T oewijding

Commentaren

Transcriptie

T oewijding
FILMavond: Conspiracy – Regie: Frank Pierson * &
Maandag 23 mei 19.30 - 22.15u Inschr t/m 20/5 € 6,Locatie: Deutsch Evangelische Kirche, Bleijenburg
3B Den Haag
De film geeft een historische reconstructie van de beruchte
Wannsee Conferentie uit 1942. Toen kwamen nazi- en SS-leiders bijeen in een voorstad van Berlijn om een ‘definitieve oplossing te vinden voor de jodenproblematiek’. De hoge heren
kwamen in een vergadering die twee uur duurde tot de slotsom
dat alle joden in Europa uitgeroeid moesten worden. Daarmee
werd het startsein gegeven voor de holocaust. Een beklemmende waarschuwing aan ons allen als het om toewijding gaat.
Schrijfcafé voor vrouwen. Vrijdag 8/1, 12/2, 11/3, 8/4,
13/5, 10/6 10.00 – 12.00u. € 12,- per keer. Locatie:
Christus Triumfatorkerk zaal DEZINNEN
Ben je op zoek naar creatieve inspiratie om te schrijven? Houd je
van levensverhalen, dagboeken, gedichten? Dan is het schrijfcafé
voor vrouwen iets voor jou. Graag zelf pen en papier meenemen.
Info/begeleiding: Joyce Kappetein Info: [email protected]
Bijbel lezen bij DEZINNEN. Maandag 8/2, 7/3, 11/4,
9/5, 13/6 19.30-21.00u. Inschr. t/m één dag van tevo
ren € 3,- per keer. Minimaal 5 deeln. Locatie: Chris
tus Triumfatorkerk zaal DEZINNEN
Samen lezen en de tekst vertalen naar ons eigen leven. Inleiding
over de wereld van de Bijbel, de tekst in de situatie van die tijd
plaatsen. Wij lezen uit het Oude Testament, het boek Esther: een
verhaal over toewijding, liefde, bedrog en moed. Iedere avond is
afzonderlijk te volgen. Voorkennis is niet nodig. Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang. Minimaal 5 deelnemers.
T o e w i j d i n g
Tomáš Halík –
‘Story of Easter continuing in us’ - Lecture * &
Maandag 21 maart 20.00 – 21.30u
Inschr t/m17/3 € 8,- bij voorinschr.
(€ 10,- aan zaal) Lezing in Engels
Locatie: Church of Our Saviour
Bezuidenhoutseweg 157, 2594 AG Den Haag
2595 CL Den Haag
DEZINNEN
Katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog
Tijdelijk postadres
Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
Telefoon 06-22607908 of 06 20228973
(secretariaat geopend op ma, wo en vrij van 09 - 12u)
E-mail/site
[email protected], www.dezinnen.nl
ING-bank IBAN: NL61 INGB 0006 7360 57
KvK 62406299
Pastoraat Individueel pastoraat op afspraak:
Abonneer je op onze digitale maandagenda door
een mailtje naar: [email protected]
Volg ons ook op Facebook. www.dezinnen.nl
email
telefoon
pc/plaats
adres
Internationale sprekers
bij DEZINNEN dit voorjaar:
Tomáš Halík op 21 maart en
Timothy Radcliffe op 17 mei.
Verwacht: 6 september: Margot Kässmann. Mensen met
een goed verhaal.. En googelen maar !!!!
Tomás Halik
Elkaar inspireren met Boeken en Films (6 – 10 pers)
Donderdag 11/2, 17/3, 28/4, 2/6 20.00 – 22.00u
€ 24,- voor hele serie
Locatie: Christus Triumfatorkerk – Zaal DEZINNEN
Deel in deze groep o.l.v. Jos Sterk met anderen je ervaringen
met een goed boek of films die je als aarzelend, zoekend of
gelovig christen inspireren, aan het denken zetten, uitdagen of
ondersteunen. De te bespreken boeken of films worden in onderling overleg gekozen. Alleen de eerste keer ligt de titel vast.
