2013-04-april - Sophia`s Vereeniging

Commentaren

Transcriptie

2013-04-april - Sophia`s Vereeniging
49 jaargang
april 2013
Koninklijke “Sophia’s Vereeniging”
Loon op Zand
Opgericht 1864
Erevoorzitter: Jonkheer Mr. Charles E.J.M. Verheyen
Erebestuursleden:
M.C.J. van Esch
M.M.G.M. Fijen
C.J.N. Haen-Teurlings
J.B.A. de Rooij
P.W.J. van der Velden
A.H.L. van Veldhoven
Raad van Advies:
C.C.J.M. de Bonth
J.H.L. Chappin
Mr. P.J.C.D. van Dijk
P.J.C.L. Haens
J.v.d.Meulenreek
J. Weierink
Ereleden:
Ad Brands
Nelis van den Hoven
Noud Voets
Secretariaat: Postbus 70, 5175 ZH Loon op Zand
Bankrelatie:
Rabobank 12.973.5450
t.n.v. penningmeester Koninklijke Sophia’s Vereeniging
Verenigingslokaal:
De Wetering
Weteringsplein 1
tel: 0416-363736
Muziekarchief:
Jan van den Nieuwenhuizen
tel: 0416-363424
Luc v.d. Kaa
tel: 06-16123214
Contactpersonen:
Harmonieorkest:
Bestuur:
Prof. dr. Peter Essers, voorzitter
Email:
Hugo Zwetsloot, secretaris
Drs. Peter van Esch, penningmeester.
Drs. Manon van Bijsterveldt
Frans van Dongen
Jan van Esch
Henri Sonnemans
Dirigent harmonie:
Dirigent S.O.L.:
Dirigent Jeugd-S.P.E.:
Website:
Email:
nr. 4
tel. 0416-363235
[email protected]
tel. 0416-362734
tel. 013-8501551
Heinz Friesen
Chantal de Bonth-Vromans
Reggy van Bakel
www.sophiasvereeniging.nl
[email protected]
Christiane Hoekstra, orkestmanager
tel: 06 36367280.
Percussion Ensemble: Frans van Dongen
tel: 0416-361940 of 06-19822852
Opleidingsorkest:
Bernadette Essers
tel: 0416-363235
Mirte de Jong
tel: 06-23337860
Redactie Klankbord:
Cis Damen
Jan van Esch
Max Fijen
Piet van den Nieuwenhuizen
Redactieadres:
Scorpius 8, 5175XM Loon op Zand
tel: 0416-361202 email:
[email protected]
1
Beste lezers,
De lente is weer begonnen, alhoewel het lentegevoel wat het weer betreft nog niet is wat het zijn moet.
Hopelijk volgt er nu op deze lange winter een prachtige zomer, zodat we de winterse ongemakken weer snel
vergeten zijn.
Het grote harmonieorkest is bezig met het zetten van de laatste puntjes op de i om tijdens het volgende
concert op 14 april in de serie Verrassende Ontmoetingen in de Concertzaal te Tilburg goed voor de dag te
komen. Het is ditmaal zeker een verrassende ontmoeting, omdat Heinz dit jaar zijn 30-jarig jubileum viert als
dirigent bij Sophia. Het andere orkest dat die middag speelt is het Symfonisch Blaasorkest uit Drunen. Een
regionaal gebeuren dus. Wij spelen als tweede orkest. Er is nog een extra repetitie gepland op zaterdag 13
april, in verband met het niet repeteren op tweede paasdag. Een oproep aan iedereen om hierbij aanwezig te
zijn, zodat Heinz de laatste finesse kan aanbrengen.
De organisatie van de viering van ons 150-jarig bestaan in 2014 is momenteel in volle gang. Het ons welbekende Smolnykoor uit Sint-Petersburg komt dan naar ons en wij zullen samen met hen mooie concerten
moeten gaan geven. Als je je geheugen wilt opfrissen, adviseren wij je om de prachtige DVD van onze reis
naar Sint-Petersburg nog eens af te spelen.
Aan leden en supporters die zich nog niet hebben opgegeven om een bijdrage te leveren aan de organisatie,
doen wij een oproep om dit alsnog te doen. Vele handen maken licht werk. Er is altijd wel iets waaraan je
ondersteuning kunt geven.
