteren. Alleen door het nemen kleine stappen om
zodoende zelfvertrouwen op te bouwen en door jezelf ervan te overtuigen dat wat ik
zeg niet alleen waar is, maar dat het ook kan worden toegepast in jouw specifieke
situatie, zul je je scepsis kunnen laten varen.
Niet het ontbreken van liefde trekt een relatie in een neerwaartse spiraal naar het is de
sleur en routine, die het gevolg is van een in een saaie routine, het is veelal een gevolg
van het door paren nalaten van iets essentieels, door de Engelsen aangeduid als
courtship. Is het toeval dat er geen goed Nederlands equivalent bestaat? Hofmakerij
klinkt archaïsch. Versieren is te resultaatgericht en gaat geheel voorbij aan de essentie
van de continuïteit van de de inspanning. Dus terug naar de hofmakerij.
2 Hofmakerij
“Hofmakerij, dat moet ongeveer 15 of 16 jaar geleden zijn geweest, toen hadden mijn vrouw en
ik verkering,” aldus een echtgenoot. “We zijn al weer lang geleden getrouwd en al wat rest op
het gebied van verleiding is een vervagende herinnering.”
Z
ie bijvoorbeeld ook de onderstaande passage uit een vraag gesteld aan Ann
Landers, een bekende Amerikaanse 'Lieve Lita', die jarenlang in diverse kranten
haar adviezen gaf:
Dear Ann Landers: Ik ben nu drie jaar getrouwd en ik ben onlangs bevallen van een zoon. Ik
vind het heerlijk om moeder te zijn, maar de laatste tijd maak ik me ernstige zorgen over mijn
huwelijk. De romantiek en passie zijn afgenomen tot ongeveer het nulpunt. Mijn echtgenoot en
ik kunnen dagen lang zonder ook maar iets van een aanraking en het schijnt hem niet eens te
storen. Hij was vroeger altijd heel gepassioneerd, maar het lijkt wel alsof hij vergeten is hoe dat
moet. Steeds als ik tijd probeer vrij te maken voor ons samen is hij ‘te moe’. Ik weet dat hij hard
werkt, maar ik word hier erg gefrustreerd en boos van. Laatst probeerde ik erover te praten en
vroeg: "Waar is mijn romantische echtgenoot gebleven, weet jij waar hij is?" Hij lachte alleen
maar en antwoordde, "De romantische echtgenoot bestaat niet. Mannen doen alleen maar
romantisch om een meisje te krijgen."
Klinkt dit bekend?
Wat wordt er nu precies bedoeld met "een vrouw het hof maken" en hoe sluit dit aan bij
het voorgaande?
Hofmakerij is de inspanning om de gunsten van een vrouw te winnen, het is een man
die de genegenheid van een vrouw zoekt met als doel een liefdesverhouding. Als de
inspanningen gewaardeerd worden wordt dit op meer of minder subtiele wijze beloond
en beide betrokkenen kunnen intens genieten van het proces.
Door hofmakerij weer nieuw leven in te blazen binnen je huwelijk kun je opnieuw
mogelijkheden van liefde en passie ontdekken die je al lang had afgeschreven Je kan in
je huwelijk de hartstochtelijke liefde herscheppen die je ervoer toen je voor het eerst een
afspraakje had met je man. Door samen te werken kun je opnieuw het vuur uit je
verkeringstijd doen oplaaien.
3 Het spel der verleiding
"Voordat je getrouwd bent, kan een man de hele nacht wakker liggen van iets wat je gezegd hebt.
Ben je eenmaal getrouwd, dan zal hij in slaap vallen nog voordat je uitgesproken bent."
– Helen Rowland (1876-1950) –
W
ij houden van het spel der verleiding. Wie de diepere beweegredenen van de
man en de vrouw wil begrijpen komt al gauw bij de evolutie terecht. De
evolutie heeft ons voortgebracht als wezens met bepaalde elementaire en
nog altijd aanwezige kenmerken. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat alle mannen het
jagersinstinct in zich hebben. Zij zijn de jagers, de achtervolgers, de strijders. Mannen
hebben door de eeuwen heen gejaagd en gestreden om van alles, van de lende van een
wild zwijn op een tropische vlakte in Afrika, tot aan het bezit van een leren bal op het
voetbalveld. Natuurlijk is een van de geweldigste jachttrofeeën die mannen kunnen
bemachtigen de genegenheid en de aandacht van een vrouw. In feite kunnen vrouwen
gezien worden als de beoogde prooi of beloning waar mannen om strijden.
Om hun beloning te bemachtigen, zullen mannen letterlijk alle hindernissen op hun pad
willen overwinnen. Maar het winnen van de prijs op zich is niet altijd wat het lijkt.
Mannen hebben nauwelijks waardering of respect voor datgene wat die zij al te
gemakkelijk hebben kunnen bemachtigen. Hoewel de prehistorische mens voor voedsel
inderdaad op langzamere, tammere dieren jaagde, was het juist de uitdagende jacht op
wilde vleesetende dieren (die zich leenden voor het vervaardigen van jachttrofeeën) die
de folklore zou bepalen. De uitdaging is maatgevend voor de tevredenheid. Een
profvoetballer waardeert een gewonnen wedstrijd tegen een plaatselijk amateurteam
niet. Hij ziet geen uitdaging en is niet blij met de overwinning. Het is juist de moeilijk
behaalde overwinning tegen een even sterke of bij voorkeur zelfs grotere macht die de
grootste waarde heeft. Volgens hetzelfde principe wordt een vrouw die zichzelf te vlug
en al te gemakkelijk aan mannen weggeeft zelden gerespecteerd of gewaardeerd. We
kennen de meisjes uit onze schooljaren die gewillig en veelvuldig seks hadden met de
jongens. Zonder uitzondering zullen deze dames hebben moeten ervaren dat ze niet
gerespecteerd of gewaardeerd werden door de mannen die zo makkelijk van hun
seksuele diensten gebruikmaakten.
Hierdoor zien we dus dat de mate waarin mannen hun prijs waarderen rechtstreeks
gerelateerd is aan de inspanning die nodig is om dat bepaalde doel te bereiken. Het is
dan ook duidelijk dat de inspanning die een man bereid is te plegen evenredig toeneemt
met de waarde van de prijs die hij najaagt. Als we nu weer even in onze gedachten
teruggaan naar de tijd dat we jong waren en het spel der verleiding werd gespeeld, dan
is het duidelijk dat de man inspanning moest plegen om zijn vrouw te bemachtigen, in
de meeste gevallen zelfs een enorme inspanning. En zal hij, zoals al aangegeven, zijn
beloning als steeds groter ervaren naarmate hij zich meer inspanningen heeft moeten
getroosten.
Wanneer een man het allerbelangrijkste in zijn leven najaagt, de aandacht van een
vrouw, is hij bereid om hiervoor een verbazingwekkende inspanning te leveren. Dat is
wat we feitelijk zien gebeuren tijdens de periode van de partnerkeuze. Kijken we nu
naar het gedrag van je echtgenoot van de tijd dat jullie elkaar net kenden, dan zien we
dat hij volop met de jacht bezig was, een jacht met jouw aandacht en genegenheid als de
beloning. Voor een man is er geen grotere bevestiging voor het winnen van die
achtervolging dan het bereiken van seksuele omgang met de door hem begeerde vrouw.
We weten nu dus dat het mannelijke seksuele verlangen gestimuleerd wordt door
uitdaging. Hoe groter de uitdaging is, hoe groter het seksuele verlangen wordt. Geen
wonder dus dat je huwelijk saai wordt, als je echtgenoot je niet meer achter je aan hoeft
te zitten voor seks. Hij wordt als de leeuw in de dierentuin, die wacht op voedertijd. Hij
verliest zijn passie. En jouw wens en verlangen om zijn aandacht leidt alleen maar tot
wederzijdse frustratie en teleurstelling .
