In deze editie:

Commentaren

Transcriptie

In deze editie:
In deze editie:
Van de redactie _______________________________________ 2 Dominique bij “André Rieu op de Vriëthof in Mestreech” _______ 3 WMC en concours, een blaastoets, -test of? Ja watte??????? __ 8 Mop van de maand ____________________________________ 9 De Pen_____________________________________________ 10 Rommel op de rommelmarkt? ___________________________ 11 Agenda ____________________________________________ 12 Repetitieschema _____________________________________ 13 Houwe op die kis… ___________________________________ 17 Nieuws van de bestuurstafel ____________________________ 26 “Wat zie je?” ________________________________________ 26 ‘t Alexandra van Victoria en ee bietje van Blokker ___________ 27 Verjaardagen ________________________________________ 29 Voorinschrijving CD Bondsconcours Venlo_________________ 30 Wist U, ……………… _________________________________ 31 Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
1
Van de redactie
Beste mensen van “ronk Victoria”,
Al weer een beetje gewend aan het “normale” leventje?
Er is niets, dat zo vlug went als het alledaagse gangetje.
Belangrijke gebeurtenissen werpen hun schaduw reeds vooruit.
Victoria gaat op concours naar Venlo. Een groot gedeelte van deze editie
staat daarom in het teken van deze deelname.
Monique voelde binnen het korps drie generaties aan de tand en ook het
archief gaf enkele zaken prijs.
Dominique stond in Maastricht in de schijnwerpers en Alexandra wordt “plateweg” belicht in de serie “Leden in andere mate(n)”. Dit naast de
gebruikelijke onderdelen van o.a. onze geleerde professor Dr.
Insjtroementus oet Haander.
Tot slot, veel plezier bij het lezen en tot de volgende uitgave.
De redactie:
Christiaan, Jean, Laurent, Monique en Roger
(nr. 5 zal verschijnen op zondag 8 november, kopij vóór 29 okt.)
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
2
Dominique bij “André Rieu op de Vriëthof in
Mestreech”
Hij is er nog helemaal vol van: onze trombonist en echte Victoriaan
Dominique Steins. Samen met het Johann Strauss Orkest mocht hij begin
juli op 5 concertdagen meespelen voor een werkelijk uitzinnig publiek,
10.000 bezoekers per avond. Even wat anders dan een concert met Victoria
in de harmoniezaal van Nieuwenhagen voor pakweg een handjevol
toehoorders. Hij heeft er van genoten.
We hebben afgesproken op het terras van het “Vrijthof van Rimburg”, bij “d’r
Ben op d’r Eck”. Het is warm, maar dat mag de pret niet drukken. Na enkele
gerichte vragen steekt onze muzikant van wal. In de krant had hij de oproep
gelezen van André Rieu om iets extra’s te gaan doen in verband met het
naderend WMC in Kerkrade. Gedacht werd om een ode te brengen aan de
blaasmuziek, met de nadruk op Limburg. De complete blazerssectie in zijn
orkest is Limburgs.
Gezocht werden 500 muzikanten met een van redelijk tot hoog nivo.
Jarenlang al is Dominique in de ban van Rieu en zijn muziek. Zeer veel
bewondering heeft hij voor de manier en wijze, waarop de Maastrichtse
maestro zich naar de wereldtop heeft gespeeld. Vaak was er die droom om
een keer mee te mogen spelen. Dus dit was de gelegenheid en er werd
ingeschreven.
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
3
Zijn trombonevriend Eric Stevens, eveneens uit Landgraaf, deed hetzelfde.
Er kwam snel bericht, vergezeld met de nodige muziekpartituren. Verder
wilde men een uitbreiding van de normale blazerssectie van het orkest met
een dertigtal goede muzikanten op trombone, hoorn en trompet. Voor hen
was een plaats gereserveerd op het podium achter het orkest. Om de juiste
mensen te selecteren, moest iedereen auditie doen. Voorgespeeld werd
voor André Rieu zelf, Roger Diederen, Ruud Merx en Michel Smeets.
Overigens de laatste, geen onbekende binnen Victoria, had tijdens dit
project de gehele leiding en coördinatie over alle blazers. Van hem kreeg
Dominique vooraf nog enkele nuttige en belangrijke tips ingefluisterd. Dat hij
slaagde werd na 2 dagen duidelijk, toen hij het verlossende bericht kreeg.
Hij was uitgekozen voor het echte grote podium. De muziek diende zo
spoedig mogelijk ingestudeerd en van buiten gespeeld te worden. Dat het
nu menens was verhoogde alleen maar de pret. Geen zenuwen bij het
spelen, maar wel moeite om het zonder partituur te doen. Maar ja, daarvoor
hoor je bij de geselecteerde groep. Daar mag men iets van verwachten.
De nodige repetities volgden in de studio van Rieu in Maastricht. Samen op
weg met zijn vriend Eric, die ook uitgekozen was, in diens auto. Pa en ma
Steins, overigens ook trouwe Rieu-fans, fungeerden eveneens vaker als
chauffeur.
Dominique had al direct gemerkt, dat André Rieu een echte perfectionist is,
die alles in de hand heeft en dat zo wil houden. De laatste had inmiddels in
de gaten gekregen, dat de Landgravenaren vrienden waren en veel lol aan
het musiceren beleefden. Hij wist zelfs nog tijdens een gesprek met hen,
waar Rimburg lag. Met trombonist Ruud Merx werd natuurlijk veel over de
trombone gesproken, temeer, daar Dominique van plan is later
beroepsmuzikant te worden. Ofschoon hij nog komend schooljaar zijn Havodiploma moet halen, start hij al in het najaar op het Conservatorium in
Maastricht met de avondopleiding Voorbereidende Klas. Naast het spelen
staan Harmonieleer en Solfège op het lesrooster. Best een pittige klus voor
hem. Bedoeling is om daarna de opleiding klassiek trombone te gaan doen.
