landgeitenkeuring elburg - Landelijke Fokkersclub Nederlandse

Commentaren

Transcriptie

landgeitenkeuring elburg - Landelijke Fokkersclub Nederlandse
CATALOGUS LANDGEITENKEURING
10 SEPTEMBER 2016
BOERDERIJMUSEUM “DE BOVENSTREEK”
TE OLDEBROEK
LANDGEITEN FOKKERSCLUB MIDDEN-NEDERLAND
1
LANDGEITENKEURING OLDEBROEK
10 september 2016
Landgeiten Fokkersclub Midden-Nederland
Locatie:
Boerderijmuseum “De Bovenstreek”
Bovenstraatweg 10-1, 8096 PE Oldebroek
Evenementen UBN 6301253
Routebeschrijving
Vanaf het zuiden:
A28 Amersfoort-Zwolle, afslag 16, ’t Harde. N309 linksaf volgen door ’t harde. Bij
afslag N308 rechtsaf richting Oldebroek. Voorbij Oldebroek (Zuiderzeestraatweg)
rechtsaf Mheneweg-zuid. Vervolgens rechtsaf de Bovenstraatweg op.
Vanaf het noorden:
A28 Amersfoort-Zwolle, afslag 17, Wezep. N308 rechtsaf richting Oldebroek. Voor
Oldebroek (Zuiderzeestraatweg) linksaf Mheneweg-zuid. Vervolgens rechtsaf de
Bovenstraatweg op.
Bereikbaarheid keuringsorganisatie:
Hans Scheltinga, René Koch en Albert van de Streek:
telefonisch: Hans 0572-321154 (‘s avonds en in het weekend)
e-mail: [email protected]
mobiel: 06-19422910
René 038-3327766 (’s avonds en in het weekend)
e-mail: [email protected]
mobiel: 06-50580560
Albert 038-3763784 (‘s avonds en in het weekend)
e-mail: [email protected]
mobiel: 06- 41575111
2
Voorwoord
Dit jaar organiseren we voor de 9e keer de keuring van Midden Nederland op het terrein van het
Boerderijmuseum "de Bovenstreek. Ik duik weer de schuur in en controleer en verzamel de materialen
voor de keuring. Albert zorgt voor het contact met de mensen van het museum en maakt afspraken
m.b.t. de gang van zaken op de dag van de keuring. Tijdens de stallentocht in juni zijn er weer
afspraken gemaakt over wie welke taak heeft. Al met al een geoliede machine!
En dan hoop je natuurlijk dat er veel mensen met hun dieren naar deze keuring komen. Op het moment
van schrijven van dit voorwoord is dit nog niet duidelijk. De tendens bij de andere keuringen vertoont
een dalende lijn. Misschien valt dit voor Oldebroek wel mee.
Mijn dieren hebben in ieder geval weer zin in dit jaarlijkse uitje. Wat zijn de bokken op dit moment al
druk met zichzelf en met elkaar. Je merkt dat ze al weer uitkijken naar de dames.
Ook de mensen van het museum zijn er klaar voor en zullen ons weer gastvrij ontvangen en ervoor
zorgen dat er een hapje en een drankje is.
Vorig jaar sloot ik het voorwoord af met een gedicht. Dit keer met een stukje proza:
Zeg "kinderboerderij " en Eefje van 6 staat al klaar. We gaan er dan ook regelmatig naartoe. De
geitjes zijn haar grote favorieten. Daar is ze niet weg te slaan. Bij het hek valt het haar dit keer op dat
een van de geitjes in korte tijd wel erg dik is geworden. In een poging het raadsel op te lossen zeg ik
tegen haar:"Het geitje heeft waarschijnlijk een baby in de buik. Daarom is zij zo dik geworden. Het is
even stil en dan kijkt Eefje me verontwaardigd aan. "Geitjes eten helemaal geen baby's. Ze eten
hooi". De zelfverzekerdheid straalt van haar gezicht. Hoe dom kun je zijn
(Met dank aan de Stentor)
Zoveel kennis en duidelijkheid op deze jonge leeftijd. Naar mijn idee in potentie een toekomstig lid
voor onze vereniging. Van harte welkom! Tot slot wens ik u allen een fijne dag toe met mooie
weer,veel geitencontacten en een succesvolle keuring.
Hans Scheltinga
3
Programma
8.30-9.30 uur
Aankomst en controle dieren
8.30 uur
Start hoogtemeting
8.30 uur
Start fotograferen dieren
9.55 uur
Welkomstwoord
10.00-12.00 uur
Keuring ochtenddeel
12.00-13.00 uur
Lunchpauze
13.00-14.10 uur
Keuring middagdeel
14.30-15.15 uur
Uitreiking prijzen
15.15 uur
Inleveren halslabels en uitreiken keuringsformulieren
Prijzen
Aan het einde van de dag zullen er prijzen worden uitgereikt voor:
3 beste geitlammeren
3 beste boklammeren
3 beste anderhalf jarige geiten
3 beste anderhalf jarige bokken
3 beste meerjarige geiten
3 beste meerjarige bokken
Hoogtematen
1,5 jarige geit
1,5 jarige bok
meerjarige geit
meerjarige bok
Min/Max
62/69 cm
70/82 cm
64/72 cm
74/89 cm
4
Regelement
Voorwaarden voor deelname aan de keuring.
-
-
-
-
-
-
De eigenaar dient een naar waarheid ingevulde gezondheidsverklaring (niet ouder dan 5
dagen) mee te brengen.
