20 augustus - Gendarme Multimedia

Commentaren

Transcriptie

20 augustus - Gendarme Multimedia
J
ANKEN
ONDERB
OURNAAL
woensdag
20 augustus 2014
jaargang 41 nr. 29
Verschijnt elke week huis aan huis in Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld.
Spiegelroute ten einde
ONDERBANKEN - Na vijf jaar komen de tweemaandelijkse atelieropenstellingen in Onderbanken ten einde. Elf van de vijftien deelnemende
kunstenaars hebben besloten dat het tijd is voor nieuwe uitdagingen.
Daarmee komt er echter geen eind aan de kunstzinnige activiteiten in
Onderbanken. Er zal van tijd tot tijd, in wisselende samenstelling wellicht, gewerkt worden aan gezamenlijke projecten. Hoe dat er in de toekomst uit gaat zien, is nog onzeker.
Het Spiegelroute-initiatief, dat in 2008 door de gemeente werd opgezet, heeft er in ieder geval toe geleid dat de kunstenaars elkaar beter
hebben leren kennen en enthousiast zijn om met elkaar aan de slag te
gaan. De kunstenaars bedanken bovendien alle trouwe bezoekers die
de afgelopen jaren zoveel interesse toonden in hun werk.
Foto-expositie gezondheidscentrum
SCHINVELD – Fotografen Wim Falkenberg, Jo IJpelaar, Peter Kerkvliet,
Marcel Wetzels en Wim Fleuren exposeren tot eind oktober in het
gezondheidscentrum in Schinveld. De fototentoonstelling omvat gevarieerd werk, van reisfotografie tot mode- en portretfotografie. De
expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gezondheidscentrum, tussen 8.00 uur en 17.00 uur.
Stan van Eijk in actie
Stan van Eijk succesvol in Duitsland
SCHINVELD - Tweespanrijder Stan van Eijk heeft afgelopen weekend
in het Duitse Drebkau de marathon op zijn naam geschreven. Voor de
25-jarige menner uit Schinveld was het zijn internationale debuut. Van
Eijk zette met zijn 7-jarige KWPN-ruin Rep en de 12-jarige merrie Jones
snelle tijden neer in de lange hindernissen en bleef de wereldkampioene van 2011 Carola Slater-Diener met iets minder dan twee punten
voor. Marathonspecialist Arndt Lörcher werd derde, hij is de huidige
Duitse kampioen.
In het eindklassement werd Stan 10de.
Bezorger gevraagd
voor de verspreiding van het Onderbanken Journaal
op dinsdag/woensdag in de volgende straten van
SCHINVELD: Kloosterlaan, A gen Bies, Past. Brounsstraat,
In de Meigraaf, Dr. Poelsstraat, Mariabergstraat, Heidestraat, Heidehof, Kerkstraat, Putbergstraat, Duikerweg en
Onderste Molen. Aantal adressen: 330.
Zin in een extra zakcentje?
Bel of kom langs.
ONDERBANKEN JOURNAAL
Brunssummerstraat 36, 6451 CS Schinveld. Tel. 045-5640782
Geopend: maandag t/m vrijdag van 9-12 uur en van 14 tot 17 uur.
Woensdagmiddag en zaterdag gesloten.
Onderbanken Journaal | woensdag 20 augustus 2014 | pagina 2
JOURNAALTJES
€ 4,00 per plaatsing voor maximaal
4 regels. Daarna per regel € 0,50.
Betaling contant of vooraf via bank
0708 1426 13.
KEUKENS
KEUKENDESIGN voor elke
beurs.
Demokeuken aanwezig.
www.wullenweber.nl
06-46121095
IN MEMORIAM JAN VAN HAAF
Inne leefhubber van luuj, zien heem en os dialect.
LICH. VERZORGING
Moandig 28 juli koam ’t dreuvige berich van ’t sjterve van ozze vrundj Jan van Haaf.
Vier woste allemoale dat Jan gaar neet good woar, ….. en dan nog sjleet zo’n berich
in wie ’n bom.
Jan woar inne keël wie ’n eek, zoeë sjterk en zoeë betroewbaar.
