zomer 2014 - Van Gennep

Commentaren

Transcriptie

zomer 2014 - Van Gennep
vangennep zomer 2014
Van Halewyck
Diestsesteenweg 71a
3010 Leuven
T 016 35 33 06
F 016 35 33 07
amsterdam
Nieuwezijds Voorburgwal 330
1012 RW Amsterdam
T 020 624 70 33
F 020 624 70 35
[email protected]
www.vangennep-boeken.nl
zomer2014
Alleenvertegenwoordiging in België
vangennep
Uitgeverij van Gennep bv
Afdeling verkoop
Léon Groen
[email protected]
zomer 2014
literatuur4
non-fictie42
zomer 2014
789461 640000
vormgeving van gennep
9
l i t er at uur
magistrale historische roman over een jonge arts
uit de zeventiende eeuw
De bijen
Over De bijen
Aan het eind van de zeventiende eeuw reist Laurentius Hylas van
Leiden naar Tartu. De melancholische Laurentius heeft medicijnen
gestudeerd aan de universiteit van Leiden en wil in zijn geboorteland van zijn zwaarmoedigheid verlost worden.
‘Alledaagse details worden voortdurend op een
natuurlijke wijze afgewisseld met filosofische,
theologische en medische reflectie.’ Vikerkaar
‘Het is lang geleden dat iemand over de Ziel en
zijn macht heeft geschreven, maar Friedenthal
doet dat op een bijzonder imponerende manier.
En wat een taalgebruik!’ Postimees
‘Het mystiek angehauchte werk voert ons naar
het eind-zeventiende-eeuwse studen-tenleven
in Tartu’ Peeter Helme
literatuur
9789461640000
nur 302
paperback
€19,90
4 Meelis Friedenthal
Oorspronkelijke titel Mesilased, As Varrak, Tallinn, 2012
Vertaald uit het Ests door Frans van Nes
240 pp.
135x210 mm
september 2014
Meelis Friedenthal
(1973)
De bijen (2012) betekende de
doorbraak van de Estse schrijver
Meelis Friedenthal en werd bekroond
met de prijs voor literatuur van de
Europese Unie.
Maar hoe kun je genezen worden van een psychische aandoening?
De medische wetenschap ontwikkeld zich snel, Laurentius heeft er in
Leiden veel over heeft geleerd. Toch twijfelt hij. Helpt een aderlating
bij het verminderen van kwade sappen uit het lichaam? Of is het
voldoende om een deugdzaam leven te leiden? Zijn de zielen van
mensen die een goed leven leiden geboren als bijen, zoals Plato stelt
in de dialoog Meno?
Zijn crisis verergert zich. Wat is natuurlijk en wat is bovennatuurlijk? Laurentius moet een lange weg afleggen om antwoorden te
vinden. De bijen is een magistrale psychologische en historische
ontwikkelings­roman die zich afspeelt tegen de achtergrond van de
opkomst van de moderne wetenschap in Europa.
notities 5 Molly Antopol
‘een trefzeker, betekenisvol debuut.’
the new york times
De UnAmericans
notities vormgeving van gennep
l i t er at uur
9 789461 642868
6 Een gescheiden Amerikaan op leeftijd, eigenaar van een New Yorkse
stomerij die al drie generaties in zijn familie is, valt voor een Oekraiense weduwe. Zij is jonger en mooier dan hij, maar ziet in hem, met
zijn Oekraiense voorouders, een link naar haar thuisland. Als het paar
trouwt en op huwelijksreis naar Kiev gaat, ziet zij haar vergissing in;
hij dwaalt vervreemd door het land van zijn voorouders, maar ziet in
al zijn verdriet voor het eerst een weg terug naar het lang afgezworen joodse geloof uit zijn jeugd.
Over De UnAmericans
‘De sensatie van dit jaar! Ze weet haar verhalen,
met hun rijke gelaagdheid en historische blik,
de rijkweidte van hele romans mee te geven.’
Esquire
‘Soms melancholiek, vaak geestig en altijd fascinerend (...) een genot om te lezen.’
The Guardian
literatuur
9789461642868
nur 302
paperback
€19,90
240 pp.
135x210 mm
augustus 2014
Oorspronkelijke titel The UnAmericans, W.W. Norton & Company, New York, 2014
Vertaald uit het Engels door Rebecca Wilson
Molly Antopol
doceert creative writing aan
Stanford University. Ze woont
in San Francisco, heeft een
MFA van Columbia University
en won de prestigieuze ‘5 under 35 Award’ van de National
Book Foundation.
De personages van Molly Antopol proberen zich staande te houden en
hun eigen plaats in het leven te vinden, tussen het oude Europa en
de gedroomde nieuwe wereld in. Een voormalige Praagse dissident die
zijn Amerikaans opgroeiende dochter heeft verwaarloosd ziet nu met
angst en beven haar toneelstuk over zijn leven tegemoet. Een jonge
Israëlische soldaat die een dorp met fanatieke Amerikaanse kolonisten
moet verdedigen, droomt ervan ooit zelf Amerika te mogen aanschouwen. Vol humorvolle melancholie wekt Antopol ze tot leven, haar
verhalen zijn intiem, krachtig en van een overweldigende schoonheid.
Molly Antopol is een van de meest veelbelovende jonge schrijfsters
van de Verenigde Staten – de National Book Foundation wees haar aan als een van de ‘5 under 35’-talenten. Dit verbluffend mooie debuut over mensen in wier familiebetrekkingen de grote geschiedenis
doorklinkt, werd door de Amerikaanse pers juichend ontvangen.
7 van de auteur van het leven is kort en het
verlangen oneindig
Patrick Lapeyre
Cooper
vormgeving van gennep
l i t er at uur
9 789461 643315
Of: Liefde in tijden van eenzaamheid
roman
Over Het leven is kort en
het verlangen oneindig
Cooper vertelt het verhaal van een broer-zusrelatie. Een liefde op
afstand in de dubbele betekenis van het woord, onmogelijk, omdat
de zus in Amerika woont. Cooper ontvangt zo nu en dan een brief,
een kaart, af en toe belt ze: hij is de gevangene van zijn gevoelens
voor haar, van zijn afwachtende houding.
‘Als deze roman iets duidelijk maakt is het dat
liefde de kracht van een aardbeving kan hebben,
maar niet dodelijk is.’Standaard der letteren
‘Lapeyre breekt door met een roman over liefde
en bedrog.’NRC Handelsblad
‘Lapeyre orkestreert op magnifieke wijze het
ballet van gevoelens.’L’express
literatuur
9789461643315
nur 302
paperback
€18,90
224 pp.
135x210 mm
juni 2014
50.0
exemp 00
l
verkoc aren
h
Frankr t in
ijk
Patrick Lapeyre
ontving voor deze roman uit 2004
een belangrijke prijs, Le prix du
Livre Inter; er werden 50.000
exemplaren van verkocht. In 2010
zou hij doorbreken met Het leven is
kort en het verlangen oneindig (3e druk,
ISBN 9789461640512, €10) dat ook
in Nederland lovend ontvangen werd.
Opnieuw maakt Lapeyre met deze roman een meesterlijk portret
van een man in gevecht met de liefde. Subtiel, geestig, ontroerend:
Lapeyre is meester in het vertellen van minutieuze verhalen over de
macht en de onmacht van de liefde.
»» ‘Lapeyre laat de lezer begeesterd achter.’Elle
»» ‘Een klein meesterwerk.’Le Magazine Litteraire
»» ‘Lapeyre slaagt erin te ontroeren.’Livres Hebdo
notities 8 Oorspronkelijke uitgave L’homme-soeur, P.O.L. 2004
Vertaald uit het Frans door Floor Borsboom
9 vormgeving van gennep
l i t er at uur
9 789461 642981
meeslepende roman over de opkomst en ondergang
van een familie
10 Siegfried Lenz
Het oefenterrein
Op een voormalig militair oefenterrein begint een uit Oost-Europa
teruggekeerde familie een kwekerij van bomen en planten. De
kwekerij – symbool voor het nieuwe leven dat na de Tweede Wereldoorlog overal ontstaat – groeit uit tot een bloeiend bedrijf en de
economische motor van het dorp.
De Duitse pers over Het oefenterrein
‘Lenz verrast – en wel op opwindende wijze. Hij
is een gevestigde verteller die zijn gereedschap
beheerst, maar goddank is hij er ook één die
steeds probeert zich te vernieuwen en daar
hard aan werkt.’Der Spiegel
‘Lenz zelf bestempelde Het oefenterrein onlangs
als de roman die nu nog het meest voor hem
betekent.’Literaturkritik.de ter gelegenheid van
Lenz’ tachtigste verjaardag
literatuur
9789461642981
nur 302
paperback
€19,90
Oorspronkelijke uitgave Hoffman und Campe, 1985
Vertaald door W. Wielek-Berg
416 pp.
