Nieuwsbrief - Helmond Binnenstad

Commentaren

Transcriptie

Nieuwsbrief - Helmond Binnenstad
H e l
m o n d
b i n n e n s t a
d
• • • • • • • • • • • • • • • •
Nieuwsbrief
v o o r j a a r
2 0 1 3
I n h o u d
Werken in de Binnenstad....................................... 2
Buurtpreventieprojecten van start........................ 3
Paradepaardje Weverspark................................. 4-5
Promotiecampagne Hé Heistraat........................... 6
Modehuis Jess7...................................................... 7
'Het is hier écht
heerlijk wonen'
Hun droompaleisje is het geworden. Danny Steenbakkers
(24 jaar) en Chantal van der Heijde (23 jaar) wonen sinds kort
in een appartement in appartementencomplex Reynaerde, middenin
Bouwen in Weverspoort..................................... 8-9
Vossenberg. Een schot in de roos. Want niet alleen hebben ze de
Speeltuin voor jong en oud................................. 10
woning helemaal naar eigen wens ingericht, ook zitten ze lekker
Activiteiten in Leonardusbuurt............................ 11
dicht bij het centrum en is het toch rustig wonen.
Wijkagent Maikel van Dijk................................... 12
Fladderende Weverspoortcampagne................... 13
Vossenberg is mooie zwaan............................. 14-15
Opknapbeurt Bakelsedijk.................................... 16
“Wij wilden ons huis helemaal naar onze smaak inrichten en dachten
dus al snel aan nieuwbouw”, vertelt Chantal. Zij en haar vriend Danny
zijn nu ruim zeven jaar samen en vonden het tijd voor een nieuwe
stap: samenwonen. “Bij een makelaar zagen we een brochure liggen
van Reynaerde, we waren direct enthousiast. Vooral met de ligging
zijn we erg blij.” Met behulp van een starterslening kon het stel het
appartement kopen.
In november 2012 kregen de twee de sleutel. Ruim een maand later
betrokken ze hun droomhuis. “Het is hier heerlijk wonen”, vertelt
Danny. “We kijken uit op de begraafplaats, iets wat sommige mensen
niet zo aanspreekt, maar ons juist wel. Het is lekker rustig, en dat in
het centrum van helmond. Daarnaast is het hier mooi groen.”
» Lees meer over Vossenberg op pagina 14-15.
Werken in de Binnenstad:
Aan de slag in eigen wijk
Buurtpreventie moet zich als een olievlek
verspreiden in Binnenstad
Er staan drie buurtpreventieprojecten in de startblokken. Buurtbewoners zetten zich in voor een veilige,
schone en gezellige buurt. Door middel van het organiseren van activiteiten en het signaleren van
problemen bijvoorbeeld. M’hamed Yahia is vanuit de LEVgroep betrokken bij het samenstellen van de
groepen. “Ik vind het een heel positief signaal dat buurtbewoners van alle leeftijden zich willen inzetten.”
De vorming van de buurtpreventieteams ging rollen na een
signaal van buurtbrigadier Marco van Bree. Buurtbewoners
signaleerden overlast en inbraken en wilden in de aanpak
daarvan graag zelf iets betekenen. “In eerste instantie
hebben we gesprekken bij mensen thuis gevoerd aan de
keukentafel”, vertelt Yahia. “Wij kunnen ondersteuning
bieden bij het indienen van een plan. De buurtpreventie-
Werken in de Binnenstad. Na een succesvol
teams vallen onder wijkbeheer.”
traject met leerwerkplaatsen in Helmond West,
gaat er in de Binnenstad een soortgelijk project van start.
Kleinschalig
De insteek was om kleinschalige teams te creëren. Dat
Meewerken aan het nieuwe buurtpark, ondernemers in de Binnentad ondersteunen of een
betekent: een overzichtelijk gebied waar de buurtpreventie
leerwerktraject volgen in de bouw. Mogelijkheden genoeg. Aan het woord jobcoach Roel van Overbruggen
was het zelfs zo dat mensen ‘nee’ te horen kregen. “Maar
wordt uitgevoerd door een klein clubje mensen. Daardoor
in de toekomst hopen we dat het buurtpreventieproject
en projectmedewerker Reinier Roosjen.
zich in de Binnenstad verspreidt als een olievlek.”
In de Binnenstad staat nog veel te gebeuren. De bouw van
begeleidt deelnemers tijdens het hele proces: Ook fijn voor de
Subsidie
Weverspoort, de aanleg van het Weverspark en de voltooiing van het
werkgever om te weten, er is altijd een achtervang.”