Ene jong deë mit twieë bee oppe grondj is blieve sjtoan en sjtevig in zien sjoon sjtong.
Ieëmes deë ummer zag dat ’t good ging.
’t Positieve oet ’t leëve heët heë ummer wille zieën.
SCHOONHEIDSSALON
PEDICURE PRAKTIJK
Ook voetverzorging voor diabetici
Miriam Heunen, Putstraat 5
6456 AN Bingelrade 046-4423150
TE KOOP
Jan woar ene miensj mit veuël geveul.
Geveul vuur al om heuëm heër, heë kos dan ooch veuël dinger mit passie beleëve.
De muziek, ….joarelank heët heë zich i-gezat vuur ’t Goldried Quintett.
Fossielen, … heë hou doeër de joare heër ’n bizonjere verzameling bie ee krieëge hoe
heë mit leefde en vol vuur uëver kos vertille.
Amelandj, … zien vakantiehuuske, de luuj, de natuur, de gauze. Heë sjreef der ’n paar
gedichte uëver.
En os sjproak,….. van platte kal kos heë genete,
ANTIEKE EIKENKAST
Bovenstuk met geslepen glas
046-4423015
CURSUSSEN
Leer zelf kleding maken van
een gediplomeerde coupeuse in
kleine groepjes.
‘s Morgens of ‘s avonds.
Voor beginners en gevorderden.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Tevens kunt u hier terecht
voor al uw verstelwerk!
Bel voor info: 0630576719
In 2010 koam Jan op inne oavend van os binne en zag: “Ich sjrief ooch waal ‘ns get,
mer doa hub ich soms muite mit. Ich hoap dat ich hie get kin lieëre”.
Jan zat zich mit al wat heë in zich hou in vuur de dialectgroep.
Bie os vuurdrachtoavende en -middigge woar heë ummer van de partie, mer woar
ooch aktief in os anger bezighede zoeëwie ’t besjrieve van beroepe en verzamele van
sjpreëkwuërd.
Wie vier inne sjpreëksjtool nuëdig houwe makde Jan dem.
Went vier in ’t vervolg ’n vuurdrach houte en os vas houte aan deë sjpreëksjtool, kinne
vier os ’n bietje aan Jan vas houte.
GEVONDEN
Lensdopje
Wehrerweg te Jabeek
begin juli gevonden.
046-4425514
In 2013 brach Jan ’n beukske oet: “Leavesdreuëd”.
Noe is inne leëvesdroad gebroake, mer ’n werme herinnering blief!
Jan, bedankt!
Onderbanken Journaal
Verschijnt op woensdag in
Bingelrade, Jabeek,
Merkelbeek en Schinveld.
Oplage: 3750
Uitgave en redactie:
Maarten Diederen & Jeroen Daemen
Brunssummerstraat 36
6451 CS Schinveld
Tel. 045-5640782
Fax 08 443 982 93
[email protected]
www.gendarmemultimedia.com
Opgave berichten en advertenties
vóór vrijdag 15.00 uur.
Geopend: maandag t/m vrijdag
van 9-12.00 uur en van
14.00 -17.00 uur.
Woensdagmiddag en
zaterdag gesloten.
DE
HARMONIEZAAL
Voor al uw FEESTEN,
KOFFIETAFELS,
PARTIJEN etc.
Names de dialectgroep van
heemkundevereniging Brunssum
Wiel Roeselers
Heemtuin In De Struiken
BRUNSSUM - In de zomertijd is Heemtuin In de Struiken geopend op
de eerste en derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur en
gedurende de werkuren van de werkgroepen op dinsdag - donderdag
van 9.00 tot 13.00 uur. Het adres is Nicolaes Maesstraat in Brunssum.
www.ivn-brunssum-ondebanken.nl
Info en reserveringen:
J. Theunissen
Tel. 045-5259435
of 06-43847871
email: [email protected]
Het Groene Bolletje BV
*tuinaanleg *bestrating
*opritten en grondwerken
Onze minikraan kan door elke deur (0,75m)
Maak vrijblijvend een afspraak 06 54248086
Heemtuin in de Struiken in Brunssum
Onderbanken Journaal | woensdag 20 augustus 2014 | pagina 3
30ste Volleybaltoernooi op zondag 24 augustus