135x210 mm
mei 2014
an
lezers v
e
d
r
o
o
v
les
Duitse
Siegfried Lenz
(1926) wordt gezien als een van de
grootste Duitse schrijvers. Bij Van
Gennep verscheen de afgelopen jaren
een groot aantal van zijn romans en
verhalenbundels, onder meer Duitse
les en Een minuut stilte. De meest
recente uitgaven zijn Bureau gevonden
voorwerpen en Een dure grap.
notities Bruno, de ik-figuur, is een van de knechten op de kwekerij, een man
met verminderde geestelijke vermogens en een haast symbiotische
verhouding met de planten waar hij voor zorgt. Hij is in de oorlog
gered door de pater familias, de baas van de kwekerij en blijft hem
zijn hele leven toegewijd. Met lede ogen ziet hij aan hoe de familie
uiteenvalt als de krachten van de baas het begeven, en hoe uiteindelijk de kwekerij opgegeven moet worden. Als na opkomst en groei
onherroepelijk terugval en ondergang volgen, wat is dan de waarde
van het bestaan?
Op magistrale wijze geeft Siegfried Lenz in deze roman een stem
aan een naamloze in de geschiedenis, iemand die zijn leven wijdde
aan een hoger ideaal. Het oefenterrein (1985) is een van de grote romans die Siegfried Lenz (1926) na Duitse Les schreef. Een meesterlijk
geschreven, haast mythische geschiedenis over plicht en toewijding,
liefde en vrijheid, lot en bestemming.
11 9 789461 642998
vormgeving van gennep
herontdekking
‘een intense, fascinerende roman (…) openbaart
een crisis in het hart van een vrouwenleven’
new york times
Ingeborg Bachmann
Malina
Haar partner, Malina, is een evenwichtige en toegewijde echtgenoot,
maar als de anonieme vrouwelijke hoofdpersoon op een dag in een
bloemenzaak Ivan ontmoet, is dat het begin van een alles overstijgende liefdesrelatie.
‘Als er iemand toe is aan een herontdekking, dan
is het wel de grote Ingeborg Bachmann.’Wil
Rouleaux in De Groene Amsterdammer
‘De intelligentste en belangrijkste vrouw die ons
land deze eeuw heeft voortgebracht.’
Thomas Bernhard
‘Een opwindend, prachtig, tijdloos boek. Een
poëtische bloemlezing van wat de mens vermag.’
Süddeutsche Zeitung
literatuur
9789461642998
nur 302
paperback
€19,90
320 pp.
135x210 mm
juni 2014
Voor Ivan is de relatie vooral een spel, voor de vrouw wordt de
relatie letterlijk een zaak van leven en dood. Ze dreigt haar identiteit
en gevoel voor eigenwaarde kwijt te raken. Herinneringen aan een
pijnlijk verleden en haar vader komen boven en eisen hun tol. De
beroemde slotzin van het boek luidt: ‘Het was moord’.
Ingeborg Bachmann
Met Elfriede Jelinek en Marlen
Haushofer behoort Ingeborg
Bachmann tot de drie belangrijkste
twintigste-eeuwse schrijfsters uit
Oostenrijk. Malina is door haar
vroegtijdige dood haar enige roman
gebleven en staat bekend als een
van de grootste liefdesromans uit de
Duitstalige literatuur.
»» ‘Haar werk staat op gelijke hoogte met dat van Virginia Woolf
en Samuel Beckett.’The New York Times
»» ‘Schrijnend mooi.’De Groene Amsterdammer
notities 12 Oorspronkelijke titel Malina, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1971
Vertaald uit het Duits door Paul Beers
13 Hans Keilson
een genadeloze zelfontleding
van een groot schrijver
Tweestrijd
14 9 789461 643018
vormgeving van gennep
literaire non-fictie
Dagboek 1944
Hans Keilson
(1909 - 2011)
was schrijver en psychiater.
literaire non-fictie
9789461643018
nur 320
paperback
€17,90
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2014
Vertaald uit het Duits door Hans Driessen
224 pp.
135x210 mm
sept 2014
‘Hans Keilson is een genie.’
The New York Times Book Review
Na in 1943 in de Rekkense inrichtingen te hebben verbleven, gaat
Hans Keilson in 1944 via bemiddeling van kennissen uit Bussum naar
Delft. Als Dr. Van der Linden woont hij in bij de familie Rientsma.
Hij is zogenaamd afkomstig uit Den Haag, waar hij moest vertrekken
uit een Sperrgebiet. Op die manier kan hij zich vrij bewegen in Delft
en omstreken.
Geweten – conflict? Zijn mijn
drijfveren rechtvaardiging of spiegel?
Verdediging of inzicht. Schuld of
boete? Wat doet het ertoe. Ik ben
zover dat ik me onopgesmukt kan
vertonen. Eindelijk.
Hans Keilson in zijn dagboek
notities Dit jaar, 1944, zal cruciaal blijken te zijn voor het leven van Hans
Keilson. Hij wordt verliefd op de jongere vertaalster Hanna Sanders,
die een paar straten verderop zit ondergedoken. Hij raakt in een
geestelijke crisis en vraagt zich vertwijfeld af voor wie hij moet kiezen: voor Hanna of zijn vrouw Gertrud, die nog in Bussum woont.
Niet alleen gaat het om de liefde, daarmee verbonden zijn kwesties
die het leven en werk van Hans Keilson ten diepste raken. Is hij kunstenaar,wetenschapper of praktiserend arts? Moet hij kiezen voor de
poëzie of voor een maatschappelijke loopbaan? Moet hij als jood niet
een roman schrijven over het lot van de joden in de oorlog?
Helder en scherpzinnig houdt Hans Keilson (1909-2011) zichzelf in dit dagboek een genadeloze spiegel
voor. Terwijl hij het verloop van de oorlog nauwgezet volgt, analyseert Keilson in dit dagboek in de
allereerste plaats op onbarmhartige wijze zijn eigen gevoelens en motieven.
15 16 In de ban van de
tegenstander
Komedie in
mineur
Het leven gaat
verder
Daar staat mijn
huis
Liever Holland
dan heimwee
‘ontdekking van
de eeuw’De Pers
‘buitengewoon mooi.’
de Volkskrant
Keilsons debuut!
‘Een must.’GPD
‘Even scherpzinnig als
licht van toon.’
Leeuwarder Courant
9789461643025
nur 302
paperback
€12,50
264 pp.
135x210 mm
mei 2014
9789461643032
nur 302
paperback
€10
128 pp.
125x200 mm
mei 2014
9789461643049
nur 302
paperback
€12,50
288 pp.
135x210 mm
mei 2014
9789461643056
nur 302
paperback
€10
104 pp.
125x200 mm
mei 2014
9789461643063
nur 302
paperback
€15
264 pp.
135x210 mm
mei 2014
vormgeving van gennep
9 789461 643063
vormgeving van gennep
9 789461 643056
vormgeving van gennep
9 789461 643049
vormgeving van gennep
9 789461 643032
vormgeving van gennep
9 789461 643025
literaire non-fictie
Hans Keilson
notities 17 het verhaal van de oudste cabaretier
van nederland
Jacquelien de Savornin Lohman
Doen moet je doen!
9 789461 642967
Ik zou zo graag vliegen naar de maan
Naakt willen dansen in de Jordaan
Op golven wiegen in d’oceaan
Maar de avonturen van de 65-plusser zijn een terugkerend thema in
haar shows.
In ’t holst van de nacht op een torenspits staan.
(drumsolo) Doen moet je doen,
doen moet je doen, DOEN
Dit boekje vertelt over haar leven, over wat haar beweegt en hoe ze
op oudere leeftijd een nieuwe uitdaging aanging.
M’n geld vergokken in ’n louche tent
Pinda’s pellen op het paleis
M’n pa opbellen in ’t paradijs
(drumsolo) Doen moet je doen,
doen moet je doen, DOEN
literaire non-fictie
9789461642967
nur 320-370
paperback
18 Jacquelien de Savornin Lohman gaat wel door voor ‘de oudste cabaretier van Nederland’. Het is een etiket dat ze zelf niet verzonnen
zou hebben, want oud voelt ze zich niet.
Ik zou zo graag knokken, net als een vent
vormgeving van gennep
literaire non-fictie
Levenslust op leeftijd
€8,90
64 pp.
125x200 mm
Jacquelien de
Savornin Lohman
(1933) werd geboren in
Nederlands-Indië, studeerde
rechten, was advocaat en
hoogleraar Andragologie
in Amsterdam. Na haar
pensionering maakte
ze in 2004 haar eerste
cabaretvoorstelling.
‘Schaamteloos en energiek.’
de Volkskrant
notities 19 de geschiedenis van een sfeer, van de auteur van
schemerland
Piet de Moor
Berlijn
20 9 789461 643070
Over Schemerland (3e druk)
Veroverd en gehaat door Hitler, toegetakeld door de criminele
energie van de nazi’s, gebrandschat door de geallieerde bommen,
