Toets stex 1 2015 -lezen

Commentaren

Transcriptie

Toets stex 1 2015 -lezen
TOETS NT2-1
lezen
Goed voorbereid slagen
voor het staatsexamen NT2 – programma 1
Opgavenboekje nr. 1
LEZEN
niveau B1
tijdsduur: 100 minuten
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580
TOETS NT2-1
lezen
Inhoud: 8 teksten
35 vragen
Hoe ziet het inburgeringsexamen er uit?
Sinds 1 januari 2013 is de Wet inburgering
veranderd en is het Elektronisch Praktijkxamen
vervallen. Vanaf deze datum worden de
vaardigheden lezen, luisteren en schrijven in de
Nederlandse taal op niveau A2 getoetst. De
onderdelen spreekvaardigheid (TGN) en kennis
Nederlandse samenleving (KNS) blijven bestaan.
Naturalisatietoets (het inburgeringsexamen) vanaf 1 januari 2015.
Het inburgeringsexamen bestaat vanaf 1 januari
2015 uit de volgende onderdelen:
1. Mondeling en schriftelijke vaardigheden in de
Nederlandse taal.
a. leesvaardigheid;
b. luistervaardigheid;
Per 1 januari 2015 is het onderdeel
c. schrijfvaardigheid;
Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
d. spreekvaardigheid.
(ONA) aan het examenonderdeel Kennis van de en
Nederlandse Samenleving toegevoegd.
2. Kennis van de Nederlandse Samenleving
a. Kennis van de Nederlandse Maatschappij;
Het inburgeringsdiploma krijgt u, als u het b. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.
inburgeringsexamen haalt op niveau A2. Met dit
diploma kunt u naturalisatie aanvragen.
Dit examen is verplicht als u wilt naturaliseren.
Voor meer informatie over het
inburgeringsexamen kijkt u op
www.inburgeren.nl of belt u met DUO,
telefoonnummer 050 – 5999600.
U hoeft het examen ONA niet te doen als:
u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
De examens worden per computer afgenomen
met uitzondering van het schrijfexamen.
Bron: Folder Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie (IND)
Situatie: Mohammed Saidi leest de brochure van de IND (Immigratie- en naturalisatiedienst).
1. Het Nederlands van Mohammed is op A1 niveau. Mohammed wil graag Nederlander worden.
Kan hij dat zonder inburgeringsdiploma?
a. Ja, dat kan als hij luistert, spreekt en leest.
b. Nee, hij moet eerst het inburgeringsdiploma halen.
c. Nee, hij moet eerst het inburgeringsexamen aanvragen.
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580
TOETS NT2-1
lezen
2. Mohammed vindt de brochure van de IND moeilijk. Hij heeft nog vragen. Wat kan hij volgens
de tekst het beste doen?
a. Op de website van de IND kijken
b. Op de website van DUO kijken of naar DUO bellen.
c. Een e-mail naar de IND sturen.
3. Mohammed Saidi wil naturaliseren. Hij heeft vóór 1 januari 2015 het examenonderdeel KNS
gedaan. Moet hij nu ook het examen ONA doen?
a. Ja, iedereen moet het doen als hij wil naturaliseren..
b. Nee, hij hoeft het niet te doen.
c. Ja, want hij heeft ervoor betaald.
Stress in kattenland
Onze wereld is verdeeld in 'kattenmensen' en 'hondenmensen'. Hoewel wij denken dat wij goed
voor onze huisdieren zijn, blijkt er toch veel stress onder de Nederlandse katten (en ook honden) te
bestaan. De reden hiervan is ons onvermogen om de lichaamstaal van de dieren goed te
interpreteren.
De kat als jager
Er zijn heel wat mensen die hun kat als knuffel zien. Maar, ook al eet
de kat nog zoveel brokjes en is hij nog zo lief, het blijft een roofdier.
Vooral buitenkatten zijn eraan gewend om door de buurt te sluipen en
af en toe een gevangen muis, mol of vogeltje op de deurmat van hun
baasje te leggen. Ze krijgen hierdoor heel wat beweging die binnenkatten missen. Binnenkatten
moeten hun uitdagingen op een andere manier krijgen. Bij gebrek aan beweging kunnen ze
agressief worden en bijten of krabben. Sommige binnenkatten hebben bij gebrek aan beweging
wel eens last van het 'gekke halfuurtje'. Zij rennen bijvoorbeeld rond 16.00 uur van links naar
rechts door het huis.