Meer info op website en aparte flyer.
Meer informatie over de Christus
Triumfator Kerk (waar DEZINNEN haar
secretariaat heeft) vindt u op: ctkerk.nl naam
Dezinnen
O ik wil het programma twee keer per jaar per post
ontvangen (en maak daartoe € 3,50 p/jr over)
O ik ben geïnteresseerd om vrijwilliger te worden
O ik wil meer informatie over ...
O ik steun als ‘Vriend van Dezinnen
(€ 10,- of meer p/j)
O ik steun als ‘Aandeel­nemer van Dezinnen
(€ 25,- of meer p/j)
O ik wil dat mijn adres uit het bestand wordt
verwijderd
O anders:
Je kunt ons steunen door vriend of aandeelnemer
van Dezinnen te worden. Wellicht wil je vrijwilliger
worden bij ons unieke project. Desgewenst geven
we je graag meer informatie.
J. van Stolberglaan 154
Vaker terugkerende programma’s
hier
postzegel
Timothy Radcliffe O.P. - ‘Waar draait het om als je
Christen bent?’ – lezing *
Dinsdag 17 mei 19.30 – 21.00u Inschr t/m 13/5
€ 8,- lecture in English.
Locatie: Christus Triumfatorkerk
Timothy Radcliffe (studie in Oxford en Parijs) was van 1992 –
2001 internationaal Overste van de Dominicaner Orde. Hij is een
internationaal gezaghebbend theoloog die spreekt over de betekenis van christen-zijn in een steeds veranderende cultuur, in
het Westen en daarbuiten, en geeft een oecumenisch antwoord
op de verdeeldheid in de kerken. Hij is op uitnodiging van DEZINNEN even in Nederland.
unie
k
De Tsjechische theoloog en filosoof Tomáš Halík liet zich
tijdens het communistische bewind in het toenmalige Tsjechoslowakije in het geheim tot priester wijden en werd tijdens dat bewind en tijdens de fluwelen revolutie in brede
kring zeer gerespecteerd om zijn stellingnames. Hij was
o.m. bevriend met oud- president Vaklav Havel en met
Kardinaal František Tomášek. Ook nu is Hálik met zijn
scherpe observaties en interventies prominent aanwezig in
het maatschappelijk debat in Tsjechië. Halík is internationaal een veelgevraagd spreker en mag zich met zijn boek
‘Geduld met God’ ook in Nederland verheugen in een snel
groeiend breed lezerspubliek. In 2014 werd hem de prestigieuze Templeton Prize toegekend. Co-referent: Prof Dr.
Erik Borgman. Moderator: Stevo Akkerman, Trouw. Meer
info op aparte flyer en website.
‘Surprised by Joy’ – over C.S. Lewis en de mooie
kant van Christelijk leven – Theo Wierema
Zaterdag 23 april 13.30 – 16.00u
Inschr t/m 20/4 € 15,- (4 – 6 pers)
Locatie: een mooie plek in Den Haag
(wordt bekend gemaakt na inschrijving).
In zijn autobiografie ‘Surprised by Joy’ schrijft C.S. Lewis,
de schrijver van o.m. de Narniaverhalen, hoe hij op een dag
wordt overvallen door een grote vreugde. Op deze middag
wil ik je aan de hand van o.m. zijn verhaal en dat van Tomás
Halïk laten kennismaken met de positieve (mooie, inspirerende, troostende, vrijheid-gevende en vredelievende) kant
van christelijk leven. Want ook die kant mag wel eens benadrukt in tijden van religieus én antireligieus fanatisme.
Begeleiding: Theo Wierema/DeGetijden.com
Evensongkoor van DEZINNEN kan nog enkele
mannenstemmen gebruiken.
