Bouwbedrijf CvA

Commentaren

Transcriptie

Bouwbedrijf CvA
TECHNISCH ONTWERP
Upgrade netwerk
Bouwbedrijf CvA
Amersfoort
Projectleider
Projectnummer
Datum
Versie
:
:
:
:
Hugo Wolff
95.321-02/03
27 maart 2013
1.0
© Copyright SCB-IT – 2013
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE ................................................................................................ II
SCB-IT
1.
INLEIDING ............................................................................................... 1
1.1
1.2
1.3
ALGEMEEN ......................................................................................................... 1
SITUATIE ............................................................................................................ 1
INHOUD VAN TECHNISCH ONTWERP ........................................................................ 1
2.
FYSIEK NETWERKONTWERP ..................................................................... 2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
TOPOLOGIE NETWERK ........................................................................................... 2
IP-PLAN ............................................................................................................. 2
OPSOMMING NODES............................................................................................. 3
Apparatuur hoofdlocatie ............................................................................. 3
Apparatuur bouwlocatie.............................................................................. 3
NETWERKAPPARATEN ........................................................................................... 4
Inrichting netwerk (bedraad) hoofdlocatie ................................................. 4
Inrichting netwerk (draadloos) hoofdlocatie ............................................... 4
Inrichting netwerk bouwlocatie................................................................... 4
3.
INRICHTING SERVER ................................................................................ 5
3.1
3.2
3.3
INSTALLATIE BESTURINGSSYSTEEM ........................................................................... 5
PARTITIE-OVERZICHT ............................................................................................. 5
INDELING SHARES EN PERMISSIES ............................................................................. 5
4.
INRICHTING SERVICES.............................................................................. 6
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
DIRECTORY SERVICES ............................................................................................ 6
Organisatienaam en namen domein ........................................................... 6
Indeling OU’s en groepen ............................................................................ 6
Gebruikers.................................................................................................... 7
Policies ......................................................................................................... 8
DNS-SERVICES .................................................................................................... 8
DHCP-SERVICES .................................................................................................. 8
PRINTSERVICES .................................................................................................... 8
MAILSERVICES ..................................................................................................... 9
MAILSERVICES ..................................................................................................... 9
BACKUP SERVICES ................................................................................................. 9
TERMINAL SERVICES .............................................................................................. 9
WINDOWS UPDATE SERVICE .................................................................................. 9
REMOTE BEHEER .................................................................................................. 9
5.
INRICHTING WERKSTATIONS .................................................................. 10
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
INSTALLATIE BESTURINGSSYSTEEM ......................................................................... 10
INRICHTING HARDE SCHIJF .................................................................................... 10
NAAM WERKSTATION .......................................................................................... 10
APPLICATIES ...................................................................................................... 10
NETWERKINSTELLINGEN....................................................................................... 10
Versie 1.0
Pagina II
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
6.
PRINTERS ............................................................................................... 11
6.1
6.2
PRINTER - BOUWPLAATS ...................................................................................... 11
PRINTERS - KANTOOR .......................................................................................... 11
7.
TESTPLAN ............................................................................................... 12
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
WAAROM WORDT ER GETEST ............................................................................... 12
WANNEER TESTEN .............................................................................................. 12
WIE GAAT TESTEN .............................................................................................. 12
WAAR WORDT GETEST ........................................................................................ 12
WAT WORDT GETEST .......................................................................................... 12
WELKE TESTEN WORDEN UITGEVOERD .................................................................... 12
8.
MANAGEMENTSAMENVATTING ............................................................. 13
BIJLAGE .............................................................................................................. 14
SCB-IT
Versie 1.0
Pagina III
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
1.
INLEIDING
1.1
Algemeen
Dit document beschrijft de technische details van het netwerk van Bouwbedrijf CvA
te Amersfoort (afgekort CvA).
CvA is met 140 medewerkers een middelgroot bouwbedrijf dat actief is in de
woning- en utiliteitsbouw. Daarnaast is CvA actief in renovatie, restauratie en
onderhoud. Bij woningbouw gaat het zowel om grote projecten als om kleinschalige
projecten. Bij utiliteitsbouw moet gedacht worden aan scholen,
overheidsgebouwen, kantoren en winkelcentra.
