bestanden/clubblad/clubblad september 2012

Commentaren

Transcriptie

bestanden/clubblad/clubblad september 2012
oktober 2012
Spiridon Aalst : Wie zijn we en wat zijn onze doelstellingen
Spiridon Aalst is een vrije loopvereniging, opgericht op 19 september 1986, met als doel het
propageren van het afstandslopen als onderdeel van een gezonde en ontspannen levenswijze.
Het overwinnen van de afstand blijft het belangrijkste oogmerk waarbij ieders prestatie
wordt gewaardeerd. Daarnaast willen wij:
• Mogelijkheden aanreiken om liefst gezamenlijk en dit in de loopuitrusting van Spiridon
Aalst deel te nemen aan binnen- en buitenlandse wedstrijden.
• Aan haar leden de ruimst mogelijke informatie verstrekken over alle aspecten van het
afstandslopen.
• Gezamenlijke trainingssessies aanmoedigen.
• De nadruk leggen op lopen in de natuur.
• Een sportieve, respectvolle samenwerking onderhouden met andere atletiekclubs.
• Naast het lopen ook de andere gezinsleden bij het clubleven betrekken.
Het Bestuur
Voorzitter & penningmeester : LUCIEN VERMAEREN
Oude Dendermondse steenweg 47, 9300 Aalst.
Tel. 053 78 29 19
e-mail: [email protected]
Secretaris : FREDDY DE BOECK
Ronsevaaldreef 24, 9320 Erembodegem.
Tel. 053 21 68 50
e-mail: [email protected]
Verantwoordelijke regelmatigheidscriterium en uitslagen : JAN VINCK
Borrekent 119, 9450 Denderhoutem.
Tel. 054 32 07 35
e-mail: [email protected]
Clubtrainer: IWEIN BACKAERT
Koolstraat 155, 9300 Aalst.
Tel. 053 77 53 92
e-mail: [email protected]
Public relations en verantwoordelijke cross: HERMAN PERSOONS
Sluisken 30, 9300 Aalst.
Tel. 053 78 99 08
e-mail : [email protected]
Materiaalbeheerder: HERMAN PARMENTIER
Jasmijnstraat 3, 9300 Aalst.
Tel. 053 78 00 60
e-mail: [email protected]
Redactie clubblad: CHRIS ROTTIERS
Lusstraat 1, 9420 Erpe-Mere.
Tel. 0474 52 04 25
e-mail: [email protected]
Redactie website: PATRICK VERMAEREN
Rodekruislaan 4, 9340 Lede.
Tel. 053 80 65 17
e-mail : [email protected]
Vertegenwoordigster van de dames en wedstrijdverantwoordelijke : MARINA STEPPE
Snoekstraat 21, 9300 Aalst.
Tel. 053 78 51 32
e-mail: [email protected]
2
Ons clublokaal
Spiridonshop :
http://www.software995.com/
Ons clublokaal bevindt zich in de Osbroekkantine, Frans
Blanckaertdreef te Aalst.
Het is vooral een ontmoetingsplaats, waar in een
gezellige sfeer vriendschapsbanden gesmeed worden.
Je vindt er ook een informatiebord met onze geplande
activiteiten.
•
•
•
•
•
•
•
Loopshort : 20 €
Tight (kort) : 25 €
Topje (dames) : 20 €
Singlet : 15 €
Spiridontraining : 50 €
T-shirt : 15 €
Sporttas : 20 €
•
Boek 25 jaar Spiridon Aalst : 15 €
Voor info en bestelling kan je terecht bij onze
materiaalmeester Herman Parmentier.
Financiële gegevens
IBAN : BE79 0011 7565 3033
BIC CODE: GEBABEBB
Trainingen
Woensdagavond : Spiridon huurt de piste in het Osbroekstadion op woensdagavond van 19.30 u tot 21u.
Onder leiding van onze trainer wordt er een intervaltraining afgewerkt. De training begint om 19.40 u. Vooraf is er een
gezamenlijke opwarming, start rond 19u15.
Trainingen op andere dagen : Spiridon organiseert op zondag een georganiseerde training (duurloop), zonder tegenbericht
afspraak in principe tussen 9u45 en 10u op het looppad in de Osbroekdreef.
Wie in het Stadspark of de Osbroek loopt, ontmoet wel altijd iemand van Spiridon (meestal zo op zaterdag- en
maandagvoormiddag).
Leden maken onderling afspraken om samen te trainen.
Trainingslopen : Op initiatief van het bestuur en/of de leden worden een aantal trainingslopen ingericht.
Inhoudstafel
Kaft voorzijde
Groepsfoto Barbecueweekend helpers zondag
2
Algemene info Spiridon
15
Uitslag diverse wedstrijden
3
vervolg info – Inhoudstafel
16
Uitslag diverse wedstrijden vervolg
4
De Pijpekop
17
Uitslag diverse wedstrijden vervolg
5
Eetfestijn - barbecue
18
Spiridonweekend
6
Wedstrijden Regelmatigheidscriterium
19
Spiridonweekend vervolg
7
Trainingslopen en andere wedstrijden – Personalia
20
Uitslag diverse wedstrijden vervolg
8
Stand regelmatigheidscriterium
21
Een verhaal uit Corfu
9
Stand regelmatigheidscriterium vervolg
22
Veldloopseizoen 2012-2013
10
Oilstjeneneers Zemmen
23
Veldloopseizoen 2012-2013 vervolg
11
Oilstjeneneers Zemmen vervolg - foto Spiridonweekend 24
Leden reageren : Big in Turkey
12
Spiridon in actie - uitslag Kasterlee
25
Livinus-run
13
Uitslag Steenbergjogging Erpe-Mere
26
Wat is pronatie
14
Uitslag Evergem - Testmeeting
27
Wat is pronatie vervolg
Kaft achterzijde Groepsfoto Spiridonweekend
3
De Pijpekop
“Vreemd ik weet niet wat ik heb ,
Maar ik krijg zo’n drang van binnen
Tot het weven van een web .”
Het is herfst ! En we zullen het geweten hebben. Waar het mooiste seizoen zich voor de doorsnee spiridonner
manifesteert door prachtig gekleurde maar gevallen bladeren op glibberige looppaadjes is de werkelijkheid voor de
sterksten onder de spiridonners angstaanjagender. Luister!
Een toevallige jogger kon, een week na de Jungfrau marathon, met het kruim der veroveraars van deze bergspits
een flinke duurloop afhaspelen .
Wie schetst zijn verbazing dat het onderwerp van gesprek van deze helden van de ijle luchten, bij deze nogmaals
proficiat, niet alleen ging over het overwinnen van steile rotsen en diepe kloven, maar vooral over het overwinnen
van de vrees voor een vreselijk monster : de spin .
Hij kon niet anders dan een hevige vorm van arachnofobie vaststellen : schrik van spinnen en nog sterker, van
spinnewebben. Vooral de herfst, het seizoen waarop deze kranige achtpoters de warme huiskamer opzoeken, liefst
verborgen in spleten en achter gordijnen, was een doorn in het oog .
Aangezien aan den verren einder in deze berggeiten potentiële aspirant – MMR kunnen worden waargenomen
haasten we ons om hen gerust te stellen met de beginlijnen van dit gedicht van Annie M . G . Schmidt :
De spin Sebastiaan
Dit is de spin Sebastiaan
Het is niet goed met hem gegaan
Zeiden alle and're spinnen:
O, Sebastiaan, nee Sebastiaan,
toe, Sebastiaan, toom je in!
Het is zò gevaarlijk binnen,
zò gevaarlijk voor een spin.
Luister!
Hij zei tot alle and're spinnen:
Vreemd ik weet niet wat ik heb,
maar ik krijg zo'n drang van binnen
tot het weven van een web.
Zei Sebastiaan eigenzinnig:
Nee, de drang is mij te groot.
Zeiden alle and'ren innig:
Sebastiaan, dit wordt je dood!
Zeiden alle and're spinnen:
O, Sebastiaan, nee Sebastiaan
kom, Sebastiaan, laat dat nou,
wou je aan een web beginnen
in die vreselijke kou??
O, o, o, Sebastiaan...
Het is niet goed met hem gegaan...
Door het raam klom hij naar binnen.
Eigenzinnig! En niet bang!
Zeiden alle and're spinnen:
Kijk, daar gaat hij met zijn drang!
Zei Sebastiaan tot de spinnen:
't web hoeft niet zo groot te zijn,
't hoeft niet buiten, 't kan ook binnen
ergens achter een gordijn
Na een poosje werd toen even
dit berichtje doorgegeven:
Binnen werd een moord gepleegd.
Sebastiaan is opgeveegd.
Terugblikken op de zomerzonnewendeloop is eigenlijk overbodig. Een goede helft van de spiridonners was er
immers bij en maakte er welgezind en op een natuurlijke, ontspannen wijze een mooie sportieve dag van. Zij het
ofwel als 19 km-loper, als 12 km-loper, als wandelaarster, als fietster, als bevoorraadster, ( 19 km ), en als
bevoorrader ( 12 km ). Steeds volgens het MMR-devies : ongedwongen aan sport doen, in goed gezelschap.
Tot volgend jaar of tot midwinter.
Roger D.S.
4
Ons 26e eetfestijn zit er op.