Vrouwenstemmen natuurlijk
ook welkom. Meer info op:
dezinnen.nl Interesse? Mail:
[email protected]
Februari - juni 2016
Toewijding
….. vinden de meesten van ons iets moois. ‘Toegewijd vervulde zuster
Immaculata al die jaren haar taak’, of nog zo een: ‘Hij was de plaatselijke wielerclub zeer toegewijd’. Wie wil dat nu niet. Het is een bijna heilig soort van zelfgave. Het gaat immers over jezelf ergens mee durven
verbinden, jezelf geven en daarmee dan tegelijk kwetsbaar worden
en accepteren dat jouw tijd van leven hieraan opgaat (of is het ‘hierin
opgaat’?) En wie wil nou niet ‘de goede zaak’ dienen. Tot zover geen
probleem.
Maar wie verder kijkt ziet om zich heen ook de problematische en zelfs
gevaarlijke kant van die ‘toewijding aan de goede zaak’. Wat is immers
een ‘goede zaak’ en waar gaat mooie toewijding over in fanatisme? We
kennen allemaal onder meer de voorbeelden van zelfverrijking, aanslagen, mishandeling, machtsmisbruik.
g
in
d
j
Toewijding? Goede zaak?
i
to
ew
Dit voorjaar bij DEZINNEN; op zoek naar mooie en wellicht navolgenswaardige toewijding, naar ‘goede zaken’ en naar een onderscheidingsvermogen om daarbij de weg niet kwijt te raken.
Theo Wierema
dezinnen verbindt mensen en levert met het beste uit de r.k. en andere
christelijke tradities een bijdrage aan een open en vitale samenleving
Z van DEZINNEN heeft
er zin in. Een platform voor
mensen van. 25 – 45 jr. met
een eigen programma> De
werkgroep gaat 29-31 jan op
Kloosterweekend en komt
daarna met haar programma.
Volg, like en deel ons op
Facebook:
www.facebook.
com/2015ZvanDezinnen
Iedere tweede zondag van januari, februari, maart. 17.30u
Vespers bij DEZINNEN
(m.m.v. Christus Triumfatorkerk). Welkom!
Je kunt ook gewoon af en toe
incidenteel doneren aan
DEZINNEN als je ons wilt
steunen. Via de doneerknop
op www.dezinnen.nl . Lekker makkelijk en u helpt ons
er mee.
DEZINNEN heeft samen met
de Kloosterkerk, parochie
Maria Sterre der Zee en Classis den Haag-Rijswijk het initiatief genomen tot Nieuw
Haags Peil (NHP). Samen
organiseren wij dit voorjaar
twee activiteiten.
* = thema
& = let op: andere locatie
Januari
MA 25.01 18.00
VR 29.01 14..00
Februari
MA 08.02 13.00
ZO 14.02 17.30
MA 15.02 19.30
VR 26.02 13.30
MA 29.02 19.30
Maart
WO 02.03 16.00
DO 03.03 19.30
MA 07.03 19.30
WO 09.03 19.30
ZA 12.03 10.30
ZO 13.03 17.30
MA 14.03 19.30
ZA 19.03 10.00
MA 21.03 20.00
WO 23.03 19.30
VR 25.03 18.00
WO 30.03 19.30
April
ZA 09.04 14.00
ZA 16.04 13.00
WO 20.04 19.30
ZA 23.04 13.30
Mei
MA 09.05 19.30
DI 17.05 19.30
MA 23.05 19.30
Juni
WO 01.06 16.00
VR 24.06 12.30
Incidentele programma’s
De Tafel; ‘Europa kan wel een droom gebruiken’ NHP &
Kloosterweekend Zundert wg
ZvanDEZINNEN &
Seminar ‘A Catholic Minority Church
in a World of Seekers’ 2 *
Vespers met Evensongkoor
Filmavond – Gran Torino
(Clint Eastwood) * &
Waar blijft de Kerk – werkmiddag met Erik Borgman * &
‘We gaan naar Rome – kunst in de kerk 1’ Lezing Heino van Rijnbeek
Theologisch café. Gast: n.n.b. &
Mariamonologen – Theaterconcert *
Publieksdebat ‘Europa kan wel een droom gebruiken’ NHP &
‘Aandachtig leven volgens Simone Weil’ – lezing Barbara Zwaan *
‘De Mattheüspassion van J.S. Bach’- Dries van den Akker SJ *
Vespers met Gregoriaans koor
Filmavond – Marie Heurtin
(Jean Pierre Améris) * &
Stiltedag Haastrecht – Toewijding * &
Tomáš Halík - Story of Easter Conti
nuing in us &* [highlighten]
‘Zeven laatste woorden’ – meditatief programma Franck Ploum *
Goede Vrijdag viering met Gegoriaans koor
‘We gaan naar Rome – kunst in de kerk 2’ Lezing Heino van Rijnbeek
We spreken elkaar ….. in Haastrecht – Mark-Robin Hoogland CP
Ontmoet Constantijn Huijgens, Spinoza e.a. – Wandeling door Voorburg * &
De rijkdom van de Islamitische cultuur – lezing Arnold Yasin Mol
‘Surprised by Joy’ – Theo Wierema/ De Getijden
Christen zijn - kennismakingsavond
Timothy Radcliffe O.P.