De initiatiefnemers van een buurtproject kunnen een plan
Winkelplein. Die werkzaamheden zorgen ook voor werkgelegenheid.
indienen bij Gemeente Helmond. Daar staat een kleine
Door het project ‘Werken in de Binnenstad’ wil Gemeente
Niet alleen stenen
subsidie en de plaatsing van de welbekende ‘buurt-
Helmond ervoor zorgen dat werkloze bewoners van de Binnenstad
In Helmond West is het project een succes. Daar werd gestart
preventiebordjes’ tegenover. “Het buurtpreventieteam uit
de vruchten plukken van de activiteiten in de wijk. “We willen
in verband met de herstructurering van de wijk en de vele
de Wolfstraat heeft zelfs enquêtes gehouden bij buurtbe-
dat mensen weer aan de slag gaan, ervaring opdoen, eventueel
werkzaamheden die daarbij kwamen kijken. “We wilden niet alleen
woners. We zijn ook gaan kijken bij andere projecten, want
een opleiding volgen en daardoor weer gemakkelijker aan de slag
investeren in stenen, maar ook in de buurtbewoners.” Zo’n tiental
we hoeven het wiel natuurlijk niet opnieuw uit te vinden.”
kunnen. Het solliciteert nu eenmaal makkelijker vanuit een baan,
mensen zijn daar nu aan de slag, in diverse functies. Zo is er een
dan vanuit een uitkeringssituatie”, verklaart Van Overbruggen.
stratenmaker werkzaam bij een aannemer, inmiddels is die persoon
Jong en oud
daar in dienst. “Op deze manier kunnen mensen hun cv oppoetsen
In het buurtpreventieteam werken jong en oud samen.
Pluspunten
en ervaring opdoen.” Ook voor mensen die het traject volgen en nog
“Het is mooi om te zien dat de jongere en nieuwe
Dat klinkt mooi, maar is het in tijden van crisis niet vreselijk moeilijk
geen passende werkplek hebben gevonden, is deelname nuttig.
bewoners ook duidelijk aanwezig zijn in de wijk en zich
om zo’n geschikte baan te vinden? “We zoeken naar een win-win
“We geven ook workshops over het schrijven van sollicitatiebrieven
actief willen inzetten. Jonge vrijwilligers zijn wel degelijk
situatie. De werkzoekende kan, bijvoorbeeld door middel van een
en het solliciteren zelf.”
te vinden, maar ze willen wel graag een concreet project.
Ik vind het heel mooi om te zien dat de Binnenstad een
stage, ervaring opdoen, de werkgever heeft er een extra kracht
bij”, verklaart Roosjen. De werkzoekende zet een stap op weg naar
Aanmelden
wijk is die letterlijk én figuurlijk aan het groeien is.
zijn of haar ideale job. “We bekijken samen welke baan bij iemand
Binnenkort gaat het tweetal deelnemers en ondernemers
Op sociaal maatschappelijk vlak worden er nu echt
past, waar zijn of haar sterke kanten liggen. Op basis daarvan
benaderen. Interesse? Neem contact op met:
slagen gemaakt.”
proberen we een match te maken met een werkgever. De jobcoach
[email protected]
2
nieuwsbrief | helmond binnenstad | voorjaar 2013
nieuwsbrief | helmond binnenstad | voorjaar 2013
3
Weverspark:
paradepaardje van de Binnenstad
Het Weverspark moet een plek worden waar het voor iedereen heerlijk is om te spelen, ontspannen
of wandelen. Voor veel bewoners van de Binnenstad gaat zo’n park pas echt leven als het daar is.
Landschapsarchitect Marieke Martens is al jarenlang bezig met dit paradepaardje van de Binnenstad.
Zij kan dan ook niet wachten tot het resultaat daar is. Hoe komt zo’n ontwerp tot stand?
Meer informatie: www.weverspoort.nl
Transparant
De volgende stap: nog verder inzoomen. Hoeveel speeltoestellen
“Vooral om te laten zien hoe groot het park wordt. Ook werd
komen er dan? Hoe breed mogen de paden zijn? Welke materialen
daar duidelijk hoe belangrijk beheer is en dat een groen en
worden er gebruikt? “Zo kiezen we voor speeltoestellen die
tegelijkertijd transparant park wenselijk is.”
nergens in de wijk te vinden zijn, zodat het voor kinderen
aantrekkelijk is om in het Weverspark te gaan spelen.”
Speeltoestellen
“Bij de presentatie van het buurtpark
Stijl
Rol buurtbewoners
kregen we applaus, dat is echt bijzonder
De gedachte achter het park is een fijne
De buurtbewoners speelden al vanaf het
om mee te maken. Een buurtbewoner zei
openbare ruimte in Engelse landschapsstijl.
begin een belangrijke rol. “Zo’n park moet
dat het mooier was dan Brandevoort, daar
Veel gras, glooiende heuvels en heesters.
gedragen worden door de wijk, anders
doe je het voor. Het Weverspark moet écht
Maar met zo’n idee begint het pas.
werkt het niet. We hebben het concept
een park van de buurtbewoners worden.”
