Barrièreschema kunststoffen

Commentaren

Transcriptie

Barrièreschema kunststoffen
Barrièreschema kunststoffen
Materiaal
Barrièreeigenschappen
PVDC
(polyvinylideenchloride)
Zuurstofbarrière
zeer hoog
Goed lasbaar
Waterdampbarrière
zeer hoog
Coaten als
suspensie
Coating van films
EVOH
(ethyleenvinylalcohol)
Zuurstofbarrière
zeer hoog
Goede aromabarrière
Gevoelig voor
vocht
Lamineren
Coëxtruderen
Als tussenlaag in
laminaten
Zuurstofbarrière
zeer hoog
PVOH
Goede barrière
(polyvinylalcohol)
tegen oliën en
vetten
Gevoelig voor
vocht
Coaten als
suspensie
Als barrière op
tussenlagen in
laminaten en
coëxtrudaten
AN
(acrylonitril)
Zeer helder
Coaten
Coating voor folie
Lamineren
Extruderen
Als laag in
laminaten
Geblazen holle
kunststof
verpakkingen
Lamineren
Coëxtruderen
Als laag in
laminaten
Als barrière in
holle kunststof
verpakkingen
Lamineren
Coëxtruderen
Als laag in
laminaten
Als barrière in
holle kunststof
verpakkingen
Goede
zuurstofbarrière
Andere
Technologie
eigenschappen
Toepassingen
Goede
PAN
zuurstofbarrière
(polyacrylonitril) Zeer goede
gasbarrière
Helder
PA
(polyamide amorf)
Goede
zuurstofbarrière
Taai
Goed lasbaar
Gevoelig voor
vocht
Zeer helder
PA MXD6
(polyamidekristallijn)
Zeer goede
zuurstofbarrière
Redelijk goede
waterdampbarrière
Taai
Helder
LCP
(liquid cristal
polymer)
Zeer goede
zuurstofbarrière
Zeer goede
waterdampbarrière
Goede
mechanische
eigenschappen
Bestand tegen
chemicaliën
Zeer duur
Lamineren
Coëxtruderen
Als laag in
laminaten
Als barrière in
holle kunststof
verpakkingen
PET
(polyethyleentereftalaat)
Redelijk goede
zuurstofbarrière
Goede
Zeer sterk
Zeer helder
Lamineren
Spuitgietstrekblazen
Als folie en
laminaat
Holle kunststof
waterdampbarrière
PEN
(polyethyleennaftalaat)
PCTFE
(fluorpolymeer)
Zeer goede
zuurstofbarrière
Goede
waterdampbarrière
Goede UV-barrière
Zeer goede
waterdampbarière
Goede
zuurstofbarrière
Bron: Verpakkingsmanagement
verpakkingen
Goede stabiliteit
Spuitgietbij hoge
strekblazen
temperaturen
Goede
chemische
stabiliteit
Biochemisch
inert
Holle kunststof
verpakkingen
Laminaten/films
Thermovormen