Arrangeren lijkt hem ook wel een leuk onderdeel.
Het contact met de overige musici verliep heel prettig, nergens was iets te
merken van arrogantie. Er heerste een ontspannen sfeer en de catering was
fantastisch.
Ondertussen werd het repetitieschema flink uitgebreid en kwam de outfit ter
sprake.
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
4
Traden de blazers in hun verenigingsuniform op, voor Dominique ging die
vlieger niet op. Was dit wel het geval geweest, dan weten we zeker, dat hij
voor het Victoriaans tenue had gekozen. Voor hem liep het anders.
Hij moest er “superchique op staan”, zoals hij het zelf verwoordde. Bij
“Maison Louis” in Maastricht kreeg hij een smoking aangemeten en een
complete solist is op bijgaande foto te bewonderen.
Voor ingewijden: de zwarte lakschoenen knelden ontzettend en tijdens het
optreden op de bühne had iedereen er last van.
Maar terug naar de voorbereidingsfase.
Op een gegeven moment werd er samen geoefend met de overige andere
blazers, eerst in een grote hal in Genk (B) en naderhand op het Vrijthof zelf.
Toen viel de regen met bakken uit de hemel, maar onze trombonist had er
geen last van, hij stond immers hoog en droog.
Na intensief repeteren was de eerste uitvoering op vrijdag. Geen zenuwen
en het verliep allemaal prima. Het optreden van de blazers werd een
prachtig programma-onderdeel, dat meer dan een half uur in beslag nam.
Geweldig om te zien hoe allemaal die blazers op muziek van “Alte
Kameraden” het plein opmarcheerden. Wat een geweld en wat een geluid!
Hij kreeg het er koud van, maar daar kon hij zich niet aan ophouden, omdat
hij zelf moest meeblazen.
Achtereenvolgens werden o.a. “Pini di Roma”, de triomfmars uit “Aïda”, het
“Panis Angelicus” en muziek uit “Ben Hur” ten gehore gebracht.
De afsluiting was echt Maastrichts: “Sjeng aan de geng”. Alles werd al die
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
5
dagen opgenomen door 23 camera’s. De registratie van het concert is al op
zaterdag 2 augustus door het ZDF uitgezonden en de Nederlandse versie
staat er ook aan te komen. Door een snelle wisseling van de beelden is
Dominique moeilijk te herkennen, maar deze interviewer was persoonlijk
aanwezig en kan onder ede verklaren, dat de trombonesolisten Dominique
en Michel mee hebben gespeeld.
Na afloop van het laatste concert op dinsdag was er een feestje tot in de
kleine uurtjes (tot 04.00 uur) voor alle medewerkers in het Theater aan het
Vrijthof. Dat waren er heel wat volgens Dominique. En niet alleen musici.
Zoiets had hij nog nooit gezien. Er zaten zelfs geluidsmensen en technici
onder het podium om alles goed te laten verlopen. Hij heeft dit optreden
ervaren als een geweldige belevenis, om nooit te vergeten. Zijn droom is
werkelijk uitgekomen.
Wat vonden eigenlijk de duizenden bezoekers van het optreden? We legden
ons oor te luisteren. Volgens alle toehoorders was dit onderdeel het mooiste
van het totale programma en een ware ode aan de blaasmuziek. Niet alleen
“oet Limburg kumpt de meziek”, zelfs vanuit het verre Friesland deden
blazers mee. Zij hadden er een weekje vakantie voor opgenomen. Het
bedanken achteraf door André Rieu was heel hartelijk en welgemeend en
volgens de maestro uit Maastricht krijgt dit optreden een vervolg, want
volgend jaar doen alle muzikanten het nog eens dunnetjes over. In de herfst
2010 worden alle deelnemers weer opgeroepen voor een herhaling in de
Amsterdam Arena. De smoking van Dominique hangt in elk geval netjes
opgeborgen in een kast in het kledingmagazijn van Rieu in Maastricht.
Of de lakschoenen dan ook weer ongemakkelijk zitten en pijnlijk klemmen?
Hij krijgt in elk geval zijn steunzolen terug, want die heeft hij er per ongeluk
in laten zitten en om die alsnog op te gaan halen, dat loont volgens hem de
moeite niet! Je zou bijna naast je schoenen gaan lopen en dan heb je zeker
geen steunzolen nodig. Maar zo zit onze Dominique niet in elkaar.
Met beide Waubachse voeten (vast en zeker deze middag) op stevige
Rimburgse grond. We konden het niet laten om op het einde toch nog even
Victoria aan te halen, want onze vereniging ligt hem duidelijk na aan het
hart. Zijn besluit met: “En nu op naar Venlo, dat zal, gezien de
voorbereidingen, ook weer een hoogtepunt worden”, geeft ons in elk geval
een goed gevoel. Hopelijk hebben we dat allemaal.
Aan Dominique en zijn trombone zal het niet liggen!
(Rimburg 6 augustus 2009, Jean Paulssen)
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
6
(advertentie)
Jo Vanovermeere
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
7
WMC en concours, een
blaastoets, -test of ? Ja
watte???????
De afgelopen maanden juli en augustus stond Kerkrade geheel en al in het
teken van de blaasmuziek, in wereldverband nog wel.