De kat als (a)sociaal dier
Mensen denken ook vaak dat katten eenzaam zijn zonder vriendjes. Ze laten de radio aan als ze
even de deur uitgaan, of ze schaffen een kitten of asielkat aan als speelkameraad. Maar de kat
heeft geen vriendje nodig en is alleen helemaal niet eenzaam. Hij vindt het prima om
alleenheerser in huis te zijn. Komt er toch een tweede of derde kat in huis dan tolereert hij die
slechts of helemaal niet. Omdat het vaak niet anders kan moet hij dus zijn gedrag aanpassen en
ontstaat er een soort van gedoogbeleid met duidelijke regels in huis. Kat 1 slaapt altijd op de stoel
en kat 2 slaapt altijd op de bank. Kat 1 zit altijd voor het huiskamerraam en kat 2 moet genoegen
nemen met het keukenraam. Er geldt dan dus eigenlijk een soort van kattendienstregeling in huis.
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580
TOETS NT2-1
lezen
De kat als mensenvriend
Waarom nemen mensen eigenlijk huisdieren in huis? Mensen nemen bijvoorbeeld een kat in huis
omdat het gezellig is, omdat hij verzorgd moet worden en omdat hij zacht is. Verder is een kat
onafhankelijk en kan makkelijker alleen blijven dan een hond (drie keer per dag uitlaten). Dat is
dus handig als het baasje veel werkt en weinig thuis is. Daarnaast zien mensen hun kat als
kameraad, waarmee heel wat gepraat wordt.
Kattenstress
Toch blijkt er veel stress onder katten te zijn en dat komt voornamelijk
omdat de baasjes hun lichaamstaal niet goed lezen. Niet elke kat vindt het
bijvoorbeeld fijn om geaaid te worden. Omdat wij hun ontwijkende
bewegingen niet begrijpen kan het dan gebeuren dat de kat uithaalt of bijt. Voorbeelden van
stress bij katten zijn een gehurkte manier van zitten of veel slapen en weinig spelen. Het is een
tactiek die bijvoorbeeld in de kattenopvang veel te zien is. Katten slapen daar een gat in de dag.
Kattentherapeuten
Wilt u nou eindelijk wel eens echt weten hoe uw kat in elkaar steekt en waarom hij steeds bijt of
grauwt? Bel dan een 'kattentherapeut' of 'kattenfluisteraar'. Een beroep dat ontstaan is in
navolging van de 'paardenfluisteraar' en de 'hondenfluisteraar'.
Bron: VPRO gids 13 juni 2015
Situatie: Patrick Jansen woont op kamers en wil graag een kat als huisdier. Hij heeft een kat uit het
Dierenhuis gehaald. Maar hij merkt al gauw dat er problemen zijn.
4. De kat van Patrick doet aan het einde van de middag heel raar. Hij rent hard door het huis,
springt op de kast en duikt onder de bank. Wat is er met de kat aan de hand?
a. Er is niets. Dit is typisch kattengedrag.
b. De kat heeft te weinig beweging en is gestrest.
c. De kat heeft honger en is boos dat Patrick hem geen eten geeft.
5. Patrick is niet vaak thuis. Hij denkt dat het niet leuk is voor zijn kat. Wat moet hij doen?
a. Hij moet de tv of radio aanzetten.
b. Hij moet een speelkameraad voor de kat zoeken.
c. Hij hoeft niets te doen. De kat amuseert zich wel alleen.
6. De kat van Patrick is niet altijd lief. Hij bijt en krabt soms onverwacht. Wat is kan volgens de
tekst de reden van dit gedrag zijn?
a. De kat vindt het fijn om te bijten en krabben, want hij is een binnenkat.
b. Patrick begrijpt niet dat de kat aaien soms niet fijn vindt.
c. De kat begrijpt niet dat Patrick aaien soms niet fijn vindt.