Filmavond – Conspiracy
(Frank Pierson) * &
Theologisch café. Gast: Ton Bernts (KASKI) &
Laatste ‘Verhaal Halen’ van seizoen.
Blijf op de hoogte; abonneer je op onze gratis digitale
maandagenda en volg ons op Facebook [email protected]
of www.dezinnen.nl
Raadpleeg onze website voor de actuele informatie.
Goede Vrijdag – meditatieve viering
Vrijdag 25 maart 18.00 – 19.00u
(let op afwijkende tijd!)
Locatie: Christus Triumfatorkerk- Kerkzaal
In het lijden en de dood van Jezus van Nazareth naderen
we de kern van ons leven en vieren we onze verbondenheid met het Geheim dat onze levens draagt. M.m.v. gregoriaans koor Gaudete o.l.v. Winfried Verweij en studenten
Koninklijk Conservatorium.
Vespers
Iedere 2e zondag van de maand januari, februari, maart 17.30 – 18.10u (aansluitend drankje)
Locatie: Christus Triumfatorkerk - Kerkzaal
Een moment om af te sluiten wat achter je ligt, tot rust te
komen in het nu, je op te maken voor wat komen gaat. Vast
moment in de maand voor ontmoeting, inkeer, bezinning,
overgave aan wat altijd doorgaat. De vieringen worden afwisselend begeleid door Gregoriaans koor Gaudete (10/1;
13/3) of Evensongkoor van DEZINNEN (14/2). M.m.v. de
Christus Triumfatorkerk.
Verhaal Halen
Iedere vrijdag van 15 januari t/m 24 juni
12.30 - 12.55u
Locatie: Christus Triumfatorkerk –
Kapel kerkzaal
Korte actuele meditaties a.h.v. een bijbeltekst of een tekst
door verschillende voorgangers.
Voor wie wil na afloop gezamenlijk koffie/Thee en broodje
( € 2,- )
Christelijke meditatie
Iedere woensdag van 13/1 t/m 29/6
16.00 – 17.00u Kleine gift
Locatie: Christus Triumfatorkerk- kerkzaal
Samen mediteren met een woord vanuit de christelijke traditie. Info: Dorothé van de Wetering [email protected] of via dezinnen.
Zin.com
8 x per jaar op maandagavonden
van 18.00 – 20.30u
Locatie: Christus Triumfatorkerk –
zaal DEZINNEN
Als deelnemers zijn wij op zoek naar onze eigen geloofsweg binnen de christelijke traditie. Om daarbij steun, feedback en inspiratie te vinden, komen we acht keer per jaar
bij elkaar. Zo proberen we wat wezenlijk en ons dierbaar
is niet uit het oog te verliezen en een plaats te geven in
ons alledaagse leven. Programma met maaltijd, meditatie
en verdieping. Info: [email protected] Zie ook aparte flyer.
