UN-nummering-lijst

Commentaren

Transcriptie

UN-nummering-lijst
UN-nr.
0004
0005
0006
0007
0009
0010
0012
Benaming en beschrijving
AMMONIUMPICRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water
PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading
PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading
PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading
BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading
BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading
Klasse
1
1
1
1
1
1
1
0144
PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEIN-KALIBERWAPENS
LOSSE PATRONEN VOOR WA-PENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBER-WAPENS
1
ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading
1
ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading
1
TRAANVERWEKKENDE MUNI-TIE, met verspreidings-, uitstoot-of voortdrijvende lading
1
TRAANVERWEKKENDE MUNI-TIE, met verspreidings-, uitstoot-of voortdrijvende lading
1
MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading
1
MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading
1
ZWART BUSKRUIT, korrels of poeder
1
ZWART BUSKRUIT, GEPERST of ZWART BUSKRUIT, IN PELLETS
1
SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH
1
SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH
1
BOMMEN, met springlading
1
BOMMEN, met springlading
1
BOMMEN, met springlading
1
FLITSLICHTBOMMEN
1
FLITSLICHTBOMMEN
1
FLITSLICHTBOMMEN
1
OVERDRACHTSLADINGEN, zonder slagpijpje
1
VERSPREIDINGSLADINGEN, ontplofbaar
1
SLAGHOEDJES
1
SPRINGLADINGEN
1
FLITSLICHTPATRONEN
1
FLITSLICHTPATRONEN
1
SEINPATRONEN
1
PATROONHULZEN, LEEG, MET ONTSTEKER
1
DIEPTEBOMMEN
1
HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje
1
AANVULLINGSSPRINGLADINGEN
1
SLAGSNOER, buigzaam
1
SNELKOORD
1
KABELSNIJDERS, ONTPLOFBAAR
1
1
CYCLOTRIMETHYLEENTRI-NITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), (RDX), BE-VOCHTIGD met ten
minste 15 massa-% water
SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE
1
1
DIAZODINITROFENOL, BE-VOCHTIGD met ten minste 40 massa-% water of een mengsel van alcohol en
water
DIETHYLEENGLYCOLDINIT-RAAT, GEDESENSIBILISEERD met ten minste 25 massa-% niet vluchtig, niet in 1
water oplosbaar flegmatiseermiddel
DINITROFENOL, droog of be-vochtigd met minder dan 15 massa-% water
1
DINITROFENOLATEN van alka-limetalen, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% wa-ter
1
DINITRORESORCINOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water
1
HEXANITRODIFENYLAMINE (DIPICRYLAMINE), (HEXYL)
1
SPRINGSTOF, TYPE A
1
SPRINGSTOF, TYPE B
1
SPRINGSTOF, TYPE C
1
SPRINGSTOF, TYPE D
1
GRONDFAKKELS
1
FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN
1
FLITSLICHTPOEDER
1
SCHEURVORMENDE MIDDE-LEN, ONTPLOFBAAR, voor olieboringen, zonder slagpijpje
1
GEZWINDE LONT, NIET DETONEREND
1
SLAGSNOER, met metalen bekleding
1
VUURKOORD, kokervormig, met metalen bekleding
1
SLAGSNOER MET GERING EFFECT, met metalen bekleding
1
VEILIGHEIDSVUURKOORD
1
BUIZEN, DETONEREND
1
BUIZEN, DETONEREND
1
OEFENGRANATEN, hand-of geweer
1
1
GUANYLNITROSAMINOGUA-NYLIDEEN-HYDRAZINE, BE-VOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water
GUANYLNITROSAMINOGUA-NYLTETRAZEEN (TETRA-ZEEN), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% 1
water of een mengsel van alcohol en water
HEXOLIET (HEXOTOL), droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water
1
ONTSTEKERS
1
OLIEPIJPDOORBORINGSAPPARATEN, zonder slagpijpje
1
1
LOODAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% wa-ter of een mengsel van alcohol en water
LOODSTYFNAAT (LOODTRI-NITRORESORCINAAT), BE-VOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of 1
een meng-sel van alcohol en water
ONTSTEKERS VOOR VUURKOORD
1
DEFLAGRERENDE METAAL-ZOUTEN VAN AROMATISCHE NITROVERBINDINGEN, N.E.G.
1
1
MANNITOLHEXANITRAAT (NITROMANNIET), BEVOCH-TIGD met ten minste 40 massa-% water of een
meng-sel van alcohol en water
1
KWIKFULMINAAT, BEVOCH-TIGD met ten minste 20 massa-% water of een meng-sel van alcohol en water
MIJNEN, met springlading
1
MIJNEN, met springlading
1
MIJNEN, met springlading
1
1
NITROGLYCERINE, GEDE-SENSIBILISEERD met ten min-ste 40 massa-% niet vluchtig, niet in water
oplosbaar flegmati-seermiddel
NITROGLYCERINE, OPLOS-SING IN ALCOHOL, met meer dan 1 % maar niet meer dan 10 % nitroglycerine 1
0146
ZETMEELNITRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water
0014
0015
0016
0018
0019
0020
0021
0027
0028
0029
0030
0033
0034
0035
0037
0038
0039
0042
0043
0044
0048
0049
0050
0054
0055
0056
0059
0060
0065
0066
0070
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0081
0082
0083
0084
0092
0093
0094
0099
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0110
0113
0114
0118
0121
0124
0129
0130
0131
0132
0133
0135
0136
0137
0138
0143
1
Classificatie
code
1.1D
1.1F
1.1E
1.2F
1.2G
1.3G
1.4S
1.4S
1.2G
1.3G
1.2G
1.3G
1.2K
1.3K
1.1D
1.1D
1.1B
1.1B
1.1F
1.1D
1.2D
1.1F
1.1D
1.2G
1.1D
1.1D
1.4S
1.1D
1.1G
1.3G
1.3G
1.4S
1.1D
1.1D
1.1D
1.1D
1.4G
1.4S
1.1D
Verpakkingsgroep
Etiketten
1
1
1
1
1
1
1.4
GEVI-nr
1.4
1+8
1+8
1 + 6.1 + 8
1 + 6.1 + 8
VERVOER VERBODEN
VERVOER VERBODEN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.4
1
1
1
1
1.4
1
1
1
1
1.4
1.4
1
UN-nr
0004
0005
0006
0007
0009
0010
0012
0014
0015
0016
0018
0019
0020
0021
0027
0028
0029
0030
0033
0034
0035
0037
0038
0039
0042
0043
0044
0048
0049
0050
0054
0055
0056
0059
0060
0065
0066
0070
0072
1.1B
1.1A
1
1
0073
0074
1.1D
1
0075
1.1D
1.3C
1.1D
1.1D
1.1D
1.1D
1.1D
1.1D
1.3G
1.3G
1.1G
1.1D
1.3G
1.2D
1.4G
1.4D
1.4S
1.1B
1.2B
1.4S
1.1A
1 + 6.1
1 + 6.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.4
1.4
1.4
1
1
1.4
1
0076
0077
0078
0079
0081
0082
0083
0084
0092
0093
0094
0099
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0110
0113
1.1A
1
0114
1.1D
1.1G
1.1D
1.1A
1
1
1
1
0118
0121
0124
0129
1.1A
1
0130
1.4S
1.3C
1.1D
1.4
1
1
0131
0132
0133
1.1A
1
0135
1.1F
1.1D
1.2D
1.1D
1
1
1
1 + 6.1
0136
0137
0138
0143
1.1D
1
0144
1.1D
1
0146
UN-nr. Benaming en beschrijving
0147 NITRO-UREUM
0150 PENTAERYTHRIETTETRANIT-RAAT (PENTAERYTHRITOLTE-TRANITRAAT, PETN), BE-VOCHTIGD met
ten minste 25 massa-% water, of PENTAE-RYTHRIETTETRANITRAAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT, PETN), GEDESENSI-BILISEERD met ten minste 15 massa-% flegmatiseermiddel
0151
0153
0154
0154
0155
0155
0159
0160
0161
0167
0168
0169
0171
0173
0174
0180
0181
0182
0183
0186
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0204
0207
0208
0209
0209
0212
0213
0214
0214
0215
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0220
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0234
0234
0235
0236
0237
0238
0240
0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
PENTOLIET, droog of bevoch-tigd met minder dan 15 massa-% water
TRINITROANILINE (PICRAMIDE)
TRINITROFENOL (PIKRINE-ZUUR), droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water
TRINITROFENOL (PIKRINE-ZUUR), bevochtigd met ten min-ste 10 massa-% water
TRINITROCHLOORBENZEEN (PICRYLCHLORIDE)
TRINITROCHLOORBENZEEN (PICRYLCHLORIDE), bevoch-tigd met ten minste 10 massa-% water
GRONDSTOF VOOR ROOK-ZWAK BUSKRUIT, BEVOCH-TIGD met ten minste 25 massa-% water
ROOKZWAK BUSKRUIT
ROOKZWAK BUSKRUIT
PROJECTIELEN, met springlading
PROJECTIELEN, met springlading
PROJECTIELEN, met springlading
LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading
ONTSPANNINGS-ONTSTEKERS, ONTPLOF-BAAR
KLINKNAGELPATRONEN
RAKETTEN, met springlading
RAKETTEN, met springlading
RAKETTEN, met springlading
RAKETTEN, met inerte kop
RAKETAANDRIJVINGEN
ONTPLOFBARE STOF, MON-STER, die geen inleispringstof is
HANDSEINMIDDELEN
KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN
KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN
SCHEEPSNOODSIGNALEN
SCHEEPSNOODSIGNALEN
ROOKSIGNALEN
ROOKSIGNALEN
DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR
TETRANITROANILINE
TRINITROFENYLMETHYLNITRAMINE (TETRYL)
TRINITROTOLUEEN (TNT), droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water
TRINITROTOLUEEN (TNT), be-vochtigd met ten minste 10 massa-% water
LICHTSPOORELEMENTEN VOOR MUNITIE
TRINITROANISOL
TRINITROBENZEEN, droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water
TRINITROBENZEEN, bevoch-tigd met ten minste 10 massa-% water
TRINITROBENZOE¨ ZUUR, droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water
TRINITROBENZOE¨ ZUUR, be-vochtigd met ten minste 10 massa-% water
TRINITRO-m-CRESOL
TRINITRONAFTALEEN
TRINITROFENETOL
TRINITRORESORCINOL (STYFNINEZUUR), droog of be-vochtigd met minder dan 20 massa-% water of een
meng-sel van alcohol en water
UREUMNITRAAT, droog of be-vochtigd met minder dan 20 massa-% water
UREUMNITRAAT, bevochtigd met ten minste 10 massa-% water
TORPEDOKOPPEN, met springlading
AMMONIUMNITRAAT dat meer dan 0,2 % brandbare stoffen be-vat (inclusief om het even welke organisch
stof, berekend als koolstof), met uitzondering van elke andere stof
AMMONIUMNITRAAT-HOUDENDE MESTSTOFFEN met een grotere gevoeligheid dan ammoniumnitraat dat
meer dan 0,2 % brandbare stoffen be-vat (inclusief om het even welke organisch stof, berekend als koolstof),
met uitzondering van elke andere stof
BARIUMAZIDE, droog of be-vochtigd met minder dan 50 massa-% water
OVERDRACHTSLADINGEN MET SLAGPIJPJE
CYCLOTETRAMETHYLEEN-TETRANITRAMINE (OCTO-GEEN, HMX), BEVOCHTIGD met ten minste 15
massa-% wa-ter
NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, droog of bevoch-tigd met minder dan 15 massa-% water
NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water
NATRIUMPIKRAMAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water
ZIRKONIUMPIKRAMAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water
HOLLE LADINGEN, BUIG-ZAAM, GESTREKT
LIJNWERPRAKETTEN
LIJNWERPRAKETTEN
SPRINGSTOF, TYPE E
VOORTDRIJVENDE LADIN-GEN VOOR GESCHUT
BRANDMUNITIE, WITTE FOS-FOR, met verspreidings-, uitstoot-of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, WITTE FOS-FOR, met verspreidings-, uitstoot-of voortdrijvende lading
ROOKMUNITIE, WITTE FOS-FOR, met verspreidings-, uitstoot-of voortdrijvende lading
ROOKMUNITIE, WITTE FOS-FOR, met verspreidings-, uitstoot-of voortdrijvende lading
BRANDMUNITIE, met vloeistof of gel, met verspreidings-, uitstoot-of voortdrijvende lading
Klasse
1
1
Classificatie
code
1.1D
1.1D
1
1
1
4.1
1
4.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.1
1
1
1
4.1
1
4.1
1
1
1
1
1.1D
1.1D
1.1D
D
1.1D
D
1.3C
1.1C
1.3C
1.1F
1.1D
1.2D
1.2G
1.4S
1.4S
1.1F
1.1E
1.2E
1.3C
1.3C
1
4.1
1
1
1.1D
D
1.1D
1.1D
1
Verpakkingsgroep
Etiketten
1
1
UN-nr
0147
0150
1.4
1
1.4
1
1
1
1.4
1
1
1
1
4.1
1
1
1
4.1
1
4.1
1
1
1
1
0151
0153
0154
0154
0155
0155
0159
0160
0161
0167
0168
0169
0171
0173
0174
0180
0181
0182
0183
0186
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0204
0207
0208
0209
0209
0212
0213
0214
0214
0215
0215
0216
0217
0218
0219
1
4.1
1
1
0220
0220
0221
0222
1.1D
1
0223
1
1
1
1.1A
1.1B
1.1D
1 + 6.1
1
1
0224
0225
0226
1
4.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.3C
DT
1.3C
1.3C
1.4D
1.2G
1.3G
1.1D
1.3C
1.2H
1.3H
1.2H
1.3H
1.3J
1.2L
1
4.1 + 6.1
1
1
1.4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0234
0234
0235
0236
0237
0238
0240
0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
1
1.3L
1
0249
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.3L
1.3G
1.4B
1.4B
1.1D
1.4B
1.2B
1.1C
1.3C
1.3C
1.4C
1.3C
1
1
1.4
1.4
1
1.4
1
1
1
1
1.4
1
0250
254
255
257
266
267
268
271
272
275
276
277
1.4G
1.1G
1.4S
1.1G
1.3G
1.1G
1.4G
1.2F
1.1D
1.1D
1.1D
D
1.3G
1.1D
1.1D
D
1.1D
D
1.1D
1.1D
1.1D
1.1D
I
I
I
I
I
I
I
1
1
1
4.1
1
4.1
1
1
1
1
1
1
1
1.4
1.4
1
1
1
1
1
GEVI-nr
INRICHTINGEN, DOOR WA-TER TE ACTIVEREN, met verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading
0249
0250
0254
0255
0257
0266
0267
0268
0271
0272
0275
0276
0277
INRICHTINGEN, DOOR WA-TER TE ACTIVEREN, met verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading
RAKETAANDRIJVINGEN MET HYPERGOLISCHE VLOEI-STOFFEN, met of zonder uitstootlading
LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading
SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH
BUIZEN, DETONEREND
OCTOLIET, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water
SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH
OVERDRACHTSLADINGEN MET SLAGPIJPJE
VOORTDRIJVENDE LADINGEN
VOORTDRIJVENDE LADINGEN
PATRONEN VOOR TECHNI-SCHE DOELEINDEN
PATRONEN VOOR TECHNI-SCHE DOELEINDEN
PATRONEN VOOR OLIEBORINGEN
UN-nr.
0278
0279
0280
0281
0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
0289
0290
0291
0292
0293
0294
0295
0296
0297
0299
0300
0301
0303
0305
0306
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329
0330
0331
0332
0333
0334
0335
0336
0337
0338
0339
0340
0341
0342
0343
0344
0345
0346
0347
0348
0349
0350
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0357
0358
0359
0360
0361
0362
0363
0364
0365
0366
0367
0368
0369
0370
0371
0372
0373
Benaming en beschrijving
PATRONEN VOOR OLIEBORINGEN
VOORTDRIJVENDE LADIN-GEN VOOR GESCHUT
RAKETAANDRIJVINGEN
RAKETAANDRIJVINGEN
NITROGUANIDINE (PIKRIET), droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water
OVERDRACHTSLADINGEN, zonder slagpijpje
GRANATEN, hand-of geweer-, met springlading
GRANATEN, hand-of geweer-, met springlading
RAKETKOPPEN, met springlading
RAKETKOPPEN, met springlading
HOLLE LADINGEN, BUIG-ZAAM, GESTREKT
SLAGSNOER, buigzaam
SLAGSNOER, met metalen bekleding
BOMMEN, met springlading
GRANATEN, hand-of geweer-, met springlading
GRANATEN, hand-of geweer-, met springlading
MIJNEN, met springlading
RAKETTEN, met springlading
DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR
LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading
FLITSLICHTBOMMEN
BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading
TRAANVERWEKKENDE MUNI-TIE, met verspreidings-, uitstoot-of voortdrijvende lading
ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading
FLITSLICHTPOEDER
LICHTSPOORELEMENTEN VOOR MUNITIE
SEINPATRONEN
ROOKSIGNALEN
ONTSTEKERS
ONTSTEKERS
BUIZEN, NIET DETONEREND
BUIZEN, NIET DETONEREND
OEFENGRANATEN, hand-of geweer
ONTSTEKINGSDOPPEN
ONTSTEKINGSDOPPEN
PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading
RAKETAANDRIJVINGEN MET HYPERGOLISCHE VLOEI-STOFFEN, met of zonder uitstootlading
PATRONEN VOOR TECHNI-SCHE DOELEINDEN
PROJECTIELEN, met springlading
ONTSTEKERS
LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS
LOSSE PATRONEN VOOR WA-PENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBER-WAPENS
PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL
TORPEDO’S, met springlading
TORPEDO’S, met springlading
SPRINGSTOF, TYPE B
SPRINGSTOF, TYPE E
VUURWERK
VUURWERK
VUURWERK
VUURWERK
VUURWERK
LOSSE PATRONEN VOOR WA-PENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBER-WAPENS
PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEIN-KALIBERWAPENS
NITROCELLULOSE, droog of bevochtigd met minder dan 25 massa-% water (of alcohol)
NITROCELLULOSE, onbehan-deld of geplastificeerd met min-der dan 18 massa-% plastificeer-middel
NITROCELLULOSE, BEVOCH-TIGD met ten minste 25 massa-% alcohol
NITROCELLULOSE, GEPLAS-TIFICEERD met ten minste 18 massa-% plastificeermiddel
PROJECTIELEN, met springlading
PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement
PROJECTIELEN, met verspreidings-of uitstootlading
PROJECTIELEN, met verspreidings-of uitstootlading
PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.
SLAGPIJPJES, SAMENGE-STELD, NIET ELEKTRISCH
SLAGPIJPJES, SAMENGE-STELD, NIET ELEKTRISCH
OEFENMUNITIE
MUNITIE VOOR BEPROEVINGEN
SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE
SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE
SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE
BUIZEN, DETONEREND
BUIZEN, NIET DETONEREND
RAKETKOPPEN, met springlading
RAKETKOPPEN, met verspreidings-of uitstootlading
RAKETKOPPEN, met verspreidings-of uitstootlading
OEFENGRANATEN, hand-of geweer
HANDSEINMIDDELEN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Classificatie
code
1.4C
1.1C
1.1C
1.2C
1.1D
1.2D
1.1D
1.2D
1.1D
1.2D
1.1D
1.4D
1.1D
1.2F
1.1F
1.2F
1.2F
1.2F
1.1F
1.4G
1.3G
1.4G
1.4G
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.4G
1.3G
1.4G
1.4G
1.2G
1.2G
1.3G
1.3G
1.4G
1.3G
1.3G
1.4G
1.2E
1.2L
1.4S
1.2F
1.4G
1.1C
1.3C
1.2C
1.1E
1.1F
1.5D
1.5D
1.1G
1.2G
1.3G
1.4G
1.4S
1.4C
1.4C
1.4 + 8
1
1.4
1.4
1
1
1
1
1.4
1
1
1.4
1
1
1.4
1
1.4
1
1
1
1
1
1.5
1.5
1
1
1
1.4
1.4
1.4
1.4
303
305
0306
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329
0330
0331
0332
0333
0334
0335
0336
0337
0338
0339
1
1
1.1D
1.1D
1
1
0340
0341
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.3C
1.3C
1.4D
1.4S
1.2D
1.4D
1.4F
1.4S
1.4B
1.4C
1.4D
1.4G
1.1L
1.2L
1.3L
1.1L
1.2L
1.3L
1.1B
1.4B
1.4G
1.4G
1.2B
1.4B
1.4S
1.4S
1.4S
1.1F
1.4D
1.4F
1.2G
1.4S
1
1
1.4
1.4
1
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1
1
1
1
1
1
1
1.4
1.4
1.4
1
1.4
1.4
1.4
1.4
1
1.4
1.4
1
1.4
0342
0343
0344
0345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
0363
0364
0365
0366
0367
0368
0369
0370
0371
0372
0373
Klasse
Verpakkingsgroep
Etiketten
1.4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.4
1
1
1
1
1
1
1
1.4
1
1.4
1.4 + 6.1 + 8
GEVI-nr
UN-nr
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
299
300
301
UN-nr.
0374
0375
0376
0377
0378
0379
0380
0381
0382
0383
0384
0385
0386
0387
0388
0389
0390
0391
0392
0393
0394
0395
0396
0397
0398
0399
0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0417
0418
0419
0420
0421
0424
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0431
0432
0433
0434
0435
0436
0437
0438
0439
0440
0441
0442
0443
0444
0445
0446
0447
0448
0449
0450
0451
0452
0453
0454
0455
0456
0457
0458
0459
Benaming en beschrijving
Klasse
DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR
1
DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR
1
ONTSTEKINGSDOPPEN
1
SLAGHOEDJES
1
SLAGHOEDJES
1
PATROONHULZEN, LEEG, MET ONTSTEKER
1
PYROFORE VOORWERPEN
1
PATRONEN VOOR TECHNI-SCHE DOELEINDEN
1
BESTANDDELEN VAN EEN PY-ROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.
1
BESTANDDELEN VAN EEN PY-ROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.
1
BESTANDDELEN VAN EEN PY-ROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.
1
5-NITROBENZOTRIAZOL
1
TRINITROBENZEENSULFONZUUR
1
TRINITROFLUORENON
1
1
TRINITROTOLUEEN (TNT) GE-MENGD MET TRI-NITROBENZEEN, of TRI-NITROTOLUEEN (TNT)
GEMENGD MET HEXA-NITROSTILBEEN
TRINITROTOLUEEN (TNT) GE-MENGD MET TRI-NITROBENZEEN EN HEXA-NITROSTILBEEN
1
TRITONAL
1
CYCLOTRIMETHYLEENTRI-NITRAMINE (CYCLONIET, HEXOGEEN, RDX), GEMENGD MET
1
CYCLOTETRAMEYLEENTETRA-NITRAMINE (OCTOGEEN, HMX), BEVOCH-TIGD met ten minste 15 massa
% water of CY-CLOTRIMETHYLEENTRI-NITRAMINE (CYCLONIET, HEXOGEEN, RDX), GEMENGD MET
CYCLOTETRAMEYLEENTETRA-NITRAMINE (OCTOGEEN, HMX), GEDESENSIBILISEERD met ten minste
10 massa-% fleg-matiseermiddel
HEXANITROSTILBEEN
HEXOTONAL
TRINITRORESORCINOL (STYFNINEZUUR), BEVOCH-TIGD met ten minste 20 massa-% water of een
mengsel van alcohol en water
RAKETAANDRIJVINGEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF
RAKETAANDRIJVINGEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF
RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met springlading
RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met springlading
BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading
BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading
DIPICRYLSULFIDE, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water
AMMONIUMPERCHLORAAT
FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN
FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN
SEINPATRONEN
DINITROSOBENZEEN
TETRAZOL-1-AZIJNZUUR
BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen
BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen
BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen
PENTAERYTHRIETTETRANIT-RAAT (PENTAERYTHRITOLTE-TRANITRAAT) (PETN), met ten minste 7
massa-% was
PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading
LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS
VOORTDRIJVENDE LADIN-GEN VOOR GESCHUT
VOORTDRIJVENDE LADINGEN
PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEIN-KALIBERWAPENS
GRONDFAKKELS
GRONDFAKKELS
FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN
FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN
PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement
PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement
PROJECTIELEN, met verspreidings-of uitstootlading
PROJECTIELEN, met verspreidings-of uitstootlading
PYROTECHNISCHE VOOR-WERPEN voor technische doel-einden
PYROTECHNISCHE VOOR-WERPEN voor technische doel-einden
PYROTECHNISCHE VOOR-WERPEN voor technische doel-einden
PYROTECHNISCHE VOOR-WERPEN voor technische doel-einden
PYROTECHNISCHE VOOR-WERPEN voor technische doel-einden
GRONDSTOF VOOR ROOK-ZWAK BUSKRUIT, BEVOCH-TIGD met ten minste 17 massa-% alcohol
PROJECTIELEN, met verspreidings-of uitstootlading
PROJECTIELEN, met verspreidings-of uitstootlading
RAKETTEN, met uitstootlading
RAKETTEN, met uitstootlading
RAKETTEN, met uitstootlading
HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje
HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje
HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje
SPRINGLADINGEN VOOR IN-DUSTRIE¨ LE DOELEINDEN, zonder slagpijpje
SPRINGLADINGEN VOOR IN-DUSTRIE¨ LE DOELEINDEN, zonder slagpijpje
SPRINGLADINGEN VOOR IN-DUSTRIE¨ LE DOELEINDEN, zonder slagpijpje
SPRINGLADINGEN VOOR IN-DUSTRIE¨ LE DOELEINDEN, zonder slagpijpje
PATROONHULZEN, MEE-BRANDEND, LEEG, ZONDER ONTSTEKER
PATROONHULZEN, MEE-BRANDEND, LEEG, ZONDER ONTSTEKER
5-MERCAPTOTETRAZOL-1AZIJNZUUR
TORPEDO’S MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met of zonder springlading
TORPEDO’S MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met inerte kop
TORPEDO’S, met springlading
OEFENGRANATEN, hand-of geweer
LIJNWERPRAKETTEN
ONTSTEKERS
SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH
SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH
SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN
SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN
SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN
Classificatie
code
1.1D
1.2D
1.4S
1.1B
1.4B
1.4C
1.2L
1.2C
1.2B
1.4B
1.4S
1.1D
1.1D
1.1D
1.1D
Verpakkingsgroep
Etiketten
1
1
1.4
1
1.4
1.4
1
1
1
1.4
1.4
1
1
1
1
GEVI-nr
UN-nr
0374
0375
0376
0377
0378
0379
0380
0381
0382
0383
0384
0385
0386
0387
0388
1.1D
1.1D
1.1D
1
1
1
0389
0390
0391
1
1
1
1.1D
1.1D
1.1D
1
1
1
0392
0393
0394
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.2J
1.3J
1.1J
1.2J
1.1J
1.2J
1.1D
1.1D
1.4G
1.4S
1.4S
1.3C
1.4C
1.1D
1.2D
1.4D
1.1D
1
1
1
1
1
1
1
1
1.4
1.4
1.4
1
1.4
1
1
1.4
1
0395
0396
0397
0398
0399
0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
1
1
1
1
1
1.4E
1.2C
1.2C
1.2C
1.3C
1.4
1
1
1
1
0412
0413
0414
0415
0417
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1G
1.2G
1.1G
1.2G
1.3G
1.4G
1.2F
1.4F
1.1G
1.2G
1.3G
1.4G
1.4S
1.1C
1.2G
1.4G
1.2C
1.3C
1.4C
1.2D
1.4D
1.4S
1.1D
1.2D
1.4D
1.4S
1.4C
1.3C
1.4C
1.1J
1.3J
1.1D
1.4G
1.4G
1.4S
1.4S
1.4S
1.1D
1.2D
1.4D
1
1
1
1
1
1.4
1
1.4
1
1
1
1.4
1.4
1
1
1.4
1
1
1.4
1
1.4
1.4
1
1
1.4
1.4
1.4
1
1.4
1
1
1
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1
1
1.4
0418
0419
0420
0421
0424
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0431
0432
0433
0434
0435
0436
0437
0438
0439
0440
0441
0442
0443
0444
0445
0446
0447
0448
0449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
UN-nr.
0460
0461
0462
0463
0464
0465
0466
0467
0468
0469
0470
0471
0472
0473
0474
0475
0476
0477
0478
0479
0480
0481
0482
0483
0484
0485
0486
0487
0488
0489
0490
0491
0492
0493
0494
0495
0496
0497
0498
0499
0500
0501
0502
0503
0504
1001
1002
1003
1005
1006
1008
1009
1010
Benaming en beschrijving
Klasse
SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN
1
BESTANDDELEN VAN EEN PY-ROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE STOFFEN, ZEER WEINIG GEVOELIG, N.E.G. (STOFFEN, EVI, N.E.G.)
1
CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN),( RDX), GEDESENSIBILISEERD
1
CYCLOTETRAMETHYLEEN-TETRANITRAMINE (OCTO-GEEN), (HMX), GEDESENSIBI-LISEERD
1
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.