“Eerst komt het beleid kijken, de
besproken in de klankbordgroep. Toen kwa-
Al zo’n 2,5 jaar is het buurtpark voor
budgetten. Als er dan een ‘go’ is, kun je
men er ook conflicten naar voren. Wel of
Martens bijna dagelijkse kost. “Het is een
inzoomen op het park. Als team met een
geen honden, bijvoorbeeld. De één wil dat
heel boeiend proces. Veel partijen denken
verkeersdeskundige, stedenbouwkundige
wel, de ander niet. Je kunt helaas nooit aan
mee. Dat is een fijne manier van werken:
en dus een landschapsarchitect, zijn we
alle wensen voldoen.” Ook zijn een aantal
geen toetsing achteraf, maar samen kijken
aan de slag gegaan. Die disciplines zijn
buurtbewoners naar ‘voorbeeldparken’ in
hoe het beter kan.”
goed op elkaar ingespeeld.”
Amsterdam gaan kijken.
4
nieuwsbrief | helmond binnenstad | voorjaar 2013
In het concept worden alle functies ingedeeld op een plek, met
Droom
een reden. Zo is besloten dat kinderen in principe overal in het
Martens kan niet wachten tot haar ontwerp straks daadwerkelijk
park kunnen spelen. De speeltoestellen voor de kleinsten komen
gerealiseerd wordt. “Het is een beetje je kindje. Ik kijk er nu al
aan de rand van het park te liggen, ze zijn zo makkelijker in de
graag naar op Virtueel Helmond en droom er al van hoe ik straks
gaten te houden.
met mijn kind ga picknicken in het Weverspark.”
nieuwsbrief | helmond binnenstad | voorjaar 2013
5
Campagne Hé Heistraat zet Heistraat
op de kaart
Meiden maken droom waar bij
modehuis Jess7
Hé Heistraat. Dat is de titel van de campagne die zaterdag 24 november 2012 van start ging in de
Binnenstad van Helmond. De campagne moet de Heistraat weer voor een breed publiek op de kaart zetten.
De grote banieren met foto’s van plaatselijke ondernemers kan geen bezoeker van de langste winkelstraat
van Helmond zijn ontgaan.
Wethouders Frans Stienen en Yvonne van Mierlo waren aanwezig
Toekomstvisie
Schetsen, collages, paspoppen met hippe kleding
bij de feestelijke aftrap van de campagne. De Heistraat werd
De campagne komt voort uit de toekomstvisie ‘Heistraat 2020’ die
direct op de kaart gezet als dé straat met specialistische zaken. Zo
vorig jaar is geformuleerd. Het beeld dat daarin naar voren komt:
en véél modetijdschriften. Tel daarbij op: enthousiaste
klonken er Noord-Afrikaanse klanken en konden bezoekers genieten
een ondernemende, complete en veelzijdige winkelstraat voor wijk,
van multiculturele lekkernijen. Ook werden de winnaars van de
stad en regio. De visie is opgesteld door de Ondernemersvereniging
Heistraatpakketten bekend gemaakt.
Heistraat samen met ontwikkelcombinatie Hurks-Adriaans,
Stichting Woonpartners, woningbouwvereniging Volksbelang,
de Wijkontwikkelmaatschappij en Gemeente Helmond.
Winnaars
Met het bekend maken van de winnaar van de Heistraatpakketten
is de campagne zeker nog niet afgerond. Zo vindt er eind
mei/begin juni weer de Heistraatbraderie plaats. Een braderie
bomvol activiteiten, die inmiddels weer helemaal op de kaart
staat.
Positieve wending
Tijdens de aftrap van de campagne vertelde ondernemer Elize
der Kinderen: "We zijn van diep gekomen, maar er is door de
ondernemers heel hard gewerkt om alles weer een positieve
wending te geven. Je merkt dat mensen in weer positiever over
de Heistraat gaan spreken. We hebben een hele mooie straat met
allemaal eigenzinnige ondernemers. Dat willen we uitdragen."
De campagne loopt door tot 2015. Over verdere invulling van
Hé Heistraat wordt op dit moment nagedacht. Hé Heistraat
wordt gedragen door diverse partners, zoals de
Ondernemersvereniging Heistraat, Gemeente Helmond en
Foto: pressvisuals.com
woningcorporaties Woonpartners, ontwikkelingscombinatie
Hurks-Adriaans en Volksbelang.
meiden die hun ideeën spuien en lerares Corry Smolders
die met thee, limonade, koekjes én adviezen klaar staat. In de Binnenstad is modehuis Jess7 te vinden.
Tieners (10 t/m 14 jaar) met een passie voor mode werken hier elke week aan hun collectie.
Ruim een jaar gaan de meiden in hun mode-
niet alle meiden of ze het wel een maand
mode is. “Sommige van ons willen modeont-
huis aan de Jan Stevensstraat aan de slag. Ze
lang redden met zo’n collectie. “Dat ligt
werpster worden, andere zangeres”, vertelt
hebben er zichtbaar plezier in. Maar dat is
er wel aan of het lente of winter is hoor!”,
Hana. “Ik vind het belangrijk dat de meiden
niet het enige, Corry probeert haar pupil-
roept leerling Alif.
echt zelf aan de slag gaan. Als ze geen basiscollectie willen maken, vind ik dat prima.
len ook te betrekken bij bijvoorbeeld de PR.