Een eerste conclusie is dus dat het plegen van inspanning een essentieel onderdeel is
van het liefdesritueel van man en vrouw. Een man jaagt niet op iets wat hij al bezit. In de
meeste huwelijken is dit de belangrijkste oorzaak voor het gebrek aan aandacht en
interesse voor de vrouw van de man. Te veel huwelijken slepen zich voort. De partners
leven in de veronderstelling dat de romantiek gewonnen is, de achtervolging is
beëindigd en de prijs is toegekend. Het tastbaarste element van die romantiek, seks, kan
misschien plezierig en prettig zijn, maar door de zekerheid en voorspelbaarheid van
seks wordt het huwelijk van veel passie beroofd.
De sleutel naar het opnieuw ontdekken van lust, passie en erotiek binnen het huwelijk is
simpelweg het opheffen van de vanzelfsprekendheid van seks. Dit eenvoudige concept
brengt een beetje creatieve vrouwen op allerlei nieuwe interessante en opwindende
ideeën. Het doel van dit artikel is om er hiervan een aantal te onderzoeken om je in de
richting te leiden die anderen reeds gegaan zijn. Om je de gelegenheid te geven om de
verleiding een vaste plaats binnen je huwelijk te geven om zo de opwinding en passie te
herontdekken als nooit te voren.
Nu we verder gaan in deze bespreking zou ik alle vrouwelijke lezers op het hart willen
drukken dat dit is geen zware verplichting is die naast al je andere verplichtingen ook
nog eens op je schouders komt te liggen. Dit is leuk! L E U K. Leuk! Wat je ook doet,
zowel jij als je echtgenoot zullen het samen doen omdat jullie het beiden echt willen en
omdat jullie dagelijks de vruchten plukken. Jullie kunnen wezenlijke nieuwe dimensies
aan jullie huwelijk toevoegen, en elke dag een nieuwe bladzijde toevoegen aan jullie
eigen roman vol passie.
4 Aanbeden worden
“Van nature worden wij allemaal aangetrokken tot mensen die zelfvertrouwen
uitstralen. “
H
ofmakerij is bovenal een daad van aanbidding. Er is zelfvertrouwen nodig om
je zijn hofmakerij op passende wijze te laten welgevallen en om je minzaam
zijn aanbidding te laten welgevallen. Om daadwerkelijk het middelpunt te
zijn van zijn verlangen. Dat lijkt misschien moeilijk, maar dat is het niet.
De enige moeilijke stap die nodig is, is dat je je voorneemt met niets minder meer
genoegen te nemen dan dat je door je echtgenoot vereerd gaat worden. Hoe dat doel
vervolgens bereikt gaat worden zullen we later bespreken, maar voorlopig moet je je
alleen maar aan dat doel wijden. Hierbij meet je niet je eigenwaarde af aan de hand van
de aandacht de je echtgenoot jou geeft, in plaats daarvan dwing je zijn volledige affectie
af en neem je met niets minder genoegen. Wees je ervan bewust dat je alleen al door het
feit dat je met hem getrouwd bent zijn verering waard bent. Meer heb je niet nodig als
rechtvaardiging. Jij bent zijn vrouw en dáárom zal hij je moeten bewonderen.
Diep van binnen bezit je een erotisch potentieel. Dat potentieel is niet verloren gegaan
met het verstrijken der jaren, het wacht daar nog steeds om opnieuw opgewekt te
worden. Je moet het nu zelf nieuw leven in blazen. Om het middelpunt van zijn
verering te worden zul je moeten leren hoe je moeiteloos je erotische potentieel kunt
benutten. Dit wordt het belangrijkste aandachtspunt in jullie nieuwe echtelijke relatie.
Dit betekent niet dat de liefde uit jullie relatie verdwijnt, integendeel! Dit zal voor
beiden juist tot gevolg hebben dat jullie de liefde voor elkaar beter tot uitdrukking
kunnen brengen. Het vergroot de intimiteit en het wederzijds geluk. Het zal jullie
huwelijk transformeren en opnieuw vorm geven. Je liefde voor hem blijft net zo zeker
en onvoorwaardelijk als voorheen. Het is alleen de seksuele omgang die onzeker en
voorwaardelijk wordt. Het is heel belangrijk om dit onderscheid te onderkennen.
Maak je geen zorgen als je zelfvertrouwen in het begin nog ontbreekt. Neem kleine
stapjes om je weg te vinden. Door positieve resultaten komt het vertrouwen vanzelf,
maar verwar een tekort aan zelfvertrouwen nooit met het besluit wat je hebt genomen.
Blijf vastberaden en vind je weg naar in de uitvoering van je besluit.
Je leeftijd speelt geen rol. Je gewicht speelt geen rol. Je uiterlijk speelt geen rol. Dit soort
trivialiteiten zijn hier niet relevant. Seksuele aantrekkingskracht is 90% geestelijk,
slechts 10% lichamelijk. De meeste vrouwen zijn op het punt van uiterlijk kritischer op
zichzelf dan hun partners, maar je hoeft echt geen “beauty queen” te zijn om een
seksgodin te kunnen worden. Vrouwen hebben het in zich om mannen aan te trekken, te
boeien en te overheersen. Het zit in je en het hoeft alleen maar vrijgelaten te worden.
Indien je deze machtige innerlijke vrouwelijke eigenschap de vrijheid geeft, zal hij je
aanbidden en misschien zelfs wel smeken om seks met je te mogen hebben. Het draait
allemaal om wat je doet en niet hoe je er uit ziet. Het gaat om je houding.
Je hoeft niet slank te zijn. Veel mannen houden van een stevige vrouw. Evengoed neem
ik aan dat je waarschijnlijk niet te dik wilt zijn en dat je je fit wilt voelen. Dat is ook wel
zo gezond en je voelt je er wel bij. Als je wat overgewicht hebt, voel je dan niet slecht en
raak niet ontmoedigd. Je kan je overgewicht kwijtraken. Alles wat daar voor nodig is, is
één goede beslissing. Een passend dieet en matige lichaamsbeweging zullen je in de
goede richting helpen. Dit artikel is geen aanzet tot afvallen, maar elke stap die je neemt
zal je helpen om je beter te gaan voelen. En hoe beter je je voelt, zowel lichamelijk als
geestelijk, hoe zelfverzekerder je zal zijn en hoe meer seksuele energie je gaat uitstralen.
Wat hier beschreven wordt werkt vanwege een heel eenvoudige reden: Je echtgenoot
heeft een ontembaar verlangen om je te begeren. Hij is zich er misschien niet rationeel
van bewust, maar de mannelijke psychologie vereist in de basis dat hij je het hof wil
maken. Zoals wij al gezien hebben, verlangt je echtgenoot er net zo veel naar jou te
vereren, als jij ernaar verlangt om het hof gemaakt te worden. Dit is nu eenmaal een deel
van onze menselijk natuur. Je hoeft dat verlangen alleen maar te exploiteren. De
oorsprong van dit verlangen is seksueel, het doel is seks. En niet toevallig zijn de
middelen ook seksueel. De romantische passie wordt gestimuleerd door het seksuele
verlangen.