CvA streeft ernaar om de meeste functies op het hoofdkantoor te centraliseren,
maar uiteraard zijn er op iedere bouwlocatie bouwketen geplaatst waarin de direct
betrokkenen hun werkzaamheden voor het bouwproject uitvoeren. Daarbij valt te
denken aan uitvoerders en opzichters.
1.2
Situatie
In de eerdere projectfase is een Plan van Aanpak en een Functioneel Ontwerp
opgesteld. Beide documenten zijn goedgekeurd door CvA.
CvA heeft op dit moment een client-server netwerk. Doordat er geen vaste ICT-er
aanwezig is, is de opzet van de server en het netwerk een groot probleem. Er is
geen structuur in de opbouw van de server en het netwerk. Problemen zijn niet
alleen van softwarematige aard, maar hebben met name te maken met verouderde
hardware. Daarnaast zijn er binnen het bedrijf verschillende versies van
besturingssystemen.
1.3
Inhoud van Technisch Ontwerp
Dit Technisch Ontwerp beschrijft de inrichting van het nieuwe op te zetten netwerk
van CvA. In het hoofdstuk ‘Netwerkontwerp’ staat hoe het netwerk is opgebouwd.
De topologie en het IP-plan is hierin uitgewerkt. In het hoofdstuk ‘Inrichting server’
wordt de server ingericht en wordt aangegeven welke shares beschikbaar zijn.
Verder worden in het hoofdstuk ‘Services’ alle diensten genoemd die in het netwerk
beschikbaar zijn. In het hoofdstuk ‘Werkstations’ is de inrichting van de
werkstations beschreven. In het hoofdstuk “Website” wordt de website ingesteld.
SCB-IT
versie 1.0
Pagina 1
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
2.
FYSIEK NETWERKONTWERP
2.1
Topologie Netwerk
Het netwerk van CvA heeft een eenvoudige structuur. De switch, de router en de
server zijn gesitueerd in de patchkast. De wall outlets zijn met een UTP kabel
verbonden aan het patch panel. De patchkabel verbindt de aansluiting met de
switch.
In Figuur 1 is de logische topologie van het netwerk weergegeven.
Figuur 1 - Netwerktopologie
2.2
IP-plan
De communicatie in het netwerk is op basis van het TCP/IP-protocol. Op de server
srvcva1 zijn de volgende services geïnstalleerd:
• DHCP
• DNS
Het IP-adres van het netwerk is 172.16.0.0 en het subnet staat ingesteld als
255.255.0.0 (prefix is /16). De indeling van de IP-adressen is in Tabel 1 uitgewerkt.
Devices
Begin range
Einde range
routers
172.16.255.0
172.16.255.254
servers
172.16.0.1
172.16.0.9
switches
172.16.0.240
172.16.0.254
access points
172.16.0.10
172.16.0.19
printers
172.16.0.20
172.16.0.29
werkstations / laptops / phones / tablets
172.16.20.1
172.16.29.255
VOIP toestellen
172.16.40.1
172.16.49.255
Tabel 1 – IP-plan
SCB-IT
versie 1.0
Pagina 2
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
2.3
Opsomming nodes
2.3.1
Apparatuur hoofdlocatie
In de Tabel 2 staat het overzicht van de host-namen van de apparatuur met de
daarbij behorende functie en het IP-adres.
Host
Naam
hardware
IP-adres
Prefix
DHCP
Functie
srvcva1
HP DL360G5
172.16.0.1
/16
statisch
Server (Global Catalog
server)
ap1
Linksys WAP610n
172.16.0.10
/16
statisch
Accesspoint wireless
ap2
Linksys WAP610n
172.16.0.11
/16
statisch
Accesspoint Wireless
prn1
HP-T1300
172.16.0.20
/16
reservation
Printer
prn2
HP-M2727
172.16.0.21
/16
reservation
Printer
prn3
HP-CP4025
172.16.0.22
/16
reservation
Printer
rtr1
Eminent Wlink
300
172.16.255.254
/16
statisch
Router
sw1
CISCO 2950
172.16.0.240
/16
statisch
Switch
ws-xp-x
DELL Inspirion
One
-
-
dynamisch
Werkstations Windows XP
x is volgnr
ws-w7-x
DELL Optiplex 755
-
-
dynamisch
Werkstations Windows 7
x is volgnr
ws-w8-x
DELL Vostro 260
Mini Tower
-
-
dynamisch
Werkstations Windows 8
x is volgnr
ltp-x
DELL XPS17
-
-
dynamisch
Laptop Werkstations
x is volgnr
Tabel 2 - Overzicht apparatuur hoofdlocatie
2.3.2
SCB-IT
Apparatuur bouwlocatie
Op de bouwlocatie wordt er een tijdelijk netwerk gerealiseerd. Vanuit dit netwerk is
het mogelijk via internet met de server op het hoofdkantoor verbinding te maken.