1
ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, EXTREEM WEINIG GE-VOELIG (VOORWERPEN, EEI)
1
ROOKSIGNALEN
1
OEFENMUNITIE
1
DINITROGLYCOLURIL (DINGU)
1
OXYNITROTRIAZOL (ONTA)
1
VOORTDRIJVENDE LADINGEN
1
KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN
1
KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN
1
OLIEPIJPDOORBORINGSAPPARATEN, zonder slagpijpje
1
VOORTDRIJVENDE STOF, VLOEIBAAR
1
OCTONAL
1
VOORTDRIJVENDE STOF, VLOEIBAAR
1
VOORTDRIJVENDE STOF, VAST
1
VOORTDRIJVENDE STOF, VAST
1
SLAGPIJPJES, SAMENGE-STELD, NIET ELEKTRISCH
1
VOORTDRIJVENDE STOF, VAST
1
RAKETTEN, met inerte kop
1
GASGENERATOREN (VOOR AIRBAGS), PYROTECHNISCH of AIRBAGMODULES, PYRO-TECHNISCH of 1
AANSPAN-INRICHTINGEN VOOR VEILIG-HEIDSGORDELS, PYROTECHNISCH
1H-TETRAZOL
1
ACETYLEEN, OPGELOST (ETHYN, OPGELOST)
2
LUCHT, SAMENGEPERST (PERSLUCHT)
2
LUCHT, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
2
AMMONIAK, WATERVRIJ
2
ARGON, SAMENGEPERST
2
BOORTRIFLUORIDE, SAMENGEPERST
2
BROOMTRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 13B1)
2
1,2-BUTADIEEN, GESTABILI-SEERD of 1,3-BUTADIEEN, GE-STABILISEERD of MENGSELS VAN 1,32
BUTADIEEN EN KOOLWATERSTOFFEN, GE-STABILISEERD, die een damp-spanning bij 70 °C bezitten van
niet meer dan 1,1 MPa (11 bar) en een dichtheid bij 50 °C die niet lager mag zijn dan 0,525 kg/l
Classificatie
code
1.4S
1.1B
1.1C
1.1D
1.1E
1.1F
1.2C
1.2D
1.2E
1.2F
1.3C
1.4E
1.4F
1.1A
1.1C
1.1D
1.1G
1.3C
1.3G
1.4C
1.4D
1.4S
1.5D
1.1D
1.1D
1.4G
1.6N
1.3G
1.3G
1.1D
1.1D
1.4C
1.3G
1.4G
1.4D
1.3C
1.1D
1.1C
1.1C
1.3C
1.4S
1.4C
1.2C
1.4G
Verpakkingsgroep
Etiketten
1.4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.4
1.4
1
1
1
1
1
1
1.4
1.4
1.4
1.5
1
1
1.4
1.6
1
1
1
1
1.4
1
1.4
1.4
1
1
1
1
1
1.4
1.4
1
1.4
GEVI-nr
UN-nr
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
1.1D
4F
1A
3O
2TC
1A
1TC
2A
2F
1
2.1
2.2
2.2 + 5.1
2.3 + 8
2.2
2.3 + 8
2.2
2.1
239
20
225
268
20
268
20
239
504
1001
1002
1003
1005
1006
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
BUTAAN
1-BUTEEN of CIS-2-BUTEEN of TRANS-2-BUTEEN of MENG-SELS VAN BUTENEN
KOOLSTOFDIOXIDE (KOOLDI-OXIDE) (KOOLZUUR)
MENGSEL VAN ZUURSTOF EN KOOLSTOF-DIOXIDE, SA-MENGEPERST (MENGSEL VAN ZUURSTOF
EN KOOLDI-OXIDE, SAMENGE-PERST ) (MENGSEL VAN ZUURSTOF EN KOOLZUUR, SAMENGEPERST)
2
2
2
2
2F
2F
2A
1O
2.1
2.1
2.2
2.2 + 5.1
23
23
20
25
1011
1012
1013
1014
1015
2
2A
2.2
20
1015
1016
1017
1018
1020
1021
1022
1023
1026
1027
1028
1029
1030
1032
1033
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1040
1041
MENGSEL VAN KOOLSTOFDI-OXIDE EN DISTIKSTOFOXIDE (MENGSEL VAN KOOLDI-OXIDE EN
DISTIKSTOFDI-OXIDE) (MENGSEL VAN KOOL-ZUUR EN LACHGAS)
KOOLMONOXIDE, SAMENGE-PERST (KOOLSTOFMO-NOXIDE, SAMENGEPERST)
CHLOOR
CHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 22)
CHLOORPENTAFLUORET-HAAN (KOELGAS R 115)
1-CHLOOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOEL-GAS R 124)
CHLOORTRIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 13)
STADSGAS, SAMENGEPERST
DICYAAN
CYCLOPROPAAN
DICHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 12)
DICHLOORFLUORMETHAAN (KOELGAS R 21)
1,1-DIFLUORETHAAN (KOEL-GAS R 152A)
DIMETHYLAMINE, WATERVRIJ
DIMETHYLETHER
ETHAAN
ETHYLAMINE
ETHYLCHLORIDE
ETHYLEEN, STERK GE-KOELD, VLOEIBAAR (ETHEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR)
ETHYLMETHYLETHER
ETHYLEENOXIDE
ETHYLEENOXIDE MET STIK-STOF tot een totale druk van niet meer dan 1 MPa (10 bar) bij 50 °C
MENGSEL VAN ETHYLEEN-OXIDE EN KOOLSTOFDI-OXIDE (MENGSEL VAN ETHY-LEENOXIDE EN
KOOLDIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR) met meer dan 9 %, maar niet meer
dan 87 % ethy-leenoxide
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1TF
2TC
2A
2A
2A
2A
1TF
2TF
2F
2A
2A
2F
2F
2F
2F
2F
2F
3F
2F
2TF
2TF
2F
2.3 + 2.1
2.3 + 8
2.2
2.2
2.2
2.2
2.3 + 2.1
2.3 + 2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.3 + 2.1
2.3 + 2.1
2.1
263
268
20
20
20
20
263
263
23
20
20
23
23
23
23
23
23
223
23
1016
1017
1018
1020
1021
1022
1023
1026
1027
1028
1029
1030
1032
1033
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1040
1041
1043
1044
MESTSTOF, OPLOSSING met niet gebonden ammioniak
BRANDBLUSAPPARATEN die een samengeperst of vloeibaar gas bevatten
2
2
6A
2.2
2.2
263
239
1043
1044
UN-nr. Benaming en beschrijving
1045 FLUOR, SAMENGEPERST
1046
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1055
1056
1057
1058
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1069
1070
1071
1072
1073
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1098
1099
1100
1104
1105
1105
1106
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1120
1120
1123
1123
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1133
1134
1135
1136
HELIUM, SAMENGEPERST
WATERSTOFBROMIDE, WA-TERVRIJ (BROOM-WATERSTOF, WATERVRIJ)
WATERSTOF, SAMENGEPERST
WATERSTOFCHLORIDE, WA-TERVRIJ (CHLOORWATER-STOF, WATERVRIJ)
CYAANWATERSTOF, GESTA-BILISEERD, met minder dan 3 % water
FLUORWATERSTOF, WATERVRIJ
WATERSTOFSULFIDE (ZWAVELWATERSTOF)
ISOBUTEEN
KRYPTON, SAMENGEPERST
AANSTEKERS of NAVUL-PATRONEN VOOR AANSTE-KERS (voor sigaretten) die een brandbaar gas
bevatten
VLOEIBAAR GEMAAKTE GAS-SEN, niet brandbaar, onder een atmosfeer van stikstof, kool-stofdioxide
(kooldioxide) (kool-zuur) of lucht
MENGSEL VAN METHYLACE-TYLEEN EN PROPADIEEN, GESTABILISEERD, zoals mengsel P1 of
mengsel P2
METHYLAMINE, WATERVRIJ
METHYLBROMIDE
METHYLCHLORIDE (KOEL-GAS R 40)
METHYLMERCAPTAAN
NEON, SAMENGEPERST
STIKSTOF, SAMENGEPERST
DISTIKSTOFTETROXIDE (STIKSTOFDIOXIDE)
2
Classificatie
code
1TOC
2
2
2
2
6.1
8
2
2
2
2
1A
2TC
1F
2TC
TF1
CT1
2TF
2F
1A
6F
2
2A
2.2
20
1058
2
2F
2.1
239
1060
2
2
2
2
2
2
2
2F
2T
2F
2TF
1A
1A
2TOC
2.1
2.3
2.1
2.3 + 2.1
2.2
2.2
23
26
23
263
20
20
265
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
Klasse
NITROSYLCHLORIDE
2
DISTIKSTOFOXIDE (LACHGAS)
2
OLIEGAS, SAMENGEPERST (PETROLEUMGAS, SAMENGEPERST)
2
ZUURSTOF, SAMENGEPERST
2
ZUURSTOF, STERK GE-KOELD, VLOEIBAAR
2
PETROLEUMGASSEN, VLOEI-BAAR GEMAAKT
2
FOSGEEN
2
PROPEEN (PROPYLEEN)
2
KOELGAS, N.E.G., zoals meng-sel F1, mengsel F2 of mengsel F3
2
ZWAVELDIOXIDE
2
ZWAVELHEXAFLUORIDE
2
TETRAFLUORETHYLEEN, GE-STABILISEERD
2
CHLOORTRIFLUOR-ETHYLEEN, GESTABILISEERD (CHLOORTRIFLUORETHEEN, GESTABILISEERD)
2
TRIMETHYLAMINE, WATERVRIJ
2
VINYLBROMIDE, GESTABILISEERD
2
VINYLCHLORIDE, GESTABILISEERD
2
VINYLMETHYLETHER, GE-STABILISEERD
2
ACETAL (1,1-diethoxyethaan)
3
ACEETALDEHYDE (ethanal)
3
ACETON
3
ACETONOLIE¨ N
3
ACROLEINE, GESTABILISEERD
6.1
ACRYLNITRIL, GESTABILISEERD
3
ALLYLALCOHOL
6.1
ALLYLBROMIDE
3
ALLYLCHLORIDE
3
AMYLACETATEN
3
PENTANOLEN
3
PENTANOLEN
3
AMYLAMINEN
3
AMYLAMINEN
3
AMYLCHLORIDEN
3
PENTEEN-1 (n-AMYLEEN)
3
AMYLFORMIATEN
3
n-AMYLMETHYLKETON
3
AMYLMERCAPTANEN
3
AMYLNITRATEN
3
AMYLNITRIETEN
3
BENZEEN
3
BUTANOLEN
3
BUTANOLEN
3
BUTYLACETATEN
3
BUTYLACETATEN
3
n-BUTYLAMINE
3
1-BROOMBUTAAN (nbutylbromide)
3
CHLOORBUTANEN (butylchloriden)
3
n-BUTYLFORMIAAT
3
BUTYRALDEHYDE
3
KAMFEROLIE
3
KOOLSTOFDISULFIDE (ZWAVELKOOLSTOF)
3
LIJMEN, met brandbare vloeistof (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
3
LIJMEN, met brandbare vloeistof (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 3
kPa)
LIJMEN, met brandbare vloeistof (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 3
kPa)
LIJMEN, met brandbare vloeistof (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 kPa)
3
LIJMEN, met brandbare vloeistof (niet viskeus)
3
3
LIJMEN, met brandbare vloeistof (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4)
(dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
LIJMEN, met brandbare vloeistof (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4)
3
(dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
3
LIJMEN, met brandbare vloeistof (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4)
(dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
CHLOORBENZEEN (fenylchloride)
3
ETHYLEENCHLOORHYDRINE (2-chloorethanol)
6.1
KOOLTEERDESTILLATEN
3
Verpakkingsgroep
I
I
Etiketten
2.3 + 5.1 + 8
2.2
2.3 + 8
2.1
2.3 + 8
6.1 + 3
8 + 6.1
2.3 + 2.1
2.1
2.2
2.1
GEVI-nr
20
268
23
268
886
263
23
20
UN-nr
1045
1046
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1055
1056
1057
II
I
II
II
I
I
I
I
I
III
II
III
II
III
II
I
III
III
II
III
II
II
II
III
II
III
II
II
II
II
II
III
I
I
I
2.3 + 5.1 + 8
2.3 + 8
2.2 + 5.1
2.3 + 2.1
2.2 + 5.1
2.2 + 5.1
2.1
2.3 + 8
2.1
2.2
2.3 + 8
2.2
2.1
2.3 + 2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
3
3
3
3
6.1 + 3
3 + 6.1
6.1 + 3
3 + 6.1
3 + 6.1
3
3
3
3+8
3+8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3+8
3
3
3
3
3
3 + 6.1
3
3
263
23
239
239
239
33
33
33
33
663
336
663
336
336
30
33
30
338
38
33
33
30
30
33
30
33
33
33
30
33
30
338
33
33
33
33
30
336
33
33
1069
1070
1071
1072
1073
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1098
1099
1100
1104
1105
1105
1106
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1120
1120
1123
1123
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1133
1133
F1
II
3
33
1133
F1
F1
F1
II
III
III
3
3
3
33
30
33
1133
1133
1133
F1
III
3
33
1133
F1
III
3
33
1133
F1
TF1
F1
III
I
II
3
6.1 + 3
3
30
663
33
1134
1135
1136
2TC
2O
1TF
1O
3O
2F
2TC
2F
2A
2TC
2A
2F
2TF
2F
2F
2F
2F
F1
F1
F1
F1
TF1
FT1
TF1
FT1
FT1
F1
F1
F1
FC
FC
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
FC
F1
F1
F1
F1
F1
FT1
F1
F1
25
263
25
225
23
268
23
20
268
20
UN-nr. Benaming en beschrijving
1136 KOOLTEERDESTILLATEN
1139 BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlakte-behandelingen of lakken, ge-bruikt voor
industrie¨le of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, be-kledingen voor tonnen of
vaten) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
3
3
Classificatie
code
F1
F1
Verpakkingsgroep
Etiketten
III
3
I
3
GEVI-nr
30
33
UN-nr
1136
1139
Klasse
1139
BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlakte-behandelingen of lakken, ge-bruikt voor
industrie¨le of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, be-kledingen voor tonnen of
vaten) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
3
F1
I
3
33
1139
1139
BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlakte-behandelingen of lakken, ge-bruikt voor
industrie¨le of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, be-kledingen voor tonnen of
vaten) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
3
F1
II
3
33
1139
1139
BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlakte-behandelingen of lakken, ge-bruikt voor
industrie¨le of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, be-kledingen voor tonnen of
vaten) (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 kPa)
3
F1
II
3
33
1139
1139
BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlakte-behandelingen of lakken, ge-bruikt voor
industrie¨le of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, be-kledingen voor tonnen of
vaten) (niet viskeus)
3
F1
III
3
30
1139
1139
BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlakte-behandelingen of lakken, ge-bruikt voor
industrie¨le of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, be-kledingen voor tonnen of
vaten) (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan
175 kPa)
3
F1
III
3
33
1139
1139
BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlakte-behandelingen of lakken, ge-bruikt voor
industrie¨le of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, be-kledingen voor tonnen of
vaten) (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan
110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
3
F1
III
3
33
1139
1139
BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlakte-behandelingen of lakken, ge-bruikt voor
industrie¨le of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, be-kledingen voor tonnen of
vaten) (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 kPa)
3
F1
III
3
33
1139
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1148
1149
1150
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1169
1169
CROTONALDEHYDE, GESTABILISEERD
CROTONYLEEN (butyn-2)
CYCLOHEXAAN
CYCLOPENTAAN
DECAHYDRONAFTALEEN (decaline)
DIACETONALCOHOL
DIACETONALCOHOL
DIBUTYLETHERS
1,2-DICHLOORETHYLEEN
DICHLOORPENTANEN
ETHYLEENGLYCOL-DIETHYLETHER (1,2-diethoxyethaan)
DIETHYLAMINE
DIETHYLETHER (ETHYLETHER)
DIETHYLKETON
DIISOBUTYLKETON
DIISOPROPYLAMINE
DIISOPROPYLETHER
DIMETHYLAMINE, OPLOS-SING IN WATER
DIMETHYLCARBONAAT
DIMETHYLDICHLOORSILAAN
DIMETHYLHYDRAZINE, ASYMMETRISCH
DIMETHYLSULFIDE
DIOXAAN
DIOXOLAAN
DIVINYLETHER, GESTABILISEERD
EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of
gelijk aan 175 kPa)
EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of
gelijk aan 175 kPa)
EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (niet viskeus)
EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4)
(dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4)
(dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
6.1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6.1
3
3
3
3
3
3
TF1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
FC
F1
F1
F1
FC
F1
FC
F1
FC
TFC
F1
F1
F1
F1
F1
F1
I
I
II
II
III
II
III
III
II
III
III
II
I
II
III
II
II
II
II
II
I
II
II
II
I
I
I
6.1 + 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3+8
3
3
3
3+8
3
3+8
3
3+8
6.1 + 3+8
3
3
3
3
3
3
663
339
33
33
30
33
30
30
33
30
30
338
33
33
30
338
33
338
33
X338
663
33
33
33
339
33
33
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1148
1149
1150
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1169
1169
3
F1
II
3
33
1169
3
3
3
F1
F1
F1
II
III
III
3
3
3
33
30
33
1169
1169
1169
3
F1
III
3
33
1169
EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4)
(dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
ETHANOL (ETHYLALCOHOL) of ETHANOL, OPLOSSING (ETHYLALCOHOL, OPLOS-SING) in water met
meer dan 70 volume-% alcohol
ETHANOL, OPLOSSING (ETHYLALCOHOL, OPLOS-SING) met meer dan 24 volume-% en niet meer dan 70
volume-% alcohol
ETHYLEENGLYCOLMONO-ETHYLETHER (2-ethoxyethanol)
ETHYLEENGLYCOLMONO-ETHYLETHERACETAAT (2-ethoxyethylacetaat)
ETHYLACETAAT
ETHYLBENZEEN
TRIETHYLBORAAT
ETHYLBUTYLACETAAT
2-ETHYLBUTYRALDEHYDE
ETHYLBUTYLETHER
ETHYLBUTYRAAT
ETHYLCHLOORACETAAT
ETHYLCHLOORFORMIAAT
ETHYLDICHLOORSILAAN
ETHYLEENDICHLORIDE (1,2dichloorethaan)
ETHYLEENIMINE, GESTABILISEERD
ETHYLEENGLYCOLMONOME-THYLETHER (2-methoxyethanol)
ETHYLEENGLYCOLMONO-METHYLETHERACETAAT
ETHYLFORMIAAT
OCTYLALDEHYDEN (ethyl-hexaldehyden) (2-ethylhexaldehyde, 3-ethylhexaldehyde)
ETHYLLACTAAT
METHYLETHYLKETON (ETHYLMETHYLKETON)
3
F1
III
3
33
1169
3
F1
II
3
33
1170
3
F1
III
3
30
1170
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6.1
6.1
4.3
3
6.1
3
3
3
3
3
3
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
TF1
TFC
WFC
FT1
TF1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
III
III
II
II
II
III
II
II
III
II
I
I
II
I
III
III
II
III
III
II
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6.1 + 3
6.1 + 3+8
4.3 + 3+8
3 + 6.1
6.1 + 3
3
3
3
3
3
3
30
30
33
33
33
30
33
33
30
63
663
X338
336
663
30
30
33
30
30
33
1171
1172
1173
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1169
1169
1169
1169
1169
1169
1170
1170
1171
1172
1173
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1188
1189
1190
1191
1192
1193
3
3
3
3
3
Classificatie
code
FT1
F1
FC
F1
F1
I
II
II
I
I
Etiketten
3 + 6.1
3
3+8
3
3
GEVI-nr
336
33
X338
33
33
UN-nr
1194
1195
1196
1197
1197
3
F1
II
3
33
1197
3
3
3
F1
F1
F1
II
III
III
3
3
3
33
30
33
1197
1197
1197
3
F1
III
3
33
1197
3
F1
III
3
33
1197
3
6.1
3
3
3
3
FC
TF1
F1
F1
F1
F1
III
II
II
III
III
III
3+8
6.1 + 3
3
3
3
3
38
63
33
30
30
30
1198
1199
1201
1201
1202
1202
3
F1
III
3
30
1202
3
3
3
3
3
3
F1
D
F1
F1
F1
F1
II
II
II
III
II
I
3
3
3
3
3
3
33
33
30
33
33
1203
1204
1206
1207
1208
1210
1210
DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRO-DUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners 3
en drukinkt-oplosmiddelen), brandbaar (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk
aan 175 kPa)
F1
I
3
33
1210
1210
DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRO-DUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners 3
en drukinkt-oplosmiddelen), brandbaar (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk
aan 175 kPa)
F1
II
3
33
1210
1210
DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRO-DUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners 3
en drukinkt-oplosmiddelen), brandbaar (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 kPa)
F1
II
3
33
1210
1210
DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRO-DUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners 3
en drukinkt-oplosmiddelen), brandbaar (niet viskeus)
DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRO-DUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners 3
en drukinkt-oplosmiddelen), brandbaar (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4)
(dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
F1
III
3
30
1210
F1
III
3
33
1210
1210
DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRO-DUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners 3
en drukinkt-oplosmiddelen), brandbaar (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4)
(dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
F1
III
3
33
1210
1210
DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRO-DUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners 3
en drukinkt-oplosmiddelen), brandbaar (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4)
(dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 kPa)
F1
III
3
33
1210
1212
1213
1214
1216
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
ISOBUTANOL (ISOBUTYLALCOHOL)
ISOBUTYLACETAAT
ISOBUTYLAMINE
ISOOCTENEN
ISOPREEN, GESTABILISEERD
ISOPROPYLALCOHOL (ISOP-ROPANOL)
ISOPROPYLACETAAT
ISOPROPYLAMINE
ISOPROPYLNITRAAT
KEROSINE
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
F1
F1
FC
F1
F1
F1
F1
FC
F1
F1
F1
III
II
II
II
I
II
II
I
II
III
II
3
3
3+8
3
3
3
3
3+8
3
3
3
30
33
338
33
339
33
33
338
30
33
1212
1213
1214
1216
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
3
3
3
F1
F1
FT1
II
III
II
3
3
3 + 6.1
33
30
336
1224
1224
1228
3
FT1
III
3 + 6.1
36
1228
3
3
3
3
3
3
3
6.1
6.1
4.3
3
6.1
3
3
3
3
3
3
F1
FT1
F1
F1
F1
FC
F1
TFC
TF1
WFC
F1
TFC
F1
F1
F1
F1
F1
FC
III
II
II
III
II
II
II
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
I
3
3 + 6.1
3
3
3
3+8
3
6.1 + 3+8
6.1 + 3
4.3 + 3+8
3
6.1 + 3+8
3
3
3
3
3
3+8
30
336
33
30
33
338
33
663
663
X338
33
663
33
339
339
33
33
X338
1229
1230
1231
1233
1234
1235
1237
1238
1239
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
UN-nr.
1194
1195
1196
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1197
1198
1199
1201
1201
1202
1202
Benaming en beschrijving
ETHYLNITRIET, OPLOSSING
ETHYLPROPIONAAT
ETHYLTRICHLOORSILAAN
EXTRACTEN, SMAAKSTOF-FEN, VLOEIBAAR (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
EXTRACTEN, SMAAKSTOF-FEN, VLOEIBAAR (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan
of gelijk aan 175 kPa)
EXTRACTEN, SMAAKSTOF-FEN, VLOEIBAAR (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan
of gelijk aan 175 kPa)
EXTRACTEN, SMAAKSTOF-FEN, VLOEIBAAR (dampspan-ning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
EXTRACTEN, SMAAKSTOF-FEN, VLOEIBAAR (niet viskeus)
EXTRACTEN, SMAAKSTOF-FEN, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens
2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
EXTRACTEN, SMAAKSTOF-FEN, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens
2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
EXTRACTEN, SMAAKSTOF-FEN, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens
2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 kPa)
FORMALDEHYDE, OPLOS-SING, BRANDBAAR
FURALDEHYDEN (furfural)
FOEZELOLIE
FOEZELOLIE
DIESELOLIE of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHTE (vlam-punt niet meer dan 61 °C)
DIESELOLIE overeenkomstig norm EN 590 :1993 of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHTE met een vlampunt
overeenkomstig norm EN 590 :1993
1202
1203
1204
1206
1207
1208
1210
1210
1224
1224
1228
1228
1229
1230
1231
1233
1234
1235
1237
1238
1239
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
DIESELOLIE of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHT (vlampunt hoger dan 61 °C maar niet hoger dan 100 °C )
BENZINE (motorbrandstof)
NITROGLYCERINE, OPLOS-SING IN ALCOHOL, met niet meer dan 1 % nitroglycerine
HEPTANEN
HEXALDEHYDE
HEXANEN
DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRO-DUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners
en drukinkt-oplosmiddelen), brandbaar (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
KETONEN, N.E.G. (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
KETONEN, N.E.G. (dampspan-ning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
KETONEN, N.E.G.
MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. of MERCAPTANEN, MENGSEL,
VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. of MERCAPTANEN, MENGSEL,
VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
MESITYLOXIDE
METHANOL
METHYLACETAAT
METHYLAMYLACETAAT
METHYLAL (dimethoxymethaan)
METHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER
METHYLBUTYRAAT
METHYLCHLOORFORMIAAT
METHYLCHLOORMETHYLETHER
METHYLDICHLOORSILAAN
METHYLFORMIAAT
METHYLHYDRAZINE
METHYLISOBUTYLKETON
METHYLISOPROPENYLKETON, GESTABILISEERD
METHYLMETHACRYLAAT, MONOMEER, GESTABILISEERD
METHYLPROPIONAAT
METHYLPROPYLKETON
METHYLTRICHLOORSILAAN
Klasse
Verpakkingsgroep
UN-nr.
1251
1259
1261
1262
1263
Benaming en beschrijving
METHYLVINYLKETON, GE-STABILISEERD
NIKKELTETRACARBONYL
NITROMETHAAN
OCTANEN
VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellak-oplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur,
vloeibare lak-basis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor
verven) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
Klasse
6.1
6.1
3
3
3
Classificatie
code
TFC
TF1
F1
F1
F1
Verpakkingsgroep
I
I
II
II
I
Etiketten
6.1 + 3+8
6.1 + 3
3
3
3
33
33
UN-nr
1251
1259
1261
1262
1263
GEVI-nr
639
663
1263
VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellak-oplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, 3
vloeibare lak-basis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor
verven) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
F1
I
3
33
1263
1263
VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellak-oplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, 3
vloeibare lak-basis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor
verven) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
F1
II
3
33
1263
1263
VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellak-oplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, 3
vloeibare lak-basis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor
verven) (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
F1
II
3
33
1263
1263
VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellak-oplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, 3
vloeibare lak-basis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor
verven) (niet viskeus)
F1
III
3
30
1263
1263
VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellak-oplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, 3
vloeibare lak-basis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor
verven) (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan
175 kPa)
F1
III
3
33
1263
1263
VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellak-oplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, 3
vloeibare lak-basis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor
verven) (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan
110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
F1
III
3
33
1263
1263
VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellak-oplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, 3
vloeibare lak-basis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor
verven) (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C niet hoger
dan 110 kPa)
F1
III
3
33
1263
1264
1265
1265
1266
PARALDEHYDE
PENTANEN, vloeibaar
PENTANEN, vloeibaar
F1
F1
F1
F1
III
I
II
I
3
3
3
3
30
33
33
33
1264
1265
1265
1266
F1
I
3
33
1266
F1
II
3
33
1266
F1
II
3
33
1266
F1
F1
III
III
3
3
30
33
1266
1266
F1
III
3
33
1266
3
F1
III
3
33
1266
3
3
F1
F1
I
I
3
3
33
33
1267
1267
3
F1
II
3
33
1267
3
3
3
F1
F1
F1
II
III
I
3
3
3
33
30
33
1267
1267
1268
3
F1
I
3
33
1268
3
F1
II
3
33
1268
3
F1
II
3
33
1268
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
F1
F1
F1
F1
F1
F1
FC
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
III
III
II
III
II
II
II
II
II
I
II
II
I
I
II
II
III
III
3
3
3
3
3
3
3+8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30
30
33
30
33
33
338
33
33
33
33
33
33
33
33
33
30
33
1268
1272
1274
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1286
1286
1286
1286
1286
1286
3
F1
III
3
33
1286
3
F1
III
3
33
1286
3
F1
I
3
33
1287
1266
1266
1266
1266
1266
1266
1266
1267
1267
3
3
3
3
PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar 3
lager dan of gelijk aan 175 kPa)
PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar 3
lager dan of gelijk aan 175 kPa)
3
PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 kPa)
PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (niet viskeus)
3
PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus
3
volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus
3
volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus
volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
RUWE AARDOLIE (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
RUWE AARDOLIE (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
1267
1267
1267
1268
1268
1268
1268
1268
1272
1274
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1286
1286
1286
1286
1286
1286
1286
1286
1287
RUWE AARDOLIE (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
RUWE AARDOLIE (dampspan-ning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
RUWE AARDOLIE
AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUC-TEN, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C hoger dan
175 kPa)
AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUC-TEN, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C hoger dan
110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUC-TEN, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C niet hoger
dan 110 kPa)
AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUC-TEN, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C hoger dan
110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUC-TEN, N.E.G.
PIJNOLIE
n-PROPANOL (n-PROPYLALCOHOL)
n-PROPANOL (n-PROPYLALCOHOL)
PROPIONALDEHYDE
n-PROPYLACETAAT
PROPYLAMINE
1-CHLOORPROPAAN (propylchloride)
1,2-DICHLOORPROPAAN (PROPYLEENDICHLORIDE)
PROPYLEENOXIDE
PROPYLFORMIATEN
PYRIDINE
HARSOLIE (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
HARSOLIE (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
HARSOLIE (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
HARSOLIE (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
HARSOLIE (niet viskeus)
HARSOLIE (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger
175 kPa)
HARSOLIE (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger
dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
HARSOLIE (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C niet
hoger dan 110 kPa)
RUBBERSOLUTIE (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
UN-nr. Benaming en beschrijving
1287
RUBBERSOLUTIE (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
1287
RUBBERSOLUTIE (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
1287 RUBBERSOLUTIE (dampspan-ning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
1287 RUBBERSOLUTIE (niet viskeus)
1287 RUBBERSOLUTIE (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C
hoger dan 175 kPa)
1287 RUBBERSOLUTIE (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C
hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
1287 RUBBERSOLUTIE (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C
niet ho-ger dan 110 kPa)
1288 LEISTEENOLIE
1288 LEISTEENOLIE
1289 NATRIUMMETHYLAAT, OP-LOSSING in alcohol
1289 NATRIUMMETHYLAAT, OP-LOSSING in alcohol
1292 TETRAETHYLSILICAAT
1293 TINCTUREN, MEDICINALE
1293 TINCTUREN, MEDICINALE
1294 TOLUEEN
1295 TRICHLOORSILAAN (silicochloroform)
1296 TRIETHYLAMINE
1297 TRIMETHYLAMINE, OPLOS-SING IN WATER, met niet meer dan 50 massa-% trimethylamine
1297 TRIMETHYLAMINE, OPLOS-SING IN WATER, met niet meer dan 50 massa-% trimethylamine
1297 TRIMETHYLAMINE, OPLOS-SING IN WATER, met niet meer dan 50 massa-% trimethylamine
1298 TRIMETHYLCHLOORSILAAN
1299 TERPENTIJN
1300 KUNSTTERPENTIJN (WHITE SPIRIT)
1300 KUNSTTERPENTIJN (WHITE SPIRIT)
1301 VINYLACETAAT, GESTABILISEERD
1302 VINYLETHYLETHER, GESTABILISEERD
1303 VINYLIDEENCHLORIDE, GE-STABILISEERD (1,1-DICHLOORETHYLEEN, GE-STABILISEERD)
1304 VINYLISOBUTYLETHER, GE-STABILISEERD
1305 VINYLTRICHLOORSILAAN, GESTABILISEERD
1306 HOUTCONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager
dan of gelijk aan 175 kPa)
1306 HOUTCONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
1306 HOUTCONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR (niet viskeus)
1306 HOUT-CONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens
2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
1306 HOUT-CONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens
2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
1306 HOUT-CONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens
2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
1307 XYLENEN
1307 XYLENEN
1308
ZIRKONIUM, SUSPENSIE IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
1308 ZIRKONIUM, SUSPENSIE IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa
maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
1308 ZIRKONIUM, SUSPENSIE IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa
maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
1308 ZIRKONIUM, SUSPENSIE IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110
kPa)
1308 ZIRKONIUM, SUSPENSIE IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF
1309 ALUMINIUMPOEDER, GE-COAT
1309 ALUMINIUMPOEDER, GE-COAT
1310 AMMONIUMPIKRAAT, BE-VOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water
1312 BORNEOL
1313 CALCIUMRESINAAT
1314 CALCIUMRESINAAT, GE-SMOLTEN en gestold
1318 KOBALTRESINAAT, NEERGESLAGEN
1320 DINITROFENOL, BEVOCH-TIGD met ten minste 15 massa-% water
1321 DINITROFENOLATEN, BE-VOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water
1322 DINITRORESORCINOL, BE-VOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water
1323 FERROCERIUM
1324 FILMS MET NITROCELLULO-SEDRAGER, gegelatineerd, met uitzondering van afvalstoffen
1325 BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
1325 BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
1326 HAFNIUMPOEDER, BEVOCH-TIGD met ten minste 25 massa-% water
1327 Hooi, stro of Bhusa
1328 HEXAMETHYLEENTETRAMINE
1330 MANGAANRESINAAT
1331 WRIJVINGSLUCIFERS
1332 METALDEHYDE
1333 CERIUM, platen, staven, baren
1334 NAFTALEEN, RUW of NAFTA-LEEN, GERAFFINEERD
1336 NITROGUANIDINE (PIKRIET), BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water
1337 ZETMEELNITRAAT, BEVOCH-TIGD met ten minste 20 massa-% water
1338 Rode FOSFOR, AMORF
1339 FOSFORHEPTASULFIDE (P4S7), vrij van witte of gele fosfor
1340 FOSFORPENTASULFIDE (P2S5) dat geen witte en gele fosfor bevat
1341 FOSFORSESQUISULFIDE (P4S3), vrij van witte of gele fosfor
1343 FOSFORTRISULFIDE (P4S6), vrij van witte of gele fosfor
1344 TRINITROFENOL, BEVOCH-TIGD met ten minste 30 massa-% water
1345 RUBBERAFVAL of RUBBER-RESTEN, onder de vorm van poeder of korrels
1346 SILICIUMPOEDER, AMORF
1347 ZILVERPIKRAAT, BEVOCH-TIGD met ten minste 30 massa-% water
1348 NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water
1349 NATRIUMPIKRAMAAT, BE-VOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water
1350 ZWAVEL
3
Classificatie
code
F1
I
3
GEVI-nr
33
UN-nr
1287
3
F1
II
3
33
1287
3
3
3
F1
F1
F1
II
III
III
3
3
3
33
30
33
1287
1287
1287
3
F1
III
3
33
1287
3
F1
III
3
33
1287
3
3
3
3
3
3
3
3
4.3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
F1
F1
FC
FC
F1
F1
F1
F1
WFC
FC
FC
FC
FC
FC
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
FC
F1
II
III
II
III
III
II
III
II
I
II
I
II
III
II
III
II
III
II
I
I
II
I
II
3
3
3+8
3+8
3
3
3
3
4.3 + 3+8
3+8
3+8
3+8
3+8
3+8
3
3
3
3
3
3
3
3+8
3
33
30
338
38
30
33
30
33
X338
338
338
338
38
X338
30
33
30
339
339
339
339
X338
33
1288
1288
1289
1289
1292
1293
1293
1294
1295
1296
1297
1297
1297
1298
1299
1300
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
3
3
3
F1
F1
F1
II
III
III
3
3
3
33
30
33
1306
1306
1306
3
F1
III
3
33
1306
3
F1
III
3
33
1306
3
3
3
F1
F1
F1
II
III
I
3
3
3
33
30
33
1307
1307
1308
3
F1
I
3
33
1308
3
F1
II
3
33
1308
3
F1
II
3
33
1308
3
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.3
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
F1
F3
F3
D
F1
F3
F3
F3
DT
DT
D
F3
F1
F1
F1
F3
F1
F1
F3
F1
F1
F3
F1
D
D
F3
F3
WF2
F3
F3
D
F1
F3
D
DT
D
F3
III
3
30
II
4.1
40
III
4.1
40
I
4.1
III
4.1
40
III
4.1
40
III
4.1
40
III
4.1
40
I
4.1 + 6.1
I
4.1 + 6.1
I
4.1
II
4.1
40
III
4.1
II
4.1
40
III
4.1
40
II
4.1
40
NIET ONDER-WORPEN AAN HET ADR
III
4.1
40
III
4.1
40
III
4.1
III
4.1
40
II
4.1
III
4.1
40
I
4.1
I
4.1
III
4.1
40
II
4.1
40
II
4.3 + 4.1
423
II
4.1
40
II
4.1
40
I
4.1
II
4.1
40
III
4.1
40
I
4.1
I
4.1 + 6.1
I
4.1
III
4.1
40
Klasse
Verpakkingsgroep
Etiketten
1308
1309
1309
1310
1312
1313
1314
1318
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1325
1326
1327
1328
1330
1331
1332
1333
1334
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
UN-nr. Benaming en beschrijving
1352 TITAANPOEDER, BEVOCH-TIGD met ten minste 25 massa-% water
1353 VEZELS GEDRENKT IN ZWAK GENITREERDE NITROCELLU-LOSE, N.E.G. of WEEFSELS, GEDRENKT
IN ZWAK GE-NITREERDE NITROCELLU-LOSE, N.E.G.
