Lees het artikel uit Landleven

Commentaren

Transcriptie

Lees het artikel uit Landleven
Tuinontwerper Harry Pierik
B eel dhouw en met
g r oen en schil der en
met pl anten
In
d e bo r d e r s van t uino nt w e r pe r
be l e v e n .
O p ie d e r e
H ar ry P ie r ik
valt van al l e s t e
me t e r is e e n v e e l h e id aan pl ant e n t e
o nt d e k k e n e n e e n be pl ant ing spl an uit t e k e ne n is e ig e nl ijk nie t t e
d o e n me t al l e so o r t e n d ie d o o r e l k aar g r o e ie n . I n d e z e t uin in
V aasse n
co mbine e r d e h ij g e bo r g e nh e id e n o pe nh e id .
Tekst Angela Groenbos Fotografie Sietske de Vries
62 l a n d l e v e n -
nummer 9 2015
Machteld en Govert van Nieuwenhuyzen genieten volop van hun bijzondere borders.
nummer 9 2015
-
l a n d l e v e n 63
subliem. Door de fruitbomen die de tuin eerst begrensden
leek deze kleiner. Nu staan er nog slechts enkele bomen op
de erfgrens, die bijna als kader voor de omgeving lijken te
dienen. De grenzen aan de zijkanten van de tuin zijn juist
weelderig en hoog begroeid. De buurhuizen lijken daarmee
te verdwijnen en de tuin voelt nog vrijer. Aan de andere
kant beneemt de border het zicht op de moestuin: een meer
praktisch tuinonderdeel.
P r i va cy
De voortuin ligt op de dorpsgrens en daar werd vooral het
vermogen van Harry om privacy te creëren aangesproken.
Eigenaar Govert: “Op deze plek stond een klein Veluws huisje.
Toen we dit huis bouwden kregen we veel aanpassings­
verzoeken van de Welstandscommissie. Tot we besloten het
huis een stuk naar achteren op het terrein te zetten. Daardoor
mochten we het huis ineens wel bouwen zoals we wilden en
ontstond er een diepe voortuin.” De voortuin werd door
Harry meer ingericht om de omgeving aan het zicht te ont­
trekken. De leilindes die er al stonden, zorgen er samen met
flinke exemplaren van Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’
voor dat de tuin heerlijk beschut ligt en er volop privacy is.
En zelfs diep in de herfst zijn de borders het bewonderen
nog meer dan waard. Rood, roze, geel en roesttinten
waarschuwt wel om
V
deze heesters altijd op
verrassends toevoegen aan een tuin. We zien een rechthoek,
naam te kopen, “zodat
herkennen deze en zijn er eigenlijk meteen klaar mee.
je weet welke eigen-
Vloeiende lijnen hebben iets oneindigs: het zijn vormen die
doorheen vanuit de wei van de buren. Het spel van enerzijds
schappen ze hebben”.
we kunnen blijven volgen met onze ogen. Op een tuin met
het landschap bij de tuin betrekken en anderzijds juist de
R e c h t sbo v e n :
verrassende ronde vormen raak je niet uitgekeken.” In de
­lelijke omgeving aan het oog onttrekken is een van de spe­
De voortuin is diep
tuin van Govert en Machteld van Nieuwenhuyzen in Vaassen
cialiteiten van de ontwerper. “‘Vertrouw nooit op de bomen
en onttrekt het huis
koos hij voor een druppelvorm voor het grasveld. Harry:
van de buren’ is een van mijn motto’s”, legt Harry uit. “Die
grotendeels aan
“Door het uitlopen en weer samenvloeien van die vorm
boom die het ene jaar nog prachtig een lelijke schuur uit het
het zicht.
krijg je het gevoel dat het grasveld maar door blijft gaan.”
zicht hield, kan volgend jaar ineens verdwenen zijn. Het is
B o v e n : In Vaassen zijn
hortensia’s ­favoriet.
De tuinontwerper
loeiende lijnen zijn het uitgangspunt voor de tuinen
van Harry Pierik. “Rechthoeken, vierkanten, die
horen niet in de natuur”, vindt de tuinontwerper.
“Bovendien zitten die vormen zo in je hoofd, dat ze niets