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580
TOETS NT2-1
lezen
SCHADUWSPEL
Zonsverduistering 20 maart 2015
Zonsverduistering
Op vrijdagochtend 20 maart jl. was er in Nederland een bijzonder fenomeen te zien. Het was een
gedeeltelijke zonsverduistering, die duurde van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur. De
zonsverduistering was met een speciale eclipsbril veilig waar te nemen. Zonder eclipsbril naar de
zon kijken is gevaarlijk. Op die manier riskeert men blijvende schade aan het oognetvlies.
Wat gebeurt er?
Als de maan tussen de aarde en de zon door beweegt, spreken we van Nieuwe Maan. Soms valt
de schaduw van de maan dan precies op het aardoppervlak. Wie op het juiste moment op de
juiste plaats is, ziet hoe de zon wordt verduisterd.
Zichtbaarheid in Nederland
Een totale eclips was op 20 maart alleen vanaf de Faëroer-eilanden en Spitsbergen te zien. In
Europa was een gedeeltelijke verduistering zichtbaar. In Nederland verscheen het eerste kleine
'deukje'aan de rechterbovendrand van de zon rond 09.30 uur. Even na 10.30 uur was van de zon
niet veel meer over dan een dikke vingernagel aan licht. Om 11.50 uur was het verschijnsel
voorbij.
Wat merken wij op aarde
Als de maan het grootste deel van de zon bedekt, is dat duidelijk op aarde te merken. Het licht
verandert, de hemel krijgt een grijzige kleur, schaduwen worden scherper, het koelt af en er
steekt wind op. Maar echt donker wordt het niet. Sterren en planeten blijven onzichtbaar.
Bijzonder
Veel mensen bleven vrijdag 20 maart niet binnen want zonsverduisteringen zijn bijzondere
verschijnselen. Bovendien duurt het nog tot 10 juni 2021 voor opnieuw een verduistering
plaatsvindt die goed in Nederland waarneembaar is.
Bron: Volkskrant 14 maart 2015
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580
TOETS NT2-1
lezen
Opdracht: Lees de vragen. Zoek de antwoorden op in de tekst.
7. Wanneer vond de zonsverduistering in Nederland plaats?
a. De zonsverduistering vond plaats op 14 maart 2015.
b. De zonsverduistering vond plaats op 10 juni 2021.
c. De zonsverduistering vond plaats op 20 maart 2015.
8. Wat gebeurde er tijdens de zonsverduistering in Nederland?
a. De maan bewoog tussen de zon en de aarde door en zijn schaduw viel op aarde.
b. De schaduw van de Nieuwe Maan valt op de zon.
c. De maan stond precies tussen de zon en de aarde en zijn schaduw viel totaal op aarde.
9. Wat merken wij in Nederland van een zonsverduistering?
a. We zien sterren en planeten aan de hemel staan.
b. Het is buiten koud en donker en er waait wind.
c. Het is buiten koud, grijs en winderig.
10. Wat deden de mensen op 20 maart tijdens de zonsverduistering?
a. Veel mensen waren bang en bleven binnen.
b. Veel mensen waren enthousiast en gingen buiten kijken.
c. Veel mensen gingen naar de Faëroer-eilanden en Spitsbergen.
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580
TOETS NT2-1
lezen
Wie redt de reiziger in nood?
Reizen is leuk, maar het kan soms goed misgaan. Bij wie klop je dan aan?
Er zijn vier manieren waarop een reiziger hulp kan vragen. Bij wie je moet zijn hangt af van de
soort 'pech' die je hebt en of je wel of geen pakketreis hebt geboekt. Een reisverzekering kan ook
een rol spelen.
De zorgverzekering
Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering hebben. Met de basisverzekering van zijn
zorgverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op zorg. Breek je een been in
Guatemala? De ziekenhuis- en medicijnkosten worden door je verzekering vergoed. Er is wel een
maximum aan deze kosten verbonden. Let dus op en bel eerst de alarmcentrale van je
zorgverzekering en vraag om informatie. Het telefoonnummer is te vinden op je
verzekeringspasje.
De reisverzekering
Een reisverzekering dekt meer risico's dan je zorgverzekering. Afhankelijk van
je verzekeringspakket, kun je denken aan gestolen bagage, verloren
portemonnee of een sterfgeval in de familie in Nederland. De reisverzekering
kan helpen met het omboeken van vluchten, extra stoelen in het vliegtuig en het organiseren van
medische begeleiding na een ongeluk. De reisverzekering stelt eisen aan het vergoeden van een
retourvlucht. Er moet bijvoorbeeld een medische indicatie zijn.