Een andere belangrijke datum is maandag 15 april. Op die avond wordt na een verkorte repetitie onze
jaarvergadering gehouden. Wees erbij! Hier kun je je stem laten horen.
De redactie.
2
Van de Voorzitter
Op zondag 14 april zal Koninklijke Sophia’s Vereeniging wederom te gast zijn in de concertserie
‘Verrassende Ontmoetingen’ in de Concertzaal Tilburg. Nu zijn concerten in deze prestigieuze
serie altijd al bijzonder, maar deze keer zit er wel een heel speciaal tintje aan vast. Dit concert staat
namelijk in het teken van ‘Heinz Friesen 30 jaar dirigent Koninklijke Sophia’s Vereeniging’. Dit
jaar is Heinz in totaal 30 jaar dirigent van Sophia. Deze 30 jaar zijn verdeeld in de twee perioden
1969-1980 en 1993 tot heden. Gedurende deze twee perioden zijn er onder leiding van Heinz vele
hoogstaande concerten gegeven; we werden vijf maal landskampioen van de KNFM (1971, 1972,
1974, 1977 en 1979) en vicewereldkampioen op het WMC te Kerkrade (1994). Aan het bij die
gelegenheid door Sophia gespeelde keuzewerk (de derde symfonie van Mahler, delen 1 en 6) werd
het hoogste aantal punten van het concours toegekend. Ook maakten we prachtige concertreizen
naar onder andere Rusland, Spanje en Hongarije. Onvergetelijk waren onder andere de optredens in
bijvoorbeeld de Hermitage, De Gouden Zaal van Tsarskoje Selo en in de Smolnykathedraal. In
1996 deed Sophia in Hapert onder leiding van Heinz voor het eerst mee in de Concertafdeling.
Vorig jaar nog bestendigde Koninklijke Sophia’s Vereeniging onder zijn leiding met een prachtige
uitvoering van de derde symfonie van Johan de Meij, getiteld ‘Planet Earth’, het lidmaatschap van
de Concertafdeling. De jury kende ons 91,5 punten toe, waarna we van de KNFM het erediploma
2012 ontvingen behorend bij het hoogste aantal punten behaald in de Concertafdeling in 2012.
Wie zich wil vergewissen van de grote passie waarmee Heinz nog steeds het grote harmonieorkest
dirigeert, hoeft op een maandagavond maar naar de Wetering te komen. Niets ontgaat hem, het
kleinste muzikale detail wil hij perfect hebben. Er is dan ook nog steeds geen woord verkeerd van
datgene wat de redactiecommissie van het jubileumboek ‘In edele vriendschap verbonden’ in 2004
schreef over de betekenis van Heinz Friesen voor Sophia: ‘Zonder overdrijving kan worden gesteld
3
dat Heinz Friesen in de twee periodes dat hij dirigent van Sophia is geweest en nog steeds is (…)
Sophia muzikaal op een zeer hoog niveau heeft gebracht. Enerzijds doordat als gevolg van zijn
charisma en zijn autoriteit inzake de symfonische blaasmuziek veel goede muzikanten uit de regio
bij Sophia zijn komen spelen, anderzijds door zijn gedrevenheid om steeds op het allerhoogste
niveau muziek te willen maken en geen concessies te doen wat betreft de muzikale uitvoering. Daar
komt dan nog bij zijn unieke gave om de muzikanten los te laten komen van de noten zodat de pure
muziek overblijft.’ Wat velen niet weten, is zijn grote betrokkenheid bij het wel en wee van de
muzikanten. Hij wijdt wekelijks vele uren aan het bellen met muzikanten, bestuursleden en
Christiane, onze onvolprezen orkestmanager. Voor Heinz is Sophia dan ook meer dan alleen maar
een orkest. Het is naast zijn gezin zijn ziel en zaligheid. Van harte hopen we dat zijn gezondheid het
toelaat dat Heinz nog vele jaren hoofddirigent van Koninklijke Sophia’s Vereeniging mag zijn en
hij zodoende een inspiratiebron voor veel dirigenten en muzikanten kan blijven. We kijken dan ook
uit naar een prachtig drukbezocht concert op 14 april in de Concertzaal te Tilburg met als
onbetwiste hoogtepunt De Vuurvogel van Stravinsky. Na dit optreden volgen dit jaar nog enkele
prachtige concerten, waarna we alles op alles gaan zetten om in het jubileumjaar 2014 weer even
schitterend voor de dag te komen.