5 Verlangen is de drijfveer
O
m het meest fundamentele aspect van menselijke relaties beter te begrijpen
moet men eerst het essentiële verschil in vrouwelijke en mannelijke seksualiteit
onderkennen. Aangezien de meeste paren enkel lippendienst bewijzen aan
deze verschillen, bestaat er voor vrouwen die deze verschillen wel onderkennen en naar
waarde weten te schatten, de mogelijkheid direct uit het inherent aanwezige erotische
potentieel van het huwelijk te putten. Zoals al eerder opgemerkt, is de mannelijke
seksualiteit georiënteerd op de achtervolging. Zoals een volbloed paard het meeste
geniet van een flinke galop, zo geniet de typische man van niets meer dan van het
overhalen van een vrouw tot seks. Hoe langer de jacht duurt en hoe uitdagender de
achtervolging is, des te opwindender voor de man en des te vastbeslotener zal hij zijn in
de achtervolging. Hoe meer hindernissen hij moet overwinnen, des te meer zal hij de
prijs najagen en des te meer zal hij de prijs waarderen wanneer hij deze uiteindelijk
bereikt. Daar tegenover zul jij zijn hernieuwde aandacht, energie en zijn pogingen om
jou voor zich te winnen waarderen.
Je erotisch potentieel in werking stellen wordt nu net zo eenvoudig als het plaatsen van
deze hindernissen in jouw seksuele relatie met je echtgenoot.
Soms zullen mannen, zodra zij hun eigen behoeftes op dit gebied ontdekken, hun
vrouw ervan proberen te overtuigen om gedurende zeer lange periodes hun erotisch
potentieel op hen uit te oefenen. Maar vanwege het sociale taboe met betrekking tot
machtsuitoefening binnen een relatie, kan het voor sommige vrouwen moeilijk zijn om
op zich hun gemak te voelen met hun erotisch potentieel, zelfs wanneer hun
echtgenoten er nadrukkelijk om vragen.
Hoe kun je nu het beste deze hindernissen voor je echtgenoot plaatsen?
Zoals wij hebben gezien is de seksuele activiteit voor je man het meest tastbare aspect
van de romantische liefde. Vanwege de genetisch bepaalde biologische reflexen van de
man, moet op het toppunt van zijn seksuele activiteit de ejaculatie van zijn sperma
plaatsvinden. Om opnieuw de sluimerende oven van haar man zijn verlangen op te
stoken is het voor de vrouw noodzakelijk om controle te krijgen over het al dan niet
plaatsvinden van seksuele activiteit en, het allerbelangrijkste, om de zekerheid weg te
nemen van ejaculatie door seksuele omgang. Alleen dan zal de echtgenoot pas echt
beseffen dat zijn prooi voortdurend en dagelijks opnieuw zal moeten worden verleid en
overwonnen. De echtgenoot wordt hierdoor gereduceerd tot slechts een mogelijke
kandidaat in plaats van de luie ietwat decadent geworden veroveraar, en ook eenmaal
in bed zal hij door moeten gaan met jou te plezieren. Onder deze speelse nieuwe
afspraken krijgt de hofmakerij zijn oorspronkelijke hoofse betekenis terug. Het
koesteren van een sterk verlangen naar een veelal onbereikbare vrouw.
Het is belangrijk te begrijpen dat mannen zodanig biologisch geprogrammeerd zijn dat
ze bijna altijd in de stemming zijn voor seks. Ook het opwekken van een orgasme is
voor mannen niet moeilijk, en dan hebben we het hier uiteraard over het mannelijk
orgasme. Als een man zich concentreert op het bereiken van zijn hoogtepunt, is dit
doorgaans geen enkel probleem. Strikt genomen heeft de natuur mannen zo
geprogrammeerd dat een op en neer gaande beweging binnen enkele minuten leidt tot
ejaculatie. Het was je vast al opgevallen dat het geen vereiste is dat de vrouw hierbij
klaarkomt of er zelfs maar van geniet. Alleen als er met de seksuele behoeften van de
vrouw rekening gehouden wordt en de daad iets meer gaat omvatten dan het
bovenstaande, zal seks zich ontwikkelen tot "de liefde bedrijven".
Nu wil het toeval dat mannen ontdekken dat het genot dat zij ervaren bij seks enorm
toeneemt als zij leren hun eigen behoeftes ondergeschikt te maken en meer aandacht
schenken aan de verlangens van hun vrouw. Op zich voegen langdurige seksuele sessies
en verschillende vormen van voorspel en naspel niets toe aan de primaire
voortplantingsbehoeftes van de man. Hoewel dit soort inspanningen als voornaamste
doel hebben om het genoegen van de vrouw te vergroten, kunnen deze ook intens
bevredigend zijn voor de man, vooral door de ervaring dat hij ziet dat zijn vrouw
klaarkomt. Hierdoor leert de man dus, door het uitstellen van zijn orgasme en zich te
concentreren op activiteiten waarbij het genoegen van de vrouw centraal staat, dat hij
zijn eigen seksuele opwinding kan vergroten en verlengen.
In zijn boek "Men and Marriage" merkt George Gilder op: “Vrouwen manipuleren het
mannelijke seksuele verlangen om hen de langetermijncyclussen van de vrouwelijke seksualiteit
en de natuur te leren waarop onze beschaving is gebaseerd.”
Hoewel een man er oprecht naar zou kunnen streven om zijn vrouw seksueel te
bevredigen, blijft hij met het probleem kampen dat zijn ingeboren neiging hem ertoe
beweegt om met een zo klein mogelijke inspanning een orgasme te bereiken door
middel van geslachtsgemeenschap. Zelfs de mannen die proberen deze neiging te
overwinnen zullen hier niet altijd in slagen. Uiteindelijk is deze neiging ook precies
waarvoor de natuur hem voorbestemd heeft, namelijk om zijn genetische bijdrage te
maximaliseren en optimaliseren.
Het is duidelijk dat sprake is van conflicterende doelen. Tijdens de gemiddelde seksuele
activiteit, winnen de oerinstincten van je man het vaak. Hij doet dit niet met opzet, zo
zit hij nu eenmaal in elkaar. Alleen jij kan dit veranderen door de controle te nemen over
de situatie en er zo zeker van te zijn dat zijn zaadlozing alleen plaats vindt op een voor
jou geschikt moment.
Zoals wij hebben gezien is het juist de aandacht van de man voor de behoeftes van de
vrouw die van seks voor zowel man als vrouw een intens prettige activiteit gemaakt
hebben. Dus zul je je echtgenoot moeten leren dat seks er alleen voor jouw plezier is en
niet voor dat van hem. Het is niet zo dat hij niet langer van seks mag genieten.
Integendeel, onder de nieuwe afspraken zul je ontdekken dat hij meer opgewonden en
bevredigd zal raken dan ooit tevoren. Het is gewoon zo dat mannen heel goed in staat
zijn om vrouwen in bed te behagen en te verleiden tot meer en dat je echtgenoot er
onvermijdelijk ook zijn eigen bevrediging aan ontleent wanneer de seks gericht wordt
op jouw bevrediging,. Zijn bevrediging zou nieuwe en andere vormen kunnen
aannemen, maar zijn bevredigingsniveau zal samen met dat van jou absoluut hoger
worden.
De afspraak die je met hem gaat maken is simpelweg deze: intieme omgang gebeurt
uitsluitend nog wanneer jij bepaalt dát het gebeurt en hóe jij wilt dat het gebeurt. Je hebt
géén seks meer alleen maar omdat je echtgenoot opgewonden is. Jij bent alleen nog
maar bezig met intieme activiteiten wanneer jij er voor in de stemming bent en jij beslist
wat er gebeurt, want jij weet voor welke activiteit je in de stemming bent. Zowel de man
als de vrouw erkennen dat de bevrediging en het genoegen van de vrouw het voorop
staat. De bevrediging die hij van jouw sessies ondervindt, zullen in rechtstreeks verband
staan met het genoegen dat jij ervaart.
