zomernummer 2016 no 6

Commentaren

Transcriptie

zomernummer 2016 no 6
Koninklijk goed gekeurd bij besluit nr.109 dd 17 juni 1975
Lid Nederlandse Bond “AquaTerra”
Jaargang 41 no 6
Juni juli augustus 2016
Postadres: Kalmoes 8 , 1273AG Huizen
1
COLOFON
Voorzitter
Theo Hesp
Kruin 25
1275 AZ Huizen
035-5262401
[email protected]
Secretaris
Dick Benkhard
Kalmoes 8
1273 AG Huizen
0614212552
[email protected]
Penningmeester
&
ledenadministratie
Patrick van Breukelen
Ten Boschstraat 6
1411VJ Naarden
0616363942
2 de Penningmeester
Nel Grolle van
Roemburg
Noorderweg 57
1271 VL Huizen
035-5260759
Techniek
Frans van de Brug
Kromme Englaan 9
1404 BV Bussum
035-6914385
Inkoper
Alexander van den
Berg Prinses
Beatrixhof 103
1411 CH Naarden
0654286786
Redactie adres
Kruin 25
1275 AZ Huizen
035-5262401
[email protected]
2
Vivariumvereniging voor Huizen en Omstreken
Opgericht 18 maart 1975
Koninklijk goedgekeurd bij besluit nr 109 dd 17
juni 1975
Lid van de Nederlandse Bond “Aqua Terra”
Bank rek. NL 49 RABO 0383714974 t.n.v. de
Penningmeester Aquarius
VERENIGINGSRUIMTE:
Trekkerweg 3C
1276 XP Huizen
tel: 06 16196732
(ingang Weideweg, rechterzijde van het gebouw
“De Koelemoes”)
Toegankelijk voor leden en introducés op
dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, en elke
zaterdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur.
Aquarius website: www.aquariushuizen.nl
Het verenigingsblad “AQUARIUS” verschijnt 10 x
per jaar en wordt gratis toegezonden aan de leden
van de vereniging.
Het lidmaatschap loopt van januari tot en met
december en wordt stilzwijgend verlengd met
telkens één jaar. Opzegging van het lidmaatschap
dient voor oktober schriftelijk ingediend te worden
bij de ledenadministratie.
Inleveren kopij voor de 15 de van de maand.
Overname van artikelen alleen met
bronvermelding
Postadres: Kalmoes 8, 1273AG Huizen
De voorzitter aan het woord
U zult het vast al wel gehoord hebben maar toch kan ik er niet
onder uit om U vanaf deze plaats op de hoogte te brengen van
de ontwikkelingen rondom de vijver van Givaudan.
Het begon met het gerucht dat de vijver ter zijner tijd gedempt
wordt. Dat was slecht nieuws maar hopelijk is het maar een gerucht.
Maar als dan tijdens het diner van het gepensioneerde uitje de sitemanager
aankondigt dat de vijver echt gedempt gaat worden is dat
heel slecht nieuws voor ons. Een datum werd niet
genoemd.
Dan kreeg ik van een medewerker van Givaudan te horen
dat alle struiken en planten rondom de vijver door
bulldozers zijn verwijderd. Ook rondom de diverse
gebouwen. In de zwarte grond is volgens mij gras gezaaid.
Ik heb bij Givaudan geinformeerd naar de plannen. De
bedoeling is om er een soort parkaanzicht van te maken.
1 WAT NU?????
De vijver zal vermoedelijk pas eind van dit jaar dicht gaan.
Givaudan heeft zoals zij mij meedeelde immers onze
offerte voor het onderhoud 2016 getekend.
Het aquarium in de hal? Geen plannen mee maar het zou beter staan op een plek
waar meer mensen komen. Restaurant? Ik ben alleen bang dat verplaatsen van
dit grote en al redelijk oude aquarium lekkage zal veroorzaken.
Wij gaan dus gewoon door met het onderhoud.
Noteer:
Door Zilver tetra zijn reeds 2 nieuwe lezingen gepland alwaar ook Aquarius voor
is uitgenodigd.
12 september,
dhr. J van der Heijden
Suriname.