Uiteraard laten we ook graag Marianne en de rest van de familie Friesen van harte delen in onze
felicitaties. Ad multos annos!
Peter Essers
*****************************************************
4
Programma’s komende concerten
Op 14 april spelen wij in de serie Verrassende Ontmoetingen te Tilburg. Het andere orkest dat dan speelt is
Symfonisch Blaasorkest Harmonie Drunen. Dit concert staat ook in het teken van het 30-jarig jubileum van
Heinz Friesen als dirigent van Sophia.
Programma:
 Manon Lescaut
Giacomo Puccini; arr. Yoshihiro Kimura
 La Leyenda del Beso
Reveriano Soutullo, arr. Douglas McLain
 De Vuurvogel
Igor Stravinsky; arr. Randy Earles
 Consuelo Ciscar
Ferrer Ferran
Op 25 mei 2013 spelen wij wederom in de serie Verrassende Ontmoetingen en wel in de Verkadefabriek te
Den Bosch. Het betreft een avondconcert.
Programma:
 Manon Lescaut
Giacomo Puccini; arr. Yoshihiro Kimura
 Capriccio Espagnol
Nicolai Rimsky-Korsakov; arr. Christiaan Janssen
 De Vuurvogel
Igor Stravinsky; arr. Randy Earles
 El Torica de la Cuerda
Luis Serrano Alacon
Op 1 juni 2013 zijn wij door Harmonie Prinsenbeek uitgenodigd voor een (half) concert in het Chassé
Theater te Breda. Ook hier weer een avondconcert.
Programma:
 Capriccio Espagnol
Nicolai Rimsky-Korsakov; arr. Christiaan Janssen
 De Vuurvogel
Igor Stravinsky; arr. Randy Earles
 La Leyenda del Beso
Reveriano Soutullo, arr. Douglas McLain
 El Torico de la Cuerda
Luis Serrano Alacon
5
Toelichting op de werken
De Vuurvogel, Igor Stravinsky
Met De Vuurvogel ontketende Stravinsky in 1910 een Russische dansrevolutie in Europa. Het werk vormde
het begin van een jarenlange samenwerking tussen Stravinsky en Diaghilev, de artistiek leider van de Ballets
Russes. De voorstellingen van de Ballets Russes onderscheidden zich van het klassieke ballet door de grote
aandacht voor Russische volksdansachtige scènes met zeer kleurige decors en kostuums. De Vuurvogel is
voor groot orkest geschreven – 'verkwistend groot' zei Stravinsky zelf – en het stelde de componist in staat
om allerlei orkestrale effecten te bereiken. In zijn muziek laat Stravinsky alle facetten horen van het verhaal
over twee soorten magische wezens: de Vuurvogel, die het goede vertegenwoordigt, en de tovenaar Kastchei,
de belichaming van het kwaad. Kastchei houdt meisjes gevangen en verandert mannen in steen. Kastchei is
onsterfelijk zolang zijn ziel onaangetast blijft; die ziel wordt in de vorm van een ei bewaard in een kistje.
Samen met Prins Ivan weet de Vuurvogel het kwade te overwinnen.
Er zijn 3 orkestsuites van De Vuurvogel. Sophia voert de tweede orkestsuite uit.
