MSC

Commentaren

Transcriptie

MSC
25
jaar
aaN DE
wEstblaak
iN rottErDam
VOORWOORD
Theo van Ravesteyn
Managing director MSC Nederland
Beste relaties en medewerk(st)ers
trots om bij een club te behoren die het
staan. Mensen die hard werken, mét focus
van MSC Nederland,
écht gemaakt heeft in de wereld. Wat ons
maar zonder veel poespas, vormen in onze
verbaasde was de snelheid waarmee alles
ogen de werkelijke waarde van ons bedrijf.
Met veel plezier en trots presenteren wij
tot stand is gekomen. Zo kijk je naar een
En wat te denken van onze diversiteit?
u deze jubileumbrochure 'MSC, 25 jaar
MSC-foto van de eerste nieuwbouw – de
Met een locatie in het hart van Rotterdam
aan de Westblaak in Rotterdam'.
MSC Rafaela 3.600 TEU's – een kleine 15
zijn we een weerspiegeling van de multicul-
jaar geleden, en vervolgens besef je dat er
turele samenleving waarin iedereen die de
De tijd is als een sneltrein aan ons voorbij-
tegenwoordig bijna wekelijks een maiden call
juiste MSC-mentaliteit aanhangt, een kans
geflitst. Ons 25-jarig jubileum is een goede
plaatsvindt van een ULCC die vier keer zo
krijgt om lid te worden van onze familie.
gelegenheid om stil te staan bij de afgelopen
groot is. En dat voor een bedrijf dat nog steeds
jaren. Voor het team dat zich heeft bezigge-
slechts de ‘nieuwkomer' is, vergeleken met de
Ik dank alle relaties en medewerk(st)ers
houden met deze uitgave – Marja Lippe,
meeste mondiale reders (en hun rechtsvoor-
die een bijdrage hebben geleverd en wens
Aad Horsten en ondergetekende – was het
gangers) die al generaties lang bestaan.
u veel leesplezier.
openslaan van oude fotoalbums en het
We hebben een belangrijke kernwaarde van
Ons unieke familiekarakter kwam elke keer
ons bedrijf in de schijnwerpers willen zetten,
weer bovendrijven, net als de gezamenlijke
namelijk dat bij MSC onze mensen centraal
Theo van Ravesteyn
2
ophalen van mooie herinneringen een feest.
MSC al 25 jaar in Rotterdam,
Gefeliciteerd!
Een mijlpaal in de relatie met de Rotterdamse haven.
Het Havenbedrijf Rotterdam bedankt MSC voor het vertrouwen in Rotterdam en wenst MSC veel
succes en groei in de toekomst.
SAMEN WERKEN AAN WERELDKLASSE!
201007ID-AD023.indd 1
www.portofrotterdam.com
12-07-10 15:41
04
MSC:
Vijfentwintig jaar
08
Heineken
19
Liesbeth Melicio Finsy
24
Rotterdams
Havenbedrijf
Inhoudsopgave
04
Heineken
08
Aad van Lobberegt
09
Damco
10
René Ouwehand
11
MSC: Historisch overzicht
12
Hartman
17
Liesbeth Melicio - Finsy
19
12
23
MSC: Historisch
overzicht
Interview met
Maurizio Aponte
3
MSC: Vijfentwintig jaar
Projectrealisatie
Van Uden
20
Marja Lippe
21
Interview met Maurizio Aponte
23
Port of Rotterdam
24
Mariëlle Karsoem
25
Chris Vroon
27
* Projectrealisatie en ondersteuning
* Facilitaire ondersteuning
* Inrichting van uw kantoorlocatie
* Turn key
Contact:
Dotterbloemstraat 25
Rotterdam
3053 JV
E-mail: [email protected]
Telefoon: +31(0)10 218 08 26
Fax: +31(0)10 218 12 44
www.julo.nl
4
MSC. 25 jaar aan de W
Opgericht in 1985 aan de Rotterdamse
Westblaak met 35 man personeel, en
uitgegroeid tot een sterk, stabiel en
betrouwbaar rederijkantoor met meer
dan 220 medewerkers. MSC Nederland
heeft in 25 jaar tijd bewezen dat je met
hard werken en een servicegerichte
instelling kunt uitgroeien tot de op
een na grootste global carrier.
MSC’s geschiedenis begint in het jaar
1970, toen de Italiaanse kapitein Gianluigi Aponte de Mediterranean Shipping
Company oprichtte, een rederij met maar
één conventioneel schip waarmee werd
gehandeld tussen Oost-Afrika en de Middellandse Zee. Naarmate Apontes succes
groeide, kocht hij steeds meer schepen
aan, breidde hij zijn agentennet uit met
“We zijn de
afgelopen jaren
enorm gegroeid”
5
e Westblaak
kantoren in steeds meer Europese landen
lopend de winst om in de aankoop van
grote diensten van en naar het Verre
en verplaatste hij zijn hoofdzetel naar het
(nieuwe) tweedehands schepen die onmid-
Oosten. Bij gebrek aan geschikte twee-
Zwitserse Genève. Begin jaren tachtig liep
dellijk werden ingezet voor het bevaren
dehands schepen gingen we over tot de
het tijdperk van de stukgoedschepen op
van nieuwe markten.
bouw van nieuwe schepen; de Koreaanse
z’n eind; ook de noord-zuidmarkten waren
werven werden gebombardeerd met
rijp voor de container als vervoersunit.
Vanaf de jaren tachtig legde MSC de basis
bouwopdrachten, de ene serie schepen
MSC, een relatief kleine speler en niet erg
voor de global carrier zoals we die nu
na de andere. Anno 2010 heeft MSC
kapitaalkrachtig, besloot zich te specialise-
kennen. Met grote regelmaat openden we
meer dan vierhonderd containerschepen
ren in containerschepen en zette door-
nieuwe lijndiensten, met als grand finale de
en behoort het tot de grootste >>
>> containertransportbedrijven ter wereld.
de Europese scheepvaart bij de haven
Onze schepen vervoeren jaarlijks meer dan één
van Antwerpen kwam te liggen.
miljoen TEU’s (Twenty feet Equivalent Units).
