Logistieke voorwaarden

Commentaren

Transcriptie

Logistieke voorwaarden
Logistieke voorwaarden
Onze logistieke voorwaarden hebben tot doel de organisatie van onze productie en distributie optimaal in overeenstemming te brengen met de wensen van onze klanten.
1.
PLAATSEN VAN BESTELLINGEN
Afhankelijk van afhaling of levering kan u uw bestellingen op volgende wijze aan ons overmaken:
1.1. AFHALINGEN
Afhalingen dienen steeds te gebeuren met een officiële bestelbon. U kan uw bestellingen vooraf
doorgeven via fax of mail.
Faxnummer afhaaldienst: +32 (0) 3 880 75 57
Faxnummer algemeen:
+32 (0) 3 880 75 10
Mailadres:
[email protected]
1.2. LEVERINGEN
Leveringsopdrachten kunnen op volgende wijze overgemaakt worden:
•
Per fax:
+ 32 (0) 880 75 10
•
Per mail: [email protected]
•
Via EDI: opzet in overleg met onze IT-afdeling
Om een vlotte verwerking van het order en een juiste levering te kunnen garanderen vragen wij u
volgende gegevens op uw bestelling te vermelden:
•
Uw bedrijfsgegevens en uw contactpersoon.
•
Uw referentie.
•
Offerte of orderbevestigingnummer.
•
Artikelomschrijving, artikelnummer, bestelhoeveelheid en eenheid.
•
Juiste afleveringsadres.
•
Gewenste leveringsdatum.
1.3. SPECIFIEKE BESTELLINGEN
Voor specifieke bestellingen dient steeds een offertenummer, orderbevestigingnummer of het
project vermeld te worden.
Alle bestelde materialen dienen binnen de 5 werkdagen na de voorziene afhaaldatum te worden afgehaald. De klant zal hieraan herinnerd worden na verstrijken van de termijn van 5 dagen na de
voorziene afhaaldatum.
Bij niet afhaling vervalt de reservatie van de goederen.
Bestellingen buiten het reguliere assortiment zullen steeds gefactureerd worden uiterlijk de 5de
werkdag na de voorziene afhaaldatum.
2.
TIJDSTIP VOOR AFHALING EN LEVERINGEN
Afhalingen kunnen steeds op onze depot te Niel tijdens de kantoor– en laaduren.
•
Maandag tot vrijdag doorlopend van 7u30 t.e.m. 16u30.
•
Extra vroege afhaling vanaf 06u00 is mogelijk op voorwaarde dat uw order ons toekomt de
de dag voor afhaling vóór 16u00.
COECK NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - Tel. 03 880 75 00 - Fax. 03 880 75 10 - [email protected] - www.coeck.be
Franco leveringen op uw depot steeds per volledige vrachtwagen 28 ton. Levering met platwagen.
De vrachtwagen dient gelost te worden d.m.v. een heftruck.
Franco leveringen op werf met volledige vrachtwagen 25 ton, met kraanwagen.
De palletten worden gelost naast de vrachtwagen, steeds op berijdbare wegen.
Kraanvergoeding = € 75,00 per levering.
Langere reikwijdte van de kraan kan op verzoek, mits betaling van een transportvergoeding. De
supplementen vindt u terug in onze prijslijst.
3.
VERPAKKINGEN
Afhalingen en leveringen uitsluitend per volledige palletten. Uitzonderingen: goederen waarvoor een
afwijkende minimum bestelhoeveelheid vermeld staat in onze prijslijst.
Voor onvolledige verpakkingen wordt een toeslag gerekend, vermeld in onze prijslijst.
4.
WAARBORG PALLETTEN
De meeste van onze goederen worden gestapeld op waarborgpalletten.
Bij leveringen vragen wij u hetzelfde aantal palletten dat geleverd wordt ook terug met de vrachtwagen mee te geven. Terugname van waarborgpalletten worden uiterlijk 6 maanden na afhaling of
levering aanvaard.
Voor onze sterk geautomatiseerde productie kunnen wij uitsluitend met onbeschadigde palletten
werken. Dit betekent ook dat onze materialen voor u op onbeschadigde palletten geleverd worden.
Mocht u bij afhaling of levering van onze materialen toch vaststellen dat een pallet beschadigd is,