De Tweede concertsuite. De delen van deze suite zijn:
 ‘Introductie’ – 'De Vuurvogel en zijn dans' – ‘Variatie van de Vuurvogel’
 'De Rondedans van de Prinsessen
 'Helse dans van Koning Kachcheï'
 'Wiegelied'
 ‘Finale’
Het verhaal
Het verhaal gaat over twee soorten magische wezens: de Vuurvogel, die het goede vertegenwoordigt, en de
6
7
tovenaar Kastchei, de belichaming van het kwaad. Wee de mens die in zijn macht komt. Meisjes worden
gevangen gehouden, mannen in steen veranderd. Kastchei is onsterfelijk zolang als zijn ziel onaangetast
blijft; die ziel wordt in de vorm van een ei bewaard in een kistje. De jonge Prins, Ivan Tsarevitch, zwerft 's
nachts door de tovertuin van Kastchei op jacht naar de Vuurvogel. Hij vindt de Vuurvogel in de bomen met
de gouden appels. Ivan vangt de vogel; die smeekt hem haar te sparen en belooft hem te helpen in ruil voor
haar vrijheid. Ivan trekt haar een veer uit als voorwaarde voor haar vrijheid.Dan ontmoet Ivan een groep van
13 meisjes en hij wordt verliefd op een van hen; hij ontdekt dat zij en de andere meisjes prinsessen zijn die
door de betovering van Kastchei gevangen zijn. Bij de dageraad moeten de meisjes terugkeren naar
Kastchei's paleis; Ivan breekt de poort open en er klinkt een carillon waardoor hij wordt ontdekt door de
wachtmonsters van Kastchei. Ivan wacht het lot van de andere mannen: hij zal in steen veranderen. Ivan
herinnert zich de veer van de Vuurvogel; hij zwaait er mee en de vogel verschijnt en betovert Kastchei en
zijn volgelingen die hierdoor een grote wilde helledans uitvoeren; vervolgens zingt de Vuurvogel een
slaaplied en Kastchei en de zijnen vallen in slaap. De Vuurvogel onthult Ivan het geheim van Kastchei's
onsterfelijkheid en brengt hem naar de grot waar het ei is verstopt. Ivan opent het kistje en smijt het ei kapot;
de tovenaar sterft meteen, de betoveringen worden verbroken en de gevangenen zijn weer vrij. Ivan en zijn
Tsarevna trouwen.
*******
Igor Fjodorovitsj Stravinsky (Oranienbaum, 17 juni 1882 – New York, 6 april 1971) was een van de
belangrijkste componisten van de 20e eeuw. Naast componist was Stravinsky ook dirigent, vaak van zijn
eigen werken.
De van geboorte Russische componist verwierf in 1934 de Franse nationaliteit en werd, nadat hij zich eind
jaren dertig van de 20e eeuw in de Verenigde Staten had gevestigd, in 1945 tot Amerikaan genaturaliseerd.
Naast De vuurvogel is een van zijn bekendste werken Le Sacre du printemps
8
9
La Leyenda del Beso, Reveriano Soutullo / Juan Vert
Zarzuela is een Spaans lyrisch-dramatisch genre met afwisselend gesproken en gezongen scènes en ook dans.
De naam is afgeleid van een koninklijk jachthuis, het Palacio de la Zarzuela bij Madrid, waar dit type van
entertainment voor het eerst werd voorgesteld aan het hof.
In 1919 begon de Spaanse componist Reveriano Soutullo zijn beroemde muzikale samenwerking met Juan
Vert, die tot diens dood in 1931 werd voortgezet.
De Zarzuela La Leyenda del Beso (1924) is een van hun meest succesvolle resultaten.
La Leyenda del Beso ging in première in Madrid's Teatro Apolo op 18 januari 1924.
************
Manon Lescaut, Giacomo Puccini
Manon Lescaut is een opera in vier bedrijven gecomponeerd door Giacomo Puccini gebaseerd op L’Histoire
du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut van Abbé Prévost.
Manon Lescaut is de derde opera van Puccini en de eerste die hem internationale faam zou brengen.
De première vond plaats op 1 februari 1893 in het Teatro Regio, Turijn. De opera duurt ongeveer 3 uur en
speelt zich af in Frankrijk en Noord-Amerika, in de tweede helft van de 18e eeuw.
Uit deze opera brengt Sophia het Intermezzo uit de derde Acte ten gehore.
10
Wij stellen voor …….
Saskia de Wild
Hallo allemaal,
Mijn naam is Saskia de Wild, ik ben 25 jaar en ik woon in
Teteringen.
Op mijn 12e ben ik, door mijn vriendinnen, begonnen met het
spelen van klarinet via de plaatselijke harmonie Euphonia. Ik heb
een aantal leuke jaren gehad bij Euphonia, maar uiteindelijk was
ik de uitdaging en daarmee mijn plezier kwijt.
Op mijn 16e ben ik na het behalen van mijn havo-diploma gaan studeren aan de Fontys Sport-hogeschool in
Tilburg. In die tijd heb ik nog even gespeeld bij Orpheus. Op mijn 20e ben ik na mijn opleiding gaan werken
in Waalwijk en na één jaar neergestreken in Breda op mijn oude middelbare school het Onze Lieve
Vrouwelyceum. Hier geef ik fulltime les als docent LO en BSM.