Om een en ander in de vaderlandse pers groots aan te kondigen was men
zelfs uitgeweken naar Amsterdam. Compleet met de overbekende vlaaien
en andere typisch Limburgse streekproducten.
En wat ontbrak? Ja watte??
Juist, een goed orkest of korps om wat “lawaai in de (Brand)brouwerij te
brengen”. Resultaat?? De eigen organisatie en opgetrommelde “Beli’s”
(Bekende Limburgers) waren uiteraard erg enthousiast, maar voor de rest
hebben we veel radio- en tv-stilte (dat is bijna niets gezien of gehoord) bij de
landelijke media gehad.
Maar…..L1 was er wel, ze hadden zelfs een eigen Emile-mobiel de weg op
gestuurd.
Emil werd natuurlijk overal (aan zijn haardos)
herkend en waar hij verscheen, gebeurde het of
ging het gebeuren in zijn WMC-journaal.
Veel volk op de been in Park, Hal of Stadion van
onze muziekshoofdstad Kerkrade.
Op de markt viel door al die drukte “d’r Joep van
d’r sokkel aaf”, zo lazen we in het Limburgs
Dagblad.
Heeft Blasinandus ook nog iets met het WMC? Ja,
er waren mooie concerten boven het graf van
onze Hl. Ailbertus van Rolduc. Erg jammer vond ik
het, dat de marswedstrijden met processiemarsen
niet door gingen. Het circuit was al uitgezet,
compleet met “bronkpeuël”. Paste mooi in het
kader van “AL LICHT” , de viering van het 450
jarig jubileum van het bisdom Roermond.
Reden van afgelasting: de deelnemende korpsen
durfden het na aanvankelijk enthousiasme toch
niet allemaal aan.
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
8
Bisschop Frans Wiertz als “richtige Kirchröätsjer jong” en zijn helper Everard
de Jong konden het ook niet zo waarderen.
Wordt er op de juiste liturgische wijze binnen de kerk blaasmuziek gespeeld,
gaat (allicht jammer genoeg) toch nog het “licht uit”.
“Jammer”, zegt ook Blasinandus, “maar laten we vooruitblazen. Victoria
staat op dit moment ook voor een blaastoets, -test of hoe we het moeten
noemen”.
In Venlo moet het gaan gebeuren. Onder leiding van Bert Dirks.
De jongens en de meiden van Victoria gaan ervoor.
Ze zullen voor een goed resultaat “zich het licht uit de ogen blazen”.
Dat is de tendens, dat weten we zeker!
Al licht!!!! “Lumen Victoriam? Ora pro nobis Blasinandus!”
-----------
Mop van de maand
Een oudere mevrouw moet voor de rechter verschijnen, ze heeft 3
meloenen uit een supermarkt gepikt. De rechter zegt:" Drie meloenen, dat is
3 dagen hechtenis".
Haar man springt op en roept: "Edelachtbare, edelachtbare, ze heeft ook
nog een blik doperwten gestolen!”
Opa zit op een bankje in het park. Een jongen gaat naast hem zitten. Hij
heeft een veelkleurig, piekerig punkkapsel. Opa vindt het zo bizar, dat hij zijn
ogen er niet van af kan houden.
"Wat is er opa," vraagt de jongen wat sarcastisch, "nooit iets wilds gedaan in
je leven?"
"Nou, ik heb wel eens in een dronken bui een scheve schaats gereden met
een papegaai," antwoordt opa, "en nu zit ik me af te vragen of jij misschien
mijn zoon bent!"
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
9
De Pen
Hoi,
ik ben Peter Bex en heb de pen gekregen van mijn goede vriend Erik.
Nu zal ik dus iets over me zelf moeten opschrijven.
Nou:
Ik ben 15 jaar (bijna 16) en ik kom uit het naburige gat Eygelshoven
Ik speel sinds een jaar trombone.
Toen ik vorig jaar het lenteconcert zag en hoorde, vond ik het zo geweldig
dat ik direct daarna aan Bert Dirks heb gevraagd of ik niet op Trombone kon
beginnen. Na een half jaar ben ik bij de Victoriaantjes gaan spelen, wat ik tot
op heden nog steeds leuk vind. Ik hoop dat ik ook binnenkort aan mijn
eerste solistenconcours kan meedoen. Namelijk in november op “Landgraaf
Musiceert”.
Ik zit nu op 3 HAVO op het Bernardinus College, en ik hoop over een paar
weken bevorderd te worden naar 4 HAVO.
Na mijn HAVO opleiding hoop ik naar de KMA te kunnen.
Mijn andere hobby’s zijn: atletiek, tekenen (zie de omkeerbare afbeelding
hieronder) en natuurlijk een beetje onzin uithalen overal waar dat kan.
Aangezien dat ik nog niet zo veel
heb meegemaakt in mijn leven kan
ik niet veel hier opschrijven.
Ik wil de pen wel nog even bij de
jeugd houden dus ik geef hem aan Vivian Peters. Succes Vivian!
Groetjes,
Peter
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
10
Rommel op de rommelmarkt?
Om wat geld in het laatje te krijgen besloot de jeugdcommissie om een
kraam te huren op de rommelmarkt van het Waubachs Dorpsfeest.
Dat het hier geen “rommel” betreft blijkt duidelijk uit de foto van Pierre
Peters.
Onder het toeziend oog van Jack proberen M & M (Marie en Mariëtte) hun
waren aan de man/vrouw te brengen. Na afloop was men heel tevreden
over de opbrengst, die geheel ten goede komt aan activiteiten voor onze
jeugd.
“Het was een gezellige boel en voor herhaling vatbaar”, mochten we uit de
mond van 1e verkoopster Mariëtte optekenen.
