Bekijk de bijlage - Guidato Family Office

Commentaren

Transcriptie

Bekijk de bijlage - Guidato Family Office
T22
Paul
Koster
dinsdag 1 september
DFT
De Telegraaf - 2015
dinsdag 1 september
Advies voor nieuwbakken multimiljonairs: smijt niet
meteen met geld
’Het geld brandt in de zak’
Volatiliteit
fgelopen beursweek heeft ons op
een keiharde manier herinnerd
aan twee belangrijke beleggingsregels. De beursreacties wereldwijd
vorige week maandag, op de zoveelste
zware beursval in China (-8.5%), waren
ongelooflijk heftig.
De New York Stock Exchange moest
– zeer uitzonderlijk – de handel in
futures onderbreken vanwege de vrije
val in koersen. Daardoor verloren
handelaren een belangrijk mechanisme om zich in te dekken tegen koersschommelingen, want daar gebruiken
ze futures voor.
In de eerste zes minuten op deze
‘nieuwe zwarte maandag’ daalde de
beurs in New York met zes procent,
wat een totaal verlies aan beurswaarde vertegenwoordigt van meer dan een
biljoen dollar. De koersdalingen in de
A
Koop geen aandelen
met geleend geld
eerste uren waren zo groot dat er
meer dan 1200 handelsonderbrekingen waren, waaronder bij veel blue
chip-aandelen en etf’s. Dat is flink
meer dan op een reguliere handelsdag
op NYSE, waarop een keer of twintig
moet worden ingegrepen.
Bijzonder was ook dat de VIX-index,
de onrust-barometer, door de enorme
onrust pas om tien uur zijn eerste
notering kende, een half uur later dan
normaal. Een serieus probleem ontstond toen vele etf’s door de paniek
ver onder hun intrinsieke waarde
noteerden. Met andere woorden: de
waarde van alle onderliggende aandelen in de etf was hoger dan de koers
van de etf die werd afgegeven.
Daarmee werd nog maar eens duidelijk hoe belangrijk het is voor beleggers om een prijslimiet op te geven.
Etf-houders die een verkoopopdracht
zonder limiet hadden ingelegd kregen
een opbrengst die ver onder de echte
waarde van de onderliggende aandelen
in de etf lag. De handelaren konden
niet goed die onderliggende waarde
berekenen door de enorme schommelingen en daarmee de etf niet goed
prijzen.
Een harde les was er ook voor beleggers met geleend geld. Door de dramatische koersschommelingen werden
aandeelhouders die aandelen hadden
gekocht met geleend geld gebeld door
de bank met het verzoek geld bij te
storten, de zogenaamde marginverplichting, toen de waarde van de aandelen sterk daalde. Indien een aandeelhouder daar niet aan kan voldoen
worden de aandelen zonder pardon
door de bank verkocht, met verliezen
op die aandelen tot gevolg.
In de chaotische markt van vorige
week maandag bleek dat een zeer
onfortuinlijke situatie. Want zelfs de
grootste aandelen, waaronder Walmart en General Electric, openden
drastisch lager (-20%) om na een paar
uur weer te herstellen. Maar van dat
herstel profiteerden beleggers niet
wier stukken gedwongen verkocht
waren door de bank. De tweede belangrijke les is daarmee duidelijk:
koop geen aandelen met geleend geld.
Ook al verdien je meer dan in goede
tijden, de verliezen na de gedwongen
verkoop zijn onomkeerbaar.
Met deze tips houdt u grip op uw leven
gen ook na aankoop geld
kosten. Een privéjet vergt
veel onderhoud. Ook huizen, boten en auto’s kosten
op termijn handen volgeld.
Ook moet u nadenken
over hoe u uw leven zin
geeft. Wilt u investeerder
worden, en zo ja, waarin
dan? En wat wordt precies
uw rol daarbij? „Denk daar
goed over na”, adviseert
Kamp. „Dat proces heeft
veel tijd nodig.”