De eigenaar moet de te keuren dieren geënt hebben tegen Q koorts.
De eigenaar moet de te keuren dieren gevlagd hebben bij het RVO-loket.
Zeer belangrijk want de NVWA controleert dit!
U heeft tijdens het transport een ingevuld vervoersdocument bij de dieren!
De eigenaar moet de te keuren dieren overgeschreven hebben op het evenement UBN
6301253 van de keuringslocatie. Dit kan tussen 7 tot 9 september vóór 20.00 uur. De datum
die opgegeven wordt is de dag van de keuring.
Na de keuring worden de gekeurde dieren weer overgeschreven door de
keuringsorganisatie op het UBN van de eigenaar. Belangrijk is dat de deelnemer zijn
dieren pas accepteert als deze daadwerkelijk door de keuringsorganisatie zijn
overgeschreven! Bv pas maandag.
De keuringsorganisatie schrijft geen dieren over naar het UBN van een
handelaar/slachthuis.
Dieren die met de handelaar meegaan worden éérst terug overgeschreven naar de
eigenaar!
De overschrijving van dieren die vanaf het keuringsterrein rechtstreeks naar het slachthuis
gaan, dient door de eigenaar zelf te worden geregeld bij de I&R bank
De eigenaar dient de jaarlijkse contributie te hebben voldaan.
De eigenaar is in het bezit van een UBN-nummer en alle dieren zijn voorzien van
geldige oormerken, waarop het registratienummer vermeld staat.
De inzender dient de eigen gezondheidsverklaring, naar waarheid ingevuld, te
overhandigen aan de administratie van de keuring. De organisatie behoudt zich echter het
recht voor om dieren met kenmerken van ziekte niet op het terrein toe te laten, dan wel
van het terrein te laten verwijderen.
De deelnemer vervoert de dieren in een aan de buitenkant gereinigde veewagen en auto.
Een deelnemer mag dieren op verschillende adressen opladen.
Bij het betreden en verlaten van het keuringsterrein dienen medewerkers en deelnemers
hun schoeisel te ontsmetten door middel van duidelijk zichtbare ontsmettingsmatten.
Het is een deelnemer niet toegestaan om zonder dieren huiswaarts te gaan. Een
deelnemer mag dieren op verschillende herkomstadressen lossen.
Restanten van meegebracht hooi dient u zelf weer mee te nemen, evenals stro uit de
veewagen
.
Aankomst
Aankomst van de dieren tussen 8:30 uur en 9:30 uur bij de boerderijmuseum aan de
Bovenheigraaf in Oldebroek.
Bij aankomst worden de dieren klinisch geïnspecteerd door de dierenarts, en de gezondheidsverklaring wordt door de organisatie ingenomen.
Na 9:30 uur worden geen dieren meer toegelaten
5
Parkeren
Auto's en veewagens dienen ordelijk geparkeerd te worden op de daarvoor aangewezen
plaatsen. Deze blijven hier geparkeerd tot aan het einde van de keuring.
Halslabels
Iedere deelnemer wordt verzocht na aankomst de halsnummers af te halen en deze aan de
leiband/touw direct onder de hals te bevestigen (voor het hoogtemeten en maken van foto’s).
Hoogtemeting
Voor aanvang van de keuring wordt de schofthoogte gemeten. Aanvang 8:30 uur. Foto’s voor in
het ‘stamboekprogramma’ worden vooral hier genomen.
Aanlijnen dieren
Uitsluitend aanlijnen op de daarvoor aangegeven plekken. Bokken mogen op de daarvoor
bestemde plek aan een stik worden gezet met een ketting van maximaal 1,5 meter lengte.
Aanvang keuring
De keuring vindt plaats in de daarvoor bestemde ring en voorring. Er wordt stipt om 10:00 uur
begonnen met de keuring.
Wilt u de dieren met een deugdelijke leiband (minimaal 1,5 meter) voorleiden?
Keuringsring
Wilt u als deelnemer er zelf voor zorg dragen dat uw dieren tijdig met begeleider bij de
desbetreffende ring aanwezig zijn.
In de keuringsring worden slechts toegelaten de keurmeesters, de ringmeester en de deelnemer
die zijn of haar dier voorbrengt. Er wordt gekeurd volgens de normen van het Fok- & Stamboekreglement van de L.F.N.L..
Indien men niet tijdig in de ring verschijnt, kan men worden uitgesloten van de keuring, zonder
restitutie van de keuringsgelden.
Alle in de ring gebrachte dieren worden gekeurd. Het terugtrekken van een dier is niet
toegestaan. Het voortijdig verlaten van de ring maakt dat een dier niet is goedgekeurd.
Door hier en daar wat te schuiven in de volgorde van de te keuren dieren is voorkomen dat een
eigenaar met meer dan twee lammeren in een ring dient te verschijnen. Ook bij de volwassen
dieren is voor de eigenaar steeds minimaal 6 minuten tijd ingebouwd om een dier weg te
brengen en het volgende te halen. Het kan wel gebeuren dat dieren van dezelfde eigenaar
tegelijkertijd in verschillende ringen worden verwacht.
De tijden in het schema zijn indicatief. Afwijking daarvan – om welke reden dan ook – behoort
tot de mogelijkheden. Houd dus niet alleen de tijd in de gaten, maar ook het verloop van de
keuring.