kaalgeslagen door de naoorlogse stedenverwoesters in oost en west,
verdeeld en ommuurd in de Koude Oorlog, samen met de twee
Duitslanden verenigd voor het tijdvenster zich in Moskou weer sloot:
dat is het verhaal dat Piet de Moor in Berlijn. Gezicht van een Duitse
eeuw vertelt.
‘Een duizelingwekkende tocht met Piet de Moor
door Midden-Europa.’de Volkskrant
‘Een grandioos boek (…) indringende, erudiete
en bevlogen teksten.’De Groene Amsterdammer
vormgeving van gennep
literaire non-fictie
Gezicht van een Duitse eeuw
Piet de Moor
literaire non-fictie
9789461643070
nur 320
paperback
€19,90
320 pp.
135x210 mm
augustus 2014
(1950) is een Belgische journalist en
schrijver met standplaats Berlijn. Hij
is auteur van een aantal boeken over
Duitsland en Oost-Europa (Stalin. De
Gelaarsde God; Schemerland. Stemmen
uit Midden-Europa), dagboeknotities
(Grimmig heden), twee romans (Hotel
Silesia en De adamiet) en de eind vorig
jaar verschenen literaire notities
Lettergrepen.
Dit boek, dat steunt op een lange Berlijnervaring van de auteur, is
geen chronologie van historische feiten, maar de geschiedenis van
een sfeer. De Moor schrijft over het levensgevoel van de gemiddelde
DDR-burger, de subcultuur van het West-Berlijnse punktijdperk in de
jaren tachtig, de ideologisering van straatnamen en de schimmen van
de Potsdamer Strasse. Voor De Moor is de Duitse hoofdstad geen
hype, maar een archeologisch experimenteerveld waarin zelfs de
Berlijnse bergen en dalen in een historisch landschap worden geduid
en ontraadseld. Tegelijk is het een boek dat honderd jaar Duitsland
bestrijkt, een land dat zich sedert de vereniging in recordtempo tot
een anker in de Europese Unie en de wereldpolitiek ontwikkeld heeft.
notities 21 Baukje Prins
hoe idyllisch was nederland?
Gemengde gevoelens
22 9 789461 643087
vormgeving van gennep
literaire non-fictie
Molukse en Nederlandse klasgenoten in de jaren zestig
Over Voorbij de onschuld
Het sneeuwde toen de Roma op 8 april 1951 de haven van Rotterdam binnenliep. Een maand na vertrek uit Djakarta zetten meer dan
900 passagiers voet op Nederlandse bodem. Het was de derde van
twaalf tochten waarmee binnen drie maanden zo’n 12.500 Molukse
mannen, vrouwen en kinderen van het eiland Java naar Nederland
kwamen.
‘Haar boek toont een onafhankelijkheid van
denken die elders te zeer wordt gemist.’
Paul Scheffer in NRC Handelsblad
‘Een heldere studie’De Morgen
Zo’n 400 van hen kwamen terecht in de kampen Oranje en Ybenheer, enkele kilometers buiten het dorp Oosterwolde in Friesland. De
basisschool van meester Hoogeveen groeide in de jaren zestig uit tot
de grootste gemengde school van Nederland. Voor de kinderen leek
het de gewoonste zaak van de wereld, maar was dat ook zo?
‘Een rijk en complex boek’Filosofie & Praktijk
‘Rijk en verhelderend’Standaard der letteren
Baukje Prins
(1956) is filosoof en lector aan
De Haagse Hogeschool. Eerder
schreef zij Voorbij de onschuld. Het
debat over integratie in Nederland (3e
druk, 2009).
literaire non-fictie
9789461643087
nur 320
paperback
€18,90
240 pp.
150x220 mm
mei 2014
notities In Gemengde gevoelens duikt Baukje Prins de archieven in en tekent
de levensverhalen op van haar Molukse en Nederlandse klasgenoten.
Het resultaat is een verrassend boek over de invloed van een turbulent integratieproces op het persoonlijk leven van zowel gevestigden
als buitenstaanders.
EEN TABOEDOORBREKENDE GESCHIEDENIS VAN
INTERETNISCHE VERHOUDINGEN IN NEDERLAND
23 John Schoorl
‘hij schrijft als rock-’n-roll’
martin bril
Iedereen stapt wel eens af
vormgeving van gennep
literaire non-fictie
9 789461 643094
Over Een soulman in de Achterhoek
(Pop Persprijs 2006)
notities 24 De tweede etappe dus. Na 100 kilometer, nog 126 te gaan, vloog
het braaksel hem om de oren. Hij zag een col in het Franse landschap liggen en voelde zijn lege maag. De hete zonnestralen leken
wel spijkers die in zijn voorhoofd werden geslagen.
‘Als geen ander verstaat Schoorl de kunst om
muziek te laten doorklinken in taal.’
NRC Handelsblad
‘Als lezer zit je naast Schoorl en krijg je af en toe
een knipoog of een por tussen je ribben van de
schrijver: hoor je dat? Goed hè? Schoorls stijl is
betrokken, met een licht ironische glimlach.’
Nieuwe Revu
Vrijdag 28 juni 1957 was een zwarte dag. Niet alleen voor fietscoureur Arie van Wetten. Er was een vloedgolf in Amerika en bij
de training voor de TT in Assen kwam de 26-jarige coureur Joseph
Knebel om het leven. Van Wetten kan er nog steeds niet over uit als
John Schoorl hem 50 jaar later spreekt. In het dorp wordt het hem
nagedragen dat hij afstapte.
Over De dag dat ik naar de Arctic Monkeys ging
‘In ritmische lefgozerpraat, vol associaties,
invallen en hee-moet-je-dit-eens-horen, komt
de schrijver vol bravoure bij je binnen.’
de Volkskrant
literaire non-fictie
9789461643094
nur 320
paperback
€15
192 pp.
135x210 mm
mei 2014
d van
or woor n
o
v
n
e
e
re
Met
n Caste
Joris va
John Schoorl
(1961) publiceerde verschillende
bundels met muziekverhalen,
waaronder De dag dat ik naar de Arctic
Monkeys ging (Van Gennep, 2011).
Met zijn muziekjournalistieke werk
won hij in 2006 de Pop Persprijs.
Daarnaast behaalde hij De Loep, de
Citi Journalist Excellence Award en
werd hij genomineerd voor De Tegel.
Prachtig is het portret dat John Schoorl maakte van Arie van Wetten.
In dit boek zijn de beste portretten verzameld. Vaak van mensen die
aan de rand bleven staan, zoals de neef van Charles Bukowski. Of
succes hadden zonder dat iemand ervan wist, zoals accordeonist Pete
Matthews. Net als zijn poëzie wordt het proza bevolkt door loners,
passanten in den vreemde. Schoorl excelleert in het vinden van bijzondere levensverhalen en schrijft ze vervolgens prachtig op.
In mei is John Schoorl gastspreker op het internationale congres in
Amsterdam van de stichting Verhalende Journalistiek.
25 vormgeving van gennep
poëzie
9 789461 643100
‘benders is een van de weinige dichters in nederland
die voor niemand bang is. (…) een van de bijzonderste
talenten van de laatste tijd.’gerrit komrij
26 Martijn Benders
Wat koop ik voor jouw donkerwilde machten,
Willem
‘Martijn Benders heeft iets wat weinig
dichters hebben: guts.’Erik Lindner in
De Groene Amsterdammer
‘Martijn Benders kan nagenoeg overal over dichten – over alles en
niets: alarminstallaties, de apocalyps, (de dreiging van) terreur & veiligheid, paranoia, complottheorieën, de rol van geld, het kapitalisme,
de medische sector, de liefde, en de taal zélf. Veel gedichten zijn
maatschappijkritisch of satirisch – daarbij moet vooral de bordkartonnen medemens, de zich conformerende, slaafse mens, die de gebaande paden betreedt en keurig in het gelid loopt, het ontgelden.
‘Steengoede gedichten, bizarre vondsten
en clowneske aanvallen op het complete
Nederlandse literatuurlandschap.’Alexis de
Roode
‘Zijn sterke en trefzekere beelden beklijven’
Edwin Fagel
Martijn Benders
(1971) debuteerde in 2008 met de
bundel Karavanserai, die genomineerd
werd voor de C. Buddingh’-prijs. Wat
koop ik voor jouw donkerwilde machten,
Willem is zijn tweede bundel.
poëzie
9789461643100
nur 306
paperback
€17,90
64 pp.
170x205 mm
mei 2014
Martijn Benders beschikt over een zeer sterk beeldend en associatief
vermogen – zó ongebreideld, en soms onnavolgbaar, dat hij met
recht een der origineelste dichters van zijn generatie genoemd kan
worden.’
Willem Thies over:
Wat koop ik voor jouw donkerwilde machten, Willem
notities 27 ‘as his searching continues, he is likely to find