In Tabel 3 is de apparatuur vermeld die in het peer-to-peer netwerk wordt
opgenomen.
Host Naam
hardware
IP-adres
Prefix
DHCP
Functie
ws-xp-50
DELL D410
192.168.1.2
/24
statisch
Werkstation
Windows XP
ws-w7-51
DELL Optiplex 630
192.168.1.3
/24
statisch
Werkstations
Windows 7
ws-w8-52
Dell GX620 SF Pentium 4
192.168.1.4
/24
statisch
Werkstations
Windows 8
prn10
HP laserjet p2015
192.168.1.10
/24
statisch
Printer
versie 1.0
Pagina 3
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
Host Naam
hardware
IP-adres
Prefix
DHCP
Functie
rt-0045
Linksys EA4500
LAN:
192.168.1.1
Disable WIFI
DHCP uit
/24
statisch
Internet router
Tabel 3 - Overzicht apparatuur bouwlocatie
2.4
Netwerkapparaten
2.4.1
Inrichting netwerk (bedraad) hoofdlocatie
De bestaande bekabeling in het pand is UTP CAT5e. Er is besloten om de huidige
bekabeling te gebruiken.
Switch
De switch is standaard geconfigureerd, er zijn geen VLAN’s op de switch
geconfigureerd.
Router
De router wordt door de ISP geleverd en geconfigureerd. Omdat in het domein op
de DC al een DHCP-server werkt, worden de DHCP-services op de router
uitgeschakeld.
2.4.2
Inrichting netwerk (draadloos) hoofdlocatie
Het draadloos netwerk wordt met WPA-encryptie beveiligd. De instellingen voor het
draadloos netwerk zijn als volgt:
•
•
•
•
2.4.3
SCB-IT
SSID
Encryptie methode
Key
Channel
CvA
WPA
2013CvA
6
Inrichting netwerk bouwlocatie
De router voor de bouwlocatie wordt door de provider geleverd en geconfigureerd.
Het draadloos netwerk wordt uitgeschakeld.
versie 1.0
Pagina 4
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
3.
INRICHTING SERVER
3.1
Installatie besturingssysteem
Bij de installatie van het besturingssysteem moeten de volgende instellingen
worden gedaan:
•
•
•
•
3.2
Besturingssysteem
Windows Server 2008 R2 - Enterprise (Full Edition)
Language to install
English
Time and currency format English (United States)
Keyboard or input method
US
Partitie-overzicht
In dit technisch ontwerp is uitgegaan van een harde schijf met een grootte van
130GB. De harde schijf wordt als basic disk system ingericht.
In Tabel 4 is het overzicht van de indeling en grootte van de partities vermeld.
Naam
Drive
letter
Partitie
Grootte
Filesysteem
Omschrijving
Systeem
C:
Primair
40 GB
NTFS
Systeempartitie
Data
E:
Logisch
50 GB
NTFS
Home, profile en shares
Apps
F:
Logisch
20 GB
NTFS
Applicaties
-
-
-
20 GB
-
Vrije ruimte
Tabel 4 - Partitie-indeling server
3.3
Indeling shares en permissies
In Tabel 5 staat een overzicht van de shares en de bijbehorende permissies.
Drive en pad
Share-naam
E:\Userdata
Domain
Group
local
Share rechten
Permissions
Home
Full Control
Full control
E:\Userprofiles
Profiles
Full Control
Full Control
F:\applic
Applic
Full Control
Full Control
E:\share\dir
Directie
Dl_dir
Full Control
Full Control
E:\share\fin
Financiën
Dl_dir
Full Control
List folder content & Read
E:\share\fin
Financiën
Dl_fin
Full Control
Full Control
E:\share\adm
Administratie
Dl_dir
Full Control
List folder content & Read
E:\share\adm
Administratie
Dl_adm
Full Control
Full Control
E:\share\plan
Planning
Dl_dir
Full Control
List folder content & Read
E:\share\plan
Planning
Dl_plan
Full Control
Full Control
E:\share\pal
Pallets
Dl_pal
Full Control
Full Control
F:\share\apps
Applic
Dl_apps
Full Control
Full Control
E:\share\sales
Sales
Dl_sales
Full Control
Full Control
Tabel 5 - Overzicht shares en permissies
SCB-IT
versie 1.0
Pagina 5
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
4.