Omdat ik het spelen in een orkest erg miste en voor les vaak bij Theo Gerris kwam, ben ik uiteindelijk hier
beland. Ik ben nu een jaar lid en heb hier met o.a. het concours al veel mooie muziek mogen maken met een
erg gedreven en muzikale club! Als amateurtje tussen de professionals op de 1e rij heb ik genoeg uitdaging,
leer ik een hoop bij en heb ik het erg naar mijn zin!
In mijn vrije tijd naast mijn werk en de muziek speel ik ook nog hockey en tennis en doe ik aan salsadansen.
Reizen doe ik erg graag samen met mijn vriend en wij zijn elk jaar een aantal keer in de sneeuw te vinden
om te skiën en snowboarden.
Saskia de Wild
11
Mariola de Gouw
He hallo,
Na 2 jaar lidmaatschap van Sophia, komt hier een WWWW:
Wie: Mariola de Gouw, 33 jaar, moeder van 2 kinderen, Linde (5 jaar) en Rowan
(3 jaar). Ik woon in Sprang-Capelle, maar kom uit Waalwijk.
Wat: Klarinet, nu ongeveer 26 jaar, waarvan 25 jaar bij Harmonie Hertog Jan –
een klein clubje waar muziek en gezelligheid hand in hand gingen. Helaas werd
het aantal handen de laatste jaren steeds minder…tot we er vorig jaar de stekker
uit hebben moeten trekken. Sinds 2 jaar dus bij Sophia, en af en toe een ander
projectje voor erbij: variërend van een musicalproject (net 1, 2, Driessen achter
de rug) tot een middagje vermaak in het bejaardentehuis voor mijn 94 jarig
omaatje en mede-huisgenoten. 2 kids en een drukke baan staan helaas niet meer toe…
Waarom: omdat het soms fijner is om muziek te maken dan om ernaar te luisteren. Letterlijk ff uitblazen na
een drukke dag met de kids of na een werkdag. Ik werk als commercieel marketing manager bij NXP
Semiconductors in Eindhoven; dat betekent veel file rijden, maar ook veel leuke collega’s - verspreid over de
wereld, veel zakenreisjes naar Azië en Amerika, en dus ook veel cultuur.
Wanneer: muziek en Mariola: altijd en overal (tijdens de file, het hardlopen, in karaokebars in Taipei of
clubs in Singapore)...maar tijd om klarinet te spelen is er niet altijd. Als het er niet van komt om mijn
klarinetje in elkaar te zetten, staat gelukkig altijd mijn piano standby: heerlijk voor tijdens het koken, en voor
geniet momentjes tussendoor.
Tot maandag
Mariola
12
13
De Academische Capella in Sint Petersburg leefde weer.
Woensdagavond 20 maart, na het programma Paul & Witteman op omroep Brava een bijzonder concert
i.v.m. het 300-jarig bestaan van Sint-Petersburg. Ruslands crème de la crème van de klassieke muziek is naar
Sint-Petersburg gekomen om samen met Yuri Temirkanov en het Sint-Petersburgs Philharmonisch Orkest
deze bijzondere verjaardag te vieren. Op het programma stond o.a. Tsjaikovski’s Meditatie voor viool en
orkest, vervolgens de Festival Ouverture van Sjostakovich gedirigeerd door Yuri Temirkanov. Daarna
volgde voor viool: Introduction et Rondo Capriccioso van Camille Saint Saëns, prachtig gespeeld door
violist Viktor Tretjakov. Zijn vioolstreek was á la David Oistrach zo krachtig. Het orkest stond ditmaal o.l.v.
een jonge dirigent die zo uit het Smolnykoor kon komen. Hij leek sprekend op de jonge tenor van het
Smolnykoor. En tot slot volgde nog het Pianoconcert voor de linkerhand van Ravel. En dat allemaal in de
Academische Capella, waar Sophia ook op het podium heeft gezeten o.l.v. Heinz Friesen. En met de toegift
o.l.v. Alexander Karabanov, de dirigent van de Marinekapel van Sint-Petersburg, die de Galop uit Moscow
Cherymushki van Shostakovich met een enorm hoog tempo dirigeerde. Weet u het nog! Dan zie ik mij daar
nog zitten met de microfoons om een prachtige opname te maken van de 4e symfonie van Alfred Reed, de
Pavane van Ravel, gespeeld door de hoorngroep en het eerste deel uit de 4e Symfonie van Bruckner. Dan zijn
dat weer kippenvelmomenten na middernacht!