more and more new land.’
John Schoorl
Zoek de zieltrein
vormgeving van gennep
poëzie
9 789461 643117
Over Uitloopgroef
‘Schoorl zit in een heel eigen groove.’
Awater
Over Bukshag
‘(…) weinig of geen kunst aan. Overleefde
grapjes.’ Tom van Deel, NBD biblion
‘stoere poëzie voor de rijpere man’
NRC Handelsblad
‘Met John Schoorl treedt een nieuwe
generatie dichters aan: facebookpoëten of
tweetdichters’ Knack
28 Gedenk je het gierende geluid, hoe zachter je blaast, de laatste lucht verplaatst door sissend te spelen, put uit het spel in je, roggel in rode rotwijn,
in kelders met hagedissen, onder flipperkasten, waar je staat, blijf laag,
traag, dit is de brug, wat doe je als je haar ziet, slapeloos, wat doe je als je
haar echt ziet, je radbraakt haar in de bovenkamer, maanlicht uit je mond,
als je haar ziet hoor jij haar ook.
‘’t swingt, een hele bundel lang.’
Gerrit Komrij
poëzie
9789461643117
nur 306
paperback
€17,90
64 pp.
170x205 mm
september 2014
John Schoorl
publiceerde eerder bij Van Gennep de
dichtbundels A Capella, Uitloopgroef
en Bukshag.
Met Zoek de zieltrein zet John Schoorl een nieuwe stap in zijn dichtersloopbaan. De gedichten in deze bundel zijn vignetten, geschreven bij prachtige tekeningen van Willem Snitker. Rauw ontroerend,
swingend, direct: ‘Maanlicht uit je mond, als je haar ziet hoor jij haar
ook’. De teksten zijn gemaakt volgens eigen, nieuwe regels. Het is
een sensatie deze te ontdekken en van deze poëzie te genieten.
notities 29 ‘feelgoodliteratuur van de allerbeste soort.’
vpro-gids - nu € 10,00
Op het Amerikaanse platteland bouwen Matthew en Callie Soames
in de eerste helft van de twintigste eeuw een leven en toekomst
op voor zichzelf en hun vier levendige dochters. Jessica zal hun
hart breken, Leonie wordt verliefd op de verkeerde man. Marie Jo
vlucht naar New York en het lot van wildebras Mathy zal hun levens
overschaduwen.
‘Carleton ontroert.’Trouw
‘Volkomen terecht herontdekt, een heerlijke
sprankelende, springlevende roman. Al na 50
pagina’s ben je dol op deze zusjes.’VPRO-Gids
fictie
9789461643155
nur 302
paperback
€10
notities 30 Het bloeien van de avondwinde
‘De kracht van Het bloeien van de avondwinde ligt
vooral in de interactie tussen de verschillende
personages en de vaak ontroerende
verwoording van hun innerlijke strijd.’
Nederlands Dagblad
vormgeving van gennep
goedkoop
9 789461 643155
€10
Jetta Carleton
400 pp.
135x210 mm
juni 2014
Jetta Carleton
(1913-1999) verruilde het Missouri
van haar jeugd voor New York
en een opwindend leven in de
net ontluikende reclame- en
televisiewereld. Ze baseerde Het
bloeien van de avondwinde op haar
jonge jaren in Missouri en ontving
voor deze roman talloze prijzen. Het
boek werd in de Verenigde Staten
herontdekt dankzij een vurig pleidooi
van Pulitzer Prize-winnares Jane
Smiley.
Deze prachtige, soms geestige roman gaat over de zes leden van
een hecht gezin, die elk de strijd aangaan met verlangen, fatsoen
en sensualiteit. Jetta Carleton weet de geuren en kleuren van het
landschap schitterend te beschrijven en heeft een scherp oog voor
de menselijke emoties en het menselijk falen. Het bloeien van de
avondwinde laat ook nu nog, meer dan vijftig jaar na eerste publicatie, bij de lezer een onuitwisbare indruk na.
boekhandelaren zijn enthousiast:
‘Er is geen boek dat ik de afgelopen maanden zo graag heb verkocht
als Het bloeien van de avondwinde!’
Boekverkoopster Marieke de Groot van de Pantheon Boekhandel
‘Een heel, heel, heel fijn boek om te lezen!’
Boekverkoopster Sanne Fase van Boekhandel Java
31 bitterzoete kroniek van een parijse jeugd
9 789461 643186
vormgeving van gennep
goedkoop
€15
Jean-Michel Guenassia
De club van onverbeterlijke optimisten
‘Overtuigend schildert hij de zielenroerselen
van Michel en van de “onverbeterlijke
optimisten” in Le Balto. Een mooi portret
van het Frankrijk van de jaren zestig, met al
zijn politieke onrust.’Noord-Hollands Dagblad
Parijs, 1959. De twaalfjarige Michel Marini hangt na schooltijd ’t
liefst rond in bistro Le Balto, waar hij urenlang tafelvoetbal speelt.
Daar ontdekt hij een geheimzinnige deur met daarop in hanenpoten
geschreven: De Club van onverbeterlijke optimisten.
Michel treft er een groep voor het stalinisme gevluchte intellectuelen aan, die bevriend zijn geraakt met Sartre en Kessel. Michel
wordt het jongste lid van de Club. Hij leert schaken, vraagt hen om
raad bij problemen in de liefde en ontdekt uiteindelijk het vreselijke
geheim dat de groep bindt.
‘Boeiende sfeertekening.’NBD Biblion
‘Een verhalenverteller pur sang, een stem die
je vanaf de eerste woorden haast tegen wil
en dank het boek inzuigt, dat is Jean-Michel
Guenassia.’Leids Dagblad
fictie
9789461643186
nur 302
paperback
€15
608 pp.
150x230 mm
juni 2014
Jean-Michel Guenassia
(1950) was mensenrechtenadvocaat.
De club van onverbeterlijke
optimisten is zijn eerste roman.
Er werden in Frankrijk 400.000
exemplaren van verkocht en het werd
onderscheiden met de Prix Goncourt
des lycéens.
De Club van onverbeterlijke optimisten is een roman over opgroeien in
het Parijs van de jaren ’60, over vriendschap, verraad en loyaliteit en
de waarde van idealen. Het is een minutieuze reconstructie van een
tijdperk en de bitterzoete kroniek van een jeugd.
notities 32 Oorspronkelijke titel Le club des incorrigibles optimistes, Albin Michel, 2009
Vertaald uit het Frans door Frans van Woerden
33 vormgeving van gennep
goedkoop
9 789461 643162
‘wie op zoek wil naar de oorsprong van de nederlandse
verzorgingsstaat moet deze studie van will schackmann
lezen.’ historisch nieuwsblad
De bedelaarskolonie
De Ommerschans, het eerste landelijk gesticht voor luilevende armen
Er zijn aan het begin van de negentiende eeuw in ons land ‘luilevende armen’, die in plaats van te werken liever hun hand ophouden.
Men noemt ze ‘ene grief voor onze natuur, luije buiken, onbeschaamde deugnieten, zedelooze voorwerpen’. In het in 1822 te
Overijssel opgerichte bedelaarsgesticht de Ommerschans zullen die
eens hard worden aangepakt en heropgevoed. Uit alle windstreken,
van Hoorn tot Veere en van Brussel tot Groningen, worden de
bedelaars door gemeentebesturen ‘opgezonden’. Maar zijn het wel
allemaal bedelaars?
‘De auteur heeft naarstig geput uit brieven en
verslagen en heeft die gegevens omgesmeed
tot een vlot leesbaar verhaal.’NBD Biblion
‘Dit boek over de Ommerschans is opnieuw
informatief, voortreffelijk opgeschreven,
meteen goed gevoel voor de verhouding
tussen mooie persoonlijke anekdotes en de
inkadering in grotere thema’s’
Nederlands Dagblad
€15
non-fictie
9789461643162
nur 320
paperback
€15
34 Wil Schackmann
368 pp.
135x210 mm
juni 2014
Wil Schackmann
is schrijver/onderzoeker en woont in
Groningen. De bedelaarskolonie is zijn
tweede boek over de koloniën van
de Maatschappij van Weldadigheid
in het begin van de negentiende
eeuw. Ook op het eerder verschenen
De proefkolonie werd in de pers
enthousiast gereageerd.
notities Met veel liefde voor het onderwerp en de mensen die er een rol in
spelen, en met oog voor vermakelijke details, vertelt Wil Schackmann het verhaal van het gesticht en zijn bewoners. Met verrassende conclusies.
‘De historicus Wil Schackmann bewees het al eerder: hij beschikt
zowel over het talent om uit archieven onvermoede schatten te
lichten als over een pen om daar geschiedschrijving van te maken
die verrassende inzichten biedt, ontroert en vermaakt.’
Leeuwarder Courant
35 Michael Kumpfmüller
laat je geen moment onberoerd.
