Doseerkaart Vetmedin - Boehringer Ingelheim

Commentaren

Transcriptie

Doseerkaart Vetmedin - Boehringer Ingelheim
Doseerkaart Vetmedin®
gewicht
(kg)
mg/dag
1,25 mg kauwtablet
ochtend
avond
5 mg kauwtablet
ochtend
avond
5 mg capsule**
ochtend
avond
10 mg capsule
ochtend
avond
2,5
1,25
0,5
0,5
5
2,5
1
1
7,5
3,75
1,5
1,5
10
5
0,5
0,5
15
7,5
1*
0,5
20
10
1
1
25
12,5
1*
1
30
15
2*
1
40
20
1
1
50
25
1
1
60
30
2*
1
70
35
2
2
80
40
2
2
De geadviseerde dosering is 0,25 mg/kg 2x daags PO.
*Afhankelijk van de symptomen kan ‘s morgens of ‘s avonds de grootste hoeveelheid capsules/kauwtabletten toegediend worden.
** Waar de 5 mg capsule wordt geadviseerd, kan ook een 5 mg kauwtablet worden gebruikt.
N.B. Indien mogelijk dient 2 x daags een gelijke dosering gegeven te worden.
Productnaam: VETMEDIN®. Werkzaam bestanddeel: Pimobendan; per capsule 5 mg of 10 mg pimobendan, per kauwtablet 1,25 of 5 mg
pimobendan. Indicatie: VETMEDIN® capsules en kauwtabletten zijn geïndiceerd voor de vermindering van de symptomen van congestief hartfalen
bij honden veroorzaakt door dilatatieve cardiomyopathie of hartklepinsufficiëntie (mitralis en/of tricuspidalis regurgitatie). Doeldier: Hond.
Contra-indicatie: Niet gebruiken bij gevallen van hypertrofische cardiomyopathieën of bij klinische condities waarbij een toename van de cardiale
output niet mogelijk is vanwege functionele of anatomische redenen. Bijwerkingen: In zeldzame gevallen kunnen een licht positief chronotroop
effect en overgeven voorkomen. Deze effecten zijn echter dosisafhankelijk en kunnen worden vermeden door in deze gevallen de dosis te verlagen.
In zeldzame gevallen is voorbijgaande diarree, anorexie of lethargie waargenomen. Dosering: Orale toediening met een range van 0,2 tot 0,6 mg
pimobendan per kg lichaamsgewicht, verdeeld over twee dagelijkse doses. De dagelijkse dosering is bij voorkeur 0,5 mg per kg lichaamsgewicht,
verdeeld over twee dagelijkse doses (van elk 0,25 mg/kg lichaamsgewicht), elke dosis één tot anderhalf uur voor de maaltijd. Leverancier:
Boehringer Ingelheim bv, Alkmaar. Registratienummer: REG NL 9115/111264/100514/100517. Kanalisatiestatus: UDA.
665891_B0A_Vetmedin_Doseerkaart_Combi_A4.indd 1
1/30/14 8:44 AM
Richtlijn Congestief Linker Hartfalen
Richtlijnen voor stagering, diagnose en behandeling
van mitralisklepdegeneratie (MMVD) en
dilaterende cardiomyopathie (DCM) bij honden.
Stadium
A
B
C
D
Classificatie
Risicopatiënt, bv. Cavalier
King Charles Spaniel. Zonder
symptomen en zonder
afwijkingen.
Hartziekte zonder symptomen.
B1: geen remodellering
B2: remodellering
Geschiedenis of aanwezigheid
van congestief linker hartfalen
(cardiaal longoedeem).
Eindstadium, niet (voldoende)
reagerend op therapie en/of
met nieuwe symptomen zoals
flauwtes of ascites.
Diagnostiek
Geen.
Systolische hartruis met het
punctum maximum in het
gebied van de mitralisklep bij
een hond onder de 15 kg en
ouder dan 5 jaar wordt vrijwel
zeker door MMVD veroorzaakt.
Overweeg verwijzing naar een
cardioloog specialist bij grote
rassen, honden jonger dan 5
