Superbiest voor een superstart

Commentaren

Transcriptie

Superbiest voor een superstart
Superbiest
voor een
superstart
Een toppresterende melkkoe vraagt om een probleemloze opfok,
zonder kalverdiarree. Met kalverdiarree lopen kalveren een groeiachterstand op
en zijn ze vaak extra gevoelig voor andere ziektekiemen.
De enige manier om het pasgeboren kalf antistoffen te geven, is door direct
na de geboorte biest te voeren. Biest bevat antistoffen (immunoglobulinen of Ig’s)
en beschermt het kalf tegen ziekten, waaronder kalverdiarree.
Vaccineren met Rotavec Corona verhoogt de antistoffen in de biest.
Door voor het afkalven de koe éénmaal te vaccineren met Rotavec Corona, maakt de koe
specifieke antistoffen aan tegen diarree-veroorzakende ziekteverwekkers.
Het resultaat? Superbiest voor uw kalf!
Hierlangs afscheuren
Goed biestmanagement is essentieel
Biestkwaliteit meten
Vaccineren met Rotavec Corona verhoogt de antistoffen in de biest. Deze ‘superbiest’
beschermt uw kalveren tegen de drie belangrijke ziekteverwekkers van kalverdiarree;
rotavirus, coronavirus en E. coli.
Meten is weten!
• Goed biestmanagement start met het geven van biest met voldoende antistoffen.
• Kalveren worden zonder antistoffen geboren en zijn afhankelijk van de antistoffen verkregen uit de
biest. Voldoende antistoffen in de biest, ook wel goede biestkwaliteit genoemd, is dus essentieel.
• Met behulp van de biestmeter kan de kwaliteit van biest direct bepaald worden.
• Om een goede indruk te krijgen van de biestkwaliteit op uw bedrijf is het belangrijk om meerdere koeien
te testen en van zowel de vaarzen als de koeien deze waarden apart te noteren.
• Biest van onvoldoende kwaliteit kan beter niet aan de kalveren verstrekt worden.
• Biest van voldoende kwaliteit bevat 50 gr IgG/liter of meer.
• Naast het meten van de biestkwaliteit is het belangrijk om ook de hoeveelheid geproduceerde biest
direct na afkalven te noteren in de tabel. Het geproduceerde volume biest kan invloed hebben op de
biestkwaliteit en is van belang voor de interpretatie van de uitslag.
‘Superbiest’ heeft alleen maar effect als de verstrekking aan het kalf optimaal is.
• Melk de koe direct na afkalven geheel uit en vang de biest op in een schone emmer. 6 tot 8 liter biest is
de meest optimale hoeveelheid biest die een koe mag geven.
• Bepaal de kwaliteit van de biest met de biestmeter, alleen biest van de beste kwaliteit is goed genoeg
voor uw kalveren.
• Geef het kalf direct na geboorte 2 tot 3 liter biest.
• Totaal krijgt het kalf de eerste 24 uur 5,5 tot 6 liter biest.
• Is een kalf te zwak om zelf te drinken dan is sondevoeding een optie. Verstrek het kalf maximaal 4 liter
biest direct na geboorte.
• Extra bescherming wordt verkregen door de kalveren gedurende 7 tot 14 dagen 200 ml ‘superbiest’
per voeding te geven naast de normale voeding.
• De biest altijd koel bewaren om bacterie groei te voorkomen. Deze bacteriën zorgen er namelijk voor dat
de antistoffen niet opgenomen kunnen worden.
• Biest moet daarom binnen 1 uur na uitmelken koel staan of worden ingevroren om verontreiniging te voorkomen. Biest kan maximaal 2 dagen in de koelkast bewaard worden en tot 1 jaar in de diepvries.
• Warm de biest op tot maximaal 60˚C en nooit in de magnetron.
• Controleer uw biestmanagement door middel van bloedonderzoek bij de kalveren, overleg dit met
uw dierenarts.
• Om verspreiding van andere ziekten (zoals para-tbc) te voorkomen alleen biest van de eigen moeder geven.