Als we elkaar helpen met het voorleiden van dieren in de ring, dan moet dit te organiseren zijn.
Van onze kant alvast bedankt voor uw hulp en uw begrip.
6
Bespreking keuringsuitslag
Na elke groep gekeurde lammeren (rubrieken A en B) zal een keurmeester een korte toelichting
geven. De keurmeesters zal tevens worden gevraagd om bij de individuele dieren van de
rubrieken C t/m F zo veel mogelijk een korte toelichting te geven. Een nabespreking volgt aan
het einde van de dag bij de prijsuitreiking.
U wordt verzocht voor aanvang van de prijsuitreiking tijdig met uw dier in de ring te
verschijnen. Het keuringsformulier ontvangt u na afloop van de keuring bij de
keuringsadministratie.
Registratie in het Stamboek van de L.F.N.L.
Als een lam of geit is gekeurd, worden de resultaten doorgegeven aan de
stamboekadministratie. Deze gegevens kunt u later zelf raadplegen in het online
stamboekprogramma Zoo-Easy.
Aan- en verkoop van dieren
Op de keuring mogen geen van eigenaar wisselen omdat de 21-dagen regeling van
toepassing is. Eventueel gekochte dieren kunnen pas na 21 dagen op het adres van
de inzender gehaald worden. Uitzondering hierop zijn de dieren die rechtstreeks
naar de slacht gaan.
Evenals vorig jaar zal de koopman Jan van Zeeland aanwezig zijn voor de aankoop van
overtollige/afgekeurde dieren.
7





DierGezondheidsCentrum Boven Veluwe
HART VOOR GEITEN!
Deskundige hulp en advisering met betrekking tot:
Mestonderzoek, ontworming en parasietenbestrijding
Dierziektepreventie en vaccinatie
Verloskunde
Behandeling van uw zieke dier
Uitvoering van certificeringsprogramma’s
Ons team staat graag voor uw klaar!
Rondweg 78, 8091 XK Wezep
Tel. nr.:
038 – 3766200
Fax. nr.:
038 – 3766202
e-mail:
[email protected]
website:
www.dgcbovenveluwe.nl
8
Medewerkers Keuring
Algehele coördinatie
Inrichting terrein
Parkeren
Dierenarts
Hoogtemeting
Foto’s
Geluid
Sfeerfoto’s
Administratie
Catering
Catalogus
Prijzen
Attentie keurmeester
Hans Scheltinga, Albert van de Streek
Organisatie, fam. Juffer
René Koch
Boven-Veluwe DierGezondheidsCentrum
Piet Enserink, Alex de Wilde en Ben Wouters
Sanne Wouters en Johan Reitsma
Hans Scheltinga
Danielle Beltman
René Koch/ Dia Wouters
Albert van de Streek en boerderijmuseum
René Koch
Ben Wouters
Maria van de Streek
Keurmeesters
Ring 1
A: Geitlammeren
D: 1½ jarige bokken
Keurmeesters
Jan Bakker
Rinze Dijkstra
Ringmeester
Herman/Henny Steenbergen
Ring 2
B:Boklammeren
E: Meerjarige geiten
Albert Thalen
Jos Verdonk
Alex de Wilde/Alex Beltman
Ring 3
C: 1½ jarige geiten
Bertus Adema
F: Meerjarige bokken Johan Wesselink
Piet Enserink/Ben Wouters
9
Bestuursinformatie
Landgeiten Fokkersclub Midden-Nederland
De LFMN is opgericht op 15 februari 2003 met als doel de instandhouding en zo zuiver
mogelijk fokken van de Nederlandse Landgeit conform het Fok- en stamboekreglement
van de L.F.N.L., en het bieden van ondersteuning van de LFNL als regionale
Landgeitenfokkersclub.
Tot haar leden rekent zij leden van de L.F.N.L. die woonachtig zijn in de provincies:
Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht.
Verenigingsblad
In de DNL, het landelijke clubblad dat vier keer per jaar verschijnt, informeren we de
leden over zaken als keuringen, dierverzorging, bijeenkomsten en andere activiteiten. Als
het gaat op kopij zijn we afhankelijk van uw inbreng.