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
11
Agenda
Dag
Datum Maand Omschrijving
Zondag
27
Sept. Concert met Kaalheide en
Mheer
Zaterdag
03
Okt.
Zaterdag
10
Okt.
Zondag
11
Okt.
Zondag
18
Okt.
Vrijdag
06
Nov.
Zondag
22
Nov.
Zondag
28
Nov.
Zondag
Vrijdag
19
25
Dec.
Dec.
Zaterdag
26
Dec.
Opm.
Aula PZ Übach
Palenberg, aanvang
16.30 uur
Concert met Fanfare
Harmoniezaal
Eendracht N’hagerheide
Nieuwenhagen
Landgraaf Musiceert (ovb) Residentie
Abdissenbosch
Landgraaf Musiceert (ovb) Residentie Abd.Bosch,
aanwezig 14.15 uur aanvang 14.30 uur
Concours LBM
18.30 uur Maaspoort,
Venlo
Sint Maarten Optocht (ovb) 18.30 uur, verzamelen bij
kerk
Landgraaf Solistenconcours Harmoniezaal
Nieuwenhagen
Receptie 5x11 CV de
Wespelle
Kerstconcert Victoriaantjes
Opluisteren Kerstnacht
Koperblazers
Opluisteren Mis 2e
Kerstdag
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
12
Repetitieschema
Dag
Donderdag
Donderdag
Datum Maand Omschrijving
3
Sept.
Repetitie
10
Sept.
Extra Repetitie
Zondag
13
Sept
Repetitiedag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Woensdag
Donderdag
17
20
24
30
1
Sept
Sept.
Sept
Sept.
Okt.
Vrijdag
2
Okt.
Zondag
Donderdag
4
8
Okt.
Okt.
Zondag
11
Okt.
Maandag
Woensdag
Donderdag
12
14
15
Okt.
Okt.
Okt.
Zaterdag
17
Okt.
Zondag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Zondag
25
29
8
12
22
26
6
10
20
Okt.
Okt.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Dec.
Dec.
Dec.
Repetitie
Extra Repetitie
Repetitie
Repetitie Klein Koper
Repetitie
Partij repetitie groot
koper + Slagwerk
Extra Repetitie
Repetitie
Repetitie vervalt
vanwege optreden LM
Extra Repetitie
Extra Repetitie
Generale Repetitie
Laatste Repetitie voor
het Concours
Repetitie o.v.b.
Repetitie
Repetitie
Repetitie
Repetitie
Repetitie
Repetitie
Repetitie
Repetitie
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
Opmerking
D'r Eck
Harmoniezaal N'Hagen,
aansluitend BBQ (info
volgt)
D'r Eck
i.p.v. 27 sept.
Harmoniezaal N'Hagen
D'r Eck
D'r Eck
D'r Eck
Locatie?
Locatie?
17.30 uur - 19.00 uur
D’r Eck
Onder Voorbehoud
13
Victoria-nieuws
Nieuws over het concours 2009
*Het muzikaal gedeelte is zo goed als ingevuld. Het inspeelwerk Crown
Imperial blijkt qua tijd niet in het programma te passen. De dirigent en Frans
zoeken naar een oplossing.
*De bezetting tijdens het concours is definitief geregeld.
*Voor repetities en uitvoeringen: volg de mededelingen secretaris of via de
site.
*Generale repetitie, deze is op donderdag 15 oktober in d’r Eck.
*We gaan met Duitse bussen naar Venlo.
Contributie betalende leden gaan gratis
mee. Overige €12,50 (retour). Verzamelen
15.00 uur, vertrek 15.30 uur. Nog niet
aangemeld?? Neem contact op met
secretariaat.
*Men kan reeds een cd bestellen van onze concoursdeelname (zie
aanmeldingsbon)
*Bij terugkomst uit Venlo is er gelegenheid voor een drankje en een hapje
(verzorgd door Ben en Finy).
Proficiat
Op vrijdag 22 augustus is Harry Schlijper (ja-ja, zonder
iets te zeggen) met Els Michorius in het huwelijksbootje
gestapt. Wij willen het bruidspaar namens de gehele
Victoriafamilie alsnog veel geluk toewensen voor de
toekomst.
Overigens, het hele korps heeft er op donderdag 28 augustus al eentje op
de gezondheid van Harry en Els mogen drinken.
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
14
Nieuws van de Jeugdopleiding( én voor de Victoriaantjes)
Door de inspanningen voor het concours hebben wij enkele rustige
maanden gepland.
Maar dat gaat na het concours natuurlijk veranderen.
In november en december gaan we er weer goed tegenaan.
November is onze vaste toetsmaand en zullen we de Victoria-diploma’s
plannen.
De opleider laat de leerling weten, of hij/zij hieraan toe is. Voor de andere
leerlingen is er een rapport. Tevens willen we in het eerste weekend van
november een leuke activiteit plannen. We moeten tenslotte het geld van de
rommelmarkt nog opmaken!
Dan komt het bekende solistenconcours “Landgraaf Musiceert” er aan.
Het is belangrijk, dat de leerling hieraan deel neemt, je leert er tenslotte een
boel van. Zo naderen we de feestmaand december met Sinterklaas en
Kerst. Men heeft ons al voor een optreden gevraagd, maar daarover later
meer.
Nu nog tot slot het volgende goede nieuws, we kunnen met trots een nieuwe
leerling welkom heten en wel: Kyra Vanovermeere.
Ze gaat op altsaxofoon beginnen…………Kyra welkom!