Het is belangrijk te begrijpen dat we het nu hebben over een breed scala van intieme
activiteiten, die uiteraard traditionele seksuele betrekkingen zullen omvatten, maar
hiertoe niet beperkt blijven. Neem bijvoorbeeld een situatie waarin je misschien een
langdurige lichaamsmassage met hete olie prettig zou vinden. Door velen, inclusief
ondergetekende, zou dit als een als een intieme activiteit beschouwd worden. Een
dergelijke massage zou misschien heel goed kunnen leiden tot een bepaalde seksuele
daad, maar het is cruciaal te begrijpen dat dit niet persé hoeft, tenzij je het zelf graag
wilt. In veel gevallen zal je het misschien prettig vinden om na afloop van de massage
lekker in slaap te vallen en weg te dromen. De gemiddelde vrouw is misschien bang om
haar echtgenoot te vragen haar regelmatig een massage te geven. Zij voelt zich dan
misschien verplicht om toe te staan om seks met haar te hebben, ongeacht haar behoefte
op dat moment. Onder dit programma vindt je dit alleen nog maar goed op basis van je
eigen gevoelens op dat moment.
Alvorens we ons verder gaan verdiepen in deze materie om de volgende passage te
citeren uit "Orgasms for two: the joy of partner sex" van Betty Dodson Ph.D.:
"De mythe van het voorspel
Het is volledig te begrijpen waarom heteroseksuele stellen graag klaar willen komen door “Penis& Vagina Seks”. Het is zo handig, zo makkelijk en geweldig om steeds weer de gelijktijdige
orgasmes samen met je partner te ervaren. Echter, als Romeo’s stevige penis heerlijk in Juliet’s
natte vagina beweegt en zo bij praktisch elke man zorgt voor een orgasme, maar slechts bij een
handjevol vrouwen, wat doen we dan met alle dames die niet klaarkomen van alleen vaginale
penetratie? Misschien zouden we onze definitie van gezamenlijke seks kunnen verbreden door er
een vorm van directe clitorale stimulatie tijdens de geslachtsgemeenschap aan toe te voegen, zij
het met de hand, ofwel met een vibrator.
Laten we eens beginnen bij het voorspel. Zowel vrouwentijdschriften als veel sekshandboeken
benadrukken het belang van het "voorspel". Ons wordt verteld dat vrouwen er meer van willen
krijgen en dat mannen er niet genoeg aan doen. Ik spreek uit ervaring door te zeggen dat een
klein voorgerechtje van een beetje zoenen, het liefkozen van de borsten en clitorale aanraking
voorafgaand aan het hoofdgerecht van penetratie bijna nooit genoeg is om de seksuele eetlust van
een gezonde vrouw te bevredigen. Net als zij opgewonden begint te raken van rechtstreeks
clitoraal contact, stopt hij ermee en dringt haar vagina binnen. En terwijl hij geniet van de ideale
erotische sensatie van zijn penis die in haar beweegt, zwoegt zij nu om een klein indirect clitoraal
contact te krijgen, hetgeen voor de meeste vrouwen niet te vergelijken is met de aanhoudende
clitorale stimulatie die normaliter leidt tot het bereiken van een orgasme.
Stelt u zich eens voor dat een man verteld wordt dat hij als voorspel met zijn penis in een vagina
op en neer mag rijden maar dat wanneer het tijd wordt voor zijn orgasme, zij op zijn gezicht
moet gaan zitten, zodanig dat haar clitoris zijn mond binnendringt. Dit zal hem een “volledig
oraal orgasme” geven. Hij mag niet met zijn hand zijn penis aanraken terwijl zij hem in zijn
mond neukt, want anders zal ze misschien denken dat haar clitoris niet groot genoeg is om hem
zijn orgasme te bezorgen. Om haar vrouwelijk ego te beschermen, eindigt hij met het “faken” van
een orgasme, maar hij redeneert dat dit het waard is om de lieve vrede te bewaren. Later kan hij
in de badkamer masturberen of als zij diep genoeg in slaap is kan hij zich misschien in bed
aftrekken terwijl hij zijn adem inhoudt en stilligt om haar niet te wakker te maken.
In plaats van het woord "voorspel" te gebruiken, moeten we nadenken over een nieuwe term
zoals bijvoorbeeld "seksspel". De meeste vrouwen willen clitorale stimulatie voorafgaand aan en
tijdens de geslachtsgemeenschap, en soms zelfs erna als ze nog een keer klaar wil komen."
Zoals Mw. Dodson laat zien komt er bij seks meer kijken dan simpelweg vaginale
penetratie met de penis. Penetratie hoeft niet het allesomvattende “hoofdgerecht” te
zijn. Een seksuele ervaring hoeft niet te bestaan uit een serie van korte voorgerechtjes
gevolgd door het seksuele hoofdgerecht van geslachtsgemeenschap. In feite is elke
plezierige activiteit op zich waard om het hoofdgerecht te zijn. Er zijn tijden wanneer
iemand van een vijfgangen diner geniet, maar heel dikwijls kan een maaltijd van een
enkel gerecht ook volstaan. Je zou je vrij moeten voelen om eens zo’n enkel gerecht te
kiezen uit het volledige menu van seksuele & intieme activiteiten.
6 De sensualiteit herontdekken
Z
oals hierboven besproken kun je nu elke intieme activiteit als logisch op zichzelf
staand eindpunt beschouwen, niet noodzakelijkerwijs gevolgd door seksuele
betrekkingen. Als je dit concept onderzoekt zul je ongetwijfeld het
enthousiasme van je echtgenoot ontdekken om aan al jouw intieme en persoonlijke
activiteiten deel te nemen. Onthoud ook dat intieme momenten niet alleen beperkt zijn
tot activiteiten waarbij kleding verwijderd wordt.
Hier zijn enkele suggesties die je misschien met je echtgenoot wilt verkennen.
“Ooit alleen maar willen praten, hem meenemen om te winkelen, een rustige wandeling
met hem maken, speciale momenten delen of gewoon elkaars hand vasthouden?”
vraagt een vrouw. “Nu heb je de gereedschappen in handen om dit te laten gebeuren.
Wat denk je van een goede, ouderwetse vrijpartij op de bank zoals toen jullie tieners
waren? Kusspelletjes? Bij het maken van deze lijst is je fantasie de enige beperking.”
Veel vrouwen melden dat het hen gelukt is om hun echtgenoten te laten helpen bij hun
persoonlijke verzorgingsrituelen. Hun echtgenoten helpen graag, zelfs heel graag, bij
het in bad gaan van de vrouw, haar afdrogen, het scheren van haar benen het borstelen
van haar haar, haar voeten verzorgen of soortgelijke verzorgingsactiviteiten. Deels
genieten ze van deze activiteiten omdat zij weten dat zij hun vrouw een plezier doen,
maar zij zijn zich er ook van bewust dat zij hun vrouw voorbereiden en haar
aantrekkelijker en begeerlijker maken voor zichzelf. Heb je ooit je echtgenoot jouw
schaamhaar laten trimmen of scheren? En hoe zit het met dat van hem? En overweeg
eens voordat jullie uitgaan om je echtgenoot te laten helpen met je lingerie, het
aantrekken van je nylonkousen of met andere kleding. Door het benadrukken van de
sensualiteit van deze activiteiten is het mogelijk om een bepaald niveau van opwinding
te creëren terwijl je ook profiteert van de aandacht van je echtgenoot
Het concept wat we hier ontwikkelen is NIET dat je echtgenoot jouw een plezier doet
waarvoor jij later met seks terugbetaalt. Eerder zijn dit op zichzelf staande activiteiten
en ben jij het die je echtgenoot de gunst verleent door hem toe te laten in de nabijheid
van jouw zeer begeerlijke zelf. Een neveneffect zal zeker zijn dat al deze aandacht je
wellicht in de juiste stemming voor intieme activiteiten brengen, maar die beslissing ligt
geheel bij jou en verschilt per situatie.