Het podium was geheel gelijk gemaakt en het orgel in de achterwand van het podium stond er gelukkig nog
steeds. Het orgel dat de Academische Capella indertijd cadeau heeft gekregen van de Ned. Hervormde
gemeenschap in Sint-Petersburg. Ik zag nog de rand op de achterwand waar Vincent Houdijk zijn opname
apparaat had liggen. Die momenten komen weer bij de komende concerten b.v. 14 april in de Concertzaal
van Tilburg.
Max Fijen redactie
**************************************************** *
14
Koninklijke Sophia’s Vereeniging
15
WERELDPREMIÈRE ‘A FEW NOTES IN A BOX’
Basisscholenproject Stichting Muziekopleiding Loon op Zand 2013
De leerlingen van de groepen 5 en 6 van de basisscholen De Blokkendoos, De Lage Weijkens en De
Vlinderboom hebben dit jaar in het kader van het Basisscholenproject 2013 de wereldpremière van het door
Ivo Kouwenhoven speciaal voor het basisscholenproject gecomponeerde stuk ‘A FEW NOTES IN A BOX’ .
De basisschoolleerlingen spelen het stuk samen met SOL (Sophia’s
Opleidingsorkesten). De leerling-muzikanten laten door middel van
A Few Notes in a Box horen wat ze op 11, 18 en 25 april allemaal
van de muziekdocenten van de Stichting Muziekopleiding Loon op
Zand geleerd hebben op het door hen gekozen instrument.
Op 4 april jl kregen de leerlingen van de groepen 5 en 6 van de
Loonse basisscholen uitleg over de verschillende muziekinstrumenten die meedoen in een (harmonie)orkest. Op sommige van
deze instrumenten kregen ze de daaropvolgende drie weken les. De
leerlingen van groep 5 hebben zich beziggehouden met slagwerk en
de leerlingen van groep 6 hebben op een blaasinstrument naar keuze
les gehad. Dit jaar werden de blazers voorbereid op een heuse wereldpremière.
16
Ze gaan namelijk DONDERDAG 25 APRIL aanstaande ieder een eigen deel uit het speciaal voor dit project
gecomponeerde stuk ‘A Few Notes in a Box’ van IVO KOUWENHOVEN spelen, hierbij begeleid door
SOL. Een ware happening met echte sterblazers van de basisscholen.
De avond zal worden geopend door het Jeugdpercussion Ensemble van Sophia’s Vereeniging, gevolgd door
‘INTRODUCING THE YOUNG BAND’ gespeeld door SOL en verteld
door Ria Bertens. Na deze introductie weet iedereen in de zaal hoe het met
die instrumenten zit en zijn we klaar voor de echte sterspelers van de
avond: de slagwerkers van groep 5 die in groepen hun optreden zullen
geven en de blazers van groep 6 die – zoals gezegd - met SOL de
Wereldpremière van het nieuwe
stuk zullen spelen.
SOL zal ook nog een aantal
swingende nummers spelen,
waarna na afloop alle instrumenten uitgeprobeerd kunnen worden
door eenieder – van jong tot minder jong - die daar zin in heeft!
Tijdstip en aanvang van de avond:
Donderdag 25 april a.s. 18.30 uur.
Dit prachtige concert vindt plaats in de Grote Zaal van
De Wetering en is helemaal gratis.
Iedereen is van harte welkom!
ZEGT HET VOORT
Deelnemers basisschoolproject op klokkenspel
ZEGT HET VOORT
ZEGT HET VOORT
17
Het basisscholenproject werd mede mogelijk gemaakt door:
VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich
betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie
gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur
voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor
studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met
geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.
**********************************************************
Oplawaai
Op zondag 24 maart deden we met SOL mee aan ‘Oplawaai’. Met 5 orkesten: St Cecilia
Princenhage, Orpheus uit Tilburg, St Joris Dorst, Amor Musae uit Prinsenbeek en met
ons orkest gingen we een hele dag repeteren en op het eind van de dag gaven we een
concert voor publiek. Dit werd gehouden in het Onze Lieve Vrouwe Lyceum in Breda.