1354 TRINITROBENZEEN, BE-VOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water
1355 TRINITROBENZOE¨ ZUUR, BE-VOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water
1356 TRINITROTOLUEEN (TNT), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water
1357 UREUMNITRAAT, BEVOCH-TIGD met ten minste 20 massa-% water
1358 ZIRKONIUMPOEDER, BE-VOCHTIGD met ten minste 25 massa-% water
1360 CALCIUMFOSFIDE
1361 KOOL of ROET, van dierlijke of plantaardige oorsprong
1361 KOOL of ROET, van dierlijke of plantaardige oorsprong
1362 KOOL, GEACTIVEERD
1363 COPRA
1364 KATOENAFVAL, OLIEHOUDEND
1365 KATOEN, VOCHTIG
1366 DIETHYLZINK
1369 p-NITROSODIMETHYLANILINE
1370 DIMETHYLZINK
1373 VEZELS VAN DIERLIJKE, PLANTAARDIGE of SYNTHE-TISCHE OORSPRONG, door-drenkt met olie,
N.E.G. of WEEFSELS VAN DIERLIJKE, PLANTAARDIGE of SYNTHE-TISCHE OORSPRONG, door-drenkt
met olie, N.E.G.
1374
1376
1378
1379
1380
1381
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1396
1397
1398
1400
1401
1402
1402
1403
1404
1405
1405
1407
1408
1409
1409
1410
1411
1413
1414
1415
1417
1418
1418
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1426
1427
1428
1431
1432
1433
1435
1436
1436
1436
1437
1438
1439
1442
1444
1445
1446
1447
1448
VISMEEL (VISAFVAL), NIET GESTABILISEERD
IJZEROXIDE, AFGEWERKT of IJZERSPONS, AFGEWERKT, afkomstig van de lichtgaszuivering
METAALKATALYSATOR, BE-VOCHTIGD met een zichtbare overmaat vloeistof
PAPIER, BEHANDELD MET ONVERZADIGDE OLIE¨ N, on-volledig gedroogd (met inbegrip van
carbonpapier)
PENTABORAAN
FOSFOR, WIT, ONDER WATER of FOSFOR, GEEL, ONDER WATER of FOSFOR, WIT, IN OPLOSSING of
FOSFOR, GEEL, IN OPLOSSING
FOSFOR, WIT of GEEL, DROOG
KALIUMSULFIDE, WATERVRIJ of KALIUMSULFIDE met minder dan 30 % kristalwater
PYROFOOR METAAL, N.E.G. of PYROFORE LEGERING, N.E.G.
NATRIUMDITHIONIET
NATRIUMSULFIDE, WATER-VRIJ of NATRIUMSULFIDE met minder dan 30 % kristalwater
OLIEZAADKOEKEN met meer dan 1,5 massa-% olie en niet meer dan 11 massa-% vocht
AMALGAAM VAN ALKALIME-TALEN
ALKALIMETAALAMIDEN
DISPERSIE VAN AARDALKALI-METALEN of DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN
AMALGAAM VAN AARDALKA-LIMETALEN
LEGERING VAN AARDALKALI-METALEN, N.E.G.
ALUMINIUMCARBIDE
ALUMINIUMFERROSILICIUMPOEDER
ALUMINIUMPOEDER, NIET GECOAT
ALUMINIUMPOEDER, NIET GECOAT
ALUMINIUMFOSFIDE
ALUMINIUMSILICIUMPOEDER, NIET GECOAT
BARIUM
CALCIUM
CALCIUMCARBIDE
CALCIUMCARBIDE
CALCIUMCYAANAMIDE met meer dan 0,1 massa-% calcium-carbide
CALCIUMHYDRIDE
CALCIUMSILICIDE
CALCIUMSILICIDE
CESIUM
FERROSILICIUM met ten min-ste 30 massa-% en minder dan 90 massa-% silicium
METAALHYDRIDEN, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G.
METAALHYDRIDEN, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G.
LITHIUMALUMINIUMHYDRIDE
LITHIUMALUMINIUMHYDRIDE IN ETHER
LITHIUMBOORHYDRIDE
LITHIUMHYDRIDE
LITHIUM
LITHIUMSILICIUM
MAGNESIUMPOEDER of POE-DER VAN MAGNESIUM-LEGERINGEN
MAGNESIUMPOEDER of POE-DER VAN MAGNESIUM-LEGERINGEN
MAGNESIUMPOEDER of POE-DER VAN MAGNESIUM-LEGERINGEN
MAGNESIUMALUMINIUMFOSFIDE
METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM
LEGERING VAN ALKALIMETA-LEN, VLOEIBAAR, N.E.G.
LEGERINGEN VAN KALIUM EN NATRIUM
RUBIDIUM
NATRIUMBOORHYDRIDE
NATRIUMHYDRIDE
NATRIUM
NATRIUMMETHYLAAT
NATRIUMFOSFIDE
TINFOSFIDEN
ZINKAS
ZINKPOEDER of ZINKSTOF
ZINKPOEDER of ZINKSTOF
ZINKPOEDER of ZINKSTOF
ZIRKONIUMHYDRIDE
ALUMINIUMNITRAAT
AMMONIUMDICHROMAAT
AMMONIUMPERCHLORAAT
AMMONIUMPERSULFAAT
BARIUMCHLORAAT
BARIUMNITRAAT
BARIUMPERCHLORAAT
BARIUMPERMANGANAAT
4.1
4.1
Classificatie
code
F3
F1
II
III
Etiketten
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.3
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
D
D
D
D
F3
WT2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
SW
S2
SW
S2
I
I
I
I
II
I
II
III
III
III
III
III
I
II
I
III
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.3 + 6.1
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2 + 4.3
4.2
4.2 + 4.3
4.2
40
40
40
40
40
40
X333
40
X333
40
1354
1355
1356
1357
1358
1360
1361
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1369
1370
1373
4.2
4.2
4.2
4.2
S2
S4
S4
S2
II
III
II
III
4.2
4.2
4.2
4.2
40
40
40
1374
1376
1378
1379
4.2
4.2
ST3
ST3
I
I
4.2 + 6.1
4.2 + 6.1
333
46
1380
1381
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.2
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
ST4
S4
S4
S4
S4
S2
W2
W2
W1
W2
W2
W2
WT2
W2
W2
WT2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
WT2
W2
W2
W2
WF1
W2
W2
W2
W2
WS
WS
WS
WT2
W2
W1
W2
W2
W2
W2
W2
SC4
WT2
WT2
W2
WS
WS
WS
F3
O2
O2
O2
O2
OT2
OT2
OT2
OT2
I
II
I
II
II
III
I
II
I
I
II
II
II
II
III
I
III
II
II
I
II
III
I
II
III
I
III
I
II
I
I
I
I
I
II
I
II
III
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
III
I
II
III
II
III
II
II
III
II
II
II
II
4.2 + 6.1
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3 + 6.1
4.3
4.3
4.3 + 6.1
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3 + 6.1
4.3
4.3
4.3
4.3 + 3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3 + 4.2
4.3 + 4.2
4.3 + 4.2
4.3 + 6.1
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.2 + 8
4.3 + 6.1
4.3 + 6.1
4.3
4.3 + 4.2
4.3 + 4.2
4.3 + 4.2
4.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1 + 6.1
5.1 + 6.1
5.1 + 6.1
5.1 + 6.1
46
40
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1396
1397
1398
1400
1401
1402
1402
1403
1404
1405
1405
1407
1408
1409
1409
1410
1411
1413
1414
1415
1417
1418
1418
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1426
1427
1428
1431
1432
1433
1435
1436
1436
1436
1437
1438
1439
1442
1444
1445
1446
1447
1448
Klasse
Verpakkingsgroep
GEVI-nr
40
40
40
40
40
X423
423
X423
X423
423
423
462
423
423
423
423
423
423
423
423
423
X423
462
423
X423
423
423
423
X423
X423
X423
X423
X423
48
423
423
423
40
50
50
50
50
56
56
56
56
UN-nr
1352
1353
UN-nr.
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1458
1459
1459
1461
1462
1463
1465
1466
1467
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1477
1479
1479
1479
1481
1481
1482
1482
1483
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1498
1499
1500
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1541
1544
1544
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1553
1554
1555
1556
Benaming en beschrijving
BARIUMPEROXIDE
ANORGANISCHE BROMATEN, N.E.G.
CESIUMNITRAAT
CALCIUMCHLORAAT
CALCIUMCHLORIET
CALCIUMNITRAAT
CALCIUMPERCHLORAAT
CALCIUMPERMANGANAAT
CALCIUMPEROXIDE
CHLORAAT EN BORAAT, MENGSEL
CHLORAAT EN BORAAT, MENGSEL
CHLORAAT EN MAGNESIUM-CHLORIDE, MENGSEL
CHLORAAT EN MAGNESIUM-CHLORIDE, MENGSEL
ANORGANISCHE CHLORA-TEN, N.E.G.
ANORGANISCHE CHLORIE-TEN, N.E.G.
CHROOMTRIOXIDE, WATER-VRIJ (chroomzuur, vast)
DIDYMIUMNITRAAT
IJZER(III)NITRAAT
GUANIDINENITRAAT
LOODNITRAAT
LOODPERCHLORAAT
LITHIUMHYPOCHLORIET, DROOG of LITHIUM-HYPOCHLORIET, MENGSEL
LITHIUMPEROXIDE
MAGNESIUMBROMAAT
MAGNESIUMNITRAAT
MAGNESIUMPERCHLORAAT
MAGNESIUMPEROXIDE
ANORGANISCHE NITRATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE NITRATEN, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, N.E.G.
ANORGANISCHE PERCHLO-RATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE PERCHLO-RATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE PERMANGA-NATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE PERMANGA-NATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE PEROXI-DES, N.E.G.
ANORGANISCHE PEROXI-DES, N.E.G.
KALIUMBROMAAT
KALIUMCHLORAAT
KALIUMNITRAAT
KALIUMNITRAAT EN NATRIUMNITRIET, MENGSEL
KALIUMNITRIET
KALIUMPERCHLORAAT
KALIUMPERMANGANAAT
KALIUMPEROXIDE
KALIUMPERSULFAAT
ZILVERNITRAAT
NATRIUMBROMAAT
NATRIUMCHLORAAT
NATRIUMCHLORIET
NATRIUMNITRAAT
NATRIUMNITRAAT EN KA-LIUMNITRAAT, MENGSEL
NATRIUMNITRIET
NATRIUMPERCHLORAAT
NATRIUMPERMANGANAAT
NATRIUMPEROXIDE
NATRIUMPERSULFAAT
STRONTIUMCHLORAAT
STRONTIUMNITRAAT
STRONTIUMPERCHLORAAT
STRONTIUMPEROXIDE
TETRANITROMETHAAN
UREUMWATERSTOFPEROXIDE
ZINKAMMONIUMNITRIET
ZINKCHLORAAT
ZINKNITRAAT
ZINKPERMANGANAAT
ZINKPEROXIDE
ZIRKONIUMPIKRAMAAT, BE-VOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water
ACETONCYAANHYDRINE, GE-STABILISEERD
ALKALOI¨DEN, VAST, N.E.G. of ALKALOI¨DEZOUTEN, VAST, N.E.G.
ALKALOI¨DEN, VAST, N.E.G. of ALKALOI¨DEZOUTEN, VAST, N.E.G.
ALKALOI¨DEN, VAST, N.E.G. of ALKALOI¨DEZOUTEN, VAST, N.E.G.
ALLYLISOTHIOCYANAAT, GE-STABILISEERD
AMMONIUMARSENAAT
ANILINE
ANILINEHYDROCHLORIDE
ANORGANISCHE ANTIMOON-VERBINDING, VAST, N.E.G.
ANTIMOONLACTAAT
ANTIMOONKALIUMTARTRAAT
ARSEENZUUR, VLOEIBAAR
ARSEENZUUR, VAST
ARSEENBROMIDE
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
4.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
Classificatie
code
OT2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
OC2
O2
O2
O2
OT2
OT2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
OT2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
OT1
OC2
O2
O2
O2
O2
O2
D
T1
T2
T2
T2
TF1
T5
T1
T2
T5
T5
T5
T4
T5
T5
T4
II
II
III
II
II
III
II
II
II
II
III
II
III
II
II
II
III
III
III
II
II
II
II
II
III
II
II
II
III
I
II
III
II
III
II
III
II
III
II
II
III
II
II
II
II
I
III
II
II
II
II
III
III
III
II
II
I
III
II
III
II
II
I
III
II
II
II
II
II
I
I
I
II
III
II
II
II
III
III
III
III
I
II
II
I
Etiketten
5.1 + 6.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1 + 8
5.1
5.1
5.1
5.1 + 6.1
5.1 + 6.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1 + 6.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1 + 6.1
5.1 + 8
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
4.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1 + 3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
669
66
60
60
639
60
60
60
60
60
60
66
60
60
66
UN-nr
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1458
1459
1459
1461
1462
1463
1465
1466
1467
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1477
1479
1479
1479
1481
1481
1482
1482
1483
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1498
1499
1500
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1541
1544
1544
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1553
1554
1555
1556
6.1
T4
II
6.1
60
1556
6.1
T4
III
6.1
60
1556
6.1
T5
I
6.1
66
1557
Klasse
Verpakkingsgroep
GEVI-nr
56
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
58
50
50
50
56
56
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
56
50
50
50
50
50
50
50
559
58
50
50
50
50
50
ARSEENVERBINDING, VLOEI-BAAR, N.E.G., anorganisch (ar-senaten, arsenieten en arseen-sulfiden)
1556
ARSEENVERBINDING, VLOEI-BAAR, N.E.G., anorganisch (ar-senaten, arsenieten en arseen-sulfiden)
1556
1557
ARSEENVERBINDING, VLOEI-BAAR, N.E.G., anorganisch (ar-senaten, arsenieten en arseen-sulfiden)
ARSEENVERBINDING, VAST, N.E.G., anorganisch (arsenaten, arsenieten en arseensulfiden)
UN-nr.
1557
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1564
1564
1565
1566
1566
1567
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1577
1577
1578
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1583
1583
1585
1586
1587
1588
1588
1588
1589
1590
1590
1591
1593
1594
1595
1596
1597
1597
1598
1599
1599
1600
1601
1601
1601
1602
1602
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1611
1612
1613
1614
1616
1617
1618
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1629
1630
1631
1634
1636
1637
1638
1639
Benaming en beschrijving
ARSEENVERBINDING, VAST, N.E.G., anorganisch (arsenaten, arsenieten en arseensulfiden)
ARSEENVERBINDING, VAST, N.E.G., anorganisch (arsenaten, arsenieten en arseensulfiden)
ARSEEN (ARSENICUM)
ARSEENPENTOXIDE
ARSEENTRICHLORIDE
ARSEENTRIOXIDE
ARSEENSTOF
BARIUMVERBINDING, N.E.G.
BARIUMVERBINDING, N.E.G.
BARIUMCYANIDE
BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.
BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.
BERYLLIUMPOEDER
BROOMACETON
BRUCINE
BARIUMAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 50 massa-% water
KAKODYLZUUR
CALCIUMARSENAAT
CALCIUMARSENAAT EN CAL-CIUMARSENIET, MENGSEL, VAST
CALCIUMCYANIDE
CHLOORDINITROBENZENEN, VLOEIBAAR
CHLOORDINITROBENZENEN, VAST
CHLOORNITROBENZENEN, fest
CHLOORNITROBENZENEN, vloeibaar
4-CHLOOR-o-TOLUIDINEHYDROCHLORIDE
CHLOORPIKRINE
CHLOORPIKRINE EN ME-THYLBROMIDE, MENGSEL
CHLOORPIKRINE EN ME-THYLCHLORIDE, MENGSEL
CHLOORPIKRINE, MENGSEL, N.E.G.
CHLOORPIKRINE, MENGSEL, N.E.G.
CHLOORPIKRINE, MENGSEL, N.E.G.
KOPERACETOARSENIET
KOPERARSENIET
KOPERCYANIDE
CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G.
CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G.
CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G.
CHLOORCYAAN, GESTABILI-SEERD (CYAANCHLORIDE, GESTABILISEERD)
DICHLOORANILINEN, VLOEIBAAR
DICHLOORANILINEN, VAST
o-DICHLOORBENZEEN
DICHLOORMETHAAN (methyleenchloride)
DIETHYLSULFAAT
DIMETHYLSULFAAT
DINITROANILINEN
DINITROBENZENEN, VLOEIBAAR
DINITROBENZENEN, VAST
DINITRO-o-CRESOL
DINITROFENOL, OPLOSSING
DINITROFENOL, OPLOSSING
DINITROTOLUENEN, GE-SMOLTEN
DESINFECTIEMIDDEL, VAST, GIFTIG, N.E.G.
DESINFECTIEMIDDEL, VAST, GIFTIG, N.E.G.
DESINFECTIEMIDDEL, VAST, GIFTIG, N.E.G.
KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. of TUSSEN-PRODUCT VOOR KLEUR-STOF, VLOEIBAAR,
GIFTIG, N.E.G.
KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. of TUSSEN-PRODUCT VOOR KLEUR-STOF, VLOEIBAAR,
GIFTIG, N.E.G.
KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. of TUSSEN-PRODUCT VOOR KLEUR-STOF, VLOEIBAAR,
GIFTIG, N.E.G.
ETHYLBROOMACETAAT
ETHYLEENDIAMINE
ETHYLEENDIBROMIDE (1,2dibroomethaan)
IJZER(III)ARSENAAT
IJZER(III)ARSENIET
IJZER(II)ARSENAAT
HEXAETHYLTETRAFOSFAAT
MENGSEL VAN HEXAETHYL-TETRAFOSFAAT EN SAMEN-GEPERST GAS
CYAANWATERSTOF, OPLOS-SING IN WATER (CYAANWATERSTOFZUUR), met niet meer dan 20 %
cyaan-waterstof
CYAANWATERSTOF, GESTA-BILISEERD, met minder dan 3 % water en geabsorbeerd door een inerte
poreuze stof
LOODACETAAT
LOODARSENATEN
LOODARSENIETEN
LOODCYANIDE
LONDON PURPLE
MAGNESIUMARSENAAT
KWIK(II)ARSENAAT
KWIK(II)CHLORIDE
KWIK(II)NITRAAT
KALIUM-KWIKCYANIDE
KWIK(I)NITRAAT
KWIKACETAAT
AMMONIUM-KWIKCHLORIDE
KWIKBENZOAAT
KWIKBROMIDEN
KWIKCYANIDE
KWIKGLUCONAAT
KWIKJODIDE
KWIKNUCLEAAT
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
4.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
2
2
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
2
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
Classificatie
code
T5
T5
T5
T5
T4
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
TF3
TF1
T2
DT
T5
T5
T5
T5
T1
T2
T2
T1
T2
T1
2T
2T
T1
T1
T1
T5
T5
T5
T5
T5
T5
2TC
T1
T2
T1
T1
T1
TC1
T2
T1
T2
T2
T1
T1
T1
T2
T2
T2
T1
6.1
Klasse
Verpakkingsgroep
II
II
III
III
II
I
II
II
II
II
II
III
II
I
II
III
I
Etiketten
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1 + 4.1
6.1 + 3
6.1
4.1 + 6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
2.3
2.3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
2.3 + 8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1 + 8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
60
60
60
60
60
668
60
60
60
60
60
60
60
66
60
60
66
UN-nr
1557
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1564
1564
1565
1566
1566
1567
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1577
1577
1578
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1583
1583
1585
1586
1587
1588
1588
1588
1589
1590
1590
1591
1593
1594
1595
1596
1597
1597
1598
1599
1599
1600
1601
1601
1601
1602
T1
II
6.1
60
1602
6.1
T1
III
6.1
60
1602
6.1
8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
2
6.1
TF1
CF1
T1
T5
T5
T5
T1
1T
TF1
II
II
I
II
II
II
II
I
6.1 + 3
8+3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
2.3
6.1 + 3
63
83
66
60
60
60
60
26
663
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1611
1612
1613
6.1
TF1
I
6.1 + 3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
III
II
II
II
II
II
II
II
II
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
II
III
II
II
I
II
II
II
III
I
II
III
II
II
I
I
II
II
II
I
II
II
II
II
III
I
I
II
III
II
II
II
I
II
III
GEVI-nr
60
60
60
60
66
60
60
60
60
66
60
60
64
63
66
60
60
60
66
60
60
60
60
60
66
26
26
66
60
60
60
60
60
66
60
60
1614
60
60
60
60
60
60
60
60
60
66
60
60
60
60
60
60
60
60
60
1616
1617
1618
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1629
1630
1631
1634
1636
1637
1638
1639
UN-nr.
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1655
1655
1656
1656
1657
1658
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1664
1665
1665
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1677
1678
1679
1680
1683
1684
1685
1686
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1693
1693
1693
1694
1694
1695
1697
1698
1699
1699
1700
1701
1702
1704
1707
1708
1708
1709
1710
1711
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1719
1722
1723
1724
1725
1726
1727
Benaming en beschrijving
KWIKOLEAAT
KWIKOXIDE
KWIKOXYCYANIDE, GEFLEG-MATISEERD
KALIUM-KWIKJODIDE
KWIKSALICYLAAT
KWIK(II)SULFAAT
KWIKTHIOCYANAAT
METHYLBROMIDE EN ETHY-LEENDIBROMIDE, MENGSEL, VLOEIBAAR
ACETONITRIL (methylcyanide)
ANTIKLOPMENGSEL VOOR MOTORBRANDSTOFFEN, (tetrae¨thyllood, tetramethyllood)
beta-NAFTYLAMINE
NAFTYLTHIOUREUM
NAFTYLUREUM
NIKKELCYANIDE
NICOTINE
NICOTINEVERBINDING, VAST, N.E.G. of NICOTINE-PREPARAAT, VAST, N.E.G.
NICOTINEVERBINDING, VAST, N.E.G. of NICOTINE-PREPARAAT, VAST, N.E.G.
NICOTINEVERBINDING, VAST, N.E.G. of NICOTINE-PREPARAAT, VAST, N.E.G.
NICOTINEHYDROCHLORIDE, vloeibaar of NICOTINEHY-DROCHLORIDE, OPLOSSING
NICOTINEHYDROCHLORIDE, vast
NICOTINESALICYLAAT
NICOTINESULFAAT, OPLOSSING
NICOTINESULFAAT, VAST
NICOTINETARTRAAT
STIKSTOFMONOXIDE, SA-MENGEPERST, (STIKSTO-FOXIDE, SAMENGEPERST)
NITROANILINEN
NITROBENZEEN
NITROFENOLEN
NITROTOLUENEN, VLOEIBAAR
NITROTOLUENEN, VAST
NITROXYLENEN, VLOEIBAAR
NITROXYLENEN, VAST
PENTACHLOORETHAAN
PERCHLOORMETHYLMERCAPTAAN
FENOL, VAST
FENYLCARBYLAMINECHLORIDE
FENYLEENDIAMINEN
FENYLKWIKACETAAT
KALIUMARSENAAT
KALIUMARSENIET
KALIUMKOPER(I)CYANIDE
KALIUMCYANIDE
ZILVERARSENIET
ZILVERCYANIDE
NATRIUMARSENAAT
NATRIUMARSENIET, OPLOS-SING IN WATER
NATRIUMARSENIET, OPLOS-SING IN WATER
NATRIUMAZIDE
NATRIUMKAKODYLAAT
NATRIUMCYANIDE
NATRIUMFLUORIDE
STRONTIUMARSENIET
STRYCHNINE of STRYCHNINEZOUTEN
TRAANGASINGREDIE¨ NT, VLOEIBAAR, N.E.G.
TRAANGASINGREDIE¨ NT, VLOEIBAAR, N.E.G.
TRAANGASINGREDIE¨ NT, VAST, N.E.G.
TRAANGASINGREDIE¨ NT, VAST, N.E.G.
BROOMBENZYLCYANIDEN, VLOEIBAAR
BROOMBENZYLCYANIDEN, VAST
CHLOORACETON, GESTABILISEERD
CHLOORACETOFENON (fenacylchloride)
DIFENYLAMINOCHLOORARSINE
DIFENYLCHLOORARSINE, VLOEIBAAR
DIFENYLCHLOORARSINE, VAST
TRAANGASKAARSEN
XYLYLBROMIDE
1,1,2,2TETRACHLOORETHAAN (acetyleentetrachloride)
TETRAETHYLDITHIOPYROFOSFAAT
THALLIUMVERBINDING, N.E.G.
TOLUIDINEN, VLOEIBAAR
TOLUIDINEN, VAST
2,4-TOLUEENDIAMINE
TRICHLOORETHYLEEN
XYLIDINEN, VLOEIBAAR
XYLIDINEN, VAST
ZINKARSENAAT of ZINKARSE-NIET of ZINKARSENAAT EN ZINKARSENIET, MENGSEL
ZINKCYANIDE
ZINKFOSFIDE
AZIJNZUURANHYDRIDE
ACETYLBROMIDE
ACETYLCHLORIDE
BUTYLFOSFAAT
BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
ALLYLCHLOORFORMIAAT
ALLYLJODIDE
ALLYLTRICHLOORSILAAN, GESTABILISEERD
ALUMINIUMBROMIDE, WA-TERVRIJ
ALUMINIUMCHLORIDE, WA-TERVRIJ
AMMONIUMWATERSTOFDI-FLUORIDE, VAST (ammonium-bifluoride, vast)
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
2
Classificatie
code
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T1
F1
T3
T2
T2
T2
T5
T1
T2
T2
T2
T1
T2
T2
T1
T2
T2
1TOC
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
4.3
8
8
3
8
8
8
6.1
3
8
8
8
8
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T1
T2
T1
T2
T3
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T4
T4
T5
T5
T5
T5
T5
T2
T1
T1
T2
T2
T1
T2
TFC
T1
T3
T3
T3
TF3
T1
T1
T2
T5
T1
T2
T2
T1
T1
T2
T5
T5
WT2
CF1
C3
FC
C3
C5
C5
TFC
FC
CF1
C2
C2
C2
Klasse
Verpakkingsgroep
II
II
II
II
II
II
II
I
II
I
II
II
II
II
II
I
II
III
II
II
II
II
II
II
Etiketten
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
II
II
III
II
II
II
II
II
I
II
I
III
II
II
II
II
I
II
II
II
II
III
II
II
I
III
II
I
I
II
I
II
I
I
I
II
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
III
III
II
II
II
I
I
II
II
II
III
II
III
I
II
II
II
II
II
2.3 + 5.1 + 8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1 + 3+8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1 + 4.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
4.3 + 6.1
8+3
8
3+8
8
8
8
6.1 + 3+8
3+8
8+3
8
8
8
GEVI-nr
60
60
60
60
60
60
60
66
33
66
60
60
60
60
60
66
60
60
60
60
60
60
60
60
UN-nr
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1655
1655
1656
1656
1657
1658
1658
1659
1660
60
60
60
60
60
60
60
60
66
60
66
60
60
60
60
60
66
60
60
60
60
60
1661
1662
1663
1664
1664
1665
1665
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1677
1678
1679
1680
1683
1684
1685
1686
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1693
1693
1693
1694
1694
1695
1697
1698
1699
1699
1700
1701
1702
1704
1707
1708
1708
1709
1710
1711
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1719
1722
1723
1724
1725
1726
1727
60
66
60
60
66
66
60
66
60
66
66
663
60
66
66
66
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
66
83
80
X338
80
80
80
668
338
X839
80
80
80
Benaming en beschrijving
AMYLTRICHLOORSILAAN
ANISOYLCHLORIDE
ANTIMOONPENTACHLORIDE, VLOEIBAAR
ANTIMOONPENTACHLORIDE, OPLOSSING
ANTIMOONPENTACHLORIDE, OPLOSSING
ANTIMOONPENTAFLUORIDE
ANTIMOONTRICHLORIDE
BENZOYLCHLORIDE
BENZYLBROMIDE
BENZYLCHLORIDE
BENZYLCHLOORFORMIAAT
WATERSTOFDIFLUORIDEN, N.E.G.