kan u dit steeds vermelden op de gehandtekende afleveringsbon. Deze pallet zal dan niet in rekening gebracht worden.
Bij retourname worden uitsluitend onbeschadigde palletten aanvaard.
Palletcontrole:
Door onze afdeling pallethandeling worden de palletten gecontroleerd van zodra de vervoerder bij
ons in de fabriek toekomt. Deze werkwijze is noodzakelijk omdat we voornamelijk met externe
transporteurs werken en we de verantwoordelijkheid van palletcontrole niet kunnen overlaten aan
externe chauffeurs.
Criteria:
De gestapelde palletten worden bij het lossen gecontroleerd. Dit betekent dat de enkel zichtbaar beschadigde en vreemde palletten geweigerd worden.
Hoe vermijden:
Controle van de palletten bij levering en vóór teruggave door de personen die verantwoordelijk zijn
voor goederenontvangst.
5.
WAARBORGEN EN KLACHTEN
Klachten over zichtbare gebreken, die kunnen worden vastgesteld bij afhaling of levering dienen
schriftelijk ingediend te worden binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen en vóór plaatsing. Plaatsen van de goederen betekent aanvaarding, waardoor de klacht onontvankelijk wordt.
Klachten over verborgen, onzichtbare fouten, die bij de levering onmogelijk konden worden vastgesteld, dienen uiterlijk binnen 3 maand na levering schriftelijk te worden meegedeeld.
COECK NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - Tel. 03 880 75 00 - Fax. 03 880 75 10 - [email protected] - www.coeck.be
Alle leveringsbonnen, pallet labels, die de herkomst en authenticiteit kunnen aantonen, dienen aan
de fabrikant overhandigd te worden.
De waarborg van de fabrikant of distributeur wordt beperkt tot de vervanging van de betwiste goederen, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst of schadevergoeding.
De eigenheid van bepaalde producten of bepaalde voorwaarden kunnen geen aanleiding geven tot
klachten:
•
Fouten die niet waarneembaar zijn op een afstand van 2m met het blote oog.
•
Haarscheurtjes of kleine barstjes die eigen zijn aan het product.
•
Kalkuitbloeiing.
•
Producten aangeboden als handelskeus of lot.
•
Kleurschakeringen en bijzonderheden die eigen zijn aan betonproducten of natuursteen zoals:
kleurnuancering, fossielen, kalkaders, enz.
•
Breuk ten gevolge van intern transport bij de klant of verplaatsing van de goederen op de
werf.
Bepaalde producten hebben specifieke voorwaarden:
•
Sierklinkers in beton: zie bijlage
•
Natuursteen: zie bijlage
•
Keramische wand– en vloertegels: zie bijlage
6.
RICHTLIJNEN M.B.T. STOCKERING, PLAATSING EN ONDERHOUD
Indien de richtlijnen voor stockage, plaatsing of onderhoud niet nageleefd werden kan er geen waarbog worden verstrekt.
7.
RETOUREN
Indien de klant een terugname van goederen wenst, dient dit vooraf gemeld te worden aan uw commercieel afgevaardigde of de commerciële afdeling. Terugnames zijn uitsluitend mogelijk mits vergezeld van een retourorder dat intern werd goedgekeurd door de afdelingsverantwoordelijke.
Terugnames worden enkel aanvaard binnen een termijn van 2 weken na afhaling of levering van de
goederen. Er worden uitsluitend ongeopende, volledige verpakkingen in originele staat aanvaard. De
goederen worden slechts gecrediteerd na controle van onze magazijnverantwoordelijke. De goederen worden gecrediteerd met een minwaarde van 30%. Eventuele transportkosten voor retourname
zijn ten laste van de klant. Goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum worden niet teruggenomen.
COECK NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - Tel. 03 880 75 00 - Fax. 03 880 75 10 - [email protected] - www.coeck.be

Vergelijkbare documenten