Ook plaatsen we informatie over onze activiteiten op de regiopagina Midden Nederland
van de website van de LFNL: www.landgeit.nl
Redactieadres: Ben Wouters, [email protected]
Bestuur
Voorzitter
Ben Wouters
Reethsestraat 5
6662 PJ Elst
0481-377076
Secretaris
Alex de Wilde
Kanaalweg 67
8166 KL Emst
0578-570637
Penningmeesteres
Miriam van der Laan
Poggebeltweg 7
8112 PN Nieuw Heeten
0572-321154
Regiocontactpersonen:
Contactpersoon Regio A :
Twente, Oost-Gelderland, Salland
Bert Kleine Schaars, tel. 0570- 532891
Contactpersoon Regio B:
Noord Veluwe, Noordwest Overijsel,Noord-Oost polder, Noord Flevoland
Albert van de Streek, tel. 038-3763784
Contactpersoon Regio C:
Zuid Veluwe, Betuwe, Utrecht, Zuid Flevoland
Ben Wouters, tel. 0481-377076
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Naam
Straat
Postcode
Plaats
email
lidcode
UBN
dieren
R. van Droffelaar
Fam. Scheltinga
R.T. van Dijken
G.J. Piek
D.B. Schram
E.W.A. Hilderink
Vleesch du Bois - Pauwe
Fam. Wouters
J. Meijerink
P.F. Enserink
Stichting de Kromme
Langhoorns
A. Dobbelsteen
A.S. de Wilde
A.J. Beltman
A. Beltman
W. Velthuijs
J. Juffer
A. van de Streek
N. Steensma
R. Koch
Molenkampsweg 26
Poggebeltweg 7
Zwarteweg 1
Rijksstraatweg 19
Lyn Baan 7
Veldbeekweg 101
Dokter Kimmijserlaan 13
Reethsestraat 5
Vroomhoopseweg 31
Ommerweg 111
8181CC
8112PN
8335LN
7383AJ
8563AZ
7548RG
6741DR
6662PJ
7683RJ
7447RC
Heerde
Nieuw Heeten
Witte Paarden
Voorst
Wyckel
Boekelo
Lunteren
Elst
Den Ham
Hellendoorn
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
GE009
OV090
OV103
GE064
FR059
OV080
GE198
GE102
OV102
OV065
6347750
6121330
6310550
6237925
2553737
978833
6266910
2602901
6281500
1926341
10
7
5
5
7
4
1
5
3
7
De Weidenweg 51
Meerstraat 59
Kanaalweg 67
Bergweg 5
Steenwetering 1
Vijverweg 16
Tormentil 29
Eikenkamp 10
Haarlemmerweg 705
Melmerweg 20
7963SN
5473VX
8166KL
8271CC
8035PN
5482 ZN
8265DN
8094PK
1067HP
8263AZ
Ruinen
Heeswijk-Dinther
Emst
Ijsselmuiden
Zwolle
Schijndel
Kampen
Hattemerbroek
Amsterdam
Kampen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
DR191
NB131
GE135
OV029
OV077
NB033
OV074
GE049
NH128
OV092
6236995
2687579
2710257
2495383
6159546
2015316
2195731
2341200
6358732
2027634
8
4
3
9
2
4
8
5
2
1
11
RING 1 (Ochtendprogramma)
Rubriek A Geitlammeren
Nr. Naam
Aanvang 10:00
Keurmeesters Jan Bakker en Rinze Dijkstra
Regnr.
Geb.datum Vader
Moeder
Eigenaar
Kleur
Tk
10:00
1 PAREL VAN DE BOSRAND
NL100053514567
20-01-16 IGOR VAN DE HALVEMAAN
NINJA VAN DE BOSRAND
P.F. Enserink
BRBO
2 PRINSES VAN DE BOSRAND
NL100053114569
22-01-16 NANNE FAN'E PIERSREED
LANA VAN DE BOSRAND
P.F. Enserink
ZWBO
3 PIPPA VAN DE BOSRAND
NL100053314570
24-01-16 MAURUS VAN DEN BUUSCH
NOORTJE VAN DE BOSRAND
P.F. Enserink
ZWBO
4 POLLY VAN DE KIEKEBELT
NL100116513665
NOORTJE VAN DE KIEKEBELT
A. Beltman
ZWGRBO
5 QUINTY VD SPRENGEN
NL100125423452
2-02-16 MURK H FAN TOPWEER
OBI-WAN KENOBI VAN
15-02-16 HEESWYCK
JOSJE VD BADHOEVE
R. van Droffelaar
BRBO
10:15
6 PIEN VAN DE BOSRAND
NL100053514574
1-02-16 IGOR VAN DE HALVEMAAN
ELEONORA VH MEKKERGILDE
P.F. Enserink
BRBO
7 PIA VAN DE BOSRAND
NL100053214573
ELEONORA VH MEKKERGILDE
P.F. Enserink
ZWGRBO
8 PLEUNI V/D SPRENGEN
NL100125223458
NATHALIE VD BADHOEVE
R. van Droffelaar
BRGRBO
9 PIEN V/D SPRENGEN
NL100125523459
1-02-16 IGOR VAN DE HALVEMAAN
OBI-WAN KENOBI VAN
19-02-16 HEESWYCK
OBI-WAN KENOBI VAN
21-02-16 HEESWYCK
OTJE V/D BADHOEVE
R. van Droffelaar
BRGRBO
10 PAREL VAN DE BERGWEG
NL100129157302
4-03-16 KING THE FAN SWENTIBOLD
LARA VAN DE POGGEBELT
A.J. Beltman
ZWGRBO
10:30
PRISCILLA VAN ELLEN VAN DE WITTE
11 PAARDEN
NL100115270972
6-03-16 NEEL VAN DE BOSRAND
KLASIEN UUT 'T RUNDEDAL
R.T. van Dijken
ZWBO
12 QUINTY VAN ELLEN VAN DE WITTE PAARDEN
NL100115870975
6-03-16 NEEL VAN DE BOSRAND
KLASIEN UUT 'T RUNDEDAL
R.T. van Dijken
ZWGRBO
13 PATRICIA VAN DE BERGWEG
NL100129457303
JACOBIEN VAN DE POGGEBELT
A.J. Beltman
ZWGRBO
14 PIEN VAN D'OUWE BROUWERIJ
NL100034680072
8-03-16 KEES VAN DE SWINRE STEE
OME PEER VAN D'OUWE
8-03-16 BROUWERIJ
MEEKE VAN D'OUWE BROUWERIJ
N.R. Steensma
ZWBO
15 PLUKJE VAN DE BERGWEG
NL100129757304
NIENKE VAN DE BERGWEG
A.J. Beltman
ZWGRBO
12-03-16 OUREN FAN SUTTUM
10:45
16 PETRA VAN ELLEN VAN DE WITTE PAARDEN
NL100148447347
9-03-16 NEEL VAN DE BOSRAND
NINA VAN 'T MOERAS
R.T. van Dijken
ZWGRBO
17 PIETA VAN ELLEN VAN DE WITTE PAARDEN
NL100148747348
9-03-16 NEEL VAN DE BOSRAND
NINA VAN 'T MOERAS
R.T. van Dijken
BRBO
18 PRIMAAT VAN DE BERGWEG
NL100129057305
12-03-16 OUREN FAN SUTTUM
NIENKE VAN DE BERGWEG
A.J. Beltman
ZWGRBO
19 PRONKJE UT E' HEABERCH
NL100157425758
13-03-16 MARCELLIS VAN DEN BUUSCH
KNIERTJE UT E HEABERCH
D.B. Schram
ZWBO
20 PIETA VAN DE HOOGEWEG
NL100101516404
15-03-16 JONKER ONDER DE GROTE EIK
MAYA VAN DE HOOGEWEG
J. Juffer
ZWGRBO
12
JA
VERVOLG RING 1 (Ochtendprogramma)
Rubriek A Geitlammeren
Nr. Naam
Regnr.