In 1984 besloten Pegasus en MSC ieder
hun eigen weg te gaan. MSC werd een
niet van de een op andere dag plaats. In
onafhankelijke containerrederij en richtte
de haven van Rotterdam was de agentuur
samen met een Belgische partij Sealiner
Pegasus gevestigd, een onafhankelijke spe-
Nederland op. Sealiner vestigde zich aan
ler die optrad als rederijvertegenwoordiger
de Westblaak in Rotterdam en was op
voor MSC. Toen MSC zich meer en meer
1 april 1985 volledig operationeel. Op het
ging toeleggen op containers kwam in 1983
Rotterdamse kantoor waren bij de start
Maurizio Aponte, de neef van de oprichter,
35 man werkzaam – de meesten als agent
in Rotterdam werken, om de containervaart
voor diverse rederijen zoals Tecomar, Jordan
van Rotterdam naar overige Europese ha-
National Line, Bangladesh Shipping en
vens in goede banen te leiden. Hij vestigde
natuurlijk MSC. Sealiner Nederland groeide
zich in Nederland, maar verhuisde eind
in tien jaar tijd naar 100 medewerkers, het
jaren tachtig naar België, toen de basis voor
aantal klanten steeg verhoudingsgewijs
6
De oprichting van MSC Nederland vond
Congratulates MSC on their 25th anniversary.
nog sterker. Naarmate MSC meer diensten
opstartte, namen we afscheid van de door
ons vertegenwoordigde rederijen. De naam
Sealiner Nederland werd vervangen door
MSC Nederland en Maurizio Aponte trad
aan als Managing Director. Ruim tien jaar
lang heeft hij aan het hoofd gestaan, tot
hij eind 2008 Managing Director werd van
MSC’s Europese divisie en hij naar België
verhuisde. Het kantoor aan de Westblaak
kreeg een nieuwe Managing Director:
Theo van Ravesteyn.
Het succes van MSC is niet te danken aan
grote aankopen of fusies. We hebben ons
netwerk stap voor stap opgebouwd, met
onze eigen mensen en onze eigen schepen,
wereldwijd en in Nederland. Dat onze eigenzinnige aanpak succesvol is, blijkt uit het feit
dat MSC officieel de één na grootste global
carrier is. Naast de vele successen hebben
we ook tegenslagen gekend. Zo was 2009,
waarin veel bedrijven te kampen hadden
7
met de financieel economische crisis, geen
gemakkelijk jaar voor ons. De Rotterdamse
haven werd hard getroffen en zo ook MSC.
Gelukkig brengt zo’n crisis ook mooie
momenten met zich mee. Het heeft onze
onderlinge band versterkt: we hebben samen onze schouders eronder gezet, met een
lach en een traan én met onze Rotterdamse
humor. Dat we ons jubileumjaar mogen afsluiten met een stijgende lijn is dan ook geen
geluk, maar is het gevolg van ons harde
werken, ons doorzettingsvermogen en ons
eeuwige streven om personeel, klanten en
leveranciers nóg beter van dienst te kunnen
zijn. Door dingen anders te doen, stabiliteit
uit te stralen en vertrouwen te winnen.
Rotterdam
The Netherlands
Portnumber: 2530
Phone: +31 – 10 299 60 60
www.uniport.nl
HEiNEkEN
8
Zorg dat de klant niet om MSC heen kan
“Ik ken MSC als een bedrijf dat zeer flexibel is in de service die geleverd wordt.
Het zakendoen kan getypeerd worden als scherp en stevig tijdens contractbesprekingen,
en vriendelijk en servicegericht tijdens de uitvoering van de reguliere activiteiten.”
Aan het woord is Harry Werkman, Manager Export Logistiek bij Heineken.
“De relatie tussen onze bedrijven bestaat
dag. “Het team is daar op fantastische wijze
al lange tijd, meer dan 25 jaar. Met Theo
ontvangen en heeft een rondleiding over
Heineken Nederland Supply produceert
van Ravesteyn is er contact gedurende de
de terminal en op een schip gehad. Voor de
Heineken, Amstel en een aantal
onderhandelingen voor het nieuwe jaar en
medewerkers van de afdeling was dit een
nevenproducten voor exportmarkten over de
tijdens de kwartaalreviews”, zegt Werk-
onvergetelijke ervaring. MSC heeft er alles
hele wereld. In Nederland wordt geproduceerd
man. “De operationele afdelingen hebben
aan gedaan om dit bezoek te laten slagen
in drie vestigingen, waarvan er twee export-
dagelijks contact over de boekingen van de
en heeft zich naast een goede reder ook
producten maken. Deze brouwerijen staan in
schepen. Bij Erna Struijk zijn onze vragen al-
gemanifesteerd als een zeer goed gastheer.”
Zoeterwoude en in Den Bosch. In totaal wordt
tijd in goede handen. MSC Nederland zorgt
jaarlijks zo’n 11 à 12 miljoen hectoliter bier
voor een goede service tegen de juiste prijs.
Goed advies heeft Werkman voor MSC
voor de export gebrouwen, verpakt en gedis-
Zo hebben we, in de aanloop naar de Over-
genoeg: “Zorg voor een optimaal service-
tribueerd. Een groot gedeelte van dit volume
slag Terminal in Alphen aan den Rijn, met
niveau tegen een scherpe prijs, investeer
gaat via de havens van Rotterdam en Antwer-
MSC kunnen regelen dat de containers voor
in de relatie met de klant en zorg dat de
pen op containerschepen naar de desbetref-
Antwerpen opgehaald en ingeleverd kun-
klant niet om MSC heen kan. Zorg voor een
fende markten. De Verenigde Staten is de
nen worden in de Waalhaven in Rotterdam.
betrouwbare afhandeling van de vracht en
grootste exportmarkt, een belangrijk gedeelte
MSC zorgt hier verder voor het transport
houd altijd ruimte om ad-hocvraag aan te
van het volume wordt hierheen verscheept.
van de containers naar Antwerpen.”
kunnen. Ook voor de klant is de vraag-
Harry Werkman (46) is als Manager Export
voorspelling een van de meest ongrijpbare
Logistiek bij Heineken verantwoordelijk voor
Drie jaar geleden was het Customer Service
onderwerpen; hier hoort een leverancier bij
het zogenaamde order-to-cashgedeelte, vanaf
Team export te gast bij de terminal in Ant-
die ingericht is op leverbetrouwbaarheid,
de orderontvangst tot en met de facturatie
werpen. Volgens Werkman een bijzondere
service en flexibiliteit.“
waar uiteraard de aflevering ook onder valt.
Naam: Aad van Lobberegt (64)
Functie: Sales Manager
In dienst sinds: 1985
De reder MSC werd bij zijn start in Rotterdam vertegenwoordigd door het
.
agenturenbedrijf Pegasus; daarna kwam aan de Westblaak Sealiner Nederland
Dat werd later omgezet in MSC Nederland. Officieel zijn we op 1 april 1985
gestart met twaalf medewerkers, maar dat aantal groeide snel; eerst naar 25
en binnen een redelijk korte tijd naar veertig. Ik ben overgekomen van Pega-
sus als de acquisiteur van de firma en was jarenlang de ‘buitenman’ van MSC.
