bestand - Fifty

Commentaren

Transcriptie

bestand - Fifty
FIFTY - ONE INTERNATIONAL
CLUB GEEL
DISTRICT 102 BELGIË - NOORD
Verslag statutaire vergadering nr. 734 van 10-03-2016
Lokaal
Voorzitter
Protocolchef
Gastspreker
Aantal leden
Sysmans – Pas - Geel
Wim Dewindt
Luk Segers
Stijn Pieters
35
P: aanwezig E: verontschuldigd T: te laat verontschuldigd
A: afwezig V: verlof D: vrijgesteld C: compensatie
H: ereaanwezigheid B: ereaanwezigheid buiten statistiek
1 Algemeenheden
1.1 Gegevens over de leden:
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Beyens Wim
Bogaerts Walter
Cools Jos (D)
Daems Karel (D)
Daems Leander
Dejaegher Yvan
Delanote Marc
Delmotte Marc
De Pooter Filip
D'Haeyer Paul
Dewindt Wim (V)
Fransen Ivo
Gevers Louis
Kempen Jos
Lievens Clem
Mallants Guido
Moortgat Luc
Notelteirs Jean-Pierre
Ooms Rom (D)
Pieters Jaak
Schurmans Jef
Segers Luk
Trauwaert Etienne
Van Bael Karel
Van Dam Patrick
Van Den Broeck Jef (Sr)
Van Dyck Patrick
Vangeel Jan
Van Looke Jan
Verbeeck Jan
Verellen Karel
Verhaegen Jef
Verlooy Bert
Wouters Emiel
Ysebaert Roger
RogRRogerWouters
Emiel
TOTALEN
FOC Geel
E
T
A
V
D
C
H
B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
6
2
2
P
E
T
A
SV734
4
V
D
1
C
H
B
p. 1/7
1.2 Uitgebrachte bezoeken
1.2.1 Compensaties
Nihil
1.2.2
Ere-aanwezigheden ( 1 )
-
- Karel Daems
Ere-aanwezigheden buiten statistiek :
-
nihil
1.3 Statistiek :
Clubaanwezigheid:
Totale aanwezigheid:
PC
. 100 % = 67.74 %
aantal leden  V  D  U
PC  H
. 100 % = 70.97 %
aantal leden  D  U
1.3 Genodigden : ( 1 )
-
Stijn Pieters ( spreker )
1.5 Bezoekers van andere clubs : ( 0 )
1.6 Totaal aanwezigen op de vergadering : 23
Aantal leden
22
Genodigden
1
FOC Geel
SV734
p. 2/7
1.7 Menu :
* Gemarineerde tonijn en een variëteit van de solanum lypopersicum ( voor de kenners = kersttomaatjes )
* Casselerrib met een pickles sausje en twee peekes en één venkelsteeltje met de onvermijdelijke kroketjes.
* Als afsluiter, een witte panna cotta met een toefke slagroom en een “H”ents cuberdonneke.
* De rode en witte wijnen.
* Koffie of thee.
Toekomstige activiteiten





25-03 L.N. naar Antwerpen werd door de Arenbergschouwburg geannuleerd !
Er is geen vervanging voorzien.
04-04 S.V. 735 met de Geelse Serviceclubs – Locatie nog mede te delen, spreker Rik Torfs.
13-04 800e S.V. van F.O. Mol in ‘t Stokt
14-04 S.V. 736 XXL vergadering : Flanders’ Bike Valley met Marc Hufkens
28-04 S.V. 737 Op bezoek bij F.O. Den Bosch en bezoek tentoonstelling Jeroen Bosch.
2 Samenvatting van de vergadering
2.1 Opening van de vergadering
De voorzitter verwelkomt officieel de leden van de club op de 734e S.V. en richt zich ook tot de spreker van de
avond met name dhr. Stijn Pieters.
Pieters ? Die naam is in onze club wel gekend en daarom beweren enkele kwatongen dat de Jaak dan ooit wel
eens… Dat kan toch niet waar zijn, zulke “brave” gast. Maar anderen opperen dan weer waar rook is…..
Dit terzijde gelaten, de voorzitter onderbreekt en brengt een toast uit op de vriendschap, de achting, de
verdraagzaamheid en de Fifty One.
2.2 Briefwisseling – volgende vergaderingen
Het verslag van de vorige vergadering wordt, op ene zagen vent na, goedgekeurd.
Ontvangen briefwisseling :
Te raadplegen op onze steeds à la minute bijgehouden F.O. Geel website !