September is steeds een drukke Spiridonmaand. Twee organisaties die de overgang van zomer naar herfst kruiden
zijn het ontspanningsweekend en de barbecue.
Over het weekend lezen jullie in dit blad een beschrijving en sfeerbeeld door Lieve Janssens.
Amper een week nadien was de Spiridonfamilie alweer paraat voor het jaarlijkse eetfestijn. De opbrengsten van de
barbecue brengen, naast de lidgelden, het zaad in het bakje voor de werking van onze vereniging.
Aangezien het bestuur het jaarlijkse lidgeld democratisch wil houden, is het resultaat van het eetfestijn van groot
belang om een jaartje rond te komen.
Zoals steeds konden we opnieuw rekenen op vele vrijwilligers, leden en partners, om te helpen. Elk lid ontving 25
kaarten van 2 euro om promotie te maken. Velen hebben sinds jaren hun vaste klanten.
Voor het echte resultaat is het nog wat vroeg, tegen dat alle ontvangsten en uitgaven geboekt zijn hebben we nog
enkele dagen nawerk nodig.
Wat we jullie wel al kunnen mededelen is dat 593 mensen aanschoven voor onze traditionele menukaart, die al vele
jaren bewijst dat kwaliteit loont. Vergelijkend met vorig jaar is dit een lichte daling ( 2011: 611 eetmalen).
Wat zeker is: het was weer een staaltje van hechte samenwerking, clubliefde en collegialiteit. Zowel op zaterdag als
zondag konden we beroep doen op telkens 27 medewerkers. Vele verenigingen kunnen daar allen maar van
dromen. De wijze waarop er opnieuw samengewerkt is, getuigt van de prima geest in Spiridon.
Aan alle leden die kaarten kochten en verkochten, allen die tijdens de tweedaagse hun beste beentje voorzetten,
een welgemeend dankwoord.
Uitslag van de gratis prijskamp.
Er werden 313 deelnemingsformulieren geteld waaronder twee deelnemers met het juiste antwoord op de
hoofdvraag :
Hoeveel loopschoenen voor het goede doel werden verzameld in de grote blauwe Spiridonsporttas?
140 loopschoenen
De schiftingsvraag : Hoeveel paar loopschoenen van het merk
Saucony liggen er in deze sporttas?
7 paar loopschoenen van het merk Saucony.
Lievens Gustaaf (vader van Peter
Lievens) antwoordde op de
hoofdvraag 140 en bij de
schiftingsvraag 12.
De Rijck Linda (moeder van Nele
Van Ginderachter) antwoordde op
de hoofdvraag 140 en bij de
schiftingsvraag 8. Zij benadert het
dichts de correcte oplossing en
ontvangt de bierkorf! Proficiat.
Het Spiridonbestuur dankt de leden van Spiridon en Alva die meewerkten aan de actie waarbij ze hun versleten
loopschoenen binnen brachten voor het goede doel.
5
WEDSTRIJDEN REGELMATIGHEIDS CRITERIUM 2012
Het bestuur selecteert 16 wedstrijden.
Leden die aan 9 wedstrijden deelnemen, ingeschreven onder Spiridon Aalst, ontvangen op de
algemene ledenvergadering(januari) een geschenk.
Gelopen marathons of halve marathons in het buitenland geven eveneens recht op 1 punt met
een maximum van 2.
Iedereen heeft recht op 2 vervangingswedstrijden, d.w.z. op de datum van een geselecteerde
wedstrijd deelnemen aan een andere wedstrijd naar keuze en eveneens ingeschreven onder
Spiridon Aalst.
Wie moet opgeven, wegens kwetsuur, na 1/3 van de wedstrijd van het regelmatigheids-criterium
krijgt ook 1 punt.
Wie aan een niet "niet-geselecteerde" wedstrijd deelneemt, bezorgt een kopie van de uitslag aan
Jan Vinck, die de resultaten van het regelmatigheidscriterium bijhoudt.
Nr. 14 Eerste Schelde- en polderloop Dendermonde
Zondag 21 oktober
• Afstanden :
o 5 km
Start om 14u30
o 10km en 21 km
Start om 14u
• Locatie : Scheldedreef te 9200 Dendermonde
• Inschrijven ter plaatse : 6 euro (5km + 10km) -- 9 euro (21 km) (t.v.v. Kinderkankerfonds)
Voorinschrijven : 5 euro (5km + 10km) -- 8 euro (21 km) via website
Info op : www.team83.be
• Gezamenlijk vertrek : Osbroekdreef 12u30.
de
Nr. 15 2
•
•
•
•
Priester Daens Vredesloop te Aalst
Zondag 18 november
(organisatie Alva)
Afstanden :
o 5 km - 15km - 15 km
Start om 15u
Locatie : School SMI Vrijheidstraat 22, 9300 Aalst
Inschrijven ter plaatse : 7 euro
Voorinschrijven : 5 euro via website tot 11 november
Info op : http://www.atletieklandvanaalst.be/
Betaling op rekeningnummer BE98 9730 7376 4793 (Priester Daens Vredesloop) met
vermelding van voornaam, naam en afstand.
Nu mogelijkheid van douches en kleedkamers in SMI.
Nr. 16 Foulées hivernales te Oudergem
Zondag 9 december
• Afstanden :
o 11 km
Start om 11u
• Locatie : Waversesteenweg 2057, 1160 Oudergem
• Inschrijven ter plaatse : 6 euro (o.v.)
Voorinschrijven absoluut noodzakelijk en tijdig (best vòòr 25/11/2012) want telkens snel
volzet (max. aantal deelnemers 900)
Info op : http://www.axa-running.be/foulees/inscriptions.php?lang=nl
• Gezamenlijk vertrek : Osbroekdreef 9u.
6
TRAININGSLOPEN EN ANDERE WEDSTRIJDEN
Halve marathon en marathon Amsterdam
•
•
Zondag 21 oktober
Afstanden :
o Marathon
Start om 9u30
o Halve Marathon
Start om 13u30
Een aantal Spiridonlopers zijn ingeschreven voor de halve of volledige marathon van Amsterdam.
Marathon : Patrick Vermaeren, Lucien Vermaeren, Freddy Van Lancker, Hedwig Schockaert,
Danny Van Keymeulen, Ivo De Ridder.
Halve Marathon : Marina Steppe, Katia De Bruyne, Gerrit Muylaert, Gunther Mattens.
Marathon van Zeeland 6 oktober : Patrick Vermaeren
Marathon van Brussel 7 oktober : Stefaan Bergmans
Kalender interbankencrossen 2012-2013
Datum
Organisator
Startuur
Locatie
•
06-10-2012
KBC
14u
Kessel-Lo, Sportcomplex DCLA –
Diestesteenweg 288
•
20-10-2012
Electrabel
14u
Tervuren, Elisabethlaan 28
•
10-11-2012
Activ8 (OEH)
10u
Halle
•
17-11-2012
Belfius
10u
Evere, Parc St. Vincent
•
01-12-2012
NBB
10u
Koekelberg
•
15-12-2012
ING
10u30
Kortenberg
•
05-01-2013
BNP Paribas Fortis
14u
Grimbergen
•
26-01-2013
Axa Belgium
10u
Oudergem
•
09-02-2013
MIVB
10u
Haren
•
23-02-2013
Spiridon Aalst
10u
Aalst, Osbroekdreef
•
09-03-2013
Memorial Fr. Desmet
10u
Liedekerke
•
30-03-2013
Bpost
13u
Ottignies
Meer info over reglementering interbankencrossen vindt u verder in dit blad.
Praktische info over de verschillende crossen vindt u terug op de website www.kibsu-ursib-cross.be/ .
Personalia
Geboortes :
Op 4 juli werd Wout geboren, kleinzoon van Luc Kerckhofs.
Op 3 juli werd Marlijn geboren, kleinzoon van Martine Dirick, echtgenote van Lucien Vermaeren.
Op 17 augustus werd Mathis geboren, zoon van David Beulens – Farah Van Hauwermeiren.
Op 27 september 2012 werd Ben geboren, kleinzoon van Iwein Backaert.
7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X= vervangingswedstrijd
8
X
Totaal per deelnem.
(1/2) marathon
(1/2) marathon
09.12 Bosvoorde
18.11 Aalst Vredesl
21.10 Dendermonde
01.09 Evergem
10.08 Erpe-Mere
21.07 Kasterlee
30.06 Waasmunster
16.06 Affligemloop
16.05 Test 5km
VTI - Aalst
12.05
01.05 Evergem
09.04 Roosdaal
18.03 Sluis
X
X
X
04.03 P.V.H. Appels
05.02 Bosvoorde
Baevegems Willy
Baeyens Griet
Bergmans Stefaan
Borremans Pieter
Bruylant Marc
Bruyninckx Rudy
Buysse Katrien
Callebaut Pierre
Coppens Linda
Cornelis Olivier
De Boeck Freddy
De Backer Ernest
De Brouwer Geert
De Cremer Myriam
De Bruyne Katia
De Gelder Yves
De Gols Dirk
De Leeuw Dirk
De Nil Kurt
De Potter Geert
De Ridder Ivo
De Schrijver Els
De Sutter Danny
De Sutter Roger
De Troch Bart
De Wael Hugo
De Veylder Jan
De Witte Gustaaf
De Vulder Yvan
Dubois Wilfried
Dumont Tom
Godeau Carla
Goeman Ann
Hanssens Ides
Henderickx Jan
Heremans Dirk
Heymans Mario
Heyvaert Kathleen
Huylebroeck Marc
Jacob Anne-Marie
Janssens Lieve
Lichtert Dirk
Lievens Peter
15.01 Aalst
Stand Regelmatigheidscriterium
1
13
3
1
7
2
11
7
11
6
3
4
3
1
2
9
11
7
8
4
10
1
2
3
1
2
10
5
3
1
2
2
1
4
9
1
5
7
1
1
1
1
6
X = vervangingswedstrijd
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19
5
Totaal per deelnem.