Over de bedrijfscultuur:
en
Als oudere werknemer zie ik een groot verschil tussen de mentaliteit van vroeger
die van nu. Vroeger kon en mocht alles, nu zijn we door de enorme groei meer
en
conmeer aan regels gebonden. Begrijpelijk, want anders is het geheel absoluut niet
reilen
troleerbaar meer. Door het kleinere aantal collega’s wist je vroeger van elkaars
en zeilen en voelde je je daarbij betrokken. Nu is werk meer werk geworden en
minder sociaal. Daarmee wil ik niet zeggen dat de huidige groep minder collegiaal
is geworden. Het is gewoon ‘anders’ en daar heb ik als oudere weleens moeite
mee.
9
Bijzondere herinnering
Momenteel ben ik de oudste medewerker en het langst in dienst. Dat is geen
prestatie, het gebeurt gewoon. Toen ik vijftig werd, heeft Marja Lippe een feestje
geregeld in ons stamcafé Melief Beder. Tot mijn grote schrik kwam er een schaars
geklede dame uit een doos, met alle gevolgen van dien. Er is later nog veel over
de
nagepraat. Tegenwoordig zijn we volledig gecomputeriseerd, maar dat was in
hadbeginperiode totaal anders. Alles gebeurde handmatig. Voor container control
den we borden met kaartjes waarop containernummers stonden vermeld. Die
wer-
den dan bij aankomst in het bord gestoken als zijnde ‘in stock’ en bij vertrek weer
post
verwijderd. Manifesten werden op de grond uitgespreid, gesorteerd en dan per
en
naar diverse agenten gezonden. Als acquisiteur heb ik genoten van de vrijheid
zelfstandigheid buiten. Omdat de leeftijd een rol ging spelen en ik mijn buik meer
dan vol had van de dagelijkse files, werk ik de laatste jaren als Inside Sales Manager.
Het opvoeden van ‘de jonkies’ geeft soms veel discussie maar eveneens veel plezier.
Steeds vaker word ik aangesproken met Aad plus ‘u’, soms zelfs met ‘Meneer’.
Office Nijmegen
Dr. de Blécourtstraat 59
6681 GJ Nijmegen
Phone: +31 (0)24-3726250
Fax:
+31 (0)24-3739099
E-mail: [email protected]
Na bijna vijftig werkjaren, soms tropenjaren, is het tijd voor mijn pensioen.
Office Amsterdam
Ruijgoordweg 100
1047 HM Amsterdam
Phone: +31 (0)20-4801400
Fax:
+31 (0)20-3347571
E-mail: [email protected]
In het bijzonder wil ik het overlijden aanstippen van voor mij drie zeer goede
collega’s, te weten Joop van Yperen, Cees Graafland en Pim Leeuwenburgh.
Tip of wens:
Ik wens MSC en iedereen die daarbij betrokken is het allerbeste en hoop
– verwacht feitelijk – dat zij nog eens de grootste rederij van de wereld zal
wor-
erk.
den. Vergeet niet het menselijke aspect, want het blijft toch altijd mensenw
www.MegaBarging.nl
DamCo
10
‘Veel succes en zakelijke voorspoed!’
De geschiedenis van de samenwerking tussen Damco en MSC Nederland gaat
ver terug. Voor deze brochure spraken we met de General Manager Forwarding
bij Damco. Hij kent MSC Nederland al sinds de oprichting.
“Damco is een internationaal expeditie-
lijkheid om snel te kunnen schakelen. Het is
bedrijf. Onze focus ligt op overzeese ver-
prettig wanneer er snelle beslissingen geno-
schepingen en in Rotterdam concentreren
men kunnen worden.” Een van de hoogte-
we ons via MSC met name op de export.
punten in de samenwerking tussen MSC en
In de jaren tachtig en negentig heeft zowel
Damco is volgens hem toch wel de jaarlijkse
MSC als Damco een enorme groei doorge-
onderhandeling tussen beide bedrijven.
maakt. We hebben in een aantal geval-
“Dat zijn leuke bijeenkomsten; scherpe,
len de handen ineen geslagen en dingen
zakelijke discussies worden dan afgewisseld
samen aangepakt, in het belang van onze
met de nodige Rotterdamse humor. Ik kan
klanten. Die samenwerking verliep prima.”
me nog herinneren dat voormalig adjunct
directeur Bas Blijdorp zich liet ontvallen:
“Voor MSC Rotterdam is Damco een van
‘We willen geen teutje missen, hoor!’”
de grootste klanten”, vervolgt de General
Manager Forwarding. “Aan de andere kant
Damco wenst MSC Nederland in de
is MSC ook een van de grotere servicever-
toekomst veel succes en zakelijke voor-
leners voor Damco. Breed gezien maken we
spoed. “Kwaliteiten als de platte organisa-
gebruik van alle zeevaartgerichte activiteiten
tiestructuur en het snel kunnen nemen
van MSC; we hebben dus veel met elkaar te
van beslissingen vormen ongetwijfeld
maken. Kenmerkend aan MSC is toch wel
een goede ondergrond voor verdere
de platte organisatiestructuur en de moge-
groei en ontwikkeling.”
Damco is een van ‘s werelds grootste vertegenwoordigers in goederenvervoer en supply chain
management services. Al meer dan twintig jaar
voorziet Damco haar klanten van transport en
logistieke oplossingen daar waar nodig.
Naam: René Ouwehand (33)
Functie: Line Manager Export USA /
Customer Service Manager Export
In dienst sinds: 2004
aart in
Na mijn afstuderen had ik voor mezelf beslist dat ik de scheepv
van Theo
wilde. Mijn toenmalige onderbuurvrouw, een gedeelde kennis
van Ravesteyn en mij, kende nog wel iemand in de scheepvaart
die iemand
zoals ik wellicht kon gebruiken. Ik werd door Theo uitgenodigd
voor een
gesprek en een maandje later werkte ik voor MSC Nederland.
Over de bedrijfscultuur:
Erg flexibel, soms tegen het chaotische aan. Er is veel vrijheid
om je werkiteit
zaamheden naar eigen invulling uit te voeren. Dat komt de uniform
niet altijd ten goede, maar dat is de charme van MSC.
Bijzondere herinnering
groeten en
De dagelijkse kantoorhumor… gezeur om koffie, het hartelijke
zwaaien… Je moet ervan houden, maar Jiskefets ‘Debiteuren
Crediteuren’
is er soms niks bij. Voorbeeld: voor mijn verjaardag kreeg ik een
dolfijntje
blok een piepend beestje gekregen, om welke reden dan ook.
aan het
11
dat piept als je op zijn rug drukt. Twee maanden later had iedereen
Zo nu en dan
zwaaien en
zijn er momenten dat tien volwassenen met piepende beestjes
er geen normaal gesprek meer is te voeren.