Keurmeesters Jan Bakker en Rinze Dijkstra
Geb.datum
Vader
Moeder
Eigenaar
Kleur
ZWGRBO
Tk
11:00
21 PIMPERNEL VAN DE HOOGEWEG
NL100101116406
18-03-16 JONKER ONDER DE GROTE EIK
MARLOES VAN DE HOOGEWEG
22 POMPIDOU VAN DE KROMME LANGHOORNS
NL100171381304
LOVERBOY V.D KROMME
22-03-16 LANGHOORNS
MARY-FLEURIE V.D. KROMME LANGHOORNS
J. Juffer
Stichting de
Kromme
Langhoorns
23 PEER VAN DE BERGWEG
NL100129957308
22-03-16 KEES VAN DE SWINRE STEE
NOOR VAN DE BERGWEG
A.J. Beltman
ZWGRBO
24 PIPPA VAN DE BERGWEG
NL100129657307
22-03-16 KEES VAN DE SWINRE STEE
NOOR VAN DE BERGWEG
A.J. Beltman
ZWGRBO
25 PAREL VAN DE HOOGEWEG
NL100101016409
22-03-16 JONKER ONDER DE GROTE EIK
NIJNTJE VAN DE HOOGEWEG
J. Juffer
ZWBO
26 P-JULIA VAN DE KIMMIJSER
NL100161526578
25-03-16 NETEL ONDER DE GROTE EIK
M-DIP
R.M. Vleesch du
Bois-Paauwe
ZWBO
27 PAULA VAN DE HOOGEWEG
NL100101216403
26-03-16 JONKER ONDER DE GROTE EIK
IRUS VAN DE HOOGEWEG
J. Juffer
ZWBO
28 PEPIE VAN DE HOOGEWEG
NL100101916402
26-03-16 JONKER ONDER DE GROTE EIK
IRUS VAN DE HOOGEWEG
J. Juffer
ZWGRBO
29 PETRA VAN DE HOOGEWEG
NL100101616401
26-03-16 JONKER ONDER DE GROTE EIK
IRUS VAN DE HOOGEWEG
J. Juffer
ZWGRBO
30 PIPPI VAN 'T VLEKKERTSEVELD
NL100020191931
19-04-16 LEROY VAN DE POGGEBELT
JITSKE VAN 'T VLEKKERTSEVELD
A. de Wilde
BEBOAA
BRBO
JA
11:15
Rubriek D 1½ Bokken
Nr. Naam
Keurmeesters Jan Bakker en Rinze Dijkstra
Regnr.
Geb.datum
Vader
Moeder
Eigenaar
Kleur
Tk
11:30
65 OLAF VAN SALAU
NL100153906053
10-04-15 KOLKE VD PEEL
JEIKA UIT DE BULTEN
B. Wouters
ZWBO
JA
66 OTTO VAN 'T VLEKKERTSEVELD
NL100020491925
24-03-15 LEROY VAN DE POGGEBELT
JITSKE VAN 'T VLEKKERTSEVELD
W.P. Velthuijs
GRBO
JA
67 OBI-WAN KENOBI VAN HEESWYCK
NL100005264027
23-03-15 MENNO VAN 'T MOERAS
KATOOTJE VAN HEESWYCK
R. van Droffelaar
BRBO
68 OZZIE VAN D'N OLDE PUT
NL100025597507
10-03-15 JAN VAN BURGHSLUIS
MIENTJE VAN DIJKZICHT
W.P. Velthuijs
BRBO
12:00 PAUZE
13
JA
RING 1 (Middagprogramma)
Rubriek D 1½ Bokken
Nr. Naam
Aanvang 13:00
Keurmeesters Jan Bakker en Rinze Dijkstra
Regnr.