dus belangrijk om zelf te zorgen dat je precies datgene ziet
O pe nh e i d
waar je graag naar kijkt. Is het uitzicht prachtig, gebruik het
De achtertuin is weids en open en betrekt het omliggende
dan juist wel. Je tuin kan met de omgeving een prachtig
landschap er volop bij. De heg markeert het einde van de
coulisselandschap vormen. Laat het landschap dan je tuin
tuin, maar regelmatig steekt daar even een paardenhoofd
binnenstromen.” In Vaassen gebeurde dat in de achtertuin
B o v e n : Harry: “Borders die als een branding uit het gazon omhoog komen.”
L i nk s : Natuurlijke tuinen, bijna als oerwoud, zijn de specialisatie van tuinontwerper Harry Pierik.
64 l a n d l e v e n -
nummer 9 2015
nummer 9 2015
-
l a n d l e v e n 65
L i nk s : De vijver in de voortuin sluit bijna naadloos aan op de tuin en het huis.
O nd e r : Harry moedigt aan om ook van plantsilhouetten te genieten. Govert: “’s Winters zijn
de border maandenlang kleur.
de uitgebloeide bloemen van hortensia prachtig. Al zien onze plaatsgenoten liever een
O nd e r : Zaadpluizen van
strak winterklaar tuintje.”
Ligularia dentata.
­contrasteren met het ook nog volop aanwezige groen.
De grote hoeveelheid planten en soorten heeft volgens Machteld
Persicaria­pluimen, Sedum en hortensia’s zorgen tot in
en Govert veel voordelen. Govert: “Er is bijna geen onbedekte
­november nog voor volop bloei.
aarde in de tuin te vinden. Na het voorjaar, waarin er wel veel
moet gebeuren, is daardoor in de zomer het werk beperkt.
66 l a n d l e v e n -
G r o e nscul pt ur e n
Onkruid krijgt weinig kans. Daarnaast droogt de grond minder
Govert en Machteld genieten volop van het ontwerp van
snel uit.” Machteld vult aan: “Als wij een bijzondere plant
hun tuin. Govert: “Het was prachtig om het hele proces te
krijgen of bij een kwekerij vinden is er altijd een plekje te
zien. Eerst werden er lijnen uitgezet op zwarte grond en
vinden voor deze nieuwe aanwinsten, omdat de tuin niet te
daarna zette Harry overal plantjes neer. Daar werd net zo
star is ingericht.” Hoewel Harry zijn borders tot in detail
lang mee geschoven tot het perfect was. Alsof hij aan het
heeft uitgedacht, vindt hij het geen probleem dat Govert en
schilderen was met planten.” Harry’s borders staan vol,
Machteld er zo regelmatig dingen in veranderen. “Een tuin
waardoor de verschillende soorten in elkaar over lijken te
blijft een dynamisch geheel. Het is juist wel charmant dat de
vloeien. Zo maakt hij ook ‘groensculpturen’. Het zijn bijna
tuin ook op deze manier steeds iets verandert. Het is belang­
beeldhouwwerken die uit verschillende groene planten zijn
rijk dat mensen zelf gelukkig zijn in mijn ontwerp en zich
opgebouwd. Een beetje als buxuswolken, maar dan opge­
vrij voelen om ermee aan de slag te gaan. Het is mijn doel
bouwd uit veel meer soorten, zodat één ‘wolk’ kan bestaan
om tuinen te ontwerpen die net als de natuur steeds blijven
uit vijf soorten groenblijvers.
verrassen, die in beweging blijven. Dat is hier prima gelukt.”
nummer 9 2015
L i nk s : Een sierappel geeft
Tuino
ntwer
per H
arry
ontwe
Pieri
rpt t
k
uinen
hele
waari
jaar
n het
iets
te be
valt
leven
en di
e in
alle
seizo
enen
boeie
nd bl
Kenme
ijven
rkend
.
zijn
vuldi
de zo
g gec
rg­
ompon
eerde
borde
rs me
t een
aan s
veelh
oorte
eid
n die
over
in el
lijke
kaar
n te
vloei
en.
Harry
Pieri
k tui
groen
nontw
advie
erp
s
Assen
dorpe
rstra
at 17
8012
8
CE
Zwoll
e
Tel.
038 422 0
www.t
5 64
uinha
rrypi
erik.
nl
nummer 9 2015
-
l a n d l e v e n 67