(1/2) marathon
09.12 Bosvoorde
18.11 Aalst Vredesl
(1/2) marathon
Maes Bert
Mattens Gunther
X X X X X X X X X X
X
Meert Charlotte
X X X X
Meert Dary
X
Mertens Bart
X
Moens Joris
X
X
X X X X
X X
Muylaert Gerrit
X
Noël Jelrik
X X X
X
Parmentier Herman
X
X X X
X
X
Persoons Herman
X
X X
X X X X
X X X
Roels Marc
X
Putteman Paul
X X
X X
X
X
Rottiers Chris
X X X X X
X X X X X X
Seghers Gunther
X
X
X
Schockaert Hedwig
X X X X X X
X X X
X X
Schollaert Norbert
X
X X X X X X
X
Steenhaut Kathleen
X X
X X X
X
X
Steppe Marina
X X X X X X X
X X X
Vandenbranden Rudy
X X X
X X
X
X
Van Belle Joris
X
X X X
X X X
Van den Einde Joris
X
X X X X
Van den Haute Tuur
X
X X X
X X
X X
X
Van Der Vennet Lode
X X
Van De Velde Lucien
X
Van Elst Bart
X
Van Ginderachter Nele
X
X X
X
Van Hecke Patrick
X
X
Van Keymeulen Danny
X X X X
X
X X
Van Kut Stefaan
X X
X X
X
Van Lancker Freddy
X
X X
X X X X
Van Overmeeren Bernard
X
Van Wesemael Etienne
X
X X X X
X X X
Vermaeren Lucien
X X
X X X X
X X X
Vermaeren Patrick
X X X X X X X
X X X X
Vijverman Jan
X
X
Totaal aantal deelnemers : 31 22 30 36 31 40 33 41 26 23 21 28 12
21.10 Dendermonde
01.09 Evergem
10.08 Erpe-Mere
21.07 Kasterlee
30.06 Waasmunster
16.06 Affligemloop
16.05 Test 5km
VTI - Aalst
12.05
01.05 Evergem
09.04 Roosdaal
18.03 Sluis
04.03 P.V.H. Appels
05.02 Bosvoorde
15.01 Aalst
Stand Regelmatigheidscriterium vervolg
2
11
4
1
1
9
1
6
6
10
1
6
12
3
11
8
9
11
8
8
6
9
2
1
1
4
2
7
6
7
1
8
10
11
2
398
Olympic Spiridon
’t Was mor e flaa bistjen op de Olympische Speilen in Londen me de Belzjen. Droi madoljes is gienen vetten.
Kloinen Danny eit er van elke marathon dat hoi geloeipen eit al twieje. En in welke oordige en onnoeizele sporten
emmen ten oitoindelijk iet gewonnen. Zjudo, (das vechten), schieten (das gelek op de foeir of de keiremis), of in
een boetjen veren (das gelek d’aa mensjen). Door zemmen goed in. .. Weir meigen der fier op zen…
Mor boi de redakske zemmen der hoileg van oevertoigd dat da veil beiter moe kennen. Allien al een selekse oit onze
oigen Spiridonclub, zou op zen minsjt tieng madoljes geholdj emmen. Ik zieng da ge geir naa allemool eir
wenkbraan gralek omhoeig trekt as weir da zeggen. ’t Zou misschieng oeik ni gebeiren in de miesjt ver de hand
liggende sporten, mor gaad is gaad (zeggen de Joeden…)
Iest en veiraal ons prognoezes ver ’t bestier. En weir stieren ze ni direct nor de Paralympics, da zou te gemakkelek
(en te veirspelboor zen). Jan Vinck zieng we me zen oeigen toe een madolje holen in het Duvelslingeren of de 100
meiter spurt nor den toeig. Onze PR, den Herman, is zeiker ni kansloeis in die sport vanop de wipplank, naumelek
het “schoeinstringen”. En as ter wa jonge protjes in de zjury zitten eit hoi gegarandeird gewonnen. Ons Marina
selekteiren weir ver den artistieken zjymnastiek. In de opgeleide grondoefenink ” me e washandje paretten mouken”
is ze den topfavoriet. Onzen trainer Iwein goot meidoeng on de 3000 meiter op de pist “in de binnenboon bleiven en
terwoil goe bollen”. Patrick es zonder twoifel onze zjoeker, mor hoi wetjnog ni in wadde (en weir oeik ni). Een
possibilitoit is 'de grensj van Oiljst proberen oeversteiken zonder visum”. Herman Parmentier es zeker madolje
kandidoot. Hoi kan ni verliezen in de categorie “hinkstapspringen achter verloeren veirwerpen” vermits dat em gans
zoi leven ni anders gedoon eit boi den Oizeren Weg. En den topfavoriet is ver Olympisch gaad is onzen president.
Hoi goot winnen in de categorie “loeipen en tezelfdertoid poezie declameiren”.
Mor ten zen nog kanshebbers. Weir schroiven Kloinen Danny in ver het fiskusweirpen. E kaan wel allien mor
meidoeng as de wedstroid plosj vindj tissen tieng en ellef ieren ’s meires. Den Bert en de Chris doeng als koppel mei
boi de dubbel twieje on het “roeien zonder in ne finasjele crisis te verzoipen”. Den Bert moet wel van veiren zitten,
anders goot de Chris en de rest van da boetjen de locht in goon. Griet van eiren kant goot zeiker op ’t podium stoon
in “zo veil meigelek kiejren op a gezicht vallen op ne marathon, en a loten noin deir knappe doktoers”. En ten
emmen nog Katrien, in ’t achteroit beirgop loeipen me de vingers in de neis, Rudy VDB in ’t mieste Leffe’s oit ’t
flesken drinken op de veirauved van de wedstroid, Dirk De Lieje in loeipen tot as ge zoei groeng as ne gazong ziet,
Dirk DG achter derny’s en der de leste meiter vanachter kommen of veiresteiken achter den arrivei, en langen
Danny in de discipline “oeveraal broinen mé en zonder zon”.
10
Marcel en Andréken vermen e kansroik koppel in ’t “Palm en Blanchkes schieten op ne deirsnee goensjtagauved”
Mor vanoigest pakken weir oeik famille en kameroten mei. Anniksken van den Nosbroek ver de zeivenkamp
“rebben afsloon” boi de zwoorgewichten en de Luc (oeik van den Nosbroek) in den tiengkamp “orval binnen sloon
(en te kaad beworen)”.
En weir zen een club vol ambiesje. Tineken en Bea zen eir ver de Wintjerspeilen gralek ont treinen in “’t boiten
smoeiren boi temperatieren onder nul zonder te verpinken”. Van superatleten gesproeken.
En wat da 2011 ver Gilbert was, da's 2012 ver onzen hoeifdredakteir. Boi de redakse noemen we hem al 'Oizeren
Zjang' Onze Zjang kinnen we me gemak nor d'Olympische spelen stieren ver bergop mor ni bergaf loeipen, cross
me of zonder spikes, Spiridonneskes nor 't podium trekken, en geïmproviseirde marathons loeipen en tegeloik
artikelkes schroiven."
Ze mor gerest. In Rio 2016 zen weir der gegarandeird boi! Ver miejr as droi madoljes.
De charmante chocolatier
Uit het Spiridonweekend :
De kwis
De paardenmelkerij
Start fietstocht
11
Spiridon in actie
30e Dwars door Kasterlee – 21 juli 2012
10 km – 188 deelnemers
Plaats
Tijd
Cat
25.
CALLEBAUT Pierre
Naam
45.12
M+50 5
4.
STEPPE Marina
47.27
V+45 1
Winnaar !
16 km – 320 deelnemers
Plaats
Tijd
Cat
61.
Naam
VERMAEREN Patrick
1.09.41
M+50 6
66.
VAN WESEMAEL Etienne
1.10.08
M+50 9
107.
VERMAEREN Lucien
1.13.52
M+60 3
153.
VAN LANCKER Freddy
1.18.54
M+60 6
165.
PARMENTIER Herman
1.18.54
M+60 7
181.
DE BACKER Ernest
1.20.23
M+50 42
192.
PERSOONS Herman
1.21.23
M+60 9
194.
HANSSENS Ides
1.21.39
M+50 47
245.
ROTTIERS Chris
1.29.28
M+50 59
246.
BAEYENS Griet
1.29.28
V+45 5
12
wedstrijd regelmatigheidscriterium
6e Steenbergjogging Erpe-Mere – 10 augustus 2012
wedstrijd regelmatigheidscriterium
3,5 km – 121 deelnemers
Plaats
Tijd
Cat
39.
VAN DEN HAUTE Tuur
Naam
14.40
M+50 3
61.
DE VULDER Yvan
16.25
M+35 2
7 km – 152 deelnemers
Plaats
Tijd
Cat
21.
