Vakantie!

Commentaren

Transcriptie

Vakantie!
8 juli 2016
Constantnieuws nr 15
NIEUWSBRIEF
samen spelen + leren = groeien
Schoolgids/
kalender
De schoolgids voor het
nieuwe schooljaar staat op
onze website. Daar vindt u
ook de nieuwe jaarkalender.
In de schoolgids en de
kalender staan o.a. de data
van de studie(mid)dagen en
de vakanties.
Studiedagen
Naast de in genoemde data
in de schoolgids
(dinsdagmiddag 27
september, woensdag 16
november, woensdag 8
februari en
donderdagmiddag 30 maart)
is er ook nog een studiedag
op maandag 19 juni.
Op deze dagen zijn alle
kinderen vrij.
Bedankt!
Dit is de laatste Constantnieuws van dit cursusjaar.
In deze uitgave staat de nodige informatie over
een aantal praktische zaken zoals de
lokaalverdeling, het gymrooster en studiedagen
Naast het geven van deze informatie is deze
laatste nieuwsbrief ook een goede gelegenheid om
al die ouders te bedanken die ons het afgelopen
jaar hebben geholpen bij de meest uiteenlopende
activiteiten. Er is binnen een schoolorganisatie
altijd veel te doen. Wij zijn erg blij met de hulp die
we van zo veel ouders ontvangen. Mede daardoor
kunnen wij de school zijn die wij willen zijn.
Bedankt voor alle hulp!!!!!!
Wij wensen u met uw gezin een heel fijne
vakantie. Tot maandag 22 augustus!
Met een vriendelijke groet,
Namens alle collega's
Gymrooster
Rob Arnold
Volgend cursusjaar krijgen
onderstaande groepen les
van juf Jolanda in Bulwijk.
- Maandagmorgen groep 4
en 5
- Woensdagmorgen groep 6,
7 en 8
- Donderdagmiddag groep 3
1
8 juli 2016
Constantnieuws nr 15
Personeelsnieuws
Afgelopen woensdag heeft juf Willy afscheid genomen van leerlingen, ouders en collega’s van
onze school. Na een feestelijke entree op een zogenaamde “Pipo-wagen” tussen een erehaag
van zwaaiende leerlingen is zij op het plein toegezongen. Daarna was er tijd voor het afscheid
met de kinderen van haar groep. Na de pauze was er een muzikale voorstelling voor alle
kinderen van de hele school waarbij juf Willy in het zonnetje werd gezet. Voordat ouders na
schooltijd afscheid van haar konden nemen, hebben alle kinderen en leerkrachten haar
“uitgezwaaid.”
Juf Willy heeft vanaf 1994 in heel veel leerjaren op de Constantijnschool gewerkt. De eerste
jaren in groep 1/2, daarna vooral in de middenbouwgroepen. Zij heeft een heel goed inzicht in
alle leerlijnen en heeft daarin oog voor de ontwikkeling van ieder kind! Wij danken haar voor
de inzet en betrokkenheid in al die jaren en wensen haar veel geluk
in een goede gezondheid!
Deze week hebben wij ook afscheid genomen van juf Nicole en juf
Sylvana.
Juf Nicole heeft vanaf januari het zwangerschapsverlof van juf Corine
in groep 5 vervangen. Juf Sylvana heeft de vervanging van juf Malou
in groep 7 gedaan.
Beide collega’s bedanken wij voor de wijze waarop zij die vervanging
hebben ingevuld en waarop zij in het team hun bijdrage hebben
geleverd.
Deze zomer viert meester Linschoten dat hij 40 jaar in het onderwijs
werkzaam is. Wij feliciteren hem van harte met deze mijlpaal en
wensen hem de komende jaren nog heel veel werkplezier.
Kamp groep 8
Woensdag 14 september t/m vrijdag 16 september gaan de kinderen van groep 8 op kamp.
Naast de eigen leerkrachten gaan ook enkele andere leerkrachten mee als begeleiding en als
kookploeg. Het betekent dat de kinderen van groep 1/2a, 1/2b en 1/2c die dagen vrij zijn.