Enne…….? Hebben jullie al de cd van ons optreden in Maasbracht
gekocht?
Zo niet, haast je dan, want deze opnames zijn uniek en bovendien
steun je onze Victoriaantjes!
Te koop bij Mariette en Léon à € 7,50 per stuk.
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
15
Uit de (oude) schoenendoos van Pierre Peters
Kasteelfeest 1959 (zijkant kerk)
(v.l.n.r.) Lei Kaesler, met sax van Ger Beismans en Chris Beckers,
(zittend) Ger Beismans, Joep Czerw, Ad Schurer en Jack Bronckers
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
16
Houwe op die kis…
Door Dr. Instjtroementus
Na de verkwikkende zomervakantie is het tijd voor wat meer vuurwerk.
Genoeg geblaas, het is tijd voor de peetvader van het slagwerk…
Wisten jullie dat de grote trom en Sint Nicolaas twee
overeenkomsten hebben?
1. ze komen allebei uit Turkije en
2. ze worden beiden gespeeld door Jan (dit kan
toch geen toeval zijn?).
De davul is karakteristiek voor de Turkse
volksmuziek. Deze trom wordt over de schouder
gehangen en aan beide kanten bespeeld: met de
rechterhand met een knuppel (de zware tellen) en
met de linkerhand het invulwerk met een dun stokje;
het riet.
In de fanfare is deze dubbelvellige trom overgenomen. De grote trom wordt
ook wel Turkse trom genoemd (vanwege zijn afkomst) of grand caisse. Het
riet wordt niet meer gebruikt (is waarschijnlijk ooit uitgeleend aan de
saxofoonsectie en nooit meer teruggekomen).
De grand caisse heeft meestal een houten, cilindervormig geraamte en is
aan de boven- en onderkant met een vel bespannen. Vroeger was dit
kalfshuid, nu is dit meestal kunststof.
Het geluid van de grote trom klinkt zwaar, laag en dof en de toonhoogte kan
niet gewijzigd worden.
In het orkest staat de grote trom meestal op een statief, maar het instrument
kan met een mechanisme in horizontale richting worden gedraaid. Hij wordt
aangeslagen met een stok met vilten kop (klopper).
De militaire of parade trom rust tegen de borst van de bespeler, met beide
vellen opzij gericht. De spanning van de vellen kan bijgesteld worden met
schroeven stangen of koorden. De bespeler van de grote trom bepaalt het
marstempo en geeft met twee snelle klappen aan wanneer de kapel met
spelen moet stoppen.
Ook het drumstel heeft een grote trom, ook wel bass-drum genoemd. Deze
is iets kleiner en wordt aangeslagen met een voetpedaal. Meestal heeft een
bass-drum maar 1 vel. De hoogte is 30 – 40 cm, de diameter 45 – 60 cm.
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
17
Drie generaties over het naderende concours
De redactie heeft drie leden van verschillende generaties gevraagd om hun
ervaringen over het naderende concours te delen met de lezers van Ronk
Victoria. Zowel Ronald Geuskens, Leon Paulssen als Jan Schurer zegden
spontaan hun medewerking toe en leverden ieder op hun eigen manier de
volgende bijdragen:
Ronald Geuskens, trompettist
Ronald liet zich interviewen door een goede vriendin van de familie
Geuskens. Dit leverde het volgende resultaat op:
Vraag 1: wanneer gaan jullie op concours?
Ronald: op 18 oktober 2009
Vraag 2: hoeveel oefen je ervoor?
Ronald: ik probeer iedere dag te oefenen. Zodat ik de stukken goed ken en
de dirigent trots is.
Vraag 3: ga je met plezier naar het concours?
Ronald: Ja, alleen kost het wel veel tijd, zowel het oefenen thuis als de
repetities.
Vraag 4: waarom ga je eigenlijk op concours?
Ronald: om te meten met andere verenigingen hoe goed we zijn. Al vind ik
het wel leuk als we weer andere stukken kunnen gaan spelen.
Vraag 5: wat bereik je met het concours?
Ronald: je krijgt punten voor het spelen. Ook is er een goede sfeer,
saamhorigheid en teamspirit. Bovendien kun je je op landelijk niveau eens
presenteren.
Vraag 6: hoe lang duurt jullie optreden en op welk instrument speel jij?
Ronald: wij spelen twee keuzewerken en een verplicht werk. In totaal duurt
het ongeveer drie kwartier. Ik speel op de trompet.
Vraag 7: hoe vaak kun je op concours gaan?
Ronald: je kunt volgens mij elk jaar gaan, maar je moet om de vijf jaar.
Vraag 8: hoeveel mensen spelen er mee en hoe oud zijn ze?
Ronald: de hele fanfare. Dit zijn ongeveer 60 mensen. Ze zijn tussen de 12
en 83 jaar. Ik hoop dat iedereen mee kan gaan, van jong tot oud.
Vraag 9: hoe lang duurt deze dag en waar is het?
Ronald: het is in Venlo. We gaan de hele dag weg met de bus en erna
hopelijk feesten
Vraag 10: ga je de volgende keer ook weer mee op concours?
Ronald: Ja! Als ik dan nog bij de fanfare zit!
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
18
Ronald, bedankt voor je spontane bijdrage en nu maar nog even goed
oefenen. Heel veel succes!
Leon Paulssen, tuba
Door de redactie is mij de vraag gesteld hoe ik mij voorbereid op de
concoursdeelname.
Allereerst: Het materiaal, dus mijn tuba, moet in orde zijn.