De touroperator
Heb je een pakketreis geboekt? Bijvoorbeeld vlucht inclusief hotel en huurauto, dan is de
touroperator uw eerste aanspreekpunt voor alles. Voldoet het hotel niet aan de verwachtingen, is
de huurauto een wrak of heb je voedselvergiftiging gekregen door het eten in het hotel? Bel de
hostess van de reis.
De ambassade
De ambassade bemiddelt voor de reiziger in geval van nood. Ben je
portemonnee en bankpasjes kwijt, dan kan de ambassade vertellen waar en
hoe je toch aan geld kunt komen. De ambassade zelf geeft geen geld en schiet ook niet voor. Wel
kan de ambassade een tijdelijk reisdocument geven als je paspoort is gestolen. Geen ambassade
in je Europese vakantieland? Zoek dan contact met een ambassade in een buurland.
Tip: Ga niet onvoorbereid op reis. Neem altijd telefoonnummers van je contacten mee. Maak ook
kopieën van je reisdocumenten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee !
Bron: Kampioen juni 2015
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580
TOETS NT2-1
lezen
Opdracht: Lees de vragen. Zoek de antwoorden op in de tekst.
11. Waar heeft een reiziger recht op met zijn basisverzekering?
a. Hij heeft recht op maximale onkostenvergoeding.
b. Hij heeft overal ter wereld recht op betaling van medische onkosten.
c. Hij heeft overal in Nederland recht op betaling van medische onkosten.
12. Wat kan je verwachten als je een pakketreis boekt?
a. Dat je naar je vakantieland gaat en weer terug.
b. Dat je verzekering geregeld is.
c. Dat transport en verblijf betaald zijn.
13. Wat is een voorwaarde die een reisverzekering stelt als je naar Nederland terug moet in
geval van nood?
a. Een verklaring van een arts dat je ziek of gewond bent.
b. Voldoende financiële middelen.
c. Een verklaring dat je verzekerd bent.
14. Wat zijn de taken van een ambassade in geval van diefstal of verlies?
a. De reiziger adviseren en helpen.
b. De reiziger geld geven en adviseren.
c. De reiziger een nieuw identiteitsbewijs geven.
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580
TOETS NT2-1
lezen
Maak je eigen designlamp
Het is heel makkelijk om een hippe, goedkope en stoere lamp te maken. Iedereen in Nederland
heeft in zijn keukenkastje lege glazen potten staan, waar niemand iets mee doet. Dus aan de
slag met potten, snoer en lampen !
Wat heb je nodig ?
Koop eerst bij de bouwmarkt het gewenste aantal kooldraadlampen van 40 watt. Je hebt ook
fittingen nodig en electriciteitssnoer. Neem hiervoor wat duurder snoer. Om dit snoer zit stof
gewikkeld en geeft de lamp een luxe uitstraling. Koop vervolgens ook 'ringnippels', schroefoogjes
en haakjes. Pak thuis de lege potten met schroefdeksel uit het keukenkastje. Haal tot slot een
oude plank uit de schuur.
ringnippel
schroefoogjes en schroefhaakje
Aan de slag
Meet de afstand van de lamp tot het plafond af en voeg er een halve meter snoer aan toe. Snijd
de snoeren af en strip de snoeren. Tip: doe wat tape om de stof om het snoer, zodat er geen
rafeltjes komen.
Snijd in de deksel
van elke glazen pot een gat voor de 'ringnippel'. Haal het snoer door de 'ringnippelbuis' zodat uw
snoer niet gaat rafelen. De fitting van de lamp kun je nu onder de deksel vastschroeven aan de
buis van de 'ringnippel'.
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580
TOETS NT2-1
lezen
Het ophangsysteem
Maak een goot in de houten plank. Zo kun je de snoeren onzichtbaar maken als je de plank met
de lampen aan het plafond bevestigt. Bevestig op de vier hoeken van de plank de schroefoogjes.
Boor op gelijke afstand gaatjes in de plank en trek de snoeren er door heen. Boor gaatjes in het
plafond en schroef de schroefoogjes erin.