CALLEBAUT Pierre
Naam
28.56
M+50 3
25.
HUYLEBROECK Marc
29.06
M+50 4
34.
PERSOONS Herman
31.08
M+50 7
42.
VAN GINDERACHTER Nele
31.37
VSEN 5
52.
VAN OVERMEEREN Bernard
32.22
M+40 13
56.
PUTTEMAN Paul
32.45
M+50 12
57.
VAN KEYMEULEN Danny
32.45
M+50 13
10,5 km – 101 deelnemers
Plaats
Tijd
Cat
4.
MEERT Dary
Naam
37.51
M+40 1
9.
SCHOCKAERT Hedwig
40.03
M+50 1
12.
STEENHAUT Kathleen
40.13
VMAS 1
13.
HENDERICKX Jan
40.15
M+50 3
15.
DE GOLS Dirk
40.31
M+40 5
18.
DE POTTER Geert
41.14
M+40 8
19.
MATTENS Gunther
41.14
M+40 9
20.
DE RIDDER Ivo
41.14
M+40 10
22.
DE GELDER Ives
41.34
M+40 11
25.
VERMAEREN Patrick
41.56
M+50 4
26.
VAN WESEMAEL Etienne
42.04
M+50 5
33.
DE NIL Kurt
43.59
M+35 5
35.
VERMAEREN Lucien
44.03
M+50 6
40.
MOENS Joris
44.31
MSEN 10
59.
DE BACKER Ernest
49.31
M+50 9
60.
VAN LANCKER Freddy
49.44
M+50 10
67.
ROTTIERS Chris
51.12
M+50 14
69.
BAEYENS Griet
51.23
VMAS 6
13
winnaar!
winnaar!
winnaar!
24e Runners Evergem – 01 september 2012
wedstrijd regelmatigheidscriterium
6,68 km – 110 deelnemers
Plaats
Naam
Tijd
30.
VAN KEYMEULEN Danny
29.53
31.
SCHOLLAERT Norbert
29.54
Halve marathon – 422 deelnemers
Plaats
Naam
Tijd
33.
SCHOCKAERT Hedwig
1.22.11
113.
COPPENS Linda
13.341
226.
VANDENBRANDEN Rudy
1.44.54
227.
DE LEEUW Dirk
1.44.54
252.
HANSSENS Ides
1.47.53
3de Testmeeting 19 september 2012
34 deelnemers
Reeks 1
Plaats
Naam
Reeks 2
Tijd
Plaats
Naam
Reeks 3
Tijd
Plaats
Naam
Tijd
1
Bart De Turck
16' 22"
1
Johan Lombaert
18' 42"
1
Carla Godeau
19' 47"
2
Wilfried Dubois
16' 23"
2
Patrick Vermaeren
19' 21"
2
Patrick Van Hecke
21' 10"
3
Rudy Van Den Branden
18' 15"
3
Marc Huylebroeck
20' 16"
3
Bart Mertens
21' 16"
4
Dirk De Gols
18' 29"
4
Joris Moens
20' 31"
4
Stefaan Van Kut
21' 27"
5
Hedwig Schockaert
18' 32"
5
Pierre Callebaut
20' 34"
5
Joris Van Belle
21' 49"
6
Jean-Paul Praet
18' 46"
6
Danny De Sutter
21' 08"
6
Linda Coppens
22' 00"
7
Jan Henderickx
18' 51"
7
Norbert Schollaert
21' 53"
7
Bert Maes
22' 02"
8
Jan De Veylder
18' 53"
8
Lucien Van De Velde
22' 04"
9
Gunther Mattens
18' 57"
9
Chris Rottiers
22' 16"
10
Ivo De Ridder
19' 17"
10
Freddy Van Lancker
23' 03"
11
Thierry Duquet
20' 23"
11
Gustaaf De Witte
23' 45"
12
Olivier Cornelis
23' 48"
13
Ann Goeman
25' 17"
14
Anne-Marie Jacob
26' 13"
15
Bart De Troch
27' 02"
16
Kathleen Heyvaert
27' 16"
14
2e stratenloop Denderleeuw – 10 augustus 2012
193 aankomsten – 10 km
Plaats
Naam
Tijd
Cat.
53.
COPPENS Linda
42.54
V 8
12e Redoutable – Sprimont – 25 augustus 2012
158 aankomsten – 20 km
Plaats
Naam
Tijd
Cat.
56.
82.
105.
106.
123.
124.
134.
135.
VAN DEN EINDE Joris
NOËL Jelrik
MOENS Joris
STEPPE Marina
BUYSSE Katrien
OIZEREN Jeang
BAEYENS Griet
ROTTIERS Chris
1.42.42
1.48.21
1.53.27
1.53.32
1.59.51
1.59.55
2.05.57
2.05.58
V1
V1
SH
A2
SF
V2
A1
V2
18
27
34
1
3
36
5
38
W I N N A A R!!!
18th Europen Veterans Athletics Championchips – 25 augustus 2012
Marathon
Plaats
1.
Naam
Tijd
STEENHAUT Kathleen
3.07.04
Woensdagavond 29 augustus
hebben we Kathleen letterlijk in
de bloemetjes gezet met haar
schitterende Europese titel op de
marathon bij de masters 45.
Nogmaals van harte proficiat
vanwege het Spiridonbestuur en
in naam van alle Spiridonners en
sympathisanten.
15
EUROPEES
K A M P I O E N !!!!
5e Chicken Run Meldert – 1 september 2012
95 aankomsten - 5 km
Plaats
Naam
Tijd
Cat.
25.
DE WITTE Gustaaf
24.16
MMAS 12
10km. – 71 aankomsten
Plaats
Naam
Tijd
Cat.
2.
6.
20.
41.
42.
DUBOIS Wilfried
DE GOLS Dirk
MOENS Joris
ROTTIERS Chris
BAEYENS Griet
35.09
40.29
44.55
51.19
51.20
MMAS
MMAS
MSEN
MMAS
VMAS
2
6
3
29
3
Jungfraumarathon Interlaken – 8 en 9 september 2012
Marathon
Plaats
zondag 47.
zaterdag 52.
98.
35.
38.
25.
68.
217.
Naam
Tijd
Cat.
VANDENBRANDEN Rudy
DE VEYLDER Jan
BUYSSE Katrien
VAN DEN EINDE Joris
VAN KUT Stefaan
NOËL Jelrik
DE LEEUW Dirk
MAES Bert
4.07.51
4.21.12
4.43.24
4.55.57
4.58.07
5.02.11
5.29.54
5.33.07
M45
M50
F20
M45
M45
M40
M45
M55
16
La Descente de la Lesse – Dinant – 26 augustus 2012
158 aankomsten – 21,9 km
Plaats
Naam
Tijd
109
HANSSENS Ides
2.07.49
Jogging La Marchoise – Marche-en-Famenne – 15 september 2012
254 aankomsten – 12,23 km
Plaats
Naam
Tijd
Cat.
122
HANSSENS Ides
1.01.40
V2H
Scott Offroad Run – O.L.V.-Lombeek – 16 september 2012
71 aankomsten – 12,3 km
W I N N A A R !!!
W I N N A A R !!!
Plaats
Naam
Tijd
Cat.
29.
46.
PARMENTIER Herman
DE SUTTER Roger
1.03.04
1.08.30
HVC1 1
HVC2 1
102 aankomsten – 22,5 km
W I N N A A R !!!
W I N N A A R !!!
19.
43.
44.
49.
50.
63.
DE VEYLDER Jan
MOENS Joris
VAN BELLE Joris
VAN KEYMEULEN Danny
VAN LANCKER Freddy
STEPPE Marina
1.44.52
2.00.09
2.00.11
2.02.29
2.02.36
2.08.09
HVB1 1
HSE 19
HVA 15
HVA 16
HVC 2
DVB 1
Om verwarring te vermijden : Freddy nam de
podiumhonneurs waar voor winnaar Roger.
Desalniettemin trok “fast” Freddy
al glunderend met het mooiste
geschenk naar huis, namelijk de
prijs van den tombola, een microwijf.
17
21 september
Spiridonweekend Schoorbakkehoeve Schore
Vrijdag de … hoeft niet elke keer de 13de te zijn en vrijdag de 21ste was nu eenmaal het uitgelezen moment om de
herfst in te zetten.
Aardig meegenomen dus voor het bestuur om de zomer achter zich te laten en met de leden van de club de
overgang tussen beide seizoenen – zomer en herfst – samen te beleven.
‘SOS Jeroen, wat
De Schoorbakkehoeve in Schore, op enkele meters van de IIzer, werd de
hebben we vandaag
uitvalsbasis voor het ontspannings-weekend van Spiridon.
(h)eleerd’
Een welkomstkus, een gemoedelijke schouderklop en een vriendschappelijke
handdruk vormden het startschot voor een warm onthaal en een sportief samenzijn
met de clubleden. Meteen was de toon gezet voor 2 dagen gezelligheid en plezier.
Na een verkwikkende nachtrust – voor sommigen althans – stonden we in de rij voor een stevig ontbijt met
de
kakelverse producten. Terwijl de 2 ploeg Spiridonners arriveerde en even hartelijk onthaald werd, briefde de
voorzitter ons over het dagprogramma : fietstochtje, stopplaatsje, lunch, brouwerijtje, cafeetje, nog een stopplaatsje
en terug naar de hoeve voor het diner en de avondactiviteit. Een zeeklas waardig !
