Kinderfilosofie en consultatie

Commentaren

Transcriptie

Kinderfilosofie en consultatie
Kinderfilosofie en consultatie
In een uitzending van het programma Noorderlicht1 wordt aandacht besteed aan
kinderfilosofie op school. Op een school in Magdeburg, Duitsland en een school in
Heemstede filosoferen kinderen onder leiding van de leerkracht. Er zijn maar weinig
basisscholen die dit in hun schoolwerkplan hebben.
Wat me opvalt is de uitdrukkingsvaardigheid van de kinderen en dat ze onbevangen het
woord voeren.
In een interview wordt aan de leerkrachten van beide scholen gevraagd of het goed bestede
tijd is kinderen in aanraking te brengen met de kunst van het filosoferen.
Volgens hen leren deze kinderen
• vrij gedachten uitwisselen
• luisteren naar wat de ander zegt
• begrijpen dat iemand een andere mening heeft; dat je de ander daar niet op afwijst
• hun mening onder woorden brengen
• hoe vooroordelen werken
• abstract denken
• objectief denken
• zich afvragen
- is het waar wat ik denk?
- is het waar wat de ander zegt?
- wat is mijn mening?
• onbelemmerd denken, zonder angst voor falen
Ik vind het fantastisch dat kinderen zo ruim gaan denken.
Kinderen, die deze vaardigheden leren op school, zouden in het gezin aansluiting moeten
vinden bijvoorbeeld in een gezinsraad2. De volwassene die consulteert in gesprek met een
kind, past gelijkwaardigheid toe.
In de Individual Psychologie van Alfred Adler staat het ontwikkelen van sociale vaardigheden
centraal. Adler heeft daarbij niet alleen het individu voor ogen maar het gezin, de school, de
maatschappij. Onze vaardigheden zijn de basis van een gezonde samenleving.
© Vredebergstichting 2009
1
2
VPRO 12-9-2000
Prof. Dr. Rudolf Dreikurs

Vergelijkbare documenten

Oefening in psychologische tact - Stichting Encouraging

Oefening in psychologische tact - Stichting Encouraging - is het waar wat ik denk? - is het waar wat de ander zegt? - wat is mijn mening? • onbelemmerd denken, zonder angst voor falen Ik vind het fantastisch dat kinderen zo ruim gaan denken. Kinderen, d...

Nadere informatie