Geachte (naam van de medewerker van het Incassobureau), Graag

Commentaren

Transcriptie

Geachte (naam van de medewerker van het Incassobureau), Graag
Aan: Naam
en adres Incassobureau
Onderwerp: Incasso aanvragen
Plaats, datum: ……
Kenmerk: ……
Geachte (naam van de medewerker van het Incassobureau),
Graag wil ik u vragen de volgende leden aan te manen:
Naam lid 1 en adres
Naam lid 2 en adres
…………..
bedrag en aantal facturen
bedrag en aantal facturen
Mocht u vragen hebben kunt u met ….. (naam van de contactpersoon van de vereniging)
bellen op telefoonnummer …. op (bereikbaarheid aangeven).
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Badmintonvereniging…..
Naam functionaris
Functie