Enkele ogenblikken later stond de hele groep
paraat : de stalen rossen werden van stal gehaald
en gedisciplineerd opgesteld, 2 aan 2, klaar voor
een tocht van een 45-tal kilometer. Met de
veiligheidsrichtlijnen van Lucien en Patrick in het
achterhoofd en in de wetenschap dat 45 : 3 gelijk
is aan 15 zette de groep alle zeilen bij voor een
tocht door het vlakke landschap.
Het is een raadsel wie de eieren bij de arme
Klaren bracht maar het weer zat mee : met een
matige wind in de rug en onder een schuchtere
zonnestraal die het ochtendgrijs weggomde,
slingerde zich een lint van tweewielers door ‘le
plat pays qui est le mien’, zo mooi bezongen door
Jacques Brel.
Langsheen de Ijzer bereikten we aan een gezapig tempo de frontstad Diksmuide waar ons een culinair intermezzo
wachtte : een bezoek aan een chocoladehuis, om helemaal van op te kikkeren ! De charmante chocolatier van
dienst, Jeroen, ontving ons met de degustatie van een ambachtelijk gedraaid bolletje ijs waarna hij ons inwijdde in
de geheimen van de chocolade. Met de gedrevenheid van een echte West-Vlaming en een bevlogen uitleg over dit
edel product nam hij ons op sleeptouw in de wondere wereld van het zwarte goud, van cacaoboon tot praline !
Na afloop was er de test, SOS Jeroen, wat hebben we vandaag (h)eleerd ?
- Dat chocolade ‘goud’ waard is en in de toekomst heel duur wordt (dankzij de Chinezen)
- Dat Barry-Callebaut het grootste chocoladefabriekje ter wereld is en 25% van Ghana bezit
- Dat witte chocolade geen chocolade is
- Dat likeurpralines ‘brol’ zijn
- En natuurlijk dat chocolade een weldaad voor het humeur en nog andere dingen …
Tenslotte miste Jeroens communicatief talent zijn doel niet : bedwelmd door de chocoladegeuren en gehypnotiseerd
door het optreden van de chef chocolatier ‘himself’ begaven wij
ons naar de winkel Van Nevel om pralines en chocolade te kopen.
Een buitenkansje waar we niet konden aan weerstaan.
Voldaan fietsten we enkele meters verder naar brasserie Nicolaas
waar ons een lichte lunch wachtte.
Intussen was de zon volop van de partij en met goede moed
zetten we de tocht door de Ijzervlakte verder. Via de ‘Frontsate’ en
langs de littekens van de ‘Groote Oorlog’ bereikten we Fortem,
onze tweede stopplaats : Het museum van de dorst… Een
gidsbeurt later en vol goesting en dorst veroverden we op de
kasseien van het pleintje vóór het brouwershuis ons plekje in de zon. Tijd voor een eerste bieraperitief met een
overaanbod van zo’n 300 bieren ! De ‘femme fatale’, het ‘ezelsbier’, de ‘Brugse zot’ en de ‘Urthel’ gingen vlotjes over
de toonbank en stroomden nog vlotter door het keelgat.
18
De voorlaatste etappe ging langs de Lovaart richting Steenkerke, waar we als echte paparazzi naar het huis van
Willem Vermandere gezogen werden. Glurend door de ramen stelden we vast dat de bard niet thuis was en zochten
dus maar ons heil in het bewonderen van zijn sculpturen in het kerkje rechtover.
De rechte lijn hoevewaarts beloofde pittiger te worden : met de wind op de kop maar de stal al ruikend, zetten we
ons stevig in het zadel om moe maar voldaan veilig aan te komen in Schore. Met de hulp van de sportieve
ploeggeest haalden ook de minder getrainde fietsers als kampioenen de eindmeet.
Nagenietend van een warm bad én bij fijn gezelschap schoven we onze benen
‘ Nagenietend van een
onder tafel voor een heerlijk maal. De voorzitter kondigde de ‘quiz van Chris’ aan,
warm
bad én … ‘
waarna de quizmaster belangenvermenging en bendevorming in de kiem smoorde.
Dankzij een vernuftig uitgekiend systeem én de onschuldige hand van Bregje
werden de ploegen mooi heterogeen samengesteld. Ploegnamen werden
verzonnen, jokers werden ingezet, de quiz kon beginnen.
Chris verzekerde ons : ‘ het wordt géén kennisquiz, wél een weetquiz’ … Met andere woorden : dansen op een
slappe koord tussen weten en kennen. Maar … geen probleem voor ons Spiridonners. De pappenheimers gooiden
zich als echte wedstrijdbeesten in de strijd en vochten tot het laatste raadsel dapper door. De ‘Limousinekes’
haalden het met 1 punt voorsprong van de Moustachkes en werden de fiere winnaars.
Zondag wisten we het meteen : de herfst toonde zich meteen van haar mooiste kant. We ontwaakten ‘avec un ciel si
gris qu’il faut lui pardoner, le plat pays qui est le mien’ … Dat beloofde niet veel goeds.
In konvooi reden we naar het Duits oorlogskerkhof in Vladslo. Een moment van stilte en bezinning, met weinig
woorden maar veel gedachten …
In 't Praetbos buiten Vladslo,
op dat massagraf van soldaten,
staan nu Kathe Kollwitz's beelden,
van God en mens verlaten
en ik ken geen heviger wereld,
geen menselijker bede,
dan die twee donkere stenen,
die zo diepe schreien om vrede. (uit Vladslo songteksten Willem Vermandere).
‘Avec le vent du nord qui vient s’ecarteler, avec le vent du nord écoutez le craquer’ zakten we af naar de
paardenmelkerij ‘Hof Ter Zeedycke’. De hemelsluizen stonden intussen helemaal open en vergezeld van een
verraderlijke wind haastten we ons de stallen binnen. Mevrouw ‘Zeedycke’, nog zo’n echte West-Vlaamsche, ontving
ons hartelijk en animeerde ons met haar paardenverhalen. Haar beeldspraak legde meteen de transfer tussen paard
en mens. Met een humoristisch leergesprek dompelde ze ons onder in het paardenleven zoals het is in Hof ter
Zeedycke : fokken, veulens werpen en melk geven, het leven van een merrie. En dat cyclisch gedurende 15 jaar.
Zonder ‘black stallions’, alles kunstmatig. Romantiek zero. Bij Patrick ontwaakte de ‘mens in het paard’ en uit puur
medelijden met het beest vroeg hij zich af ‘of een merrie dan nooit hoofdpijn heeft ’s avonds ?’ Je raadt het al :
hilariteit alom!
Bregje molk en streelde het paard, de melk smaakte zoet en de likeur viel best mee.
Spelbreker voor een sportieve afsluiter van het weekend was het weer. De koude en de wind stuurde de plannen
voor een natuurwandeling in de war zodat we vroeger dan voorzien huiswaarts keerden.
Maar … het was fijn toeven in de Schoorbakkehoeve, samen met de vrienden van de club. En vooral : het bestuur
zorgde voor de BBB : ’t was boeiend, (ver)bindend en bezielend ! Proficiat !
Men power
Lieve J.
Girl power
19
32e Dender & Scheldejogging – Grembergen – 21 juni 2012
94 aankomsten – 11,7 km
Plaats
Naam
Tijd
Cat.
35.
56.
COPPENS Linda
VAN DEN HAUTE Tuur
50.01
55.34
V+50 1
M+55 6
W I N N A A R!!!!
31e Ardennaise Louette-St.-Pierre – 21 juli 2012
566 aankomsten – 12,8 km
Plaats
Naam
Tijd
Cat.
18.
205.
206.
221.
234.
235.
337.
VANDENBRANDEN Rudy
DE VEYLDER Jan
BUYSSE Katrien
HEYMANS Mario
BRUYLANT Marc
VAN KUT Stefaan
NOËL Jelrik
1.33.25
1.57.45
1.57.45
1.59.22
2.00.36
2.00.38
2.09.15
VE1 5
VE2 48
DA 12
VE2 51
VE2 56
VE1 83
VE1 106
18e Solidariteitsjogging Welle – 27 juli 2012
89 aankomsten – 11,6 km
Plaats
Naam
Tijd
Cat.
9.
18.
36.
41.
BERGMANS Stefaan
DE SCHACHT Raf
DE WAEL Christophe
MOENS Joris
42.18
44.16
48.33
49.35
MMAS
MMAS
MMAS
MSEN
5
11
75
11
2e stratenloop Grimminge – 27 juli 2012
94 aankomsten – 6,9 km
Plaats
Naam
Tijd
Cat.
8.
15.
24.
STEPPE Marina
PERSOONS Herman
BAEYENS Griet
31.37
33.10
35.25
V 1
M 14
V 4
W I N N A A R!!!
84 aankomsten – 11,3 km
Plaats
Naam
Tijd
Cat.
13.
14.
16.
19.
32.
34.
37.
GODEAU Carla
DE VEYLDER Jan
VAN DEN EINDE Joris
MATTENS Gunther
HEYMANS Mario
VAN LANCKER Freddy
MAES Bert
47.42
47.43
48.06
48.45
53.54
54.29
55.28
V
M
M
M
M
M
M
1
13
15
18
31
33
35
W I N N A A R!!!