10 oktober,
dhr. T. Woeltjes
Kili's in het aquarium
Let op:
In de maanden mei, juni, juli
en augustus is ons clubhuis
op de zaterdagmiddag
gesloten.
Dinsdag open van 19.00 tot
21.00 uur
3
Lezers aan schrijftafel
Bakkentoer 21 mei
Een impressie van een geslaagde bakkentoer
door Bert van Roosmalen
Zoals afgesproken tijdens de jaarvergadering werd er door een ad hoc
samengestelde commissie onder leiding van Rob de Graaf, een mooi
evenement georganiseerd waar vele leden van hebben genoten en
mogelijk ook zijn geïnspireerd voor het verder verfraaien van zijn of haar
vivarium.
21 mei was het zover. Reeds om half 9 was de aftrap. Gesterkt door een
kopje koffie gingen we op pad.
Eerst bij onze voorzitter. Theo was jarig en kon om die reden niet met de
groep mee. We zagen een hele mooie bak met veel techniek. Fraai is de
led- verlichting. Elke ochtend en avond neemt de lichtintensiteit langzaam
toe en weer af.
Daarna gingen we naar Anet de Vries. Een heel speciale grote bak die de
afscheiding vormt tussen de keuken en de woonkamer en waar ook van
alle zijden in de bak kunt kijken. In de bak zwommen, naast diverse
vissen, mooie waterschildpadjes en ook een hele grote Lobeo bicolor. De
waterschildpadjes vereisen speciale voorzieningen. In de bak is een
speciaal strand gedeelte waar ze zich in de “zon” kunnen koesteren. Al
met al een bak waar veel in te zien was en dat gebeurde ook! Door de
speciale inrichting kun je deze bak dan ook moeilijk met de andere bakken
vergelijken.
Vervolgens was ik zelf aan de beurt. Daarover leest u wel wat van de
anderen. Ik kreeg met name commentaar op een bosje Limnophilia. Ik
liet ze half opgroeien en dacht daarmee meer diepte te creëren. Zelf was
ik daar ook niet tevreden over omdat het wat rommelig overkwam. Ik
heb ze later heel kort afgeknipt en naar mijn mening is het zo veel beter.
Met dank aan de deelnemers.
Dick Benkhard, onze secretaris, was de volgende. Zijn aquarium is kwart
rond wat een speciaal effect in het interieur geeft. Het staat heel mooi en
met zijn plantschema heeft hij nog meer diepte gecreëerd dan de bak toch
al heeft. Een bak waar we weer lang naar konden kijken en van konden
genieten.
Rob de Graaf was de volgende. Hij had het zo geregeld dat we bij hem
een broodje konden eten wat we dan ook al te graag deden in zijn fraai
aangelegde onderkomen in de tuin. Zijn aquarium, waar het uiteindelijk
om ging, zag er uitstekend uit. Volgens mij fraaier nog dan voorgaande
jaren.
4
Daarna kwamen we bij Hasan Sadeghi. Bij Hassan echter geen visjes
maar garnalen. Hassan kennen we van garnalen waar hij dan ook veel
kennis van heeft. Om ze te kweken heeft hij een heel arsenaal aan voer
dat hij zelf samenstelt. Het is heel mooi als je iemand met zoveel passie
over zijn hobby hoort praten.
Daarna gingen we naar Naarden naar Joost Wennink. Ook een mooie bak
van iemand die goed met zijn hobby bezig is. Joost kon alleen in de
middag mee omdat hij ‘s ochtens zijn aquarium nog moest opknappen!
Toch zag het er goed uit.
Tot slot kwamen we bij Frans van de Brug. Een fraaie bak met veel
techniek. Frans had de inrichting opnieuw ter hand genomen. Enkele
planten hadden nog een bovenwatervorm en enkel groepen moesten zich
nog meer ontwikkelen. Maar al met al weer een bak van een uitzonderlijke
liefhebber.
Ik heb zo enkele algemeenheden van de deelnemers willen geven zonder
verder oordeel over wie de beste is. We hebben allemaal mooie , heldere
bakken gezien van mensen die plezier in hun hobby hebben. Frans heeft
vele foto’s gemaakt die we op een verenigingsavond graag willen tonen
aan alle leden. Aan de hand van de foto’s kunnen we dan meer op details
ingaan. Ook zullen we dan bekend maken wie de deelnemers aan de toer,
gemeend hebben te kunnen aanwijzen als de winnaar van de Peter de
Booy bokaal. Het bestuur zal daar een datum voor bekend maken.