7 De theorie in praktijk gebracht
L
aten we ons nu richten op specifieke praktische adviezen. De onderstaande
voorbeelden behelzen slechts een mogelijke benadering, opgesteld om jullie
beiden in een comfortzone te brengen waarbinnen de zekerheid van seks en
zaadlozing vervangen wordt door een aanhoudend erotisch aura. Je zult
hoogstwaarschijnlijk positieve resultaten bereiken door deze handleiding stap voor stap
te volgen, maar als je wilt kun je ook aanpassingen doen die beter passen bij je eigen
bijzondere omstandigheden. Sommige paren voelen zich er misschien prettig bij om een
aantal stappen over te slaan, anderen willen misschien wat langer stilstaan bij elke stap
of zelf hun eigen varianten toevoegen. Zolang je uitkomt op de zelfde bestemming, is de
route niet zo heel belangrijk.
Vrouwen die beginnen met de implementatie van onze nieuwe filosofie, merken veelal
op dat de seks met hun echtgenoot altijd eindigt in geslachtsgemeenschap en ejaculatie.
Hoe neemt iemand afstand van die gewoonte om tot dit nieuwe model te komen?
Allereerst, zoals wij gezien hebben en zoals de volgende passage duidelijk zal maken is
onmiddellijke zaadlozing, ondanks wat de meeste vrouwen misschien geloven, niet het
alles overtreffende primaire doel voor mannen. Ten tweede, zoals met de meeste
aspecten van het menselijk gedrag ligt het antwoord in het volgen van een geleidelijke
benadering.
"Leren hoe de opwinding en erectieperiode verlengd kan worden terwijl het orgasme wordt
uitgesteld is een belangrijk onderdeel van het maximaliseren van seksueel genot. Als de erectie
stand houdt, worden de lichamelijke sensaties steeds opwindender en de psychologische druk om
te ejaculeren wordt steeds intenser. De truc is om te leren de stimulatie net onder het niveau te
houden die noodzakelijk is voor ejaculatie, terwijl de man ondertussen leert om te gaan met de
toenemende psychologische druk om klaar te komen. Zoals door met een raceauto met enorm hoge
snelheid steeds dichter langs een muur te rijden, zo wordt ook het psychologische genot steeds
intenser. Des te langer kan de opwinding gehandhaafd blijven zonder te spuiten, maar des te
overweldigender het genot voor de man wordt. Bovendien, hoe langer dit stadium gehandhaafd
kan worden, hoe krachtiger en lekkerder het orgasme voor de man uiteindelijk zal zijn. Derhalve
zijn het ontwikkelen van vaardigheden om dit te doen en het zo lang mogelijk onder controle
houden van het psychologische verlangen te ejaculeren essentieel voor het volledige genot van
gezamenlijke (en individuele) seks, en hiervoor is oefening vereist. Vrouwen hebben gewoonlijk
een wat langere tijdsperiode nodig om volledig opgewonden te raken, dus het in staat zijn om een
orgasme uit te stellen vergroot potentiële plezier van seks voor beide partners. Veel vrouwen
geloven dat hoe vaker mannen betrekkingen kunnen hebben des te gelukkiger zij worden. Dit is
niet helemaal waar. Waar mannen echt van genieten is opgewonden raken met hun partner (als
hun partner dat ook is) terwijl beiden voor langere tijd in een opgewonden staat blijven, het
orgasme uitstellend zolang als prettig en mogelijk is."
Uit: "Understanding male seksuality" van David Sebringsil.
De eerste stap naar deze verandering neem je door zowel in jouw geest als in die van je
echtgenoot een verbinding te leggen tussen zijn ejaculatie en jouw toestemming. Omdat
jij de vrouw bent die hij het wil hof maken is het voor je echtgenoot heel belangrijk om
je te behagen, en we weten inmiddels dat het aangaan van een dergelijke uitdaging voor
een man net zo stimulerend werkt als de queestes die middeleeuwse ridders
ondernamen voor de jonkvrouwen die zij op afstand aanbaden. Daarom ga je in dit
stadium een verzoek en toestemming structuur instellen die een heel belangrijk deel van
jullie interactie gaat vormen. Het komt er simpel gezegd op neer dat je echtgenoot
steeds vooraf aangeeft dat hij gaat ejaculeren en dat hij daarbij steeds om je
toestemming vraagt om dit te mogen doen. In deze beginfase dient dit er voornamelijk
voor om je echtgenoot te laten weten dat je voldoende bent gestimuleerd bent tijdens en
dat het voor een gezamenlijk orgasme goed is dat hij klaarkomt, waarmee een einde
komt aan jullie intieme sessie; nadat de man eenmaal klaarkomt, komt het immers
zelden voor dat de geslachtsgemeenschap nog doorgaat.
Daarom moet de echtgenoot wanneer hij voelt dat zijn hoogtepunt nadert, zijn vrouw
op een manier zoals zij die voorschrijft en prettig vindt vragen om haar goedkeuring
voor zijn orgasme. In dit stadium zou ik aanbevelen dat de vrouw op een enthousiaste
manier instemt, en hem laat doorgaan naar zijn hoogtepunt. Zoals opgemerkt, het doel
van deze fase is om in zowel in de geest van de man als die van de vrouw de zaadlozing
te verbinden met de goedkeuring van de vrouw. Dit proces van verzoek en toestemming
zal de basis vormen van wat nog volgt.
Vrij snel hierna moet de vrouw de volgende stap nemen en deze verbinding gaan
gebruiken om de ejaculatie van haar man zo te regelen dat deze samenvalt met haar
eigen wensen. Het verschil tussen dit stadium en het vorige is dat nu de instemming
van de vrouw niet automatisch direct volgt op het verzoek van de echtgenoot. Wanneer
de echtgenoot nu aan zijn vrouw vraagt om klaar te mogen komen zal de vrouw
daarom nu trachten zijn orgasme uit te stellen tot het moment dat zij verkiest. Dit zou
een vertraging van enkele seconden tot enkele minuten of langer kunnen inhouden,
afhankelijk van de omstandigheden. Zelfs wanneer zij op dat moment reeds een voor
haar voldoende bevredigende seksuele sessie achter de rug heeft en voor haarzelf geen
bijzonder e noodzaak ziet voor het verder uitstellen van zijn orgasme als hij erom
vraagt, is het in dit stadium belangrijk om het eerste verzoek af te wijzen. Door zo haar
echtgenoot te laten wachten, zelfs al is het maar een paar seconden, zorgt zij ervoor dat
bij hem de inprenting plaatsvindt dat haar toestemming de belangrijkste “trigger”wordt
voor zijn orgasme.
Het doel van deze verbinding is om zowel echtgenoot als de vrouw te conditioneren in
het concept dat de goedkeuring niet noodzakelijkerwijs direct na het verzoek volgt. Er
volgt geen automatisch goedkeuringsstempel op het verzoek van de echtgenoot, maar
in plaats daarvan een bewuste beslissing gemaakt door de vrouw. Je hebt inderdaad het
recht en de autoriteit om je goedkeuring uit te stellen tot een moment dat jij kiest.
Als je gewend raakt aan het idee om de ejaculatie van je echtgenoot goed te keuren, zul
je nu toegroeien naar het stadium waarin je echtgenoot de hindernissen op het pad van
de jacht naar zijn vrouw echt begint te waarderen. In dit stadium zal de echtgenoot
tijdens jullie intieme activiteiten zoals gewoonlijk toestemming vragen om te ejaculeren.
Nu echter ga je de hindernis verhogen die de echtgenoot moet overwinnen om je te
behagen. Je moet afwijzend antwoorden wanneer hij vraagt te ejaculeren. De vrijpartij
waar je op dat moment mee bezig bent moet gewoon verder gaan en jou voorzien van
voldoende stimulatie zowel in kwaliteit en kwantiteit, maar het moet eindigen zonder
ejaculatie van je echtgenoot. Hiermee zul je een belangrijke mijlpaal in jullie verhouding
bereiken. Je hebt nu duidelijk laten zien dat jij de controle hebt over jullie seksuele
activiteiten. Je echtgenoot zal het niet langer als vanzelfsprekend kunnen beschouwen
dat jullie romantisch samenzijn automatisch resulteert in het “binnenhalen van de
prooi”. Als gevolg daarvan wordt de jacht die je echtgenoot op je maakt nu over een
langere periode uitgesmeerd.