INRICHTING SERVICES
4.1
Directory Services
Het domein CvA bevat één Windows Server 2008 R2. Op deze server is de Active
Directory geïnstalleerd. Tevens is deze server de Global Catalog Server.
4.1.1
Organisatienaam en namen domein
De volgende gegevens moeten bij e installatie van de AD worden ingesteld.
• Organisatienaam
• Domeinnaam
4.1.2
CvA
cva.local
Indeling OU’s en groepen
Tabel 6 geeft het overzicht weer van de indeling van de Active Directory. De Global
Groups worden geplaatst in de bijbehorende OU.
OU
Global group
Directie
gg_dir
staf
gg_secr
gg_aquisitie
gg_personeel
gg_kwaliteit
projecten
gg_projectrealistatie
gg_calculatie
gg_materieeldienst
gg_service_onderhoud
projectleiding
gg_werkvoorbereiding
gg_uitvoering
gg_voorlieden
gg_bouwplaats
gg_inkoop
Kostenbewaking
gg_kostenbewaking
gg_financien
gg_bedrijfsadmin
gg_salarisadmin
Tabel 6 - Overzicht OU's en Global Groups
SCB-IT
versie 1.0
Pagina 6
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
In Tabel 7 is weergegeven welke Global Groups lid zijn van een betreffende Domain
Local Group.
Domain Local group
Members Domain local group
dl_dir
gg_dir
dl_fin
gg_financien
dl_adm
gg_bedrijfsadmin
dl_personeel
gg_personeel
dl_materieel
gg_materieeldienst
dl_userdata
gg_dir
gg_financien
gg_bedrijfsadmin
gg_personeel
gg_materieel
dl_prn1
Gg_dir
Gg_financien
Gg_bedrijfsadmin
Gg_personeel
Gg_materieel
Tabel 7 - Overzicht Global Groups en Domain Local Groups
4.1.3
SCB-IT
Gebruikers
CvA gebruikt de volgende naamconventie. Eerste letter van de voornaam en de
volledige achternaam. Hendrikus de Boer krijgt als username hboer.
De locatie van de home directory van de gebruikers is \\srvcva1\home\ en het
profile van de gebruikers komt op \\srvcva1\profiles\.
In Tabel 8 zijn de aan te maken (test-)gebruikers vermeld.
Naam medewerker
Username
Afdeling
Global Group
OU
Arie Troost
atroost
Directie
gg_dir
Directie
Carolina Kalmthoudt
ckalmthoudt
Secretariaat
gg_secr
Staf
Anja Kind
akind
Acquisitie
gg_aquisitie
Staf
Coen Visser
cvisser
Kwaliteitszorg
gg_kwaliteit
Staf
Eduard van den Hout
ehout
Personeelszaken
gg_personeel
Staf
Hugo Wolff
hwolff
Automatisering
gg_ict
Staf
Jasper Notenboom
jnotenboom
Projectrealisatie
gg_projectrealisatie
Projecten
Reinier Koopmanschap
rkoopmanschap
Projectrealisatie
gg_calculatie
Projecten
Michael Decker
mdecker
Projectrealisatie
gg_materieel
Projecten
Chantal Verbaas
cverbaas
Projectrealisatie
gg_service_onderhoud
Projecten
Michel van der Weide
mweide
Projectrealisatie
gg_werkvoorbereiding
Projecten
Lars van Gameren
lgameren
Uitvoering
gg_uitvoering
Projecten
Anita van de Bergh
abergh
Uitvoering
gg_voorlieden
Projecten
Bram Meister
bmeister
Uitvoering
Uitvoering
gg_bouwplaats
gg_inkoop
Projecten
Projecten
versie 1.0
Pagina 7
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
Naam medewerker
Username
Afdeling
Global Group
OU
Hans de Visser
hvisser
Kostenbewaking
gg_kostenbewaking
Kostenbewaking
Marje Labeur
mlabeur
Kostenbewaking
gg_financien
Kostenbewaking
Jacco Maaskant
jmaaskant
Kostenbewaking
gg_bedrijfsadmin
Kostenbewaking
Danny Kamp
dkamp
Kostenbewaking
gg_salarisadmin
Kostenbewaking
Tabel 8 - Gebruikers
4.1.4
Policies
Op het domein zijn de Default Domain Policies van toepassing.
