JAARVERSLAG 2006 GEMEENTE AS

Commentaren

Transcriptie

JAARVERSLAG 2006 GEMEENTE AS

										                  

Vergelijkbare documenten

WEL in je VEL!

WEL in je VEL! Ieder jaar stelt de gemeenteraad een begroting vast waarin alle uitgaven en inkomsten van de gemeente begroot worden. In de jaarrekening kunt u zien of de gemeente As het voorgenomen beleid wel of ...

Nadere informatie