Gebruik biestmeter en uitleg invulformulier
• Met de biestmeter wordt het soortelijk gewicht gemeten van de biest, dit is gecorreleerd aan het
IgG gehalte in de biest.
• Biest moet bij kamertemperatuur gemeten worden (rond de 20 graden Celsius) dit geldt zowel voor
verse als ingevroren biest.
• De biestmeter kan gemakkelijk kapot gaan, dus bewaar deze zorgvuldig. Dit kan in de bijgeleverde
beschermhuls.
• Biest opvangen in een maatbeker. Zodra de biest op kamertemperatuur is biestmeter in de biest plaatsen,
deze mag de bodem niet raken.
• Wacht 1 minuut.
• Na 1 minuut kan de waarde afgelezen worden.
• Noteer de waarde op de achterzijde van dit formulier.
Bekijk de biestmanagement-video door de code te scannen
of ga naar www.rundvee-msd-animal-health.nl
De colostrummeter zakt tot aan het GROENE streepje: goede biestkwaliteit
De colostrummeter zakt tot aan het GELE streepje: matige biestkwaliteit
De colostrummeter zakt tot aan het RODE streepje: slechte biestkwaliteit
Interpretatie uitslag
MSD Animal Health
Postbus 50, 5830 AB Boxmeer
www.rundvee-msd-animal-health.nl
© 2014 MSD Animal Health B.V. Alle rechten voorbehouden.
UIN 138789
Rotavec™ Corona, bevat per dosis (2 ml): Geïnactiveerd bovien rotavirus, UK-Compton-stam, serotype G6 P5: ¼ dosis vaccin stimuleert een virus neutraliserende antilichamen titer: ≥ 27,7/ml (cavia’s), Geïnactiveerd
bovien coronavirus, Mebus stam: 1/20 dosis vaccin stimuleert een ELISA- antilichamen titer: ≥ 103,41/ml (cavia’s), Escherichia coli F5 (K99) aanhechtingsfactor: 1/20 dosis vaccin stimuleert een ELISA-antilichamen titer
(OD492): > 0,64 (cavia’s). Doeldier: Rund. Indicaties: Actieve immunisatie van drachtige koeien en vaarzen om antilichamen aan te maken tegen het E. coli-aanhechtingsfactor F5 (K99) antigeen, het rotavirus en het
coronavirus. Als kalveren gevoed worden met colostrum van gevaccineerde koeien tijdens de eerste twee tot vier levensweken, is aangetoond dat de antilichamen: de ernst van diarree veroorzaakt door E. coli F5 (K99),
de incidentie van diarree veroorzaakt door rotavirus en de verspreiding van het rota-/coronavirus verminderen. Bijwerkingen: Incidenteel kan op de injectieplaats een lichte zwelling tot 1 cm worden waargenomen.
Incidentele overgevoeligheidsreacties kunnen optreden. Toediening en dosering: Intramusculaire injectie van een dosis van 2 ml. De aanbevolen plaats is de zijde van de nek. Een enkele injectie moet worden toegediend
tijdens iedere dracht tussen de 12 en 3 weken voor afkalven. Wachttermijn: 0 dagen. Waarschuwingen: Bijzonder strenge voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen tegen contaminatie van het vaccin. Raadpleeg
in geval van accidentele injectie onmiddellijk een arts. REG NL 9696 UDD. Voor overige informatie, zie bijsluiter.
• Na het meten van de biestkwaliteit van meerdere dieren en de hoeveelheid geproduceerde biest kan
snel beoordeeld worden of de biestkwaliteit op het bedrijf voldoende is.
• Overleg met uw dierenarts hoe u de biestkwaliteit kunt verhogen bij tegenvallende resultaten.
• Evalueer de resultaten van uw aanpak door 6 tot 8 weken later de biestkwaliteit van meerdere koeien
nogmaals te meten.
Meet de biestkwaliteit
Koe-nummer
Koe / vaars
Liters
Opmerkingen
Bekijk de biestmanagement-video door de code te scannen
of ga naar www.rundvee-msd-animal-health.nl
MSD Animal Health
Postbus 50, 5830 AB Boxmeer
www.rundvee-msd-animal-health.nl