2.3 Mededelingen :
Na zulk fantastisch weekend geeft Paul nog eens een overzicht hoe het in 2013 allemaal ontstaan en
begonnen is. De stuurgroep bestond toen uit Jan VG / Ivo / Paul / Jef Verh. / Jos C. / Karel D. en Roger.
Op 2 maart 2014 gingen er 64 ploegen van start en er werd een netto winst gerealiseerd van 8.000 € .
Dat jaar konden er kosten gedeeld worden met de organisatie van de Run Bike Run.
De 2e editie werd op 1 maart 2015 op gang geschoten en deze keer met 86 teams. Dat jaar kon er evenwel
geen beroep gedaan worden op Run Bike Run en waren alle kosten voor de volle 100% ten laste van ons
event. Dit resulteerde dan toch nog in een netto winst van 9.000 €.
De verwachtingen voor de 3e editie werden hoog gesteld en uit een stuurgroep werd een werkgroep
samengesteld bestaande uit de eerder vermelde leden aangevuld met Wim B / Wim DW / Karel VB en Jan
VL. En van die stille, rustige Wim B kwamen daarna de meest wilde en tevens creatieve ideeën.
Waarom geen andere locatie, een andere formule ?
FOC Geel
SV734
p. 3/7
De weergoden waren weer eens goedgezind. En of het bovendien een succes geworden is !!
Na vele weken/maanden van vergaderen en voorbereiding was het op 05 maart 2016 zo ver.
Maar liefst 117 ploegen hadden zich ingeschreven. De eindafrekening moet nog volgen, maar er werden
reeds voor 15.000 € toezeggingen gedaan aan de Goede Doelen.
En de stille hoop is toch een netto resultaat te boeken van 20.000 €
Verder weet Paul ons nog te vertellen dat we met 75 helpers waren en er op de website door de
deelnemers een gemiddelde score van 4,6 op 5 achtergelaten werd.
BEDANKT ALLEMAAL
en noteer reeds de 4e editie : 11 maart 2017 !
2.4 Afgelegde bezoeken :
Wegens de voorbereidingen voor HET weekend zijn er blijkbaar geen andere noemenswaardige bezoeken
afgelegd.
2.5 Voordracht :
Noodplannen in België door dhr. Stijn Pieters
Jan Van Looke introduceert ons de spreker van de avond.
Stijn Pieters is oprichter van PM en fungeert als adviseur, coach, projectmanager en docent in de
verschillende kerncompetenties van het bedrijf. Dat zijn roots in het (H/G)entse liggen valt echt niet te
ontkennen.
Hij schreef ook mee aan het boek “Geen commentaar ! Communicatie in turbulente tijden.”
Specialisaties van Stijn :
- Risicomanagement, risicoperceptie en risicocommunicatie.
- Crisismanagement en -communicatie.
- Strategisch adviseur tijdens acute crisissituaties.
- Organisator opleidingen en oefeningen.
- Vast docent bij het nieuwsagentschap Belga en Kluwer Opleidingen.
- Gastdocent aan de Universiteit van Antwerpen.
Als mensen geconfronteerd worden met een noodsituatie dan hebben ze een grote behoefte aan
informatie en stellen ze zich vragen over hun situatie, over de maatregelen en over hun veiligheid.
Als dan een gecoördineerde aanpak van een noodsituatie vereist is, treedt een fase van crisisbeheer in
werking.
FOC Geel
SV734
p. 4/7
De verschillende taken en opdrachten van crisisbeheer zijn geclusterd in zogenaamde disciplines.
Discipline 1 De hulpverleningsoperaties
Discipline 2 De medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening
Discipline 3 De overheidsinstanties op de plaats van de oorzaak
Discipline 4 Logistieke steun
Discipline 5 Informatie.
Stijn hamert er ook op dat een open informatie steeds zeer belangrijk is. Er moet niet alleen
gecommuniceerd worden maar er moet ook naar de verzuchtingen en bezorgdheden van de bevolking
geluisterd worden.
Men moet durven toegeven dat er iets gebeurd is en het emotioneel effect is zeer van belang.
Het is meer dan duidelijk dat crisiscommunicatie meer inhoudt dan het geven van een persinterview
om de paar uur.
Bij crisiscommunicatie komt het erop aan om een verbinding te maken tussen enerzijds de perceptie
die er bij de bevolking over het incident leeft en anderzijds de realiteit van de noodsituatie.
Vaak sluiten beide niet op elkaar aan. De rol van de communicatie is om een duidelijk beeld van de
bezorgdheden bij de bevolking te krijgen en vervolgens daarop een antwoord te formuleren met juiste
berichtgeving via diverse kanalen.