nrc handelsblad
De heerlijkheid van het leven
‘Een waagstuk.’Trouw
‘Kumpfmüllers roman overstijgt de stoutste
verwachtingen.’De Gelderlander
‘Kumpfmüller toont zich een ware tovenaar, die
behendig speelt met zijn personages en met zijn
lezers.’de Volkskrant
vormgeving van gennep
goedkoop
9 789461 643179
€10
Genomin
eerd
voor de E
uropese
literatuu
rprijs 201
4!
Michael Kumpfmüller
fictie
9789461643179
nur 302
paperback
€10
240 pp.
135x210 mm
juni 2014
4e druk
(1961) schreef in 2000 de bekende roman De matrassenverkoper. De
heerlijkheid van het leven is zijn vierde
roman, die in Duitsland met meer
dan 60.000 verkochte exemplaren de
bestsellerlijsten haalde en internationaal zijn comeback betekende. Ook in
Nederland reageerden pers en publiek
zeer enthousiast.
In de zomer van 1923 leert de aan tuberculose lijdende Franz Kafka
in een badplaats aan de Oostzee de 25-jarige Dora Diamant kennen.
Ze is gevlucht uit het oosten en is nu kokkin in een opvanghuis voor
joodse kinderen. Binnen een paar weken gebeurt wat hij nooit had
verwacht: hij kiest voor een leven met haar. Tot zijn dood, nauwelijks een jaar later, zullen ze niet meer dan enkele dagen van elkaar
gescheiden zijn. Een weergaloze roman over liefde en overgave, leven
en dood, prachtig vertaald door Hans Driessen en Marion Hardoar.
‘Kumpfmüller is weer helemaal terug in de
eerste rangen van de Duitse literatuur.’
NRC Handelsblad
notities 36 Oorspronkelijke titel Die Herrlichkeit des Lebens (Uitgeverij Kiepenheuer & Witsch, 2011).
Vertaald uit het Duits door Hans Driessen en Marion Hardoar
37 Siegfried Lenz
vormgeving van gennep
goedkoop
9 789461 643193
‘een uitzonderlijk rijke roman.’
times literary supplement
Duitse les
‘Schitterende Duitse klassieker die de thema's
oorlog en verraad subtiel aan de orde stelt.’
Trouw
De 21-jarige Siggi Jepsen bevindt zich in de jaren vijftig in een heropvoedingsgesticht in de omgeving van Hamburg. Als hij in de les Duits
opdracht krijgt een opstel te schrijven over ‘de vreugden der plicht’
krijgt hij geen letter op papier. Zijn leraar legt de blokkade uit als een
weigering en laat hem voor straf opsluiten. Eenzaam in zijn kamer met
uitzicht op de Elbe begint Siggi te schrijven.
‘Zo krachtig en ontroerend als in Duitse les
is zelden verwoord dat plichten bijna nooit
vreugde scheppen, dat ze steeds weer op hun
waarde moeten worden geschat en onmiddellijk
moeten worden verzuimd als ze vertrappen wat
weerloos is.’Leeuwarder Courant
fictie
9789461643193
nur 302
paperback
€12,50
Duitse les is een klassieker uit de Duitse literatuur. Een virtuoze roman
over vriendschap, autoriteit, het belang van kunst en het conflict
tussen plicht en het individuele geweten.
Van Siegfried Lenz verschenen
bij Van Gennep Een minuut stilte,
Het begin van iets, Het lichtschip,
Schitterlicht, Het verlies, Bureau van
Gevonden Voorwerpen en Een dure grap.
512 pp.
135x210 mm
juni 2014
6e druk
€12,50
notities 38 Oorspronkelijke titel Deutschstunde, Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, 1968
Vertaald uit het Duits door Jaap Walvis
39 een zinderende liefdesgeschiedenis - verboden in
marokko
Mohammed Leftah
De laatste strijd van captain Ni’mat
vormgeving erik prinsen
goedkoop
9 789461 643209
€10
40 Samen met zijn oude vrienden uit het leger brengt captain Ni’mat
zijn tijd door in het zwembad van de chique Ma’adiclub in Caïro.
Als op een hete augustusdag de junioren komen trainen wordt de
rust in het bad verstoord. De vrienden gaan de kant op, maar de
voormalige gevechtspiloot is gegrepen door de schoonheid van de
om hem heen wervelende lichamen en blijft in het bad.
‘Een pleidooi voor het eigene.’de Volkskrant
‘Een gedurfd werk: qua onderwerp, poëtische
volzinnen en expliciet beschreven sensuele
passages.’De Gelderlander
‘De gedragen, soms poëtische verteltoon past
het verhaal als gegoten. Oh, ik vergat het
haast: het ontbreekt dit boek niet aan erectieveroorzakende passages.’Gay Krant
fictie
9789461643209
nur 302
paperback
€10
Oorspronkelijke titel <Titel>, Uitgeverij, plaats, jaartal.
Vertaald uit het Frans door Henne van der Kooy
Mohammed Leftah
128 pp.
150x220 mm
juni 2014
2e druk
(1946-2008) was een Marokkaanse
schrijver en literair criticus die
in Frankrijk een tiental romans
publiceerde. Zijn laatste levensjaren
woonde hij in Egypte, waar hij ook
De laatste strijd van captain Ni’mat
schreef. Deze roman werd postuum
gepubliceerd in Frankrijk, en is in
Marokko nog steeds (inofficieel)
verboden.
Als vervolgens ’s nachts in een verontrustende, magische droom zijn
bediende Islam aan hem verschijnt, beseft captain Ni’mat dat hij zijn
ervaring serieus moet nemen en zet hij tijdens een massage door
de bediende een gedurfde en grensoverschrijdende stap. Het is het
begin van een zinderende liefdesgeschiedenis, die captain Ni’mat
dichter bij zichzelf brengt maar die hem onvermijdelijk vervreemdt
van zijn omgeving en van de Egyptische samenleving.
De laatste strijd van captain Ni’mat is een gedurfde, poëtische en
erotische roman, die bij verschijning in 2011 veel stof deed opwaaien.
notities 41 prikkelende observaties van de auteur van
de fatale staat
Paul Frissen
Van goede bedoelingen, de dingen die nooit voorbijgaan
44 9 789461 643216
‘Nog steeds acht ik de staat een gevaarlijke institutie, veel beleid betuttelend, maakbaarheid een illusie. Nog steeds is in mijn ogen het
leven in essentie tragisch, het recht een waarborg tegen de macht
en vrijheid de kern van de liberale democratie.’
vormgeving van gennep
non-Fictie
Beschouwingen over de staat van Nederland
Paul Frissen is bestuursvoorzitter
en decaan van de Nederlandse School
voor Openbaar Bestuur (NSOB),
hoogleraar bestuurskunde in Tilburg
en lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. In de afgelopen
jaren verschenen de spraakmakende
boeken De Staat van Verschil, Gevaar
verplicht en De fatale staat.
non-fictie
9789461643216
nur 740
paperback
€15
168 pp.
125x200 mm
mei 2014
In Van goede bedoelingen, de dingen die nooit voorbijgaan becommentarieert politiek filosoof Paul Frissen de staat van Nederland van de
afgelopen twee jaar. Niet te benauwd om heilige huisjes omver te
werpen, politiek gezien onorthodox tussen rechts en links en het
recht op koerswijziging voor zichzelf opeisend, voorziet hij nieuwe
beleidsinstrumenten op terreinen als zorg, gezondheid of veiligheid,
nota’s, rapporten en regeerakkoorden van scherp en origineel commentaar. Of het nu een verwijsindex voor risicojongeren betreft, dan
wel de neiging van de overheid altijd maar te willen centraliseren:
Frissens joyeuze tegengeluid is altijd een verademing om te lezen.
notities 45 Paul Frissen
Paul Frissen
De fatale staat
De staat van verschil
‘Voor een duiding van de democratie en
de politieke actualiteit is zijn nieuwe boek
een rijke bron.’De Groene Amsterdammer
non-fictie
9789461643223
nur 740
paperback
€15
296 pp.
150x220 mm
mei 2014
3e Druk
9 789461 643230
In Nederland koesteren we het verschil.
Dat is wat ons als ideaal wordt voorgehouden in commercie en cultuur. In de
wereld van recht, bestuur en politiek ligt
dat anders. Daar zijn we juist geobsedeerd door gelijkheid. In De staat van
verschil onderzoekt hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen deze frictie. Een
pleidooi voor ongelijkheid.
vormgeving van gennep
vormgeving van gennep
non-Fictie
De politieke orde is een symbolische
orde. Een orde waarin met handelingen,
gebaren en woorden de strijd om de
