Bekijk hier de actiefolder

Commentaren

Transcriptie

Bekijk hier de actiefolder
OPEN
DAYS
MERKENOVERZICHT
m
02 715 21 40
Fabory Zavente g 472 • 1930 Zaventem • tel.:
we
Leuvensesteen
5
september 201
23 – 24* – 25
MERKENOVERZIC
Fabory Liège
e Avenue
Sarts • Quatrièm
Z.I. des Hauts
oktober 2015
9
–
*
8
–
7
•
00
tel.: 04 240 57
72
e
l.: 09 216 70
k
te
e
•
lb
e
k
re
e
e
lb
M
re
e
ry
o
Fab
• 9820 M
steenweg 105
se
m
e
lg
e
d
n
u
H
tober 2015
ok
14 – 15* – 16
Fabory Geel
tel.:
el (Westerlo) •
e
G
0
6
2
2
•
b
t 15
014 47 11 74
Snelwegstraa
Acties &
5
* oktober 201
21 – 22* – 23
en
90 80
Fabory Antwerp 2030 Antwerpen • tel.: 03 545
3•
Noorderlaan 8
oktober 2015
28 – 29* – 30
80
l.: 056 36 45
te
e
•
rn
e
u
rn
u
u
K
u
ry
-K
o
Fab
Kortrijk
MERKENOVERZICHT
demonstraties
g 166a • 8520
e
Brugsesteenw
ovember 2015
0n
18* – 19* – 2
Elke
gen enkel geldig
Acties en kortin
.00u!
turne tot 20
donderdag noc
taande data in
tijdens de bovens
e filiaal.
het desbetreffend
ERZICHT
m
e
73 • 4040 Lièg
iers aanwezig.
zijn er leveranc
(*) Op deze dag
Vraag onze advi
seur
voor een demo
van onze websh
op
www.fabory.com
Verschillende demonstraties van bovenstaande merken. Informeer in uw
Fabory shop of bij uw contactpersoon welke leveranciers aanwezig zijn.
Kom naar uw shop voor verschillende acties en demonstraties en u wordt verwend met een hapje en een drankje.
A GRAINGER COMPANY
-20%
4 dozen + 1 doos gratis
op het volledige gamma
op het hele gamma
-30%
10 +
DOZEN
HAAKSE SLIJPER 850 WATT
5+1
GRATIS
EXTRA
-10%
OP KNIPEX
20 +
DOZEN
HAAKSE SLIJPER 1400 WATT
-15% -20%
A GRAINGER COMPANY
VANAF
5
9
,
4
€
ij afname
per stuk b oos
van 1 d
1 DOOS
-15%
OP ASSORTIMEN
T
VAN SOUDAL
A GRAINGER COMPANY
ALLES
-25%
MERKENOVERZICHT
HSSMERKENOVERZICHT
BOREN ACTIE
+
MAALTLEEN *
MA+
TE1
N
2
MERKENOVERZICHT
*goedkoopste verpakking gratis!
geslepen boren U0001.xxx.xxx cobalt boren U0002.xxx.xxx
VERZICHT
m
LE
MIXMAILX
Demonstraties
ktische
n op de Open Days pra
Deze leveranciers kome
kijproducten ter plaatse be
demo’s geven. U kan de
je
ord
wo
n
ee
k
oo
dig
indien no
ken en uittesten en krijgt
uitleg van hun specialist.
tie van
heid om een demonstra
U krijgt ook de mogelijk
ten te
we
te
er
me
of
te maken
onze webshop live mee
heer.
singen rond voorraadbe
komen over onze oplos
Niet te missen!
Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere promoties. Foto’s zijn niet bindend. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
A GRAINGER COMPANY