De ondersteuning kan op verschillende manieren worden ingevuld, van analyse en advies op afstand,
tot ondersteuning ter plaatse.
Nog enkele van zijn niet mis te verstane uitspraken bij discipline 5 :
- Relax, nothing is under control.
Maak eerst een stappenplan : crisismanagement / crisiscommunicatie / operationele
- Don’t stress, we’re already to late.
Blijf te allen tijde kalm en organiseer je.
- Don’t panic, it’s only chaos.
De crisiscommunicatie bestaat uit 5 welomschreven rollen :
* Analist : maakt een analyse van de percepties en formuleert advies aan de strateeg.
* Strateeg : zet het voorgaande om in strategisch advies voor het beleidsteam.
* Coördinator : zorgt er voor dat de communicatiestrategie uitgevoerd wordt.
* Redactie : is de verantwoordelijke voor de geschreven output.
* Persopvang : is de communicatieverantwoordelijke op het terrein.
2.6 Verjaardagen :
Tot op heden niemand, maar in de komende uren / dagen :
11 - 03 Filip De Pooter ( 44 jaar )
25 - 03 Walter Bogaerts ( 62 jaar )
26 - 03 Karel Daems
( 78 jaar )
Andere gebeurtenissen op 10 maart des jaren :
1876
A.G. Bell pleegt zijn eerste succesvolle telefoongesprek.
1952
Generaal Fulgencio Batsista pleegt een staatsgreep in Cuba en neemt er de macht over.
1966
Prinses Beatrix en Claus von Amsberg trouwen in Amsterdam.
FOC Geel
SV734
p. 5/7
1927 – 2015
1928 – 1998
1930 – 1988
1936 – …….
1955 – …….
1957 – 2011
1958 – ……
1964 – ……
Dora van der Groen, actrice en overleden ten huize Perrekens in Geel.
James Earl Gray, moordenaar van Martin Luther King.
Andy Gibb, Brits zanger van de popgroep The Bee Gees.
Sepp Blatter, ex-voorzitter FIFAaaaaaaahaha
Marianne Rosenberg, Duitse zangeres van o.a. de hit “Ich bin wie Du” (1975)
Osama Bin Laden, voor zo ver niet gekend, was een Saoedi-Arabisch terrorist.
Sharon Stone, Amerikaanse actrice o.a. met de film “Basic Instinct”.
Neneh Cherry, Zweudse zangeres, grote hit “7 seconds” met Youssou N’Dour.
2.7 Rondvraag : Het steeds te vernoemen woord = crisis !
Enkele opmerkelijke uitspraken : Blijkbaar was iedereen nog onder de indruk van de
uiteenzetting want het werd een rustige rondvraag.
- Ivo : had het over één of andere huwelijkscrisis…. Ivo, analyse + strategie enz. zie stappenplan.
- Jaak : ontkracht alle ontstane roddels anders nr. 2 met een ”zogenaamde” huwelijkscrisis.
- Karel VB : gaat een doodle rondsturen voor deelname op 1 mei aan “Kempen Fietst“
- Wim B : bedankt nogmaals elkeen v/d club voor de hulp en ook bijzonder Tine en Chris.
- Jan VL : deelt mee dat de Lions Geel/Mol dit jaar een golf tornooi organiseren.
2.8 Slot :
De voorzitter bedankt de spreker voor zijn boeiende uiteenzetting en overhandigt hem een
beeldje uit de collectie van onze star designer Rom. Bovendien is hijj is terecht fier en trots om
voorzitter te zijn van F.O. Geel en dit zeker n.a.v. het voorbije evenement. Aangezien er niks te
drinken viel van jarigen doet de voorzitter er eentje op, weliswaar op kosten van de club, en dit
voor de inzet van alle aanwezige leden op de Charity Biking Cup van vorige zaterdag.
Gelieve tevens te noteren dat de zomer BBQ van 07 augustus verplaatst wordt naar 03 juli !
Vervolgens wenst hij elkeen nog een h/veilige thuiskomst.
De protocol chef sluit de vergadering stipt om 23.20 uur.
12 maart 2016
Karel Verellen,
Secretaris F.O.-Geel.
Belangrijk : lees zeker ook blz 7
FOC Geel
SV734
p. 6/7
.**N O T E E R A L V A S T**.
4e EDITIE CHARITY BIKING CUP F.O. GEEL
11 MAART 2017
Alle soorten rijwielen – zonder moteurke – welkom !
FOC Geel
SV734
p. 7/7