De deelnemers aan deze toer hebben vrijwel allemaal een kort
verslag gemaakt van deze dag.
Hierna op volgorde van de toer de verslagen.
Theo
Rob had op deze dag de
bakkentoer georganiseerd.
Helaas was ik verhinderd
omdat ik deze dag jarig was.
Een ieder weet dat ik deel uit
maak van een grote familie en
er dus deze dag het één ander
geregeld moest worden.
Ik deed dus alleen mee als
“shower” van de bak. Terwijl ik
nog aan het ontbijten was stonder er plots een man of tien buiten “Lang zal ie
leven” te zingen. Leuk.
Emmy had er op gerekend om koffie of thee met wat lekkers te presenteren.
Maar daar had Rob in het clubhuis al voor gezorgd. Nu blijven wij er niet mee
zitten hoor. Ik krijg een huis vol met visite.
5
Inmiddels heb ik de techniek behoorlijk aangepast. Tegenwoordig heb ik Led
verlichting: 2 buizen van Sera type daylight (op aanradenvan de Rifwachter).
Deze buizen passen in het Juwel verlichting systeem maar hebben wel ieder hun
eigen stroom voorziening. De buizen starten ’s-morgens geleidelijk op en ’savonds weer uit. Daarbij imiteren zij de opgaande en ondergaande zon in een
tijdsbestek van 15 minuten.
De planten doen het bij mij beter dan met de TL-5 TL’s. Ook heb ik een op pH-7
gestuurde toevoer van koolzuur.
Al met al ben ik zeer tevreden over mijn bakkie.
Annette
Bakkentoer 21 mei 2016
Dit jaar had ik mijzelf weer opgegeven voor onze bakkentoer. Na enige twijfel
omdat ik mijn eigen aquarium absoluut
geen kans vond maken.
Uiteindelijk heb ik me toch opgegeven
omdat:
- ik het leuk vind om bij anderen naar
hun bak te kijken en daar van te leren
- ik mijn aquarium ook heel graag aan
anderen wilde laten zien vanwege het
feit dat ik een combinatie heb van
vissen en schildpadden
- het gewoon fijn is met anderen die
dezelfde hobby hebben je
enthousiasme te delen
Daar heb ik geen spijt van gehad! Het was inderdaad een leuke groep aquarioten
die allemaal een prachtige bak thuis hadden staan.
We zijn langsgeweest bij Theo Hesp, Annette de Vries, Bert en Joke Rosmalen,
Dick Benckhart, Hassan Sadeghi, Leo, Rob de Graaf, Joost Wennink, Frans van de
Brug, Givaudan.
We konden elkaars aquarium beoordelen door simpelweg een cijfer te geven en
evt. opmerkingen te plaatsen op een formulier. Deze formulieren zijn aan het
eind van de dag ingeleverd en hieruit werd de nummer 1 gekozen. Er komt nog
een clubavond waarop deze winnaar bekend zal worden gemaakt en er foto's
worden getoond van alle deelnemers.
Het zou leuk zijn als veel leden hier aanwezig kunnen zijn.
Bij deze wil ik ook alle leden oproepen om ook eens mee te doen aan de
bakkentoer!
Ik weet zeker dat er nog veel meer leden zijn die thuis een aquarium hebben
staan dat het waard is om gedeeld te worden met de club.
Het is leerzaam maar ook gewoon een hele gezellige dag met elkaar.
Als laatste wil ik iedereen die heeft meegedaan bedanken en ook de organisatie
was weer top!
Ik ben blij lid te zijn van deze club!!
Hartelijke groeten,
Annette de Vries
6
Joke
Beste
aquariumleden.
Even een stukje
over mijn indruk
van de
bakkentoer. De
toer was erg goed
georganiseerd
door Rob. Het
lekkere eten van
zijn vrouw Greet
bij hen thuis was geweldig. Het was een mooie dag met al die mooie aquaria. Als
je ziet wat ze van elkaar geleerd hebben dan zou ik tegen alle leden willen
zeggen; ga mee doen! Je bak wordt veel mooier en waardevoller om naar te
kijken. daar gaat het tenslotte om, om het mooie plaatje in je huis! Door Frans
van de Brug zijn foto's gemaakt waar we ter zijner tijd nog van kunnen genieten.