SCHINVELD – GV Olympia KFC organiseert, naar hun traditie, een volleybaltoernooi op de laatste zondag van de schoolvakantie, 24 augustus. Het is de dertigste keer dat het internationale toernooi voor recreatieve volleyballers wordt
gehouden.
Het toernooi, waar vorig jaar bijna 45 teams uit de Euregio aan deelnamen, vindt
plaats van 10.30 tot ongeveer 17.00 uur in het Burg. Adams Sportpark in Schinveld.
In de algemene klasse kunnen zowel heren als gemengde teams deelnemen, in de
klasse voor Schinveldse groepen en verenigingen kunnen enkel gemengde teams
deelnemen.
Voor meer informatie en inschrijfformulieren kan men terecht op de website,
www.gvolympiakfc.nl
Onderbanken Journaal | woensdag 20 augustus 2014 | pagina 4
Onderbanken is een fijne plek om te wonen, te werken en te leven. U geniet er van de rust maar heeft toch alle voorzieningen binnen handbereik. Bovendien kunt u naar hartelust recreëren in onze prachtige natuur. Dit alles willen
we graag zo houden en verder verbeteren. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners werkt
de gemeente Onderbanken aan een mooie toekomst. We zetten gezamenlijk de schouders onder de uitdagingen die
de continu veranderende wereld voor ons in petto heeft. Met als resultaat: een gemeente waar inwoners zich thuis
voelen, ondernemers voldoende kansen hebben en toeristen volop kunnen recreëren.
Adressen
Gemeentehuis
Bezoekadres: Kloosterlaan 7, 6451 EN Schinveld
Postadres: Postbus 1090, 6450 CB Schinveld
Telefoon: 045-5278787 Fax: 045-5271272
E-mail: [email protected]
Website: www.onderbanken.nl
Afspraak met burgemeester of wethouders
Telefoon 045-5278774. Vragen stellen per e-mail:
Burgemeester Clermonts-Aretz:
[email protected]
Wethouder Swelsen:
[email protected]
Wethouder Evers:
[email protected]
Gemeente Onderbanken
verstrekt eerste starterslening
Op 24 juli feliciteerde wethouder Rens Evers Tim van Vuuren en Kelly
Zeijen met hun nieuwe woning in Merkelbeek. Zij maken gebruik van
de starterslening voor de financiering van hun eerste koopwoning.
ISD BOL
Bezoekadres: Lindeplein 1, 6444 AT Brunssum
Postadres: Postbus 114, 6440 AC Brunssum
Telefoon: 045-5253747
Website: www.isdbol.nl
Gemeentelijke Belastingen
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten
en Waterschappen
Postadres: Postbus 1271, 6040 KG Roermond
Bezoekadres: Maria Theresialaan 99, 6043 Roermond
Belastingtelefoon: 088-8420420
(belastingzaken vanaf 2014)
Belastingtelefoon: 088-8420395
(belastingzaken vóór 2014 GBRD)
Website: www.bsgw.nl
Geopend: ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur.
Openingstijden
Publieksbalie/burgerzaken:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur en
maandag van 14.00 uur tot 19.00 uur.
Bureau Bouw- en Woningtoezicht:
Vrije inloop: maandag van 9.00 – 12.30 uur
en van 14.00 – 18.00 uur;
dinsdag t/m donderdag van 9.00 – 11.00 uur.
Andere tijstippen op afspraak.
Wmo-loket:
Open spreekuur: maandag en donderdag van
9.00 – 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar
op werkdagen via 045-5278787 van 9.00 - 12.00 uur,
ook voor klachten Regiotaxi
(bel voor Regiotaxi ook 0900-3310550).
Gemeentelijk archief:
Op afspraak: maandag t/m donderdag van
9.00 – 12.00 uur en maandag van 13.30 – 16.00 uur.
Klachten
AWACS-klachtentelefoon: 043-3652020