jaar, diastolische of continue
hartruis of bij een systolische
ruis met een ander punctum
maximum dan de mitralisklep voor nadere diagnostiek.
Adviseer de eigenaar van een
hond met MMVD wekelijks
de ademhalingsfrequentie te
tellen bij de slapende hond (>
30 ademhalingen/minuut is
afwijkend) en contact op te
nemen bij hoesten, dyspneu of
tachypneu in rust.
Tachycardie en tachy- of
dyspneu met of zonder hoesten:
- RX thorax.
- NTproBNP bepalen wanneer
de diagnose cardiaal longoedeem o.b.v. klachten, tachycardie en RX niet duidelijk is.
Overweeg verwijzing naar
specialist cardioloog
voor nadere diagnostiek
en/of optimaliseren van
de behandeling.
Aanbeveling
Flauwtes en ascites zijn geen
tekenen van congestief linker
hartfalen.
Stadium
A, B1, B2
Furosemide
C/D
Acuut: 3-5 mg/kg elke 2 uur IV of constant rate infusie 1 mg/kg/h IV totdat dyspneu is verdwenen.
N.B. Als er na 8 uur geen verbetering is, overweeg dan een andere diagnose.
Geen behandeling.
Pimobendan
(Vetmedin®)
Geen behandeling.*
Benazepril
(Benefortin®)
Geen behandeling.
Chronisch: 1-4 mg/kg 1-3 x daags PO, verlaag stapsgewijs tot de laagst mogelijke dosering o.b.v. de
ademfrequentie thuis in rust (moet onder 30 ademhalingen/minuut blijven).
Acuut en chronisch: 0,25-0,3 mg/kg 2 x daags PO.
Chronisch: 0,25-0,5 mg/kg 1 x daags PO.
Stoppen met behandelen bij verminderde eetlust of braken gepaard gaande met verhoogde nierwaardes.
*Bij Dobermans met DCM is een langere overleving aangetoond bij behandeling met Vetmedin
vanaf stadium B (0,25-0,3 mg/kg 2 x daags PO).2 N.B. Vetmedin is niet geregistreerd voor
deze indicatie.
Dit protocol is grotendeels gebaseerd op de ACVIM Consensus Statement en samengesteld in samenwerking met Viktor Szatmári
(Diplomate ECVIM-CA Cardiology), Mark Dirven (Resident ECVIM-CA Cardiology) en Marjolein den Toom (Resident ECVIM-CA
Cardiology). N.B. In dit protocol zijn alleen de behandelingen opgenomen waarover een ACVIM consensus is bereikt.
Referenties
1) Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Canine Chronic Valvular Heart Disease C. Atkins, J. Bonagura, S. Ettinger, P. Fox,
S. Gordon, J. Haggstrom, R. Hamlin, B. Keene (Chair), V. Luis-Fuentes, and R. Stepien, J Vet Intern Med 2009;23:1142–1150.
2) Efficacy of Pimobendan in the Prevention of Congestive Heart Failure or Sudden Death in Doberman Pinschers with Preclinical
Dilated Cardiomyopathy (The PROTECT Study) N.J. Summerfield, A. Boswood, M.R. O’Grady, S.G. Gordon, J. Dukes-McEwan,
M.A. Oyama, S. Smith, M. Patteson, A.T. French, G.J. Culshaw, L. Braz-Ruivo, A. Estrada, M.L. O’Sullivan, J. Loureiro, R. Willis,
and P. Watson, J Vet Intern Med 2012; 26:1337-1349.
665891_B0A_Vetmedin_Doseerkaart_Combi_A4.indd 2
1/30/14 8:44 AM

Vergelijkbare documenten

Doseerkaart Vetmedin - Boehringer Ingelheim

Doseerkaart Vetmedin - Boehringer Ingelheim (Diplomate ECVIM-CA Cardiology), Mark Dirven (Resident ECVIM-CA Cardiology) en Marjolein den Toom (Resident ECVIM-CA Cardiology). N.B. In dit protocol zijn alleen de behandelingen opgenomen waarove...

Nadere informatie