Groet van Joke van Roosmalen.
Dick
Na de huiskeuring van
onze vereniging is
iedereen gevraagd een
stukje te schrijven over
zijn eigen aquarium.
Bij deze dan.
Ik heb een Juwel Trigon
350 2e hands gekocht via
marktplaats, die is kwart
rond, een hoekbak dus
van 350 liter
In het begin zat er T 8
verlichting boven en om
iets meer licht te krijgen heb ik die vervangen door T5 verlichting origineel
van Juwel voor deze bak.
In de 5 jaar dat ik nu lid ben van de vereniging zijn duidelijk de invloeden
van ervaring zichtbaar
7
Ik begon met veel hout en weinig planten met veel soorten vis en heb nu
een bak vol met planten en maar twee soorten vis en een klein stuk hout
voor decoratie een soort aquascaping.
Ik heb Kardinaal tertra’s ca. 20 stuks en Coridoras Sterbay ca 12
volwassen en ca 14 jongen uit eigen kweek.
Het totaal geeft een rustig beeld met mooie diepte werking door planten
achter elkaar te zetten wat kan in mijn bak omdat ik een horizontale
diepte ( van voor naar achterkant ) heb van ca. 60 cm
Door de hoogte van 50 cm staan ook langere planten erg mooi.
Er staat een Co2 set op van Sera die de Ph op ca. 7.0 houd wat voor mijn
planten een mooie aanvulling is.
Verder heb ik een voeder automaat en een infuus app dat de planten mest
injecteert.
Voor het verversen van water heb ik twee leiding aangelegd, eentje voor
het afvoeren van water naar het riool en een toevoer waterleiding dit voor
het eenvoudig en zonder geknoei water te kunnen verversen. Het is nu
een kwestie van 10 min twee kranen openzetten, de afvoer en de toevoer
wat resulteert in ca 10% verversing en dat doe ik elke week.
Planten koop ik soms bij de vereniging maar vaker bij www. Aquariumplanten.com deze site geeft heel veel keuze en je hebt het de volgende
dag in huis. Nog nooit kwaliteit problemen gehad
Ik doe al 5 jaar mee met de huiskeuringen en heb dan ook 5 foto’s
gemaakt door Frans v.d. Brug
Als je die achter elkaar legt dan zie je hoe mijn aquarium in de jaren
volwassen is geworden.
Dat zou mij zonder advies en ervaring uit onze vereniging vast niet zo
goed gelukt zijn.
Een 2e plaats is tot nu toe het beste wat ik behaald heb.
Het is een plaatje in mijn huiskamer en een leuke hobby, ik zie het altijd
als tuinieren in het klein.
Dick Benkhard
Hassan
Garnalen bak van Hassan
Geen toelichting van Hassan
ontvangen
8
Rob
Geen toelichting
van Rob
ontvangen
Givaudan
ca 2.50 meter wordt door de club onderhouden.
Geen info ontvangen van de bakkentoerders
Joost
9
Dit aquarium van
Bakkentoer 21 mei 2016.
In dit stukje zal ik niet veel over de gehele dag vertellen ervan uit gaande
dat andere deelnemers hier meer over vertellen. In ider geval was het
een geslaagde dag niet alleen omdat je iets opsteekt maar ook om dat het
gevoel versterkt dat je lid van een vereniging bent en andere ook met
deze hobby bezig zijn ieder op zijn eigen manier.
Mijn eigen aquarium is Juwel bak wat je enigszins beperkt in
mogelijkheden. Ik heb zelf de binnen filter er uitgehaald en een
buitenpomp erop 1512 van JBL. Daarnaast heb ik koolzuurgasfles van 2
liter waar ik iets korter dan 1 jaar mee doe. Deze staat op een afsluiter
die met een tijd klok gestuurd wordt. Deze staat open vanaf circa 12.00
totdat het licht gedimd is. Door een bellen teller kan ik zien hoeveel
koolzuurgas in mijn aquarium komt. Wat het betreft het licht deze heb ik
vervangen door dimbare led verlichting . De zonsopkomst en ondergang
wordt gesimuleerd van rood naar blauw. De verlichting overdag is net
heel warm van kleur qua kijklicht wat echter niets zegt over het groei
licht.