Milieuklachtentelefoon: 043-3617070
Klachten openbare ruimte: 045-5278787
(ook buiten kantooruren) of www.onderbanken.nl
Wethouder Rens Evers (r.) overhandigde een boeket bloemen
en feliciteerde het stel van harte
“Het is geweldig dat we met de starterslening een klein beetje bij
kunnen dragen aan het levensgeluk van mensen. Bovendien hopen
we hiermee de woningmarkt te stimuleren. De Starterslening kan
een eigen woning bereikbaar maken voor starters, maar ook voor
huurders die zich voor de eerste maal op de particuliere woningmarkt begeven. Hopelijk volgen na deze eerste Starterslening meer
aanvragen. Daarom nodig ik iedereen uit de mogelijkheden te bekijken” aldus wethouder Evers.
Bij het bezoek is te zien dat al ijverig geklust wordt in de nieuwe
woning. Trots geeft het stel de wethouder een rondleiding door het
huis en de meer dan riante tuin. Ze zochten al een tijdje naar een
woning en hadden al wat bezichtigingen gehad maar toen dit huis
te koop kwam, aarzelden ze niet lang. Binnen een paar dagen was
alles geregeld. Bij de overdracht was er nog een kleine verrassing;
het toeval wil dat de vorige eigenaren verre familie zijn van Tim. Een
leuke bijkomstigheid die vooral zijn oma deugd doet.
lees verder op volgende pagina>
Onderbanken Journaal | woensdag 20 augustus 2014 | pagina 5
Wet- en regelgeving
> vervolg Gemeente Onderbanken verstrekt eerste
starterslening
Achtergrondinformatie starterslening
Voor veel starters op de woningmarkt is de aanschaf van
een koopwoning niet of nauwelijks bereikbaar. Om het eigen woningbezit en doorstroming op de woningmarkt te
bevorderen verstrekt de gemeente Onderbanken startersleningen. Deze lening is bedoeld voor koopstarters:
iedereen die zijn eerste huis wil kopen, ongeacht zijn leeftijd.
Een starterslening is een aanvullende hypothecaire lening
die gedurende de eerste drie jaren rente- en aflossingsvrij
is. Na deze periode wordt de lening afgelost waarbij de
hoogte van de aflossing afhankelijk is van de draagkracht
van betrokkene.
Startersleningen kunnen worden verstrekt voor zowel de
aankoop van een nieuwbouwwoning of een al bestaande
woning in de gemeente Onderbanken.
Om voor een starterslening in aanmerking te komen
dient men in elk geval aan de volgende voorwaarden te
voldoen:
•
De koopprijs van de woning mag niet meer bedragen
dan € 173.000, - (exclusief 6% verwerkingskosten
volgens actuele NHG-normen).
•
De aanvrager is in Nederland woonachtig en verblijfsgerechtigd, ouder dan 18 jaar en bewoont zelfstandig
een huurwoning of wooneenheid of is inwonend.
•
De aanvrager(s) mag / mogen niet eerder een koopwoning in eigendom hebben verworven.
•
De leningaanvraag mag geen betrekking hebben op
(huur)woningen die van een woningcorporatie, ontwikkelaar of belegger worden verkregen.
•
De hoofdsom van de starterslening bedraagt maximaal 20 % van de totale verwervingskosten met een
maximum van € 37.000, -. Ook meerwerk en verbeterkosten kunnen hierin worden meegenomen.
•
Zowel de starterslening als de af te sluiten eerste hypotheek is voorzien van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Startersleningen worden alleen verstrekt voor zover het
beschikbare budget toereikend is.
Voor informatie over startersleningen kunt u contact opnemen op het algemene telefoonnummer van de gemeente