5e stratenloop Erondegem – 03 augustus 2012
134 aankomsten – 5 km
Plaats Naam
11.
DUCQUET Thierry
53 aankomsten – 10 km
Tijd
Cat.
18.27
M+40 5
Plaats
4.
5.
6.
19.
20
Naam
Tijd
Cat.
HENDERICKX Jan
DE GELDER Yves
DE POTTER Geert
SCHOLLAERT Norbert
39.05
39.15
39.30
45.42
M+50 1 WINNAAR!!!!
M+40 3
M+40 4
M+50 4
Meer dan één Spiridon : een verhaal uit Corfu
Iedere Spiridonner kent het verhaal :
Spyridon "Spiros" Louis werd geboren nabij Athene op 12 januari 1873 en overleed op 26 maart 1940. Hij was
een Grieks waterdrager die de marathon won van de eerste moderne Olympische Spelen in 1896. Hij werd daardoor
een nationale held. Zijn naam wordt, uit het Grieks, ook geschreven als: ook Spiridon, Spyros en Loues.
Maar tijdens mijn vakantie stuitte ik op een andere Spiridon, in feite op talloze Spiridonners. Op Corfu wordt maar
liefst één op de twee mannen Spiros genoemd. Dat is de verkorte vorm van Spiridonos, de naam van de
eilandheilige. Wie is deze eilandheilige waarnaar al die Corfu-jongetjes worden genoemd?
Spiridonos werd rond 270 op Cyprus geboren en had het daar tot bisschop gebracht
de
en werd er ook bij zijn dood begraven. In de 7 eeuw werden zijn relieken
overgebracht naar Constantinopel maar op de vlucht voor de Osmanen werden deze
door vrome monniken verkocht op Corfu. Men gaf in de Middeleeuwen een bijzondere
betekenis aan relieken, wie zo iets bezat voelde zich door de heilige beschermd.
Vanaf zijn “aanwezigheid” op Corfu gebeurde er enkele kleine wonderen. Zo redde hij
het eiland van de hongersnood op Stille Zaterdag 1550, in 1629 verloste hij op
Palmzondag Corfu van de pest en nog eens hetzelfde op de eerste zondag van
november.
Maar het grootste wonder was de doorslaggevende rol in de overwinning op de
Turken op 11 augustus 1716, om die reden organiseert Spiridon Aalst als herinnering
telkens half augustus de Pajottenlandloop.
Tegenwoordig rust het gebeente van de heilige in de kapel rechts van het altaar in de Agios Spiridonoskerk in Corfustad. De in ebbenhout getimmerde sarcofaag is rijkelijk met zilveren iconen versierd.
De hele dag trekken pelgrims naar de sarcofaag, kijken door de glasplaat aan
de ene kant, boven de schedel van de heilige. Aan de andere kant door een
luikje dat tweemaal per dag een korte tijd wordt geopend kan men zijn voeten
kussen. Boven de sarcofaag
hangen vele kostbare offerschalen,
ook modelscheepjes die uit
dankbaarheid voor een goede
verlopen zeereis of zelfs redding bij
een scheepsramp zijn geschonken.
Er staan ook manden bij de sarcofaag waarin pelgrims briefjes kunnen
leggen, vaak staan daar namen van vrienden of verwanten, dood of
levend, die de priester in de gebeden elke ochtend en elke avond moet
opnemen.
Viermaal per jaar wordt de sarcofaag door de straten van de stad
gedragen.
Zoals iedere moslim eens in zijn leven naar Mekka trekt zou iedere
Spiridonner … .
Chris R.
21
VELDLOOPSEIZOEN 2012 – 2013
Hierbij enige informatie omtrent het komende veldloopseizoen. Naast de indeling van de leeftijdscategorieën vinden
jullie ook de afstanden voor het seizoen 2012-2013. Ik heb een overzicht opgesteld van alle borstnummers die aan
Spiridon zijn uitgereikt alsook de categorie waarin dient gelopen te worden. Tot slot een overzicht van de
veldloopkalender. De cross van Sabena die doorging te Leuven zal vanaf dit jaar niet meer worden georganiseerd,
wat maakt dat de kalender 12 wedstrijden telt.
Om deel te nemen heb je een officieel borstnummer en een kaartje nodig, te bevestigen aan je borstnummer. Je kan
ook als individueel deelnemen, maar dan betaal je telkens 3 euro inschrijvingsgeld (pupillen en miniemen gratis). De
kaartjes zijn ter beschikking op het wedstrijdsecretariaat maar je kan ze ook op voorhand downloaden en
personaliseren via de site KIBSU-URSIB-Cross. Op deze site verschijnt ook alle informatie omtrent de
eerstkomende veldloop.
We durven een warme oproep te doen om zoveel mogelijk aan de veldlopen deel te nemen. We beschikken over
een sterke ploeg en zijn in staat hoog te eindigen in de eindinterclubrangschikking en wie weet zelfs een individuele
gouden-spikewinnaar (hiervoor dient men deel te nemen aan minimum 9 veldlopen). Net zoals vorig jaar zal er voor
het veldloopseizoen een regelmatigheidscriterium worden ingericht. Deelnemen aan 5 veldlopen volstaat om recht te
hebben op een waardevol geschenk.
Ook tijdens de woensdagtraining zal rekening worden gehouden met het veldloopseizoen.
Wie nog niet over een borstnummer beschikt kan dit bekomen door 3 euro (éénmalige bijdrage) te overhandigen
aan Herman Persoons of Lucien Vermaeren samen met een recente pasfoto en een fotocopie recto-verso van de
identiteitskaart.
Veel succes, Freddy.
De indeling van de leeftijdsgroepen voor het seizoen 2012-2013 (blijven zoals vorig jaar).
PUPILLEN
MINIEMEN
geboren (op) na 01-10-2002
geboren (op) na 01-10-1997 en voor 01-10-2002
HEREN SENIORS
geboren (op) na 01-10-1972 en voor 01-10-1997
HEREN VETERANEN A
HEREN VETERANEN B
HEREN VETERANEN C
HEREN VETERANEN D
geboren (op) na 01-10-1962 en voor 01-10-1972
geboren (op) na 01-10-1952 en voor 01-10-1962
geboren (op) na 01-10-1942 en voor 01-10-1952
geboren (op)
voor 01-10-1942
DAMES SENIORS
geboren (op) na 01-10-1977 en voor 01-10-1997
DAMES VETERANEN A
DAMES VETERANEN B
DAMES VETERANEN C
DAMES VETERANEN D
geboren (op) na 01-10-1967 en voor 01-10-1977
geboren (op) na 01-10-1957 en voor 01-10-1967
geboren (op) na 01-10-1947 en voor 01-10-1957
geboren
voor 01-10-1947
Afstanden seizoen 2012-2013
PUPILLEN (jongens en meisjes) :
300 tot 600 m
MINIEMEN (jongens en meisjes) :
600 tot 1500 m
HEREN (idem voor sen. en vet.) :
5000 tot 7000 m
DAMES (idem voor sen. en vet.) :
2000 tot 4000 m
22
AANSLUITINGEN SPIRIDON AALST BIJ KIBSU ( ATLETIEK)
Borst
nr
Geboorte
datum
Borst
nr
Naam
Geboorte
datum
HEREN
3426
3/10/98
MINIEMEN
KLAAS DE VEYLDER
3427
3441
3424
3438
3614
3622
3623
3624
3629
29/07/96
17/10/96
11/05/73
20/05/79
9/11/85
9/07/77
29/10/75
5/02/73
9/02/75
SENIORS
STIJN DE VEYLDER
JENS DE RIDDER
PIETER BORREMANS
JORIS MOENS
BART DE TROCH
TOM DUMONT
CHRISTOPHE DE WAEL
GUNTHER SEGERS
STEFAAN BERGMANS
3429
3434
3435
3440
3447
3453
3451
3458
3615
3616
30/03/64
26/11/69
5/01/63
28/12/68
24/07/67
1/09/70
20/05/66
21/12/64
9/07/67
14/04/65
3619
3627
3628
VETERAAN A
YVES DE GELDER
JORIS VAN BELLE
DANNY VAN KEYMEULEN
IVO DE RIDDER
DIRK DE LEEUW
GUNTHER MATTENS
JORIS VAN DEN EINDE
RUDY VANDENBRANDE
THIERRY DUQUET
BERNARD VAN
OVERMEEREN
25/11/63
YVAN DE VULDER
13/12/65
PETER LIEVENS
12/12/70
GEERT DE POTTER
3425
3430
3433
3436
3442
3444
3445
3446
3452
3457
3460
3613
3621
3630
3746
3747
3748
VETERAAN B
20/06/61
JAN DE VEYLDER
4/08/54
ETIENNE VAN WESEMAEL
22/12/60
PATRICK VERMAEREN
4/02/62
FREDDY DE BOECK
15/07/59
BART MERTENS
20/08/62
DARY MEERT
17/09/61
GUIDO JACOBS
13/07/60
HEDWIG SCHOCKAERT
1/09/59
WILFRIED DUBOIS
4/01/61
MARC ROELS
20/07/61
LUC VERHAEGHE
29/07/62
JAN HENDERICKX
27/05/62
GEERT DE BROUWER
23/02/60
IDES HANSSENS
28/09/55
PIERRE CALLEBAUT
16/01/53
TUUR VAN DEN HAUTE
31/07/56
ERNEST DE BACKER
Naam
VETERAAN C
3421
3422
3431
3449
3450
3455
7/06/52
19/04/47
26/02/48
10/05/52
21/12/48
30/07/52
LUC KERCKHOFS
HERMAN PARMENTIER
FREDDY VAN LANCKER
LUCIEN VERMAEREN
HERMAN PERSOONS
NORBERT SCHOLLAERT
DAMES
23
SENIORS
NELE VAN GINDERACHTER
3617
5/10/81
3456
3625
3626
VETERAAN A
14/01/74
KATRIEN BUYSSE
10/07/75
CARLA GODEAU
7/06/74
ELS DE SCHRIJVER
3423
3428
3620
3439
3443
VETERAAN B
13/08/59
MARINA STEPPE
15/09/64
GRIET BAEYENS
25/08/66
KATHLEEN STEENHAUT
15/05/60
LINDA COPPENS
19/10/64
KATHLEEN HEYVAERT
Leden reageren : “Big in Turkey”
Een toffe Madam, alhoewel !!!