De tafel – ‘Europa kan wel een droom gebruiken’ &
Maandag 25/1 18.00 – 22.00u besloten activiteit
Locatie: Kloosterkerk Org: Nieuw Haags Peil
Wij vroegen een groep mensen uit de wereld van de landelijke
politiek, de cultuur, de wetenschap en het bedrijfsleven om zich
een avond n.a.v. een positionpaper van Prof dr. Stephan
van Erp (Universiteit van Leuven) onder de titel ‘Europa
kan wel een droom gebruiken’ te buigen over de vraag:
wat verbindt Europa en de Europeanen anno 2016?
‘A Catholic Minority Church in a World of See
kers 2 – Seminar &. Maandag 8 februari 13.00
– 15.30u inschr t/m 5/2 € 20,- max 15 personen.
Locatie: Parochiecentrum Paschaliskerk,
Neuhuyskade 97, 2596 XK Den Haag
Voorjaar 2015 verscheen bovengenoemde internationale studie
onder redactie van Prof. Dr. Staf Hellemans en Prof. Dr. Peter
Jonkers. Deze studie gaat in op de vraag wat veranderingen in het
Europese-/Nederlandse culturele landschap op het gebied van
religiositeit betekenen voor de katholieke kerk van de toekomst
(en andere kerken). Na godsdienstsocioloog Staf Hellemans in
september 2015 gaat Theoloog Peter Jonkers tijdens dit 2e seminar nader in op de theologische implicaties van de resultaten van
de studie en de daarin geschetste perspectieven en gaat hierover
met de aanwezigen in gesprek. Het seminar staat open voor pastores, predikanten, professionals en gekwalificeerde vrijwilligers
in het christelijke werkveld. Meer info op aparte flyer.
FILMavond: ‘Gran Torino’ - regie: Clint Eastwood * &
Maandag 15 februari 19.30 - 22.15u Inschr t/m
12/2 € 6,- . Locatie: Deutsch Evangelische Kirche,
Bleijenburg 3B Den Haag
Walt Kowalski (Clint Eastwood), is een knorrige oorlogsveteraan
die net zijn vrouw heeft verloren en geen goed contact heeft met
zijn zoons. Ook zijn buren ziet hij amper. Ooit was het nog een
goede buurt, maar nu wonen er voornamelijk Aziatische Hmongimmigranten om hem heen. En daar moet Walt helemaal niks
van hebben.Hij wil het liefst met rust gelaten worden, door iedereen. Totdat op een nacht zijn prachtige auto, een Gran Torino, bijna wordt gestolen. De dader is zijn buurjongetje die dit
deed onder druk van een lokale bende. Dit zet een serie gebeurtenissen in gang die het leven van Walt én zijn buren voorgoed
zal veranderen. Met korte inleiding en nagesprek voor wie wil.
‘Waar blijft de Kerk?’ -werkmiddag met Erik Borgman e.a. * &. Vrijdag 26 februari 13.30 – 16.00u
Inschr t/m 22/2 . € 10,-. Locatie: Pastoor van Arskerk, Aaltje Noordewierstraat 4 Den Haag
Najaar 2015 verscheen het boek ‘Waar blijft de kerk, gedachten
over opbouw in tijden van afbraak’ van Erik Borgman. Daarin
doet hij een oproep aan gelovigen om juist in deze tijden van
schijnbare afbraak voorbij de polarisatie met elkaar op zoek te
gaan naar de bron en hetgeen verbindt. Wie zich daartoe uitgedaagd voelt mag deze middag niet missen en kan een bijdrage
leveren. Juist nu het begrip ‘gemeenschap zijn’ waar maken, zonder verschillen te verdoezelen, maar met de inzet om samen kerk
te zijn zoals Paus Franciscus haar beschrijft; een veldhospitaal
langs de weg. I.s.m.pastoresteam parochie Maria Sterre der Zee.
