Cataract Fact Sheet

Commentaren

Transcriptie

Cataract Fact Sheet
Cataract: een overzicht van de
oorzaken, symptomen en mogelijke
behandelingen
Cataract is de belangrijkste oorzaak van
behandelbare blindheid in alle gebieden
van de wereld en is verantwoordelijk
voor meer dan 51% van de gevallen van
blindheid wereldwijd.1
Cataract ontstaat als de ooglens troebel
wordt, doordat eiwitten in de lens beginnen
samen te klonteren. Hierdoor valt er minder
licht door de lens op het netvlies, de retina,
het binnenste vlies aan de achterkant van
de oogbol; het netvlies is het deel van het
oog dat lichtgevoelig is en visuele signalen
naar de hersenen stuurt.2 Meestal is cataract
het gevolg van ouderdom, maar er zijn
ook andere oorzaken van cataract, zoals
oogletsel, blootstelling aan straling als
gevolg van andere medische aandoeningen,
of genetische oorzaken, die zich kunnen
voordoen bij heel jonge kinderen.3
In eerste instantie wordt misschien
maar een klein gedeelte van de lens
troebel. Na verloop van tijd breidt de
lenstroebeling zich uit over de hele lens,
wat een aanzienlijke invloed heeft op het
gezichtsvermogen en zelfs kan leiden tot
blindheid. Bij de behandeling van cataract
wordt de natuurlijke ooglens vervangen
door een kunstmatige intra-oculaire lens
(IOL). Het is belangrijk om de troebele lens
in een vroeg stadium te vervangen, want
naarmate cataract zich verder ontwikkelt,
wordt de operatie ter vervanging van de
lens ingewikkelder, waardoor het risico van
complicaties toeneemt.4
© 2014 Novartis 01/14 CRS13034IR
Daarom is het
verstandig als
mensen tijdig
professionele hulp
zoeken als hun
gezichtsvermogen
verstoord is. Hoewel
de aandoening kan
worden behandeld,
is leeftijdsgerelateerd
cataract
verantwoordelijk
voor 48% van
de gevallen van
blindheid ter wereld.
Dit percentage staat
voor meer dan 18
miljoen mensen. Vele miljoenen anderen
lijden aan slechtziendheid als gevolg van
cataract.2
Symptomen
De symptomen van cataract zijn duidelijk
herkenbaar en omvatten meestal een van
de volgende verschijnselen5:
› Wazige, versluierde of gefilterde visus
› Veranderingen in kleurwaarneming, door
verkleuring van de lens
› Dubbelzien
› Regelmatige veranderingen in bril- of
contactlensvoorschriften* vanwege slechter
wordende visus
› Verblinding door koplampen, lampen of
zonlicht
› Slecht gezichtsvermogen in het donker
› Tijdelijke verbetering in dichtbij zien bij
mensen die verziend zijn
* Contactlenzen moeten worden aangemeten
door een professionele opticiën en
moeten worden gedragen en verzorgd als
voorgeschreven.
Diagnose
Een professionele opticien of huisarts
kan de aanwezigheid van cataract snel
vaststellen en verwijst de patiënt vervolgens
door naar een oogarts. Bij een compleet
oogonderzoek moeten de volgende zaken
worden onderzocht:3
2013-1066
› Desiccatie
– een proces
waarbij de
lens dunner en
harder wordt
en dus minder
makkelijk
chirurgisch
kan worden
verwijderd
Behandeling
In de vroege
stadia van
cataract kan de
invloed op het
› Test visusscherpte: meet hoe goed een oog
ziet op verschillende afstanden
› Onderzoek na dilatatie van de ogen: de
pupillen worden verwijd (gedilateerd) om
het netvlies en de gezichtszenuw aan de
achterkant van de oogbol te onderzoeken
op schade
Het is belangrijk om cataract tijdig vast
te stellen, want in een verder gevorderd
stadium worden chirurgische ingrepen
lastiger en brengen meer risico’s van
complicaties met zich mee. Daarnaast kan
onbehandeld cataract tot complicaties
leiden, waaronder:6
› Liquefactie – een proces waarbij een zak
met een melkachtige vloeistof kan worden
gevormd, die in het oog kan openbarsten
en een ernstige reactie kan oproepen
gezichtsvermogen als gevolg van cataract
nog worden gecorrigeerd met een sterkere
bril of sterkere contactlenzen. Als de
dagelijkse activiteiten door cataract in