Vandaag werkt een groepje meiden aan de
Creatief
Zo lang ze met plezier, passie, enthousiasme
teksten voor de website. Ideeën genoeg. Van
In het modehuis kunnen de meiden zich naar
en creativiteit werken”, vertelt Corry. “Het
mode-advies op maat, tot modetips en mis-
hartenlust uitleven. Het huis is via woning-
is ook geweldig om te zien dat deze meiden
schien wel een eigen app!
corporatie Woonpartners verkregen. De
op hun vrije woensdagmiddag hier komen om
benedenverdieping is helemaal ingericht als
aan hun website te werken. Ze zijn heel be-
Basiscollectie
modestudio. Boven is een ‘blauwe kamer’
trokken en enthousiast. Mijn doel? Ik wil dat
‘Juf’ Corry kijkt trots toe. Ze hoorde van
waar filmpjes gemaakt kunnen worden. Corry
de deelnemers hun droom waarmaken, zoals
haar zoon dat veel meisjes iets in de mode
heeft op een creatieve manier alle materia-
ik ook mijn droom heb kunnen waarmaken.”
willen doen. Het leek Corry leuk om haar
len bij elkaar gekregen. Een oproep in het ED
kennis en ervaring over te dragen op een
zorgde voor een stroom aan modetijdschrif-
Meer groepen
jongere generatie. Ze heeft de modeacade-
ten en de paspoppen heeft ze zelf van een
Zo’n zes meiden krijgen nu elke zaterdag-
mie én de kunstacademie afgerond. “Ik wil
matras gemaakt.
ochtend les. Dit jaar volgt ook een mid-
de meiden laten werken aan een basis-
daggroep. Daarnaast overweegt Corry om
collectie. Acht kledingstukken, die ze zó
Droom
volwassenen les te geven. Hana draagt
kunnen combineren en een maand lang naar
“Ik ben helemaal van de studs”, vertelt
direct een deelnemer aan. “Mijn moeder
school kunnen dragen.” Overigens weten
Hana. Deze meiden weten precies wat in de
vindt dat zeker heel leuk!”
Like de Heistraat op Facebook: www.facebook.com/heheistraat
6
nieuwsbrief | helmond binnenstad | voorjaar 2013
nieuwsbrief | helmond binnenstad | voorjaar 2013
7
Bouwen in Weverspoort
Op verschillende locaties in de nieuwe buurt Weverspoort, ten zuiden van de Heistraat wordt op
dit moment gebouwd. Een overzicht:
Blok 3
Samen met de groepswoningen die achter het complex zijn
Blok 15
bedoeld voor starters en gezinnen. De bedoeling is dat in het
Op de hoek Tolpost/Pastoor van Leeuwenstraat verrijst
gebouwd, zet dit nieuwbouwproject de toon voor wat er nog
Aan de Timmermansstraat (het voormalige Timmermanspleintje),
vierde kwartaal gestart wordt met de verkoop van de woningen.
een prachtig appartementencomplex. Samen met de vier
komen gaat in Weverspoort: mooie nieuwbouw met een hoog
de Blinkerstestraat en de Beelsstraat worden op dit moment 44
De startdatum van de bouw is afhankelijk van de verkoop.
groepswoningen aan de Wolfstraat, die in januari zijn opgeleverd
kwaliteitsniveau. De groepswoningen aan de Wolfstraat zijn in
eengezinswoningen en acht seniorenwoningen (allen huur) gebouwd
en de te bouwen woningen aan het Marterstraat vormt het
januari opgeleverd, het gaat om vier zorgwoningen met elk zeven
door Adriaans/Hurks in opdracht van woningbouwvereniging
Blok 6
complex blok 3.
individuele zit-/slaapkamers voor ouderen. Vanaf 1 maart nemen
Volksbelang. Medio dit jaar vindt de oplevering plaats. De
In opdracht van woningbouwvereniging Volksbelang realiseert de
de 28 bewoners hun intrek in het pand.
Seniorenwoningen en eengezinswoningen die gelegen zijn aan het
combinatie Adriaans/Hurks vijftien royale huurwoningen aan het
de Timmermansstraat hebben door het platte dak een massieve
Weverspark. De woningen, gelegen aan de Van Hoeckstraat en de
Het appartementencomplex Tolpost bestaat uit 47
appartementen en drie stadswoningen (allen huur). Alle
Aan het Marterhof worden acht grondgebonden seniorenwoningen
uitstraling. Aan het binnenterrein wordt een parkeerplaatsen
Van Liemptstraat worden net als de rest van Weverspoort gebouwd
woningen hebben twee slaapkamers en een ruime badkamer met
gerealiseerd. De woningen hebben een gelijkvloerse plattegrond
gerealiseerd. Hier kunnen bewoners hun auto parkeren op een
in de stijl van de Amsterdamse school. Donderdag 21 februari vond
een tweede toilet. Er zijn verschillende typen appartementen
met slaapkamer en badkamer op de begane grond. Een extra
afgesloten parkeerterrein.
de eerste bouwhandeling plaats. Naar verwachting worden de
beschikbaar in het complex. De appartementen aan de lange
slaapkamer bevindt zich op de eerste verdieping. Wanneer gestart
zijde zijn geschikt voor zowel jong als oud. De appartementen
wordt met de bouw is nog niet bekend.
woningen eind van dit jaar opgeleverd.