WATERSTOFDIFLUORIDEN, N.E.G.
BOORTRICHLORIDE
BOORTRIFLUORIDEAZIJNZUUR-COMPLEX
BOORTRIFLUORIDEPROPIONZUUR-COMPLEX
BROOM of BROOM, OPLOSSING
BROOMPENTAFLUORIDE
8
8
8
8
8
8
8
8
6.1
6.1
8
8
8
2
8
8
8
5.1
Classificatie
code
C3
C3
C1
C1
C1
CT1
C2
C3
TC1
TC1
C9
C2
C2
2TC
C3
C3
CT1
OTC
1746
BROOMTRIFLUORIDE
5.1
OTC
I
1747
1748
CF1
O2
II
II
1749
BUTYLTRICHLOORSILAAN
8
CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG of CALCIUM-HYPOCHLORIET, DROOG, MENGSEL, met meer dan 39 5.1
% actief chloor (8,8 % actieve zuur-stof),
CHLOORTRIFLUORIDE
2
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1755
1756
1757
1757
1758
1759
1759
1759
1760
1760
1760
1761
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1783
1784
1786
1787
1787
1788
1788
1789
1789
1790
1790
1790
1791
1791
1792
1793
1794
1796
1796
1798
1799
1800
1801
1802
1803
CHLOORAZIJNZUUR, OPLOSSING
CHLOORAZIJNZUUR, VAST
CHLOORACETYLCHLORIDE
CHLOORFENYLTRICHLOORSILAAN
CHLOORSULFONZUUR met of zonder zwaveltrioxide
CHROOMZUUR, OPLOSSING
CHROOMZUUR, OPLOSSING
CHROOM(III)FLUORIDE, VAST (chroomtrifluoride, vast)
CHROOM(III)FLUORIDE, OP-LOSSING (chroomtrifluoride, op-lossing)
CHROOM(III)FLUORIDE, OP-LOSSING (chroomtrifluoride, op-lossing)
CHROOMOXYCHLORIDE (CHROMYLCHLORIDE)
BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.
KOPERETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING
KOPERETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING
CYCLOHEXENYLTRICHLOORSILAAN
CYCLOHEXYLTRICHLOORSILAAN
DICHLOORAZIJNZUUR
DICHLOORACETYLCHLORIDE
DICHLOORFENYLTRICHLOORSILAAN
DIETHYLDICHLOORSILAAN
DIFLUORFOSFORZUUR, WA-TERVRIJ
DIFENYLDICHLOORSILAAN
DIFENYLBROOMMETHAAN
DODECYLTRICHLOORSILAAN
IJZER(III)CHLORIDE, WATER-VRIJ (ijzertrichloride, watervrij)
VULLINGEN VOOR BRAND-BLUSSERS, bijtende vloeistof
FLUORBOORZUUR
FLUORFOSFORZUUR, WA-TERVRIJ
FLUORSULFONZUUR
SILICOFLUORWATERSTOFZUUR
MIEREZUUR
FUMARYLCHLORIDE
HEXADECYLTRICHLOORSILAAN
HEXAFLUORFOSFORZUUR
HEXAMETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING
HEXAMETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING
HEXYLTRICHLOORSILAAN
MENGSEL VAN FLUORWATERSTOFZUUR EN ZWAVELZUUR
JOODWATERSTOFZUUR
JOODWATERSTOFZUUR
BROOMWATERSTOFZUUR
BROOMWATERSTOFZUUR
ZOUTZUUR (CHLOORWATERSTOFZUUR)
CHLOORWATERSTOFZUUR (ZOUTZUUR)
FLUORWATERSTOFZUUR, met meer dan 85 % fluorwaterstof
FLUORWATERSTOFZUUR, met meer dan 60 % maar niet meer dan 85 % fluorwaterstof
FLUORWATERSTOFZUUR, met niet meer dan 60 % fluorwaterstof
HYPOCHLORIET, OPLOSSING
HYPOCHLORIET, OPLOSSING
JOODMONOCHLORIDE
ISOPROPYLFOSFAAT
LOODSULFAAT met meer dan 3 % vrij zuur
NITREERZUURMENGSEL met meer dan 50 % salpeterzuur
NITREERZUURMENGSEL met niet meer dan 50 % salpeterzuur
MENGSEL VAN SALPETER-ZUUR EN ZOUTZUUR
NONYLTRICHLOORSILAAN
OCTADECYLTRICHLOORSILAAN
OCTYLTRICHLOORSILAAN
PERCHLOORZUUR, met niet meer dan 50 massa-% zuur
FENOLSULFONZUUR, VLOEIBAAR
TC1
TC2
TC1
C3
C1
C1
C1
C2
C1
C1
C1
C10
C10
C10
C9
C9
C9
CT1
CT1
C3
C3
C3
C3
C3
CF1
C1
C3
C10
C3
C2
C11
C1
C1
C1
C1
C3
C3
C3
C1
C7
C7
C3
CT1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
CT1
CT1
CT1
C9
C9
C1
C3
C2
CO1
C1
COT
C3
C3
C3
CO1
C3
UN-nr.
1728
1729
1730
1731
1731
1732
1733
1736
1737
1738
1739
1740
1740
1741
1742
1743
1744
1745
Klasse
Verpakkingsgroep
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
I
II
III
II
II
I
I
Etiketten
8
8
8
8
8
8 + 6.1
8
8
6.1 + 8
6.1 + 8
8
8
8
2.3 + 8
8
8
8 + 6.1
GEVI-nr
X80
80
X80
80
80
86
80
80
68
68
88
80
80
80
80
886
568
UN-nr
1728
1729
1730
1731
1731
1732
1733
1736
1737
1738
1739
1740
1740
1741
1742
1743
1744
1745
5.1 + 6.1 + 8
6.1
6.1
6.1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2TOC
II
II
I
II
I
II
III
II
II
III
I
I
II
III
I
II
III
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
I
II
II
II
II
II
II
III
II
I
II
III
II
III
II
III
I
I
II
II
III
II
III
II
I
II
II
II
II
II
II
568
5.1 + 6.1 + 8
8+3
X83
5.1
50
1746
265
2.3 + 5.1 + 8
6.1 + 8
68
6.1 + 8
68
6.1 + 8
668
8
X80
8
X88
8
80
8
80
8
80
8
80
8
80
8
X88
8
88
8
80
8
80
8
88
8
80
8
80
8 + 6.1
86
8 + 6.1
86
8
X80
8
X80
8
80
8
X80
8
X80
8+3
X83
8
80
8
X80
8
80
8
X80
8
80
8
8
80
8
80
8
88
8
80
8
80
8
80
8
X80
8
80
8
80
8
80
8
X80
8 + 6.1
886
8
80
8
80
8
80
8
80
8
80
8
80
8 + 6.1
886
8 + 6.1
886
8 + 6.1
86
8
80
8
80
8
80
8
80
8
80
8 + 5.1
885
8
80
VERVOER VERBODEN
8
X80
8
X80
8
X80
8 + 5.1
85
8
80
1749
1747
1748
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1755
1756
1757
1757
1758
1759
1759
1759
1760
1760
1760
1761
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1783
1784
1786
1787
1787
1788
1788
1789
1789
1790
1790
1790
1791
1791
1792
1793
1794
1796
1796
1798
1799
1800
1801
1802
1803
UN-nr.
1804
1805
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1819
1823
1824
1824
1825
1826
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1843
1845
1846
1847
1848
1849
1851
1851
1854
1855
1858
1859
1860
1862
1863
1863
1863
1863
1863
1865
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1866
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1891
1892
1894
Benaming en beschrijving
FENYLTRICHLOORSILAAN
FOSFORZUUR, VLOEIBAAR
FOSFORZUUR, VAST
FOSFORPENTACHLORIDE
FOSFORPENTOXIDE (FOSFORZUURANHYDRIDE)
FOSFORTRIBROMIDE
FOSFORTRICHLORIDE
FOSFOROXYCHLORIDE
KALIUMWATERSTOFDIFLUO-RIDE (kaliumbifluoride)
KALIUMFLUORIDE
KALIUMHYDROXIDE, VAST (caustische potas)
KALIUMHYDROXIDE, OPLOS-SING (kaliloog)
KALIUMHYDROXIDE, OPLOS-SING (kaliloog)
PROPIONYLCHLORIDE
PROPYLTRICHLOORSILAAN
PYROSULFURYLCHLORIDE
SILICIUMTETRACHLORIDE
NATRIUMALUMINAAT, OPLOSSING
NATRIUMALUMINAAT, OPLOSSING
NATRIUMHYDROXIDE, VAST (caustische soda)
NATRIUMHYDROXIDE, OP-LOSSING (natronloog)
NATRIUMHYDROXIDE, OP-LOSSING (natronloog)
NATRIUMMONOXIDE (natriumoxide)
NITREERZUURMENGSEL, AF-GEWERKT, met meer dan 50 % salpeterzuur
NITREERZUURMENGSEL, AF-GEWERKT, met niet meer dan 50 % salpeterzuur
TINTETRACHLORIDE, WATERVRIJ
ZWAVELCHLORIDEN
ZWAVELTRIOXIDE, GESTABI-LISEERD (zwavelzuuranhy-dride, gestabiliseerd)
ZWAVELZUUR met meer dan 51 % zuur
ZWAVELZUUR, ROKEND (oleum)
ZWAVELZUUR, AFGEWERKT
ZWAVELIGZUUR
SULFURYLCHLORIDE
TETRAMETHYLAMMONIUMHYDROXIDE
THIONYLCHLORIDE
THIOFOSFORYLCHLORIDE
TITAANTETRACHLORIDE
TRICHLOORAZIJNZUUR
ZINKCHLORIDE, OPLOSSING
ACEETALDEHYDEAMMONIAK
AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAAT
Koolstofdioxide, vast (droogijs)
TETRACHLOORKOOLSTOF
KALIUMSULFIDE, GEHYDRA-TEERD met ten minste 30 % kristalwater
PROPIONZUUR
NATRIUMSULFIDE, GEHY-DRATEERD met ten minste 30 % kristalwater
MEDICAMENT, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.
MEDICAMENT, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.
BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR
CALCIUM, PYROFOOR of CALCIUMLEGERINGEN, PYROFOOR
HEXAFLUORPROPEEN (KOELGAS R 1216)
SILICIUMTETRAFLUORIDE, SAMENGEPERST
VINYLFLUORIDE, GESTABILISEERD
ETHYLCROTONAAT
BRANDSTOF VOOR STRAAL-VLIEGTUIGEN (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
BRANDSTOF VOOR STRAAL-VLIEGTUIGEN (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of
gelijk aan 175 kPa)
BRANDSTOF VOOR STRAAL-VLIEGTUIGEN (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of
gelijk aan 175 kPa)
BRANDSTOF VOOR STRAAL-VLIEGTUIGEN (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
BRANDSTOF VOOR STRAALVLIEGTUIGEN
n-PROPYLNITRAAT
HARS, OPLOSSING, brandbaar (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
HARS, OPLOSSING, brandbaar (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175
kPa)
HARS, OPLOSSING, brandbaar (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175
kPa)
HARS, OPLOSSING, brandbaar (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 kPa)
HARS, OPLOSSING, brandbaar (niet viskeus)
HARS, OPLOSSING, brandbaar (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4)
(dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
HARS, OPLOSSING, brandbaar (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4)
(dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
HARS, OPLOSSING, brandbaar (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4)
(dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
DECABORAAN
MAGNESIUM of MAGNESIUM-LEGERINGEN met meer dan 50 % magnesium, korrels, re-pen, draaisels
KALIUMBOORHYDRIDE
TITAANHYDRIDE
LOODDIOXIDE
PERCHLOORZUUR met meer dan 50 massa-% maar niet meer dan 72 massa-% zuur
BARIUMOXIDE
BENZIDINE
BENZYLIDEENCHLORIDE
BROOMCHLOORMETHAAN
CHLOROFORM
CYAANBROMIDE
ETHYLBROMIDE
ETHYLDICHLOORARSINE
FENYLKWIKHYDROXIDE
8
8
8
8
8
8
6.1
8
8
6.1
8
8
8
3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
6.1
9
6.1
8
8
8
6.1
6.1
4.2
4.2
2
2
2
3
3
3
Classificatie
code
C3
C1
C2
C2
C2
C1
TC3
C1
CT2
T5
C6
C5
C5
FC
CF1
C1
C1
C5
C5
C6
C5
C5
C6
CO1
C1
C1
C1
C1
C1
CT1
C1
C1
C1
C7
C1
C1
C1
C4
C1
M11
T2
M11
T1
C6
C3
C6
T1
T1
S4
S4
2A
1TC
2F
F1
F1
F1
Etiketten
GEVI-nr
UN-nr
II
8
X80
1804
III
8
80
1805
III
8
1805
II
8
80
1806
II
8
80
1807
II
8
X80
1808
I
6.1 + 8
668
1809
II
8
X80
1810
8 + 6.1
II
86
1811
III
6.1
60
1812
II
8
80
1813
II
8
80
1814
III
8
80
1814
II
3+8
338
1815
II
8+3
X83
1816
II
8
X80
1817
II
8
X80
1818
II
8
80
1819
III
8
80
1819
II
8
80
1823
II
8
80
1824
III
8
80
1824
II
8
80
1825
I
8 + 5.1
885
1826
II
8
80
1826
II
8
X80
1827
I
8
X88
1828
I
8
X88
1829
II
8
80
1830
I
8 + 6.1
X886
1831
II
8
80
1832
II
8
80
1833
I
8
X88
1834
II
8
80
1835
I
8
X88
1836
II
8
X80
1837
II
8
X80
1838
II
8
80
1839
III
8
80
1840
III
9
90
1841
II
6.1
60
1843
NIET ONDER-WORPEN AAN HET ADR 1845
II
6.1
60
1846
II
8
80
1847
III
8
80
1848
II
8
80
1849
II
6.1
60
1851
III
6.1
60
1851
I
4.2
1854
I
4.2
1855
2.2
20
1858
2.3 + 8
268
1859
2.1
239
1860
II
3
33
1862
I
3
33
1863
I
3
33
1863
3
F1
II
3
33
1863
3
3
3
3
3
F1
F1
F1
F1
F1
II
III
II
I
I
3
3
3
3
3
33
30
33
33
1863
1863
1865
1866
1866
3
F1
II
3
33
1866
3
3
3
F1
F1
F1
II
III
III
3
3
3
33
30
33
1866
1866
1866
3
F1
III
3
33
1866
3
F1
III
3
33
1866
4.1
4.1
FT2
F3
II
III
4.1 + 6.1
4.1
46
40
1868
1869
4.3
4.1
5.1
5.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
W2
F3
OT2
OC1
T5
T2
T1
T1
T1
TC2
T1
T3
T3
I
II
III
I
III
II
II
III
III
I
II
I
II
4.3
4.1
5.1 + 6.1
5.1 + 8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1 + 8
6.1
6.1
6.1
40
56
558
60
60
60
60
60
668
60
66
60
1870
1871
1872
1873
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1891
1892
1894
Klasse
Verpakkingsgroep
UN-nr.
1895
1897
1898
1902
1903
1903
1903
1905
1906
1907
1908
1908
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1928
1929
1931
1932
1935
1935
1935
1938
1939
1940
1941
1942
6.1
6.1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
2
2
3
3
6.1
3
3
3
3
3
3
4.2
4.3
4.2
9
4.2
6.1
6.1
6.1
8
8
8
9
5.1
Classificatie
code
T3
T1
C3
C3
C9
C9
C9
C2
C1
C6
C9
C9
C6
1TF
2F
3A
F1
F1
TF1
F1
F1
F1
F1
FT1
FC
S4
WF1
S4
M11
S4
T4
T4
T4
C3
C2
C3
M11
O2
4.1
4.1
2
2
2
2
2
2
2
F1
F1
5A
5F
5O
5T
5TC
5TF
5TFC
1944
1945
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
SPUITBUSSEN (AE¨ ROSOLEN)
SPUITBUSSEN (AE¨ ROSOLEN)
2
2
5TO
5TOC
1951
1952
ARGON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
MENGSEL VAN ETHYLEEN-OXIDE EN KOOL-STOFDI-OXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEEN-OXIDE EN
KOOL-DIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOL-ZUUR), met niet meer dan 9 %
ethyleenoxide
2
2
3A
2A
2.3 + 5.1 + 8
2.2
22
2.2
20
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1961
1962
1963
1964
1965
SAMENGEPERST GAS, GIF-TIG, BRANDBAAR, N.E.G.
SAMENGEPERST GAS, BRANDBAAR, N.E.G.
SAMENGEPERST GAS, GIF-TIG, N.E.G.
SAMENGEPERST GAS, N.E.G.
DEUTERIUM, SAMENGEPERST
1,2-DICHLOOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOEL-GAS R 114)
1,1-DIFLUORETHYLEEN (1,1-DIFLUORETHEEN) (KOEL-GAS R 1132A)
ETHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
ETHYLEEN, SAMENGEPERST (ETHEEN, SAMENGEPERST)
HELIUM, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, SAMENGEPERST, N.E.G.
MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G., zoals mengsel A, A01, A02,
A0, A1, B1, B2, B of C
WATERSTOF, STERK GE-KOELD, VLOEIBAAR
INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, N.E.G.
INSECTICIDE, GAS, N.E.G.
ISOBUTAAN
KRYPTON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
METHAAN, SAMENGEPERST of AARDGAS, SAMENGE-PERST, met hoog methaan-gehalte
METHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR of AARDGAS, STERK GEKOELD, VLOEI-BAAR, met hoog
methaan-gehalte
MENGSEL VAN CHLOORDI-FLUORMETHAAN EN CHLOORPENTAFLUORET-HAAN (KOELGAS R 502),
met een vast kookpunt, dat ca. 49 % chloordifluormethaan bevat
BROOMCHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 12B1)
MENGSEL VAN STIKSTOFMO-NOXIDE EN DISTIKSTOFTE-TROXIDE (MENGSEL VAN
STIKSTOFMONOXIDE EN STIKSTOFDIOXIDE)
OCTAFLUORCYCLOBUTAAN (KOELGAS RC 318)
STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
PROPAAN
MENGSEL VAN EDELGASSEN, SAMENGEPERST
MENGSEL VAN EDELGASSEN EN ZUURSTOF, SAMENGEPERST
MENGSEL VAN EDELGASSEN EN STIKSTOF, SAMENGEPERST
TETRAFLUORMETHAAN, SA-MENGEPERST (KOELGAS R 14, SAMENGEPERST)
1-CHLOOR-2,2,2TRIFLUORETHAAN (KOELGAS R 133A)
TRIFLUORMETHAAN (KOEL-GAS R 23)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1TF
1F
1T
1A
1F
2A
2F
3F
1F
3A
1F
2F
2.3 + 2.1
2.1
2.3
2.2
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.1
2.1
263
23
26
20
23
20
239
223
23
22
23
23
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1961
1962
1963
1964
1965
2
2
2
2
2
2
2
3F
2T
2A
2F
3A
1F
3F
2.1
2.3
2.2
2.1
2.2
2.1
2.1
223
26
20
23
22
23
223
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
2
2A
2.2
20
1973
2
2
2A
2TOC
2.2
20
2.3 + 5.1 + 8
1974
1975
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2A
3A
2F
1A
1A
1A
1A
2A
2A
2.2
2.2
2.1
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
Klasse
Verpakkingsgroep
Benaming en beschrijving
FENYLKWIKNITRAAT
TETRACHLOORETHYLEEN (perchloorethyleen)
ACETYLJODIDE
DIISOOCTYLFOSFAAT
DESINFECTIEMIDDEL, VLOEI-BAAR, BIJTEND, N.E.G.
DESINFECTIEMIDDEL, VLOEI-BAAR, BIJTEND, N.E.G.
DESINFECTIEMIDDEL, VLOEI-BAAR, BIJTEND, N.E.G.
SELEENZUUR
AFVALZWAVELZUUR
NATRONKALK, met meer dan 4 % natriumhydroxide
CHLORIET, OPLOSSING
CHLORIET, OPLOSSING
Calciumoxide
DIBORAAN, SAMENGEPERST
MENGSEL VAN METHYL-CHLORIDE EN DICHLOORME-THAAN
NEON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
BUTYLPROPIONATEN
CYCLOHEXANON
2,2’DICHLOORDIETHYLETHER
ETHYLACRYLAAT, GESTABILISEERD
ISOPROPYLBENZEEN (cumeen)
METHYLACRYLAAT, GESTABILISEERD
NONANEN
PROPYLEENIMINE, GESTABILISEERD
PYRROLIDINE
CALCIUMDITHIONIET
METHYLMAGNESIUMBROMIDE IN ETHYLETHER
KALIUMDITHIONIET
ZINKDITHIONIET
ZIRKONIUMAFVAL
CYANIDE, OPLOSSING, N.E.G.
CYANIDE, OPLOSSING, N.E.G.
CYANIDE, OPLOSSING, N.E.G.
BROOMAZIJNZUUR
FOSFOROXYBROMIDE
THIOGLYCOLZUUR
DIBROOMDIFLUORMETHAAN (difluordibroommethaan)
AMMONIUMNITRAAT dat niet meer dan 0,2 % brandbare stof-fen bevat (inclusief om het even welke
organische stof, berekend als koolstof), met uitzondering van elke andere stof
VEILIGHEIDSLUCIFERS (voor strijkvlak) in boekjes of doosjes
WASLUCIFERS
SPUITBUSSEN (AE¨ ROSOLEN)
SPUITBUSSEN (AE¨ ROSOLEN)
SPUITBUSSEN (AE¨ ROSOLEN)
SPUITBUSSEN (AE¨ ROSOLEN)
SPUITBUSSEN (AE¨ ROSOLEN)
SPUITBUSSEN (AE¨ ROSOLEN)
SPUITBUSSEN (AE¨ ROSOLEN)
Etiketten
GEVI-nr
UN-nr
II
6.1
60
1895
III
6.1
60
1897
II
8
80
1898
III
8
80
1902
I
8
88
1903
II
8
80
1903
III
8
80
1903
I
8
88
1905
II
8
80
1906
III
8
80
1907
II
8
80
1908
III
8
80
1908
NIET ONDER-WORPEN AAN HET ADR 1910
2.3 + 2.1
1911
2.1
23
1912
2.2
22
1913
III
3
30
1914
III
3
30
1915
II
6.1 + 3
63
1916
II
3
339
1917
III
3
30
1918
II
3
339
1919
III
3
30
1920
I
3 + 6.1
336
1921
II
3+8
338
1922
II
4.2
40
1923
I
4.3 + 3
X323
1928
II
4.2
40
1929
III
9
90
1931
III
4.2
40
1932
I
6.1
66
1935
II
6.1
60
1935
III
6.1
60
1935
II
8
80
1938
II
8
80
1939
II
8
80
1940
III
9
90
1941
III
5.1
50
1942
III
III
4.1
4.1
2.2
2.1
2.2 + 5.1
2.3
2.3 + 8
2.3 + 2.1
1944
1945
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
2.3 + 2.1 + 8
2.3 + 5.1
1950
1950
20
22
23
20
20
20
20
20
20
UN-nr.
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1989
1989
3
3
3
3
Classificatie
code
FT1
FT1
FT1
F1
I
II
III
II
Etiketten
3 + 6.1
3 + 6.1
3 + 6.1
3
GEVI-nr
336
336
36
33
UN-nr
1986
1986
1986
1987
3
3
3
3
3
3
3
F1
F1
FT1
FT1
FT1
F1
F1
II
III
I
II
III
I
I
3
3
3 + 6.1
3 + 6.1
3 + 6.1
3
3
33
30
336
336
36
33
33
1987
1987
1988
1988
1988
1989
1989
3
F1
II
3
33
1989
3
3
9
3
3
3
3
3
3
F1
F1
M11
FT1
FT1
FT1
FT1
F1
F1
II
III
III
I
I
II
III
I
I
3
3
9
3 + 6.1
3 + 6.1
3 + 6.1
3 + 6.1
3
3
33
30
90
336
336
336
36
33
33
1989
1989
1990
1991
1992
1992
1992
1993
1993
3
F1
II
3
33
1993
3
3
3
F1
F1
F1
II
III
III
3
3
3
33
30
33
1993
1993
1993
3
F1
III
3
33
1993
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4)
(dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
IJZERPENTACARBONYL
TEER, VLOEIBAAR (met inbe-grip van de bindmiddelen voor wegen en de bitumineuze cut backs)
(dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
TEER, VLOEIBAAR (met inbe-grip van de bindmiddelen voor wegen en de bitumineuze cut backs)
(dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
3
F1
III
3
33
1993
6.1
3
TF1
F1
I
II
6.1 + 3
3
663
33
1994
1999
3
F1
II
3
33
1999
TEER, VLOEIBAAR (met inbe-grip van de bindmiddelen voor wegen en de bitumineuze cut backs) (niet
viskeus)
TEER, VLOEIBAAR (met inbe-grip van de bindmiddelen voor wegen en de bitumineuze cut backs) (met een
vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4)
CELLULOID in blokken, staven, rollen, bladen, buizen, enz. (met uitzondering van afvalstoffen)
KOBALTNAFTENAATPOEDER
CELLULOIDAFVAL
METAALALKYLEN, REACTIEF MET WATER, N.E.G. of ME-TAALARYLEN, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
3
F1
III
3
30
1999
3
F1
III
3
33
1999
4.1
4.1
4.2
4.2
F1
F3
S2
SW
III
III
III
I
4.1
4.1
4.2
4.2 + 4.3
MAGNESIUMDIAMIDE
DIFENYLMAGNESIUM
KUNSTSTOFFEN OP BASIS VAN NITROCELLULOSE, VOOR ZELFVERHITTING VAT-BAAR, N.E.G.
ZIRKONIUMPOEDER, DROOG
ZIRKONIUMPOEDER, DROOG
ZIRKONIUMPOEDER, DROOG
ZIRKONIUM, DROOG, onder de vorm van platen, repen of draad (dunner dan 18 m)
MAGNESIUMHYDRIDE
MAGNESIUMFOSFIDE
KALIUMFOSFIDE
STRONTIUMFOSFIDE
WATERSTOFPEROXIDE, OP-LOSSING IN WATER, met ten minste 20 % en niet meer dan 60 %
waterstofperoxide (zo nodig gestabiliseerd)
WATERSTOFPEROXIDE, OP-LOSSING IN WATER, GESTA-BILISEERD, met meer dan 60 % en niet meer
dan 70 % waterstof-peroxide
WATERSTOFPEROXIDE, OP-LOSSING IN WATER, GESTA-BILISEERD, met meer dan 70 %
waterstofperoxide
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.3
4.3
4.3
4.3
5.1
S4
SW
S2
S4
S4
S4
S4
W2
WT2
WT2
WT2
OC1
II
I
III
I
II
III
III
I
I
I
I
II
4.2
4.2 + 4.3
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.3
4.3 + 6.1
4.3 + 6.1
4.3 + 6.1
5.1 + 8
5.1
OC1
I
5.1
OC1
6.1
Benaming en beschrijving
ALCOHOLEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ALCOHOLEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ALCOHOLEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ALCOHOLEN, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
ALCOHOLEN, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
ALCOHOLEN, N.E.G.
ALDEHYDEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ALDEHYDEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ALDEHYDEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
ALDEHYDEN, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
Klasse
Verpakkingsgroep
ALDEHYDEN, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
1989
1989
1989
1990
1991
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1999
1999
1999
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2008
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015
ALDEHYDEN, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
ALDEHYDEN, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
ALDEHYDEN, N.E.G.
BENZALDEHYDE
CHLOROPREEN, GESTABILISEERD
BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan
175 kPa)
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan
175 kPa)
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (niet viskeus)
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4)
(dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4)
(dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
2024
2025
2025
2025
2026
2026
2026
2027
2028
2029
2030
2031
MUNITIE, GIFTIG, NIET ONT-PLOFBAAR, zonder verspreidingslading of uitstoot-lading en zonder ontsteker
MUNITIE, TRAAN-VERWEKKEND, NIET ONT-PLOFBAAR, zonder verspreidingslading of uitstoot-lading en
zonder ontsteker
CHLOORANILINEN, VAST
CHLOORANILINEN, VLOEIBAAR
CHLOORFENOLEN, VAST
CHLOORFENOLEN, VLOEIBAAR
CRESYLZUUR
EPICHLOORHYDRINE
KWIKVERBINDING, VLOEI-BAAR, N.E.G.
KWIKVERBINDING, VLOEI-BAAR, N.E.G.
KWIKVERBINDING, VLOEI-BAAR, N.E.G.
KWIKVERBINDING, VAST, N.E.G.
KWIKVERBINDING, VAST, N.E.G.
KWIKVERBINDING, VAST, N.E.G.
FENYLKWIKVERBINDING, N.E.G.
FENYLKWIKVERBINDING, N.E.G.
FENYLKWIKVERBINDING, N.E.G.