We gaan naar Rome – kunst in de kerk – twee lezing
door Heino van Rijnbeek . Maandag 29 februari en
woensdag 30 maart 19.30 – 21.15u Inschr t/m 25/2
€ 20,- totaal. Locatie: Christus Triumfatorkerk
Eén van de fascinerende aspecten van Rome is het ongelofelijke
aantal kerken, niet alleen gebouwd op elke figuurlijke hoek van
de straat, maar vaak ook letterlijk naast elkaar. Nergens zoals in
Rome zijn kerken en de Kerk onderdeel van het leven, vroeger
en nu. Maar wat zie je eigenlijk wanneer je voor een kerk sta,
of wanneer je die binnengaat? Wat is eigenlijk een kerk, en hoe
werkt die, en hoe is dat zo gekomen? Kunsthistoricus Heino
van Rijnberk laat in twee lezingen zien wat Rome-gangers
kunnen zien door een aantal van de meer herkenbare
aspecten in de vormgeving van kerken te belichten. Hij
zal praten over altaren en relieken, over basilieken en
kapellen over apostelen en heiligen; over symboliek in
vorm en kleur, waarmee vorm is gegeven aan het geloof van
generaties. Meer info op website en aparte flyer
Theo-logica; theologisch café &
Woensdag 2/3 en 1/6 16.00 – 17.30u € 5,- per keer.
Inschr vóór 13.00u op de dag zelf (max 25 pers)
Locatie: ‘De Kamer Hiernaast’, Anna Palownaplein 13
Lichtvoetige netwerk-namiddag mindden in de week met verdieping voor theologen, pastoraal werkenden, belangstellenden.
Gast 2/3: n.n.b.; 1/6: Ton Bernts (Directeur KASKI Nijmegen).
Inloop v.a. 15.45u Met drankje. Org. HGK & DEZINNEN. Meer
info op website en aparte flyer
Mariamonologen – Theaterconcert
Do 3 maart 19.30 – 21.00. Inschr t/m 29/2 € 13,Maria, het meisje uit Nazareth en de moeder van Jezus is een
fascinerende vrouw. Geschilderd, gebeeldhouwd, bezongen en
beschreven. Een idool voor jonge meisjes aan wie ze steeds
weer verschijnt. Mariamonologen is een voorstelling van ‘De
Kern’ vol prachtige, ontroerende én humoristische verhalen,
gedichten en nieuwe liedjes rond de persoon van Maria, in de
breedste zin van het woord. In de aanloop naar Goede Vrijdag
en Pasen. De zwangere Maria, de liefdevolle, de asielzoekster,
de betrokken Malala, de zwarte Madonna, de Dwaze Moeder
en zoveel meer. Met Elly Zuiderveld, Ineke ter Heege en Elise
Mannah met begeleiding van Henk Doest, geregisseerd door
Jan-Jaap Jansen. Meer info op website en aparte flyer.
‘Europa kan wel een droom gebruiken –
publiek gesprek * &
Maandag 7 maart 19.30 – 21.30u Inschr t/m 4/3 € 8,Locatie: Kloosterkerk Org. Nieuw Haags Peil
Het Europa van 2016 mist een samenhangend en wervend
verhaal dat mensen weet te verenigen en een besef van verbondenheid te geven. Bestaande verhalen over Europa blijven
steken in machteloze beelden over samenwerking (meer bureaucratie), meer welzijn en veiligheid, waardevolle pluriformiteit. Tegelijk groeit bij velen bewust of onbewust het verlangen
naar verbondenheid, naar zin en een vervullend perspectief op
toekomst. Europa kan wel een droom gebruiken. Maar zit dat
er nog in. Op 25 januari boog een groep zich over deze vragen.
Hun bevindingen vormen de opmaat voor deze avond waarop u
mee kunt denken. Enkelen van hen zullen aanwezig zijn. Meer
info op aparte flyer en website.
‘Aandachtig leven volgens Simone Weil’ –
lezing Barbara Zwaan *
Woensdag 9 maart 19.30 – 21.30u Inschr t/m 07/3
€ 7,-. Locatie: Christus Triumfatorkerk
De Franse filosofe Simone Weil is op dit moment ‘in’. Dat komt
met name omdat zij veel over aandacht geschreven heeft. En
omdat wij nu in een tijd leven, waarin die aandacht of afwezig
is of verdeeld over van alles en nog wat. Veel kinderen, maar
ook volwassenen, kampen tegenwoordig met concentratieproblemen. Er zijn te veel prikkels, er is te veel te doen, te veel
afleiding. Daarom is mindfulness nu booming business. Simone
Weil was haar tijd ver vooruit. Rond 1940 benadrukte zij namelijk
al het belang van aandacht en toewijding. Ze had daar interessante ideeën over. Aan de hand van een aantal teksten zullen we
nagaan wat deze ideeën zijn en hoe ze ons, in het hier en nu van
2016, kunnen helpen om ons te oefenen in aandachtig leven. Het
luisteren naar toepasselijke muziek draagt daar bovendien toe bij.