het gedrang komen, is cataractchirurgie
(vervanging van de troebele lens door een
kunstmatige lens) een mogelijke oplossing.5
Moderne cataractchirurgie voorkomt
vaak verder aanzienlijk verlies van
gezichtsvermogen en in de meeste gevallen
kan het verlies van gezichtsvermogen
worden teruggedraaid. Door het gebruik
van intra-oculaire lenzen (IOL’s) kan de
oogarts het gezichtsvermogen herstellen
na verwijdering van het cataract. Met
behulp van IOL’s met geavanceerde
technologie (ATIOL’s) kan ook eventueel
astigmatisme worden gecorrigeerd en is
een breder visusspectrum mogelijk dan met
traditionele IOL’s.
Toegang tot behandeling
90% van de mensen met cataract woont in
een ontwikkelingsland. Cataractchirurgie
blijkt een van de vijf meest kosteneffectieve
ingrepen in de wereld te zijn. In veel landen
is men zich echter niet bewust van de
behandelmogelijkheden en heeft men als
gevolg van de kosten en opleidingsbarrières
geen toegang tot hoogwaardige oogzorg.
Dit kan zelfs in de ontwikkelde wereld het
geval zijn.
Door de beschikbare geavanceerde
technologie kunnen oogartsen hun
patiënten nu chirurgische mogelijkheden
bieden op basis van de levensstijl van
de patiënt en diens visusbehoeften. De
beschikbare opties worden echter niet
altijd aangeboden aan of besproken met
patiënten met cataract.
Preventie
Cataract kan niet worden voorkomen, maar
het is wel mogelijk om de ontwikkeling
ervan te vertragen door middel van een
gezonde levensstijl:5,7
› Vanaf een leeftijd van 60 jaar om de twee
jaar een uitgebreid oogonderzoek laten
doen
› Vermijden van alcoholconsumptie en het
roken van tabak
› Vermijden van overmatige blootstelling
aan zonlicht of ultraviolet licht (UV-licht)›
Eten van gezond voedsel
› Diabetes en bloeddruk onder controle
houden
Referenties
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), voorkoming van blindheid en visuele beperkingen, http://www.who.int/blindness/causes/priority/
en/index1.html. [beschikbaarheid 5 januari 2012]
2
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), voorkoming van blindheid en visuele beperkingen, http://www.who.int/blindness/causes/priority/
en/index1.html (update 2011) [beschikbaarheid 5 januari 2012]
3
National Eye Institute, feiten over cataract, http://www.nei.nih.gov/health/cataract/cataract_facts.asp (update september 2009)
[beschikbaarheid 5 januari 2012]
4
Jampel RS. The effect of technology on the indications for cataract surgery. Doc Ophthalmol. 1999;98:95-103.
5
WedMD.com, Cataracts Health Center, http://www.webmd.com/eye-health/cataracts/cataracts-topic-overview (update 12 mei 2010)
(beschikbaarheid 5 januari 2012)
6
http://drishtieye.tripod.com/matcat.htm (beschikbaarheid 19 juli 2012)
7
WedMD.com, Cataracts and Your Eyes, http://www.webmd.com/eye-health/cataracts/health-cataracts-eyes (update 18 februari 2010)
(beschikbaarheid 5 januari 2012)
1
© 2014 Novartis 01/14 CRS13034IR
2013-1066

Vergelijkbare documenten

ACRySOf® IQ INTRAOCULAIRE LENzEN

ACRySOf® IQ INTRAOCULAIRE LENzEN het binnenste vlies aan de achterkant van de oogbol; het netvlies is het deel van het oog dat lichtgevoelig is en visuele signalen naar de hersenen stuurt.2 Meestal is cataract het gevolg van ouder...

Nadere informatie

CENTURION Fact Sheet

CENTURION Fact Sheet Cataract: een overzicht van de oorzaken, symptomen en mogelijke behandelingen Cataract is de belangrijkste oorzaak van behandelbare blindheid in alle gebieden van de wereld en is verantwoordelijk v...

Nadere informatie

Beknopt overzicht – Alcon Cataract Refractive Suite

Beknopt overzicht – Alcon Cataract Refractive Suite beschikbare opties worden echter niet altijd aangeboden aan of besproken met patiënten met cataract. Preventie Cataract kan niet worden voorkomen, maar het is wel mogelijk om de ontwikkeling ervan ...

Nadere informatie