NATRIUMARSENIET, VAST
ROOKBOMMEN, NIET ONT-PLOFBAAR, die een bijtende vloeistof bevatten, zonder ont-steker
HYDRAZINE, WATERVRIJ
HYDRAZINEHYDRAAT of HYD-RAZINE, OPLOSSING IN WA-TER met ten minste 37 massa-% en niet meer
dan 64 massa-% hydrazine
SALPETERZUUR, met uitzon-dering van roodrokend salpeter-zuur, met meer dan 70 % zuur
40
X333
40
X333
2000
2001
2002
2003
58
2004
2005
2006
2008
2008
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5.1 + 8
559
2015
I
5.1 + 8
559
2015
T2
II
6.1
2016
6.1
TC2
II
6.1 + 8
2017
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
8
8
8
T2
T1
T2
T1
TC1
TF1
T4
T4
T4
T5
T5
T5
T3
T3
T3
T5
C11
CFT
CT1
II
II
III
III
II
II
I
II
III
I
II
III
I
II
III
II
II
I
II
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1 + 8
6.1 + 3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
8
8 + 3 + 6.1
8 + 6.1
60
60
60
60
68
63
66
60
60
66
60
60
66
60
60
60
86
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
2024
2025
2025
2025
2026
2026
2026
2027
2028
2029
2030
8
CO1
I
8 + 5.1
885
2031
40
40
UN-nr. Benaming en beschrijving
2031 SALPETERZUUR, met uitzon-dering van roodrokend salpeter-zuur, met niet meer dan 70 % zuur
2032 SALPETERZUUR, ROODROKEND
2033
2034
2035
2036
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2038
2038
2044
2045
2046
2047
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2057
2058
2059
KALIUMMONOXIDE (kaliumoxide)
MENGSEL VAN WATERSTOF EN METHAAN, SAMENGEPERST
1,1,1-TRIFLUORETHAAN (KOELGAS R 143A)
XENON, SAMENGEPERST
RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar
RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar
RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar
RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar
RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar
RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar
RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar
RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar
RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar
DINITROTOLUENEN, VLOEIBAAR
DINITROTOLUENEN, VAST
2,2-DIMETHYLPROPAAN
ISOBUTYRALDEHYDE
CYMENEN (methylisopropylbenzenen)
DICHLOORPROPENEN
DICHLOORPROPENEN
DICYCLOPENTADIEEN
DIETHYLBENZEEN
DIISOBUTYLEEN, ISOMERE VERBINDINGEN
2-DIMETHYLAMINOETHANOL
DIPENTEEN (limoneen)
METHYLISOBUTYLCARBINOL (methylamylalcohol)
MORFOLINE
STYREEN MONOMEER, GE-STABILISEERD (vinylbenzeen, monomeer, gestabiliseerd)
TETRAHYDROFURAN
TRIPROPYLEEN (propyleen trimeer)
TRIPROPYLEEN (propyleen trimeer)
VALERALDEHYDE
NITROCELLULOSE, OPLOS-SING, BRANDBAAR, die niet meer dan 55 % nitrocellulose met een
stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % in de droge massa bevat (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175
kPa)
8
8
Classificatie
code
CO1
COT
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
C6
1F
2F
1A
5A
5F
5O
5T
5TC
5TF
5TFC
2
2
5TO
5TOC
6.1
6.1
2
3
3
3
3
3
3
3
8
3
3
8
3
3
3
3
3
3
T1
T2
2F
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
CF1
F1
F1
CF1
F1
F1
F1
F1
F1
D
Klasse
Verpakkingsgroep
II
I
II
Etiketten
8
8 + 5.1 + 6.1
8
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
2.2 + 5.1
2.3
2.3 + 8
2.3 + 2.1
GEVI-nr
80
856
UN-nr
2031
2032
80
23
23
20
2033
2034
2035
2036
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2037
2.3 + 2.1 + 8
2.3 + 5.1
2037
2037
II
III
II
III
III
III
II
II
III
III
I
III
II
II
III
II
I
2.3 + 5.1 + 8
6.1
6.1
2.1
3
3
3
3
3
3
3
8+3
3
3
8+3
3
3
3
3
3
3
60
60
23
33
30
33
30
30
30
33
83
30
30
883
39
33
33
30
33
33
2038
2038
2044
2045
2046
2047
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2057
2058
2059
II
II
2059
NITROCELLULOSE, OPLOS-SING, BRANDBAAR, die niet meer dan 55 % nitrocellulose met een
stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % in de droge massa bevat (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110
kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
3
D
I
3
33
2059
2059
NITROCELLULOSE, OPLOS-SING, BRANDBAAR, die niet meer dan 55 % nitrocellulose met een
stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % in de droge massa bevat (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110
kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
3
D
II
3
33
2059
2059
NITROCELLULOSE, OPLOS-SING, BRANDBAAR, die niet meer dan 55 % nitrocellulose met een
3
stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % in de droge massa bevat (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110
kPa)
D
II
3
33
2059
2059
3
D
III
3
30
2059
5.1
5.1
5.1
5.1
9
5.1
2
O2
O2
O2
O2
M11
O2
4A
III
5.1
50
III
5.1
50
III
5.1
50
III
5.1
50
NIET ONDER-WORPEN AAN HET ADR
VERVOER VERBODEN
2.2
20
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
8
2
2
T2
T1
TC1
TC2
T2
T1
C7
3TC
3A
III
II
II
II
III
II
II
6.1
60
6.1
69
6.1 + 8
68
6.1 + 8
68
6.1
60
6.1
60
8
80
VERVOER VERBODEN
2.2
22
2074
2075
2076
2076
2077
2078
2079
2186
2187
2188
2189
NITROCELLULOSE, OPLOS-SING, BRANDBAAR, die niet meer dan 55 % nitrocellulose met een
stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % in de droge massa bevat
AMMONIUMNITRAAT-HOUDENDE MESTSTOFFEN, type A1
AMMONIUMNITRAAT-HOUDENDE MESTSTOFFEN, type A2
AMMONIUMNITRAAT-HOUDENDE MESTSTOFFEN, type A3
AMMONIUMNITRAAT-HOUDENDE MESTSTOFFEN, type A4
Ammoniumnitraathoudende meststoffen
AMMONIUMNITRAAT-HOUDENDE MESTSTOFFEN
AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een densiteit bij 15 °C lager dan 0,880, die meer dan 35 % maar niet
meer dan 50 % ammoniak bevat
ACRYLAMIDE
CHLORAAL, WATERVRIJ, GE-STABILISEERD
CRESOLEN, VLOEIBAAR
CRESOLEN, VAST
alfa-NAFTYLAMINE
2,4-TOLUEENDIISOCYANAAT
DIETHYLEENTRIAMINE
CHLOORWATERSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
KOOLSTOFDIOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (KOOLDIOXIDE, STERK GE-KOELD, VLOEIBAAR)
(KOOL-ZUUR, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR)
ARSEENWATERSTOF (ARSINE)
DICHLOORSILAAN
2
2
2TF
2TFC
2.3 + 2.1
2188
2189
2190
ZUURSTOFDIFLUORIDE, SAMENGEPERST
2
1TOC
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2076
2077
2078
2079
2186
2187
263
2.3 + 2.1 + 8
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2206
SULFURYLFLUORIDE
GERMAANWATERSTOF (GERMAAN)
HEXAFLUORETHAAN, SA-MENGEPERST (KOELGAS R 116, SAMENGEPERST)
SELEENHEXAFLUORIDE
TELLUURHEXAFLUORIDE
WOLFRAAMHEXAFLUORIDE
WATERSTOFJODIDE, WATER-VRIJ (JOODWATERSTOF, WA-TERVRIJ)
FOSFORPENTAFLUORIDE, SAMENGEPERST
FOSFORWATERSTOF (FOSFINE)
PROPADIEEN, GESTABILISEERD
DISTIKSTOFOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (LACHGAS, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR)
SELEENWATERSTOF, WATER-VRIJ (WATERSTOFSELENIDE, WATERVRIJ)
SILICIUMWATERSTOF, SA-MENGEPERST (SILAAN, SA-MENGEPERST)
CARBONYLSULFIDE
ADIPONITRIL
ISOCYANATEN, GIFTIG, N.E.G. of ISOCYANAAT, OPLOSSING, GIFTIG, N.E.G.
ISOCYANATEN, GIFTIG, N.E.G. of ISOCYANAAT, OPLOSSING, GIFTIG, N.E.G.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6.1
6.1
6.1
2T
2TF
1A
2TC
2TC
2TC
2TC
1TC
2TF
2F
3O
2TF
1F
2TF
T1
T1
T1
2190
III
II
III
2.3 + 5.1 + 8
2.3
2.3 + 2.1
2.2
2.3 + 8
2.3 + 8
2.3 + 8
2.3 + 8
2.3 + 8
2.3 + 2.1
2.1
2.2 + 5.1
2.3 + 2.1
2.1
2.3 + 2.1
6.1
6.1
6.1
26
20
268
239
225
23
263
60
60
60
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2206
UN-nr. Benaming en beschrijving
2208
CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, met meer dan 10 % en niet meer dan 39 % actief chloor.
2209 FORMALDEHYDE, OPLOS-SING, met ten minste 25 % for-maldehyde
2210 MANEB (mangaan-ethyleen-1,2-bis-dithiocarbamaat) of MANEB-PREPARATEN met ten minste 60 massa-%
maneb
2211 EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, die brandbare dampen ontwikkelen
2212 ASBEST, BLAUW (crocidoliet) of ASBEST, BRUIN (amosiet, mysoriet)
2213 PARAFORMALDEHYDE
2214 FTAALZUURANHYDRIDE met meer dan 0,05 % maleı¨nezuuranhydride
2215 MALEI¨NEZUURANHYDRIDE, GESMOLTEN
2215 MALEI¨NEZUURANHYDRIDE
2216 Vismeel (visafval), gestabiliseerd
2217 OLIEZAADKOEKEN met niet meer dan 1,5 massa-% olie en niet meer dan 11 massa-% vocht
2218 ACRYLZUUR, GESTABILISEERD
2219 ALLYLGLYCIDYLETHER
2222 ANISOL (fenylmethylether)
2224 BENZONITRIL
2225 BENZEENSULFONYLCHLORIDE
2226 BENZOTRICHLORIDE (trichloormethylbenzeen)
2227 n-BUTYLMETHACRYLAAT, GE-STABILISEERD
2232 2-CHLOORETHANAL (chlooracetaldehyde)
2233 CHLOORANISIDINEN
2234 CHLOORBENZOTRIFLUORIDEN
2235 CHLOORBENZYLCHLORIDEN
2236 3-CHLOOR-4METHYLFENYLISOCYANAAT
2237 CHLOORNITROANILINEN
2238 CHLOORTOLUENEN
2239 CHLOORTOLUIDINEN, vloeibaar
2239 CHLOORTOLUIDINEN, vast
2240 CHROOMZWAVELZUUR
2241 CYCLOHEPTAAN
2242 CYCLOHEPTEEN
2243 CYCLOHEXYLACETAAT
2244 CYCLOPENTANOL
2245 CYCLOPENTANON
2246 CYCLOPENTEEN
2247 n-DECAAN
2248 DI-n-BUTYLAMINE
2249 DICHLOORMETHYLETHER, SYMMETRISCH
2250 DICHLOORFENYLISOCYANATEN
2251 BICYCLO-[2,2,1]-HEPTADIEEN-2,5, GESTABILI-SEERD (NORBORNADIEEN-2,5, GESTABILISEERD)
2252 1,2-DIMETHOXYETHAAN
2253 N,N-DIMETHYLANILINE
2254 STORMLUCIFERS
2256 CYCLOHEXEEN
2257 KALIUM
2258 1,2-PROPYLEENDIAMINE
2259 TRIETHYLEENTETRAMINE
2260 TRIPROPYLAMINE
2261 XYLENOLEN, vloeibaar
2261 XYLENOLEN, vast
2262 N,NDIMETHYLCARBAMOYLCHLORIDE
2263 DIMETHYLCYCLOHEXANEN
2264 N,NDIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE
2265 N,N-DIMETHYLFORMAMIDE
2266 N,N-DIMETHYLPROPYLAMINE (dimethyl-N-propylamine)
2267 DIMETHYLTHIOFOSFORYLCHLORIDE
2269 3,3’-IMINOBISPROPYLAMINE (dipropyleentriamine)
2270 ETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER, met ten minste 50 massa-% en niet meer dan 70 massa-%
ethylamine
2271 ETHYLAMYLKETON
2272 N-ETHYLANILINE
2273 2-ETHYLANILINE
2274 N-ETHYL-N-BENZYLANILINE
2275 2-ETHYLBUTANOL
2276 2-ETHYLHEXYLAMINE
2277 ETHYLMETHACRYLAAT
2278 n-HEPTEEN
2279 HEXACHLOORBUTADIEEN
2280 HEXAMETHYLEENDIAMINE, VAST
2281 HEXAMETHYLEENDIISOCYA-NAAT
2282 HEXANOLEN
2283 ISOBUTYLMETHACRYLAAT, GESTABILISEERD
2284 ISOBUTYRONITRIL
2285 ISOCYANATOBENZOTRIFLUORIDEN
2286 PENTAMETHYLHEPTAAN (isododecaan)
2287 ISOHEPTENEN
2288 ISOHEXENEN
2289 ISOFORONDIAMINE
2290 ISOFORONDIISOCYANAAT (3-isocyanatomethyl-3,5,5trimethylcyclohexylisocyanaat)
2291 LOODVERBINDING, OPLOS-BAAR, N.E.G.
2293 4-METHOXY-4-METHYLPENTAAN-2-ON
2294 N-METHYLANILINE
2295 METHYLCHLOORACETAAT
2296 METHYLCYCLOHEXAAN
2297 METHYLCYCLOHEXANON
2298 METHYLCYCLOPENTAAN
2299 METHYLDICHLOORACETAAT
2300 2-METHYL-5-ETHYLPYRIDINE
2301 2-METHYLFURAN
2302 5-METHYLHEXAAN-2-ON
5.1
Classificatie
code
O2
Verpakkingsgroep
Etiketten
III
5.1
GEVI-nr
50
UN-nr
2208
8
4.2
C9
SW
III
III
80
40
2209
2210
9
9
4.1
8
8
8
9
4.2
8
3
3
6.1
8
8
3
6.1
6.1
3
6.1
6.1
6.1
3
6.1
6.1
8
3
3
3
3
3
3
3
8
6.1
6.1
3
3
6.1
4.1
3
4.3
8
8
3
6.1
6.1
8
3
8
3
3
6.1
8
3
M3
M1
F1
C4
C3
C4
M11
S2
CF1
F1
F1
T1
C3
C9
F1
T1
T2
F1
T2
T2
T2
F1
T1
T2
C1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
CF1
T1
T2
F1
F1
T1
F1
F1
W2
CF1
C7
FC
T1
T2
C3
F1
CF1
F1
FC
TC1
C7
FC
III
GEEN
90
II
9
90
III
4.1
40
III
8
80
III
8
80
III
8
80
NIET ONDER-WORPEN AAN HET ADR
III
4.2
40
II
8+3
839
III
3
30
III
3
30
II
6.1
60
III
8
80
II
8
80
III
3
39
I
6.1
66
III
6.1
60
III
3
30
III
6.1
60
II
6.1
60
III
6.1
60
III
3
30
III
6.1
60
III
6.1
60
I
8
88
II
3
33
II
3
33
III
3
30
III
3
30
III
3
30
II
3
33
III
3
30
II
8+3
83
VERVOER VERBODEN
II
6.1
60
II
3
339
II
3
33
II
6.1
60
III
4.1
II
3
33
I
4.3
X423
II
8+3
83
II
8
80
III
3+8
38
II
6.1
60
II
6.1
60
II
8
80
II
3
33
II
8+3
83
III
3
30
II
3+8
338
II
6.1 + 8
68
III
8
80
II
3+8
338
2211
2212
2213
2214
2215
2215
2216
2217
2218
2219
2222
2224
2225
2226
2227
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2269
2270
3
6.1
6.1
6.1
3
3
3
3
6.1
8
6.1
3
3
3
6.1
3
3
3
8
6.1
6.1
3
6.1
6.1
3
3
3
6.1
6.1
3
3
F1
T1
T1
T1
F1
FC
F1
F1
T1
C8
T1
F1
F1
FT1
TF1
F1
F1
F1
C7
T1
T5
F1
T1
TF1
F1
F1
F1
T1
T1
F1
F1
III
III
III
III
III
III
II
II
III
III
II
III
III
II
II
III
II
II
III
III
III
III
III
I
II
III
II
III
III
II
III
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
Klasse
8
4.2 + 4.3
3
6.1
6.1
6.1
3
3+8
3
3
6.1
8
6.1
3
3
3 + 6.1
6.1 + 3
3
3
3
8
6.1
6.1
3
6.1
6.1 +3
3
3
3
6.1
6.1
3
3
30
60
60
60
30
38
339
33
60
80
60
30
39
336
63
30
33
33
80
60
60
UN-nr.
2303
2304
2305
2306
2306
2307
2308
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2344
2345
2346
2347
2348
2350
2351
2351
2352
2353
2354
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2366
2367
2368
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
Benaming en beschrijving
ISOPROPENYLBENZEEN
NAFTALEEN, GESMOLTEN
NITROBENZEENSULFONZUUR
NITROBENZOTRIFLUORIDEN, vloeibaar
NITROBENZOTRIFLUORIDEN, vast
3-NITRO-4CHLOORBENZOTRIFLUORIDE
NITROSYLZWAVELZUUR, VLOEIBAAR
NITROSYLZWAVELZUUR, VAST
OCTADIENEN
2,4-PENTAANDION (acetylaceton)
FENETIDINEN
FENOL, GESMOLTEN
PICOLINEN (methylpyridinen)
POLYCHLOORBIFENYLEN
NATRIUMKOPER(I)CYANIDE, VAST
NATRIUMKOPER(I)CYANIDE, OPLOSSING
NATRIUM-WATERSTOFSULFIDE met minder dan 25 % kristalwater
TERPEENKOOLWATERSTOFFEN, N.E.G.
TETRAETHYLEENPENTAMINE
TRICHLOORBENZENEN, VLOEIBAAR
TRICHLOORBUTEEN
TRIETHYLFOSFIET
TRIISOBUTYLEEN
1,3,5-TRIMETHYLBENZEEN (mesityleen)
TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE
TRIMETHYLHEXAMETHYLEENDIAMINEN
TRIMETHYLHEXAMETHYLEENDIISOCYA NAAT en de isomere mengsels
TRIMETHYLFOSFIET
UNDECAAN
ZINKCHLORIDE, WATERVRIJ
ACETALDOXIME
ALLYLACETAAT
ALLYLAMINE
ALLYLETHYLETHER
ALLYLFORMIAAT
FENYLMERCAPTAAN (thiofenol)
BENZOTRIFLUORIDE
2-BROOMBUTAAN
2-BROOMETHYLETHYLETHER
1-BROOM-3-METHYLBUTAAN
BROOMMETHYLPROPANEN
2-BROOMPENTAAN
BROOMPROPANEN
BROOMPROPANEN
3-BROOMPROPYN
BUTAANDION (diacetyl)
BUTYLMERCAPTAAN
BUTYLACRYLATEN, GESTABILISEERD
BUTYLMETHYLETHER
BUTYLNITRIETEN
BUTYLNITRIETEN
BUTYLVINYLETHER, GESTABILISEERD
BUTYRYLCHLORIDE
CHLOORMETHYLETHYLETHER
2-CHLOORPROPAAN (isopropylchloride)
CYCLOHEXYLAMINE
CYCLOOCTATETRAEEN
DIALLYLAMINE
DIALLYLETHER
DIISOBUTYLAMINE
1,1-DICHLOORETHAAN (ethylideenchloride)
ETHYLMERCAPTAAN
n-PROPYLBENZEEN
DIETHYLCARBONAAT
alfa-METHYLVALERALDEHYDE
alfa-PINEEN
HEXEEN-1
ISOPENTENEN
1,2-BIS-(DIMETHYLAMINO)ETHAAN
DIETHOXYMETHAAN
3,3-DIETHOXYPROPEEN
DIETHYLSULFIDE
2,3-DIHYDROPYRAN
1,1-DIMETHOXYETHAAN
2-DIMETHYLAMINOACETONITRIL
1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE
DIMETHYLDIETHOXYSILAAN
DIMETHYLDISULFIDE
DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRISCH
DIPROPYLAMINE
DI-n-PROPYLETHER
ETHYLISOBUTYRAAT
1-ETHYLPIPERIDINE
FLUORBENZEEN
FLUORTOLUENEN
FURAN
2-JOODBUTAAN
JOODMETHYLPROPANEN
JOODPROPANEN
ISOBUTYLFORMIAAT
ISOBUTYLPROPIONAAT
Klasse
3
4.1
8
6.1
6.1
6.1
8
8
3
3
6.1
6.1
3
9
6.1
6.1
4.2
3
8
6.1
6.1
3
3
3
8
8
6.1
3
3
8
3
3
6.1
3
3
6.1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
3
3
3
6.1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Classificatie
code
F1
F2
C4
T1
T2
T1
C1
C2
F1
FT1
T1
T1
F1
M2
T5
T4
S4
F1
C7
T1
T1
F1
F1
F1
C7
C7
T1
F1
F1
C2
F1
FT1
TF1
FT1
FT1
TF1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
FC
FT1
F1
CF1
F1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
F1
F1
TF1
FC
F1
F1
FC
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
Verpakkingsgroep
III
III
II
II
II
II
II
II
II
III
III
II
III
II
I
I
II
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
I
II
I
I
II
II
II
III
II
II
II
III
II
II
II
III
II
II
III
II
II
II
I
II
II
FTC
FT1
FC
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
FT1
FC
II
II
I
II
II
II
II
II
II
I
II
II
III
II
III
Etiketten
3
4.1
8
6.1
6.1
6.1
8
8
3
3 + 6.1
6.1
6.1
3
9
6.1
6.1
4.2
3
8
6.1
6.1
3
3
3
8
8
6.1
3
3
8
3
3 + 6.1
6.1 + 3
3 + 6.1
3 + 6.1
6.1 + 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3+8
3 + 6.1
3
8+3
3
II
II
III
II
I
III
III
II
III
II
I
II
II
II
II
II
II
II
II
3
3
6.1 + 3
3+8
3
3
3+8
3
3
3
3
3
3
3
3
GEVI-nr
X80
X80
33
36
60
60
30
90
66
66
40
30
80
60
60
30
30
30
80
80
60
30
30
80
30
336
663
336
336
663
33
33
33
30
33
33
33
30
33
33
33
39
33
33
30
339
338
336
33
83
33
338
336
38
33
33
30
30
33
30
33
33
33
33
33
33
33
33
336
338
33
33
663
338
33
33
338
33
33
33
33
33
30
33
30
UN-nr
2303
2304
2305
2306
2306
2307
2308
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2344
2345
2346
2347
2348
2350
2351
2351
2352
2353
2354
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2366
2367
2368
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
UN-nr.
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2424
2426
2427
2427
2428
2428
2429
2429
2430
2430
2430
2431
2432
2433
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2446
2447
2448
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2463
2464
2465
2466
2468
2469
2470
2471
2473
2474
2475
2477
2478
2478
2480
2481
2482
2483
2484
2485
Benaming en beschrijving
ISOBUTYRYLCHLORIDE
METHACRYLALDEHYDE, GE-STABILISEERD
3-METHYLBUTAAN-2-ON
METHYL-tert-BUTYLETHER
1-METHYLPIPERIDINE
METHYLISOVALERAAT
PIPERIDINE
PROPAANTHIOLEN (propylmercaptanen)
ISOPROPENYLACETAAT
PROPIONITRIL
ISOPROPYLBUTYRAAT
ISOPROPYLISOBUTYRAAT
ISOPROPYLCHLOORFORMIAAT
ISOPROPYLPROPIONAAT
1,2,3,6TETRAHYDROPYRIDINE
BUTYRONITRIL
TETRAHYDROTHIOFEEN
TETRAPROPYLORTHOTITA-NAAT
THIOFEEN
TRIMETHYLBORAAT
CARBONYLFLUORIDE, SAMENGEPERST
ZWAVELTETRAFLUORIDE
BROOMTRIFLUORETHYLEEN (BROOMTRIFLUORETHEEN)
HEXAFLUORACETON
DISTIKSTOFTRIOXIDE
OCTAFLUOR-2-BUTEEN (KOELGAS R 1318)
OCTAFLUORPROPAAN (KOELGAS R 218)
AMMONIUMNITRAAT, VLOEI-BAAR, warme geconcentreerde oplossing met een concentratie van meer dan
80 % maar niet meer dan 93 %
KALIUMCHLORAAT, OPLOS-SING IN WATER
KALIUMCHLORAAT, OPLOS-SING IN WATER
NATRIUMCHLORAAT, OPLOS-SING IN WATER
NATRIUMCHLORAAT, OPLOS-SING IN WATER
CALCIUMCHLORAAT, OPLOS-SING IN WATER
CALCIUMCHLORAAT, OPLOS-SING IN WATER
ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de C2 tot C12 homologen)
ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de C2 tot C12 homologen)
ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de C2 tot C12 homologen)
ANISIDINEN
N,N-DIETHYLANILINE
CHLOORNITROTOLUENEN, VLOEIBAAR
CHLOORNITROTOLUENEN, VAST
DIBENZYLDICHLOORSILAAN
ETHYLFENYLDICHLOORSILAAN
THIOAZIJNZUUR
METHYLFENYLDICHLOORSILAAN
TRIMETHYLACETYLCHLORIDE (pivaloylchloride)
NATRIUMWATERSTOFDI-FLUORIDE (natriumbifluoride)
TINTETRACHLORIDEPENTAHYDRAAT
TITAANTRICHLORIDE, PYRO-FOOR of TITAANTRI-CHLORIDE, MENGSELS, PY-ROFOOR
TRICHLOORACETYLCHLORIDE
VANADIUMOXYTRICHLORIDE
VANADIUMTETRACHLORIDE
LITHIUMALKYLEN
NITROCRESOLEN, vloeibaar
NITROCRESOLEN, vast
FOSFOR, WIT, GESMOLTEN of FOSFOR, GEEL, GESMOLTEN
ZWAVEL, GESMOLTEN
STIKSTOFTRIFLUORIDE, SAMENGEPERST
ETHYLACETYLEEN, GESTABILISEERD
ETHYLFLUORIDE (KOELGAS R 161)
METHYLFLUORIDE (KOEL-GAS R 41)
METHYLNITRIET
2-CHLOORPROPEEN
2,3-DIMETHYLBUTAAN
HEXADIENEN
2-METHYL-1-BUTEEN
2-METHYL-2-BUTEEN
METHYLPENTADIENEN
ALUMINIUMHYDRIDE
BERYLLIUMNITRAAT
DICHLOORISOCYANUUR-ZUUR, DROOG of DICHLOOR-ISOCYANUURZURE ZOUTEN
KALIUMSUPEROXIDE
TRICHLOORISOCYANUUR-ZUUR, DROOG
ZINKBROMAAT
FENYLACETONITRIL, VLOEI-BAAR (benzylcyanide)
OSMIUMTETROXIDE
NATRIUMARSANILAAT
THIOFOSGEEN
VANADIUMTRICHLORIDE
METHYLISOTHIOCYANAAT
ISOCYANATEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. of ISOCYA-NAAT, OPLOSSING, BRAND-BAAR, GIFTIG,
N.E.G.
ISOCYANATEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. of ISOCYA-NAAT, OPLOSSING, BRAND-BAAR, GIFTIG,
N.E.G.
METHYLISOCYANAAT
ETHYLISOCYANAAT
n-PROPYLISOCYANAAT
ISOPROPYLISOCYANAAT
tert-BUTYLISOCYANAAT
n-BUTYLISOCYANAAT
3
3
3
3
3
3
8
3
3
3
3
3
6.1
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
5.1
Classificatie
code
FC
FT1
F1
F1
FC
F1
CF1
F1
F1
FT1
F1
F1
TFC
F1
F1
FT1
F1
F1
F1
F1
1TC
2TC
2F
2TC
2TOC
2A
2A
O1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
8
8
8
6.1
6.1
6.1
6.1
8
8
3
8
6.1
8
8
4.2
8
8
8
4.2
6.1
6.1
4.2
4.1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4.3
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
6.1
6.1
6.1
6.1
8
6.1
3
O1
O1
O1
O1
O1
O1
C4
C4
C4
T1
T1
T1
T2
C3
C3
F1
C3
TFC
C2
C2
SC4
C3
C1
C1
SW
T1
T2
ST3
F3
1O
2F
2F
2F
2A
F1
F1
F1
F1
F1
F1
W2
OT2
O2
O2
O2
O2
T1
T5
T3
T1
C2
TF1
FT1
II
III
II
III
II
III
I
II
III
III
III
III
III
II
II
II
II
I
II
III
I
II
II
I
I
III
III
I
III
3
FT1
III
3 + 6.1
6.1
3
6.1
3
6.1
6.1
TF1
FT1
TF1
FT1
TF1
TF1
I
I
I
I
I
I
6.1 + 3
3 + 6.1
6.1 + 3
3 + 6.1
6.1 + 3
6.1 + 3
Klasse
Verpakkingsgroep
II
II
II
II
II
II
I
II
II
II
III
II
I
II
II
II
II
III
II
II
I
II
II
I
II
II
I
II
II
I
II
III
III
I
III
II
III
I
II
Etiketten
GEVI-nr
3+8
338
3 + 6.1
336
3
33
3
33
3+8
338
3
33
8+3
883
3
33
3
33
3 + 6.1
336
3
30
3
33
6.1 + 3+8
3
33
3
33
3 + 6.1
336
3
33
3
30
3
33
3
33
2.3 + 8
268
2.3 + 8
2.1
23
2.3 + 8
268
VERVOER VERBODEN
2.2
20
2.2
20
5.1
59
UN-nr
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2424
2426
5.1
50
5.1
50
5.1
50
5.1
50
5.1
50
5.1
50
8
88
8
80
8
80
6.1
60
6.1
60
6.1
60
6.1
60
8
X80
8
X80
3
33
8
X80
6.1 + 3+8
663
8
80
8
80
4.2 + 8
8
X80
8
80
8
X88
4.2 + 4.3
X333
6.1
60
6.1
60
4.2 + 6.1
446
4.1
44
2.2 + 5.1
25
2.1
239
2.1
23
2.1
23
VERVOER VERBODEN
3
33
3
33
3
33
3
33
3
33
3
33
4.3
5.1 + 6.1
56
5.1
50
5.1
5.1
50
5.1
50
6.1
60
6.1
66
6.1
60
6.1
60
8
80
6.1 + 3
663
3 + 6.1
336
2427
2427
2428
2428
2429
2429
2430
2430
2430
2431
2432
2433
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2446
2447
2448
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2463
2464
2465
2466
2468
2469
2470
2471
2473
2474
2475
2477
2478
36
2478
663
336
663
663
2480
2481
2482
2483
2484
2485
Benaming en beschrijving
ISOBUTYLISOCYANAAT
FENYLISOCYANAAT
CYCLOHEXYLISOCYANAAT
DICHLOORISOPROPYLETHER
ETHANOLAMINE of ETHANO-LAMINE, OPLOSSING
HEXAMETHYLEENIMINE
JOODPENTAFLUORIDE
3
6.1
6.1
6.1
8
3
5.1
Classificatie
code
FT1
TF1
TF1
T1
C7
FC
OTC
2496
2498
2501
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2511
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2520
2521
2522
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2531
2533
2534
PROPIONZUURANHYDRIDE
1,2,3,6TETRAHYDROBENZALDEHYDE
TRIS-(1-AZIRIDINYL)FOSFINEOXIDE, OPLOSSING
TRIS-(1-AZIRIDINYL)FOSFINEOXIDE, OPLOSSING
VALERYLCHLORIDE (valeriaanzuurchloride)
ZIRKONIUMTETRACHLORIDE
TETRABROOMETHAAN (acetyleentetrabromide)
AMMONIUMFLUORIDE
AMMONIUMWATERSTOF-SULFAAT (ammoniumbisulfaat)
HEXACHLOORPLATINAZUUR, VAST
MOLYBDEENPENTACHLORIDE
KALIUMWATERSTOFSULFAAT (kaliumbisulfaat)
alfa-CHLOORPROPIONZUUR, OPLOSSING
alfa-CHLOORPROPIONZUUR, VAST
AMINOFENOLEN (o-, m-, p-)
BROOMACETYLBROMIDE
BROOMBENZEEN
BROMOFORM
TETRABROOMKOOLSTOF
1-CHLOOR-1,1DIFLUORETHAAN (KOELGAS R 142B)
1,5,9-CYCLODODECATRIEEN
CYCLOOCTADIENEN
DIKETEEN, GESTABILISEERD
2-DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLAAT
ETHYLORTHOFORMIAAT
ETHYLOXALAAT
FURFURYLAMINE
ISOBUTYLACRYLAAT, GESTABILISEERD
ISOBUTYLISOBUTYRAAT
ISOBOTERZUUR
METHACRYLZUUR, GESTABILISEERD
METHYLTRICHLOORACETAAT
METHYLCHLOORSILAAN
8
3
6.1
6.1
8
8
6.1
6.1
8
8
8
8
8
8
6.1
8
3
6.1
6.1
2
6.1
3
6.1
6.1
3
6.1
3
3
3
3
8
6.1
2
C3
F1
T1
T1
CF1
C2
T1
T5
C2
C2
C2
C2
C3
C4
T2
C3
F1
T1
T2
2F
T1
F1
TF1
T1
F1
T1
FC
F1
F1
FC
C3
T1
2TFC
III
III
II
III
II
III
III
III
II
III
III
II
III
III
III
II
III
III
III
III
III
I
II
III
III
III
III
III
III
II
III
5.1 + 6.1 + 8
8
3
6.1
6.1
8+3
8
6.1
6.1
8
8
8
8
8
8
6.1
8
3
6.1
6.1
2.1
6.1
3
6.1 + 3
6.1
3
6.1
3+8
3
3
3+8
8
6.1
2535
2536
2538
2541
2542
2545
2545
2545
2546
2546
2546
2547
2548
4-METHYLMORFOLINE (N-METHYLMORFOLINE)
METHYLTETRAHYDROFURAN
NITRONAFTALEEN
TERPINOLEEN
TRIBUTYLAMINE
HAFNIUMPOEDER, DROOG
HAFNIUMPOEDER, DROOG
HAFNIUMPOEDER, DROOG
TITAANPOEDER, DROOG
TITAANPOEDER, DROOG
TITAANPOEDER, DROOG
NATRIUMSUPEROXIDE
CHLOORPENTAFLUORIDE
3
3
4.1
3
6.1
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5.1
2
FC
F1
F1
F1
T1
S4
S4
S4
S4
S4
S4
O2
2TOC
II
II
III
III
II
I
II
III
I
II
III
I
2.3 + 2.1 + 8
3+8
3
4.1
3
6.1
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5.1
2552
2554
2555
2556
HEXAFLUORACETON-HYDRAAT
METHYLALLYLCHLORIDE
NITROCELLULOSE met ten minste 25 massa-% water
NITROCELLULOSE MET ten minste 25 massa-% ALCOHOL en met een stikstofgehalte van niet meer dan
12,6 % in de droge massa
NITROCELLULOSE, MENG-SEL, met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % in de droge massa, MET
of ZONDER PLASTI-FICEERMIDDEL, MET of ZONDER PIGMENT
EPIBROOMHYDRINE
2-METHYLPENTANOL-2
3-METHYL-1-BUTEEN (isoamyleen-1) (isopropylethyleen)
TRICHLOORAZIJNZUUR, OPLOSSING
TRICHLOORAZIJNZUUR, OPLOSSING
DICYCLOHEXYLAMINE
NATRIUMPENTACHLOORFE-NOLAAT
CADMIUMVERBINDING
CADMIUMVERBINDING
CADMIUMVERBINDING
ALKYLZWAVELZUREN
FENYLHYDRAZINE
THALLIUMCHLORAAT
TRICRESYLFOSFAAT met meer dan 3 % van het orthoisomeer
FOSFOROXYBROMIDE, GE-SMOLTEN
FENYLACETYLCHLORIDE
FOSFORTRIOXIDE
PIPERAZINE (diethyleendiamine)
ALUMINIUMBROMIDE, OPLOSSING
ALUMINIUMCHLORIDE, OPLOSSING
IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING
ALKYLSULFONZUREN, VAST of ARYLSULFONZUREN, VAST, met meer dan 5 % vrij zwavelzuur
ALKYLSULFONZUREN, VLOEI-BAAR of ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met meer dan 5 % vrij zwavelzuur
6.1
3
4.1
4.1
T1
F1
D
D
II
II
II
II
2.3 + 5.1 + 8
6.1
60
3
33
4.1
4.1
2552
2554
2555
2556
4.1
D
II
4.1
2557
6.1
3
3
8
8
8
6.1
6.1
6.1
6.1
8
6.1
5.1
6.1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
TF1
F1
F1
C3
C3
C7
T2
T5
T5
T5
C3
T1
OT2
T1
C1
C3
C2
C8
C1
C1
C1
C2
C1
I
III
I
II
III
III
II
I
II
III
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
II
II
6.1 + 3
3
3
8
8
8
6.1
6.1
6.1
6.1
8
6.1
5.1 + 6.1
6.1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
663
30
33
80
80
80
60
66
60
60
80
60
56
60
80
80
80
80
80
80
80
80
80
2558
2560
2561
2564
2564
2565
2567
2570
2570
2570
2571
2572
2573
2574
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
8
C4
III
8
80
2585
8
C3
III
8
80
2586
UN-nr.