Blok 5
Stichting Woonpartners ontwikkelt twintig royale koopwoningen
Voor meer informatie over bovenstaande projecten of de buurt
Woonpartners aan 55-plussers. Het gebouw wordt nog voor de
De bewoners van alle bovengenoemde projecten parkeren hun auto
en vijf huurwoningen met prachtig uitzicht op het Weverspark. De
Weverspoort, kijk op: www.weverspoort.nl. Like hier onze
zomervakantie opgeleverd.
op het gezamenlijk binnenterrein.
grondgebonden woningen, met drie slaapkamers, zijn met name
Facebookpagina, schrijf je in voor de nieuwsbrief en bekijk de film.
en stadswoningen aan de korte zijde verhuurt Stichting
Blok 3: groepswoningen
8
nieuwsbrief | helmond binnenstad | voorjaar 2013
Blok 3: Tolpost
Blok 15: Timmermansstraat
Blok 6: Van Liemptstraat en de Van Hoeckstraat
Blok 5: Van Liemptstraat
nieuwsbrief | helmond binnenstad | voorjaar 2013
9
‘Een speeltuin van jong tot oud’
Activiteiten in de Leonardusbuurt
De Leonardusspeeltuin is een belangrijke ontmoetingsplek voor heel Helmond, en voor de Leonardusbuurt
in het bijzonder. De speeltuin heeft zich de laatste vijf jaar flink op de kaart gezet. Onder meer door
deelname aan diverse buurtoverleggen, het ontplooien van nieuwe activiteiten zoals de beweegtuin en
ruimere openingstijden. De speeltuin opende dit jaar in maart al zijn deuren.
Social Sofa
Pleinplakkers
De afgelopen maanden is door buurtbewoners intensief gewerkt
Het Willem Beringsplein, in het hart van de Leonardusbuurt
aan het voltooien van de Social Sofa, bestemd voor het Willem
kreeg al voor de komst van de Social Sofa meer kleur, door het
Beringsplein. De klus werd geklaard bij de Leonardusspeeltuin.
aanbrengen van zogenaamde Pleinplakkers. Voor de komst van
Deze kleurrijke bank is door kinderen uit de buurt ontworpen. Een
deze kleurrijk versieringen, was dit een enigszins grauw pleintje
team van buurtbewoners, onder de bezielende leiding van Wim
met een pannakooi en een bankje. Nu kunnen ook de jonge
Duimelink, heeft de mozaïekklus op zich genomen.
kinderen hier naar hartenlust spelen en bijvoorbeeld hinkelen op
de plakkers.
Op de bank zijn honderden kleine steentjes aangebracht, die door
Hans Smits is al 25 jaar vrijwilliger bij de
laagdrempelig en goedkoop zijn, maar wel
Nieuw gebouw
Speeltuin en heeft sinds 5 jaar de functie
kwaliteit bieden. Daarom werken we ook
De afgelopen jaren heeft de speeltuin
van ondersteuner. “We zijn steeds actiever
samen met professionals, bijvoorbeeld van
dus al flink aan de weg getimmerd. Dit
in de buurt en wijk. Zo spelen we een rol
de LEVGroep. Mijn motto is: een speeltuin
is het eerste jaar dat de speeltuin al in
in BewonersCommissie (BC) Leonardus. We
voor jong en oud.”
maart open gaat, en als het aan Smits ligt
bieden onze accommodatie aan en hebben
verandert er de komende vijf jaar ook nog
het Tilburgse bedrijf Social Sofa aan elkaar zijn gevoegd. “Het is
De kleurrijke versiering is met een speciaal materiaal aangebracht,
een heel mooi project, omdat het echt ván de buurtbewoners is.
die ook voor markering op wegen wordt gebruikt. Daardoor zijn
We wilden mensen boeien en binden, en dat is gelukt", vertelt Rob
de plakkers slijtvast. Het idee voor deze pleinplakkers is ontstaan
de Jager van de Gemeente Helmond. Project assistente Francé
tijdens een drukbezochte bijeenkomst met buurtbewoners, midden
Berkvens vult aan: “Dit kan zeker een vervolg krijgen, zo denken we
op het plein. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen dachten
aan een mozaïekwand.” Ook Agnes de Veth van de LEVGgroep
mee over de invulling.
is enthousiast en trots op dit gezamelijke project voor de
Leonardus en kan haar collega’s in de andere wijken vertellen over
onze aanpak.
een adviesfunctie. Ook hebben we een
Maatschappelijk betrokken
heel wat. “We hebben nu een verouderd
stem in de Wijkraad.”
De speeltuin is ook maatschappelijk
gebouw, die voor een deel uit 1958 stamt.
