WEES GEGROET MARIA

Commentaren

Transcriptie

WEES GEGROET MARIA
4. Heilige
Maria,Maria,
Moeder
van God,
bid voor
ons,ons,
zondaars,
4. Heilige
Moeder
van God,
bid voor
zondaars,
is de Moeder
van Jezus
de hemel.
Nu is Nu
de Moeder
van Jezus
in deinhemel.
Daar waakt
zij over
al haar
kinderen
op aarde,
Daar waakt
zij over
al haar
kinderen
op aarde,
want
Maria
is
ook
Moeder
van
ons.
want Maria is ook Moeder van ons.
WEES GEGROET
GEGROET MARIA
WEES
MARIA
is heilig.
Wij nog
zijn nog
zo heilig.
MariaMaria
is heilig.
Wij zijn
niet niet
zo heilig.
Wie
is
nooit
egoïstisch
of
onaardig?
Wie is nooit egoïstisch of onaardig?
Wie doet nooit een ander of God verdriet?
Wie doet
nooit een ander of God verdriet?
Daarom vragen wij aan Maria:
Daarom vragen wij aan Maria:
bid voor ons, want wij zijn zondaars.
bid voor ons, want wij zijn zondaars.
Maria bidt voor ons bij God:
Mariadat
bidtwevoor
onszijn
bijinGod:
veilig
gevaren,
dat wedat
veilig
zijn
in
gevaren,
we vrienden van Jezus willen zijn,
dat wedat
vrienden
Jezus
willen
we JA van
zeggen
tegen
watzijn,
God wil.
dat we JA zeggen tegen wat God wil.
5. nu en in het uur van onze dood. Amen.
5. nu en in het uur van onze dood. Amen.
In het Weesgegroet vraag je Maria voor jou te bidden.
Elke dag, en ook
het
datjou
je doodgaat.
In het Weesgegroet
vraag
je moment
Maria voor
te bidden.
Maria
bidt
dat
jij
dan
voor
altijd
gelukkig
bent bij God.
Elke dag, en ook het moment dat je doodgaat.
Doordat
Jezus
kunnen
eeuwig
levenbent
in debijhemel.
Maria bidt
jij dan
voor we
altijd
gelukkig
God.
Door Jezus kunnen we eeuwig leven in de hemel.
Amen. Dat betekent: Ja, zo is het! Dat geloof ik!
Ik vertrouw op het gebed en de hulp van Maria.
Amen. Dat betekent: Ja, zo is het! Dat geloof ik!
Ik vertrouw op het gebed en de
hulp van Maria.
***
Je kunt bidden voor jezelf en voor andere mensen.
*** bidden voor zieke kinderen?
Misschien wil jij eens
Je kunt bidden voor jezelf en voor andere mensen.
Misschien wil jij eensHoe?
bidden
ziekeop:
kinderen?
Kijkvoor
daarvoor
kinderenbiddenvoorkinderen.nl
Hoe? Kijk daarvoor op:
kinderenbiddenvoorkinderen.nl
Uitgave van Stichting Kinderen bidden voor Kinderen
e-mail: [email protected]
Uitgave van Stichting Kinderen bidden voor Kinderen
e-mail: [email protected]
Wees gegroet Maria,
Wees
Maria,
vol gegroet
van genade,
volHeer
van is
genade,
de
met u.
de Heer isonder
met u.de vrouwen,
Gij zijt de gezegende
gezegendonder
is Jezus,
Gij zijt de en
gezegende
de vrouwen,
de
van uw
envrucht
gezegend
is schoot.
Jezus,
Heilige
Maria,van
Moeder
van God,
de vrucht
uw schoot.
bid Maria,
voor ons,
zondaars,
Heilige
Moeder
van God,
nu en
in
het
uur
van
onze
dood.
bid voor ons, zondaars,
nu en in het Amen.
uur van onze dood.
Amen.
Uitgave van Stichting Kinderen bidden voor Kinderen
www.kinderbiddenvoorkinderen.nl
Uitgave van Stichting Kinderen bidden voor Kinderen
www.kinderbiddenvoorkinderen.nl
Over het Wees gegroet Maria
2. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
Al honderden jaren wordt het Weesgegroet gebeden
Maria heeft van de engel gehoord dat haar
nicht Elisabeth, die al oud is, een baby krijgt.
Meteen gaat zij op weg om haar te helpen.
Wat zijn ze blij om elkaar te zien!
Het Weesgegroet is het mooiste gebed tot Maria
Elisabeth zegt tegen Maria:
“Jij bent de meest gezegende
van alle vrouwen.
Jij mag Moeder zijn van de Zoon van God!
Gelukkig dat jouw geloof in God zo sterk is.”
Het Weesgegroet is een gebed dat redt
En Maria? Zij dankt God in een blij gebed:
“God, wat doet U toch geweldige dingen.
U bent machtig en goed!”
Heb jij ook wel eens een kaarsje aangestoken bij een Mariabeeld?
En weet je dat Maria in de hemel is en ons gebed bij God brengt?
God luistert heel graag naar de Moeder van Jezus, zijn Zoon.
Ken jij het Weesgegroet al? Zo kun je tot Maria bidden.
Maria is onze lieve Moeder in de hemel. Ook van jou.
Net als elke mama, is Maria blij als je aan haar denkt.
Elk Weesgegroet is als een mooie roos voor Maria.
God wil alle mensen redden door Jezus. Daarvoor moest Jezus mens worden.
God koos Maria als Moeder van Jezus. En Maria brengt ons veilig bij Jezus.
Het Weesgegroet is al een oud gebed. Daarom nu bij elke zin een uitleg.
1. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u
Maria is nog jong als de engel Gabriël komt.
Hij groet haar en zegt:
“Wees blij, Maria, jij bent zó heilig en goed.
God is zó blij met jou.
God wil dat jij Moeder van zijn Zoon wordt.”
Maria begrijpt niet hoe dat kan, maar zij zegt:
“Ja, als God dat van mij wil, dan is het goed.”
Maria vertrouwt op God. En God kan alles.
Blij gaat de engel terug naar God.
Maria heeft JA gezegd.
Nu kan Gods Zoon mens worden. Jezus komt.
Goed nieuws voor alle mensen. Toen en nu.
3. en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot
Deze zin betekent:
Maria krijgt een baby.
Het gezegende Kindje in haar buik is Jezus.
In Jezus komt Gods liefde naar alle mensen.
In een stal in Bethlehem wordt Jezus geboren.
De Zoon van God komt als kindje op aarde.
God én mens, gekomen voor ons allemaal.
Engelen zingen blij: “De Redder is geboren!”
Dit vieren wij met Kerstmis. Groot feest!
Maria en Jozef zorgen goed voor de kleine Jezus.
Het heilig gezin is heel gelukkig samen.
Jezus wil alle mensen gelukkig maken. Ook jou!