Kleuterfeest
Donderdag 22 september vindt het jaarlijkse kleuterfeest plaats. Die dag draaien de kinderen
van groep 1/2 een continurooster. Ze zijn die dag om 13.00 uur uit.
Verdere informatie over dit feest volgt na de vakantie.
2
8 juli 2016
Constantnieuws nr 15
We wensen Erica
Klerk
We bedanken
aftredend
voorzitter van de
OR Anneke
Steggink
De nieuwe
voorzitter van de
OR heel veel
succes!
Zending
Het schooljaar is voorbij gevlogen! We kunnen terugkijken op een jaar waar we mooie acties
hebben kunnen houden. Denk maar aan de actie schoenendoos, de flessenactie voor onze
adoptiekinderen en ook het enveloptrekken waarmee we een mooi bedrag voor de Clini
Clowns mochten ophalen. Komend schooljaar zullen we weer mooie acties houden en gaan
we voor één adoptiekind sparen. Maar eerst genieten van de vakantie!
Hartelijke groeten
de zendingscommissie,
Juf Digna, Anja Boot, Erica Klerk en Chantal van Brenk
Lokaalverdeling
Volgend jaar hebben we weer drie kleutergroepen. Alle leerkrachten blijven in hun huidige lokaal.
De andere groepen komen in de volgende lokalen:
Groep 3 komt in het huidige lokaal van groep 5.
Groep 4 komt in het huidige lokaal van groep 6
Groep 5 komt in het huidige lokaal van groep 4.
Groep 6 komt in het huidige lokaal van groep 3
Groep 7 komt in het huidige lokaal van groep 7.
Groep 8 komt in het huidige lokaal van groep 8
Op de valreep nog een kort bericht van de
MR: ons emailadres is gewijzigd!
Vanaf nu kunt u gebruik maken van het volgende adres: [email protected]
Het oude emailadres zal met ingang van komend schooljaar niet meer worden uitgelezen.
Dus mocht u vragen of opmerkingen hebben die voor de MR bestemd zijn, aarzel
dan niet en mail ons. U kunt natuurlijk ook altijd persoonlijk contact met ons
opnemen. Volgend jaar bestaat de oudergeleding uit Arnold van den Berg,
Tamara Ottens en Janet de Vries.
De teamgeleding wordt begin volgend schooljaar met u gedeeld.
Een heel fijne zomervakantie gewenst.
MR Constantijnschool
Groet, Janet de Vries
e!!
t
a
pd
u
MR
3
8 juli 2016
Constantnieuws nr 15
Met de juffen en
meesters op
klaarlichte
schooldag naar de
kroeg?!? Dat
gelooft niemand,
maar bij ons kan
het! Want we
hebben heerlijk
pannenkoeken
gegeten en fris(ti)
gedronken met elkaar!
Het was super
gezellig!!
Met twee geslaagde generale
repetities achter zich, speelde de
groep 8-ers vrijdagavond voor het
'eggie'. De voorstelling werd met heel
veel ooh's en aaah's bewonderd door
de ouders. Daarna kregen de kids nog
persoonlijk een pluim van hun eigen
juf en meester. Hier en daar pinkten
we wat traantjes weg, want we zijn
zo trots dat de kleine kleuters van 8
jaar geleden zo'n groei hebben
doorgemaakt! Een lied volgde en
cadeaus en een gezellige borrel met
elkaar. Zoals Guus al zong, zo was
het; we hebben tranen gelachen,
onnozel gedaan en
tenslotte tevreden
naar huis gegaan.
4
8 juli 2016
Constantnieuws nr 15
Groeten uit groep 7/8
Maandagochtend heeft groep 7/8 via skype contact gehad met een familielid van onze Tijn uit
groep 7b. Deze Floris van den Berg is arts en doet onderzoek naar de reactie van het menselijk
lichaam onder extreme klimaatomstandigheden. Sinds februari 2016 verblijft hij met een
groepje onderzoekers die negen maanden afgezonderd van de rest van de wereld op een
station op Antarctica leven.
De leerlingen hebben allerlei vragen kunnen stellen om meer over het onderzoek te weten te
komen. De Woerdense Courant was maandag ook in de groep aanwezig om hier verslag van te
doen.