De eerste keer dat jullie bezig zijn met seks waarbij het enige doel is jou te verwennen,
zal het zeer waarschijnlijk wat exotisch en vreemd aanvoelen in jouw beleving. Maar als
je over de nieuwigheid van de gebeurtenis heen bent zul je het een enorm versterkende
en erotisch bevredigende ervaring vinden. Sommige vrouwen zeggen dat zij door deze
ervaring een overweldigend gevoel van erotische macht ervaren, andere vrouwen
zeggen echter dat zij zich schuldig of naar voelen ten opzichte van hun echtgenoten. Dit
is dikwijls het moeilijkste moment voor veel vrouwen die dit programma volgen. Ik
vind het altijd belangrijk om nog eens te benadrukken dat alles in dit programma op
volledige consensus van zowel echtgenoot als de vrouw is gebaseerd, en van beiden
oprechte inzet vereist. Ook moet je onthouden dat je echtgenoot de ejaculatie niet wordt
ontnomen maar slechts gelimiteerd, en dat dit allemaal deel is van een proces is om aan
jou en je echtgenoot de gelegenheid te bieden om opnieuw jullie romantische liefde te
laten ontvlammen. Door deze belangrijke stap van het onthouden van de toestemming
aan zijn ejaculatie, is voor hem de vrijpartij eigenlijk niet afgesloten, maar gaat deze de
volgende morgen en gedurende de hele dag verder. Het verlengt en verhevigt het genot
van je echtgenoot en behoedt hem voor een vlugge zaadlozing gevolgd door een nog
sneller verlies van verlangen (climax en anti-climax). De seksule spanning die nu bij
hem is opgebouwd, overschrijdt qua opwinding en intensiteit ruimschoots het naar zijn
aard kortstondige orgasme.
Zoals een echtgenoot verklaart:
“Mijn vrouw bespeelt me als een viool. Maar begrijp me niet verkeerd. Ik protesteer niet, ik vind
het juist heerlijk. Ik ben precies waar ik zijn wil, in haar greep, en zou niet willen ruilen met
welke man op aarde dan ook. Ik heb ontdekt het plezier van voortdurende opwinding veel meer
genot biedt dan de kortstondige ervaring van ejaculatie.”
Nog een echtgenoot die gelimiteerd is, geeft toe:
“Het is een heel erotische ervaring voor mij. Zelfs op het werk is zij constant in mijn gedachten.”
Een derde schrijft:
“Mijn vrouw houdt ervan om van mij te kussen, ze omhelst me, windt me helemaal op en stuurt
me vervolgens naar mijn werk. Haar gevoelens, gedachten en aanrakingen blijven de hele dag
door mijn hoofd spelen en ik kan gewoon niet wachten tot de dag om is zo dat ik haar weer kan
zien. Daarom is het wanneer wij ten slotte seks haar hebben op het moment en op een manier
zoals zij het wil zo een enorm opwindend moment voor mij.”
Zodra je deze belangrijke mijlpaal gepasseerd bent, zult je ontdekken dat je partner
tijdens het vrijen meer gepassioneerd is, zich meer om jouw behoeftes bekommert en
meer gericht is op jouw genot. Geniet van zijn aandacht, groei van zijn aanbidding.
Wanneer hij je nu vraagt om te mogen ejaculeren zul je hem waarschijnlijk iets terug
willen geven en hem toestemming verlenen. Ik raad je dus aan zijn orgasme niet langer
dan een paar minuten uit te stellen en hem dan je toestemming te geven. Zonder twijfel
zul je nu getuige zijn één van zijn meest overweldigende en heftigste orgasme ooit.
Je zult nu zo een beetje bereikt hebben dat je een zeer begerenswaardige prijs geworden
bent. Eén die niet gemakkelijk te vangen is, één die voor je echtgenoot aanzienlijke
inspanningen vereist om binnen zijn bereik te komen. Deze prijs is geen automatische
verovering meer, de jager moet nu meer alert zijn en moet al zijn vaardigheden inzetten
om zijn prooi te kunnen vangen. Als je dit bereikt hebt is in jullie beider geest de
verbinding tot stand gekomen dat zijn orgasmes gelimiteerd zijn en nu onder jouw
controle vallen. De tijd is nu gekomen om het gebied van je invloed verder gaan
vergroten.
Dit zal betekenen dat het orgasme van je echtgenoot niet uitgesteld wordt tot de
volgende vrijpartij, maar tot de 2e of 3e sessie. De verhouding voor het geven van
toestemming moet je volgens je eigen schema bepalen. Je hebt nu bereikt dat je langer
achtervolgd zal moeten worden dan slechts de paar dagen tussen twee intieme sessies.
De achtervervolging en hofmakerij moeten nu continu en aanhoudend plaatsvinden.
Het feit dat het resultaat nu uitgesteld wordt bespeelt de geest van je echtgenoot en
verhoogt zijn opwinding. Ondertussen werken de door jou aangeboden aanhoudende
intieme activiteiten – activiteiten die niet beperkt hoeven te blijven tot de slaapkamer –
ook in zijn voordeel. Hij ervaart hierdoor een verhoging van zijn seksuele opwinding
met een intensiteit die hij waarschijnlijk sinds zijn puberteit niet meer gevoeld heeft.
Alleen zijn hoogtepunten die onvermijdelijk het spel beëindigen zijn verminderd.
Je zal spoedig ontdekken dat hoe meer je de zaadlozingen van je echtgenoot onder
controle houdt, hoe meer hij jou zal begeren en achtervolgen. Dit zal resulteren in meer
aandacht, meer zorg, meer liefde, meer romantiek, kortweg … meer hofmakerij. Als je in
deze fase terechtkomt, zult je het evenwichtspunt moeten bepalen waarop het
verstandig is om je echtgenoot zijn orgasme te gunnen. Afhankelijk van leeftijd,
levensstijl en de frequentie van jullie seksuele sessies voordat je met dit programma
begon, zul je een startpunt moeten kiezen en van daaruit moeten werken. Ik raad
jongere paren die misschien 3 keer per week of vaker seks hebben gewoonlijk aan om
één orgasme per week toe te staan. Paren van middelbare leeftijd (met meer
verplichtingen, misschien met kinderen) die misschien 1 of 2 keer per week seks hebben,
zouden kunnen beginnen met één orgasme per 14 dagen. Waar je ook start, je zult
geleidelijk aan de tijdsperiode tussen de orgasmes vergroten tot aan het punt waarop je
het doeltreffendst bent. Dit is het punt zijn waarop de romantiek en de zorg om jou
beginnen om te slaan naar irritatie en negatief gedrag. Wanneer je dat soort gedrag ziet
ontwikkelen, zul je het interval iets moeten verkorten en dit als richtlijn gebruiken voor
de toekomst. De periodes die koppels gebruiken variëren van 14 tot 21 dagen tot wel 90
dagen of langer. Typische 30 dagen-cyli zijn niet ongewoon voor dertigers en veertigers.
Zoals bij alles geldt wat we hiervoor hebben besproken, wees bereid om te luisteren
naar de terugkoppeling van je echtgenoot zowel verbaal als non-verbaal, om je naar het
beste evenwicht te leiden.