Afwerking
Schakel de stroom uit! Maak alle electriciteitsdraden aan elkaar vast en bevestig één
snoer aan het snoer dat uit het plafond komt. Hang nu de plank aan de
schroefoogjes. Draai de lampen in de fittingen en bevestig de potten aan hun
deksel. Je designlamp is nu klaar !
Bron: Volkskrant 13 juni 2015
Opdracht: Lees de vragen. Zoek de antwoorden op in de tekst.
15. Wat heb je allemaal nodig voor een zelfgemaakte plafondlamp?
a. Snoer, fittingen, lampen, potten, ringnippels, haakjes en schroefoogjes, een plank.
b. Dekseltjes, potten, tape, rafeltjes, kooldraad, hout en snoer.
c. Snoer, ringnippelbuisjes, schroeven, fittingen, lampen en een plank.
16. Waarom moet je tape om het electriciteitssnoer doen?
a. Om de lamp steviger te maken.
b. Om kortsluiting te voorkomen.
c. Om de stof om het snoer niet kapot te maken.
17. Waarvoor heb je, denk jij, een ´ringnippel´ nodig?
a. Om de lamp makkelijk te kunnen dragen.
b. Om de electriciteitsdraad te beschermen.
c. Om de lamp een stoer uiterlijk te geven.
18. Waarom moet je altijd de stroom uitschakelen bij klusjes met electriciteit?
a. Klussen met electriciteit is erg gevaarlijk.
b. Je moet altijd veilig klussen.
c. Dan branden de lampen zuiniger.
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580
TOETS NT2-1
lezen
EEN BETERE WERELD MET DE FAIRPHONE
De smartphone voor wereldverbeteraars heet Fairphone. Het is een product van
Nederlandse bodem maar alweer twee jaar oud. In de zomer van 2015 komt twee
jaar na de lancering nu de Fairphone2 op de markt en volgens de makers is deze
smartphone 'nog eerlijker' dan eerst.
Wat is de grootste verandering?
De Fairphone2 heeft onderdelen die uitwisselbaar zijn en dus makkelijk te vervangen. Het is nu
ook makkelijker om het apparaat open te maken en zelf kleine reparaties uit te voeren. Verder
kunnen er 2 simkaarten in en is de batterij makkelijk te vernieuwen.
Arbeidsomstandigheden
Er zijn bovendien stappen gezet om de arbeidsomstandigheden in de electronica-industrie te
verbeteren. Verder belooft initiatiefnemer Bas van Abel, dat hij geen grondstoffen gebruikt uit
conflictgebieden en dat Chinese assemblage-arbeiders een eerlijk loon krijgen.
Verbeteringen
Behalve de bovengenoemde veranderingen heeft de telefoon een verbeterd Android
besturingssysteem. De snelheid, schermresolutie en software hebben een daarnaast een upgrade
gekregen. De prijs is alleen niet echt een verbetering. Een telefoon kost € 525,-.
Eerlijk?
Van Abel geeft toe dat de smartphone toch niet 100% eerlijk is. Dat is volgens hem onmogelijk in
de wereld waarin wij nu leven. Maar in een interview met de Volkskrant zegt hij: “De telefoon is
minder oneerlijk dan andere smartphones. Ten eerste is de fabriek gevestigd in Congo en draagt
bij aan de plaatselijke economie. Verder is de doos van de Fairphone2 van gerecycled plastic.” Het
bedrijf zamelt daarnaast vier oude mobieltjes tegen één nieuw verkocht exemplaar in.
Crowdfunding
De telefoon kwam op de markt dankzij crowdfunding. Dat wil
zeggen dat particuliere investeerders het project financieel
hebben ondersteund zonder tussenkomst van een bank. De
eerste versie van de Fairphone was een enorm succes. Kort na
de lancering werden er al 25 duizend exemplaren verkocht. In
totaal werden dat er uiteindelijk 60 duizend. Op dit moment
hebben zich al 50 duizend belangstellenden ingeschreven voor
de Fairphone2. De telefoon is deze zomer beschikbaar.
Bron: Volkskrant 13 juni 2015
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580
TOETS NT2-1
lezen
Opdracht: Lees de vragen. Zoek de antwoorden op in de tekst.