Geb.datum Vader
Moeder
Eigenaar
Kleur
Tk
13:00
69 OLAF VAN DE HUTTENDIEK
NL100010755325
27-02-15 JONKER ONDER DE GROTE EIK
FLOOR VD IJSSELHOEVE
G.J. Piek
ZWGRBO
70 ONNO VAN SALAU
NL100153306051
21-02-15 NIEK VD HAAR
LOTJE VAN SALAU
N.R. Steensma
ZWBO
71 ODIN VAN SALAU
NL100153306068
18-02-15 KOLKE VD PEEL
MIRTHE VAN SALAU
B. Wouters
ZWGRBO
JA
72 OLLIE V/D BADHOEVE
NL100036763322
17-02-15 MIERIK ONDER DE GROTE EIK
JOSJE VD BADHOEVE
R. van Droffelaar
ZWBO
JA
73 OKIDOKI VAN DE POGGEBELT
NL100164275502
16-02-15 MEES VAN HET MAXEND
ISOLDE VAN DE POGGEBELT
Fam. Scheltinga
ZWGRBO
JA
74 OMAR VAN 'T HOGE ERVE
NL100054379064
17-02-15 NIEK VD BADHOEVE
GABRIELA V'T HOGE ERVE
R. van Droffelaar
BRBO
75 ONNO VAN DE POGGEBELT
NL100164575510
13-02-15 NELIS VAN DE KIEKEBELT
LINDA VAN DE POGGEBELT
Fam. Scheltinga
BEBOAA
76 ODIN VAN DE BOSRAND
NL100053414546
31-01-15 NIVO VAN DE BOSRAND
MONA VAN DE BOSRAND
G.J. Piek
ZWGRBO
NL100017498847
16-01-15 MIKEY VAN DE LELIAARD
INEKE FAN 'E PRIKKEN
Fam. Scheltinga
ZWBO
13:30
14:00
77 OUKE VAN DE GOUDBERG
14
JA
RING 2 (Ochtendprogramma)
Rubriek B Boklammeren
Nr. Naam
Aanvang 10:00
Keurmeesters Albert Thalen en Jos Verdonk
Regnr.
Geb.datum Vader
Moeder
Eigenaar
Kleur
Tk
10:00
31 PETER VAN 'T VLEKKERTSEVELD
NL100020891930
12-04-16 LEROY VAN DE POGGEBELT
NYNKE VAN 'T VLEKKERTSEVELD
A. de Wilde
BEBOAA
JA
32 PIETER VAN DE HOOGEWEG
NL100101416407
18-03-16 JONKER ONDER DE GROTE EIK
MARLOES VAN DE HOOGEWEG
J. Juffer
ZW
JA
33 PEPIJN VAN DE HOOGEWEG
NL100101816405
15-03-16 JONKER ONDER DE GROTE EIK
MAYA VAN DE HOOGEWEG
J. Juffer
ZWGRBO
34 PAN ONDER DE GROTE EIK
NL100036555774
10-03-16 NETEL ONDER DE GROTE EIK
LUPINE ONDER DE GROTE EIK
A. van de Streek
ZWGRBO
JA
10:15
35 PRINS VAN DE POGGEBELT
NL100164675548
1-03-16 OUKE VAN DE GOUDBERG
NORA VAN DE POGGEBELT
Fam. Scheltinga
BEBOAA
JA
36 PABLO VD MELM
NL100038369287
27-02-16 KING THE FAN SWENTIBOLD
NOJA VD MELM
R. Koch
ZWGRBO
JA
37 PURPLE RAIN VAN SALAU
NL100129130411
26-02-16 OLAF VAN SALAU
HANNE F YPEY
B. Wouters
BRBO
JA
38 PICASSO VAN DE HUTTENDIEK
NL100010055333
20-02-16 ODIN VAN DE BOSRAND
HEKJE VD SINNICHHEID
G.J. Piek
ZWGRBO
39 PABLO VAN DE HUTTENDIEK
NL100010455331
20-02-16 ODIN VAN DE BOSRAND
HEKJE VD SINNICHHEID
G.J. Piek
ZWGRBO
40 POGGE VAN DE POGGEBELT
NL100164875535
18-02-16 NELIS VAN DE KIEKEBELT
NYSKE VAN MARSSUM
Fam. Scheltinga
ZWBO
41 PAUL VD SPRENGEN
NL100125023454
15-02-16 OBI-WAN KENOBI VAN HEESWYCK
JOSJE VD BADHOEVE
R. van Droffelaar
BRBO
42 PIM VD SPRENGEN
NL100125123451
13-02-16 OBI-WAN KENOBI VAN HEESWYCK
NINA VD BADHOEVE
R. van Droffelaar
BRGRBO
10:30
10:45
43 PATRICK VAN DE POGGEBELT
NL100164975525
9-02-16 OUKE VAN DE GOUDBERG
LAURA VAN DE POGGEBELT
Fam. Scheltinga
BEBOAA
44 PELLE VAN DE HUTTENDIEK
NL100010955329
8-02-16 OWEN VAN DE HUTTENDIEK
NIENKE VAN HET ABENSCHOT
G.J. Piek
ZWGRBO
45 PELLO VAN DE KIEKEBELT
NL100116213664
NINA VAN DE KIEKEBELT
A. Beltman
ZWGRBO
28-01-16 MCGEE VAN DE KIEKEBELT
15
JA
Rubriek E Meerjarige geiten
Nr. Naam
Keurmeesters Albert Thalen en Jos Verdonk
Regnr.