Onderbanken, tel. 045-5278787 of op de website www.
svn.nl/producten/Starterslening/Onderbanken.
Officiële bekendmakingen
Gemeente Onderbanken publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal op www.onderbanken.nl. U
vindt de bekendmakingen in de rubriek Gemeenteblad Bekendmakingen. Hieronder staan de actuele
bekendmakingen in verkorte vorm (let op: deze publicaties zijn niet rechtsgeldig).
Gemeenteblad Bekendmakingen S20140031
Type bekendmaking: Acceptatie sloopmelding voor het verwijderen van asbest op diverse bijgebouwen en losliggende asbest
Locatie:
Eindstraat 14 te Schinveld
Publicatiedatum:
29 juli 2014
Datum besluit:
21 juli 2014
Gemeenteblad Bekendmakingen V20140031
Type bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van cortenstaal infoborden (totaal 6) en infoma-
quettes (totaal 2)
Locatie:
Diverse locaties in Schinveld
Publicatiedatum:
29 juli 2014
Datum besluit:
25 juli 2014
Gemeenteblad Bekendmakingen A20140031
Type bekendmaking: Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen ten behoeve van een nieuwe inrit en verlegging van de Rode Beek
Locatie:
Kadastraal bekend Schinveld sectie C 605
Publicatiedatum:
29 juli 2014
Type bekendmaking: Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitoveren van grondwerk-
zaamheden bij het KRW-comparti
ment ten behoeve van overstort BBB Molenvaart
Locatie:
Kadastraal bekend Schinveld sectie C 503
Publicatiedatum:
29 juli 2014
Gemeenteblad Bekendmakingen B20140031
Type bekendmaking: Acceptatie melding brandveilig ge
bruik van de inrichting Gastrono
mie Smeets
Locatie:
Steenweg 6 te Merkelbeek
29 juli 2014
Publicatiedatum:
Datum besluit:
21 juli 2014
Onderbanken Journaal | woensdag 20 augustus 2014 | pagina 6
> Vervolg Officiële bekendmakingen
Gemeenteblad Bekendmakingen Y20140031
Type bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een Rhus in de voortuin
Locatie:
Viel 18 te Bingelrade
Publicatiedatum:
29 juli 2014
Datum besluit:
21 juli 2014
Gemeenteblad Bekendmakingen D20143166
Type bekendmaking: Ontvangen kennisgeving Besluit algemene regels inrichtingen mi
lieubeheer (activiteitenbesluit mi
lieubeheer)
Locatie:
Misweg 10 te Merkelbeek
Publicatiedatum:
29 juli 2014
Gemeenteblad Bekendmakingen D20143138
Type bekendmaking: Verleende vergunningen/onthef
fingen voor jaarmarkt op 17 au
gustus 2014
Locatie:
Beekstraat te Schinveld
Publicatiedatum:
06 augustus 2014
Datum besluit:
06 augustus 2014
Gemeenteblad Bekendmakingen V20140032
Type bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een hooi-op
slag/paardenstal
Locatie:
Bovenste Heiweg 21 te Schinveld
Publicatiedatum:
05 augustus 2014
Datum besluit:
31 juli 2014
Gemeenteblad Bekendmakingen A20140032
Type bekendmaking: Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 8 berken en 1 schietwilg
Locatie:
Schinveld, kadastraal bekend sectie D 321
Publicatiedatum:
05 augustus 2014
Type bekendmaking: Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een nieuwe in- of uitrit
Locatie:
Heerenweg, kadastraal bekend Schinveld sectie D 343/388
Publicatiedatum:
05 augustus 2014
Gemeenteblad Bekendmakingen D20143233
Type bekendmaking: Ontvangen kennisgeving Besluit
algemene regels inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit milieubeheer) voor:
- het veranderen van een café met
bedrijfswoning tot 3 apparte
menten
- het beëindigen van een varkens-
Locaties:
Publicatiedatum:
houderij en uitbreiding van de
paardenfokkerij
Heringsbosch 12 te Schinveld en Julianastraat 81 te Merkelbeek
06 augustus 2014
Gemeenteblad Bekendmakingen V20140033
Type bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een brug
Locatie:
Lindepad te Bingelrade
Publicatiedatum:
12 augustus 2014
05 augustus 2014
Datum besluit:
Type bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van een wan
delpad tussen Eindstraat Schin
veld en de N274
Locatie:
Eindstraat en N274 te Schinveld, kad. D 4 en 5
Publicatiedatum:
12 augustus 2014
Datum besluit:
05 augustus 2014
Gemeenteblad Bekendmakingen Y20140034
Type bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van bomen ten behoeve van een nieuwe inrit en
verlegging van de Rode Beek
Locatie:
Kadastraal bekend Schinveld sectie C 605
Publicatiedatum:
19 augustus 2014
Datum besluit:
13 augustus 2014
Type bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 8 berken en 1
schietwilg
Locatie:
Schinveld, kadastraal bekend sectie D 321
Publicatiedatum:
19 augustus 2014
Datum besluit:
13 augustus 2014
Gemeenteblad Bekendmakingen D20143326
Type bekendmaking: Verleende stookontheffing voor het ontsteken van een St. Maar-
tensvuur op maandag 10
november 2014
Locatie:
De speelplaats achter de school Dorpsstraat 110 te Bingelrade
Publicatiedatum:
19 augustus 2014
Datum besluit:
07 augustus 2014
Heeft u geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen
kosteloos inzien in het gemeentehuis en de bibliotheken in
Merkelbeek en Schinveld. Als elektronische publicatie door
een calamiteit niet mogelijk is, wordt een vervangende publicatie in Onderbanken Journaal geplaatst.
Onderbanken Journaal | woensdag 20 augustus 2014 | pagina 7
Workshop Afrikaanse zang
Spullen voor Luikse Markt
KLIMMEN – Zangkoor The Young Voices organiseert op zaterdag 27
september twee Afrikaanse Workshops in café Keulen in Klimmen.
Daan Gooren geeft een percussie-workshop, terwijl deelnemers
bij Nadine Nix terecht kunnen voor een zang- en performanceworkshop. De twee workshops worden aan het eind van de dag
gecombineerd tot een optreden, waar publiek gratis naar kan komen kijken.
Inschrijven kan tot 20 september via [email protected]
com. Deelname kost € 5,-, aanvang is om 13.00 uur. Het aansluitende optreden start rond 15.30 uur.
ONDERBANKEN – Vrijwilligers organiseren op zondag 14 september een Luikse Markt. Bewoners van Onderbanken kunnen overtollige, bruikbare spullen aanbieden aan vrijwilligers, die de goederen gratis komen ophalen. De opbrengst van de spullen komen
ten goede aan het onderhoud en de verfraaiing van de Heilige
Geestkerk in Brunssum-Noord. Er wordt gezocht naar onder andere overtollige boeken, CDs, DVDs, serviesgoed, kleding en electroartikelen. Spullen kunnen worden aangeboden via dhr. De Rouw,
045 525 15 42 (na 17.00 uur), [email protected]
Europees goud voor
wijndomein uit Vijlen
FREIBURG - Wijndomein Sint
Martinus uit Vijlen is met
drie verschillende wijnen de
beste van Europa geworden
tijdens een internationale
wijnkeuring in Freiburg. De
witte wijn Gris de villare 12