Op het moment dat je dit stadium bereikt en een geschikt niveau hebt vastgesteld is het
enige wat je moet doen dit niveau in de toekomst handhaven. Het zal duidelijk zijn dat
dit programma inhoudt dat je een geplande dag voor de volgende ejaculatie vooraf
vastlegt. Het zou heel eenvoudig kunnen zijn dat bijvoorbeeld de eerste zaterdag van de
maand je verkozen dag is of het zou een meer uitgebreid planningsmechanisme kunnen
inhouden. In elk geval moet het verzoek en toestemmingsmechanisme dat wij
besproken hebben steeds door blijven gaan. Om dingen interessant bij te houden, zou
de volgende datum alleen bij jou bekend kunnen zijn. Dit zal de spanning er in houden
en zal de aandacht van je echtgenoot handhaven. Als zodanig worden “ad hoc
beslissingen” tijdens het vrijen afgeraden. Je zult steeds door je eigen gevoel afgeleid
worden en het moeilijk vinden om zo'n beslissing nemen. Daarom wordt het sterk
aangeraden dat je je schema vooraf maakt en dat je je er ook aan houdt. Enige mate van
variatie in de datum kan ook gebruikt worden om een gezonde mate van verwachting
voor jullie beiden te creëren.
Als je meer op je gemak bent met de cyclus kun je op basis van de prestaties van je
echtgenoot zelfs experimenteren met het veranderen van de afspraakdatum. Overweeg
het toekennen “bonuspunten” voor buitengewone prestaties van je man. Deze kunnen
gebruikt worden om het interval tot de volgende ejaculatiedatum te verkorten. Trek aan
de andere kant ook punten af voor ongewenst gedrag van je echtgenoot. Deze negatieve
punten zullen de cyclus verlengen. Dit soort wortel & stok benadering kan een heel
nieuw niveau van speelsheid aan het programma toevoegen.
8 Vergelijkbare methodes
O
ngetwijfeld hebben degenen die enigszins vertrouwd zijn in de wereld van
seksualiteit in ons programma overeenkomsten opgemerkt met Tantra.
Onthouding van ejaculatie is inderdaad ook een concept wat bij het toepassen
van Tantra voorkomt.
De onthouding van de ejaculatie vindt haar oorsprong in Tantra; in maithunâ is het
belangrijk dat de man zijn sperma niet ontlaadt omdat het wordt beschouwd als een
kostbaar product van de levensmacht. Sperma wordt in een fijnere substantie omgezet
die de hogere centra van het lichaam voedt en voorbereidt op de geestelijke
transformatie, hetgeen het doel van Tantra is. In maithunâ zouden vrouwen tijdens het
ritueel wel een orgasme mogen bereiken. Haar opwinding produceert een vaginale
afscheiding dat de ervaren tântrika dan via zijn penis kan opzuigen. Van de vrouwelijke
afscheiding wordt verondersteld dat het verrijkend is voor het hormonale systeem van
de tântrika, dat verder helpt in zijn geestelijke transformatie.
Als we de metafysische aspecten van Tantra even buiten beschouwing laten zien we dat
de concepten waar hier mee gewerkt wordt niet geheel verschillend zijn. Een essentieel
verschil echter is dat deze vorm van onthouding door de persoon zelf wordt bepaald.
Met andere woorden, hoewel de mannelijke ejaculatie wordt onthouden net als in ons
programma, is het bij Tantra de man zelf die beslist of en wanneer een ejaculatie
plaatsvindt. Het allerbelangrijkste en essentiële kenmerk van ons programma is het
principe dat het de vrouw is die de beslissing neemt over de timing van de ejaculatie
van de man.
9 De geneugten des levens
N
u je een punt hebt bereikt waarop je de zaadlozingen van je man gelimiteerd
hebt tot bijvoorbeeld één keer per 30 dagen, zou je je vrij moeten voelen om de
seksuele varianten waar Mw. Dodson eerder op zinspeelde te verkennen en
ervaren. Bij dit programma gaat het er duidelijk niet om dat jij 30 dagen wacht om seks
met je echtgenoot te hebben. Indien jij jezelf niet vermaakt en niet vele orgasmes ervaart
gedurende de maand, dan heb je het punt waar het om gaat gemist en heb je misschien
toch over het hoofd gezien dat je echtgenoot permanente prikkels nodig heeft om hem
bij de les te houden.
Een vrouw die enthousiast was over de methode verwachtte van haar echtgenoot dat hij
haar elke avond oraal bevredigde. Hij was zeer verheugd met deze taak: “Er is niets wat
ik liever doe.” Maar zijn nachtelijke diensten betekenden echt niet noodzakelijkerwijs
ook een orgasme voor hemzelf. Zijn vrouw hield ervan van hem op het randje te laten
balanceren, enkele weken, soms ook een maand of langer. Had hij het gevoel dat hij
slachtoffer was geworden en dat zijn mannelijke status was aangetast? Nee, hij schreef
dat het was alsof hij opnieuw tiener was en dat zijn vrouw, het middelpunt van al zijn
fantasieën, voor hem als een Godin was geworden.
Een vrouw van iets over de 40, 12 jaar getrouwd, beschreef haar invulling van het
programma als volgt:
“Voordat wij van deze limitering van orgnasmes hadden gehoord, hadden we ongeveer eens per
week seks met wat voorspel en orale seks. Mijn echtgenoot ejaculeerde bijna altijd in me waarna
het leek alsof een inwendige schakelaar hem uit had gezet. Sinds wij dit programma toepassen
hebben we feitelijk nog steeds ongeveer één keer per week seksuele betrekkingen. Tegenwoordig
echter ejaculeert hij alleen elke vierde keer dat wij seks hebben. Tussen deze sessies door zijn er
dagen waarop ik me door mijn echtgenoot oraal of met de vibrator laat bevredigen. Ik kan de
lengte en intensiteit van deze sessies zelf bepalen en zij vormen een mooie tegenhanger voor onze
gewone seksuele betrekkingen. Een aantal avonden per week plaag of stimuleer ik hem gedurende
een paar minuten voor het slapen gaan, gewoon om het vuurtje brandend te houden. Deze ‘10
minuten plagerijtjes’ die bijna geen inspanning kosten helpen echt om zijn sappen in beweging
te houden. Eén avond bijvoorbeeld masseerde ik zacht zijn naakte billen, een andere keer speelde
ik met zijn tepels, een derde keer lag ik op bed en liet hem naast mij knielen om vervolgens 10
minuten te kijken naar mijn string en mijn billen. De resultaten zijn geweldig. Mijn echtgenoot
vertelt mij dat hij nu altijd aan me denkt. Alles waar ik om vraag wordt gretig voor gezorgd en
hij zoekt constant naar eigen manieren om mij te behagen. Tijdens de seks is hij echt bezig om er
voor te zorgen dat ik meervoudige orgasmes heb en wanneer ik hem tenslotte zeg dat het okay is
om te ejaculeren, zegt hij dat het gevoel veel beter is dan onder ons oude regime.”
Zoals wij gezien hebben is penetratieve seks weliswaar een plezierige bezigheid, maar
dat neemt niet weg dat deze activiteit kan worden afgewisseld met andere
gelijkwaardige alternatieven. Cunnilingus is vermoedelijk het populairste alternatief.
Omdat erogene zones overal op het lichaam voorkomen kan de orale activiteit ook
gericht zijn op andere delen van het lichaam, met als meest geliefde plekjes de borsten,
tepels, voeten en het gebied rond de anus. Afhankelijk van je verlangens kan zo een
activiteit één- of tweerichtingsverkeer zijn. Ook vingers en handen kunnen wonderen
verrichten. Gebruik ze voor massage, kietelen, vastpakken en binnendringen of
stimuleer het lichaam op een andere manier. De ene partner kan kijken hoe de ander
masturbeert of je kan wederzijdse masturbatie proberen. Het gebruik van vibrators of
iets uit het grote assortiment kunstpenissen is ook aan te raden. De technische
vindingrijkheid heeft een grote variatie dildo’s voortgebracht zoals vibrerend,
pulserend, met een gordel, tweezijdig, anaal enz… Deze kunnen van geweldige waarde
zijn om de seksuele ervaring te vergroten. Probeer net als bij orale activiteiten met deze
apparaten ook eens een tweerichtingsbenadering. Je zult misschien denken dat je
echtgenoot niet geïnteresseerd is om de ontvanger van een dildo te zijn, maar ik stel
voor dat je het hem een keer op de juiste manier op het juiste moment vraagt en je zal
verrast kunnen zijn door zijn aanvaarding. Inderdaad bevinden zich in de anus en
endeldarm heel veel gevoelige ontvankelijke zenuweinden die, wanneer ze door
penetratie gestimuleerd worden, immens genot en zelfs een orgasme teweeg kunnen
brengen.