Dinsdag 5 juli heeft groep 7/8 het 40-jarig jubileum van meester Linschoten gevierd. Er was
taart met een grote foto van de groep er bovenop. En we gingen naar het landgoed Linschoten
voor een rondleiding door het park met o.a. een bezoek aan de ijskelder en… we gingen het
kasteel in, waar niet iedereen zomaar naar binnen mag! Na afloop gingen we langs de familie
Warnaar, die in Linschoten woont om er een ijsje te eten. Vervolgens gingen we bij de afslag |
Linschoten door naar de Mc Donalds om met elkaar te gaan eten. Tenslotte verlieten we het
plaatsje Linschoten en aten we op school nog een lekker gezond aardbeientoetje. Hiermee
sloten we de dag af. Omdat het ook het afscheid van de combigroep 7/8 was, kreeg elke
leerling een eigen boekje van de andere groep met daarin ontroerende herinneringen over de
afgelopen jaren. We mogen wel spreken maar een zeer hechte en sociale groep, die intens de
afgelopen jaren met elkaar hebben opgetrokken. Juf Marijke en meester Linschoten zijn dan
ook blij, dat ze dit schooljaar deze groep hebben gehad. We zullen deze fantastische groep nog
Klik voor alle foto’s hier>>
5
8 juli 2016
Constantnieuws nr 15
LEERKRACHT:
Dit cursus jaar hebben we als team scholing gevolgd in de methodiek leerKRACHT. Via deze nieuwsbrief
bent u hierover al enkele keren geïnformeerd. Bij deze werkwijze staan 3 activiteiten centraal:
1. Bordsessies
2. Gezamenlijk lesontwerp
3. Lesbezoek
In een intensieve trainingsfase van 8 weken hebben we in kleine teams geleerd op welke wijze we deze
activiteiten effectief kunnen inzetten. Dat hebben we de rest van het jaar voortgezet. Tijdens de
wekelijkse bordsessies bespreken we aan welk leerlingendoel wordt gewerkt en welke acties daar voor
de leerkracht bij horen. Vervolgens hebben collega’s iedere twee weken in tweetallen (delen van) lessen
voorbereid en bij elkaar bekeken.
Eén van de doelen waaraan dit jaar is gewerkt, is het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen. Dat
kan pas écht als er eerst goed naar hun stem wordt geluisterd en daar vervolgens in de praktijk wat mee
te doen. Tijdens de laatste studiedag hebben we aan elkaar verteld wat er op dit gebied in de
verschillende leerjaren is gebeurd. Dat blijkt veel te zijn. Leerkrachten gaven aan:
• De vaste dagindeling soms los te laten om meer afwisseling in het programma aan te brengen
• Aan het begin van een dagdeel de doelen van ieder vak te bespreken
• Aan het eind van het dagdeel te evalueren of alle doelen zijn behaald
• Feedback te vragen aan de leerlingen over de kwaliteit van hun instructie en de begeleiding
tijdens de verwerking
• Leerlingen meer in groepjes te laten samenwerken
• Meer energizers (tussendoortjes) te gebruiken bij lesovergangen om ontspanning te brengen voor
het begin van een nieuwe activiteit.
• Bordsessies te organiseren met alle kinderen om doelen in de groep te bepalen
• Kinderen zelf planners te laten samenstellen
• Kinderen zelf de inhoud van hoofdstukken bij zaakvakken aan elkaar te laten
presenteren
• Iedere dag aan alle leerlingen te vragen hoe ze zich voelen
• Successen meer te benoemen
Als team zijn wij heel erg tevreden wat er dit jaar in alle groepen is gebeurd en over de manier waarop wij
als collega’s van elkaar hebben geleerd. Volgend jaar gaan we enthousiast door met deze werkwijze.