werd betiteld als de beste
Souvignier Gris wijn van
Europa. Ook de rode wijnen
gemaakt van de Monarchdruif, Cuvee Villare 12, en de
Barondruif, Cuvee Baron 12,
van het wijndomein werden
Europees kampioen.
De keuring werd voor de
vierde achtereenvolgende
keer in Freiburg gehouden,
waar meer dan 200 wijnen
uit heel Europa aan deelnamen. De wijnen werden
beoordeeld door 30 internationale proevers volgens
het internationale puntensysteem.
Voor meer info kunt u contact opnemen met het wijndomein, 043 455 20 27 of
[email protected]
Bedevaart naar
Kevelaer
Dinsdag 9 september gaan
de parochies van Brunssum
en Schinveld ter bedevaart
naar Kevelaer. De kosten
bedragen € 20,- p.p. De terugkomst is rond 19.30 uur.
Opstapplaatsen in Brunssum tussen 8.00 en 8.30 uur,
in Schinveld om 8.30 uur
aan de kerk. Inlichtingen en
opgave via Wim van Zandvoort, 045-5251290.
Onderbanken Journaal | woensdag 20 augustus 2014 | pagina 8
Paarse pracht op de Brunssummerheide
Het grootste aaneengesloten heidegebied van Zuid-Limburg staat in
bloei. In deze tijd van het jaar kleurt de heide langzaam paars, wat een
bezoek en een wandeling meer dan waard maakt.
Heidewandeling
Natuurmonumenten heeft speciaal voor deze periode een wandeling
uitgezet die wandelaars langs mooie plekken op de hei voert. Er bestaat een route van 4,5 kilometer en een variant van 13,5 kilometer. De
route van de wandeling is, samen met wetenswaardigheden over de
heide, gratis af te halen bij het bezoekerscentrum.
Het ontstaan en beheer van de Brunssummerheide
De droge heide ontstond door de ontbossing als gevolg van beweiding
met schapen en koeien. In de mijnperiode werd de Brunssummerheide
juist weer dicht beplant met dennen, die gebruikt werden om de mijnschachten mee te stutten. Het heidegebied werd hierdoor aanzienlijk
kleiner. Het beleid van Natuurmonumenten is gericht op het herstellen
van de oorspronkelijke omvang, flora en fauna van het heidegebied.
Meer informatie over de geschiedenis van de heide en het vele werk
dat er vandaag de dag aan het natuurgebied wordt gedaan, is te vinden in het bezoekerscentrum.
Vergezicht op de Brunssummerheide
Jaarlijkse loterij CV Sjilvend Alaaf
RKDFC jeugd
SCHINVELD - De leden van carnavalsvereniging Sjilvend Alaaf kloppen
in week 35, vanaf maandag 25 augustus, bij u aan voor de verkoop van
loten voor de jaarlijkse loterij ten behoeve van de carnavalsviering in
Schinveld. De hoofdprijs van deze loterij is traditioneel een vet varken
of het bedrag van € 200,- . Daarnaast zijn er ook diverse andere prijzen
te winnen. De loten kosten € 1,00 en de trekking vindt plaats tijdens de
proclamatie van de nieuwe prins op 3 januari 2015.
MERKELBEEK - In het nieuwe seizoen is voetbalclub RKDFC een brede
samenwerking aangegaan met de jeugd van Doenrade, Puth en Jabeek. De teams spelen onder de naam ST DoenradePuthJabeek/RKDFC en onder de naam ST RKDFC/DPJ. De thuiswedstrijden worden in
Doenrade respectievelijk Merkelbeek gespeeld. De trainingen vinden
plaats op de sportcomplexen van Doenrade, Jabeek, Merkelbeek en
Puth.
De gezamenlijke jeugdafdeling bestaat inmiddels uit meer dan 220
spelers en speelsters verdeeld over 19 teams: 1B-team, 2 Meiden Bteams, 3 C-teams, 3 D-teams, 1 Meiden D-team, 3 E-teams, 4 F-teams
