vrijwilligersvacature

Commentaren

Transcriptie

vrijwilligersvacature
FOSSER MET INTERNATIONALE AMBITIES
FOS Open Scouting zoekt:
een Internationaal Commissaris WAGGGS (V)
een Internationaal Commissaris WOSM (M)
Afkorting: IC // vrijwillig engagement
HET KADER
Jouw engagement speelt zich af op het kruispunt tussen scouting internationaal en
scouting nationaal.
Scouting INTERNATIONAAL
FOS Open Scouting maakt als federatie deel uit van de twee wereldscoutsbewegingen: WOSM & WAGGGS. Samen vertegenwoordigen zij 35 miljoen scouts
en gidsen. Om als federatie voldoende op de hoogte te zijn van wat er reilt en zeilt
in beide bewegingen en om zelf ook een impact te hebben op het Europees &
wereldbeleid van scouting & guiding heeft FOS Open Scouting 2 nationale
vrijwilligers die zich hier specifiek op focussen: de Internationaal Commissarissen.
Scouting NATIONAAL
In België zijn er maar liefst 5 scouts-associaties: 2 Vlaamse & 3 Waalse. De 5
associaties werken regelmatig samen acties uit, lobbyen voor scouting in België,
organiseren samen de deelname aan internationale evenementen zoals Jamboree
en bespreken samen de tendensen en strategieën van scouting & guiding in
Europa en wereldwijd. Een diverse groep mensen (genaamd GSB, Guides & Scouts
en Belgique) met een boeiende en zeer variërende agenda. Als IC zit je mee aan
deze tafel.
JOUW TAKEN
Intern
- Actief lid van de ploeg TIBO (team buitenlandse ondersteuning)
- Aanwezig op de beleidscommissie
Nationaal
- Op basis van interne noden of op vraag van de Beleidscommissie op zoek gaan
naar zinvolle informatie en good practices uit het nationale aanbod.
- Aanwezigheid op GSB-vergaderingen om contacten met de andere associaties
te onderhouden (netwerking) en de belangen van FOS Open Scouting te
behartigen.
- Meewerken aan de organisatie van gezamenlijke GSB-initiatieven.
Internationaal
- Op basis van interne noden of op vraag van de Beleidscommissie op zoek gaan
naar zinvolle informatie en good practices uit het internationale aanbod..
- Samen met de andere GSB-leden de internationale conferenties voorbereiden
en eraan deelnemen.
- Je bent onze contactpersoon met de wereldbeweging WOSM of WAGGGS en
buitenlandse scoutsfederaties.
JOUW PROFIEL
- Je hebt een brede interesse in en een passie voor scouting
- Je staat open voor ontmoeting met mensen uit andere landen en culturen
- Je bent sociaal en communicatief sterk
- Je bent diplomatisch (zonder te vervallen in politiek) en streeft naar consensus
- Je bent echt en oprecht; mensen weten wat ze aan je hebben
- Je bent organisatorisch sterk en kan werken richting een doel
- Je beschikt over de nodige presentatie-skills of bent bereid deze aan te leren
- Je kan vlot verslag nemen
- Taalkennis: Frans op z’n minst goed kunnen begrijpen, Engels zowel begrijpen,
spreken als schrijven
- In het bezit zijn van een rijbewijs is een pluspunt
ONS AANBOD
- Een vrijwillige functie voor een mandaat van 3 jaar, maximaal één keer
verlengbaar.
- Je krijgt de kans een heel ander aspect van scouting/guiding te leren kennen.
- Een veelzijdig engagement met heel wat contacten in binnen- en buitenland.
Je maakt deel uit van de nationale leiding van FOS Open Scouting en bepaalt,
samen met andere ploegen en commissies, mee welke koers onze federatie
vaart.
- Als IC kan je rekenen op de steun van het FOS4U-team en de ploeg TIBO
HET GEWICHT VAN JE ENGAGEMENT
- 4 avonden per maandag
- 5 weekends per jaar
- 1 week per jaar
- Je schrikt er niet voor terug om hiervoor naar het buitenland te reizen.
MEER INFORMATIE
Voor inlichtingen kan je contact opnemen met Pieter Monsart (Federaal
Verantwoordelijke) via [email protected] of 0474 22 11 79.
INTERESSE?
Stuur dan ten laatste tegen 30 november een mail naar [email protected] Licht in deze
mail reeds kort je motivatie toe. Pieter neemt vervolgens contact op met jou voor een
gesprek.