Herbestrating Mgr. Swinkelsstraat
Speelcontainer
betrokken. “Zo hebben scholieren hier
Ik zou graag een nieuw en groter gebouw
De zogenaamde granietkasseien aan de Mgr. Swinkelsstraat (bij
Aan de Dijksestraat wordt dit voorjaar een container geplaatst
Veilige speelplek
maatschappelijke stage gelopen. Voor
zien, waar we nog meer activiteiten
Speeltuin Leonardus) worden door veel mensen gebruikt als honden
waarin speeltoestellen te vinden zijn. Deze kunnen worden
Speeltuin St. Leonardus biedt in eerste
ons ook heel fijn, want het is soms lastig
kunnen ontplooien.”
uitlaatstrook of parkeerplaats. En voor beide functies is de strook
uitgeleend aan kinderen uit de buurt. “In eerste instantie zou
instantie een veilige speelplek aan de
om vrijwilligers te vinden. We geven ze
niet bedoeld. Auto’s mogen slechts gedeeltelijk op het trottoir
de container bij ’t Huukske geplaatst worden, maar dat bleek
jeugd. Maar ook voor oudere doelgroepen is
verantwoordelijkheid en dat waarderen
Kaartverkoop
parkeren en hondenpoep moet direct opgeruimd worden en in de
geen veilige optie. Bij het speelveldje kan de container achter
er genoeg te doen. Zo is er een huiskamer-
scholieren erg. Jammer dat het in 2015
De speeltuin is vanaf maart open tot en
daarvoor bestemde bak gedeponeerd worden. De strook wordt
slot en grendel en uit het zicht staan”, vertelt Rob de Jager van
project, ouderen kunnen één ochtend in
afgelopen is met de Maatschappelijke
met oktober. Er is een abonnementsvorm
daarom opnieuw bestraat. Door de aanleg van een oprijband is het
Gemeente Helmond. De container wordt mede geïnitieerd door
de week komen handwerken, kaarten etc.
Stage.” Daarnaast gaat de speeltuin de
en losse kaartverkoop. In de kantine is
gemakkelijker om gedeeltelijk op dit trottoir te parkeren. De witte
de LEVgroep. Nog voor het omspitten van het grasveld in het
Daarnaast kunnen buurtbewoners buiten
samenwerking aan met Jobfactory en gaat
onder meer ijs, snoep en drinken te koop.
lijnen geven aan tot waar dat toegestaan is. Op het niet opruimen
voorjaar, wordt de container geplaatst.
sporten in de beweegtuin. En dat is slechts
er bijvoorbeeld iemand aan de slag die het
Meer informatie is te vinden op:
van hondenpoep staat een boete van 130 euro,- De Stadwacht
een greep uit het aanbod. “Wij willen
onderhoudswerk verzorgt.
www.speeltuinleonardus.nl
houdt hier toezicht op.
10
nieuwsbrief | helmond binnenstad | voorjaar 2013
nieuwsbrief | helmond binnenstad | voorjaar 2013
11
Even voorstellen:
Wijkagent Maikel van Dijk
Weverspoortcampagne ‘fladdert’ rond
in de Binnenstad
De lente begon al vroeg in de Binnenstad. Eind 2012 fladderde er al de eerste vrolijke vlinders rond door de
wijk. Deze promotievlinder maakte onderdeel uit van de nieuwe campagne rondom de buurt Weverspoort.
Samen met Vossenberg en Zonnekwartier vormt Weverspoort de nieuwe Helmondse Binnenstad. Er wordt al op
verschillende plaatsen gebouwd en dat aantal bouwplaatsen moet het komend jaar verder toenemen, zeker
wanneer in september de verkoop start van de koopwoningen die komen te liggen aan het Weverspark.
Meedenken
twee schoolgaande kinderen en zoekt een
Daarnaast werd er op 6 februari de eerste
groter huis. Een woning aan de rand van het
informatieavond gehouden. Iedereen die
buurtpark, zodat hij na het werk buiten kan
Hij is alweer even in de Binnenstad te vinden.
mee wilde denken over de indeling en de
spelen met de kinderen, ziet hij wel zitten.
plattegronden in Weverspoort was hier
Bonny (65) is een creatieve duizendpoot en
Sinds 1 november is Maikel van Dijk de nieuwe
welkom. Potentiele kopers en huurders
ze geniet van haar pensioen. Ze woont in
konden hun wensen rondom wonen in
Weverspoort, dicht bij het centrum met zorg
Weverspoort uitspreken. Inmiddels een
om de hoek. Tot slot is er Nicole (24). Zij
bekend gegeven bij koopwoningen, maar
gaat samen met haar vriend in Weverspoort
absoluut uniek voor huurwoningen.
wonen. Ze kiezen voor een extra slaapkamer,
wijkagent van Binnenstad Oost en de Leonardusbuurt.
Hij vervangt Henny Gehem, die nu werkzaam is in Oud West.