Verder wordt er volgend cursusjaar een impuls gegeven aan het ICT-gebruik. Dat gebeurt door de
aanschaf van 50 chromebooks (kleine laptops). Met dit aantal wordt het mogelijk om bepaalde leerstof
met een hele groep digitaal te verwerken. Hierover zullen wij u na de vakantie verder informeren.
met een vriendelijke groet,
namens alle collega’s,
Rob Arnold
6
8 juli 2016
Constantnieuws nr 15
Groep 8 bij de Boerinn
Groep 8 is dinsdag 5 juli naar de Boerinn in
Kamerik geweest. We hebben daar een superleuke,
sportieve en modderige dag gehad.
We hebben met elkaar genoten. De ontvangst was
hartelijk en daarna zijn we met de gehele groep
gaan kanoën.
Voor een aantal was dat best zwaar, zij hebben het
halve parcours afgelegd. Zij waren in gevecht met
het riet aan de waterkant. Niets op tegen,
sportiviteit genoeg.
Daarna hadden we natuurlijk honger en hebben we
ons lunchpakket gegeten.
En toen: de poldersport. Het land was lekker
drassig en dat nodigde uit tot heerlijke glijpartijen.
Er moest goed worden samengewerkt in de teams.
Dat is nog wel eens lastig. Maar de kinderen
hebben sportief meegedaan. Menigeen haalde een
nat pak. Per ongeluk, maar meestal moedwillig. Het
werd een waar waterballet. De kinderen waren
soms niet uit het water te krijgen.
Na een laatste duik in de moddersloot konden ze
heerlijk douchen en konden we gezamenlijk
afsluiten met een ijsje.
Ook hebben we afscheid genomen van juf Jacky.
De foto’s van deze superdag kunt u later bekijken
in het fotoalbum op de website.
7
8 juli 2016
Constantnieuws nr 15
Bedankt voor alles
Juf Willy !!
8
Constantnieuws nr 15
8 juli 2016
TSO:
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het
ZOMERVAKANTIE!
Heerlijk 6 weekjes geen huiswerk, niet op school
eten, niet op de klok kijken, niet vegen en boenen op
school! Hopelijk gaat het weer ook een beetje op de
zomerstand. Voor het zover is, hebben wij nog een
paar daagjes serieus TSO.
BELANGRIJK!!: BEZETTING.
Omdat vrijdag de laatste dag was van Josia, rook het heerlijk naar patat tussen de
middag. Zoals gezegd in de vorige nieuwsbrief, nemen Josia en Sefanja echt afscheid
van ons, …... Daarom zijn we weer opzoek naar nieuwe leiding!! Ook inval. Vaders,
ooms, neven, opa’s kom een keer meedraaien en ontdek hoe leuk het is om een
uurtje met de kinderen te lunchen en te spelen.. Maar ook Moeders, tantes,
nichten, oma’s hartelijk welkom. We hebben aanvulling nodig volgend
schooljaar.
Wilt u/wil jij hierover contact opnemen met Barbera, dan kan dit ook in de
vakantie. Barbera de Reuver, coördinator TSO
e-mail: [email protected] of [email protected]
Tel.: 413445 / 06-29107870
Tomatensaus, de pizzaiola:
Deze tomatensaus, de pizzaiola, is vernoemd naar
de traditionele saus waarmee een pizzabakker de
bodem van een pizza bestreek.
Het is een specialiteit uit Napels die echter in heel
Italië wordt gemaakt. De saus heeft talloze
toepassingen en smaakt lekker op de pizza, of bij
biefstuk en gegrilde of geroosterde vis. Ik maak
deze saus zeer regelmatig voor allerlei lekkernijen,
zo ook voor de bbq. Grill daarbij dunne plakken
aubergine van totaal 2 aubergines. Na het grillen
voeg je in een wijde schaal de aubergine toe aan de
tomaten saus. Niet mengen, even geduld ;-). Doe
een paar flinke handen rucola erboven op. Scheur
1-2 bollen (buffel)mozzerella (burata kan natuurlijk
ook) erboven. Besprenkel
met iets olijfolie en serveer. Geniet ervan met alle
lekkernijen vande bbq, een goed glas wijn en je
gezelschap!
Klik hier voor volledige recept>>
9
Constantnieuws nr 15
8 juli 2016
Van de reactie:
Met heel veel plezier hebben
wij alle nieuwsbrieven dit jaar
voor jullie gemaakt.