4.2
DNS-services
De DNS server wordt standaard ingericht op basis van de volgende instellingen:
• Primary DNS-server
srvcva1
• Site
CvA.local
• Forward Lookup zone
_msdcs.CvA.local
• Reverse Lookup zone
10.172.in-addr.arpa
• Type
Active Directory-Integrated Primary
Voor de Domain Controller wordt een A-record in de forward lookup zone
aangemaakt. Bij de eigenschappen van de DNS wordt de forwarder ingesteld op het
IP-adres van de gateway.
4.3
DHCP-services
De DHCP server is als volgt ingericht:
•
•
•
•
•
4.4
Scope name
Address pool
Address reservation
Exclusions
Scope options
LAN-cva
172.16.20.1 t/m 172.16.29.255
n.v.t.
n.v.t.
003 router: 172.16.255.254
006 DNS server: 172.16.0.1
028 Broadcast address: 172.16.255.255
015 Domain name: CvA.nl
Printservices
Server srvcva1 wordt ingericht als printserver. Alle printers in het netwerk worden
gedeeld en gepubliceerd in de Active Directory. De sharenaam van de printers zijn
te vinden in dit document onder IP-plan (paragraaf 2.2) en in het hoofdstuk Printer
(paragraaf 6.2). Alle domain users hebben recht om te kunnen printen op alle
printers.
SCB-IT
versie 1.0
Pagina 8
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
4.5
Mailservices
De website van het bedrijf wordt gehost op een dedicated computer in het
netwerk. De specificaties van de webserver zijn als volgt:
• Besturingssysteem
Windows XP - SP3
• servernaam
webserver
• IP
volgens IP plan
• Applicatie
XAMPP (laatste versie)
De root van de webserver staat op de datapartitie Backupservices
4.6
Mailservices
De mail wordt door de provider afgehandeld.
4.7
Back-up services
De back-up wordt in een later stadium uitgewerkt.
4.8
Terminal services
Het bouwbedrijf maakt geen gebruik van terminal services.
4.9
Windows Update Service
Het bouwbedrijf maakt geen gebruik van de WSUS.
4.10
Remote beheer
De groep domein administrators kan via remote desktop (RDP) of TightVNC de
server op afstand beheren. Voor TightVNC gelden de standaard instellingen.
SCB-IT
versie 1.0
Pagina 9
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
5.
INRICHTING WERKSTATIONS
5.1
Installatie besturingssysteem
Het werkstation wordt ingericht volgens onderstaande omschrijving.
• Operating system
afhankelijk van type computer
o Windows XP professional
o Windows 7 Enterprise
o Windows 8 Desktop editie
English
Dutch
US international
• Language to install
• Time and (currency) format
• Keyboard and input method
5.2
Inrichting harde schijf
De harddisk van 60GB wordt opgedeeld in twee gelijke partities (zie Tabel 9). Op de
eerste partitie komt het besturingssysteem. De tweede partitie wordt ingericht als
NTFS filesystem. Hier komt het systeemherstel op te staan.
Naam
Drive letter
Partitie
Grootte
Filesysteem
Omschrijving
System
C:
Primair
30 GB
NTFS
Systeempartitie
Backup
D:
Logisch
30 GB
NTFS
Backup en systeemherstel
Tabel 9 - Partitie-indeling werkstation
5.3
Naam werkstation
De naam van de werkstations is ws-y-x waarbij y de afkorting voor de OS is en x het
volgnummer, te beginnen bij 01. Het eerste werkstation krijgt de naam ws-xp-01 of
ws-w7-01.
5.4
Applicaties
Voor het beheer van de server op afstand wordt TightVNC-viewer geïnstalleerd.
5.5
Netwerkinstellingen
De instellingen voor het netwerk staan in het IP-plan van dit document beschreven.
