Cuecard provinciedistrictshoofdbureau

Commentaren

Transcriptie

Cuecard provinciedistrictshoofdbureau
Algemene helpdesk:
553
Technische
helpdesk:02
015
7859
2275
24
Technischehelpdesk:
helpdesk: 015
78 22
Algemene
02 553
59 24
75
Beknopte instructies (
Taken voorzitter provinciedistrictshoofdbureau:
kandidatenbeheer
Dit document is bedoeld als leidraad voor de voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau. De beschrijving gaat ervan uit dat alle handelingen zonder problemen verlopen. Meer info vindt u in de volledige handleiding.
◊ Om de software (virtuele machine) te starten: dubbelklik op dat icoon (dat staat op het bureaublad van uw
pc)
◊ Er verschijnt een nieuw scherm: voer uw Username en Password voor de VPN/SSL-verbinding in en klik op
“Aanmelden”.
◊ Het volgende scherm verschijnt:

U bevindt zich nu op het bureaublad van de virtuele pc.

Dubbelklik op het icoon met “Lijsten G” voor het opstarten
van het kandidatenbeheer voor provinciedistrictsraadsverkiezingen.
◊ Er verschijnt een nieuw scherm en vraagt om in te loggen met uw eID (elektronische identiteitskaart): steek
uw eID in de kaartlezer en klik op “OK”.
◊ Bevestig datum + uur.
◊ Klik op de toets F1 om de connectiviteitstesten uit te voeren.
15-16 SEPTEMBER: ONTVANGEN EN REGISTREREN VAN DE KANDIDATENLIJSTEN
◊ Op het HOOFDSCHERM1 met een OVERZICHT van de lijsten:
Importeren van een lijst die vooraf aangemaakt werd via de webtoepassing
 Klik op het icoon links onderaan om een lijst te importeren:

Er opent een nieuw schermpje: vul het nummer aan en klik op “Importeren”
Zelf een lijst aanmaken (m.b.v. RR-nummer)
 Klik op het icoon links onderaan om handmatig een lijst toe te voegen:
1
In geval van digitale stemming zullen onderaan op het hoofdscherm een aantal extra knoppen staan.
1
Algemene helpdesk:
553
Technische
helpdesk:02
015
7859
2275
24
Technischehelpdesk:
helpdesk: 015
78 22
Algemene
02 553
59 24
75
◊ Op het DETAILSCHERM2 van een LIJST:

Mogelijke afwijkingen worden aangeduid met
symbolen.

Verbeteringen kunnen in dit scherm worden
aangebracht.

Via de knop “Lijstnummers downloaden” (links
bovenaan) kunnen alle lijstnummers van de gewestelijke politieke partijen worden opgeladen.
Respecteer steeds de schrijfwijze van de namen
van gewestelijke lijsten.
Er opent zich een nieuw scherm.
Klik op “OK”
◊ Op het HOOFDSCHERM met een OVERZICHT van de lijsten:
 Klik op het betreffende icoon om alle lijsten te controleren:

Er verschijnt een nieuw scherm met foutmeldingen.
◊ Als alle gegevens correct zijn, kunt u het programma verlaten via het icoon rechts onderaan in het
hoofdscherm (deurtje).
17 SEPTEMBER: VOORLOPIGE AFSLUITING
Op het HOOFDSCHERM met een OVERZICHT van de lijsten:
 Klik op de knop voor voorlopige afsluiting rechts onderaan:


Er verschijnt een nieuw scherm:

Druk daarna de (digitaal ondertekende) bijlage bij het voorlopige pv af:
Vergeet niet dat het voltallig bureau het volledige papieren pv (formulier P38a + de digitale bijlage) met de hand moet ondertekenen na het digitaal tekenen van de bijlage.
Verlaat het programma via het deurtje:

Het voorlopige proces-verbaal en de enveloppe
met het voorlopige proces-verbaal moeten digitaal ondertekend worden met de eID-kaart en
PIN-code (voorzitter of secretaris).
20 SEPTEMBER: DEFINITIEVE AFSLUITING MET EN ZONDER BEROEP
Op het HOOFDSCHERM met een OVERZICHT van de lijsten:
 Ken een lijstnummer toe aan de lijsten die nog geen nummer hebben.
Knop definitieve afsluiting blijft uitgegrijsd zolang niet alle lijsten een nummer hebben.
 Klik daarna op de knop voor definitieve afsluiting (rechts onderaan):

2
Er wordt gevraagd of er beroep is aangetekend tegen één of meerdere lijsten.
In geval van digitale stemming zal in het detailscherm van een lijst bijkomende info staan.
2
Algemene helpdesk:
553
Technische
helpdesk:02
015
7859
2275
24
Technischehelpdesk:
helpdesk: 015
78 22
Algemene
02 553
59 24
75


Er verschijnt een nieuw scherm:
Het definitieve proces-verbaal (al dan niet met
hangend beroep) en de enveloppe met het definitieve proces-verbaal (al dan niet met hangend
beroep) moeten digitaal ondertekend worden
met de eID-kaart en PIN-code (voorzitter of secretaris).
◊ Het volgende scherm verschijnt in geval van definitieve afsluiting zonder beroep.


Print daarna de (digitaal ondertekende) bijlage bij het definitieve pv af:
Vergeet niet dat het voltallig bureau het volledige papieren pv (formulier P39a + de digitale bijlage) met de hand moet ondertekenen na het digitaal tekenen van de bijlage.
Verlaat het programma via het deurtje:
◊ In geval van definitieve afsluiting met beroep, verschijnt een nieuwe knop onderaan het
scherm:


Definitief afsluiten na beroep gebeurt later, nl. op 24 september.
Verlaat het programma via het deurtje:
24 SEPTEMBER: DEFINITIEVE AFSLUITING NA BEROEP
In het HOOFDSCHERM met een OVERZICHT van de lijsten:
 Extra stap als er voorheen beroep was ingediend: klik opnieuw op de knop voor definitieve
afsluiting.
 Het definitieve proces-verbaal na beroep en de
 Er verschijnt een nieuw scherm:
enveloppe met het definitieve proces-verbaal na
beroep moeten digitaal ondertekend worden met
de eID-kaart en PIN-code (voorzitter of secretaris).


Print daarna de (digitaal ondertekende) bijlage bij het definitieve pv na beroep af.
Vergeet niet dat het voltallig bureau het volledige papieren pv (formulier P40a + de digitale bijlage) met de hand moet ondertekenen na het digitaal tekenen van de bijlage.
Verlaat het programma via het deurtje:
3