macht wordt gevoerd. Dit boek bevat
een pleidooi voor een opvatting van
politiek als esthetisch domein. Het tragische speelt een cruciale rol, want het
besef dat het bestaan onvolmaakt is en
vol tegenstrijdigheden, is een voorwaarde om de maatschappelijke pluraliteit
te waarborgen. Nietsdoen is altijd een
optie: fatalisme van de staat is heilzaam
voor een vrije samenleving.
€15
46 Een kritiek van de gelijkheid
NON - F i c t i e
9 789461 643223
Over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek
‘Een belangwekkend boek.’de Volkskrant
‘Een onconventioneel pleidooi om de
overheid een toontje lager te laten
zingen.’NRC Handelsblad
€15
non-fictie
9789461643230
nur 740
paperback
€15
320 pp.
150x220 mm
mei 2014
3e Druk
47 vormgeving van gennep
non-Fictie
9 789461 643247
‘nu god uit de westerse samenleving aan het
verdwijnen is, is het leveren van prestaties voor
velen het enige levensdoel geworden.’
De vermoeide samenleving
Drie essays
Over De vermoeide samenleving
‘In Duitsland heeft het opstel nogal wat
bekendheid en bijval gekregen, en dat lukt
alleen als datgene wat erin staat voor veel
mensen begrijpbaar is.’Friesch Dagblad
Over De transparante samenleving
‘Scherp en origineel.’De Groene Amsterdammer
208 pp.
125x200 mm
juni 2014
notities De Koreaans-Duitse filosoof Byung-Chul Han heeft verschillende
scherpe en toegankelijke essays geschreven waarin hij als geen ander
de tijdgeest analyseert. Nu worden deze gebundeld. Met het eerste,
De vermoeide samenleving, zette hij de toon voor de volgende twee.
Leidend thema in zijn werk is de gedachte dat de 21ste-eeuwse
prestatiemaatschappij met haar overmaat aan prikkels gestuurd
wordt door een teveel aan positiviteit, een teveel van het gelijke.
Op dit idee borduurt hij voort in De transparante samenleving en De
doodsstrijd van Eros.
‘Een helder geschreven essay over een van de
grootste problemen van deze tijd.’
Nederlands Dagblad
non-fictie
9789461643247
nur 302
paperback
€15
48 Byung-Chul Han
Byung-Chul Han
(1959) is hoogleraar filosofie.
Voorheen gaf hij les aan de
Hochschule für Gestaltung in
Karlsruhe, waar Peter Sloterdijk
rector is; momenteel is hij verbonden
aan de Universität der Kunste Berlin.
Hij beschrijft onze obsessie met transparantie in de politiek,
op facebook en in relaties. Volgens Han leven we in een
exhibitionistische samenleving, zonder distantie, verhalen of
schoonheid, waarin iedereen elkaar én zichzelf doorlicht. De
liefde, zo betoogt Han in De doodsstrijd van Eros, wordt daarmee
ook afgevlakt. De geliefde is voor ons geen ander meer, maar een
uitwisselbaar seksueel object.
De remedie voor dit alles ligt in acceptatie en overgave. Han pleit voor meer negativiteit. We moeten
accepteren dat we niet alles kunnen en niet alles weten, dat er geheimen zijn, dat er een Ander is, die
niet gekend kan worden. De liefde tegenover de prestatie.
49 50 Lenny Vulperhorst
9 789461 643254
Feest van de democratie
Wat hebben paspoorten, kartelafspraken, een gecrasht vliegtuig,
mislukte automatiseringsprojecten en een falende trein met elkaar
te maken? Het zijn onderwerpen waar de Tweede Kamer parlementair onderzoek naar doet. Een onderzoek start met veel tumult,
openbare verhoren zorgen voor spektakel en meestal sneuvelt er een
bewindspersoon.
vormgeving van gennep
NON - F i c t i e
waarom zijn parlementaire enquêtes populair?
Lenny Vulperhorst
schreef eerder over kartelafspraken
(Verzwegen onderneming, 2005),
vastgoedfraude (Hebzucht in vastgoed,
2008) en het vak van wethouder
(Praktische dromers, 2010).
non-fictie
9789461643254
nur 740
paperback
€19,90
160 pp.
125x200 mm
september 2014
Waar komt die behoefte van de Tweede Kamer vandaan om de
uitvoering van beleid steeds meer te willen onderzoeken? Er is een
grote gretigheid bij parlementariërs om de onderste steen boven te
krijgen. Heeft de Kamer werkelijk behoefte aan waarheidsvinding
– hoe zat het echt in elkaar? – en wil ze leren van fouten? Of gaat
het om meer politieke controle en is parlementair onderzoek een
manier voor een politicus om aan zijn carrière te werken? In Feest
van de democratie haalt Vulperhorst de onderste steen boven van
de opmars van het parlementair onderzoek.
notities 51 Pieterjan van Delden
Van utopie naar praktijk
vormgeving van gennep
non-Fictie
9 789461 643261
Werken aan het nieuwe sociale domein
52 Pieterjan van Delden
non-fictie
9789461643261
nur 740
paperback
€19,90
(1949) studeerde organisatie­
psychologie aan de VU. Hij legt
zich toe op de ontwikkeling van
samenwerkingsverbanden tussen
publieke organisaties. In september
2009 promoveerde hij op dit
onderwerp. Hij is werkzaam als
overheidsadviseur bij Andersson
Elffers Felix in Utrecht
160 pp.
135x210 mm
september 2014
Alles verandert in het sociale domein, het stelsel van ondersteuning,
hulp en zorg voor de burgers. Deze moeten meer zelf gaan doen
en elkaar steunen. De hulpverlening moet zich hier op instellen. De
gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nieuwe opzet en krijgen
ook de financiën om de hulp en zorg in te kopen – met een flinke
korting. De bestuurders en ambtenaren worden echter in beslag
genomen door de nieuwe zorgtaken en nemen daarbij de denkwijze
en taal van de zorgsector over. Hierdoor is er minder aandacht voor
het creëren van nieuwe hulpvormen met actieve burgers, terwijl dit
in de beleidsambities wel steeds wordt benadrukt. De kunst is om
het niet bij woorden te laten en in te zetten op sociale vernieuwing.
Hiervoor zijn gedisciplineerde netwerken nodig, waarin een creatief
samenspel ontstaat met een strakke regie.
notities 53 een miljoen huishoudens ‘onderwater’?
Stijn Verhagen, Lilian Linders & Marcel Ham (red.)
Gegijzeld door schuld
Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalbare rekeningen
vormgeving van gennep
non-Fictie
9 789461 643278
Overheid en huishoudens steken zich massaal in de schulden.
In Nederland hadden in 2011 ruim 2 miljoen huishoudens een
betalingsachterstand, 27,8 procent van alle huishoudens. Zolang
schuldenaren op eigen kracht aflossen is er geen probleem, maar
lukt dit niet, dan zijn volgens iedereen maatregelen nodig. Bij
huishoudens: van budgetbeheer tot schuldregelingen, van
beslagleggingen tot uithuiszettingen. Bij overheden: macroeconomisch beleid met de heilige norm om het begrotingstekort
binnen de 3 procent te houden.
Zijn er ook andere uitwegen dan uitknijpen en aflossen? Kunnen
schulden ook inspirerende inzichten en ontwikkelingen losmaken?
Welke mooie menselijke relaties geven schuldgevoelens?
Dit nieuwe jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
verschijnt onder redactie van Stijn Verhagen (lector Hogeschool
Utrecht), Lilian Linders (lector Fontys Hogeschool) en Marcel Ham
(hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken).
notities 54 non-fictie
9789461643278
nur 740
paperback
€22,50
320 pp.
150x220 mm
september 2014
55 Annelies Pilon et al (red.)
Sociaal Europa, voorbij de retoriek
9 789461 643285
»» Lodewijk Asscher (minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid)
Jacques Delors, destijds voorzitter van de Europese Commissie, gaf
de Europese interne markt in 1992 een drieledige doelstelling mee:
concurrentie, samenwerking en solidariteit. Bij de opbouw van de
Europese Unie is voortvarend gewerkt aan het liberaliseren van de
kapitaalmarkt en het slechten van de grenzen. De verdieping van de
politieke samenwerking en de uitbouw van de solidariteitsgedachte
hinkten erachteraan. De financiële crisis heeft schrijnend aan het