Enkele maanden geleden staken ze toch in ons bestuur geen knappe brunette zeker.
Vernieuwing, verjonging, verwijving, noem maar op, het kon niet op.
Aanvankelijk vond ik dat ook een prima idee maar bij nader inzien blijkt dat toch een giftig geschenkje.
Al enkele jaren slaag ik erin (ondanks mijn drukke agenda) om alle wedstrijden van ons Spiridon-criterium mee te
pikken.
Nu wilt het toch niet dat Marieke medezeggenschap krijgt in ons criterium, en
‘ Ik voel me dan ook
een nieuwe wedstrijd plant op 21/7.
Midden in mijn verlof.
persoonlijk aangevallen en in
Nog in geen 10 jaar gebeurd.
mijn gat gebeten ‘
Ik voel me dan ook persoonlijk aangevallen en in mijn gat gebeten ( alé ni
echt hé ).
Maar, heb het hoofd niet laten hangen en heb beroep gedaan op regel 6.9 van het Spiridon-strafwetboek.
Een vervangwedstrijd, heb een beetje moeten zoeken (want zat in Turkije) maar heb toch een 10 mijl gevonden
in Alanya (uitslag in bijlage).
Achteraf gezien een schitterende keuze, k’ moet haar echt op mijn blote knieën bedanken.
Een tweede plaats, grote geldprijs, eeuwige roem, gratis massage, 2 watermeloenen en al een uitnodiging voor
volgend jaar, incl. 14 daags hotelverblijf in een 5 sterren super de luxe beach resort voor 2 personen.
Nogmaals, heel veel dank Marieke Sneppe.
Zonnige groeten uit Alanya
ALANYA 10 MILES
Groetjes
Alanya 21/7/2012, TURKEY
Gunther
5 Miles
Pos
Pos
Tim e Pos
Tim e Official
Age Group
Nam e
1.
12
M OHAMED OSMAN Guuleed
26
1 0:26:10
1 0:52:20 0:52:20
0:03:15 18.453
8 SEH
2.
559
M ATTENS Gunther
42
2 0:29:37
2 0:59:19 0:59:13 +0:06:53 0:03:40 16.305
71 M40
Spiridon Aalst
3.
1211
Em ir KIR
42
3 0:29:45
3 0:59:38 0:59:37 +0:07:17 0:03:42 16.198
12 M40
ALANYA
4.
766
Ahm ed MEDHOUNE
44
4 0:30:02
4 1:00:40 1:00:40 +0:08:20 0:03:46 15.915
19 M40
Side
5.
8863
M oham ed Azzouzi
26
6 0:34:00
5 1:05:30 1:03:38 +0:11:18 0:03:57 15.174
147 SEH
6.
5618
Kadir Ozkanacki
45
10 0:35:24
7 1:06:54 1:04:08 +0:11:47 0:03:59 15.058
49 M45
7.
866
Abdessalam Sm ahi
27
5 0:32:22
6 1:06:00 1:05:48 +0:13:28 0:04:05 14.673
222 SEH
Alanya
Hava Ardiclik
29
12 0:37:03
10 1:10:40 1:06:32 +0:14:12 0:04:08 14.512
249 SEH
Side
8. 11576
Age
Brutto
Nr
Gap
TKm
Avg Rang Nam e City
Antalya
Antalya
Side
Recht van antwoord
We kijken al uit naar het recht van antwoord van Marieke Sneppe. Mag verwacht worden in het volgende clubblad.
De Livinusrun anno 2012, een ware boetetocht!
Het was dagen vooraf voorspeld: veel regen voor zondagmorgen 26 juni.
Die ochtend vroeg uit de veren want om 8h zou de bus vertrekken in St.-Lievens-Houtem om ons naar de startplaats
aan de St.-Baafsabdij in Gent te brengen, een eerste blik naar buiten gaf me een zwaar bewolkte lucht maar toch
geen regen zoals voorspeld.
Zij die al jaren lopen weten dat het toch uitzonderlijk is dat het echt regent tijdens een wedstrijd of training, dus
waarom zou dat beetje geluk ons niet gegund worden ook die ochtend van de Livinusrun.
Voor de derde keer werd deze 29 km - lange Livinusrun tussen Gent en St.-Lievens-Houtem georganiseerd en toch
was het voor Spiridonleden Kathleen, Tuur en Yves de eerste maal dat zij gingen deelnemen, voor mezelf was het
de tweede maal, een focus om toch een paar weken of maanden naartoe te trainen.
Tuur en ik vonden mekaar vrij vlug bij café Pallieter, de organisator, en groetten mekaar met dezelfde vraag: hoe ga
jij je kleden rekening houdend met de voorspelde regen? Toen regende het nog steeds niet.
24
Ieder op zijn manier maar de meesten mét regenjas, bestegen met enige gespannenheid de bus die ons naar Gent
zou brengen. En we zagen dat we niet alleen waren, er waren blijkbaar nog gekken die deze uitdaging met de
glimlach tegemoet reden.
De bus was pas vertrokken of de eerste regendruppels belemmerden ons zicht door de ramen, het was toch niet
waar zeker?! Aangekomen in Gent werden de schaarse boompjes opgezocht om toch nog even te gaan schuilen
maar het viel mee die motregen. Er was zelfs enige hoop op herstel en
‘ …waar destijds de H. Livinus met
met enige vertraging werd het startschot gegeven, ingeleid door een
onthoofd hoofd in de arm zijn laatste
fikse regenbui: kon het nog symbolischer?
tocht over deed ‘
Ieder zijn eigen tempo zoekend verlieten we het centrum
van Gent, Gentbrugge door, richting Gontrode en even
leek het op te willen houden met regenen maar de kraan
werd terug opengedraaid en nu was het menens! De
regen nam nog toe in hoeveelheid en intensiteiten de
lucht zat potdicht, dit was geen vlaag meer maar de
langste douche die ik ooit genomen heb.
Officieel was het geen wedstrijd maar een recreatieve
loop, wie echter nadien de verbeten gezichten
aanschouwt op de foto’s weet dat het wel om een
wedstrijd ging maar dan een met onszelf, om toch maar
niet op te geven en verder te lopen, doorweekt, bezweet
en met na een tijdje natte voeten, de voorbode van
komende blaren… Het waren de ingrediënten van de hel,
niet deze van het noorden maar dan van het bij mooi weer zo prachtige Land van Rhode waar de anders toch goed
georganiseerde loop zich doorheen slingerde, over vlak en soms verrassend stijgend asfalt en beton, afgewisseld
met door regen doordrenkte natzanderige idyllische kouterbaantjes. Een anders zo prachtig parkoers waar destijds
de H. Livinus met onthoofd hoofd in de arm zijn
laatste tocht over deed.
’Waar staat die gekken hun hoofd nu op’ zullen
de weinige toeschouwers onderweg wellicht
gedacht hebben van ons. Maar het was vooral
het gezelschap van mekaar, in kleine groepjes
samen lopend, dat het leed verzachte, wellicht
stonken we allemaal van het zweet dat zich
opstapelde
onder
de
niet-ademende
regenjasjes. Ondertussen waren we halfweg
gepasseerd
‘ … wellicht stonken we
en waren het
allemaal
van het zweet … ’
de aftellende
kilometers die
er de motivatie in hielden. We kwamen stilaan in
de fase dat er hier en daar een ‘lijk’ werd
opgeraapt want wie in het begin te hard van
stapel liep zou hiervoor zeker vandaag een prijs betalen, ondanks de vele zuurstof in de vochtige lucht.
Heeft het dan nog wel verder geregend tot de laatste kilometers? Ik herinner het me totaal niet meer maar onze tot
op het blote lijf doorweekte kleren, natte haren, met modder bespatte benen spraken boekdelen bij de aankomst op
de markt in St.-Lievens-Houtem. Er waren masseurs te weinig en nooit eerder is zo verlangd naar die douche na de
wedstrijd ook al hadden we die al 29 km lang gehad.
Nooit had ik gedacht ooit zo lang in de regen te moeten lopen maar toch hebben wij deze boetetocht allemaal
getrotseerd, de H. Livinus zal het graag gezien hebben …
Ides
25
Wat is pronatie?