1. Houd de transactie
geheim.
„Je wordt nooit plotseling rijk”, zegt Kamp. „Al
voor een grote transactie is
meestal duidelijk dat het
bedrijf veel waard is.
Neem daarom ruim van tevoren maatregelen. Zo
kunnen de aandelen worden ondergebracht in een
cv-structuur, zodat niet te
herleiden is wie er precies
rijk wordt.” Financiële adviseurs kunnen daar handige constructies voor bedenken, zodat u niet in de
Quote 500 komt te staan.
3. Bereid uw kinderen
erop voor.
Zorg ervoor dat uw kinderen niet aan de ontbijttafel in de krant moeten lezen dat papa en mama heel
rijk zijn. Het is ook mogelijk dat uw kinderen op het
schoolplein opmerkingen
krijgen over het vermogen,
zoals: „Jouw ouders staan
in de Quote!” Dat is allemaal niet wenselijk. Praat
er ruim van tevoren al over
met uw kinderen.
Het is het beste als uw
kinderen al vroeg ervaring
opdoen met een flinke som
geld, afhankelijk van de intellectuele ontwikkeling
2. Bedenk hoe u het
vermogen gaat beheren en wat uw rol
daarbij wordt.
Doe het even rustig aan
als de poen eenmaal binnen is. Ga niet meteen met
geld smijten. Bedenk goed
dat veel kostbare bezittin-
van uw kind vanaf een leeftijd van ongeveer veertien
tot achttien jaar. Kuijpers:
„Schenk uw kinderen een
ton en laat ze dat bedrag
zelf beheren. Neem ze mee
naar gesprekken bij de
bank en laat hen zelf beslissingen nemen over beleggingen. Het is belangrijk dat ze ook fouten mogen maken, daar leren ze
van.”
4. Neem een poortwachter die ’nee’ zegt.
Als in de krant staat hoe
rijk u bent, komt iedereen
om geld zeuren. Het kan
heel moeilijk zijn om nee
te
zeggen.
Misschien
vraagt een van uw beste
vrienden wel of u in zijn
onderneming wil investeren. „Zeg niet meteen toe”,
adviseert Kuijpers. „Zorg
voor een poortwachter.
Neem iemand in de arm
die namens u beslist over
investeringen, en verwijs
mensen die geld van u willen naar die persoon door.
Zeg: ’Daar ga ik niet over,
dat moet u met mijn adviseur bespreken.’”
AXA WORLD FUNDS
’Iedereen wil
geld van je’
mogende families.
Maar zij zien ook veel
nieuwe rijken in hun praktijk, vergelijkbaar met de
superrijke kippenslachtersfamilie. Kamp: „Iedereen in
de regio wist waarschijnlijk
wel dat het een groot bedrijf
is. Maar de familie heeft altijd kunnen zeggen: ’Het
geld zit in de onderneming.’
Na zo’n transactie kan dat
niet meer. Doordat er een
getal aan hangt, wordt alles
anders.”
„Een cadeau is altijd óf te
duur, óf te goedkoop”, vult
Kuijpers aan. „Stel dat de
nieuwe rijke een fles wijn
cadeau doet van 50 euro.
Mensen kunnen dan denken: Dat stelt niks voor, in
verhouding tot hoe rijk-ie is.
Of ze denken juist: Wat een
protserige fles wijn. Als je
eenmaal zeer vermogend
bent, en iedereen in je omgeving dat weet, kun je het
bijna niet meer goed doen.”
„Iedereen heeft je naam in
de krant zien staan. En iedereen wil geld van je”, stelt
Kamp. „Enige tijd geleden
spraken we iemand die zei:
’Voor het moment van verkoop had ik een topleven. Ik
was een persoon om wie ik
was, en om wat ik deed.
Dure boten,
auto’s of zelfs
een helikopter.
Multimiljonairs
kopen vaak
dingen die
peperduur zijn
in onderhoud.
Dat kan leiden
tot financiële
problemen.