Anna, 39 jaar en 7 jaar getrouwd schrijft:
“Todd leek altijd zo'n macho kerel. Ik had nooit gedacht dat hij het prettig zou vinden als ik een
dildo bij hem zou gebruiken. Op een avond toen ik zijn penis aan het likken en masseren was
vroeg ik hem toch eens of het mocht. Om een lang verhaal kort te maken, hij ging akkoord. Voor
hem leidde het tot zeer explosief hoogtepunt en mij geilde het oneindig op. Daarna heb ik direct
een gordel gekocht en inmiddels is anale penetratie regelmatig een onderdeel van ons liefdesspel.
Hij vindt het gevoel heel intens en ik hou van het idee om voor de verandering eens een keer
degene te zijn die penetreert.”
Vedere Engelstalige informatie over dit onderwerp is te vinden Strap-on Epiphany van
Virginia Vitzthum in het Salon E-zine van januari 1999.
http://www.salon.com/1999/01/28/feature_453/
Dit is maar één voorbeeld van de vele die ik heb ontvangen en waarbij paren plezier
hebben ontdekt in niet eerder uitgeprobeerde erotische activiteiten. Het volgen van dit
programma geeft je de vrijheid om vele alternatieve vormen van intieme en seksuele
activiteit te onderzoeken en uit te proberen, want penetratie vormt niet langer de
absolute noodzaak zoals voorheen het geval was.
10 Ten slotte
N
eem, nu je dit materiaal hebt doorgelezen, wat tijd om het te overdenken en
het met je echtgenoot te bespreken. Indien hij het was die je op dit artikel heeft
gewezen (en dat is vaker het geval dan je denkt), heb je een prima hulp bij het
uitvoeren van het programma. Hij is het er immers zeer waarschijnlijk mee eens en hij
voelt zich er prettig bij. Indien je dit materiaal zelf of via van een vriend(in) hebt ontdekt
is het waarschijnlijk een goed idee om je echtgenoot te vragen het ook eens door te
lezen.
Net zoals veel andere vrouwen zul je waarschijnlijk ook ander materiaal gezien of
gelezen hebben dat de dynamiek van romantiek in het huwelijk bespreekt. Hoewel er
wat variaties kunnen voorkomen in wat je hier of elders hebt gevonden, is één van de
belangrijkste adviezen om opnieuw de passie te laten ontbranden ongetwijfeld de
aanbeveling om een romantisch diner of weekend samen met echtgenoot te arrangeren.
Dit “Fantasy Island Scenario” veronderstelt dat een korte dosis romantiek zal volstaan
om weerstand te bieden aan de dagelijkse sleur. Degenen die dit soort uitstapjes hebben
geprobeerd zullen ongetwijfeld bevestigen dat zij ervan hebben genoten (of niet), maar
dat na hun terugkeer naar een “normaal” leven, het effect in ieder geval tamelijk snel
verdwenen was.
Nu je de wijsheid op deze pagina’s hebt gelezen, zou de oorzaak hiervan duidelijk
moeten zijn. Deze uitstapjes, hoe prettig ze ook kunnen zijn, pakken de fundamentele
kwestie niet aan. Zij gaan nog steeds uit van de veronderstelling dat de romantiek is
binnengehaald en bevestigd met het huwelijk. Zo wordt een slecht aftreksel van de
verkeringstijd nagestreefd, terwijl fundamentele probleem niet aangepakt worden. Dit
is te vergelijken met het aan een voetbalspeler vragen om zijn oude tenue weer aan te
doen en de momenten uit de “grote wedstrijd” nog eens te herhalen of te vragen aan
een jager om zijn geweer te nemen en de elandkop die aan de muur van zijn
kelderverdieping hangt te achtervolgen. Ongetwijfeld zal het voor de persoon plezierig
zijn om het verhaal te vertellen of bepaalde momenten te herbeleven, maar de
weemoedigheid zal overheersen en de emoties zullen het niet halen bij die emoties die
ervaren werden met de oorspronkelijke activiteit en die langzaam vervagen naarmate
het verhaal vaker wordt herhaald.
Het mooie van dit programma is dat het geen kort vertrek naar een fantasiewereld is
met daarna terugkeer naar het alledaagse leven. Dit wordt je alledaagse leven en
natuurlijk is dat de sleutel waarnaar je zocht. Zeg nu zelf. Er zijn geen speciale
voorbereidingen noodzakelijk, er hoeft niet gereisd te worden, en het is niet nodig om
reserveringen te maken. De beschreven methode is daarmee ook nog eens goedkoper.
Natuurlijk moet je je niet laten weerhouden van jullie speciale uitstapjes, maar dan liefst
in de context van je nieuwe relatieprogramma. Er moet wel wat gebeuren in Milaan of
St. Petersburg, en dan bedoel ik niet uitsluitend museumbezoek of seks op de
hotelkamer met moeie voeten en net iets te veel wijn op. Dus hoewel ik je net als mijn
collega’s zulke activiteiten aanraadt vanwege de specifieke voordelen die dit soort
uitstapjes bieden, waarschuw ik je er tegelijkertijd ook voor geen trendbreuk te
verwachten op basis van een dergelijk uitstapje.
Mijn laatst advies is om vooral te bedenken dat dit een pad is dat jullie samen
bewandelen. Zoals ik heb benadrukt, bespreek dit artikel, de gedachten die dit bij je
teweeg brengt en je plannen met je partner. Communicatie is het fundament van een
goede relatie. Ga stap voor stap en haast je niet. Als je je op je gemak voelt met een
bepaald stadium, heb dan lef en zet het volgende stapje. Berust niet in stilstand.
Bedenk dat jullie de rest van je leven samen zijn. Dat jullie de rest van jullie leven samen
willen zijn, maar dat er wel het nodige moet gebeuren. Als je dit programma volgt zul je
gaan ontdekken dat het verlangen van je echtgenoot om je te plezieren automatisch ook
naar andere gebieden van je verhouding uitstraalt. Je zult ontdekken dat hij je meer gaat
raadplegen, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, op het in evenwicht brengen van
werk en gezin, ja en zelfs op de keuze van zijn vrienden. Als je het fundament goed legt
zal alles ten goede veranderen.
Wanneer je de filosofieën uitvoert die in dit artikel uitgelegd worden, ben jij gelukkiger
en is ook je echtgenoot gelukkiger. Je echtgenoot is gelukkiger omdat hij de held is. Hij
komt je redden door middel van zijn aanhoudende romantische avances, door het doen
van de dingen die jij nodig vindt en door je seksueel te bevredigen . Jij bent gelukkiger
omdat je aanbeden wordt, omdat je iemand hebt om mee te praten en de dingen mee te
doen die jij wilt en omdat je meer en meer geniet van seks met je echtgenoot .
Leef je wildste fantasieën uit. Jij bent de vrouw des huizes die het verdient om op een
voetstuk geplaatst te worden. Laat jouw ridder je gedurende dagen en weken
romantisch achtervolgen. Het zal je verbazen hoeveel je leven door jullie vernieuwde
relatie zal veranderen.

Vergelijkbare documenten