De dag zag er als volgt uit:
Bij binnenkomst moest je je naam en bij welk orkest je zat doorgeven, daarna kreeg je een sticker
18
Koninklijke Sophia’s Vereeniging
wordt financieel ondersteund door
Stichting Jacques de Leeuw
19
met je naam er op. Ieder orkest had zijn eigen kleur, wij hadden de kleur blauw. De gezamenlijke repetitie
vond plaats in de aula van de school evenals het uitpakken van de instrumenten.
Om 10.00 begonnen we met gezamenlijk repeteren, ieder orkest had zijn eigen stuk ingebracht, die van ons
was ‘The Best of the Blues Brothers’ andere stukken die we speelden waren ‘Alice in Wonderland’,
‘Coldplay’ en ‘New York New York’.
Na de gezamenlijke repetitie hadden we een kleine pauze, waarbij we wat te drinken kregen en iets lekkers.
Toen de pauze voorbij was, gingen we repeteren per sectie (slagwerk, koper en hout). Iedere sectie had haar
eigen ruimte en haar eigen dirigent. Tussendoor hadden we nog een lunchpauze, waarin we konden genieten
van een heerlijke verzorgde lunch. Zo kon je je eigen broodje gezond maken of lekker een broodje
knakworst. Er stond een pan met lekkere tomatensoep, maar ook een broodje kaas of ham of toch maar iets
met zoet beleg? Of wat dacht je van een krentenbol of eierkoek? Het was er allemaal!
Nadat de buiken weer gevuld waren gingen we verder met repeteren wederom met de eigen secties. Daarna
was er (jaja alweer) een pauze en daarna nog een generale repetitie met zijn allen. Rond half 5 lieten we aan
het publiek horen, wat we die dag geoefend hadden.
Zodra het afgelopen was, werden de dirigenten nog bedankt en kregen ze nog een presentje. Maar ook alle
leden kregen een klein zakje met paaseitjes met daaraan een bedankbriefje van St Cecilia (die de dag
georganiseerd hadden) en alsof dat nog niet genoeg was, kon je bij de uitgang nog een zakje chips
meepakken.
Het was een erg lange, maar gezellige dag!
Groetjes,
Iris Hornman
20
21
Verslag Concert met Helvoirt 16 maart
Zaterdagavond 16 maart gaven wij (SOL) een concert met Middenorkest Kunst Adelt
(MIKA) uit Helvoirt in De Wetering. Na een welkomstwoordje van Peter Essers gaf
Chantal een korte introductie en om 19.00 uur klonken de eerste noten door de Grote Zaal. We openden met
‘The Chronicles of Narnia’ en vervolgden ons programma met het bij iedereen bekende ‘Thriller’ van
Michael Jackson. Ook Adele’s ‘Rolling In The Deep’ en een Coldplay-medley passeerden de revue,
waardoor we een redelijk populair (en herkenbaar) programma hadden. Chantal wist de boel met leuke
weetjes over de stukken aan elkaar te praten. Het stuk ‘Alice in Wonderland’, filmmuziek van Danny
Elfman, ging volgens mij bij iedereen beter dan verwacht. Door de verschillende
22
maatsoorten en schommelingen in dynamiek is dit af en toe best een lastig stukje, maar we hebben het er
goed vanaf gebracht. Het laatste deel van ‘The Blues Brothers’ ging daarentegen niet helemaal vlekkeloos
maar het swingende ‘Pata Pata’ maakte veel goed. Al met al kunnen we terugkijken op een mooi optreden!
Na de pauze mocht MIKA hun kunstje doen. Onder leiding van Alphons van Stenis speelden zij o.a.
‘Queenspark Melody’ van Jacob de Haan (die we allemaal
kennen als componist van ‘Yellow Mountains’) en ‘Gate 11’,
een stuk waarin de hectiek van een vliegveld goed terug te
horen was. In ‘The Acrobat’ stal trombonist Jacco Verhoeven
de show. Mijn favoriet was het stuk ‘Selections from Tarzan’,
vooral het deel ‘Two Worlds’ vond ik erg mooi. Alleen een
beetje jammer dat ze maar twee slagwerkers hadden want
volgens mij hoorde er in dit stuk veel meer percussie. ‘The
James
Bond
Theme’
was voor
iedereen herkenbaar en dat was dan ook een leuk stuk om
naar te luisteren. Tot slot speelde MIKA een dance mix
van Lady Gaga. Het concert was netjes op tijd afgelopen
en omdat iedereen mee hielp opruimen was de Grote Zaal
zo weer in zijn oude staat hersteld. Ik kijk terug op een
leuke, muzikale avond, ik hoop jullie ook!