FOTO BLOOMBERG
Sinds de verkoop ben ik
voor iedereen de man van
die grote transactie.’ Als je
plotseling zo rijk wordt, kan
dat echt zorgen voor een
identiteitscrisis. Je zult
moeten nadenken wat je
wilt met je leven. Dat heeft
tijd nodig.”
In de tussentijd zijn er talrijke valkuilen waar de nieuwe rijken in kunnen vallen.
Zo doen ze vaak al snel
slechte
investeringen.
Kamp: „Vaak ontbreekt een
duidelijke strategie. Het
geld brandt in de zak, want
op de bankrekening maak je
geen rendement. Ze beginnen zonder plan en nemen
ad-hoc beslissingen. Zodra
er in de krant staat dat ze
honderden miljoenen rijker
zijn, worden ze he-le-maal
platgebeld. Dan word je bijvoorbeeld door een investeringsbank met een privéjet
ingevlogen naar hun kantoor in Londen, om je aantrekkelijke opportunities te
presenteren.”
Het duo heeft cliënten die
weinig kennis hebben over
hun beleggingsportefeuille.
Kuijpers: „Laatst spraken
we een cliënt met allerlei
grote beleggingen. Ik heb
hem gevraagd: ’Wat heb je
nou eigenlijk?’ Waarom heb
je besloten om hierin te beleggen? Dat kon hij me niet
precies duidelijk maken. En
dat zien we vaker, dat ze
geen duidelijke criteria heb-
ben en het onvoldoende begrijpen. Ondernemers weten vaak alles van hun eigen
branche of vakgebied, bijvoorbeeld pluimvee, maar
dat betekent nog niet dat ze
ook verstand hebben van
beleggen.”
„Ze veranderen vaak ook
hun lifestyle”, merkt Kuijpers op. „Binnen de kortste
keren kopen ze een tweede
of een derde huis, een boot,
dure horloges, kunst of
paarden. Ze verzamelen van
alles en nog wat, vooral dingen die geld kosten.”
Hoe onwaarschijnlijk het
ook klinkt, op termijn krijgen sommige nieuwbakken
multimiljonairs daardoor
een cashflowprobleem.
Shampoomiljardair bezorgt Fagron koersbubbel
door Theo Besteman
AMSTERDAM • Marc Coucke, de flamboyante selfmade miljardair, zorgt
steevast voor spektakel in
België. Maandag zorgde
zijn genomen belang in de
toeleverancier aan apotheken Fagron voor een
ongekende koerswinst.
Wie is deze invloedrijke
investeerder?
Het Midkap-fonds Fagron, met een marktwaarde
van €761 miljoen, eindigde
na een tumultueuze beursdag met 17,7% koerswinst.
Opnieuw had durfal Coucke
toegeslagen,
oordeelden
Belgische analisten. Zijn entree is geld waard. Voor Ne-
DFT
Eerste hulp bij
plotselinge rijkdom
AMSTERDAM • Stel dat u
morgen uw bedrijf verkoopt voor tientallen
miljoenen. Hoe houdt u
dan grip op uw leven en
op dat van uw naasten?
door Albert Jan Swart
AMSTERDAM • „Het probleem met alles krijgen is
dat je geen redenen meer
hebt om te blijven proberen”, verzuchtte Markus
Persson afgelopen weekend. Hij werd vorig jaar
miljardair met de verkoop van de computergame Minecraft. En Persson
is lang niet de enige superrijke met problemen.
Een villa in Nederland.
Een vakantievilla in Spanje.
Personeel, een privéjet, een
duur jacht én een wagenpark. Nieuwe rijken besteden hun verse miljoenen
niet altijd verstandig. Bovendien heeft plotselinge
rijkdom ook psychische en
sociale gevolgen. Waar liggen de valkuilen, en hoe
voorkomt u dat u erin valt?