19. Wat is het verschil tussen Fairphone1 en Fairphone2?
a. De eigenaar kan soms zelf zijn Fairphone2 repareren.
b. De Fairphone2 is makkelijk te vervangen.
c. De Fairphone2 is makkelijk in te wisselen.
20. Waaruit blijkt dat de Fairphone een 'eerlijke' telefoon is?
a. Er wordt onder meer gerecycled plastic voor gebruikt.
b. De telefoon is gerecycled en sneller.
c. De telefoon wordt gemaakt van oude mobieltjes.
21. Wat staat er in de tekst over de prijs van de Fairphone2?
a. De prijs van de telefoon is een verbetering.
b. De telefoon is best duur.
c. De telefoon is eerlijk, dus de prijs is goed.
22. Hoeveel telefoons werden er aan het begin van de verkoop van de Fairphone1
verkocht?
a. 60.000
b. 50.000
c. 25.000
IS GEZOND (heel) OUD WORDEN MOGELIJK?
Koffie is goed, zout is slecht en als je gezond oud wilt worden kun je beter naar
McDonald's dan naar een duur restaurant. Dit zijn een paar conclusies uit de
bestseller 'Hoe word je 100?' van de Nederlandse arts William Cortvriendt.
Voeding kan ons medicijn zijn, schreef 2000 jaar geleden al Hippocrates. Maar volgens William
Cortvriendt wordt er in de moderne medische opleiding en in medische standaardwerken nooit
iets van deze wijsheid teruggevonden. In het boek 'Hoe word je 100' concludeert Cortvriendt
onder meer dat de levensstijl steeds meer bepaalt hoe gezond we zijn en hoe oud we worden.
Bevolkingsonderzoek
Uit gegevens van bevolkingsonderzoek blijkt dat Amerikaanse vrouwen drie tot vier maal hoger
risico op borstkanker hebben dan Japanse vrouwen. Bij Amerikaanse vrouwen die naar Japan
migreren, vermindert het risico na verloop van tijd. Migreert een Japanse vrouw naar Amerika,
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580
TOETS NT2-1
lezen
dan blijkt dat haar kans op borstkanker drie tot vier maal stijgt. Het lijkt duidelijk te zijn dat
omgevingsfactoren hier een rol spelen en niet de genen.
Verstoord
Sommige mensen zeggen dat zij al dik worden, als ze naar een koekje kijken. Volgens Cortvriendt
bestaat er ook wel een erfelijke aanleg voor dik worden, maar het is wel opvallend dat in de
natuur geen enkel dier dik is. De reden daarvoor is dat honger en verzadiging in de natuur
automatisch geregeld worden. Dit mechanisme is bij de mens verstoord geraakt door de
aanwezigheid van bewerkte voeding op grote schaal. De mens eet steeds minder onbewerkte
voeding als groente, fruit en vlees en drinkt daarnaast grote hoeveelheden onnatuurlijke dranken
als wijn, bier, Coca Cola enzovoort. Het lichaam gaat hier niet goed mee om en raakt in de war.
Ook al lijkt het dat er nou eenmaal dunne mensen en dikke mensen zijn op de wereld. Uiteindelijk
wordt iedereen dik, zegt Cortvriendt. Voorbeeld: Twee op de drie Amerikanen is te dik. In
Nederland is dat 48 procent en in België 50 procent.
Onwetendheid
Cortvriendt beweert dat de verkeerde eetpatronen voornamelijk een gevolg zijn van
onwetendheid. Mensen weten vaak wel dat groente en fruit gezond zijn, maar niet dat chocola en
koffie ook gezond zijn. Daarnaast zouden gezond tandvlees en voldoende vitamine D ook van
belang zijn voor een langer en gezond leven.
Lekker maar verstandig
Voeding moet veelzijdig en verstandig zijn en het moet een onderdeel worden van de dagelijkse
routine. Verstandig betekent dan, dat er zo veel mogelijk onbewerkt en vers voedsel wordt
gegeten en dat koolhydraten worden gecombineerd met voedingsmiddelen die de koolhydraten
stap voor stap verteren. Het voedsel moet bovendien lekker zijn en een gevoel van verzadiging
geven.