Steffi Tempelaars
*****************************************************
23
WIJ FELICITEREN...........
24
25
WIJ FELICITEREN...........
HARMONIE:
10 april
16 april
Monique van Loosbroek, basklarinet
Ben Vos, bastuba
1
1
3
4
11
12
17
19
19
22
23
27
28
Marius van Esch, erebestuurslid
Theo Sterk, trompet
Noortje v.d. Meulen, fagot
Janneke van Breugel, klarinet
Ron van Doesburg, trompet
Gosse Hoekstra, tenorsaxofoon
Marie-Antoinette Megens, klarinet
Barbara v.d. Nieuwelaar, klarinet
Harrie van Noije, logistiek
Madeleine den Braven, klarinet
Peter Merkx, bastuba
Jaap van Stenis, klarinet
Marije Reitsma, klarinet
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
*****
S.P.E.:
1 april
16 april
Thom Donders
Pleun v.d. Burg
26
`Vrienden van Sophia´
* Boons Agenturen
* Donders Security
* Jollyboys Dixielandorkest
* Koala vogel- en dierengroothandel
* Mitra Slijterij
* Roelofs Safety
* Voegersbedrijf H. van Esch
* VDT Advocaten en Mediators
27
WIJ FELICITEREN...........
OPLEIDING:
10 april
11 april
Suzanne Vromans, klarinet
Suze Timmers, klarinet
4
9
12
21
31
Janneke van Breugel, trompet
Lenneke de Bruijn-Fessl, dwarsfluit
Judith Meuldijk, dwarsfluit
Ria Bertens-Oerlemans, tuba
Maria Vromans, klarinet
mei
mei
mei
mei
mei
********************************************************************************
WIJ WENSEN BETERSCHAP...........
Onze soloklarinettiste Petri Smulders, die we al een tijdje op de repetitie moeten missen
wegens een operatie aan haar enkel.
We wensen haar een voorspoedig herstel en hopen haar weer gauw op de repetitie te ontmoeten..
********************************************************************************
28
AGENDA
zondag 14 april
maandag 15 april
donderdag 25 april
donderdag 16 mei
zaterdag 25 mei
zaterdag 1 juni
donderdag 20 juni
maandag 24 juni
zondag 13 oktober
zondag 27 oktober
zaterdag 16 nov.
zondag 14 januari
: Concert harmonieorkest in serie Verrassende Ontmoetingen
Concertzaal Tilburg. Aanvang 14.30 uur
: Jaarvergadering 22.00 uur.
: Afsluiting basisscholenproject in De Wetering. Aanvang 18.30 uur.
: Inhalen avondvierdaagse door SOL
: Concert harmonieorkest in serie Verrassende Ontmoetingen
Verkadefabriek Den Bosch. Aanvang 20.00 uur
: Concert harmonieorkest in Chassé theater in Breda. Avondconcert
: Concert SOL in de Venloene. Aanvang 19.30 uur.
: Klapstoelenconcert gehele vereniging
: Huldiging jubilarissen
: Divertimento
: Concert harmonieorkest te Eijsden i.s.m. harmonie Sainte Cécile, Eijsden
Avondconcert
: Nieuwjaarsconcert door gehele vereniging. Aanvang 14.00 uur
*****************************************************
HET VOLGENDE KLANKBORD VERSCHIJNT MAANDAG 13 MEI
KOPIJ BINNEN UITERLIJK DINSDAG 7 MEI
29
30
Kaarten concert 14 april
De prijs per kaartje via onze vereniging is
slechts 12,50 (inclusief servicekosten), via
Verrassende Ontmoetingen 15,- .
Probeer een aantal mensen warm te maken voor
dit ongetwijfeld mooie concert.
De kaarten zijn maandag verkrijgbaar bij
Peter van Esch

Vergelijkbare documenten

2012-2013 Klank3_40-41 O.de Kort

2012-2013 Klank3_40-41 O.de Kort  El Torica de la Cuerda Luis Serrano Alacon Op 1 juni 2013 zijn wij door Harmonie Prinsenbeek uitgenodigd voor een (half) concert in het Chassé Theater te Breda. Ook hier weer een avondconcert.

Nadere informatie