“Ik heb er zin in!”
mocht er in de toekomst gezinsuitbreiding
De wijkagent is een bekend gezicht in de buurt. Hij weet wat er
de Binnenstad, dat ging hem makkelijk af. “Ik ben dan ook veel
De campagne met de opvallende
leeft in een wijk en is het aanspreekpunt voor bewoners. Maikel
in de wijk te vinden, dat zorgt ervoor dat je snel weet wat hier
vlinder is in het leven geroepen om de
van Dijk heeft al ervaring opgedaan in die rol. Hij was namelijk
leeft. Tachtig procent van mijn tijd breng ik hier door.” Zo gaat de
naamsbekendheid van Weverspoort te
drie jaar werkzaam in Helmond Noord. “Dit is voor mij een nieuwe
wijkagent in overleg met instanties als Jeugdzorg, scholen en de
vergroten en het imago van de Binnenstad
uitdaging. Kansen pakken, samen werken: Ik heb er zin in.”
LEVgroep. Ook is hij betrokken bij het Achter de Voordeurproject
van Helmond te verbeteren. Waar nu
en het Bewonersoverleg. “In mijn werk is samenwerking essentieel.
nog veel kale, lege zandvlakten te zien
Alleen op die manier kun je problemen vroegtijdig signaleren en
zijn, worden straks prachtige woningen
Uiteraard, overal gaat wel eens wat mis. Maar daar wil Van Dijk
oplossen. Ik sta open voor die samenwerking, het maakt mijn
gerealiseerd. Dicht bij het centrum,
niet de nadruk op leggen. “Ik vind het belangrijk om in deze wijk
werk leuk.”
met alle voorzieningen en een mooi
Successen vieren
veranderd in een relatief korte tijd. Daar moeten we trots op zijn.
Op straat
Met zijn allen kunnen we veel voor elkaar krijgen.”
Maar ook het op straat zijn vindt de wijkagent prettig. “Meestal ga
Facebookpagina
ik op de fiets. Dan ben ik zichtbaar én makkelijk aanspreekbaar.
Verspreid door de buurt zijn inmiddels
Rust
Ik vind het belangrijk dat mensen mij kennen en herkennen. Ik wil
kleurige bouwhekken te zien met
De rust in de Binnenstad is teruggekeerd, na een roerige periode in
namelijk dat meer wijkbewoners me weten te vinden. Vaak is een
daarop vrolijke afbeeldingen. Ook is de
2011. “We werken met diverse instanties samen en pakken proble-
klein probleem zó opgelost, maar ik moet het wel weten.” Een
Facebookpagina www.facebook.com/
men tijdig aan. Daardoor zijn we incidenten voor. Die samenwer-
voorbeeld? “Stel: er staat al drie dagen een vreemde auto voor je
weverspoort online gegaan. Waar de
king is de sleutel tot succes, daar draait het om.”
deur. Daar kun je je aan ergeren of je zorgen over maken, maar
nieuwste weetjes met de Likers
je kunt ook een melding maken. Hetzelfde geldt voor geluidsover-
gedeeld worden.
Thuis
last.” Van Dijk wil graag sámen werken aan een veilige Binnenstad.
Een wijkagent moet vertrouwd zijn met de wijk waarin hij werkt.
“Ik vind het fijn om als wijkagent een bijdrage te leveren aan een
Dat is in het geval van Van Dijk zeker zo. Vertrouwd raken met
leefbare, prettige Binnenstad.”
nieuwsbrief | helmond binnenstad | voorjaar 2013
komen. Drie mensen in een verschillende
In Weverspoort wordt gebouwd voor
levensfase, die allemaal hun plekje in
alle doelgroepen. In de campagne staan
Weverspoort weten te vinden.
daarom drie personen centraal, die laten
zien dat er voor ieder wat wils te vinden
Meer weten?
is in Weverspoort. Twan (40) is vader van
www.weverspoort.nl
Weverspark om de hoek.
successen te vieren. Moet je zien wat hier allemaal is gebeurd en
12
De toekomstige bewoners
nieuwsbrief | helmond binnenstad | voorjaar 2013
13
Vossenberg: van ‘lelijk’ eendje,
naar prachtige zwaan
Vossenberg is zo goed als af. Deze nieuwe buurt in de Binnenstad telt zo’n 140 gerenoveerde woningen en
vierhonderd nieuwe koop- en huurwoningen. Daarvoor werden er 410 gesloopt. Vossenberg is na Zonnekwartier
de tweede buurt in de Binnenstad die volledig geherstructureerd is. Binnenkort worden de laatste woningen
opgeleverd. In de tweede helft van het jaar vindt een buurtfeest plaats om de afronding te vieren.