Natuurlijk moet dit eigenlijk altijd in orde zijn, maar door werk en privé is dit
niet altijd haalbaar. Het liefste doe ik mijn instrument iedere 2 maanden in
bad, maar helaas heb ook ik nog andere zaken die gedaan moeten worden.
Dus in mijn vakantie heb ik het instrument in een badje laten weken. De
rubbers van de ventielen vernieuwd. Zelfs ben ik bij René Schurer thuis
geweest om zijn wondermiddel tegen aanslag op de ventielbussen weg te
poetsen. “René, het wondermiddel werkt”.
Ten tweede: Beheersen van de muziek.
Dit komt jammer genoeg niet vanzelf aanwaaien. Hiervoor moet gerepeteerd
worden. Als het aan Bert ligt moet dit iedere dag. Ik probeer dit, repeteren /
studeren in een “normaal”jaar zonder concours, om de 2 à 3 dagen te doen.
In een concoursjaar ziet dit schema anders uit. Door het eerste gedeelte,
vanaf het uitdelen van de concourswerken tot de zomervakantie, zorg ik dat
ik de stukken voor 90% onder de knie heb. Het thuis repeteren is dan
inmiddels verhoogd met; om de dag.
Ik oefen dan alleen de gedeeltes die ik niet goed beheers. Om het repeteren
niet saai te laten worden oefen ik ook aan etudes en aan solo stukken.
Voor de lezers die nog niet afgehaakt zijn, op dit moment zijn dat: Melodious
etudes vocalises van Marco Bordogni en Pantomime van P. Sparke.
Na de zomervakantie worden de puntjes op de I gezet. Ik probeer iedere
dag te oefenen, al is het maar een kwartiertje.
Om de lippen te trainen start ik nu het oefenen met een warming-up. Ik heb
een aantal oefeningen van Frits Damrow’s boek Fitness for Brass
samengevoegd tot een compleet opwarmertje waarin lipbindingen en
ademsteun aan bod komen, deze duurt 7 minuten. Omdat je iedere dag met
deze oefening begint, voel je meteen hoe de vorm van de dag is.
Ik zorg ervoor dat er geen overkill aan concourswerken worden gerepeteerd.
Ik beheers ze, dus het fine-tunen mag Bert tijdens de repetities doen.
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
19
Ten derde: Zorgen dat het muziek maken bij Victoria een ontspannen hobby
blijft.
Erg belangrijk na een repetitie of een andere activiteit, is de gezelligheid.
Om met een gezellige club mensen een goed resultaat neer te zetten is
natuurlijk super. Maar na een concours moet de gezelligheid en
saamhorigheid er nog altijd zijn.
Om een dergelijke voorbereiding zo ontspannen mogelijk te maken probeer
ik een concours te relativeren. “Het is maar een concert, dat door een jury
wordt beoordeeld. En gaat het mis, hebben we pech gehad. We hebben
goed gewerkt en ons best gedaan.”
Dit is mijn bijdrage voor dit artikel. Bovendien moet ik nog een ander stukje
schrijven. De redactie van het tijdschrift “muzikale vaders” heeft ook
gevraagd voor een bijdrage in hun weekblad. De titel luidt: hoe bereidt men
zich voor op zijn tweede kind!
Groetjes, Léon
Jan Schurer, slagwerk
Het concours en de voorbereiding daarop!
Nadat besloten werd dat Victoria weer zou deelnemen aan het concours
moesten uiteraard alle neuzen in dezelfde richting komen te staan voor wat
betreft de voorbereiding. En zoals altijd en overal wel het geval zal zijn, zijn
er dan leden of lieden die vinden dat ze hun zegje moeten doen of orakelen
hoe we moeten samenspannen om straks tot een goed resultaat te komen.
Daarvoor hoef je volgens mij niet al te veel te lullen, doch gewoon zorgen
dat je op de "proof" bent en je eigen partij zo goed mogelijk kunt spelen.
Zelf behoor ik tot de categorie (niet opgeleide} slagwerkers dat hard op de
trom kan slaan, daarvoor ben ik tenslotte ook al jaren een oude rot in het
vak van houthakken. De fijnere kneepjes laat ik liever over aan echte
percussion mensen.
Ik vraag me ook wel eens af of Bert na de repetities geen last heeft van zin
nekspieren, dit in verband met het bekijken van het eskadron slagwerkers
dat van links naar rechts over het podium rent en probeert om op allerlei
slaginstrumenten de kunsten ten toon te spreiden. Het zal er wel bijhoren,
alhoewel ik mij intussen afvraag of wij- misschien via het ziekenfondsaangepast schoeisel moeten aanvragen bijvoorbeeld rolschaatsen of
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
20
{bordeel}slippers. Laten we er maar van uitgaan dat eenieder zijn best doet
in het belang van de vereniging.
Zelf heb ik de partijen die ik in goed overleg nog moet of mag spelen ook
tijdens de vakantieperiode af en toe nog eens bekeken. Ook ben ik getuige
geweest van de inzet van onze paukenist die in onze garage heeft
gerepeteerd dat de stukken ervan af vlogen, ja zelfs echte stukken vlaai,
door Joep meegebracht als blijk van waardering voor de beschikbaar
gestelde ruimte.
Veel plezier beleef ik ook aan Remco, de jongste spruit van eerder genoemd
eskadron. Wat die allemaal al kan spelen! Grandioos. Met dank ook aan
Jolanda dat zij hem zo goed de kost geeft waardoor hij flink uit de kluiten is
gewassen. Hij heeft al geen stoel of kist meer nodig om het buisklokkenspel
te kunnen bespelen.