Ik kan me herinneren dat de MSC Home Terminal ons bezocht
met
.
een klant en we een rondleiding kregen aan boord van onze schepen
De Italiaanse bemanningsleden waren nogal uitgelaten, want
zo vaak kre-
gen ze geen mooie dames aan boord. Op de brug aanbeland,
vroeg een van
de dames hoe de scheepstoeter klonk. Een Italiaans bemanningslid
bedacht
os!
zich niet… De andere bezoekers op de brug schrokken zich wezenlo
En het Italiaanse bemanningslid? Dat werd nogal vermanend
toegesproken.
Tip of wens:
n op veranMijn tip voor MSC: blijf de juiste koers volgen en flexibel inspringe
mede door
derende markten en/of situaties. Daarnaast heb ik de wens dat we
kunnen zijn.
verdergaande automatisering onze klanten nog beter van dienst
Ik wens dat de medewerkers zich ook in de toekomst voor 110 procent
succes
de kwaliteit
van MSC bepalen. Daar wordt namelijk in ‘day to day’-business
geleverd en de flexibiliteit geboden waar onze klanten om vragen
MSC om bekend staat.
En bedankt hen voor de prettige samenwerking
blijven
medeinzetten. Juist wanneer we in zwaar weer verkeren, is de inzet van
werkers onontbeerlijk. Het zijn de mensen op de werkvloer die het
Marc van Beeck Transport B.V. feliciteert
MSC Nederland.
en waar
w w w. b e e c k t r a n s p o r t . n l
MSC's historische hoogtepunten
3
5
7
8
1
6
9
2
4
10
1985 - 1990
toernooi tussen de toenmalige stuwadoor Kroonvlag
en Sealiner. 4) Dit MSC-schip is een typisch voorbeeld
van de schepen uit deze tijd: een multi purpose schip.
5) Voor velen stond het kantoor van MSC beter bekend als ‘het kantoor boven de ANWB’.
6) Het MSC-logo wordt een frequente verschijning in
de West-Europese havens, dankzij de introductie
van veel nieuwe diensten in deze periode.
1990 – 1995 7) De verdere doorvoering van de
automatisering. 8) Australië wordt rechtstreeks
aangelopen. 9) In de Rivierahal in Diergaarde Blijdorp
12
1985-1900 1) En zo is het begonnen: de eerste
750 m2 aan de Rotterdamse Westblaak in aanbouw.
2) Medewerkers van het eerste uur; een deel van hen
is tegenwoordig nog steeds werkzaam bij MSC Nederland. 3) Dat voetbal vanaf het eerste uur een belangrijke rol speelt binnen MSC Nederland, blijkt uit dit
Depend on the partner that delivers,
depend on DP World Germersheim.
MSC’s premier partner in our area by providing:
• The only on-site Tri-Modal
Terminal on the Middle Rhine
–an integrated package of barge,
rail and truck.
• A fully secured and paved yard
area with direct access to the
German motorway.
• The fastest barge and rail
transit times to and from the
Benelux ports.
• Complete cargo and container
care including safe reefer
handling capabilities.
• An independent Trimodal
Terminal operator.
Happy 25th anniversary MSC!
www.dpworld.com,
email adres: [email protected];
telefoon : + 31 (0)102831711 of + 49 (0)7274 70820 vermelden.
8
14
11
15
16
9
12
13
17
18
1990 - 1995
1995 - 2000
presenteren we onze Verre Oostendienst aan de markt
onder het motto ‘MSC goes East’. 10) De geboorte
van de eerste MSC-tweeling. 11) De start van onze
Middellandse Zeediensten. 12) Jimmy, een van de
tweeling van foto 10, meert als achttienjarige, stoere
roeier een MSC-schip af in de Rotterdamse haven.
13) Het allereerste nieuwbouwschip van MSC:
de MSC Rafaela. Hier in de haven van Rotterdam
tijdens haar maiden call. 14) Niet de handen uit de
mouwen, maar de handen aan het toetsenbord!
>>
1995 – 2000 15) MSC als vaste vertegenwoordiger op
de Freight Show, de vakbeurs voor de transportwereld.
16) De goedheiligman is jaarlijks een graag geziene
gast op de Westblaak. 17) Spectaculair in 1995: de
jubileumtram door Rotterdam. 18) Onze schepen
worden steeds groter.
13
Combi Terminal Twente B.V.
Zuidelijke Havenweg 4
Combi Terminal Twente B.V. staat voor duurzaam, betrouwbaar, intermodaal transport. Via onze
toplocatie en inlandterminal in Twente verzorgt CTT voor Oost Nederland en het Duitse
achterland (Euregio) zeecontainertransport, distributie en opslag.
7554 RR Hengelo.
Tel. +31 74 2489950
[email protected]
a VITO quality terminal
Uw stukje
Rotterdam in
Twente!
www.ctt-twente.nl
Met sterke partners als Bolk Transport, BCTN, MCS en Nijhof-Wassink breiden wij
momenteel onze capaciteit uit van 100.000 teu’s naar 300.000 teu’s. Kijk op onze
website voor een gedetailleerd verslag!
Combi Terminal Twente: de duurzame oplossing!
...vervolg historische hoogtepunten
19
20
21
24
22
25
27
26
28
23
1995 - 2000
2000 - 2005
‘Mississippi Queen’, tijdens ons tienjarig jubileumfeest.
2000 – 2005 24) Voetbal is inmiddels uitgegroeid
tot een groots spektakel: de ‘Mondialito’, met de
kick-off in Rotterdam. 25) Mauro Ferri, een van onze
Italiaanse collega’s, tijdens de jaarlijkse kerstviering.
Tegenwoordig is hij werkzaam als Line Manager bij
MSC Genève. 26/27/28) MSC breidt haar netwerk
steeds verder uit en dat laten we graag zien op onze
welbekende desktop kalender, een jaarlijks terugkerend rekwisiet. 29) Het dameselftal viert de
historische overwinning als (MSC) wereldkampioen.
14
19/21) Levina, dochter van oud-collega Bas Blijdorp,
en Dymphna, dochter van de huidige Managing
Director, Theo van Ravesteyn. De schepen MSC
Levina en de MSC Dymphna zijn naar hen vernoemd.
20) De MSC Dymphna. 21) De MSC Levina.
22 en 23) Aan boord van de radarboot
MATRANS MARINE SERVICES B.V.
Feliciteert
MSC
Met haar 25-jarig jubileum
www.matrans.nl
010-4910400
29
31
32
35
36
33
30
38
37
34
2005 - 2010
2005 – 2010 30/31) Intermodaal vervoer wordt
steeds belangrijker, getuige de honderdduizendste TEU
op onze dedicated barge terminal. 32) Taart voor de
eerste 25-jarige jubilarissen van MSC. 33) Klanten
bezoeken regelmatig onze schepen. 34) Uitreiking van
het certificaat ‘papierloos varen’. 35) Afscheidsreceptie
van de eerste gepensioneerde MSC-collega Bas
Blijdorp. 36) De MSC Home Terminal breidt verder
uit. 37/38) De maiden call van de MSC Danit, het
grootste containerschip (ULCC) ooit afgemeerd bij
de ECT aan de Maasvlakte.