In 2003 wees de toenmalige minister van Volkshuisvesting
Jaren ‘30
de Helmondse Dierenbuurt aan als ‘aandachtswijk’. Het
De oude woningen, waar wooncomfort soms ver te zoeken was,
beeld toen: een verpauperde volksbuurt met enkele
maakten plaats voor moderne woningen in jaren ’30 stijl. En
scholen, een kerk met parochie en zusterhuis, weinig
zowel koop- als huurwoningen, in diverse prijsklassen. Daardoor
gebruikte sportvelden en een verlaten bedrijfspand
werd de bevolking in de buurt gevarieerder: van starters tot
met bodemverontreiniging. Verder kende de buurt veel
senioren. De woningen zijn PolitieKeurmerkveilig en er zijn bergingen
leegstand, een hoge werkloosheid en de nodige overlast.
en parkeervoorzieningen gerealiseerd. Het resultaat na zo’n tien jaar
herstructureren is een groene buurt, met een gevarieerd aanbod van
Slopen of renoveren
koop- en huurwoningen. Kortom, een buurt waar het prettig wonen
Er moest iets gebeuren, maar wat? Alles slopen was
en verblijven is.
kostbaar en geen haalbare kaart voor woningcorporatie
Woonpartners, eigenaar van de meeste woningen. Na
Feest
inschakeling van Janssen de Jong Projectontwikkeling
Met de oplevering van de laatste blokken, is een grootscheepse
bleek dat 140 woningen gerenoveerd konden worden. Dit
herstructurering achter de rug. Een succesvolle hervorming van
waren woningen met een karakteristieke uitstraling, die
een buurt om trots op te zijn. En… dat mag gevierd worden.
daardoor konden bijdragen aan een gevarieerd beeld in
In de loop van dit jaar vindt een buurtfeest plaats voor alle
de nieuwe buurt.
buurtbewoners én voor de partners die van de herstructurering
Meer informatie:
Interresse in een woning in Vossenberg of meer weten
over de buurt, kijk op: www.helmond-vossenberg.nl
van Vossenberg een succes hebben gemaakt. Meer informatie
Fonkel
hierover volgt nog.
Vanaf eind 2002 is in Helmond gestart met de
herstructurering van de voormalige Dierenbuurt, die
daarvoor werd omgedoopt in Vossenberg. In het traject
werkten woningcorporatie Woonpartners, Janssen
de Jong Projectontwikkeling en Gemeente Helmond
samen. Eén van de eerste projecten was de realisatie
van Wijkhuis-Brede school De Fonkel: het sociaal
bruisende hart van de Binnenstad. Ook wel huiskamer
van de Binnenstad genoemd. De voorzieningen werden
later uitgebreid met Stadshobbycentrum Het Baken,
kunstenaarscentrum De Uilenburcht en een Johan Cruyff
Court. Door deze voorzieningen kreeg Vossenberg een
ziel, ging de nieuwe buurt leven. Buurtbewoners zochten
elkaar weer op en er werden leuke activiteiten voor
bewoners georganiseerd.
14
nieuwsbrief | helmond binnenstad | voorjaar 2013
nieuwsbrief | helmond binnenstad | voorjaar 2013
15
H e l
m o n d
b i n n e n s t a
d
• • • • • • • • • • • • • • • •
Nieuwsbrief
Colofon
Nieuwsbrief Binnenstad is een uitgave van:
Gemeente Helmond
Combinatie Helmond Binnenstad (Adriaans/Hurks)
Woningbouwvereniging Volksbelang
Janssen de Jong Projectontwikkeling
Stichting Woonpartners
WOM (WijkOntwikkelingsMaatschappij)
REDACTIE:
Jeroen Koonings | Gemeente Helmond
MET MEDEWERKING VAN:
Helma de Corte | Combinatie Helmond Binnenstad
Judith Tollig | Woonpartners
Manon Smit | Volksbelang
Marjolein Geurden | WOM
Robbert van Tilborg | JaJo
TEKST:
Romy van der Sande, Koen Chatrou | TextVast
Fotografie:
TextVast (tenzij anders vermeld)
ONTWERP EN OPMAAK:
Dennis van Helmond | Dema Design
Opknapbeurt Bakelsedijk
Bewoners van de Bakelsedijk hebben aangegeven dat de straat een
opknapbeurt kan gebruiken. De kwaliteit van het wegdek is niet goed,
er wordt te hard gereden en er zijn problemen met de riolering.
Gemeente Helmond gaat naar aanleiding van deze signalen de Bakelsedijk
onder handen nemen. Zo worden de aansluitingen op het hoofdriool
vervangen. Daarnaast wordt er in samenspraak met de Nutsbedrijven
gekeken of het ook nodig is om de elektra en de waterleiding aan te
pakken. Als laatste wordt het wegdek aangepast. De Bakelsedijk wordt
net als de andere straten in de Binnenstad een 30-kilometerzone. Ook de
kwaliteit van de monumentale bomen wordt onderzocht, om te bepalen of
er nog bijzondere maatregelen nodig zijn.
De gemeente gaat verder in overleg met bewoners van de Bakelsedijk en
met de begeleidingsgroep Vossenberg. Zij worden nauw betrokken bij het
proces. Het is de bedoeling dat eind dit jaar, begin volgend jaar gestart
wordt met de uitvoering.
CONTACT:
Bezoekadres:
E-mail:
Website:
Inlooppunt De Fonkel
Prins Karelstraat 131
[email protected]
www.binnenstadhelmond.nl