'Oudhollandse pot'
Volgens Cortvriendt zijn afzonderlijke McDonaldsproducten niet echt ongezond, maar de
samenstelling van bijvoorbeeld het Big Mac Menu is dat wel. Er zitten namelijk veel dierlijke
eiwitten en koolhydraten in. Er wordt wel eens gelachen om het Nederlandse eten, maar de
'Oudhollandse pot' van 25 procent vlees of vis, 25 procent aardappelen en 50 procent groente is
nog helemaal niet zo gek. Daar kan je best 100 mee worden. Met brood kan dit ook: Vervang vier
boterhammen met kaas of ham door twee boterhammen met mayonaise of boter en sla, tomaat,
radijs, komkommer, augurk, gecombineerd met kip, kaas of zalm. Lekker en gezond ! Wees niet
bang voor vet. Vet speelt een belangrijke rol in het lichaam en zorgt voor een voldaan gevoel.
Bron: Hp/de Tijd april 2015
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580
TOETS NT2-1
lezen
Opdracht: Lees de vragen. Zoek de antwoorden op in de tekst.
23. Wat zegt William Cortvriendt over de uitspraak van Hippocrates?
a. Er wordt tijdens de opleiding tot arts geen aandacht aan besteed.
b. In de medische literatuur staat heel veel over deze uitspraak.
c. Deze uitspraak wordt in de medische standaardwerken teruggevonden.
24. Wat zegt William Cortvriendt over oud worden?
a. Oud worden heeft te maken met bevolkinsonderzoek.
b. Oud worden heeft te maken met levensstijl en niet met erfelijkheid.
c. Oud worden heeft met erfelijkheid te maken en niet met levensstijl.
25. Wat zegt William Cortvriendt over dieren in de natuur?
a. In de natuur zijn honger en verzadiging in balans.
b. In de natuur zijn honger en verzadiging verstoord.
c. In de natuur zijn dikke en dunnen dieren.
26. Wat zegt William Cortvriendt over dik worden?
a. Voornamelijk Amerikanen, Nederlanders en Belgen zijn dik.
b. Er zijn nou eenmaal dikke mensen en dunne mensen.
c. Iedereen wordt dik, maar de één sneller dan de ander.
27. Wat zegt William Cortvriendt over eetpatronen?
a. Mensen weten niet goed hoe zij gezond moeten eten.
b. Mensen weten goed hoe je gezond moet eten.
c. Mensen eten liever chocola dan fruit.
28. Wat zegt William Cortvriendt over lekker en verstandig eten?
a. Voedsel moet verstandig, lekker en verzadigend zijn.
b. Voedsel moet gezond, lekker en vet zijn.
c. Voedsel moet onbewerkt, vers en vol koolhydraten zijn.
29. Wat zegt William Cortvriendt over het Big Mac Menu.
a. Het Big Mac Menu bestaat uit 25 procent vlees of vis, 25 procent aardappelen en
50 procent groente
b. In het Big Mac Menu zitten gezonde en lekkere ingrediënten.
c. In het Big Mac Menu zitten ingrediënten die je beter niet met elkaar combineert.
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580
TOETS NT2-1
lezen
DE GEWONE
DWERGVLEERMUIS
Vleermuizen zijn zoogdieren en net als wij
krijgen zij levende jongen die door de moeder
worden gezoogd. De vingers van hun voorpoten
zijn lang en er is een huid overheen gespannen
waardoor ze kunnen vliegen. Dat is geen
fladderen, nee, dat is aerodynamische perfectie.
Ze kunnen bijvoorbeeld tijdens het vliegen een
insect uit de lucht pakken en die naar hun mond
brengen. Volgens Herman Limpens,
onderzoeker en adviseur vleermuizen bij de
Zoogdiervereniging, is er geen vogel die zo snel
en behendig vliegt als de vleermuis.
De gewone dwergvleermuis is in Nederland de
Ze leven in kolonies van allemaal verwante
vrouwtjes, dat kunnen wel 250 exemplaren zijn.
Ze kunnen zich verspreiden over meer dan
dertig verblijfplaatsen. Een netwerk aan
verblijfplaatsen beslaat soms 20 vierkante
kilometer per kolonie. Een kolonie is een goed
georganiseerd vrouwensysteem. Oudere
vrouwtjes, die zelf niet meer fit genoeg zijn
begeleiden jonge vrouwtjes bijvoorbeeld bij de
paring in de herfstperiode.