2486
2487
2488
2490
2491
2493
2495
2557
2558
2560
2561
2564
2564
2565
2567
2570
2570
2570
2571
2572
2573
2574
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
ALKYLSULFONZUREN, VAST of ARYLSULFONZUREN, VAST, met niet meer dan 5 % vrij zwavelzuur
ALKYLSULFONZUREN, VLOEI-BAAR of ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met niet meer dan 5 % vrij
zwa-velzuur
Klasse
Verpakkingsgroep
II
I
I
II
III
II
I
Etiketten
3 + 6.1
6.1 + 3
6.1 + 3
6.1
8
3+8
GEVI-nr
336
663
663
60
80
338
568
UN-nr
2486
2487
2488
2490
2491
2493
2495
80
30
60
60
83
80
60
60
80
80
80
80
80
80
60
X80
30
60
60
23
60
30
663
69
30
60
38
39
30
38
89
60
2496
2498
2501
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2511
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2520
2521
2522
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2531
2533
2534
338
33
40
30
60
2535
2536
2538
2541
2542
2545
2545
2545
2546
2546
2546
2547
2548
40
40
40
40
UN-nr.
2587
2588
2588
2588
2589
2590
2591
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2614
2615
2616
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2626
2627
2628
2629
2630
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2653
2655
2656
2657
2659
2660
2661
2662
2664
2667
2668
2669
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2676
2677
2677
2678
2679
2679
2680
2681
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
Benaming en beschrijving
BENZOCHINON
PESTICIDE, VAST, GIFTIG, N.E.G.
PESTICIDE, VAST, GIFTIG, N.E.G.
PESTICIDE, VAST, GIFTIG, N.E.G.
VINYLCHLOORACETAAT
ASBEST, WIT (chrysotiel, acti-noliet, anthofylliet, tremoliet)
XENON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
CHLOORTRIFLUORMETHAAN EN TRIFLUORMETHAAN, AZEOTROPISCH MENGSEL, dat ca. 60 %
chloortrifluor-met-haan bevat (KOELGAS R 503)
MENGSEL VAN KOOLMO-NOXIDE EN WATERSTOF, SA-MENGEPERST (MENGSEL VAN
KOOLSTOFMONOXIDE EN WATERSTOF, SAMENGE-PERST) (synthesegas, water-gas, Fischer-Tropschgas)
CYCLOBUTAAN
DICHLOORDIFLUORMET-HAAN EN 1,1-DIFLUORETHAAN, AZEOT-ROPISCH MENGSEL, dat ca. 74 %
dichloordifluormethaan be-vat (KOELGAS R 500)
CYCLOHEPTATRIEEN
BOORTRIFLUORIDE-DIETHYLETHERAAT (boortrifluoride-ether-complex)
METHOXYMETHYLISOCYA-NAAT
METHYLORTHOSILICAAT (tetramethoxysilaan)
ACROLEINE DIMEER, GESTABILISEERD
NITROPROPANEN
TRIALLYLBORAAT
TRIALLYLAMINE
1-CHLOORPROPANOL-2
METHYLPROPYLETHER
METHYLALLYLALCOHOL
ETHYLPROPYLETHER
TRIISOPROPYLBORAAT
TRIISOPROPYLBORAAT
METHYLCYCLOHEXANOLEN, brandbaar
VINYLTOLUENEN, GESTABILISEERD
BENZYLDIMETHYLAMINE
AMYLBUTYRATEN
ACETYLMETHYLCARBINOL
GLYCIDALDEHYDE
VUURAANMAKERS (VAST), gedrenkt in brandbare vloeistoffen
MAGNESIUMSILICIDE
CHLOORZUUR, OPLOSSING IN WATER met niet meer dan 10 % chloorzuur
ANORGANISCHE NITRIETEN, N.E.G.
KALIUMFLUORACETAAT
NATRIUMFLUORACETAAT
SELENATEN of SELENIETEN
FLUORAZIJNZUUR
METHYLBROOMACETAAT
METHYLJODIDE
FENACYLBROMIDE (omega-broomacetofenon)
HEXACHLOORCYCLOPENTADIEEN
MALONITRIL
1,2-DIBROOMBUTANON-3
1,3-DICHLOORACETON
1,1-DICHLOOR-1NITROETHAAN
4,4’DIAMINODIFENYLMETHAAN
BENZYLJODIDE
KALIUMFLUOROSILICAAT
CHINOLINE
SELEENDISULFIDE
NATRIUMCHLOORACETAAT
NITROTOLUIDINEN (MONO)
HEXACHLOORACETON
HYDROCHINON
DIBROOMMETHAAN
BUTYLTOLUENEN
CHLOORACETONITRIL
CHLOORCRESOLEN, vloeibaar
CHLOORCRESOLEN, vast
CYANUURCHLORIDE
AMINOPYRIDINEN (o-, m-, p-)
AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een densiteit bij 15 °C tussen 0,880 en 0,957 en met meer dan 10 %
maar niet meer dan 35 % ammoniak
2-AMINO-4-CHLOORFENOL
NATRIUMFLUOROSILICAAT
ANTIMOONWATERSTOF (STIBINE)
RUBIDIUMHYDROXIDE, OPLOSSING
RUBIDIUMHYDROXIDE, OPLOSSING
RUBIDIUMHYDROXIDE
LITHIUMHYDROXIDE, OPLOSSING
LITHIUMHYDROXIDE, OPLOSSING
LITHIUMHYDROXIDEMONOHYDRAAT
CESIUMHYDROXIDE, OPLOSSING
CESIUMHYDROXIDE, OPLOSSING
CESIUMHYDROXIDE
AMMONIUMSULFIDE, OPLOSSING
3-(DIETHYLAMINO)PROPYLAMINE
N,NDIETHYLETHYLEENDIAMINE
2-DIETHYLAMINOETHANOL
DICYCLOHEXYLAMMONIUMNITRIET
1-BROOM-3CHLOORPROPAAN
GLYCEROL-alfa-MONOCHLOORHYDRINE
N,n-BUTYLIMIDAZOOL
FOSFORPENTABROMIDE
BOORTRIBROMIDE
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
9
2
2
Classificatie
code
T2
T7
T7
T7
TF1
M1
3A
2A
2
Klasse
Verpakkingsgroep
Etiketten
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1 + 3
9
2.2
2.2
GEVI-nr
60
66
60
60
63
90
22
20
UN-nr
2587
2588
2588
2588
2589
2590
2591
2599
1TF
2.3 + 2.1
263
2600
2
2
2F
2A
2.1
2.2
23
20
2601
2602
3
8
3
6.1
3
3
6.1
3
6.1
3
3
3
3
3
3
3
8
3
3
3
4.1
4.3
5.1
5.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
8
6.1
8
FT1
CF1
FT1
TF1
F1
F1
T1
FC
TF1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
CF1
F1
F1
FT1
F1
W2
O1
O2
T2
T2
T5
T2
T1
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T5
T1
T5
T2
T2
T1
T2
T1
T1
TF1
T1
T2
C4
T2
C5
II
I
I
I
III
III
III
III
II
II
III
II
II
III
III
III
II
III
III
II
III
II
II
II
I
I
I
I
II
I
II
I
II
II
II
II
III
II
III
III
II
III
III
III
III
III
III
II
II
II
II
II
III
3 + 6.1
8+3
3 + 6.1
6.1 + 3
3
3
6.1
3+8
6.1 + 3
3
3
3
3
3
3
3
8+3
3
3
3 + 6.1
4.1
4.3
5.1
5.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1 + 3
6.1
6.1
8
6.1
8
336
883
336
663
39
30
60
38
63
33
30
33
33
30
30
39
83
30
30
336
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2614
2615
2616
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2626
2627
2628
2629
2630
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2653
2655
2656
2657
2659
2660
2661
2662
2664
2667
2668
2669
2669
2670
2671
2672
6.1
6.1
2
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
8
8
4.1
6.1
6.1
6.1
8
8
T2
T5
2TF
C5
C5
C6
C5
C5
C6
C5
C5
C6
CFT
FC
CF1
CF1
F3
T1
T1
T1
C2
C1
II
III
6.1
6.1
2.3 + 2.1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 + 3 + 6.1
3+8
8+3
8+3
4.1
6.1
6.1
6.1
8
8
60
60
II
I
II
III
II
III
II
III
II
II
III
II
II
III
II
II
III
II
II
III
III
III
II
II
I
423
50
50
66
66
66
66
60
66
60
66
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
63
60
60
80
60
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
86
38
83
83
40
60
60
60
80
X88
2673
2674
2676
2677
2677
2678
2679
2679
2680
2681
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
UN-nr.
2693
2698
2699
2705
2707
2707
2709
2710
2713
2714
2715
2716
2717
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2730
2732
2732
2733
2733
2733
2734
2734
2735
2735
2735
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2753
2754
2757
2757
2757
2758
2758
2759
2759
2759
2760
2760
2761
2761
2761
2762
2762
2763
2763
2763
2764
2764
2771
2771
2771
2772
Benaming en beschrijving
WATERSTOFSULFIETEN, OP-LOSSING IN WATER, N.E.G.
TETRAHYDROFTAAL-ZUURANHYDRIDEN met meer dan 0,05 % maleı¨nezuuranhy-dride
TRIFLUORAZIJNZUUR
1-PENTOL (3-methylpenteen-2yn-4-ol-1)
DIMETHYLDIOXANEN
DIMETHYLDIOXANEN
BUTYLBENZENEN
DIPROPYLKETON
ACRIDINE
ZINKRESINAAT
ALUMINIUMRESINAAT
BUTYNDIOL-1,4
KAMFER, synthetisch
BARIUMBROMAAT
CHROOMNITRAAT
KOPERCHLORAAT
LITHIUMNITRAAT
MAGNESIUMCHLORAAT
MANGAANNITRAAT
NIKKELNITRAAT
NIKKELNITRIET
THALLIUMNITRAAT
ZIRKONIUMNITRAAT
HEXACHLOORBENZEEN
NITROANISOLEN, VLOEIBAAR
NITROANISOLEN, VAST
NITROBROOMBENZEEN, VLOEIBAAR
NITROBROOMBENZEEN, VAST
AMINEN, BRANDBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, BRANDBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, BRANDBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJ-TEND, BRANDBAAR, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND,
BRANDBAAR, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJ-TEND, BRANDBAAR, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND,
BRANDBAAR, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
N-BUTYLANILINE
BOTERZUURANHYDRIDE
n-PROPYLCHLOORFORMIAAT
BARIUMHYPOCHLORIET, met meer dan 22 % actief chloor
CHLOORFORMIATEN, GIFTIG, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.
n-BUTYLCHLOORFORMIAAT
CYCLOBUTYLCHLOORFORMIAAT
CHLOORMETHYLCHLOORFORMIAAT
FENYLCHLOORFORMIAAT
tert-BUTYLCYCLOHEXYL-CHLOORFORMIAAT
2-ETHYLHEXYLCHLOORFORMIAAT
TETRAMETHYLSILAAN
1,3-DICHLOORPROPANOL-2 (alfa-dichloorhydrine)
DIETHYLTHIOFOSFORYLCHLORIDE
1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPAAN
N-ETHYLBENZYLTOLUIDINEN, VLOEIBAAR
N-ETHYLBENZYLTOLUIDINEN, VAST
N-ETHYLTOLUIDINEN
PESTICIDE, CARBAMAAT, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, CARBAMAAT, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, CARBAMAAT, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C
PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C
PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23
°C
PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23
°C
PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEI-BAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een
vlampunt lager dan 23 °C
PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEI-BAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een
vlampunt lager dan 23 °C
PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VLOEIBAAR, BRAND-BAAR, GIFTIG, met een vlam-punt lager dan 23
°C
PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VLOEIBAAR, BRAND-BAAR, GIFTIG, met een vlam-punt lager dan 23
°C
PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VAST, GIFTIG
8
8
8
8
3
3
3
3
6.1
4.1
4.1
6.1
4.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
6.1
5.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3
3
3
8
Classificatie
code
C1
C4
C3
C9
F1
F1
F1
F1
T2
F3
F3
T2
F1
OT2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
O2
TO2
O2
T2
T1
T2
T1
T2
FC
FC
FC
CF1
Verpakkingsgroep
III
III
I
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
II
III
II
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III
I
II
III
I
Etiketten
8
8
8
8
3
3
3
3
6.1
4.1
4.1
6.1
4.1
5.1 + 6.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
6.1 + 5.1
5.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3+8
3+8
3+8
8+3
GEVI-nr
80
80
88
80
33
30
30
30
60
40
40
60
40
56
50
50
50
50
50
50
50
65
50
60
60
60
60
60
338
338
38
883
UN-nr
2693
2698
2699
2705
2707
2707
2709
2710
2713
2714
2715
2716
2717
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2730
2732
2732
2733
2733
2733
2734
8
CF1
II
8+3
83
2734
8
8
8
6.1
8
6.1
5.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3
6.1
8
3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3
3
6.1
6.1
6.1
3
C7
C7
C7
T1
C3
TFC
OT2
TFC
TFC
TFC
TC1
TC1
T1
TC1
F1
T1
C3
F1
T1
T2
T1
T7
T7
T7
FT2
FT2
T7
T7
T7
FT2
I
II
III
II
III
I
II
II
II
II
II
II
III
II
I
II
II
III
III
III
II
I
II
III
I
II
I
II
III
I
8
8
8
6.1
8
6.1 + 3+8
5.1 + 6.1
6.1 + 3+8
6.1 + 3+8
6.1 + 3+8
6.1 + 8
6.1 + 8
6.1
6.1 + 8
3
6.1
8
3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3 + 6.1
3 + 6.1
6.1
6.1
6.1
3 + 6.1
88
80
80
60
80
668
56
638
638
638
68
68
60
68
33
60
80
30
60
60
60
66
60
60
336
336
66
60
60
336
2735
2735
2735
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2753
2754
2757
2757
2757
2758
2758
2759
2759
2759
2760
3
FT2
II
3 + 6.1
336
2760
6.1
6.1
6.1
3
T7
T7
T7
FT2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
3 + 6.1
66
60
60
336
2761
2761
2761
2762
3
FT2
II
3 + 6.1
336
2762
6.1
6.1
6.1
3
T7
T7
T7
FT2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
3 + 6.1
66
60
60
336
2763
2763
2763
2764
3
FT2
II
3 + 6.1
336
2764
6.1
6.1
6.1
3
T7
T7
T7
FT2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
3 + 6.1
66
60
60
336
2771
2771
2771
2772
3
FT2
II
3 + 6.1
336
2772
6.1
6.1
T7
T7
I
II
6.1
6.1
66
60
2775
2775
Klasse
PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VLOEIBAAR, BRAND-BAAR, GIFTIG, met een vlam-punt lager dan 23 °C
2772
2775
2775
PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VLOEIBAAR, BRAND-BAAR, GIFTIG, met een vlam-punt lager dan 23 °C
PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VAST, GIFTIG
PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VAST, GIFTIG
UN-nr. Benaming en beschrijving
2775 PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VAST, GIFTIG
2776
PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C
2776
PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C
2777 PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VAST, GIFTIG
2777 PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VAST, GIFTIG
2777 PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VAST, GIFTIG
2778
PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C
2778
PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C
2779 PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VAST, GIFTIG
2779 PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VAST, GIFTIG
2779 PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VAST, GIFTIG
2780 PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een
vlampunt lager dan 23 °C
2780 PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een
vlampunt lager dan 23 °C
2781 PESTICIDE, BIPYRIDILIUM-VERBINDING, VAST, GIFTIG
2781 PESTICIDE, BIPYRIDILIUM-VERBINDING, VAST, GIFTIG
2781 PESTICIDE, BIPYRIDILIUM-VERBINDING, VAST, GIFTIG
2782 PESTICIDE, BIPYRIDILIUM-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan
23 °C
2782 PESTICIDE, BIPYRIDILIUM-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan
23 °C
2783 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VAST, GIFTIG
2783 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VAST, GIFTIG
2783 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VAST, GIFTIG
2784 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEI-BAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt
lager dan 23 °C
2784 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEI-BAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt
lager dan 23 °C
2785 4-THIAPENTANAL (3methylmercaptopropionaldehyde)
2786 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VAST, GIFTIG
2786 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VAST, GIFTIG
2786 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VAST, GIFTIG
2787 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager
dan 23 °C
2787 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager
dan 23 °C
2788 ORGANISCHE TINVERBIN-DING, VLOEIBAAR, N.E.G.
2788 ORGANISCHE TINVERBIN-DING, VLOEIBAAR, N.E.G.
2788 ORGANISCHE TINVERBIN-DING, VLOEIBAAR, N.E.G.
2789 IJSAZIJN of AZIJNZUUR, OP-LOSSING met meer dan 80 massa-% zuur
2790 AZIJNZUUR, OPLOSSING met ten minste 50 massa-% en niet meer dan 80 massa-% zuur
2790 AZIJNZUUR, OPLOSSING, met meer dan 10 massa-%, maar minder dan 50 massa-% zuur
2793 BOORSPANEN, FREES-SPANEN OF DRAAISPANEN VAN FERROMETALEN in een voor zelfverhitting
vatbare vorm
2794 BATTERIJEN (ACCUMULATO-REN), NAT, GEVULD MET ZURE ELEKTROLYT
2795 BATTERIJEN (ACCUMULATO-REN), NAT, GEVULD MET AL-KALISCHE ELEKTROLYT
2796 ZWAVELZUUR met niet meer dan 51 % zuur of ACCUMULATORVLOEISTOF, ZUUR
2797 ACCUMULATORVLOEISTOF, ALKALISCH (ELEKTROLYT VOOR BATTERIJEN, ALKALISCH)
2798 FENYLFOSFORDICHLORIDE
2799 FENYLFOSFORTHIODICHLORIDE
2800 BATTERIJEN (ACCUMULATO-REN), NAT, VAN HET GESLO-TEN TYPE
2801 KLEURSTOF, VLOEIBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of TUSSEN-PRODUCT VOOR KLEUR-STOF, VLOEIBAAR,
BIJTEND, N.E.G.
2801 KLEURSTOF, VLOEIBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of TUSSEN-PRODUCT VOOR KLEUR-STOF, VLOEIBAAR,
BIJTEND, N.E.G.
2801 KLEURSTOF, VLOEIBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of TUSSEN-PRODUCT VOOR KLEUR-STOF, VLOEIBAAR,
BIJTEND, N.E.G.
2802 KOPERCHLORIDE
2803 GALLIUM
2805 LITHIUMHYDRIDE, VAST, GIETSTUKKEN
2806 LITHIUMNITRIDE
2807 Gemagnetiseerd materiaal
2809 KWIK
2810 GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
2810 GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
2810 GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
2811 GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
2811 GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
2811 GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
2812 Natriumaluminaat, vast
2813 MET WATER REACTIEVE VASTE STOF, N.E.G.
2813 MET WATER REACTIEVE VASTE STOF, N.E.G.
2813 MET WATER REACTIEVE VASTE STOF, N.E.G.
2814 INFECTUEUZE STOF, GE-VAARLIJK VOOR MENSEN (BESMETTELIJKE STOF, GE-VAARLIJK VOOR
MENSEN) (risicogroepen 3 en 4)
2814 INFECTUEUZE STOF, GE-VAARLIJK VOOR MENSEN (BESMETTELIJKE STOF, GE-VAARLIJK VOOR
MENSEN) (risicogroep 2)
2815 N-AMINOETHYLPIPERAZINE
2817 AMMONIUMWATERSTOFDI-FLUORIDE, OPLOSSING (am-moniumbifluoride, oplossing)
2817 AMMONIUMWATERSTOFDI-FLUORIDE, OPLOSSING (am-moniumbifluoride, oplossing)
2818 AMMONIUMPOLYSULFIDE, OPLOSSING
2818 AMMONIUMPOLYSULFIDE, OPLOSSING
2819 AMYLFOSFAAT
2820 BOTERZUUR
2821 FENOL, OPLOSSING
2821 FENOL, OPLOSSING
6.1
3
Classificatie
code
T7
FT2
Verpakkingsgroep
Etiketten
III
6.1
I
3 + 6.1
GEVI-nr
60
336
UN-nr
2775
2776
3
FT2
II
3 + 6.1
336
2776
6.1
6.1
6.1
3
T7
T7
T7
FT2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
3 + 6.1
66
60
60
336
2777
2777
2777
2778
3
FT2
II
3 + 6.1
336
2778
6.1
6.1
6.1
3
T7
T7
T7
FT2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
3 + 6.1
66
60
60
336
2779
2779
2779
2780
3
FT2
II
3 + 6.1
336
2780
6.1
6.1
6.1
3
T7
T7
T7
FT2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
3 + 6.1
66
60
60
336
2781
2781
2781
2782
3
FT2
II
3 + 6.1
336
2782
6.1
6.1
6.1
3
T7
T7
T7
FT2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
3 + 6.1
66
60
60
336
2783
2783
2783
2784
3
FT2
II
3 + 6.1
336
2784
6.1
6.1
6.1
6.1
3
T1
T7
T7
T7
FT2
III
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
6.1
3 + 6.1
60
66
60
60
336
2785
2786
2786
2786
2787
3
FT2
II
3 + 6.1
336
2787
6.1
6.1
6.1
8
8
8
4.2
T3
T3
T3
CF1
C3
C3
S4
I
II
III
II
II
III
III
6.1
6.1
6.1
8+3
8
8
4.2
66
60
60
83
80
80
40
2788
2788
2788
2789
2790
2790
2793
8
8
8
8
8
8
8
8
C11
C11
C1
C5
C3
C3
C11
C9
II
II
II
II
I
8
8
8
8
8
8
8
8
80
80
80
80
80
80
80
88
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
8
C9
II
8
80
2801
8
C9
III
8
80
2801
8
8
4.3
4.3
9
8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
8
4.3
4.3
4.3
6.2
C2
C10
W2
W2
M11
C9
T1
T1
T1
T2
T2
T2
C6
W2
W2
W2
I1
III
8
80
III
8
80
II
4.3
423
I
4.3
NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR
III
8
80
I
6.1
66
II
6.1
60
III
6.1
60
I
6.1
66
II
6.1
60
III
6.1
60
NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR
I
4.3
II
4.3
423
III
4.3
423
6.2
6.2
I1
8
8
8
8
8
8
8
6.1
6.1
C7
CT1
CT1
CT1
CT1
C3
C3
T1
T1
Klasse
III
II
III
II
III
III
III
II
III
2802
2803
2805
2806
2807
2809
2810
2810
2810
2811
2811
2811
2812
2813
2813
2813
2814
6.2
606
2814
8
8 + 6.1
8 + 6.1
8 + 6.1
8 + 6.1
8
8
6.1
6.1
80
86
86
86
86
80
80
60
60
2815
2817
2817
2818
2818
2819
2820
2821
2821
UN-nr.
2822
2823
2826
2829
2830
2831
2834
2835
2837
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2844
2845
2846
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2861
2862
2863
2864
2865
2869
2869
2870
2870
2871
2872
2872
2873
2874
2875
2876
2878
2879
2880
2881
2881
2881
2900
2900
2901
2902
2902
2902
2903
Benaming en beschrijving
2-CHLOORPYRIDINE
CROTONZUUR
ETHYLCHLOORTHIOFOR-MIAAT
CAPRONZUUR
LITHIUMFERROSILICIUM
1,1,1-TRICHLOORETHAAN
FOSFORIGZUUR
NATRIUMALUMINIUMHYDRIDE
WATERSTOFSULFATEN, OP-LOSSING IN WATER (bisulfa-ten, oplossing in water)
WATERSTOFSULFATEN, OP-LOSSING IN WATER (bisulfa-ten, oplossing in water)
VINYLBUTYRAAT, GESTABILISEERD
ALDOL (betahydroxybutyraldehyde)
BUTYRALDOXIME
DI-n-AMYLAMINE
NITROETHAAN
CALCIUMMANGAANSILICIDE
PYROFORE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
PYROFORE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
3-CHLOORPROPANOL-1
TETRAPROPYLEEN (PROPYLEEN TETRAMEER)
BOORTRIFLUORIDE-DIHYDRAAT
DIPICRYLSULFIDE, BEVOCH-TIGD met ten minste 10 massa-% water
MAGNESIUMFLUOROSILICAAT
AMMONIUMFLUOROSILICAAT
ZINKFLUOROSILICAAT
FLUOROSILICATEN, N.E.G.
KOELMACHINES die een niet brandbaar en niet giftig vloeibaar gas of een ammoniak-oplossing (UN-nummer
2672) bevatten
ZIRKONIUM, DROOG, onder de vorm van platen, repen of draad (dunner dan 254 m maar niet dunner dan 18
m)
AMMONIUMMETAVANADAAT
AMMONIUMPOLYVANADAAT
VANADIUMPENTOXIDE, niet omgesmolten
NATRIUMAMMONIUMVANA-DAAT
KALIUMMETAVANADAAT
HYDROXYLAMINESULFAAT
TITAANTRICHLORIDE, MENGSEL
TITAANTRICHLORIDE, MENGSEL
ALUMINIUMBOORHYDRIDE
ALUMINIUMBOORHYDRIDE IN APPARATEN
ANTIMOONPOEDER
DIBROOMCHLOORPROPANEN
DIBROOMCHLOORPROPANEN
DIBUTYLAMINOETHANOL
FURFURYLALCOHOL
HEXACHLOROFEEN
RESORCINOL
TITAANSPONS, GRANULAAT of TITAANSPONS, POEDER
SELEENOXYCHLORIDE (seleenoxydichloride)
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD of CALCIUM-HYPOCHLORIET, GEHYDRA-TEERD,
MENGSEL, met ten minste 5,5 % en niet meer dan 10 % water
METAALKATALYSATOR, DROOG
METAALKATALYSATOR, DROOG
METAALKATALYSATOR, DROOG
INFECTUEUZE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN (BESMETTELIJKE STOF, alleen GEVAARLIJK
VOOR DIEREN) (risicogroep 2)
INFECTUEUZE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN (BESMETTELIJKE STOF, alleen GEVAARLIJK
VOOR DIEREN) (risicogroepen 3 en 4)
BROOMCHLORIDE
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIF-TIG, N.E.G.
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIF-TIG, N.E.G.
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIF-TIG, N.E.G.