en 2 MiniPupillen.
Binnen het JeugdbeleidsPlan staat de Jeugd centraal en zijn Plezier,
Persoonlijke ontwikkeling en Prestatie de kernwoorden. RKDFC maakt
gebruik van de Ajax Online Academy en de KNVB-methodieken bij de
trainingen. Ook is er aandacht voor niet-voetbalactiviteiten.
Voor meer dan 220 jeugdleden zijn ook veel helpende handen nodig.
Ouders, grootouders, broers, zussen, selectiespelers, veteranen of ieder
ander die een steentje bij wil dragen, is welkom. Voor meer info:
Jan Kerkhof, tel 06-53824607, [email protected] of
Roel Knibbeler, tel 06-11593788, [email protected]
MEPROdesign
Interieur & decoratie
“kies sfeer in uw huis”
brunssummerstraat 46
6451 ct schinveld
tel: 045-5453667
www.meprodesign.nl
Openingstijden
donderdag 10.00 – 18.00 uur
vrijdag
10.00 – 18.00 uur
zaterdag
10.00 – 19.00 uur
zondag
14.00 – 17,00 uur
Makelaardij Marcel van der Zanden
Uw makelaar voor de gemeente Onderbanken en omstreken
Uw woning gratis op de Website.
Zie ook de goedkope tarieven.
Taxaties
Woning aan- of verkoop, huur of verhuur
Bemiddeling in onroerend goed.
Julianastraat 11,
6447 BB Merkelbeek
Telefoon 06-53713015
E-mail: [email protected]
Website: www.vd-zanden.nl
Rob Wijnen Naaimachines Munstergeleen
06-53936808
Reparatie alle merken naaimachines o.a.:
Pfaff, Husqvarna, Singer,
Bernina, Levenstein
Met vooraf prijsopgave en garantie
Programma RKDFC
19 augustus
19.30 uur Armada 1 - RKDFC 1
23 augustus 18.00 uur Puth 1 - RKDFC 1 (1e bekerronde)
24 augustus : 1e bekerronde
11.00 uur SV Brunssum da 1 - RKDFC da 1
11.00 uur Geleen Zuid 5 - RKDFC 4
11.00 uur Langeberg 2 - RKDFC 2
Eijden RKDFC MB toernooi aanvang 14.00 uur
26 augustus 18.45 uur RKDFC 1 - Jabeek 1 (2e bekerronde)
28 augustus 18.45 uur RKDFC 2 - BSV Limburgia 2 (2e bekerronde)
RKSV Olympia
PROGRAMMA SENIOREN
Zaterdag 23 augustus
18:00
Schinveld 1 - FC Hoensbroek 1
16:00
Schinveld vet - Jabeek vet
Zondag 24 augustus
09:45
Schinveld 4 - Laura/Hopel Comb 5
12:00
Schinveld 2 - Sylvia/H&S 2
11:00
Voerendaal 3 - Schinveld 3
14:30
Schinveld VR1 - EHC/Heuts VR1

Vergelijkbare documenten

17 augustus - Gendarme Multimedia

17 augustus - Gendarme Multimedia Gemeente Onderbanken publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal op www.onderbanken.nl. U vindt de bekendmakingen in de rubriek Gemeenteblad Bekendmakingen. Hieronder staan de actuele bekendm...

Nadere informatie

23 juli - Gendarme Multimedia

23 juli - Gendarme Multimedia Onderbanken is een fijne plek om te wonen, te werken en te leven. U geniet er van de rust maar heeft toch alle voorzieningen binnen handbereik. Bovendien kunt u naar hartelust recreëren in onze pra...

Nadere informatie

24 oktober - Gendarme Multimedia

24 oktober - Gendarme Multimedia Onderbanken is een fijne plek om te wonen, te werken en te leven. U geniet er van de rust maar heeft toch alle voorzieningen binnen handbereik. Bovendien kunt u naar hartelust recreëren in onze pra...

Nadere informatie

19 februari - Gendarme Multimedia

19 februari - Gendarme Multimedia Onderbanken is een fijne plek om te wonen, te werken en te leven. U geniet er van de rust maar heeft toch alle voorzieningen binnen handbereik. Bovendien kunt u naar hartelust recreëren in onze pra...

Nadere informatie