Informatieboekje 2011

Commentaren

Transcriptie

Informatieboekje 2011
Gymnastiekvereniging
S.S.S. & D.I.N.D.U.A.
Sint Maartensbrug – Sint Maarten
Opgericht 15 mei 1925
www.sss-dindua.nl
Informatieboekje
2011 - 2012
VOORWOORD
Beste sportvrienden,
Hierbij ontvangt u de 86e jaargang van ons informatieboekje voor het seizoen 2011-2012.
Ook dit jaar kunnen wij u weer een sportief programma aanbieden, waarin voor bijna alle leeftijden wel
iets te vinden is. Van kleutergym tot aerobics en van keurturnen tot clipdance. Alle lessen worden
gegeven door deskundige en enthousiaste leiding.
Nieuw zijn de lessen voor powerdance, dat voor de oudste groep van de clipdance en voor
volwassenen wordt geïntroduceerd en door Nathalie Brommer gegeven gaat worden. De proeflessen
trokken veel belangstellenden.
De vereniging is al enkele jaren te vinden op het internet onder de website: www.sss-dindua.nl
Heeft u ook zin om wekelijks lekker te sporten, kom dan eens kijken en volg een paar proeflessen.
U bent van harte welkom!
Met sportieve groeten,
Het bestuur,
Alber, Barbera, Petra, Jantina, Mirjam en Carin.
BESTUUR
Voorzitter:
Alber Verduin
0224-561753
Penningmeester:
Jantina Haan
-
Secretaris:
Barbera v.d. Klugt
0224-563850
Algemene leden:
Petra Langendijk
Miriam Schilder
Carin van Gerwen
0224-215576
0224-563604
0224-562071
ADRESSEN
Postadres:
Maarten Breetstraat 34
1752 AJ Sint Maartensbrug)
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sss-dindua.nl
LEIDING
Kleutergymnastiek:
N.v.t. (beëindigd)
Keurturnen:
Suzette Schilder
0224-223454
Recreatie gymnastiek:
Petra Langendijk
0224-215576
Clipdance:
Nathalie Brommer
06-13356432
Powerdance
Nathalie Brommer
06-13356432
Aerobics St. Maartensbrug:
Lia Raat
0224-563287
JURY
Barbera van der Klugt
Suzette Schilder
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties laat het ons even weten.
LESROOSTER 2011-2012
Dorpshuis “De Uijtkijk” St. Maartensbrug
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
16.00 – 17.00 uur
17.00 – 18.00 uur
19.30 – 20.30 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur
Recreatie j/m groep 1
Recreatie j/m groep 2
Aerobic/Body-gym
Clipdance groep 1
Clipdance groep 2
Powerdance
Petra Langendijk
Petra Langendijk
Lia Raat
Nathalie Brommer
Nathalie Brommer
Nathalie Brommer
Dorpshuis “De Klimop” St. Maarten
Maandag
Maandag
Donderdag
Donderdag
16.00 – 17.00 uur
17.00 – 18.00 uur
16.45 – 18.15 uur
18.15 – 20.00 uur
Recreatie j/m groep 1
Recreatie j/m groep 2
Keurturnen – groep 1
Keurturnen – groep 2
Petra Langendijk
Petra Langendijk
Suzette Schilder
Suzette Schilder
EXTRA AKTIVITEITEN






Het Zijper Springkampioenschap:
Spelletjesavond:
Verenigingskampioenschap (onderlinge wedstrijden):
Uitvoering door alle clipdancegroepen:
Strandwandeling (afsluiting seizoen voor de volwassen leden):
Competitie voor de keurturngroep:
N.t.b.
N.t.b.
juni 2012.
juni 2012.
juni 2012.
september 2011 – mei 2012.
VAKANTIES
De lessen starten na de zomervakantie weer vanaf dinsdag 6 september 2011.
Verder worden er geen gymlessen gegeven tijdens onderstaande schoolvakanties:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie
15 t/m 23 oktober 2011
24 december 2011 t/m 8 januari 2012
25 februari – 4 maart 2012
9 april 2012
28 april t/m 6 mei 2012
28 mei 2012
juli t/m augustus.
CONTRIBUTIE
De contributie per seizoen 2011-2012 (van september tot en met juni) bedraagt:
Kinderen tot 16 jaar
Clip Dance
Aerobics en Powerdance
Toeslag keurturngroep
€
€
€
€
95,00
105,00
115,00
100,00
Nieuwe leden kunnen tijdens het seizoen lid worden en betalen bovengenoemde contributie naar rato
van de tijd dat zij lid zijn. Leden die hun lidmaatschap opzeggen betalen tot het einde van het seizoen.
In de algemene ledenvergadering d.d. 22 maart 2011 is besloten dat de tarieven per seizoen 2012/13
nogmaals met € 15,- worden verhoogd.
LEDENADMINISTRATIE
Aanmelding nieuwe leden:
Nieuwe leden moeten zich schriftelijk aanmelden middels het indienen van een ingevuld
inschrijvingsformulier volgens het model op de volgende pagina bij de ledenadministratie.
De ledenadministratie is bereikbaar via het postadres en e-mail adres vermeld op pagina 3.
Opzegging lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap dient men schriftelijk te doen vóór 1 juni bij de ledenadministratie en
bij de leiding.
De ledenadministratie is bereikbaar via het postadres en e-mail adres vermeld op pagina 3.
Wijzigingsformulier LIDMAATSCHAP
GYMNASTIEKVERENIGING S.S.S. & D.I.N.D.U.A.
St. Maartensbrug / St. Maarten
Voor- en achternaam
…………………………………………………………………………………………
Adres
…………………………………………………………………………………………
Postcode + woonplaats
…………………………………………………………………………………………
Telefoon
…………………………………………………………………………………………
e-mail
………………………………………………………………………………………...
Geboortedatum
…………………………………………………………………………………………
Meldt zich als lid AAN / AF (omcirkel de keuze) voor de volgende lessen: (omcirkel de keuze)
Kleuters
Wijzigingsdatum
Recreatiegym
Keurgroep
Clipdance
.. ………………………………………………………
Handtekening
(indien minderjarig van ouder/verzorger)
Knip dit formulier uit en lever dit in bij de leiding of bij een van de bestuursleden.
Powerdance
Aerobics