6.1
8
8
8
4.3
6.1
8
4.3
8
8
3
6.1
3
3
3
4.3
4.2
4.2
6.1
3
8
4.1
6.1
6.1
6.1
6.1
2
Classificatie
code
T1
C4
CF1
C3
W2
T1
C2
W2
C1
C1
F1
T1
F1
FT1
F1
W2
S1
S2
T1
F1
C1
D
T5
T5
T5
T5
6A
4.1
Klasse
Verpakkingsgroep
II
III
II
III
II
III
III
II
II
III
II
II
III
III
III
III
I
I
III
III
II
I
III
III
III
III
Etiketten
6.1
8
8+3
8
4.3
6.1
8
4.3
8
8
3
6.1
3
3 + 6.1
3
4.3
4.2
4.2
6.1
3
8
4.1
6.1
6.1
6.1
6.1
2.2
GEVI-nr
60
80
83
80
423
60
80
423
80
80
339
60
30
36
30
423
333
F3
III
4.1
40
2858
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
8
8
8
4.2
4.2
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
4.1
8
5.1
T5
T5
T5
T5
T5
C2
C2
C2
SW
SW
T5
T1
T1
T1
T1
T2
T2
F3
CT1
O2
II
II
III
II
II
III
II
III
I
I
III
II
III
III
III
III
III
III
I
II
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
8
8
8
4.2 + 4.3
4.2 + 4.3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
4.1
8 + 6.1
5.1
60
60
60
60
60
80
80
80
X333
60
60
60
60
60
60
60
40
X886
50
2859
2861
2862
2863
2864
2865
2869
2869
2870
2870
2871
2872
2872
2873
2874
2875
2876
2878
2879
2880
4.2
4.2
4.2
6.2
S4
S4
S4
I2
I
II
III
4.2
4.2
4.2
6.2
40
40
606
2881
2881
2881
2900
6.2
I2
2
2TOC
60
30
80
60
60
60
60
6.2
UN-nr
2822
2823
2826
2829
2830
2831
2834
2835
2837
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2844
2845
2846
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2900
265
2901
66
60
60
663
2902
2902
2902
2903
6.1
6.1
6.1
6.1
T6
T6
T6
TF2
I
II
III
I
2.3 + 5.1 + 8
6.1
6.1
6.1
6.1 + 3
6.1
TF2
II
6.1 + 3
63
2903
6.1
TF2
III
6.1 + 3
63
2903
8
8
4.1
C9
C10
D
III
III
II
8
8
4.1
80
80
2904
2905
2907
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIF-TIG, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
2903
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIF-TIG, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
2903
2904
2905
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2915
2916
2917
2919
2920
2920
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIF-TIG, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
CHLOORFENOLATEN, VLOEI-BAAR of FENOLATEN, VLOEI-BAAR
CHLOORFENOLATEN, VAST of FENOLATEN, VAST
ISOSORBIDEDINITRAAT, MENGSEL met ten minste 60 % lactose, mannose, zetmeel of
calciumwaterstoffosfaat
RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO -LEGE VERPAKKING
RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO-INDUSTRIE¨ LE VOORWERPEN VAN NATUURLIJK
URANIUM of VAN VERARMD URANIUM of VAN NATUURLIJK THORIUM
RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO-BEPERKTE HOEVEELHEID STOF
RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO-INSTRUMENTEN of INDUS-TRIE¨ LE VOORWERPEN
RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-I), niet splijt-baar of splijtbaar,
vrijgesteld
RADIOACTIEVE STOFFEN, VOORWERPEN MET BESMET-TING AAN HET OPPERVLAK (SCO-I of SCOII), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
RADIOACTIEVE STOFFEN, IN COLLI VAN TYPE A, niet in spe-ciale toestand, niet splijtbaar of splijtbaar,
vrijgesteld
RADIOACTIEVE STOFFEN, IN COLLI VAN TYPE B(U), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
RADIOACTIEVE STOFFEN, IN COLLI VAN TYPE B (M), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
RADIOACTIEVE STOFFEN, VERVOERD OP GROND VAN EEN SPECIALE REGELING, niet splijtbaar of
splijtbaar, vrijgesteld
BIJTENDE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G.
7
7
2908
2909
7
7
2910
2911
7
7X
7
7X
2913
7
7X
2915
7
7
7
7X
7X
7X
2916
2917
2919
8
8
CF1
CF1
I
II
8+3
8+3
70
883
83
2912
2920
2920
UN-nr.
2921
2921
2922
2922
2922
2923
2923
2923
2924
2924
2924
2925
2925
2926
2926
2927
2927
2928
2928
2929
2929
2930
2930
2931
2933
2934
2935
2936
2937
2940
2941
2942
2943
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2956
2965
2966
2967
2968
2969
2977
2978
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2989
2990
2991
2991
2991
2992
2992
2992
2993
2993
2993
2994
2994
2994
2995
2995
2995
2996
2996
2996
2997
2997
Benaming en beschrijving
BIJTENDE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, GIF-TIG, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, GIF-TIG, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, GIF-TIG, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, GIF-TIG, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, GIF-TIG, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, GIF-TIG, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, BIJ-TEND, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, BIJ-TEND, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, BIJ-TEND, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
VANADYLSULFAAT
METHYL-2CHLOORPROPIONAAT
ISOPROPYL-2CHLOORPROPIONAAT
ETHYL-2CHLOORPROPIONAAT
THIOMELKZUUR
alfa-METHYLBENZYLALCOHOL
9-FOSFABICYCLONONANEN (CYCLOOCTADIEENFOSFINEN)
FLUORANILINEN
2-TRIFLUORMETHYLANILINE
TETRAHYDROFURFURYLAMINE
N-METHYLBUTYLAMINE
2-AMINO-5DIETHYLAMINOPENTAAN
ISOPROPYLCHLOORACETAAT
3-TRIFLUORMETHYLANILINE
NATRIUM-WATERSTOFSULFIDE, GEHY-DRATEERD met ten minste 25 % kristalwater
MAGNESIUMKORRELS, GE-COAT, met een korrelgrootte van ten minste 149 m
5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITROm-XYLEEN (MUSKUSXYLEEN)
BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT
THIOGLYCOL (mercaptoethanol)
SULFAMINEZUUR (aminosulfonzuur)
MANEB (mangaan-ethyleen-1,2-bis-dithiocarbamaat), GE-STABILISEERD tegen zelf-verhitting of MANEBPREPARATEN, GESTABILISEERD tegen zelf-verhitting
RICINUSZAAD of RICINUS-MEEL of RICINUSKOEKEN of RICINUSVLOKKEN
RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE, SPLIJTBAAR
RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
ETHYLEENOXIDE EN PROPY-LEENOXIDE, MENGSEL, met niet meer dan 30 % ethyleen-oxide
WATERSTOFPEROXIDE, OP-LOSSING IN WATER, met ten minste8%en minder dan 20 %
waterstofperoxide (zo nodig ge-stabiliseerd)
CHLOORSILANEN, BRAND-BAAR, BIJTEND, N.E.G.
CHLOORSILANEN, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.
CHLOORSILANEN, BIJTEND, N.E.G.
CHLOORSILANEN, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
LOODFOSFIET, DIBASISCH
LOODFOSFIET, DIBASISCH
REDDINGSMIDDELEN, AUTO-MATISCH OPBLAASBAAR
PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan
23 °C
PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan
23 °C
PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan
23 °C
PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG
PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG
PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of
hoger dan 23 °C
PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of
hoger dan 23 °C
PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of
hoger dan 23 °C
PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een
vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een
vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een
vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG
PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG
PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG
PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlam-punt gelijk aan of
hoger dan 23 °C
PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlam-punt gelijk aan of
hoger dan 23 °C
Classificatie
code
CF2
CF2
CT1
CT1
CT1
CT2
CT2
CT2
FC
FC
FC
FC1
FC1
FT1
FT1
TC1
TC1
TC2
TC2
TF1
TF1
TF3
TF3
T5
F1
F1
F1
T1
T1
S2
T1
T1
F1
FC
T1
F1
T1
C6
W2
SR1
WFC
T1
C2
W2
I
II
I
II
III
I
II
III
I
II
III
II
III
II
III
I
II
I
II
I
II
I
II
II
III
III
III
II
III
II
III
III
III
II
III
III
II
II
III
III
I
II
III
III
M11
II
7
3
5.1
FT1
O1
I
III
3
8
8
4.3
4.1
4.1
9
6.1
FC
CF1
C3
WFC
F3
F3
M5
TF2
II
II
II
I
II
III
6.1
Klasse
8
8
8
8
8
8
8
8
3
3
3
4.1
4.1
4.1
4.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3
3
3
6.1
6.1
4.2
6.1
6.1
3
3
6.1
3
6.1
8
4.3
4.1
4.3
6.1
8
4.3
9
7
Verpakkingsgroep
Etiketten
8 + 4.1
8 + 4.1
8 + 6.1
8 + 6.1
8 + 6.1
8 + 6.1
8 + 6.1
8 + 6.1
3+8
3+8
3+8
4.1 + 8
4.1 + 8
4.1 + 6.1
4.1 + 6.1
6.1 + 8
6.1 + 8
6.1 + 8
6.1 + 8
6.1 + 3
6.1 + 3
6.1 + 4.1
6.1 + 4.1
6.1
3
3
3
6.1
6.1
4.2
6.1
6.1
3
3+8
6.1
3
6.1
8
4.3
4.1
4.3 + 3+8
6.1
8
4.3
GEVI-nr
884
84
886
86
86
886
86
86
338
338
38
48
48
46
46
668
68
668
68
663
63
64
60
30
30
30
60
60
40
60
60
30
338
60
30
60
80
423
382
60
80
423
UN-nr
2921
2921
2922
2922
2922
2923
2923
2923
2924
2924
2924
2925
2925
2926
2926
2927
2927
2928
2928
2929
2929
2930
2930
2931
2933
2934
2935
2936
2937
2940
2941
2942
2943
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2956
2965
2966
2967
2968
9
90
7X + 7E + 8
2969
2977
7X + 8
3 + 6.1
5.1
2978
2983
2984
336
50
X338
X83
X80
X338
40
40
I
3+8
8+3
8
4.3 + 3+8
4.1
4.1
9
6.1 + 3
663
2985
2986
2987
2988
2989
2989
2990
2991
TF2
II
6.1 + 3
63
2991
6.1
TF2
III
6.1 + 3
63
2991
6.1
6.1
6.1
6.1
T6
T6
T6
TF2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
6.1 + 3
66
60
60
663
2992
2992
2992
2993
6.1
TF2
II
6.1 + 3
63
2993
6.1
TF2
III
6.1 + 3
63
2993
6.1
6.1
6.1
6.1
T6
T6
T6
TF2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
6.1 + 3
66
60
60
663
2994
2994
2994
2995
6.1
TF2
II
6.1 + 3
63
2995
6.1
TF2
III
6.1 + 3
63
2995
6.1
6.1
6.1
6.1
T6
T6
T6
TF2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
6.1 + 3
66
60
60
663
2996
2996
2996
2997
6.1
TF2
II
6.1 + 3
63
2997
UN-nr. Benaming en beschrijving
2997 PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlam-punt gelijk aan of
hoger dan 23 °C
2998 PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VLOEIBAAR, GIFTIG
2998 PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VLOEIBAAR, GIFTIG
2998 PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VLOEIBAAR, GIFTIG
3005 PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlam-punt gelijk aan of hoger
dan 23 °C
3005 PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlam-punt gelijk aan of hoger
dan 23 °C
3005 PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlam-punt gelijk aan of hoger
dan 23 °C
3006 PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG
3006 PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG
3006 PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG
3009 PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of
hoger dan 23 °C
3009 PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of
hoger dan 23 °C
3009 PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of
hoger dan 23 °C
3010 PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
3010 PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
3010 PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
3011 PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger
dan 23 °C
3011 PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger
dan 23 °C
3011 PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger
dan 23 °C
3012 PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
3012 PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
3012 PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
3013 PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een
vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
3013 PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een
vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
3013 PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een
vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
3014 PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, GIFTIG
3014 PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, GIFTIG
3014 PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, GIFTIG
3015 PESTICIDE, PIPYRIDILIUM-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan
of hoger dan 23 °C
3015 PESTICIDE, PIPYRIDILIUM-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan
of hoger dan 23 °C
3015 PESTICIDE, PIPYRIDILIUM-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan
of hoger dan 23 °C
3016 PESTICIDE, PIPYRIDILIUM-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
3016 PESTICIDE, PIPYRIDILIUM-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
3016 PESTICIDE, PIPYRIDILIUM-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
3017 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt
gelijk aan of hoger dan 23 °C
3017 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt
gelijk aan of hoger dan 23 °C
3017 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt
gelijk aan of hoger dan 23 °C
3018 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG
3018 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG
3018 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG
3019 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk
aan of hoger dan 23 °C
3019 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk
aan of hoger dan 23 °C
3019 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk
aan of hoger dan 23 °C
3020 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
3020 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
3020 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
3021 PESTICIDE, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G., met een vlampunt lager dan 23 °C
3021 PESTICIDE, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G., met een vlampunt lager dan 23 °C
3022 1,2-BUTYLEENOXIDE, GESTABILISEERD
3023 2-METHYL-2-HEPTAANTHIOL
3024 PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23
°C
3024 PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23
°C
3025 PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of
hoger dan 23 °C
3025 PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of
hoger dan 23 °C
3025 PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of
hoger dan 23 °C
3026 PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
3026 PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
3026 PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG
3027 PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VAST, GIFTIG
3027 PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VAST, GIFTIG
3027 PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VAST, GIFTIG
3028 BATTERIJEN (ACCUMULATO-REN), DROOG, MET VAST KA-LIUMHYDROXIDE
3048 ALUMINIUMFOSFIDE, PESTICIDE
6.1
Classificatie
code
TF2
Verpakkingsgroep
Etiketten
III
6.1 + 3
GEVI-nr
63
UN-nr
2997
6.1
6.1
6.1
6.1
T6
T6
T6
TF2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
6.1 + 3
66
60
60
663
2998
2998
2998
3005
6.1
TF2
II
6.1 + 3
63
3005
6.1
TF2
III
6.1 + 3
63
3005
6.1
6.1
6.1
6.1
T6
T6
T6
TF2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
6.1 + 3
66
60
60
663
3006
3006
3006
3009
6.1
TF2
II
6.1 + 3
63
3009
6.1
TF2
III
6.1 + 3
63
3009
6.1
6.1
6.1
6.1
T6
T6
T6
TF2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
6.1 + 3
66
60
60
663
3010
3010
3010
3011
6.1
TF2
II
6.1 + 3
63
3011
6.1
TF2
III
6.1 + 3
63
3011
6.1
6.1
6.1
6.1
T6
T6
T6
TF2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
6.1 + 3
66
60
60
663
3012
3012
3012
3013
6.1
TF2
II
6.1 + 3
63
3013
6.1
TF2
III
6.1 + 3
63
3013
6.1
6.1
6.1
6.1
T6
T6
T6
TF2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
6.1 + 3
66
60
60
663
3014
3014
3014
3015
6.1
TF2
II
6.1 + 3
63
3015
6.1
TF2
III
6.1 + 3
63
3015
6.1
6.1
6.1
6.1
T6
T6
T6
TF2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
6.1 + 3
66
60
60
663
3016
3016
3016
3017
6.1
TF2
II
6.1 + 3
63
3017
6.1
TF2
III
6.1 + 3
63
3017
6.1
6.1
6.1
6.1
T6
T6
T6
TF2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
6.1 + 3
66
60
60
663
3018
3018
3018
3019
6.1
TF2
II
6.1 + 3
63
3019
6.1
TF2
III
6.1 + 3
63
3019
6.1
6.1
6.1
3
3
3
6.1
3
T6
T6
T6
FT2
FT2
F1
TF1
FT2
I
II
III
I
II
II
I
I
6.1
6.1
6.1
3 + 6.1
3 + 6.1
3
6.1 + 3
3 + 6.1
66
60
60
336
336
339
663
336
3020
3020
3020
3021
3021
3022
3023
3024
3
FT2
II
3 + 6.1
336
3024
6.1
TF2
I
6.1 + 3
663
3025
6.1
TF2
II
6.1 + 3
63
3025
6.1
TF2
III
6.1 + 3
63
3025
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
8
6.1
T6
T6
T6
T7
T7
T7
C11
T7
I
II
III
I
II
III
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
8
6.1
66
60
60
66
60
60
80
642
3026
3026
3026
3027
3027
3027
3028
3048
Klasse
I
UN-nr. Benaming en beschrijving
3049 METAALALKYLHALOGENI-DEN, REACTIEF MET WATER, N.E.G. of METAALARYLHALO-GENIDEN,
REACTIEF MET WATER, N.E.G.
3050 METAALALKYLHYDRIDEN, REACTIEF MET WATER, N.E.G. of METAALARYLHYDRI-DEN, REACTIEF
MET WATER, N.E.G.
3051 ALUMINIUMALKYLEN
3052 ALUMINIUMALKYLHALOGENIDEN, VLOEIBAAR
3052 ALUMINIUMALKYLHALOGENIDEN, VAST
3053 MAGNESIUMALKYLEN
3054 CYCLOHEXYLMERCAPTAAN
3055 2-(2AMINOETHOXY)ETHANOL
3056 n-HEPTALDEHYDE
3057 TRIFLUORACETYLCHLORIDE
3064
NITROGLYCERINE, OPLOS-SING IN ALCOHOL, met meer dan 1 % maar niet meer dan 5 % nitroglycerine
3065 ALCOHOLISCHE DRANKEN met meer dan 70 volume-% alcohol
3065 ALCOHOLISCHE DRANKEN met meer dan 24 volume-% en niet meer dan 70 volume-% alcohol
3066 VERF (met inbegrip van verven, lakverven, emails, beitsen, schellakoplossingen, vernissen, polijstmiddelen,
vloeibare pla-muren, vloeibare lakbasissen) of VERF-VERWANTE PRODUC-TEN (met inbegrip van fverdunners en oplosmiddelen voor ver-ven)
4.2
Classificatie
code
SW
I
Etiketten
4.2 + 4.3
GEVI-nr
X333
UN-nr
3049
4.2
SW
I
4.2 + 4.3
X333
3050
4.2
4.2
4.2
4.2
3
8
3
2
3
SW
SW
SW
SW
F1
C7
F1
2TC
D
I
I
I
I
III
III
III
X333
X333
X333
X333
30
80
30
268
II
4.2 + 4.3
4.2 + 4.3
4.2 + 4.3
4.2 + 4.3
3
8
3
2.3 + 8
3
3051
3052
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3064
3
3
8
F1
F1
C9
II
III
II
3
3
8
33
30
80
3065
3065
3066
III
8
80
3066
2.2
20
3070
6.1 + 3
63
3071
Klasse
Verpakkingsgroep
3066
VERF (met inbegrip van verven, lakverven, emails, beitsen, schellakoplossingen, vernissen, polijstmiddelen,
vloeibare pla-muren, vloeibare lakbasissen) of VERF-VERWANTE PRODUC-TEN (met inbegrip van fverdunners en oplosmiddelen voor ver-ven)
8
C9
3070
MENGSEL VAN ETHYLEEN-OXIDE EN DICHLOOR-DIFLUORMETHAAN, met niet meer dan 12,5 %
ethyleenoxide
MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. of MERCAPTANEN, MENGSEL,
VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, N.E.G.
REDDINGSMIDDELEN, NIET AUTOMATISCH OPBLAAS-BAAR, die met gevaarlijke stof-fen of voorwerpen
zijn uitgerust
VINYLPYRIDINEN, GESTABILISEERD
ALUMINIUMALKYLHYDRIDEN
MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G.
CERIUM, spanen of schuurpoeder
METHACRYLNITRIL, GESTABILISEERD
ISOCYANATEN, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. of ISO-CYANAAT, OPLOSSING, GIF-TIG, BRANDBAAR,
N.E.G.
MILIEUGEVAARLIJKE VLOEI-STOF, N.E.G.
PERCHLORYLFLUORIDE
BIJTENDE VASTE STOF, OXI-DEREND, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, OXI-DEREND, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE VASTE STOF, OXIDE-REND, N.E.G.
GIFTIGE VASTE STOF, OXIDE-REND, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BRANDBAAR METAAL-POEDER, N.E.G.
BRANDBAAR METAAL-POEDER, N.E.G.
LITHIUMBATTERIJEN
LITHIUMBATTERIJEN IN APPA-RATUUR of LITHIUM-BATTERIJEN, VERPAKT MET APPARATUUR
1-METHOXY-2-PROPANOL
BIJTENDE VLOEISTOF, OXI-DEREND, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, OXI-DEREND, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VAT-BAAR, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VAT-BAAR, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
BIJTENDE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.
BRANDBARE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G.
OXIDERENDE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
OXIDERENDE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
OXIDERENDE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
OXIDERENDE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
OXIDERENDE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
OXIDERENDE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
OXIDERENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VAT-BAAR, N.E.G.
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE B, VLOEIBAAR
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE B, VAST
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE C, VLOEIBAAR
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE C, VAST
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE D, VLOEIBAAR
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE D, VAST
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE E, VLOEIBAAR
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE E, VAST
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VLOEIBAAR
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VAST
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE B, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE B, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE C, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE C, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE D, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE D, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE E, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE E, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING
OXIDERENDE VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, N.E.G.
2
2A
6.1
TF1
9
M5
6.1
4.2
9
4.3
3
6.1
TFC
SW
M7
W2
FT1
TF1
II
I
III
II
I
II
6.1 + 3+8
4.2 + 4.3
9
4.3
3 + 6.1
6.1 + 3
9
2
8
8
5.1
5.1
5.1
6.1
6.1
5.1
5.1
5.1
4.2
4.2
4.1
4.1
9
9
3
8
8
8
8
8
8
8
8
4.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.1
M6
2TO
CO2
CO2
OC2
OC2
OC2
TO2
TO2
OT2
OT2
OT2
S2
S2
F3
F3
M4
M4
F1
CO1
CO1
CW1
CW1
CS2
CS2
CW2
CW2
FO
OC1
OC1
OC1
OT1
OT1
OT1
OS
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
OW
III
9
90
2.3 + 5.1
265
8 + 5.1
885
8 + 5.1
85
5.1 + 8
5.1 + 8
58
5.1 + 8
58
6.1 + 5.1
665
6.1 + 5.1
65
5.1 + 6.1
5.1 + 6.1
56
5.1 + 6.1
56
4.2
40
4.2
40
4.1
40
4.1
40
9
9
3
30
8 + 5.1
885
8 + 5.1
85
8 + 4.3
823
8 + 4.3
823
8 + 4.2
8 + 4.2
84
8 + 4.3
842
8 + 4.3
842
VERVOER VERBODEN
5.1 + 8
5.1 + 8
5.1 + 8
5.1 + 6.1
5.1 + 6.1
5.1 + 6.1
VERVOER VERBODEN
5.2 + 1
5.2 + 1
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
539
5.2
539
5.2 + 1
5.2 + 1
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
539
5.2
539
VERVOER VERBODEN
3071
3072
3073
3076
3077
3078
3079
3080
3082
3083
3084
3084
3085
3085
3085
3086
3086
3087
3087
3087
3088
3088
3089
3089
3090
3091
3092
3093
3093
3094
3094
3095
3095
3096
3096
3097
3098
3098
3098
3099
3099
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
II
9
I
II
I
II
III
I
II
I
II
III
II
III
II
III
II
II
III
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
III
I
II
III
3072
638
X333
90
423
336
63
3073
3076
3077
3078
3079
3080
3082
3083
3084
3084
3085
3085
3085
3086
3086
3087
3087
3087
3088
3088
3089
3089
3090
3091
3092
3093
3093
3094
3094
3095
3095
3096
3096
3097
3098
3098
3098
3099
3099
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
UN-nr.
3122
3122
3123
3123
3124
3124
3125
3125
3126
3126
3127
3128
3128
3129
3129
3129
3130
3130
3130
3131
3131
3131
3132
3133
3134
3134
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3139
3139
3140
3140
3140
3141
3142
3142
3142
3143
Benaming en beschrijving
GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDE-REND, N.E.G.
GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDE-REND, N.E.G.
GIFTIGE VLOEISTOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G.
GIFTIGE VLOEISTOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G.
GIFTIGE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
GIFTIGE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
GIFTIGE VASTE STOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G.
GIFTIGE VASTE STOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G.
VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE STOF, OXIDEREND, N.E.G.
VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
VLOEISTOF, MET WATER REACTIEF, BIJTEND, N.E.G.
VLOEISTOF, MET WATER REACTIEF, BIJTEND, N.E.G.
VLOEISTOF, MET WATER REACTIEF, BIJTEND, N.E.G.
VLOEISTOF, MET WATER REACTIEF, GIFTIG, N.E.G.
VLOEISTOF, MET WATER REACTIEF, GIFTIG, N.E.G.
VLOEISTOF, MET WATER REACTIEF, GIFTIG, N.E.G.
VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, BIJTEND, N.E.G.
VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, BIJTEND, N.E.G.
VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, BIJTEND, N.E.G.
VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, BRANDBAAR, N.E.G.
VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, OXIDEREND, N.E.G.
VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, GIFTIG, N.E.G.
VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, GIFTIG, N.E.G.
VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, GIFTIG, N.E.G.
VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, VOOR ZELF-VERHITTING VATBAAR, N.E.G.
TRIFLUORMETHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR
OXIDERENDE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
MENGSEL VAN ETHYLEEN, ACETYLEEN EN PROPYLEEN, STERK GEKOELD, VLOEI-BAAR (MENGSEL
VAN ETHEEN, ACETYLEEN EN PROPEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR), dat ten minste 71,5 %
ethyleen bevat, niet meer dan 22,5 % acetyleen en niet meer dan 6 % propyleen
OXIDERENDE VLOEISTOF, N.E.G.
OXIDERENDE VLOEISTOF, N.E.G.
OXIDERENDE VLOEISTOF, N.E.G.
ALKALOI¨DEN, VLOEIBAAR, N.E.G. of ALKALOI¨DEZOUTEN, VLOEIBAAR, N.E.G.
ALKALOI¨DEN, VLOEIBAAR, N.E.G. of ALKALOI¨DEZOUTEN, VLOEIBAAR, N.E.G.
ALKALOI¨DEN, VLOEIBAAR, N.E.G. of ALKALOI¨DEZOUTEN, VLOEIBAAR, N.E.G.
ANORGANISCHE ANTIMOON-VERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.
DESINFECTIEMIDDEL, VLOEI-BAAR, GIFTIG, N.E.G.
DESINFECTIEMIDDEL, VLOEI-BAAR, GIFTIG, N.E.G.
DESINFECTIEMIDDEL, VLOEI-BAAR, GIFTIG, N.E.G.
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
2
5.1
2
Classificatie
code
TO1
TO1
TW1
TW1
TS
TS
TW2
TW2
SC2
SC2
SO
ST2
ST2
WC1
WC1
WC1
WT1
WT1
WT1
WC2
WC2
WC2
WF2
WO
WT2
WT2
WT2
WS
3A
OF
3F
5.1
5.1
5.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
O1
O1
O1
T1
T1
T1
T4
T1
T1
T1
T2
I
II
III
I
II
III
III
I
II
III
I
5.1
5.1
5.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
66
60
60
60
66
60
60
66
3139
3139
3139
3140
3140
3140
3141
3142
3142
3142
3143
6.1
T2
II
6.1
60
3143
6.1
T2
III
6.1
60
3143
6.1
6.1
6.1
8
8
8
6.1
6.1
6.1
8
T1
T1
T1
C3
C3
C3
T3
T3
T3
C10
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
8
8
8
6.1
6.1
6.1
8
66
60
60
88
80
80
66
60
60
88
3144
3144
3144
3145
3145
3145
3146
3146
3146
3147
8
C10
II
8
80
3147
8
C10
III
8
80
3147
4.3
4.3
4.3
5.1
W1
W1
W1
OC1
I
II
III
II
4.3
4.3
4.3
5.1 + 8
X323
323
323
58
3148
3148
3148
3149
2
6F
9
9
2
2
6.1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
M2
M2
2F
2F
T2
1O
2O
3A
2A
2TF
2F
2T
2A
6A
II
II
3
FTC
I
3+6.1+8
3165
9
2
2
M11
7F
7TF
NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR
2.1
2.3 + 2.1
3166
3167
3168
Klasse
Verpakkingsgroep
I
II
I
II
I
II
I
II
II
III
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
Etiketten
GEVI-nr
6.1 + 5.1
665
6.1 + 5.1
65
6.1 + 4.3
623
6.1 + 4.3
623
6.1 + 4.2
664
6.1 + 4.2
64
6.1 + 4.3
642
6.1 + 4.3
642
4.2 + 8
48
4.2 + 8
48
VERVOER VERBODEN
4.2 + 6.1
46
4.2 + 6.1
46
4.3 + 8
X382
4.3 + 8
382
4.3 + 8
382
4.3 + 6.1
X362
4.3 + 6.1
362
4.3 + 6.1
362
4.3 + 8
4.3 + 8
482
4.3 + 8
482
VERVOER VERBODEN
VERVOER VERBODEN
4.3 + 6.1
4.3 + 6.1
462
4.3 + 6.1
462
VERVOER VERBODEN
2.2
22
VERVOER VERBODEN
2.1
223
UN-nr
3122
3122
3123
3123
3124
3124
3125
3125
3126
3126
3127
3128
3128
3129
3129
3129
3130
3130
3130
3131
3131
3131
3132
3133
3134
3134
3134
3135
3136
3137
3138
KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G
3143
KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G
3143
3144
3144
3144
3145
3145
3145
3146
3146
3146
3147
3147
3147
3148
3148
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G
NICOTINEVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G. of NICOTINEPREPARAAT, VLOEI-BAAR, N.E.G.
NICOTINEVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G. of NICOTINEPREPARAAT, VLOEI-BAAR, N.E.G.
NICOTINEVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G. of NICOTINEPREPARAAT, VLOEI-BAAR, N.E.G.
ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de C2 tot C12 homologen)
ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de C2 tot C12 homologen)
ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de C2 tot C12 homologen)
ORGANISCHE TIN-VERBINDING, VAST, N.E.G.
ORGANISCHE TIN-VERBINDING, VAST, N.E.G.
ORGANISCHE TIN-VERBINDING, VAST, N.E.G.
KLEURSTOF, VAST, BIJTEND, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, BIJ-TEND,
N.E.G.
KLEURSTOF, VAST, BIJTEND, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, BIJ-TEND,
N.E.G.
KLEURSTOF, VAST, BIJTEND, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, BIJ-TEND,
N.E.G.
MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, N.E.G.
MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, N.E.G.
MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, N.E.G.
WATERSTOFPEROXIDE EN PEROXYAZIJNZUUR, MENG-SEL, GESTABILISEERD met zu(u)r(en), water
en niet meer dan 5 % peroxyazijnzuur
APPARATEN, KLEIN, MET KOOLWATER-STOFGAS of NAVULPATRONEN MET KOOLWATERSTOFGAS
VOOR KLEINE APPARATEN, met aftapinrichting
POLYHALOGEENBIFENYLEN, VLOEIBAAR of POLYHALO-GEENTERFENYLEN, VLOEI-BAAR
POLYHALOGEENBIFENYLEN, VAST of POLYHALOGEENTER-FENYLEN, VAST
PERFLUOR(METHYLVINYL)ETHER
PERFLUOR(ETHYLVINYL)ETHER
PENTACHLOORFENOL
SAMENGEPERST GAS, OXI-DEREND, N.E.G.
VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, OXIDEREND, N.E.G.
STERK GEKOELD, VLOEI-BAAR GAS, N.E.G.
1,1,1,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 134a)
VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.
VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, BRANDBAAR, N.E.G.
VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, N.E.G.
VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, N.E.G.