En dan die Tom, de sweagelsöpper, het lijkt wel of hij met verlengde vingers
op de typemachine bezig is als hij de vibrafoon bespeelt. Nee daar kom ik
allemaal niet in mee, laat het bij mij maar beperkt blijven tot de grand caisse,
de cymbalen en het triangeltje.
Zo gaan wij gestaag verder met de voorbereiding naar Venlo. Waarom
eigenlijk niet wat dichter bij huis Limburgse bond? Ik denk dan vooral aan
het kostenaspect.
Als wij straks echter na het behalen van een goed resultaat een klinkende,
nee stille {papiergeld} receptie mogen houden komt de gemeente hopelijk
eens een keer met een dikke beloning.
Tot op de volgende proof!
Jan Schurer
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
21
Unieke Concerten
Op zondag 27 september as. treden, in het kader van hun
deelname aan het Bondsconcours 2009 te Venlo, voor u op:
Kon. Harmonie St.Cecilia Mheer,
(o.l.v. Fried Dobbelstein)
Harmonie St. Jozef Kaalheide/Kerkrade
(o.l.v. Henk Haan)
en
Fanfare Victoria Rimburg/Landgraaf
(o.l.v. Bert Dirks)
Aanvang 16.30 uur. Entree € 3,00
Aula van het Pädagogisches Zentrum te Übach-Palenberg (D)
Beleefd uitnodigend: Fanfare Victoria namens de deelnemende
verenigingen
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
22
Uit ons archief: het Concours te Nieuwenhagerheide
Op 31 juli 1955 neemt onze fanfare deel aan een Bondsconcours te
Nieuwenhagerheide. Voorzitter is H. Janssen (opa van Wilma) en secr.
Jozef Dortants.
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
23
O.l.v. Jo Herpers behaalt men met 225,5 punten een 2e prijs in de afdeling
Uitmuntendheid. Volgens Frans Nickel sr. had Victoria te weinig punten
gekregen .
Vanuit zijn mond tekenden we het volgende op tijdens een interview uit
2006:
“ Het eerste echte concours was op 29 mei 1949 te Zevenaar.
O.l.v. dirigent W. Weerts speelde Victoria “De zwarte tulp” en de mars
“Heroique”.
Men behaalde liefst 4 eerste prijzen en het hoogste aantal punten van het
hele concours. Onder de opvolger van Weerts, dirigent A. de Bock nam men
niet deel aan een concours. Toch wordt in de wandelgangen beweerd, dat
hij (de Bock) de oorzaak was van de tweede prijs op het concours te
Nieuwenhagerheide in 1955, niet onder zijn leiding, maar onder leiding van
dirigent Jo Herpers”. Volgens Frans was er “..zeer, zeer goed gemusiceerd
in de afdeling Uitmuntendheid. Toch kreeg men, voor o.a. de uitvoering van
de ouverture “Triomphale”, totaal slechts 255 ½ punt. Wat was namelijk het
geval? Oud-dirigent de Bock had zich op een Bondsvergadering namens
fanfare Victoria nogal kritisch uitgelaten over de jurering tijdens concoursen.
Dat was natuurlijk verkeerd gevallen en het werd Victoria (zelfs onder de
andere en nieuwe dirigent Jo Herpers) aangerekend, terwijl de Bock niet het
recht had om namens Victoria te spreken. De jury (met o.a. Pierre Laros)
zou dit voorval hebben laten meewegen in de beoordeling van de
concoursdeelname van Victoria te Nieuwenhagen.
Ik (red. Frans) kan me er na meer dan 50 jaren nog kwaad om maken!”
In het archief vond ik het aanmeldingsformulier plus nog enkele
felicitatietelegrammen en brieven, van o.a. de muziekschool van Kerkrade.
De toenmalige directeur, Pierre Zeyen, schrijft het volgende (met
onderstrepingen):
“Voor een vereniging met kleine bezetting, die een nieuw tijdperk ingeslagen
heeft onder leiding van een jeugdige talentvolle dirigent, is deze uitslag in de
afdeling uitmuntendheid, echt een groot succes. Laten wij hopen, dat jullie
onder deze leiding, zult verder blijven studeren, dan gaat de fanfare
“Victoria” een veelbelovende toekomst tegemoet. Nogmaals Proficiat!”
Hij heeft gelijk gekregen.
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
24
(advertentie)
Landgraaf
sinds 1935
BAKKERIJ WEIJERS & ZN.
Kerkstraat 116 – tel. 5312308 – [email protected]
VERSBOETIEK WEIJERS
Maastrichterlaan 15a – tel. 5315655 – [email protected]
BEZORGBAKKER FER WEIJERS
Tel. 5323996 – 06 20982460
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
25
Nieuws van de bestuurstafel
(vergadering 21 juli)
 nieuw vaandel- keuze/adviescommissie, namens
bestuur Rene en Bernd +3 leden. Bestuur neemt
uiteindelijk besluit.
 groepsfoto-organisatie door Cynthia, Bernd en Jack.
 Infogids (ontwerpversie) is klaar, bestuur gaat akkoord met de inhoud.
 wandeling onder voorbehoud verplaatst naar 2e Paasdag 2010.
 Promsconcert 25 en 26 juni 2010. Afspraken met dirigenten over concept
zijn er al.
 Concert op 27 sept. te Palenberg. Financieel / Pr / entree / activiteitenlijst
/ deelnemende verenigingen.
 Concoursdeelname 2009, o.a. muziekwerken, bezetting, bussen,
bezetting, cd,
 Generale repetitie 15 oktober.
“Wat zie je?”
”Wat zie je?” is voortaan niet meer te zien.