licht gebracht dat het te voeren economisch beleid in belangrijke
mate door de financiële markten wordt bepaald
»» Kathalijne & Rob Buitenweg (oud-Europarlementariër
en onderzoeker)
»» Ieke van den Burg (oud-Europarlementariër)
»» Jan Cremers (Amsterdams Instituut voor
Arbeidsstudies/UvA)
vormgeving van gennep
non-Fictie
Met bijdragen van
»» René Cuperus & Jan Marinus Wiersma (columnist de
Volkskrant en oud-Europarlementariër)
»» Mijke Houwerzijl (Universiteit Tilburg)
»» Ad Melkert (oud-minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid)
»» Catelene Passchier & Marjolijn Bulk (FNV)
Annelies Pilon
(1976) is organisatieantropoloog
en werkt als coördinator voor het
Europafonds van de Wiardi Beckman
Stichting. Ze werkte mee aan het
boek De politiek van de euro. Biografie
van een kwetsbare munt (2013).
»» Paul Tang (econoom en kandidaat-Europarlementariër)
56 non-fictie
9789461643285
nur 740
paperback
€19,90
296 pp.
150x220 mm
mei 2014
»» Frank Vandenbroucke & Rik Wisselink (politicoloog,
Belgisch minister van Staat)
notities Is het mogelijk een sociaal Europa te organiseren dat het vertrouwen
van zowel kansarme als kansrijke burgers heeft, in de rijke evenals
armere EU-landen? Of ondermijnt de fictieve belofte van een sociaal
Europa juist de solidariteit waarop de nationale verzorgingsstaten
zijn gebouwd?
Sociaal Europa, voorbij de retoriek is een kritische analyse van de
voorbije decennia waarin het opbouwen van een sociaal Europa is
achtergebleven bij het marktgerichte Europa. Wat zijn de oorzaken,
de gevolgen en de oplossingen? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat
sociaal Europa nu wel vorm krijgt?
57 Rik Peeters
wat kunnen wij voorkomen?
non-Fictie
9 789461 643292
De prijs van preventie
De volkswijsheid dat voorkomen beter is dan genezen, is de afgelopen decennia op tal van terreinen tot beleidsadagium verheven – of
het nu gaat om het voorkomen van ongelukken en rampen, om het
voorkomen van kleine criminaliteit en kindermisbruik, of om het
voorkomen van opvoedingsachterstanden en ziekte.
vormgeving van gennep
Rik Peeters
fictie
9789461643292
nur 740
paperback
€17,90
is bestuurskundige en politiekfilosoof. Hij promoveerde in 2013 op
een studie naar de betekenis van het
preventiedenken in het openbaar
bestuur.
160 pp.
135x210 mm
september 2014
notities Het preventiedenken transformeert niet alleen ons besef van risico’s,
maar behelst ook een opdracht tot handelen; de veronderstelling dat
risico’s voorzienbaar én afwendbaar zijn, legitimeert en stimuleert de
ontwikkeling van een handelingsrepertoire gericht op het voorkomen van een ongewenste toekomst.
In De prijs van preventie verkent Peeters het concept ‘preventie’ en
geeft een analyse van de manier waarop het preventiedenken de
aanpak van criminaliteit en de aanpak van gezondheid en welzijn
heeft veranderd. Hierbij gaat het steeds om de verwantschap tussen
preventie en toezicht. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid voor
toezichthouders en handhavers? En: hoe wenselijk is diepgaande
surveillance in het publieke, virtuele en private domein?
58 59 Thomas Kampen
We leven volgens het huidige kabinet niet langer in een klassieke verzorgingsstaat, maar in een ‘participatiesamenleving’. Voor
bijstandscliënten betekent deze verandering dat hun rechten op
werk, scholing en re-integratie worden vervangen door de plicht tot
participatie. Ze worden geacht hun uitkering niet langer passief te
ontvangen, maar actief te verdienen. Vrijwilligerswerk is de ultieme
manier om de niet-willers van de niet-kunners te onderscheiden.
vormgeving van gennep
non-Fictie
9 789461 643308
Een dwingend beroep
60 Thomas Kampen
non-fictie
9789461643308
nur 740
paperback
€22,50
is als socioloog en promovendus
verbonden aan het Amsterdam
Institute of Social Science Research
van de Universiteit van Amsterdam.
Eerder verscheen mede onder zijn
redactie De affectieve burger. Hoe
de overheid verleidt en verplicht tot
zorgzaamheid.
288 pp.
150x220 mm
september 2014
notities In Een dwingend beroep onderzoekt socioloog Thomas van Kampen
hoe de opkomst van de activerende verzorgingsstaat de noties van
rechten, plichten en verantwoordelijkheden en de daarmee gepaard
gaande gevoelens van bijstandsontvangers beïnvloedt. In hoeverre
en onder welke voorwaarden zijn zij bereid om als vrijwilliger aan de
slag te gaan en hoe ervaren zij het om vrijwilligerswerk te doen?
Het zogenaamde ‘geleide’ vrijwilligerswerk blijkt een welkome
maatregel, mits aan een aantal condities wordt voldaan. Met een
ondoordachte benadering en een eenzijdig dwingend beroep op
burgers jaagt de overheid goedwillende burgers tegen zich in het
harnas. De sleutel tot een positieve invloed van vrijwilligerswerk op
bijstandsontvangers en andersom lijkt erkenning.
61 verschijningsprogramma
april
juni
augustus
oktober
Haushofer Ontmoeting met de onbekende
McNab De marathon
Nadolny De ontdekking van het langzame leven
Tonkens De participatiesamenleving
Witkowski Margot
Bachmann Malina
Evenboer & De Blouw Evert Kwok
Han De vermoeide samenleving, bundeling
Lapeyre Cooper
Schoorl De man die afstapte
Antopol De UnAmericans
Moor, de Berlijn
Ali Madonna in bontmantel
Melasjvili Aftellen
Miano Het seizoen van de schaduw
mei
goedkope edities
Carleton Het bloeien van de avondwinde
Guenassia De club van onverbeterlijke optimisten
Kumpfmüller De heerlijkheid van het leven
Leftah De laatste strijd van captain Ni’mat
Lenz Duitse les
Schackmann De bedelaarskolonie
Friedenthal De bijen
Delden, van Sociaal domein
Kampen Een dwingend beroep
Keilson Tweestrijd
Peeters De prijs van preventie
Schoorl Hoor de zieltrein
TSS-jaarboek Gegijzeld door schuld
Vulperhorst Feest van de democratie
Aragon De reizigers op het dak
Benders Wat koop ik
Frissen Van goede bedoelingen...
Frissen De fatale staat
Frissen De staat van verschil
Keilson Goedkope edities van al zijn titels
Lenz Het oefenterrein
Pilon Naar een sociaal Europa
Prins Gemengde gevoelens
september
uitgeverij van gennep, t.a.v. léon groen, nieuwezijds voorburgwal 330, 1012 rw amsterdam
t: 020-6247033 e: [email protected]
bestelformulier
Boekhandel:Datum:
CB Relatie-id:
Referentie:
aantal
prijs
aantal
prijs
___
FriedenthalDe bijen
€ 19,90
___
CarletonHet bloeien van de avondwinde
€ 10
___
AntopolDe UnAmericans
€ 19,90
___
GuenassiaDe club van onverbeterlijke...
€ 15
___
LapeyreCooper
€ 18,90
___
SchackmannDe bedelaarskolonie
€ 10
___
LenzHet oefenterrein
€ 19,90
___
KumpfmüllerDe heerlijkheid van het...
€ 10
___
BachmannMalina
€ 19,90
___
LenzDuitse les
___
KeilsonTweestrijd
€ 17,90
___
LeftahDe laatste strijd van captain...
€ 10
___
KeilsonIn de ban van de tegenstander
€ 12,50
___
FrissenVan goede bedoelingen...
€ 15
___
KeilsonHet leven gaat verder
€ 10
___
FrissenDe fatale staat
€ 15
___
KeilsonDaar staat mijn huis
€ 12,50
___
FrissenDe staat van verschil...
€ 15
___
KeilsonLiever Holland dan heimwee
€ 15
___
HanDe vermoeide samenleving
€ 15
___
De S. LohmanDoen moet je doen!
€ 8,90
___
VulperhorstParlementaire enquêtes
€ 19,90
___
De MoorBerlijn
€ 19,90
___
Van DeldenSociaal domein
€ 19,90
___
PrinsGemengde gevoelens
€ 18,90
___
Gegijzeld door schuld
€ 22,50
___
SchoorlDe man die afstapte
€ 15
___
PilonNaar een sociaal Europa
€ 19,90
___
BendersWat koop ik voor jouw...
€ 17,90
___
PeetersDe prijs van preventie
€ 17,90
___
SchoorlHoor de zieltrein
€ 17,90
___
KampenEen dwingend beroep
€ 22,50
€ 12,50