De Ermelose kippenslachtersfamilie Van den
Brink speelde zich in juli in
de kijker met de verkoop
van de Russische activiteiten. Het Thaise CP Foods
legde daarvoor het duizelingwekkende bedrag van
€615 miljoen op tafel. Vanwege een meldingsplicht
van CP Foods werd de gigantische waarde van de transactie
publiek. „Vreselijk”, verzuchtte
directeur
Rik van den
Brink.
Heel begrijpelijk,
vindt Raimund Kamp. Na
een carrière als fiscalist
startte hij samen met beleggingsadviseur Marijke Kuijpers een eigen bedrijf: Guidato Family Office. Kamp en
Kuijpers adviseren rijke families over vermogenszaken en emotionele aspecten
van enorme rijkdom. Zij publiceerden samen met
hoogleraar Ad Kil het boek
De gouden rugzak, een wetenschappelijke studie naar
erfgenamen van zeer ver-
De Telegraaf - 2015
Miljardair
Marc Coucke
zorgt steevast
voor spektakel in België.
FOTO KV
OOSTENDE
derlandse beleggers is hij
echter een relatief onbekende investeerder. Maar de
ondernemer, die met zijn
investeringsmaatschappij
Alychlo in dezelfde markt
als Fagron opereert, geldt in
Vlaanderen als een uiterst
succesvolle investeerder die
zich ook etaleert als levensgenieter. Hij bezong zijn eigen leven als volksheld in de
videohit ’Het is weer Couckenbak’. Dat refereert aller-
eerst aan zijn uitbundige
feesten, maar ook aan zijn
op eigen kracht opgebouwde ondernemersimperium.
Dat door de Belgen ondanks
een mogelijk nog niet afgeronde kwestie met de Belgische fiscus nog altijd warm
wordt onthaald. ’Hard werken, maar ook veel plezier
maken’ is het levensmotto
van Coucke, die zich graag
op een terras met een biertje laat zien.
De vijftiger en fervente
twitteraar stak al vele miljoenen in de wielerwereld
met merken als Davitamon,
maar slaat de grootste slag
als sponsor van het team
Etixx-Quick Step met Mark
Cavendish en Tom Boonen.
De ondernemende Vlaming
werd twee jaar geleden ook
nog grootaandeelhouder en
meteen voorzitter bij eersteklasser KV Oostende.
Zijn kapitaal vergaarde hij
vanaf 1987 toen hij met Yvan
Vindevogel, een studievriend, het bedrijf Omega
Pharma optuigde tot een
beursgenoteerd bedrijf met
drieduizend werknemers.
Coucke begon met verkoop
van zijn eigen shampoo aan
de Vlaamse apothekers. De
omzet liep daarna snel op
naar €1 miljard. Het beursfonds verwierf een vaste positie in de Bel20.
Coucke kocht eind 2011
het merendeel van de aandelen terug en verkocht het
uiteindelijk voor €3,6 miljard aan het Amerikaanse
conglomeraat Perrigo. Zijn
fonds Alychlo bezit nog een
kwart van de aandelen.
De Vlaming gebruikte het
geld om weer te investeren
in andere bedrijven, veelal
Vlaams. Maandag kwam
daar de deelname in het in
België en Nederland genoteerde Fagron bij, de keten
die afgelopen weken op de
beurs onder vuur lag.
Coucke leidt alles behalve
een teruggetrokken leven.
Hij was dit weekend niet te
beroerd om een inkijkje te
bieden in zijn achttiendeeeuws kasteel Mijl Eke in
Merelbeke voor het televisieprogramma ’Royalty’.
(de “Vennootschap”)
Een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
Maatschappelijke zetel: 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
R.C.S Luxemburg B – 63 116
Aandeelhouders worden uitgenodigd om de:
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
van aandeelhouders bij te wonen die op 23 september 2015 om 14u30 (Luxemburgse tijd) zal plaatsvinden te 49, Avenue J-F Kennedy,
L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.