Pronatie is de manier waarop de voet naar binnen kantelt tijdens het wandelen en hardlopen.
Pronatie maakt deel uit van de natuurlijke beweging die het onderbeen helpt om schokken op te
vangen. Sommigen proneren meer (overpronatie), anderen minder (onderpronatie). Op zich is dit
geen probleem, maar het heeft invloed op de manier waarop u hardloopt en kan de kans op
blessures verhogen. Daarom is uw pronatiepatroon een belangrijke factor bij het kiezen van de juiste
hardloopschoen.
Pronatie
Pronatie doet zich voor in het gewricht onder de enkel, het onderste spronggewricht. Het beschrijft de binnenwaartse
kantelbeweging van de voet, net nadat hij op de grond neerkomt. Dit moment wordt het eerste landingscontact genoemd en
maakt deel uit van de standfase van de loopcyclus.
Tijdens het lopen of rennen, helpt pronatie de schok van het neerkomen te verzachten. Zonder pronatie zou de volledige impact
van iedere stap worden doorgevoerd naar het been en de normale mechanica van de onderste ledematen beïnvloeden. Pronatie
breekt niet alleen de schok, maar helpt de voet ook 'herkennen' op welke ondergrond men zich bevindt door de voet te
stabiliseren en aan te passen aan het terrein.
Tegenwoordig worden hardloopschoenen speciaal ontworpen voor verschillende pronatiepatronen. Als u een nieuw paar
loopschoenen gaat uitzoeken, is uw pronatiepatroon een heel belangrijke factor bij uw keuze.
Terminologie
Loopcyclus: Een volledige loopcyclus begint wanneer een voet contact maakt met de grond en eindigt als dezelfde voet opnieuw
contact maakt met de grond. De cyclus bestaat uit de standfase (wanneer de voet de grond raakt) en de zwaaifase (wanneer
diezelfde voet de grond niet raakt).
Loopanalyse: Een beoordeling door specialisten van de manier waarop u loopt en rent (uw loopbeweging), waarbij onder meer
uw pronatiepatroon geanalyseerd wordt.
Lateraal: Verwijst naar de buitenkant van de voet.
Mediaal: Verwijst naar de binnenkant van de voet.
De beste manier om erachter te komen hoe u proneert, is een specialist raadplegen, die een loopanalyse uitvoert en u dan
adviseert welke schoenen het best bij uw pronatiepatroon passen. Veel specialisten zullen vragen om uw oude schoenen te
mogen zien, omdat de slijtage een aanwijzing geeft over de manier waarop u proneert. Vanzelfsprekend spelen ook andere
factoren, zoals gewicht, een rol bij het kiezen van de beste schoen.
Hoogstwaarschijnlijk bent u een neutrale pronator als de zolen van uw
schoenen slijtage vertonen in een S-vormig patroon, van de buitenkant
(lateraal) van de hiel naar de grote teen. Als u een normaal
pronatiepatroon hebt, kunt u hardlopen met een groot aantal schoenen,
maar speciale neutrale hardloopschoenen, die demping en ondersteuning
bieden, zijn het meest geschikt.
Pronatiepatroon van een neutrale hardloper
Onderpronatie
Onderpronatie, ook wel supinatie genoemd, is wanneer de voet niet veel proneert. De buitenkant of laterale kant van de hiel komt
in een grotere hoek op de grond neer en er is weinig of geen normale pronatie, waardoor de schok grotendeels wordt
doorgevoerd naar het onderbeen. Dit lateraal belasten van de voet gaat tijdens de volledige standfase van de loopcyclus door,
waardoor men minder efficiënt loopt.
Bij onderpronators (of supinators) ziet men meestal extra slijtage aan de
buitenkant van hun schoenen en het volledige bovenwerk kan naar buiten
gedrukt zijn.
Omdat onderpronators gevoelig kunnen zijn voor overbelastings-blessures,
zoals stressfracturen, moeten zij een neutrale loopschoen kiezen met veel
demping.
Onderpronatie (ook wel supinatie genoemd)
De extra demping zal de impact van de landing op de benen tijdens het lopen verminderen. Onderpronators kunnen schoenen
met tussenzolen met twee hardheden, zoals DuoMax, beter vermijden, omdat ze het probleem kunnen verergeren.
Overpronatie
Men spreekt van overpronatie als de voet overmatig kantelt of kantelt op
momenten waarop dit niet moet, bijvoorbeeld aan het eind van de standfase van
de loopbeweging. In dit geval wordt veel gewicht verplaatst naar de binnenkant
of mediale kant van de voet en naarmate de loper verder naar voren beweegt,
wordt het gewicht gedragen door de binnenkant van de voet in plaats van door
de bal. Dit destabiliseert de voet, die op zijn beurt de stabiliteit probeert te
herstellen door de binnenwaartse beweging te compenseren. Als een soort
kettingreactie beïnvloedt dit weer de biomechanische efficiëntie van het been en vooral de knie en heup.
26
De schoenen van een overpronator zullen extra slijtage vertonen aan de binnenkant van de hiel en onder de bal van de voet en
vooral de grote teen.
Overpronators zouden schoenen moeten overwegen uit de categorieën “maximum support” (maximale ondersteuning) of
“structured cushioning” (gestructureerde demping). Schoenen met gestructureerde demping bieden stabiliteit en demping, terwijl
schoenen met maximale ondersteuning de stabielste schoenen op de markt zijn. Loopschoenen uit beide categorieën zullen uw
voeten helpen om de impact van het hardlopen efficiënter te verdelen.
Doe de Wet Test
Weten hoe je proneert is belangrijk om de juiste hardloopschoenen te kunnen kiezen, maar dit is alleen met
specialistische apparatuur of training te analyseren. Een handig beginpunt is echter om uit te vinden welk type
voetboog je hebt. De Wet Test is een simpele manier om hier achter te komen.
Voetboogtypes
Er zijn drie voetboogtypes. Mensen met platvoeten, oftewel een hele lage voetboog, overproneren meestal. Het tegenovergestelde zijn mensen met hoge voetbogen, zij supineren meestal. Als je normale voetbogen hebt, proneer je meestal ook
normaal. De Wet Test is een simpele manier om erachter te komen wat voor voetboog je hebt door een afdruk van je voet te
maken.
De Wet Test
Vul een teiltje met water en leg er een vel papier naast. Donker gekleurd papier werkt het beste. Ga in het teiltje staan en stap
dan op het papier.
Stap van het papier af en bekijk de voetafdruk die je achterlaat.
Wat vertelt je voetafdruk?
Als de afdruk vrijwel je hele voet laat zien, met bijna geen curve aan de binnenkant van je voet, dan heb je
een lage voetboog, oftewel platvoeten.
Als de afdruk juist een grote curve tussen de bal van je voet en je hiel heeft, dan heb je een hoge voetboog.
Als de afdruk ergens tussen de twee bovenstaande beschrijvingen in zit, dan heb je een normale voetboog.
De afdruk toont dan een lichte curve.
Laat je goed adviseren. De Wet Test is leuk om een algemeen idee te krijgen van wat voor schoenen je nodig hebt. Maar het is
niet genoeg om de juiste schoenen te kunnen kopen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je met een normale voetboog toch
overproneert. Ons advies is dan ook om als je nieuwe hardloopschoenen gaat kopen (zeker als je een ander model of merk wil),
naar een winkel te gaan waar je een loopanalyse kunt laten doen. Op basis daarvan kun je een goede keuze voor nieuwe
schoenen maken. (Bron : www.asics.com)
De verschillende merken en pronatie (onder voorbehoud juistheid gegevens, informeer bij de loopspecialist)
Merk
Adidas
Asics
Brooks
Mizuno
New
Balance
Nike
Saucony
Neutraal
Supernova Glide, Adistar Ride
Gel-Nimbus, Gel-Cumulus,
Gel-Fortitude, Gel-Kinsei
Ghost, Glycerin, Addiction N
Onderpronatie
Gel-Radience
Wave Enigma, Wave
Prophecy, Wave Rider, Wave
Precision, Creation (vr)
759, MR 1080
Pegasus, Lunarglide
Pro Grid Ride, Powergrid
Overpronatie
Adistar Salvation
Gel-Kayano (GS), Gel-Evolution (MO), Gel-Foundation
(extreem)
Trance, Addiction AP,
Adrenaline (licht)
Wave Alchemy, Wave Nirvana
1226, 1260
Lunarglide
Progrid Omni, Powergrid Hurricane, Progrid Stabil
(GS) gestructureerde demping / (MO) maximale ondersteuning
27
Driemaandelijks tijdschrift P912529
Afgiftekantoor 9550 HERZELE
België - Belgique
P.B.
9550 HERZELE
3/1354
Verantw. uitgever: Vermaeren Lucien, Oude Dendermonse steenweg 47 - 9300 Aalst.
Brochure gemaakt met EDITOO, www.editoo.be - E-mail: [email protected] - Tel.: 053 63 03 86.
Retouradres:
Spiridon Aalst vzw
Chris Rottiers
Lusstraat 1
9420 Erpe-Mere

Vergelijkbare documenten

bestanden/clubblad/juni 2012

bestanden/clubblad/juni 2012 X X Van Keymeulen Danny X X X X X X X Van Kut Stefaan X X X X X Van Lancker Freddy X X X X X X X

Nadere informatie