Vergelijkbare documenten

najaar 2014 - Van Gennep

najaar 2014 - Van Gennep is een gevestigde verteller die zijn gereedschap beheerst, maar goddank is hij er ook één die steeds probeert zich te vernieuwen en daar hard aan werkt.’Der Spiegel ‘Lenz zelf bestempelde Het oefe...

Nadere informatie

Gaan, ging, gegaan Levins molen In de tuin van het

Gaan, ging, gegaan Levins molen In de tuin van het Dit boek, dat steunt op een lange Berlijnervaring van de auteur, is geen chronologie van historische feiten, maar de geschiedenis van een sfeer. De Moor schrijft over het levensgevoel van de gemidd...

Nadere informatie

najaar 2012 - Van Gennep

najaar 2012 - Van Gennep beheerst, maar goddank is hij er ook één die steeds probeert zich te vernieuwen en daar hard aan werkt.’Der Spiegel ‘Lenz zelf bestempelde Het oefenterrein onlangs als de roman die nu nog het mees...

Nadere informatie

Tussen verzet, vlucht en ballingschap

Tussen verzet, vlucht en ballingschap angst en beven haar toneelstuk over zijn leven tegemoet. Een jonge Israëlische soldaat die een dorp met fanatieke Amerikaanse kolonisten moet verdedigen, droomt ervan ooit zelf Amerika te mogen aan...

Nadere informatie

Haar woord tegen het zijne

Haar woord tegen het zijne Rouleaux in De Groene Amsterdammer ‘De intelligentste en belangrijkste vrouw die ons land deze eeuw heeft voortgebracht.’

Nadere informatie