15
Het schip is zo zeewaardig
als zijn Partners
Ons team staat 24 uur per dag paraat.
Gemotiveerd, daadkrachtig en met een zero-tolerance beleid
als het gaat om kwaliteit en veiligheidsnormen bij aanleg, beheer, inspectie en onderhoud van alle elektrotechnische, telematica, beveiligings-, installaties. Met een Rotterdams hart en een
Rotterdamse mentaliteit, gaan wij voor de goal. Geen omwegen
of moeilijk gedoe, maar resultaat. En resultaat bieden we.
Met doelgericht advies, aanleg en onderhoud. Van alle beveiliging, electrotechnische en telematica installaties.
Of het nou gaat om grote of kleine opdrachten, wij behandelen
alles met evenveel zorg. Daarom doet u zaken met Steegman.
Daar willen wij om bekend staan.
Anthonetta Kuijlstraat 44, 3066 GS Rotterdam
Tel. 010 289 37 37, Fax 010 289 37 30, www.steegman.nl
Offices at Antwerp, Rotterdam and Born
ANTWERP, Manchesterlaan 3,
Tel.: +32 (0)3 5415245
E-mail: [email protected]
BORN, Holtum Noordweg 9,
E-mail: [email protected]
Tel.: +31 (0)88 9440500
ROTTERDAM, Waalhaven WestZijde 62,
E-mail: [email protected]
Tel.: +31 (0)88 9440550
www.wds-customs.nl
16
Alpherium, de nieuwe overslag
terminal in Alphen a/d Rijn.
Alpherium is in oktober 2010 operationeel en wordt met
een capaciteit van 100.000 containers één van de grootste
binnenvaart containerterminals van Nederland.
Voor meer informatie:
T 0172 42 78 90
E [email protected]
www.alpherium.nl
HartmaN
‘MSC, proficiat!’
17
Niet alleen is er feest voor MSC Rotterdam met het 25-jarig jubileum,
ook Logistiek Manager Henri Brookhuis van tuinmeubelenfabrikant Hartman in Enschede
heeft wat te vieren. “Ik besef het eigenlijk nog maar net, maar ik doe minstens de helft
van de afgelopen 25 jaar al zaken met MSC. Een feestje waard!”
Brookhuis heeft ze van dichtbij meege-
Ondernemen, lef tonen, ervoor gaan, inves-
maakt: de enorme groei en de successen
teren in en openstaan voor vernieuwingen.
Hartman is een internationaal opererende
van MSC. “Sterker nog, ik maak ze nog
Dat zijn volgens Brookhuis de ingrediënten
organisatie die hoogwaardige vrijetijds-
steeds mee. De groei is er nog lang niet uit;
voor een goede samenwerking. “Niet een
meubelen en accessoires vermarkt onder
MSC verovert de wereld, door steeds verde-
gebouw van regels met allerlei bijlagen
de merknaam Hartman. De Hartman
re uitbreiding van het aantal vaargebieden
over hoe de zaken gesanctioneerd moeten
merknaam werd voor het eerst in 1980
en door vergroting van de klantenkring.”
worden als je dreigt grenzen te overtreden.
geïntroduceerd en staat voor betrouw-
Samen een doel hebben, succesvol opereren
baarheid, comfort, design en kwaliteit.
en samen groeien: daar gaat het om.”
Hartman richt zich met de diverse
Hartman Outdoor Products voelt zich thuis
bij MSC, aldus Brookhuis. “Het is fijn om
productgroepen zoals aluminium, wicker,
zaken te doen met ze. Ze spreken je taal, zijn
“Geweldig dat MSC in 25 jaar tijd een
kunststof, teak en rvs op het midden- tot
net zo ambitieus als ikzelf en verplaatsen zich
speler is geworden van formaat, een mon-
hoger segment en maakt hierbij gebruik
in de klant. Geen hokjesgedrag, geen ‘Daar
diale creator van werkgelegenheid. Maar
van een wereldwijd distributienetwerk.
ga ik niet over’, en geen ‘U wordt terugge-
ook een dienstverlener waar we niet meer
Het Hartman hoofdkantoor is geves-
beld.’ Nee, bij MSC krijg je antwoorden, ze
zonder kunnen. We zijn de familie Aponte
tigd in Enschede (Nederland) en heeft
doen wat afgesproken is, ze denken mee in
en haar medewerkers dan ook veel dank
verkoopkantoren in België, Duitsland,
uitdagingen, luisteren naar de wensen van
verschuldigd. Het is fijn dat de oprichter
Tsjechië en Groot Brittannië.
de klant en delen in successen. Kortom, de
– de pionier – anno 2010 nog steeds de
werkwijze van MSC is vitaal en dynamisch.”
directie voert. MSC, proficiat!”
18
Naam: Liesbeth Melicio - Finsy (44)
Functie: Receptioniste
In dienst sinds: 2000
Ik kan me de dag nog goed herinneren dat ik in dienst kwam.
Ik was door uitzendbureau Direct benaderd met de vraag
of ik
We
nog werkzoekende was en waar mijn voorkeur naar uitging.
liepen wat vacatures door en toen zei de intercedent tegen

me:
“Ik heb voor jou een baan die precies bij je past.” Dus hij
heeft
gelijk gebeld naar MSC en de volgende ochtend mocht ik
op
gesprek komen. Diezelfde middag nog werd ik gebeld dat
ik was
Na tien
aangenomen en dat ik op 10 januari 2000 kon beginnen.
jaar zit ik nog bij MSC en werk er nog steeds met veel plezier.
Over de bedrijfscultuur:
De receptie heeft het meest met alle werknemers te maken
dat zijn er een heleboel. Het meeste contact hebben we
en
met
de collega’s die de exportdocumentatie verzorgen. Ze delen
ons
we
in vertrouwen hun verhaal kunnen vertellen. Eigenlijk zijn
de maatschappelijk werksters van MSC.
Bijzondere herinnering
Er zijn best leuke dingen die we dagelijks meemaken op
de re-
ceptie, elke dag is weer anders. We houden alle vier van
lachen,
g vond
maar weten ook van aanpakken. Wat ik een leuke ervarin
was toen mij gevraagd werd om de wachttekst in te spreken
van
de telefooncentrale. Ze vonden dat ik een fijne telefoonstem
had. Nou, dat is best leuk om te horen!
