Het Debuut van Rudolphi Producties is vijf jaar

Commentaren

Transcriptie

Het Debuut van Rudolphi Producties is vijf jaar
Het Debuut van Rudolphi Producties is vijf jaar geleden gelanceerd, toen nog onder de noemer ITs hITs on tour. Het doel was en is om een brug te slaan tussen de opleidingen en de uitvoeringspraktijk. We selecteren drie korte voorstellingen uit het eigen werk, voorstellingen waarvan wij denken dat die gezamenlijk op tournee kunnen. De voorstellingen staan hierdoor niet alleen op zichzelf maar versterken elkaar. De voorstellingen reizen in de vorm van een festival van één avond, met inleiding en nagesprek en een drankje toe. Hiermee krijgt het publiek een goed beeld van de nieuwste generatie makers. Dit jaar hebben wij samen met gastjurylid Ariane Schluter ongeveer twintig voorstellingen gezien. Dit zijn onze selectiecriteria: Aantoonbare kwaliteit; Maatschappelijke relevantie; Onze eigen smaak; Zeggingskracht; Intelligentie; Verrassing. Vernieuwing. Verbazing; Tourbaarheid. *) We hebben dit jaar gekozen voor werk dat onvermijdelijk bleek, dat onder onze huid kroop en daar niet meer is weggegaan. We hebben gekozen voor theater dat groot vakmanschap combineert met ongebreideld speelplezier. We hebben gekozen voor makers en performers die het lef hebben uitspraken te doen over de wereld om hen heen zonder daarbij zichzelf te ontzien. We hebben gekozen voor een voorstelling waarin de individuele kwaliteit de collectieve prestatie geen seconde in de weg staat, waar de energie vanaf spat We hebben dit jaar voor slechts één voorstelling gekozen. Een voorstelling die een brug slaat tussen de wereld en de kunst, zoals het theater een brug tussen de kunst en de wereld poogt te slaan. We hebben gekozen voor 5 zeer sterke acteurs met een groot gevoel voor timing, ritme, présence; zelfverzekerd maar nooit ijdel, kwetsbaar maar nooit sentimenteel. We hebben gekozen voor La Isla Bonita, gemaakt door Milou van Duijnhoven, Luit Bakker, Mirthe Labree, Lisa Schamlé en Aukje Schaafsma van de opleiding Theatraal Performer van de Toneelacademie Maastricht, geregisseerd door Jeroen De Man. *) De selectiecriteria zijn nader toegelicht op de volgende pagina. (1) Aantoonbare kwaliteit. Hoewel kwaliteit bij een subjectief medium als theater moeilijk te meten is, valt wel iets te zeggen over vakmanschap. Beheerst de maker zijn instrumentarium, benut hij of zij de theatrale ruimte goed, weet hij of zij de boodschap helder over te brengen, worden de theatrale middelen en mogelijkheden effectief ingezet. Volgens ons zijn dat elementen waaraan je vakmanschap af kan lezen. Zeker waar het net afgestudeerde makers betreft is de mate van vakmanschap een belangrijk criterium om kwaliteit aan af te lezen, in relatie tot de kunstopleiding die net genoten is. (2) Maatschappelijke relevantie. Wij vinden het belangrijk dat een voorstelling ergens over gaat, dat de maker zich positioneert ten opzichte van de wereld en de tijd waarin hij of zij leeft. De maker mag een visie hebben en is niet bang die met het publiek te delen. Theater is een communicatievorm, maak daar gebruik van. (3) Onze eigen smaak. Over smaak valt niet te twisten. Wij houden van ons vak. Een belangrijke gevolg daarvan is dat we volledig achter onze producties staan, zowel inhoudelijk als zakelijk. Dat doen we omdat we ze goed vinden. Als we naar de door Theaterzaken Via Rudolphi gerealiseerde speellijsten kijken en naar de daaraan gekoppelde publiekscijfers, kunnen we constateren dat de gezelschappen en producties breed gedragen wordt. (4) Zeggingskracht. Is de maker in staat zijn of haar boodschap, de inhoud in een open, communicerende vorm aan het publiek te presenteren, zodoende dat het op overtuigende wijze overkomt. (5) Intelligentie. Dit heeft raakvlakken met de zeggingskracht. Weet de maker op doordachte wijze vorm aan de inhoud te geven. Zijn vorm en inhoud in een goede balans met elkaar. (6) Verrassing. Vernieuwing. Verbazing. Wij houden ervan verrast te worden, met nieuwe inzichten of vernieuwende vormen geconfronteerd te worden en verbaasd te staan kijken naar waar een maker op uitgekomen is. Deze drie termen vallen terug te brengen op originaliteit. (7) Tourbaarheid. Dit is vooral een praktisch criterium. De voorstelling wordt onderdeel van een minifestival, moet in zeer korte tijd opgebouwd en afgebroken kunnen worden, en in diverse podia onder diverse omstandigheden uitgevoerd kunnen worden. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de professionele uitvoeringspraktijk van de maker verwacht dat deze zich steeds flexibeler opstelt en met veranderende omstandigheden overweg kan. Vanzelfsprekend proberen wij te komen tot een zo breed mogelijk palet van scholen en genres. Kwaliteit echter blijft te allen tijde de boventoon voeren. 

Vergelijkbare documenten

La isla Bonita winnaar van Het Debuut 2015

La isla Bonita winnaar van Het Debuut 2015 collectieve  prestatie  geen  seconde  in  de  weg  staat,  waar  de  energie  vanaf  spat   We  hebben  dit  jaar  voor  slechts  één  voorstelling  gekoz...

Nadere informatie