We gaan nu genieten van
onze vakantiebreak, maar je
mag natuurlijk altijd blijven
mailen
naar [email protected]
Vakantiegroeten,
Danita Dekkers
&
Miranda Kasius
10
Constantnieuws nr 15
JULI
Groep
1
Myrthe Mur
8
2
Joas van Rossum
6
3
Damian Smallenbroek
8
3
Dylan Smallenbroek
7
5
Ruben Goormachtigh
7/8
7
Nikita Westerink
7/8
8
Esmee van Hemert
6
8
Ilona Khachibabyan
7
8
Jiska van Zelst
5
14 Ties Raaphorst
4
15 Stan Schippers
6
16 Merel Peterse
1/2A
17 Jesse van Zijtveld
8
17 Noah van Zijtveld
8
18 Merijn Krijt
8
20 Rens Zuidam
6
21 Hannah van Rossum
8
23 Nick Aerts
8
23 Bart van Schaik
7
23 Romy van Zelst
7/8
24 Aron Manuputtij
3
25 Tayissa Pattiasina
4
27 Naomi van Leeuwen
1/2C
29 Yrsa Bouwmeester
7
30 Rens Maas
5
31 Sanne Douqué
6
31 Luuk Kalkman
4
8 juli 2016
AUGUSTUS
Groep
1
Rick Raaphorst
7
5
Suze Boom
3
6
Bas Oudega
1/2A
8
Lisa Hoogendoorn
5
9
Naomi Amahorsija
8
9
Jaychiano Lautan
1/2A
9
Elin Maas
7/8
10 Matthew Brewer
3
11 Puck Gerrmann
4
12 Cato Boom
1/2B
14 Sophie Kale
1/2A
15 Ruben Kroes
3
15 Luna Nieuwpoort
5
17 Maud Domburg
5
17 Aurélie Fauc
6
20 Ise Vermaas
1/2B
22 Irina Khachibabyan
8
22 Vukasin Ljubojevic
1/2B
22 Melanie Verkade
3
31 Lynn Anker
1/2C
11
8 juli 2016
Constantnieuws nr 15
Zomervakantie
Activiteiten
In de zomervakantie hebben wij een leuke activiteit.
De activiteiten zijn:
- Golf Clinic (aangeboden door kameryck)
- Vlot bouwen + varen
- Vuur maken
-Katapult schieten
Wanneer:
Donderdag 11 augustus van 13:30 tot 16:00 uur
Leeftijd 6 t/m 12 Jaar (groep 3 t/m 8)
Waar:
Standbeeld Wijkpark Molenvliet
Geef je op voor 3 augustus (aanmelden verplicht)
[email protected]
Vermeldt in de mail je:
naam, school, groep en leeftijd
Er zijn geen kosten aan verbonden
Omdat we gaan varen is het verplicht een aantoonbaar A
diploma te hebben.
Het Speelbos heeft een open karakter. Kinderen mogen
wekelijks gratis meedoen met de verschillende activiteiten,
echter het moet niet gezien worden als kinderopvang. We
begeleiden de activiteit en helpen de kinderen waar mogelijk,
maar er is geen permanent toezicht op de kinderen. U bepaalt
zelf of uw kind geschikt is voor deelname. Gezien het water
om het park is een zwemdiploma aan te bevelen. Deelname
aan activiteiten is op eigen risico. U mag als ouder/verzorger
altijd uw kind zelf begeleiden of helpen.
12
Constantnieuws nr 15
8 juli 2016
e
de
n
ulli
a
j
v
t
s
eam l wen
!
t
t
o
ie!!
o
t
He
h
n
c
a
ijns
vak
t
r
n
e
sta
om
r op
n
z
e
o
e
e
C
jn
ie w s!!
l
e fi
l
l
u
e
j
u
h
ust
we
g
een
n
u
a
ie
gz
22
a
g
a
a
Gr
and
a
m
13
Constantnieuws nr 15
8 juli 2016
14
Constantnieuws nr 15
Groep 8: Veel plezier en succes op
8 juli 2016
jullie
15
Constantnieuws nr 15
8 juli 2016
16