Tip of wens:
Mijn wens voor MSC is dat we de komende jaren nog heel
’s
veel voor onze klanten mogen betekenen en dat mijn collega
Jolanda, Loes, Monique en ik met nog veel plezier MSC
dienst mogen zijn.
tot
19
met ons al hun lief en leed; voor hen is het prettig dat ze





























VaN UDEN GroEP
20
Directe, korte lijnen en weinig politiek
Diederik Antvelink (41) is directeur van Van Uden Groep BV, toonaangevend leverancier
in logistieke oplossingen. Van Uden verzorgt al jaren het transport van de MSC-containers
via de binnenvaart door de gehele Benelux.
In de zomer van 2010 is de Overslag
later, toen we ons gingen bezighouden
“Als er iets besloten wordt, gaan we er ook
Terminal in Alphen aan den Rijn (OTA)
met de binnenvaartdiensten werden we
voor. Met een constructieve aanpak lossen
geopend, een initiatief van Van Uden Groep.
leverancier.” Volgens Antvelink is MSC een
we samen problemen op. In deze business
De bouwwerkzaamheden hebben vijf jaar
bedrijf dat volop in beweging is. “De sterke
is er vaak sprake van stressvolle situaties;
geduurd, maar vanaf nu is het voor binnen-
groei van onze bedrijven zorgt ervoor dat
het gaat er dan ook weleens hard aan toe
vaartschepen mogelijk om af te meren aan
we vaak contact met elkaar hebben. Steeds
onderling. Gelukkig is het zo dat als het
de terminal. Het aantal te verwachten con-
opnieuw denken we samen na over hoe
probleem eenmaal is opgelost, iedereen
tainers wordt geschat op 80.000. Antvelink:
we nieuwe diensten kunnen opzetten en
ook weer meteen op één lijn zit.”
“In Alphen verzorgen wij onder andere het
tot uitvoering kunnen brengen. Het is vaak
transport van de exportcontainers van Hei-
een enorme uitdaging om een bepaalde
Doordat beide bedrijven streven naar
neken, die weer een klant is van MSC. Door
dienst zo goed mogelijk op te zetten en dat
nieuwe oplossingen, vormen Van Uden
transporten van import en export aan elkaar
vergt veel van onze operationele afdelin-
Groep en MSC een goede combinatie.
te knopen ontstaat er voor zowel MSC, haar
gen, zowel bij MSC als bij ons. Want als we
De samenwerking omschrijft Antvelink
klanten als voor ons een win-winsituatie.”
eenmaal een beslissing nemen, dan moeten
als erg prettig; hij hoopt dat deze in de
we meestal direct aan de slag!”
toekomst dan ook behouden blijft.
Via een journaliste van het vakblad Trans-
“Ik zou het mooi vinden als onze bedrij-
port is Diederik Antvelink jaren geleden
Het nemen van snelle en duidelijke beslis-
ven dezelfde groei zouden kunnen houden
voorgesteld aan Theo van Ravesteyn. “In
singen. Dat is volgens Antvelink kenmer-
en hoop dat we op dezelfde manier blijven
eerste instantie waren we met Van Udens
kend voor MSC Nederland en hetgeen hij
samenwerken zoals nu: met directe, korte
expeditie-afdeling klant van MSC, maar
prettig vindt in de relatie met het bedrijf.
lijnen en weinig politiek.”
Naam: Marja Lippe
Functie: Adjunct directeur
In dienst sinds: 1985
r
In principe werk ik al 32 jaar voor MSC. Voordat Sealine
– het latere MSC Nederland – werd opgericht was ik al
zeven
jaar werkzaam voor de toenmalige cargadoor Pegasus.
Over de bedrijfscultuur:
moge-
Bij MSC heerst een sociaal en loyaal gevoel en krijg je de
lijkheid je te ontplooien. In de scheepvaartbranche zijn
het met
name de mannen die op key posities kunnen komen. Bij
MSC
krijgen vrouwen wereldwijd ook die kans en dat is uniek!
Bijzondere herinnering
’s
In de beginfase van MSC Nederland gaf een van mijn collega
– hij is nu gepensioneerd – een andere collega een lift. Door
de
een slip
grote snelheid en door een inhaalactie raakte de auto in
opende
21
en belandde in het water. De brokkenmakende chauffeur
er
zijn dakraam, stelde eerst zijn eigen koffertje veilig en klom
hij dat
vervolgens zelf uit. Eenmaal op de kant aangekomen, zag
kon
zijn medepassagier – die nogal groot was – de auto niet uit
Al 25 jaar succesvol aan de Westblaak!
Cortona feliciteert
.
komen, waarna hij hem alsnog de helpende hand toestak
Natuurlijk verspreidde dit nieuws zich als een lopend vuurtje
door het bedrijf met de nodige hilariteit. De volgende ochtend op de afdeling ging er een deur open en er kwam iemand
met haar 25 jarige jubileum.
d
binnen. Het bleef even stil, maar toen klonk er een daveren
maker
gelach. Onze toenmalige acquisiteur liep op de brokken
af in een duikerspak, mét zwemvliezen en snorkel, en vroeg
of
hij met hem mee kon rijden.
Tip of wens:
In de toekomst zal de wereld er anders uit gaan zien; mensen
en bedrijfsprocessen zullen veranderen. Mijn wens is dat
ondanks de veranderingen, dicht bij zichzelf zal blijven.
MSC,
Dat
ers
geprobeerd wordt om de filosofie dat mensen en niet comput
bepalend moeten zijn, te handhaven.
Ook u kunt succesvol zijn
in ons gebouw aan de Westblaak of in
één van onze andere gebouwen.
www.cortona.nl
020-6623191
Happy 25th
22
anniversary M S C !
Specialist for service, maintenance and repair
on refrigerated installations for:
• Reefer containers
• Industrial and food process plants
• Marine/Off-Shore applications
Additional services for:
• Sales of spare parts, ship kits, generator sets
new and second-hand containers
We service refrigeration units of:
• Carrier • Daikin • Mitsubishi
• Thermo King • Star Cool
• Röntgenweg 8, (Halfweg 2), 3208 KG Spijkenisse
• P.O. Box 600, 3200 AN Spijkenisse - The Netherlands
• Phone: +31 (0)181 678 400
• Service calls: +31(0)181 618 686
(24 hrs a day/7 days a week)
• Fax: +31 (0)181 678 481
• http://www.smith-holland.com
• [email protected]
We also have branch offices in
Belgium, France, Germany and Switzerland
INTERVIEW
MAURIZIO APONTE
‘Op je plek zijn bij MSC,
dáár gaat het om’
Van 1997 tot 2008 was hij Managing Director van MSC Nederland, nu is hij verantwoordelijk voor de gehele Europese
divisie van MSC. Maurizio Aponte is trots
op het succes van MSC Nederland, en op
de harde werkers die dat succes mogelijk
hebben gemaakt. ‘Niet voor niets bestaat
dit kantoor 25 jaar. We moeten toch iets
goed gedaan hebben.’