Vleermuizen zijn niet blind, zoals veel gedacht
wordt. Ze zien in het donker beter dan wij en
kunnen heel goed op afstand contouren
meest algemene. Hij jaagt bijna overal op
insecten, vooral muggen; in open en half open onderscheiden. Maar ook van dichtbij kunnen zij
insecten zien en takken ontwijken. Ze doen dit
landschap, in tuinen en parken, boven open
plekken in het bos en langs kanalen. Hij verblijft met geluiden, de zogenaamde echolocatie. Zo
weten ze precies waar een insect vliegt en in
vaak in een dorp of stad, in gebouwen, onder
welke richting. Zicht en gehoor sluiten zich bij de
dakpannen en in spleten in muren. Vooral in
oude wijken kan je jagende vleermuizen zien die vleermuis perfect op elkaar aan.
in de avondschemering onophoudelijk cirkelen
De geluiden van vleermuizen zijn bijna te hoog
en buitelen in het licht van de maan.
om voor mensen waarneembaar te zijn. De
piekfrequentie is tussen de 45 en 50 kHz. De
mens hoort daarentegen maximaal rond de 20
kHz. Maar met een 'batdetector' is het mogelijk
ze toch te horen. 'Ik heb de taal van de
vleermuizen goed leren lezen. Ik kan horen of ze
jagen, insecten vangen, snel of langzaam
vliegen. Het is een enorme ervaring om de taal
van de vleermuizen te spreken.' aldus Herman
Limpens.
Bron: Sir Edmund, Volkskrant 6 juni 2015
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580
TOETS NT2-1
lezen
Opdracht: Lees de vragen. Zoek de antwoorden op in de tekst.
30. Wat zegt Herman Limpens over vleermuizen?
a. Zij kunnen niet goed vliegen en fladderen alleen.
b. Zij kunnen perfect vliegen en fladderen niet.
c. Vogels vliegen veel beter dan vleermuizen.
31. Waar kan je veel vleermuizen zien?
a. In oude stadsbuurten zie je veel vleermuizen voortdurend rondvliegen.
b. In oude stadsbuurten zie je de vleermuizen in spleten onder het dak zitten.
c. In oude stadsbuurten vliegen de vleermuizen langs kanalen.
32. Hoe leven de vleermuizen samen?
a. Zij leven met vrouwtjes en mannetjes samen in kolonies.
b. Zij leven met alleen vrouwtjes samen in grote groepen.
c. Zij leven alleen met jonge vrouwtjes samen in kolonies.
33. Waarvoor gebruikt de vleermuis echolocatie in het donker?
a. Hij doet dat om goed te kunnen zien.
b. Hij doet dat om eten te zoeken en objecten te ontwijken.
c. Hij doet dat omdat hij bijna blind is.
34. Waarom kunnen mensen de vleermuisgeluiden niet horen?
a. Omdat de geluiden veel te hoog zijn.
b. Omdat de geluiden veel te laag zijn.
c. Omdat mensen niet goed luisteren.
35. Herman Limpens spreekt de vleermuizentaal. Wat bedoelt hij daarmee?
a. Hij heeft die taal op school goed leren lezen.
b. Hij heeft de vleermuizen lang bestudeerd.
c. Hij gebruikt de 'batdetector' voor communicatie.
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580
TOETS NT2-1
lezen
Tips
Lees eerst kopjes in de tekst.
Kijk goed naar foto´s en plaatjes.
Denk na over wat je al weet over het onderwerp.
Lees eerst de vraag, zoek daarna naar het antwoord.
Zoek alleen woorden op in het woordenboek als je niets meer begrijpt.
Verbeter je antwoorden niet. Meestal is je intuïtie goed.
SUCCES !
Heb je toch meer training nodig van een goede docent?
Neem dan contact op met:
Lingua Incognita
073 – 6892580
of
kijk op onze website:
www.lingua-incognita.nl
De goede antwoorden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
b
b
a
b
c
b
c
a
c
b
b
c
a
a
a
c
b
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
a
a
a
b
c
a
b
a
c
a
a
c
b
a
b
b
a
b
www.lingua-incognita.nl
©2015 Ellen Oostenbrink
073-6892580