Kortom: een instructieve én meditatieve avond in één! Barbara
Zwaan is theologe en geestelijk verzorger en publiceert o.a. over
Simone Weil. Meer info op aparte flyer en website.
‘De Mattheüspassion van J.S. bach’Dries van den Akker SJ *
Zaterdag 12 maart 10.30 – 15.00u Inschr t/m 9/3
\€ 15,- (incl lunch). Locatie: Christus Triumfatorkerk
De eerste uitvering van Bach’s ‘Mattheüs’ vond plaats in 1729.
Het stuk kreeg zijn definitieve vorm in 1742. Kern is het lijdensverhaal van Jezus in de versie van Mattheüs. Daar omheen
weeft Bach mijmeringen, recitatieven; en rond die mijmeringen
weer reacties van gelovige toehoorders, koralen. Dit alles in een
adembenemende stereofone zetting van twee koren en twee
strijkorkesten met continuo. Bach bedoelde zijn Passion als
(hulp bij het) contemplatief gebed. En wat krijgen we te zien?
Niet de klassieke verzoeningsleer. Maar een Jezus die uit pure
liefde en genade (‘Lieb und Huld’) voor ons lijden en dood op
zich neemt. Samen met Dries van den Akker kijken wij naar de
tekst en luisteren naar de muziek. Opmaat naar Pasen. Meer
info op aparte flyer en website
FILMavond: ‘Marie Heurin’ – regie: Jean Pierre Améris
Maandag 14 maart 19.30 - 22.15u Inschr t/m 11/3
€ 6,- . Locatie: Deutsch Evangelische Kirche,
Bleijenburg 3B Den Haag
In Marie Heurtin speelt debutante Ariana Rivoire de 14-jarige
doofblinde Marie, die in een negentiende-eeuws Frans klooster
verblijft dat dienst doet als doveninstituut. Daar is ze terechtgekomen omdat ze thuis onhandelbaar is. Met haar ouders communiceert ze bijna niet. Die hopen dat de non Marguerite hun
dochter kan leren om zich uit te drukken. Een flinke opgave voor
Marguerite, die wel bekend is met gebarentaal, maar niet met
doofblinde gebarentaal. Wat volgt is een uitputtende toegewijde
zoektocht naar toegang en verbinding. Met korte inleiding en
nagesprek voor wie wil.
‘Stiltedag Haastrecht’ – Kloosterdag & *
Zaterdag 19 maart 10.00 – 16.00u Inschr t/m 14/3
€ 20,- (incl lunch). Locatie: Klooster Haastrecht,
Provinciale weg – oost 62 Haastrecht
Een week voor Pasen bewust een dag de stilte van het Klooster
Haastrecht opzoeken. In die landelijke stilte nadenken over hoe
je eigen verhaal tot nu toe is verlopen en welke betekenis toewijding voor je heeft. Al dan niet verbonden met andere verhalen
van toewijding van Jezus van Nazareth en anderen. Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang en Theo Wierema
‘Zeven laatste woorden’- meditatief programma met
tekst en muziek *
Woensdag 23 maart 19.30 – 20.45u Inschr t/m 20/3
€ 8,- . Locatie: Christus Triumfatorkerk – kerkzaal
Het lijdensverhaal van Jezus spreekt tot op vandaag tot de ver-
beelding. Het lijden van een onschuldig mens raakt ons en de
heftigheid en het geweld dat met de kruisdood gepaard gaat
snijdt als een zwaard door de ziel. Naast grote ‘spektakels’ als
Mattheüspassion en The Passion, bestaan er ook veel kleine en
intieme tradities rond Goede Vrijdag, ‘De zeven laatste kruiswoorden’ is er een van. Jerry Korsmit koos bij elke ‘woord’ muziek, klein
en intiem, o.a. uit de partita’s voor klavier van J.S. Bach. Franck
Ploum schreef (nieuwe) teksten ter overweging. De Schriftwoorden, de stilte en de (invallende) duisternis doen de rest.