Ik ben nog zoekende naar de juiste planten. Op dit moment heb ik veel
snel groeiende planten echter nog niet tevreden over de samenstelling en
opbouw. Dit heeft echter ook met de bouw van de bak te maken zijn een
vision. Over de linker kant ben ik tevreden de rechterkant wil ik nog een
en ander aanpassen met meer diepte werking. Ik overweeg om een
Alternathera Rosefolio aan te schaffen.
Wat betreft de vissen ik heb:
8 marmer bijlzalmen
6 Corydorassen
11 roodneuszalmen
9 Chilatherina alleni Wapoga river
1 Clown botia
enige tientallen garnalen
2 wapoga's
Deze “Wapoga’s” heb ik gekocht van een
lid van de IGR, International Regenbogen Gezelschap waar ik lid van ben.
Deze regenboog soort is enige jaren geleden ontdekt en een aantal leden
van deze vereniging kweken ermee. Het is een mooie vis en deze
regenboog soort blijft kleiner en daardoor ook beter te houden in mijn
formaat aquarium. Het is een rustige vis. Ik overweeg nog een aantal aan
te schaffen.
N.b. het lid waar ik deze vissen kocht geeft ook lezing over zijn reis naar
Australië op zijn zoek tocht naar regenboog vissen.
10
Frans
Frans heeft de redactie geen
info doen toekomen. Maar
goede wijn behoeft geen
krans…toch?
Leo
geen toelichting ontvangen
11
12
Op dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur
LetZaterdags
op: Zaterdagmiddag
van 15.00
uur
van open
14.30
uur tot
tot16.00
16.00
13
uur
Contributie 2016
€ 43,00
Eenmalig inschrijven
€ 5,00
Bondsblad Het Aquarium
€ 20,00
Jeugdlid (tot 18 jaar)
€ 20,00
Jeugdlid ontvangt het eerste jaar een tegoedbon van
€ 20,00 te besteden in de clubwinkel
Givaudan vijver
Het is al genoemd in dit blad: de vijver iwordt ontmanteld. Toen de
vijverploeg op 26 mkaart haar eerste onderhoud wilde plegen kwamen zij
dit tegen: (foto’s Leo van Heukelom)
14
15
Vijver- en Aquariumhoud bij
Givaudan 2016
De vijvergroep zoekt eigenlijk nog naar
één extra man of vrouw ter vervanging.
Wie voelt er voor? Opgeven dan svp.
Groep 1
Piet Pool
5255140
Adri Grolle
5260403
Groep 2
Leo van Heukelom
Wie oh wie????
5264045
Harry de Bruijn
5252659
Marjan de Bruijn
5252659
Jaap Schipper
5254598
Frans van de Brug
6914385
Rob de Graaf
5256117
Gijs Kos
5265187
Groep 1
Groep 2
Week 15
16 april
Week 12
26 maart
Week 21
28 mei
Week 18
7 mei
Week 27
9 juli
Week 24
18 juni
Week 33
20 augustus
Week 30
30 juli
Week 39
1 oktober
Week 36
10 september
Week 45
12 november
Week 42
22 oktober
Week51
24 december
Week 48
bar
winkel
Dinsdag
5 juli
12
19
26
harry
leo
tony
emmy
marjan
nel
nel
nel
2 augustus
9
16
23
30
martijn
leo
harry
tony
etty
nel
nel
marjan
nel
nel
Indien u verhinderd bent probeer
dan uw dienst te ruilen. Hierbij de
tel. nummers:
Leny de Booij
fam. de Bruijn
Martijn v. Rijswijk
Emmy Hesp
Foekje Verkerk
Tony Grolle
Piet Pool
Etty Piek
Nel Grolle
Greet de Graaf
Zaterdags gesloten
16
3 december
6945363
5252659
0625142137
5262401
5261482
5260403
5255140
5264055
5260759
5256117
17
18