Even het geheugen opfrissen! Na “Raad het lid” zijn we vorige keer met een
nieuw raadspelletje gestart. Blijkbaar is dit niet aangeslagen, want er is geen
enkele reactie ingestuurd. De redactie heeft daarom besloten om deze
rubriek niet meer op te nemen in Ronk Victoria.
Toch willen we de oplossing nog even vermelden. Het vertoonde stukje was
een fragment van een affiche bij gevolg van het gouden jubileum van
Victoria. Na het concert van de gouden fanfare speelde de toneelvereniging
Waubach “Wilde rozen”.
De redactie houdt zich zoals steeds aanbevolen voor suggesties.
Ben en Finy, toch bedankt voor jullie spontane medewerking als sponsor.
Wie weet……..?
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
26
‘t Alexandra van Victoria en ee bietje van Blokker
’t Alexandra sjteet al mieë wie 25 joar
vuur alles en nog get in os fanfare kloar;
vuur twieëhonget prozent zal ’t zich doa-aa geëve,
moeziek is sjun, ee wiechtig sjtuk van zie leëve.
Begos is ‘t op piano en bugel, ’t woar al zoeë get,
die leefde gong uuëver, ‘t wool ing cornet,
dat gong erg wied, want um doa-op te helle,
is ’t zich zelver in Amerika ing goa gelle!
Noen zit ’t, kenne vieër zage, mit erg veuël zin,
in de trompettereij, och nog pontifikaal midde d’r-in.
Kumpt van links of reëts get sjele zever vuurbeij,
hult ‘t zich nit d’r-aa op an die breuzelereij
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
27
Serieus dat is ’t och bis op ’t end van de proof,
beij de mededelinge vilt ’t dukker van d’r geloof,
dan koeët ’t finaal durch de eëd hin zakke,
went de lede nit loestere en al beginne in te pakke!
Op dit moment leidt ‘t d’r aktiviteitekloep,
sjteet als vuurzitter vuur deë aktieve groep,
nit allee moeziek make wille de Victoria-luu
me mot van alles aa-beije in d’r tied van huu
Ing passie van de dochter van ’t Ciel en d’r Piejeer
is danse, dat deet ’t verdommes geer,
dus inne salsa-oavend organisere woar inne prima zet,
zoeëgaar de uijdste van d’r verein kroog ’t op ’t parket.
Van Victoria zal ’t hieël zieëker noeëts get vergeëte,
wie de krisnach, vasteloavesoptoch of de konzeëte,
allee deë proof-donnesjtig, deë lieët ‘m nit locker,
dan mot ’t wirke beij ziene baas, ’t gesjeft van d’r Blokker.
Ja Alexandra, doe weëds binnen de fanfaar alom gewaardeerd,
bis al ins als jeugdig talent tot Victoria-star gepromoveerd,
vieër zage: “Gangk wieër ezoeë, lot mar lekker goa,
doe bis inne Pittesj …..en die zint ummer doa!”
Jean Paulssen 1 april 2009
(foto P. Peters b.g.v. 12½ j. jubileum,
op verzoek van Blokker in uniform! )
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
28
Verjaardagen
September
Paul Bex 1
Luc Vanovermeere 4
Thei Eygelshoven 6
Pamela Kleikers 21
Carola Demas-Heunen 27
oktober
Laurent Berghof 6
Stanni Otten 7
Michel Smeets 8
Pierre Peters 20
Sharon Consten 22
Cynthia Weng 24
Leo Hanssen 25
Dominique Steins 27
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
29
--------------------knip uit en lever in ----------------------------------------------------
Voorinschrijving CD Bondsconcours Venlo
Een cd van ons optreden tijdens het Bondsconcours te Venlo?
Dat kan!!!!!!!!
Geef het even door aan onze penningmeester Gerthie.
De kosten???? Die zijn nog niet bekend!
Naam:……………………………………………………
bestelt …… CD’s.
Inleveren bij Gerthie Weng (045-5321079).
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
30
Wist U, ………………
dat het WMC weer voorbij is?
dat er vele Victorianen (niet alleen bij de tap op de markt) gesignaleerd
werden?
dat we hebben kunnen genieten van mooie en goede muziek?
dat we Showband Antonius o.l.v. Michel Smeets konden feliciteren met de
prestaties in het Parkstad Limburg Stadion?
dat men voor de marsparade 86,81 p. (eindstand 4e plaats) behaalde en
een puntenaantal (volgens het enthousiaste publiek te weinig) van 82,08
voor de show?
dat er een Ullie-mars bestaat en we die konden horen tijdens het WMC?
dat die uiteraard door een Duits trommel- en fluitenkorps werd uitgevoerd?
dat dit muziekstuk misschien een aanwinst is voor ons marsboekje?
dat Dominique tijdens het volgend concert overweegt om in het Rieu-tenue
op te treden met aansluitend een handtekeningensessie ?
dat vooral de vrouwelijke Victoriaantjes van plan zijn om, na zijn spetterend
debuut met André Rieu op het Vrijthof, een fanclub voor hem op te richten?
dat we nog veel moeten repeteren, maar het “gelukkig” bijna 18 oktober is?
dat u het weet?
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
31
Ronk Victoria september 2009 (jaargang 8 nr. 4)
32

Vergelijkbare documenten

In deze editie - Fanfare Victoria Rimburg

In deze editie - Fanfare Victoria Rimburg Opa zit op een bankje in het park. Een jongen gaat naast hem zitten. Hij heeft een veelkleurig, piekerig punkkapsel. Opa vindt het zo bizar, dat hij zijn ogen er niet van af kan houden. "Wat is er ...

Nadere informatie