We spreken elkaar …. in Haastrecht –
Mark Robin Hoogland C.P. * &
Zaterdag 9 april 14.00 – 16.00u Inschr t/m 7/3
€ 5,- (8 – 12 pers). Locatie: Klooster Haastrecht,
Provinciale weg – oost 62 Haastrecht
Een zondagmiddag naar het klooster en in informele setting na
een korte inleiding met elkaar in gesprek over toewijding in het
alledaagse leven en in bijzondere situaties met gevaar voor lijf
en geest. Waar is het vervullend, waar gezond en waar wordt
het pathologisch. En wat leren de verhalen van Christian de
Chergé, prior van de communiteit van Tibhirine en Frans van
der Lugt ons in dit kader. Een stevig inspirerend gesprek met
een glas wijn en misschien de voorjaarszon.
Ontmoet Constantijn Huijgens, Spinoza e.a. –
Stadswandeling Voorburg &
Zaterdag 16 april 13.00 – 17.00u Inschr t/m 13/4
€ 8,- (incl 2 consumpties, excl entree’s Musea)
(8 – 12 pers). Startpunt: 13u Grote gele windwijzer
Stationsplein Voorburg/poortgebouw Hofwijck
Tijdens deze wandeling ontmoeten we in verhalen Constantijn en
Christiaan Huygens, Spinoza, Sint Martinus en Prinses Marianne.
gaan we op zoek naar meestal onbekende plekken, waar de Hagenaar van toen en nog steeds zijn ‘rust’ zocht. Ga mee en ontdek
een ‘ander’ Voorburg waar je mogelijk later graag even terugkomt.
De rijkdom van de islamitische Cultuur – Lezing Arnold Yasir Mol . Woensdag 20 april 19.30 – 21.00u Inschr t/m 18/4. € 6,-. Locatie: Christus Triumfatorkerk
Arnold Yasir Mol (Leiden Universiteit) neemt je mee op een
kennismakingstocht langs de kerngedachten en de ontwikkeling daarvan binnen de vroege Islam, de invloed ervan op het
Europese denken en de Europese Cultuur. Maak kennis met
Averroes (Ibn Rushd) in Cordoba en het Bayt al-Hikmah (Huis
van Wijsheid) in Baghdad en denk mee over de stand van het
land als het gaat om zaken als integratie, fundamentalisme en
vooral ook de wijsheid in elkaars verhalen.
Christen zijn in de praktijk – infoavond ZIN-Com *
Maandag 9 mei 19.30 – 21.00u Inschr t/m 6/5
Gratis toegang. Locatie: Christus Triumfatorkerk
Je wilt meer werk maken van je Christen-zijn. Maar je hebt wellicht ook genoeg twijfels, irritaties en vragen. En je wilt zeker
niet terechtkomen bij fanatiekelingen of zwevers. Mogelijk is de
Zin.com van DEZINNEN een goede plek voor je. We zijn een
community binnen DEZINNEN die gewoon met beide benen op
de grond werk wil maken van Christen- zijn. Dat betekent dus
dat we inspiratie zoeken, maar ook tegenspraak, en humor en
steun. Zin.com heeft een richting; anno 2016 volgeling van Jezus van Nazareth zijn. Maar ja, we zijn tegelijk ook eigenwijze
Nederlanders en houden ook van een glas wijn. Op deze avond
kun je kennis komen maken met wat we doen, stukje bezinning,
hapje eten, gesprek. En als het je wat lijkt vertellen we je graag
hoe Zin.com werkt en hoe je mee kunt doen.