23
Maurizio Aponte kwam begin jaren tachtig naar Nederland om
het containervervoer van Rotterdam richting diverse Europese
havens te stroomlijnen. Toen de Europese basis van MSC in Antwerpen kwam te liggen, verhuisde hij voor zijn werk naar België.
Toen MSC Nederland geheel zelfstandig werd keerde hij terug
als Managing Director, aan de Westblaak. “Op het Rotterdamse
kantoor liep nog geen honderd man rond, toen al gedreven,
betrokken en hard werkende mensen.”
de drive, toewijding en loyaliteit: het zijn allemaal belangrijke
Het is de mentaliteit van hard werken die ervoor heeft gezorgd
zaken die je niet kunt afzien aan iemands cv. Ik heb het altijd
dat MSC Nederland jaarlijks is blijven groeien. Aponte: “Inmid-
belangrijk gevonden dat iemand hier zijn weg kon vinden en dat hij
dels hebben we drie- tot vierduizend klanten in Nederland. Als je
het hart op de juiste plek had zitten. Dat is zo veel meer waardevol
jaarlijks een enorme groei meemaakt, dan is het belangrijk dat je
dan te beschikken over mooie papieren of een goed stel hersens.
als bedrijf meegroeit met de markt en blijft inspelen op de kansen
Een voorbeeld. Onlangs feliciteerde ik een medewerker van MSC
die ontstaan. Tot nu toe hebben we telkens het beste uit de markt
Nederland met zijn zeventigste verjaardag. Zeventig jaar! Hij
weten te halen, zonder onze principes uit het oog te verliezen.”
vertelde me dat hij hier nog steeds met veel plezier en toewijding
werkt. Dat is toch prachtig? Dat gun ik alle medewerkers van MSC.
“MSC Nederland bestaat nu 25 jaar; daaruit blijkt wel dat we toch
Dat ook zij op die leeftijd nog met dat plezier en die loyaliteit naar
iets goeds gedaan hebben.” Ondanks de grote successen van
hun werk gaan. Hiermee bedoel ik natuurlijk niet dat ik iedereen
MSC, is Maurizio Aponte niet iemand die naast zijn schoenen is
dwing om hier te blijven werken tot hun zeventigste! Maar zolang
gaan lopen. “Niemand van ons heeft een ‘blabla’-instelling. We
ze wíllen blijven werken bij MSC, zijn ze van harte welkom.”
zijn allemaal nuchtere, hardwerkende mensen die ernaar streven
om onze klanten altijd tevreden te stellen, of ze nou groot zijn
Vijfentwintig jaar MSC is een hele prestatie, volgens Aponte.
of klein. Dat is niet typisch Italiaans, of typisch Nederlands; dat is
“Als je in een mensenleven de leeftijd van 25 bereikt, wordt
typerend voor alle medewerkers van MSC. Als dingen binnen een
vaak gezegd dat je op je piek zit. Ik wens dat iedere werknemer
organisatie goed lopen, dan gaat de rest ook goed.”
binnen ons bedrijf handelt vanuit die piekgedachte: gezond, succesvol en veelbelovend zijn voor de toekomst. En als we op deze
Cv’s waren voor hem nooit doorslaggevend tijdens een sollicita-
manier zo doorgaan, dan kunnen we op ons vijftigjarig jubileum
tiegesprek. “Op je plek zijn bij MSC, dáár gaat het om. De wil,
vanaf de top op onze concurrenten neerkijken.”
HaVENbEDrijF rottErDam
24
Samen werken aan een uitstekend logistiek product
Emile Hoogsteden is Vice President Containers, Breakbulk en Logistics bij
Havenbedrijf Rotterdam. Hij is tevreden met de ontwikkelingen in het Rotterdamse
havengebied en de samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam en MSC Nederland.
Rotterdam breidt niet alleen zijn capaciteiten
vestiging groeit sterk; dit jaar zal het aantal
maar nog belangrijker is het om onze toege-
steeds verder uit, maar werkt ook hard aan
bezoeken aan Rotterdam van twee tot zeven
voegde waarde aan te tonen in de Europese
kwaliteitsverbetering. Allereerst is er natuur-
per week toenemen. Wij verwachten dat in
netwerken. Rotterdam moet een integraal
lijk de aanleg van Maasvlakte 2, het nieuwe
de toekomst nog veel meer MSC-schepen
onderdeel van deze netwerken worden en
haven- en industriegebied in de Noordzee.
Rotterdam zullen aandoen. Vanuit een
dat kan door in te zetten op een nog inten-
Eveneens wordt continu geïnvesteerd in de
nautisch gezichtspunt bezien is deze haven
sievere samenwerking met knooppunten in
toegankelijkheid van de haven. Naast ruimte
bij uitstek geschikt voor de (grote) schepen
het achterland en/of eigen investeringen.
en toegankelijkheid, is het realiseren van
van MSC. Bovendien kan Rotterdam de door
De verhoging van eigen inspanningen gaat
een aanzienlijke groei in duurzaam transport
MSC verlangde capaciteit bieden.”
verder dan alleen ruimte en verbindingen. Net
zo belangrijk zijn de kwaliteitsverbetering van
zeer belangrijk voor het Havenbedrijf. Emile
processen en de uitwisseling van gegevens.”
Hoogsteden: “Als het aan ons ligt, zullen
“Samen met MSC creëren we een partner-
binnenvaart en spoor in de toekomst de
schap waarin dienstverlening en het continu
aangewezen vormen van vervoer worden,
verbeteren daarvan centraal staan”, vervolgt
“In de woorden van Theo van Ravensteyn:
hierbij geholpen door de onovertroffen infra-
Hoogsteden. “De voornaamste zorg van
‘Vandaag de dag vormt de containerindustrie
structuur dankzij de loop van de Rijn en de
een verlader in China of een afnemer in
een onderdeel van de procesindustrie, ofwel
Maas, en dankzij de Betuweroute, de spoor-
Duitsland is niet zozeer hoe een container
de logistieke keten.’ Net zoals MSC Neder-
lijn uitsluitend voor vracht naar Duitsland.”
over zee vervoerd wordt en vanuit het schip
land, heeft het Havenbedrijf Rotterdam zich
Hoogsteden is zich ervan bewust dat Rotter-
op de kade komt. De vraag is vooral hoe
hierop aangepast en kan dit alleen maar
dam niet alles alleen kan. “Het Rotterdams
hun lading op een consistente, efficiënte en
toejuichen. MSC en het Havenbedrijf Rot-
Havenbedrijf is onderdeel van een wereld-
betrouwbare manier op tijd afgeleverd wordt
terdam kunnen samen een winnend aanbod
wijde keten, we hebben partners nodig.
voor de deur van het distributiecentrum of
in de markt zetten. We bieden dan ook onze
Onze samenwerking met MSC vervult in dit
de productiefabriek. Een rederij of haven
volledige samenwerking aan om MSC’s
opzicht een sleutelrol. MSC's 25 jaar jonge
dient natuurlijk optimaal te functioneren,
succes nog verder te vergroten.”