Geb.datum Vader
Moeder
Eigenaar
Kleur
EBONY VD MORTEL
Stichting de
Kromme
Langhoorns
BRBO
KNIERTJE UT E HEABERCH
D.B. Schram
ZWGRBO
11:00
NON-CHERIE VAN DE KROMME
78 LANGHOORNS
HOT CHOCOLAT VD KROMME
31-03-14 LANGHOORNS
NL100171881107
79 NOORTJE UT E HEABERCH
NL100157125726
80 NOBLESSE VAN HEESWYCK
NL100005464021
11-02-14 MENNO VAN 'T MOERAS
LOTUS VAN HEESWYCK
A. Dobbelsteen
ZWGRBO
81 MADELIEF ONDER DE GROTE EIK
NL109979181154
17-03-13 HOYTE UT E HEABERCH
KAMILLE ONDER DE GROTE EIK
A. van de Streek
ZWGRBO
82 MADELIEF VAN HEESWYCK
NL100005764015
26-02-13 KAREL UUT LINTEL
KATOOTJE VAN HEESWYCK
ZWGRBO
83 LA DOLCE VITA V.D KROMME LANGHOORNS
NL101632281011
12-04-12 INDIANA V 'T HOOGEIND
IWANNA VD KROMME LANGHOORNS
A. Dobbelsteen
Stichting de
Kromme
Langhoorns
84 LANA VAN DE BOSRAND
NL100005082436
KATLIJN VAN DE BOSRAND
P.F. Enserink
ZWGRBO
85 LELIE VAN HEESWYCK
NL100005464007
F-SUE V HEESWIJCK
A. Dobbelsteen
ZWBRBO
3-03-14 MAX UT E HEABERCH
11:30
5-03-12 KEIZER VAN DE PEEL
31-01-12 GROOS VD SINNICHHEID
BRBO
12:00 PAUZE
16
Tk
RING 2 (Middagprogramma)
Rubriek E Meerjarige geiten
Nr. Naam
Aanvang 13:00
Keurmeesters Albert Thalen en Jos Verdonk
Regnr.
Geb.datum
Vader
Moeder
Eigenaar
Kleur
13:00
86 KLASIEN UUT 'T RUNDEDAL
NL100027108404
6-03-11 HOYTE UT E HEABERCH
HIEP UUT 'T RUNDEDAL
R.T. van Dijken
ZWGRBO
87 KNIERTJE UT E HEABERCH
NL101631945014
3-03-11 JAITSE VD GOUDBERG
FLEUR UT E HEABERCH
D.B. Schram
ZWBO
88 KATOOTJE VAN HEESWYCK
NL100005164006
F-SPOOKY V HEESWIJCK
A. Dobbelsteen
BRBO
89 IEMKJE UT E HEABERCH
NL100116318806
6-02-11 GROOS VD SINNICHHEID
HARLEKIJN ONDER DE GROTE
5-03-09 EIK
EVA UT E HEABERCH
D.B. Schram
ZWGRBO
ZWGRBO
13:30
90 INDI VD BOSRAND
NL19263410208
16-02-09 FABRITIUS VD SINNICHHEID
ELEONORA VH MEKKERGILDE
91 HAVANNE VD KROMME LANGHOORNS
NL210002217348
13-05-08 FREEK FAN IT OAST
EBONY VD MORTEL
P.F. Enserink
Stichting de
Kromme
Langhoorns
92 FLEUR UT E HEABERCH
NL100157025743
15-02-06 ERAK VD ELSENHOEF
EVA UT E HEABERCH
D.B. Schram
ZWBO
93 ELS ONDER DE GROTE EIK
NL100036055762
27-03-05 CJIMMIE VD EIKENHOF
BERBERIS ONDER DE GROTE EIK
A. van de Streek
ZWBO
NL25537370044
30-03-03 ARTAX VD SINNICHHEID
BRIGITTE
D.B. Schram
ZWGRBO
BRBO
14:00
94 COBA UT E HEABERCH
17
Tk
RING 3 (Ochtendprogramma)
Rubriek C 1½ Geiten
Nr. Naam
Aanvang 10:00
Keurmeesters Bertus Adema en Johan Wesselink
Regnr.