Ten behoeve van het overwegen van het volgende
AGENDA
1) Goedkeuring van de volgende wijzigingen en updates aan de statuten van de Vennootschap (de "Statuten")
a) Wijziging aan Artikel 6 overeenkomstig de vereisten van de wet van 28 juli 2014 inzake de immobilisatie van aandelen en
deelbewijzen aan toonder teneinde te bepalen dat (i) aandeelhouders die aandelen aan toonder hebben onderschreven,
mits schriftelijk verzoek, gecertificeerde aandelen aan toonder zullen ontvangen als bewijs van hun aandeelhouderschap,
(ii) een register van aandelen aan toonder zal worden bijgehouden door een bewaarbank die hiertoe wordt aangeduid door de
Raad van Bestuur en (iii) elke overdracht van aandelen aan toonder van kracht zal worden ten aanzien van de Vennootschap
en derden door middel van de registratie van de overdracht in het register van aandelen aan toonder.
b) Wijziging aan Artikel 8 teneinde de definitie van "United States Person" bij te werken;
c) Wijziging aan Artikel 14 teneinde de verplichting voor de Raad te weerspiegelen om een voorzitter te kiezen onder haar leden
overeenkomstig de gewijzigde wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, zoals gewijzigd (de "Wet van 1915");
d) Wijziging aan de achtste alinea van Artikel 16 teneinde te bepalen dat de overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten
waarin de Vennootschap maximaal 100% van de aan elk compartiment toewijsbare nettoactiva kan beleggen, ook uitgegeven
of gewaarborgd kunnen worden door een lidstaat van de Groep van Twintig (de "G20") of Singapore of Hongkong of door elke
andere niet-lidstaat van de Europese Unie, zoals aanvaard door de Regelgevende Autoriteit en zoals openbaar wordt gemaakt
in de verkoopdocumenten voor de aandelen van de Vennootschap;
e) Wijziging aan de laatste alinea van Artikel 16 teneinde de bepaling te schrappen dat de ICBE waarin de Vennootschap kan
beleggen en die aan de Vennootschap is gekoppeld door middel van een gezamenlijk management of controle of door een
betekenisvolle direct of indirecte participatie of beheerd door de beleggingsbeheerder van de Vennootschap één moet zijn die
overeenkomstig zijn oprichtingsdocumenten gespecialiseerd is in het beleggen in een welbepaalde geografische regio of
economische sector;
f) Wijziging aan de achtste alinea van Artikel 21 teneinde te bepalen dat de terugkoopprijs betaald zal worden binnen het
tijdbestek zoals door de Raad van tijd tot tijd wordt uiteengezet in het prospectus in plaats van 3 werkdagen na de
desbetreffende waarderingsdatum of op de datum waarop de aandelencertificaten (indien uitgegeven) ontvangen werden door
de Vennootschap;
g) Schrapping van de laatste alinea van Artikel 26 aangezien de Vennootschap, overeenkomstig de wet van 17 december 2010
betreffende instellingen voor collectieve belegging (de "Wet van 2010"), niet langer verplicht is om een gedrukte kopij van de
jaarrekeningen, inclusief de balans en de winst- en verliesrekening en het verslag van de Raad aan de aandeelhouders samen
met het oproepingsbericht naar geregistreerde aandeelhouders te sturen of te publiceren, vooropgesteld dat in het
oproepingsbericht de plaats en de praktische afspraken vermeld staan voor het aanleveren van deze documenten en dat erin
gespecificeerd staat dat elke aandeelhouder kan vragen dat deze naar hem worden opgestuurd.
2) Als gevolg van bovenstaand punt 1), goedkeuring van de gecoördineerde Statuten
3) Allerlei
De ontwerpversie van de herziene Statuten zijn ter inzage beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
Het vereiste quorum om te beraadslagen en te stemmen over de agenda bedraagt minstens vijftig procent van de door de Vennootschap
uitgegeven aandelen en elke resolutie van de agenda moet goedgekeurd worden door minstens twee derde van de tijdens de
vergadering geldig uitgebrachte stemmen.