Naam: Mariëlle Karsoem (28)
Functie: Assistent Line Manager
South America East Coast
In dienst sinds: 2007
Ik ben bij MSC terechtgekomen via een oud-collega van
me.
.
Van hem hoorde ik dat MSC op zoek was naar nieuwe mensen
Nadat ik mijn cv naar hem had opgestuurd kon ik voor
dit vaarservice.
gebied in 2007 beginnen op de booking desk/ customer
Over de bedrijfscultuur:
MSC is één grote familie: samen lachen, samen huilen.
Het is een grote organisatie waarin hard wordt gewerkt,
maar
waarin veel collegialiteit en een grote dosis humor is te
vinden.
en
Ondanks dat MSC afgelopen jaar wat tegenwind te verwerk
e draai
heeft gekregen, weet het bedrijf er altijd wel een positiev
aan te geven en gedreven door te pakken.
25
Bijzondere herinnering
ied
Mijn bezoekje aan Genève! Jaarlijks wordt er per vaargeb
een meeting gehouden, ieder jaar op een andere locatie.
Since 1921 constantl y on the move!
g zie je
Vorig jaar was Genève aan de beurt. Tijdens zo’n meetin
dan eindelijk de gezichten achter de e-mailadressen en
krijg je
spierpijn van het handjes schudden. Overdag babbelen
we over
de huidige gang van zaken. Hoe zit de markt in elkaar?
Wat zijn de vooruitzichten? En ’s avonds is er een diner,
gevolgd door een dansje.
Tip of wens:
ken zal
Mijn wens is dat de groei die we nu nog steeds doorma
resulteren in de nummer 1-positie van de wereld.
Paalweg 11
6129 EZ Urmond
tel.: *31 (0)46 426 80 80
Fax: *31 (0)46 433 75 25
www.meulenberg.com
EULENBERG
EULENBERG
TRANSPORT
EULENBERG
WAREHOUSING
TRANSPORT
WAREHOUSING
26
AEGON feliciteert
Mediterranean Shipping Company
met haar 25-jarig jubileum.
Sinds 1985 verzorgen wij de pensioenregeling
van Mediterranean Shipping Company (MSC).
Vanaf het begin vonden wij deze relatie bijzonder
aangenaam. Samenwerken is volgens ons dan
ook altijd de basis van succes. Uw wensen tegen
het licht houden in een open, eerlijke dialoog.
Samen tot een strategie komen waarmee het
Eerlijk over
onze samenwerking.
beste aan uw behoeften wordt voldaan.
Het werkt. En, nooit uit het oog verliezen waar
het echt om gaat: een goed pensioen voor alle
medewerkers van MSC. Wij hopen onze
plezierige samenwerking nog lang voort te
zetten, op weg naar de volgende 25 jaar.
Alvast van harte!
Naam: Chris Vroon (30)
Functie: Commercieel Trade
Coördinator Import en Crosstrade
In dienst sinds: 2005
Ik werkte als broker/vessel operator in de tramp vaart en wilde
toen
diverse
kennismaken met de lijnvaart. Ik besloot te solliciteren bij de
lijke
containerrederijen. Bij MSC spraken de eigenzinnigheid, de persoon
aan.
benadering en de ruimte voor eigen ontwikkeling mij het meest
Over de bedrijfscultuur:
MSC is een familiebedrijf, waarbij mensenwerk en interactie
belangrijk
ie en staan
zijn. Net als bij een familie geldt er de (on)geschreven hiërarch
de oud-kapiteins aan het roer. Toch wordt er met belangstelling
naar de nieuwe generatie. Pas je als persoon bij MSC past, dan
gekeken
worden
kennis en ervaring overgedragen. Dit ‘passen’ hangt onder meer
af van
of je kunt functioneren in een organisatie die zich kenmerkt door
wachte wendingen, beslissingen op basis van ervaring zonder
onver-
een direct
duidelijk theoretische onderbouwing en korte, soms zeer directe
commu-
e emotie.
nicatielijnen. Dit alles gedrenkt in een gezonde dosis Italiaans
perdraagt Marja Lippe zorg voor een omgeving waarin saamhorigheid,
.
soonlijk begrip en aandacht duidelijk worden vertaald en ingevuld
Werken voor MSC is je realiseren dat tegen de stroom in roeien
wel
ik meer dan
in, bij
eens kunnen constateren dat MSC het, tegen alle verwachtingen
het rechte eind bleek te hebben.
l,
Ik herinner me mijn eerste Noord-Amerika trade meeting in Montrea
rcieel
Canada. Ik was een goed half jaar in dienst als Assistent Comme
nog niet gebrui-
kelijk dat Line Managers en Trade Coördinators deze meeting
s bezochten
– laat staan de assistenten – en al helemaal niet zonder aanwez
igheid van
de General Manager Import of Export van het betreffende
is een prima praktijkvoorbeeld van het ‘plonsmodel’, dat
Bijzondere herinnering
degelijk de juiste richting kan zijn. De afgelopen vijf jaar heb
trade meeting in Genève zou bijwonen. In die tijd was het
agentschap. Het
MSC niet schuwt.
Gelukkig heb ik deze doop goed doorstaan en daar de basis
gelegd
voor
mijn huidige relatie met de rederij en de agentschappen.
Tip of wens:
Blijf koersvast, wat voor MSC mijns inziens betekent:
blijf eigenzinnig,
behoud talent, persoonlijke aandacht en het menselijke
aspect.
ment
Trade Coördinator, had nog niet eens visitekaartjes. Het manage
m de
had besloten dat ik als enige vertegenwoordiger van MSC Rotterda
perishingly
good
in pershables
België
Nederland
Port of Antwerp
Land van Waaslaan 1168
9130 Kallo
België
Tel: 0032 3 575 58 00
Fax: 0032 575 58 10
[email protected]
www.freshconnection.be
Handelsweg 35 b
2988 DB Ridderkerk
Nederland
Tel: 0031 180 64 1111
Fax: 0031 180 64 1119
[email protected]
www.freshconnection.be
27
afdeling
Binnen MSC Rotterdam wordt deze cultuur doorgezet. Op mijn
Rhinecontainer
Delivering
our promise.
Flexible
Reliable
Service-minded
Sustainable
[email protected]
Phone +31 78 625 15 55
www.rhinecontainer.com

Vergelijkbare documenten