Geb.datum Vader
Moeder
Eigenaar
Kleur
ELS ONDER DE GROTE EIK
A. van de Streek
ZWBO
KAROLIEN VAN DE BOSRAND
ZWGRBO
MARY-ANN V.D. KROMME LANGHOORNS
B. Wouters
Stichting de
Kromme
Langhoorns
JEIKA UIT DE BULTEN
B. Wouters
ZWBO
HAVANNE VD KROMME LANGHOORNS
Stichting de
Kromme
Langhoorns
BRBO
10:00
46 OSTARA ONDER DE GROTE EIK
NL100036355770
47 ODILE VAN SALAU
NL100153506055
48 O BAIN MARIE V.D KROMME LANGHOORNS
NL100171181122
49 OLIVIA VAN SALAU
NL100153206054
1-06-15 NETEL ONDER DE GROTE EIK
17-04-15 KOLKE VD PEEL
LOVERBOY V.D KROMME
2-04-15 LANGHOORNS
10-04-15 KOLKE VD PEEL
BRBO
10:30
50 OPIUM V.D KROMME LANGHOORNS
NL100171581120
1-04-15 GAATSE VD GOUDBERG
51 OMARA VAN HET ABENSCHOT
NL100152118961
28-03-15 NELIS VAN DE SWIJNEBORGH
NELLY VAN HET ABENSCHOT
52 ONASSIS V.D KROMME LANGHOORNS
NL100171781117
23-03-15 GAATSE VD GOUDBERG
53 OBELIA ONDER DE GROTE EIK
NL100036555767
19-03-15 NETEL ONDER DE GROTE EIK
BEBOAA
INDY VD KROMME LANGHOORNS
E.W.A. Hilderink
Stichting de
Kromme
Langhoorns
LOTUS ONDER DE GROTE EIK
A. van de Streek
ZWGRBO
JOSE V.D. KROMME LANGHOORNS
Stichting de
Kromme
Langhoorns
BRBO
BR
11:00
54 OHIO V.D. KROMME LANGHOORNS
NL100171481116
29-03-15 GAATSE VD GOUDBERG
55 OLIJFJE VAN DE BERGWEG
NL100013104939
8-03-15 KEES VAN DE SWINRE STEE
LARA VAN DE POGGEBELT
A.J. Beltman
ZWGRBO
56 OLIVIA UUT MAGELE
NL100164658594
8-03-15 NELIS VAN DE SWIJNEBORGH
NOORTJE VAN HET ABENSCHOT
J. Meijerink
BEBOAA
57 ODESSA VAN DE BERGWEG
NL100013304940
8-03-15 KEES VAN DE SWINRE STEE
LARA VAN DE POGGEBELT
A.J. Beltman
ZWGRBO
58 OLGA UUT MAGELE
NL100164958595
8-03-15 NELIS VAN DE SWIJNEBORGH
NOORTJE VAN HET ABENSCHOT
J. Meijerink
BEBOAA
59 OLIVIA VAN HET ABENSCHOT
NL100152318958
7-03-15 NELIS VAN DE SWIJNEBORGH
LIESELOT VAN HET ABENSCHOT
E.W.A. Hilderink
BEBOAA
60 ODETTE UUT MAGELE
NL100164358593
7-03-15 NELIS VAN DE SWIJNEBORGH
NINA VAN HET ABENSCHOT
J. Meijerink
BEBOAA
61 ODETTE VAN HET ABENSCHOT
NL100152018957
7-03-15 NELIS VAN DE SWIJNEBORGH
LIESELOT VAN HET ABENSCHOT
E.W.A. Hilderink
BEBOAA
11:30
12:00 PAUZE
18
Tk
RING 3 (Middagprogramma)
Rubriek C 1½ Geiten
Nr. Naam
Aanvang 13:00
Keurmeesters Bertus Adema en Johan Wesselink
Regnr.
Geb.datum
Vader
Moeder
Eigenaar
Kleur
Tk
LINDSEY VD BADHOEVE
R. van Droffelaar
ZWGRBO
MARISKA VD MELM
A.J. Beltman
ZWGRBO
LINDSEY VD BADHOEVE
R. van Droffelaar
ZWGRBO
Moeder
Eigenaar
Kleur
Tk
ILEXIA VAN DE OUDE SLUIS
W.P. Velthuijs
BEBOAA
JA
KNIERTJE UT E HEABERCH
D.B. Schram
ZWBO
13:00
62 ODESSA V/D BADHOEVE
NL100036263327
25-02-15 MIERIK ONDER DE GROTE EIK
63 OLIEFSJE VAN DE BERGWEG
NL100013804938
4-03-15 KEES VAN DE SWINRE STEE
64 OTJE V/D BADHOEVE
NL100036963326
25-02-15 MIERIK ONDER DE GROTE EIK
Rubriek Meerjarige Bokken
Nr. Naam
Regnr.
Geb.datum
Vader
13:20
95 NICO VAN DE CATHARINAHOEVE
NL100038010099
30-03-14 GEITENBAARD VD OUDE SLUIS
96 NIRVANA UT E HEABERCH
NL100157425727
97 MEES VAN HET MAXEND
NL100053651857
10-04-13 LOEK VAN HET MAXEND
ISABELLA V'T VLEKKERTSEVELD
Fam. Scheltinga
GRBO
98 MARCELLIS VAN DEN BUUSCH
NL109979487278
24-03-13 JOCUNDUS VAN DEN BUUSCH
KATOOTJE VD PEEL
W.P. Velthuijs
ZWBO
NL100020662590
19-02-12 JAN VD HONDSTONGEN
JUT VAN DE POGGEBELT
A. de Wilde
BEBOAA
NL100022741280
25-03-11 HUMBERTO VD MORTEL
FLEUR VD KORTENHOEFF
E.W.A. Hilderink
ZWGRBO
3-03-14 MAX UT E HEABERCH
14:00
99 LEROY VAN DE POGGEBELT
100 KONING VAN DE PEEL
19
JA

Vergelijkbare documenten

landgeitenkeuring elburg - Landelijke Fokkersclub Nederlandse

landgeitenkeuring elburg - Landelijke Fokkersclub Nederlandse En dan hoop je natuurlijk dat er veel mensen met hun dieren naar deze keuring komen. Op het moment van schrijven van dit voorwoord is dit nog niet duidelijk. De tendens bij de andere keuringen vert...

Nadere informatie

Keuring Nederlandse Landgeiten

Keuring Nederlandse Landgeiten Dit jaar organiseren we voor de 9e keer de keuring van Midden Nederland op het terrein van het Boerderijmuseum "de Bovenstreek. Ik duik weer de schuur in en controleer en verzamel de materialen voo...

Nadere informatie

Gemert - Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten

Gemert - Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten m.b.t. de gang van zaken op de dag van de keuring. Tijdens de stallentocht in juni zijn er weer afspraken gemaakt over wie welke taak heeft. Al met al een geoliede machine! En dan hoop je natuurlij...

Nadere informatie