Het quorum en de meerderheid op deze buitengewone algemene vergadering zal bepaald worden overeenkomstig de aandelen die
uitgegeven zijn door de Vennootschap en om middernacht (Luxemburgse tijd) op de vijfde dag voorafgaand aan de algemene
vergadering (de "Registratiedatum") uitstaand zijn. De rechten van een aandeelhouder om de buitengewone algemene vergadering bij
te wonen en erop te stemmen, worden bepaald overeenkomstig het aantal aandelen dat door dergelijke aandeelhouder op de
Registratiedatum wordt aangehouden.
Indien het quorum voor deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders niet wordt bereikt, zal een tweede algemene
vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, op de manier die door de toepasselijke wet
wordt voorgeschreven.
De tweede algemene vergadering van aandeelhouders kan op geldige wijze beraadslagen, ongeacht de omvang van het
vertegenwoordigde kapitaal.
Elke volledig aandeel geeft recht op één stem. Een aandeelhouder kan op elke vergadering via volmacht handelen.
Indien u niet verwacht dat u de vergadering persoonlijk kan bijwonen, gelieve een volmachtformulier te dateren en te ondertekenen
dat bekomen kan worden bij de Vennootschap en dit zo snel mogelijk via fax terug te sturen naar het volgende nummer:
(+ 352) 464 010 413 en vervolgens via luchtpost naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap op het volgende adres:
State Street Bank Luxembourg
49, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg
Ter attentie van Mevr. Marie-Hélène Iagnemma
Om voor deze vergadering geldig te zijn, dienen volmachten op 21 september 2015 bij het sluiten van de kantoren toe te komen op
de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur
T23
Boer in België
krijgt steun
BRUSSEL • Belgische
melk- en varkensboeren
krijgen steun. De landbouworganisaties, de
distributiesector en
andere partners hebben gisteren een akkoord gesloten om de
boeren eenmalig te
ondersteunen. Melkboeren hebben het
zwaar sinds de prijs van
melk flink is gedaald,
na de afschaffing van de
Europese melkquota,
afgelopen april. Belgische melkboeren krijgen nu een toeslag van
2,7 eurocent per liter
melk voor een periode
van zes maanden. De
totale steun komt dan
op circa €46 miljoen.
Varkenshouders zuchten onder zeer lage
vleesprijzen en gestegen productiekosten.
De Belgische varkensboeren kunnen rekenen op steun van €30
miljoen.
Macau holt
achteruit
MACAU • De stevige
anticorruptiecampagne
van de Chinese overheid heeft vorig kwartaal opnieuw gezorgd
voor een enorme krimp
van de economie van
het gokparadijs Macau.
Die werd ruim een
kwart kleiner ten opzichte van een jaar
eerder. Vooral grote
gokkers bleven weg uit
de casino’s van de voormalige Portugese kolonie. De Chinese strijd
tegen corruptie schrikt
steeds meer rijke gokkers af. Daardoor zagen
de casino’s in Macau
hun omzet vorig jaar al
voor het eerst in de
historie dalen. In februari halveerden de opbrengsten van de casino’s zelfs bijna op jaarbasis, daarna kwam
steeds ruim een derde
minder binnen dan een
jaar eerder.
Winst plusje
BNG Bank
DEN HAAG • De Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft zijn
winst in de eerste helft
van het jaar licht zien
groeien, naar €155 miljoen. De winst was
daarmee €2 miljoen
hoger dan een jaar
eerder, liet de kredietverlener van overheidsinstellingen gisteren in
zijn halfjaarbericht
weten. Het resultaat
werd gedrukt door
bijzondere afwaarderingen van in totaal €68
miljoen. De grootste
afschrijving (€63 miljoen) was op een obligatie van de voormalige
Oostenrijkse bank Hypo
Alpe Adria, onder garantie van de deelstaat
Karinthië. De Oostenrijkse toezichthouder is
van mening dat obligatiehouders moeten
bijdragen aan de afwikkeling.

Vergelijkbare documenten