VOORWERPEN ONDER PNEUMATISCHE DRUK of VOORWERPEN ONDER HY-DRAULISCHE DRUK (die
een niet brandbaar gas bevatten)
BRANDSTOFRESERVOIR VOOR HYDRAULISCH AG-GREGAAT VOOR VLIEGTUI-GEN (die een mengsel
van me-thylhydrazine en watervrije hydrazine bevat) (M86 brand-stof)
Verbrandingsmotoren, ook in-dien ingebouwd in machines of voertuigen
GASMONSTER, DRUKLOOS, BRANDBAAR, N.E.G., niet sterk gekoeld vloeibaar
GASMONSTER, DRUKLOOS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G., niet sterk gekoeld vloeibaar
2.1
II
9
9
2.1
2.1
6.1
2.2 + 5.1
2.2 + 5.1
2.2
2.2
2.3 + 2.1
2.1
2.3
2.2
2.2
3150
90
90
23
23
60
25
25
22
20
263
23
26
20
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
UN-nr. Benaming en beschrijving
3169 GASMONSTER, DRUKLOOS, GIFTIG, N.E.G., niet sterk ge-koeld vloeibaar
3170 BIJPRODUCTEN VAN DE ALUMINIUMFABRICAGE of BIJ-PRODUCTEN VAN HET OM-SMELTEN VAN
ALUMININIUM
3170 BIJPRODUCTEN VAN DE ALUMINIUMFABRICAGE of BIJ-PRODUCTEN VAN HET OM-SMELTEN VAN
ALUMININIUM
3171 Voertuig met accuvoeding of ap-paraat met accuvoeding
3172 TOXINEN, GEWONNEN UIT LEVENDE ORGANISMEN, VLOEIBAAR, N.E.G.
3172 TOXINEN, GEWONNEN UIT LEVENDE ORGANISMEN, VLOEIBAAR, N.E.G.
3172 TOXINEN, GEWONNEN UIT LEVENDE ORGANISMEN, VLOEIBAAR, N.E.G.
3172 TOXINEN, GEWONNEN UIT LEVENDE ORGANISMEN, VAST, N.E.G.
3172 TOXINEN, GEWONNEN UIT LEVENDE ORGANISMEN, VAST, N.E.G.
3172 TOXINEN, GEWONNEN UIT LEVENDE ORGANISMEN, VAST, N.E.G.
3174 TITAANDISULFIDE
3175 VASTE STOFFEN of mengsels van vaste stoffen (zoals prepara-ten en afvalstoffen), DIE BRANDBARE
VLOEISTOFFEN met een vlampunt van niet meer dan 61 °C BEVATTEN, N.E.G.
3176 BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GESMOLTEN, N.E.G.
3176 BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GESMOLTEN, N.E.G.
3178 BRANDBARE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, N.E.G.
3178 BRANDBARE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, N.E.G.
3179 BRANDBARE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
3179 BRANDBARE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
3180 BRANDBARE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
3180 BRANDBARE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
3181 BRANDBARE METAALZOU-TEN VAN ORGANISCHE VER-BINDINGEN, N.E.G.
3181 BRANDBARE METAALZOU-TEN VAN ORGANISCHE VER-BINDINGEN, N.E.G.
3182 BRANDBARE METAAL-HYDRIDEN, N.E.G.
3182 BRANDBARE METAAL-HYDRIDEN, N.E.G.
3183 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VLOEI-STOF, N.E.G.
3183 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VLOEI-STOF, N.E.G.
3184 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VLOEI-STOF, GIFTIG, N.E.G.
3184 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VLOEI-STOF, GIFTIG, N.E.G.
3185 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VLOEI-STOF, BIJTEND, N.E.G.
3185 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VLOEI-STOF, BIJTEND, N.E.G.
3186 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
3186 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
3187 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
3187 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.
3188 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
3188 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
3189 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BAAR METAALPOEDER, N.E.G.
3189 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BAAR METAALPOEDER, N.E.G.
3190 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
3190 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
3191 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
3191 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.
3192 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
3192 VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
3194 PYROFORE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
3200 PYROFORE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
3203 PYROFORE METAAL-ORGANISCHE VERBINDING, REACTIEF MET WATER, N.E.G., vloeibaar
3203 PYROFORE METAAL-ORGANISCHE VERBINDING, REACTIEF MET WATER, N.E.G., vast
3205 ALCOHOLATEN VAN AARDAL-KALIMETALEN, N.E.G.
3205 ALCOHOLATEN VAN AARDAL-KALIMETALEN, N.E.G.
3206 ALCOHOLATEN VAN ALKALI-METALEN, VOOR ZELF-VERHITTING VATBAAR, BIJ-TEND, N.E.G.
3206 ALCOHOLATEN VAN ALKALI-METALEN, VOOR ZELF-VERHITTING VATBAAR, BIJ-TEND, N.E.G.
3207 METAALORGANISCHE VER-BINDING, REACTIEF MET WA-TER, BRANDBAAR, N.E.G. of
METAALORGANISCHE VER-BINDING, OPLOSSING, REAC-TIEF MET WATER, BRAND-BAAR, N.E.G. of
METAALORGANISCHE VER-BINDING, DISPERSIE, REAC-TIEF MET WATER, BRAND-BAAR, N.E.G.
2
4.3
Classificatie
code
7T
W2
4.3
Klasse
Verpakkingsgroep
II
Etiketten
2.3
4.3
GEVI-nr
423
UN-nr
3169
3170
W2
III
4.3
423
3170
9
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
4.2
4.1
M11
T1
T1
T1
T2
T2
T2
S4
F1
NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR
I
6.1
66
II
6.1
60
III
6.1
60
I
6.1
66
II
6.1
60
III
6.1
60
III
4.2
40
II
4.1
40
3171
3172
3172
3172
3172
3172
3172
3174
3175
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.3
F2
F2
F3
F3
FT2
FT2
FC2
FC2
F3
F3
F3
F3
S1
S1
ST1
ST1
SC1
SC1
S3
S3
ST3
ST3
SC3
SC3
S4
S4
S4
S4
ST4
ST4
SC4
SC4
S3
S4
SW
SW
S4
S4
SC4
SC4
WF1
II
III
II
III
II
III
II
III
II
III
II
III
II
III
II
III
II
III
II
III
II
III
II
III
II
III
II
III
II
III
II
III
I
I
I
I
II
III
II
III
I
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1 + 6.1
4.1 + 6.1
4.1 + 8
4.1 + 8
4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.2 + 6.1
4.2 + 6.1
4.2 + 8
4.2 + 8
4.2
4.2
4.2 + 6.1
4.2 + 6.1
4.2 + 8
4.2 + 8
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2 + 6.1
4.2 + 6.1
4.2 + 8
4.2 + 8
4.2
4.2
4.2 + 4.3
4.2 + 4.3
4.2
4.2
4.2 + 8
4.2 + 8
4.3 + 3
44
44
40
40
46
46
48
48
40
40
40
40
30
30
36
36
38
38
30
30
36
36
38
38
40
40
40
40
46
46
48
48
333
X333
X333
40
40
48
48
X323
3176
3176
3178
3178
3179
3179
3180
3180
3181
3181
3182
3182
3183
3183
3184
3184
3185
3185
3186
3186
3187
3187
3188
3188
3189
3189
3190
3190
3191
3191
3192
3192
3194
3200
3203
3203
3205
3205
3206
3206
3207
3207
METAALORGANISCHE VER-BINDING, REACTIEF MET WA-TER, BRANDBAAR, N.E.G. of
METAALORGANISCHE VER-BINDING, OPLOSSING, REAC-TIEF MET WATER, BRAND-BAAR, N.E.G. of
METAALORGANISCHE VER-BINDING, DISPERSIE, REAC-TIEF MET WATER, BRAND-BAAR, N.E.G.
4.3
WF1
II
4.3 + 3
323
3207
3207
METAALORGANISCHE VER-BINDING, REACTIEF MET WA-TER, BRANDBAAR, N.E.G. of
METAALORGANISCHE VER-BINDING, OPLOSSING, REAC-TIEF MET WATER, BRAND-BAAR, N.E.G. of
METAALORGANISCHE VER-BINDING, DISPERSIE, REAC-TIEF MET WATER, BRAND-BAAR, N.E.G.
4.3
WF1
III
4.3 + 3
323
3207
3208
3208
3208
3209
3209
3209
3210
3210
3211
3211
3212
3213
3213
3214
3215
3216
3218
3218
3219
3219
3220
3221
3222
3223
METALLISCHE STOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G.
METALLISCHE STOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G.
METALLISCHE STOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G.
METALLISCHE STOF, REAC-TIEF MET WATER, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
METALLISCHE STOF, REAC-TIEF MET WATER, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
METALLISCHE STOF, REAC-TIEF MET WATER, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
ANORGANISCHE CHLORA-TEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE CHLORA-TEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE PERCHLO-RATEN, OPLOSSING IN WA-TER, N.E.G.
ANORGANISCHE PERCHLO-RATEN, OPLOSSING IN WA-TER, N.E.G.
ANORGANISCHE HYPO-CHLORIETEN, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE PERMANGA-NATEN, OPLOSSING IN WA-TER, N.E.G.
ANORGANISCHE PER-SULFATEN, N.E.G.
ANORGANISCHE PER-SULFATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE NITRATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE NITRATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE NITRIETEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
ANORGANISCHE NITRIETEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.
PENTAFLUORETHAAN (KOEL-GAS R 125)
ZELFONTLEDENDE VLOEI-STOF VAN TYPE B
ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE B
ZELFONTLEDENDE VLOEI-STOF VAN TYPE C
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
2
4.1
4.1
4.1
W2
W2
W2
WS
WS
WS
O1
O1
O1
O1
O2
O1
O1
O1
O2
O1
O1
O1
O1
O1
2A
SR1
SR1
SR1
I
II
III
I
II
III
II
III
II
III
II
II
III
II
III
III
II
III
II
III
4.3
4.3
4.3
4.3 + 4.2
4.3 + 4.2
4.3 + 4.2
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
2.2
4.1 + 1
4.1 + 1
4.1
423
423
423
423
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
20
3208
3208
3208
3209
3209
3209
3210
3210
3211
3211
3212
3213
3213
3214
3215
3216
3218
3218
3219
3219
3220
3221
3222
3223
UN-nr.
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3248
3249
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3259
3259
3260
3260
3260
3261
3261
3261
3262
3262
3262
3263
3263
3263
3264
3264
3264
3265
3265
3265
3266
3266
3266
3267
3267
3267
3268
3269
3269
3270
3271
3271
3272
3272
3273
3273
3274
3275
3275
3276
3276
3276
3277
3278
3278
3278
3278
3278
Benaming en beschrijving
ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE C
ZELFONTLEDENDE VLOEI-STOF VAN TYPE D
ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE D
ZELFONTLEDENDE VLOEI-STOF VAN TYPE E
ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE E
ZELFONTLEDENDE VLOEI-STOF VAN TYPE F
ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE F
ZELFONTLEDENDE VLOEI-STOF VAN TYPE B, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE B, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ZELFONTLEDENDE VLOEI-STOF VAN TYPE C, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE C, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ZELFONTLEDENDE VLOEI-STOF VAN TYPE D, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE D, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ZELFONTLEDENDE VLOEI-STOF VAN TYPE E, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE E, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ZELFONTLEDENDE VLOEI-STOF VAN TYPE F, MET TEMPERATUURBEHEERSING
ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE F, MET TEMPERATUURBEHEERSING
2-BROOM-2-NITROPROPAAN1,3-DIOL
AZODICARBONAMIDE
VASTE STOFFEN DIE GIFTIGE VLOEISTOF BEVATTEN, N.E.G.
VASTE STOFFEN DIE BIJ-TENDE VLOEISTOF BEVAT-TEN, N.E.G.
GENETISCH GEMODIFI-CEERDE MICRO-ORGANIS-MEN
METHAANSULFONYLCHLORIDE
NATRIUMPEROXOBORAAT, WATERVRIJ
MEDICAMENT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
MEDICAMENT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.
MEDICAMENT, VAST, GIFTIG, N.E.G.
MEDICAMENT, VAST, GIFTIG, N.E.G.
CHLOORAZIJNZUUR, GE-SMOLTEN
ISOSORBIDE-5MONONITRAAT
DIFLUORMETHAAN (KOEL-GAS R 32)
DINATRIUMTRIOXOSILICAAT (NATRIUMMETASILICAAT)
TRIBUTYLFOSFAAN
tert-BUTYLHYPOCHLORIET
VERWARMDE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt hoger dan 61 °C, bij een temperatuur
die ten minste gelijk is aan haar vlampunt
VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G. (met inbegrip van ge-smolten metaal, gesmolten zout, enz.) bij een
temperatuur van ten minste 100 °C en, voor deze die een vlampunt bezitten, bij een temperatuur beneden hun
vlam-punt
VERWARMDE VASTE STOF, N.E.G., bij een temperatuur van ten minste 240 °C.
AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G.
AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G.
BIJTENDE ZURE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE ZURE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE ZURE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE ZURE ORGANI-SCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE ZURE ORGANI-SCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE ZURE ORGANI-SCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ANOR-GANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ANOR-GANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ANOR-GANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ORGA-NISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ORGA-NISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ORGA-NISCHE VASTE STOF, N.E.G.
BIJTENDE ZURE ANORGANI-SCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE ZURE ANORGANI-SCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE ZURE ANORGANI-SCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE ZURE ORGANI-SCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE ZURE ORGANI-SCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE ZURE ORGANI-SCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ANOR-GANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ANOR-GANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ANOR-GANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ORGA-NISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ORGA-NISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
BIJTENDE BASISCHE ORGA-NISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
GASGENERATOREN VOOR AIRBAGS, pyrotechnisch of AIR-BAGMODULES, pyrotechnisch of
AANSPANINRICHTINGEN VOOR VEILIGHEIDSGOR-DELS, pyrotechnisch
POLYESTERHARS-KIT
POLYESTERHARS-KIT
MEMBRAANFILTERS UIT NITROCELLULOSE met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % in de droge
stof
ETHERS, N.E.G.
ETHERS, N.E.G.
ESTERS, N.E.G.
ESTERS, N.E.G.
NITRILEN, BRANDBAAR, GIF-TIG, N.E.G.
NITRILEN, BRANDBAAR, GIF-TIG, N.E.G.
ALCOHOLATEN, OPLOSSING in alcohol, N.E.G.
NITRILEN, GIFTIG, BRAND-BAAR, N.E.G.
NITRILEN, GIFTIG, BRAND-BAAR, N.E.G.
NITRILEN, GIFTIG, N.E.G.
NITRILEN, GIFTIG, N.E.G.
NITRILEN, GIFTIG, N.E.G.
CHLOORFORMIATEN, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G.
ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDING, GIFTIG, N.E.G., vloeibaar
ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDING, GIFTIG, N.E.G., vloeibaar
ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDING, GIFTIG, N.E.G., vloeibaar
ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDING, GIFTIG, N.E.G., vast
ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDING, GIFTIG, N.E.G., vast
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
6.1
8
9
6.1
5.1
3
3
6.1
6.1
6.1
4.1
2
8
4.2
4.2
3
Classificatie
code
SR1
SR1
SR1
SR1
SR1
SR1
SR1
SR2
SR2
SR2
SR2
SR2
SR2
SR2
SR2
SR2
SR2
SR1
SR1
T9
C10
M8
TC1
O2
FT1
FT1
T2
T2
TC1
SR1
2F
C6
S1
SC1
F2
9
M9
III
9
99
3257
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
M10
C8
C8
C8
C2
C2
C2
C4
C4
C4
C6
C6
C6
C8
C8
C8
C1
C1
C1
C3
C3
C3
C5
C5
C5
C7
C7
C7
M5
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
III
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
99
88
80
80
88
80
80
88
80
80
88
80
80
88
80
80
88
80
80
88
80
80
88
80
80
88
80
80
3258
3259
3259
3259
3260
3260
3260
3261
3261
3261
3262
3262
3262
3263
3263
3263
3264
3264
3264
3265
3265
3265
3266
3266
3266
3267
3267
3267
3268
3
3
4.1
F1
F1
F1
II
III
II
3
3
4.1
3
3
3
3
3
3
3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
F1
F1
F1
F1
FT1
FT1
FC
TF1
TF1
T1
T1
T1
TC1
T1
T1
T1
T2
T2
II
III
II
III
I
II
II
I
II
I
II
III
II
I
II
III
I
II
3
3
3
3
3 + 6.1
3 + 6.1
3+8
6.1 + 3
6.1 + 3
6.1
6.1
6.1
6.1 + 8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
Klasse
Verpakkingsgroep
III
II
II
II
I
II
II
III
II
III
II
III
III
I
III
Etiketten
GEVI-nr
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1 + 1
4.1 + 1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
6.1
60
8
80
9
6.1 + 8
668
5.1
50
3 + 6.1
336
3 + 6.1
36
6.1
60
6.1
60
6.1 + 8
68
4.1
2.1
23
8
80
4.2
VERVOER VERBODEN
3
30
UN-nr
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3248
3249
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3269
3269
3270
33
30
33
30
336
336
338
663
63
66
60
60
68
66
60
60
66
60
3271
3271
3272
3272
3273
3273
3274
3275
3275
3276
3276
3276
3277
3278
3278
3278
3278
3278
UN-nr.
3278
3279
3279
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3281
3281
3281
3281
3281
3281
3282
3282
3282
3282
3282
3282
3283
3283
3283
3284
3284
3284
3285
3285
3285
3286
3286
3287
3287
3287
3288
3288
3288
3289
3289
3290
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3295
3295
3295
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3301
3302
3303
3304
3305
Benaming en beschrijving
ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDING, GIFTIG, N.E.G., vast
ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDING, GIFTIG, BRAND-BAAR, N.E.G.
ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDING, GIFTIG, BRAND-BAAR, N.E.G.
ORGANISCHE ARSEEN-VERBINDING, N.E.G., vloeibaar
ORGANISCHE ARSEEN-VERBINDING, N.E.G., vloeibaar
ORGANISCHE ARSEEN-VERBINDING, N.E.G., vloeibaar
ORGANISCHE ARSEEN-VERBINDING, N.E.G., vast
ORGANISCHE ARSEEN-VERBINDING, N.E.G., vast
ORGANISCHE ARSEEN-VERBINDING, N.E.G., vast
METAALCARBONYLEN, N.E.G., vloeibaar
METAALCARBONYLEN, N.E.G., vloeibaar
METAALCARBONYLEN, N.E.G., vloeibaar
METAALCARBONYLEN, N.E.G., vast
METAALCARBONYLEN, N.E.G., vast
METAALCARBONYLEN, N.E.G., vast
METAALORGANISCHE VER-BINDING, GIFTIG, N.E.G., vloei-baar
METAALORGANISCHE VER-BINDING, GIFTIG, N.E.G., vloei-baar
METAALORGANISCHE VER-BINDING, GIFTIG, N.E.G., vloei-baar
METAALORGANISCHE VER-BINDING, GIFTIG, N.E.G., vast
METAALORGANISCHE VER-BINDING, GIFTIG, N.E.G., vast
METAALORGANISCHE VER-BINDING, GIFTIG, N.E.G., vast
SELEENVERBINDING, N.E.G.
SELEENVERBINDING, N.E.G.
SELEENVERBINDING, N.E.G.
TELLUURVERBINDING, N.E.G.
TELLUURVERBINDING, N.E.G.
TELLUURVERBINDING, N.E.G.
VANADIUMVERBINDING, N.E.G.
VANADIUMVERBINDING, N.E.G.
VANADIUMVERBINDING, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
ZIEKENHUISAFVAL, ONGE-SPECIFICEERD, N.E.G.
NATRIUMBATTERIJEN of NATRIUMCELLEN
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER, met niet meer dan 37 massa-% hydrazine
CYAANWATERSTOF, OPLOS-SING IN ALCOHOL, met niet meer dan 45 % cyaanwaterstof
KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa)
KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan
of gelijk aan 175 kPa)
KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan
of gelijk aan 175 kPa)
KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G.
HEPTAFLUORPROPAAN (KOELGAS R 227)
MENGSEL VAN ETHYLEEN-OXIDE EN CHLOORTETRA-FLUORETHAAN, dat niet meer dan 8,8 %
ethyleenoxide bevat
MENGSEL VAN ETHYLEEN-OXIDE EN PENTAFLUORET-HAAN, dat niet meer dan 7,9 % ethyleenoxide
bevat
MENGSEL VAN ETHYLEEN-OXIDE EN TETRAFLUOR-ETHAAN, dat niet meer dan 5,6 % ethyleenoxide
bevat
MENGSEL VAN ETHYLEEN-OXIDE EN KOOLSTOFDI-OXIDE (MENGSEL VAN ETHY-LEENOXIDE EN
KOOLDIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR) met meer dan 87 % ethyleenoxide
BIJTENDE VLOEISTOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
BIJTENDE VLOEISTOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
2-DIMETHYLAMINOETHYLACRYLAAT
SAMENGEPERST GAS, GIF-TIG, OXIDEREND, N.E.G.
SAMENGEPERST GAS, GIF-TIG, BIJTEND, N.E.G.
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3
3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.2
4.3
6.1
6.1
3
3
Classificatie
code
T2
TF1
TF1
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
FTC
FTC
T4
T4
T4
T5
T5
T5
TC3
TC3
TC4
TC4
I3
W3
T4
TF1
F1
F1
Verpakkingsgroep
III
I
II
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
I
II
III
I
II
III
I
II
I
II
II
II
III
I
I
I
Etiketten
6.1
6.1 + 3
6.1 + 3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3+6.1+8
3+6.1+8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1 + 8
6.1 + 8
6.1 + 8
6.1 + 8
6.2
4.3
6.1
6.1 + 3
3
3
GEVI-nr
60
663
63
66
60
60
66
60
60
66
60
60
66
60
60
66
60
60
66
60
60
66
60
60
66
60
60
66
60
60
368
368
66
60
60
66
60
60
668
68
668
68
606
60
663
33
33
UN-nr
3278
3279
3279
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3281
3281
3281
3281
3281
3281
3282
3282
3282
3282
3282
3282
3283
3283
3283
3284
3284
3284
3285
3285
3285
3286
3286
3287
3287
3287
3288
3288
3288
3289
3289
3290
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3295
3
F1
II
3
33
3295
3
3
2
2
F1
F1
2A
2A
II
III
3
3
2.2
2.2
33
30
20
20
3295
3295
3296
3297
2
2A
2.2
20
3298
2
2A
2.2
20
3299
2
2TF
2.3 + 2.1
263
3300
8
8
6.1
2
2
2
CS1
CS1
T1
1TO
1TC
1TFC
8 + 4.2
8 + 4.2
6.1
2.3 + 5.1
2.3 + 8
884
84
60
265
268
263
3301
3301
3302
3303
3304
3305
2
1TOC
3306
2
2
2
2TO
2TC
2TFC
2
2TOC
2
2
4.2
4.2
9
3O
3F
S2
S2
M3
265
2.3 + 5.1 + 8
2.3 + 5.1
265
2.3 + 8
268
263
2.3 + 2.1 + 8
265
2.3 + 5.1 + 8
2.2 + 5.1
225
2.1
223
4.2
40
4.2
40
GEEN
90
3311
3312
3313
3313
3314
6.1
9
9
4.1
2
T8
M11
M11
D
4TC
6.1
9
9
4.1
2.3 + 8
3315
3316
3316
3317
3318
Klasse
I
II
II
SAMENGEPERST GAS, GIF-TIG, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
3306
3307
3308
3309
SAMENGEPERST GAS, GIF-TIG, OXIDEREND, BIJTEND, N.E.G.
VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, OXIDEREND, N.E.G.
VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G.
2.3 + 2.1 + 8
VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFIG, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
3310
3311
3312
3313
3313
3314
3315
3316
3316
3317
3318
VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, OXIDEREND, BIJ-TEND, N.E.G.
STERK GEKOELD, VLOEI-BAAR GAS, OXIDEREND, N.E.G.
STERK GEKOELD, VLOEI-BAAR GAS, BRANDBAAR N.E.G.
VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE PIGMEN-TEN
VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE PIGMEN-TEN
KUNSTSTOF PERSMASSA, als pasta, blad of gee¨xtrudeerde band, die brandbare dampen ontwikkelt
MONSTER VAN CHEMISCHE STOF, GIFTIG, vloeibaar of vast
CHEMISCHE REAGENTIASET of SET VOOR EERSTE HULP
CHEMISCHE REAGENTIASET of SET VOOR EERSTE HULP
2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water
AMMONIAK, OPLOSSING IN WATER, met een densiteit bij 15 °C lager dan 0.880, die meer dan 50 %
ammoniak bevat
II
III
III
I
II
III
I
268
3307
3308
3309
3310
UN-nr. Benaming en beschrijving
3319 NITROGLYCERINE, MENG-SEL, GEDESENSIBILISEERD, VAST, N.E.G., met meer dan 2 massa-%, maar
niet meer dan 10 massa-% nitroglycerine
3320 NATRIUMBOORHYDRIDE EN NATRIUMHYDROXIDE, OP-LOSSING, met niet meer dan 12 massa-%
natriumboorhydride en niet meer dan 40 massa-% na-triumhydroxide
3320 NATRIUMBOORHYDRIDE EN NATRIUMHYDROXIDE, OP-LOSSING, met niet meer dan 12 massa-%
natriumboorhydride en niet meer dan 40 massa-% na-triumhydroxide
3321 RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-II), niet splijt-baar of splijtbaar,
vrijgesteld
3322 RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-III), niet splijt-baar of splijtbaar,
vrijgesteld
3323 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLI VAN TYPE C, niet splijt-baar of splijtbaar, vrijgesteld
3324 RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-II), SPLIJTBAAR
3325 RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-III), SPLIJTBAAR
3326
RADIOACTIEVE STOFFEN MET BESMETTING AAN HET OPPERVLAK (SCO-1 OF SCO-II), SPLIJTBAAR
3327 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLI VAN TYPE A, SPLIJT-BAAR, niet in speciale toestand
3328 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLI VAN TYPE B(U), SPLIJTBAAR
3329 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLI VAN TYPE B (M), SPLIJTBAAR
3330 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLI VAN TYPE C, SPLIJTBAAR
3331 RADIOACTIEVE STOFFEN, VERVOERD OP GR0ND VAN EEN SPECIALE REGELING, SPLIJTBAAR
3332 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLI VAN TYPE A, IN SPE-CIALE TOESTAND, niet splijt-baar of splijtbaar,
vrijgesteld
3333 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLI VAN TYPE A, IN SPE-CIALE TOESTAND, SPLIJT-BAAR
3334 Vloeistof, onderworpen aan de voorschriften voor de luchtvaart, n.e.g.
3335 Vaste stof, onderworpen aan de voorschriften voor de luchtvaart, n.e.g.
3336 MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G. of MER-CAPTANEN, MENGSEL, VLOEIBAAR,
BRANDBAAR, N.E.G.
3336 MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G. of MER-CAPTANEN, MENGSEL, VLOEIBAAR,
BRANDBAAR, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa)
D
II
Etiketten
4.1
8
C5
II
8
80
3320
8
C5
III
8
80
3320
7
7X
70
3321
7
7X
70
3322
7
7
7
7
7X
7X + 7E
7X + 7E
7X + 7E
3323
3324
3325
3326
7
7
7
7
7
7
7X + 7E
7X + 7E
7X + 7E
7X + 7E
7X + 7E
7X
3327
3328
3329
3330
3331
3332
7X + 7E
NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR
NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR
I
3
33
3333
3334
3335
3336
3
F1
II
3
33
3336
3
F1
II
3
33
3336
F1
III
3
30
3336
2A
2.2
20
3337
2A
2.2
20
3338
2A
2.2
20
3339
2A
2.2
20
3340
40
40
40
40
3341
3341
3342
3342
3343
3
MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G. of MER-CAPTANEN, MENGSEL, VLOEIBAAR,
BRANDBAAR, N.E.G.
KOELGAS R 404A (zeotropisch mengsel van pentafluorethaan, 1,1,1-trifluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, 2
met ongeveer 44 % pentafluorethaan en 52 % 1,1,1-trifluorethaan)
2
KOELGAS R 407A (zeotropisch mengsel van difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan,
met ongeveer 20 % difluormethaan en 40 % pentafluorethaan)
2
KOELGAS R 407B (zeotropisch mengsel van difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan,
met ongeveer 10 % difluormethaan en 70 % pentafluorethaan)
2
KOELGAS R 407C (zeotropisch mengsel van difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan,
met ongeveer 23 % difluormethaan en 25 % pentafluorethaan)
THIOUREUMDIOXIDE
4.2
THIOUREUMDIOXIDE
4.2
XANTHATEN
4.2
XANTHATEN
4.2
3
NITROGLYCERINE, MENG-SEL, GEDESENSIBILISEERD, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G., met niet
meer dan 30 massa-% nitroglycerine
4.1
PENTAERYTHRIETTETRANIT-RAAT (PENTAERYTHRITOLTE-TRANITRAAT, PETN), MENG-SEL,
GEDESENSIBILISEERD, VAST, N.E.G., met meer dan 10 massa-% maar niet meer dan 20 massa-% PETN
PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VAST, GIFTIG
6.1
PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VAST, GIFTIG
6.1
PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VAST, GIFTIG
6.1
PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager 3
dan 23 °C
PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager 3
dan 23 °C
PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk 6.1
aan of hoger dan 23 °C
PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk 6.1
aan of hoger dan 23 °C
PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk 6.1
aan of hoger dan 23 °C
PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG
6.1
PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG
6.1
PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG
6.1
PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VAST, GIFTIG
6.1
PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VAST, GIFTIG
6.1
PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VAST, GIFTIG
6.1
PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C
3
PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C
3
6.1
PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger
dan 23 °C
6.1
PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger
dan 23 °C
6.1
PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger
dan 23 °C
PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VLOEIBAAR, GIFTIG
6.1
PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VLOEIBAAR, GIFTIG
6.1
PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VLOEIBAAR, GIFTIG
6.1
2
GASGENERATOREN (VOOR AIRBAGS), SAMENGEPERST GAS of AIRBAGMODULES, SAMENGEPERST GAS of AANSPAN-INRICHTINGEN VOOR VEILIGHEIDS-GOR-DELS, SAMENGEPERST
GAS
INSECTICIDE, GAS, BRAND-BAAR, N.E.G.
2
INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.
2
ZUURSTOFGENERATOR, CHEMISCH
5.1
3
NITROGLYCERINE, MENG-SEL, GEDESENSIBILISEERD, VLOEIBAAR, N.E.G., met niet meer dan 30
massa-% nitrogly-cerine
KOELMACHINES met brand-baar, niet giftig, vloeibaar ge-maakt gas
2
3340
3341
3341
3342
3342
3343
3344
3345
3345
3345
3346
3346
3347
3347
3347
3348
3348
3348
3349
3349
3349
3350
3350
3351
3351
3351
3352
3352
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
UN-nr
3319
M11
M11
F1
3336
3339
GEVI-nr
7
9
9
3
MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G. of MER-CAPTANEN, MENGSEL, VLOEIBAAR,
BRANDBAAR, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa)
3338
Verpakkingsgroep
4.1
3336
3337
Classificatie
code
Klasse
S2
S2
S2
S2
D
II
III
II
III
4.2
4.2
4.2
4.2
3
D
II
4.1
T7
T7
T7
FT2
I
II
III
I
6.1
6.1
6.1
3 + 6.1
66
60
60
336
3345
3345
3345
3346
FT2
II
3 + 6.1
336
3346
TF2
I
6.1 + 3
663
3347
TF2
II
6.1 + 3
63
3347
TF2
III
6.1 + 3
63
3347
T6
T6
T6
T7
T7
T7
FT2
FT2
TF2
I
II
III
I
II
III
I
II
I
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3 + 6.1
3 + 6.1
6.1 + 3
66
60
60
66
60
60
336
336
663
3348
3348
3348
3349
3349
3349
3350
3350
3351
TF2
II
6.1 + 3
63
3351
TF2
III
6.1 + 3
63
3351
T6
T6
T6
6A
I
II
III
6.1
6.1
6.1
2.2
66
60
60
3352
3352
3352
3353
2.1
2.3 + 2.1
5.1
3
23
263
3354
3355
3356
3357
2F
2TF
O3
D
6F
II
II
2.1
3344
3358

Vergelijkbare documenten