De computers op de hoofdlocatie krijgen een dynamisch IP-adres van de DHCPserver toegewezen. Het IP-adres van de computers op de bouwlocatie wordt
statisch toegewezen.
SCB-IT
versie 1.0
Pagina 10
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
6.
PRINTERS
6.1
Printer - bouwplaats
De printers op de bouwplaats zijn verbonden aan de computers. De printers zijn
standaard gedeeld en beschikbaar voor alle computers op de werkplaats.
6.2
Printers - kantoor
De printers op de hoofdlocatie zijn verbonden met het netwerk en opgenomen in
de Active Directory. De printers krijgen via de DHCP-server een gereserveerd IPadres toegewezen.
sharenaam
merk
type
MAC-adres
prn1
HP
Designjet T1300 eprinter
nog niet bekend
prn2
HP
Laserjet M2727
nog niet bekend
prn3
HP
Laserjet CP4025
nog niet bekend
Tabel 10 - Printers – kantoor
SCB-IT
versie 1.0
Pagina 11
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
7.
TESTPLAN
Na de installatie en configuratie van het domain zoals beschreven in dit Technisch
Ontwerp zal er worden getest. Deze (technische) test zal worden uitgevoerd volgens
de zes w’s, zoals in de onderstaande paragrafen is uitgewerkt.
7.1
Waarom wordt er getest
Het doel van deze testen is om vast te stellen of het eindresultaat voldoet aan de
beschrijving van het Technisch Ontwerp.
7.2
Wanneer testen
Aan het einde van fase 2 (Realisatie) zullen de technische testen worden
uitgevoerd.
7.3
Wie gaat testen
De testen zullen door een onafhankelijke ICT-er worden uitgevoerd. De ICT-er mag
niet direct betrokken zijn geweest bij de installatie en inrichting van het netwerk.
7.4
Waar wordt getest
De testen zullen plaatsvinden in de werkvoorbereidingsruimte van SCB-IT. Nadat de
testen succesvol zijn afgerond, zal de apparatuur naar CvA worden vervoerd en
vervolgens worden geïnstalleerd. Daarna zal de functionele test bij CvA
plaatsvinden.
7.5
Wat wordt getest
De punten waarop het netwerk en systeem worden getest, zijn vermeld in de
checklist die in Bijlage A is opgenomen.
7.6
Welke testen worden uitgevoerd
De testen die in deze opdrachten worden uitgevoerd betreffen de controle van de
systemen op basis van dit Technisch Ontwerp. Er zullen verder geen (speciale)
testtools en dergelijke worden ingezet.
SCB-IT
versie 1.0
Pagina 12
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
8.
MANAGEMENTSAMENVATTING
Dit document beschrijft de technische inrichting van het netwerk van Bouwbedrijf
CvA. Het betreft de fysieke inrichting van het netwerk, de inrichting van de server
en van de werkstations. Er is een overzicht opgenomen van de te configureren
services.
SCB-IT
versie 1.0
Pagina 13
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
BIJLAGE
BIJLAGE A
SCB-IT
TESTCHECKLIST ............................................................................. 15
versie 1.0
Pagina 14
Technisch Ontwerp – Upgrade netwerk
Bijlage A TESTCHECKLIST
Bij de testen aan het einde van de fase uitvoering zal worden vastgesteld of het
netwerk en domein voldoet aan de onderstaande criteria (zie hiervoor ook
paragraaf 7.5).
Acceptatiepunt
Accoord
Opmerkingen
wel niet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Overige opmerking:
Gezien namens:
SCB-IT
Paraaf gezien: Datum gezien:
Bouwbedrijf CvA
: Hugo Wolff
SCB-IT
: [student]
Bijlage bij versie 1.0
Pagina 15
Accordering
Wanneer men akkoord gaat met de inhoud van dit Technisch Ontwerp, dan
verzoeken wij u deze pagina ondertekend te retourneren naar SCB-IT.
Projectomschrijving
Projectnummer
Versie
: Upgrade netwerk
: 95.321
: 1.0
Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de inhoud van dit Technisch
Ontwerp.
Bouwbedrijf CvA
SCB-IT
Hugo Wolff
[student]
Systeembeheerder
Projectengineer
Datum :
Datum
:
Plaats : Amersfoort
Plaats :

Vergelijkbare documenten